Melding om fisket uke 43/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 43/2012"

Transkript

1 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 ( oktober), sammenlignet med samme periode i fjor. Bakerst i rapporten følger regionvis rapportering om fisket inneværende uke (uke 43). Råfisklagets ukeomsetning nådde 101,3 mill kroner i uke 42, endelig et resultat som var bedre enn tilsvarende uke i fjor (84 mill kroner). Av totalen var 5,2 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter, en tysk ferskfisktråler, og to russiske frysetrålere. Hovedfangsten for disse var torsk med totalt 440 tonn rundvekt. Omsetningen for norske båter utgjorde dermed 96,1 mill kroner. Av det var hele 57,3 mill kroner etter leveranser av fryst fisk, noe tabell nedenfor redegjør mer for. Totalomsetninga så langt i år er pr uke 42 som følger: Verdi (mill kr) Pr uke 42/2012 Pr uke 42/2011 Norske fartøy Utenlandske fartøy Totalsum Omsetningen i uke 42/2012, for norske fartøy fordelt på fersk og fryst råstoff framgår av tabellen nedenfor: (kun for arter med omsetning over kr , kvanta i kg rundvekt, beløp i kr) Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 41, som totalt utgjorde 38,5 mill kroner (opp fra 35,6 mill kroner uka før), viser følgende:

2 Øst-Finnmark: 10,5 mill kroner (7,2 mkr uka før), herav 460 tonn torsk/4,3 mill kroner (trål 300 tonn, lina 110 tonn), 27 tonn kongekrabbe verdt 2,5 mill kroner, 260 tonn hyse/1,8 mill kroner (170 tonn på lina) og 280 tonn sei/1,5 mill kroner. Vest-Finnmark: 6,8 mill kroner (7,0 mkr uka før), av det var hyse 270 tonn/2,0 mill kroner, torsk 190 tonn (trål 120 tonn)/1,9 mill kroner, sei 190 tonn og 1,2 mill kroner, og kongekrabbe 14 tonn/1,0 mill kroner. På seien stod not for 110 tonn, mens 240 tonn av hysekvantumet var tatt på line/autoline. Troms: 5,4 mill kroner (6,8 mkr uka før): 200 tonn sei/1,4 mill kroner, 110 tonn hyse/0,9 mill kroner, 20 tonn reke verdt 0,8 mill kroner, deretter fulgte 24 tonn kveite/0,8 mill kroner, 31 tonn breiflabb/0,6 mill kroner og 50 tonn torsk/0,5 mill kroner. Vesterålen: 4,2 mill kroner (3,8 uka før), herav 220 tonn hyse/1,8 mill kroner, 120 tonn sei/0,8 mill kroner, 33 tonn breiflabb/0,7 mill kroner og 50 tonn torsk verdt 0,4 mill kroner. Lofoten: 3,9 mill kroner (4,2 uka før), 150 tonn sei/1,1 mill kroner, 47 tonn breiflabb/0,9 mill kroner, 70 tonn hyse/0,6 mill kroner og 12 tonn kveite verdt 0,4 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 7,7 mill kroner (6,5 uka før), der leppefisken denne gang var størst i verdi (29 tonn verdt 1,9 mill kroner), deretter taskekrabbe med 160 tonn og 1,4 mill kroner, breiflabb med 70 tonn og 1,3 mill kroner, og sei med 120 tonn/0,9 mill kroner. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 42: Totalt tonn til verdi 30,1 mill kroner. Av totalen i uke 42 var tonn tråltorsk (1.650 tonn fryst). Videre var 390 tonn tatt på autoline (375 tonn fryst), 220 tonn på snurrevad (130 tonn fryst), mens 225 tonn var tatt på garn (110 tonn fryst) og 150 tonn på lina. Ferskkvantumet torsk i uke 42 utgjorde 800 tonn, av det stod trål for 420 tonn. Labert torskekvantum altså for kystflåten, lite av bifangstavsetninga tatt så langt (6.300 tonn pr uke 42 av tonn avsatt).

3 Hyse omsatt i uke 42: Hele tonn totalt, verdi 34,8 mill kroner. Av kvantumet i uke 42 var tonn tatt på trål (1.340 tonn fryst), tonn på snurrevad (1.050 tonn fryst), tonn på autoline (990 tonn fryst) og vel 600 tonn på lina (fersk). Sei omsatt i uke 42: tonn totalt, verdi 9,6 mill kroner, herav 375 tonn tatt på trål (fryst), 320 tonn på not, 300 tonn på garn, 130 tonn på snurrevad, 250 tonn på juksa og 40 tonn på lina. Juksa- og garnfisket er veldig spredt, og av notkvantumet var det meste denne gang levert i Øst-Finnmark. Statistikk fra de 42 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende perioder i 2010 og 2011: Totalt til nå i år (per uke 42) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År År HYSE År År År SEI År År År Uer, breiflabb og kveite Minsteprisen for uer ble grunnet den vanskelige markedssituasjonen suspendert fra og med 13. oktober og inntil videre, men ikke ut over 28. oktober. Forrige uke (42) varierte snittprisen for fersk rund uer mellom kr 7,55 og kr 8,07 mellom dagene og totalt ble landet 107 tonn fersk uer som er en nedgang på 30 tonn fra uke 41. Inneværende uke er det av innkomne sedler per torsdag kveld registrert landinger av 33 tonn fersk rund uer, av dette er 29 tonn tatt med garn. Snittprisen varierer mellom sonene, Helgeland er lavest med kr 5,2 pr kg (770 kg uer til nå denne uken), mens nabosonen i sør betaler hele 11.9 kr i snitt (3,3 tonn uer til nå denne uken). Totalt er snittprisen til nå denne uken på kr 8,03 for rund garn-uer. Fisket er spredt over hele kysten fra Finnmark til Møre, hvor Lofoten har det største kvantumet. Dårlig vær i slutten av inneværende uke og få fartøy på sjøen gjør at det neppe blir landet mye mer uer denne uken. Eksportørene av breiflabb har også hatt problemer med vanskelig markedssituasjon. Minsteprisene for haler av breiflabb ble satt ned fra kr 58 per kg til 56 kr/kg for halene mellom 1 kg og 4 kg i tillegg til at det ble opprettet en ny vektklasse for haler over 4 kg hvor minsteprisen er 52 kr. Det er i sistnevnte vektklasse at en har opplevd de største markedsmessige problemene. Når det gjelder fisket av breiflabb ble det i uke 41 landet 179 tonn breiflabb (rundvekt) med en verdi på 3,56 mill kr, i uke 42 økte dette til 188 tonn med en verdi på 3,6 mill kr. Inneværende uke er det registrert vel 100 tonn breiflabb, og en forventer nedgang i kvantum sammenlignet

4 med de to foregående ukene grunnet værforholdene. Fisket foregår langs hele kysten fra Vest-Finnmark til Nord-Møre, hvor sone 5 (Lofoten/Salten) er det området hvor det er landet mest. Deretter følger Helgeland, Vesterålen og Troms Også for kveita har en opplevd markedsmessige uroligheter. Minsteprisen for vektklassen under 40 kg ble satt ned med 5 kroner til 45 kr/kg fra 13. oktober og ut denne uken. Hovedårsaken til problemene i markedet er at det landes mer kveite enn det markedet klarer å ta unna. I forrige uke ble det landet 67 tonn kveite, hvorav 44 tonn var tatt med garn. Troms er den sonen det landes mest kveite i, 18 tonn kveite ble landet i Troms, deretter fulgte Lofoten med 9 tonn og Vest-Finnmark med 8 tonn. Hovedtyngden av kveita er i vektklassen u/40 kg hvor minsteprisen for tiden er kr 45. Dårlig vær inneværende uke gjør at en forventer nedgang i landet kvantum. Norges Råfisklag kommer med nytt rundskriv med prisinformasjon fredag ettermiddag for disse overnevnte artene. Finnmark Dårlig vær denne uka, både i øst og i vest har hindret fiske mye. Dårlig fiske både på lina og snurr i øst for de som har vært ute og prøvd i mellom kulingene, noe bedre fiske i vest på enkelte plasser, spesielt på lina der de får en del hyse. Krabbekvantumet (lytefri H-krabbe) er kommet opp i 800 tonn og så langt har 433 båter deltatt. Bugøynes/Vadsø: Krabbe opp til 200 kg, garn dårlig, kg. Vardø /Kiberg: Dårlig vær, krabbe opp til 300 kg, lina dårlig kg på stampen mest hyse, snurr dårlig. Båtsfjord: Varierende fangster for snurr fra og opp til kg (50 % sei, og en del torsk), dårlig på lina, boten lina i bakken kg på stampen, samme på banken, garn dårlig, krabbe opp til 300 kg. Berlevåg: Snurr fra til kg mye sei, lina dårlig. Mehamn: Lina fra 80 og opp til 100 kg, snurr dårlig. Kjøllefjord: Lina kg på stampen, hyse, men også en del torsk. Nordvågen: Lina opp til 130 kg på stampen, garn dårlig, krabbe kg. Kamøyvær: Garn fra og opp til kg. Havøysund: Små autolinebåter, opp til kg, liten aktivitet ellers. Tufjord: Garn til kg sei/hyse litt notsei. Hammerfest: Trålere med 80 og 100 tonn, ellers liten aktivitet. Breivikboten: Liten aktivitet, dårlig vær, garn opp til kg, litt notsei. Sørvær: Liten aktivitet, dårlig vær.

5 Troms Reker Salg Norsk fangst - tonn pr uke pr uke 42 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Atlantic Seafood Skjervøy: Kjøpestopp Giæver Johs H. AS: Garnfangst 446 kg hyse og 258 kg torsk. Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangst på 1,8 tonn sei og 155 kg torsk. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Garnfangst på 1,9 tonn sei og 116 kg torsk. Linefangst på 2,0 tonn hyse (rundvekt). Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangster på 201 kg torsk. Juksafangster på 132 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 174 kg breiflabb haler. Juksafangst på 431 kg sei. Snurrevadfangst på 250 kg hyse, 160 kg torsk og 102 kg rødspette. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 126 kg torsk og 160 kg sei. Linefangst på 2,4 tonn hyse, 210 kg torsk og 396 kg brosme. Løksfjord AS: Garnfangst på 404 kg sei. Linefangst på 220 kg kveite. Juksafangst på 567 kg sei og 101 kg torsk. Nergård Senja AS: Garnfangst på 464 kg hyse, 203 kg sei og 394 kg torsk. Linefangst på 550 kg hyse. Juksafangst på 613 kg sei. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangst på 962 kg sei, 173 kg uer og 126 kg torsk. Linefangst på 472 kg hyse (rundvekt). Juksafangst på 191 kg sei. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 722 kg sei, 478 kg torsk, 116 kg brosme og 145 kg hyse. Linefangst på 154 kg torsk, 479 kg hyse (rundvekt) og 130 kg brosme. Juksafangst på 1,0 tonn sei. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 1,0 tonn sei. Linefangst på 117 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 538 kg breiflabb haler. Linefangst på 360 kg torsk, 281 kg hyse og 271 kg brosme. Juksafangst på 1,5 tonn sei. Reinøy Sjømat AS: Juksafangst på 213 kg torsk og 260 kg sei. Sjøfisk AS: Juksafangst på 260 kg sei. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 163 kg breiflabb haler. Juksafangst på 158 kg torsk. Årvikbruket AS: Garnfangst på 2,9 tonn sei, 150 kg hyse og 212 kg brosme. Linefangst på 712 kg brosme, 545 kg hyse og 154 kg torsk. Juksafangst på 201 kg torsk.

6 Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Vesterålen Ikke den store endringen i aktiviteten i forhold til foregående uke. Det fiskes for det meste sei og hyse samt noe blanding av bunnfisk. Et godt fiske på Hadselfjorden, og hvor det etter hvert ble for stor innblanding av torsk. Mye landligge siste halvdel av uken. Andenes: Juksa 850 kg sei, line 300 kg kveite, garn kg breiflabb, garn kg blanding. Bleik: Ingen landinger Nordmela: Garn kg sei, line kg hyse. Stø: Line kg hyse, snurrevad kg mest sei, garn kg blanding. Myre: Line kg mest hyse, snurrevad kg mest sei, juksa 550 kg torsk/sei, garn kg breiflabb, teiner 850 kg taskekrabbe. Straumsjøen: Garn kg breiflabb, line 270 kg kveite. Hovden: Juksa 650 kg sei, line 900 kg mest hyse, garn kg breiflabb. Bø: Juksa kg mest sei, line smått, garn 250 kg blanding. Skårvågen: Line 850 kg hyse. Melbu: Garn kg torsk/sei, 53 % torsk, juksa 250 kg torsk, line 250 kg hyse, snurrevad kg mest hyse. Lofoten/Salten/Helgeland I Lofoten og langs Nordlandskysten forøvrig, er det også her mest sei og hyse samt noe bunnfisk som dominerer i fangstene. Det fiskes fortsatt en del sei på fløytline i Lofoten, med fangster opptil kg. Fisket foregår i Vestfjorden og i Steigen området. Kuling og landligge siste del av uken. Røst: Juksa kg sei, garn 800 kg breiflabb, line 500 kg mest hyse, teiner 450 kg taskekrabbe. Værøy: Line kg mest hyse, garn kg breiflabb, not kg sei (agnsei). Sørvågen: Line kg mest hyse, juksa smått, snurrevad smått Reine/Hamnøy: Line kg hyse, juksa kg sei Sund: Ingen landinger Fredvang: Line kg mest hyse, snurrevad kg mest hyse og rødspette. Ramberg: Line kg mest hyse, garn kg breiflabb, juksa 100 kg sei. Napp: Line kg sei, garn kg mest sei. Ballstad: Line kg sei, garn 700 kg uer. Stamsund: Line kg mest sei, garn kg mest sei, snurrevad 900 kg rødspette og hyse. Steine: Ingen landinger. Tangstad: Garn kg mest uer, juksa 500 kg sei. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Ingen landinger

7 Kleivan: Ingen landinger Henningsvær: Line kg hyse, garn 300 kg breiflabb Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Ingen landinger. Svolvær: Juksa 300 kg sei, garn kg mest torsk, line kg hyse. Skrova: Garn 350 kg kveite. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Juksa 500 kg torsk, garn 250 kg blanding, snurrevad 500 kg mest hyse. Lødingen: Garn kg mest sei. Hamarøy: Tysfjord, juksa kg sei. Steigen: Dyping, juksa 850 kg sei, garn kg breiflabb/kveite, Helnessund, line 900 kg mest hyse, garn 700 kg breiflabb, Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger Bolga: Juksa 400 kg torsk, garn kg sei, line 400 kg blanding, autoline kg mest hyse, teiner 500 kg taskekrabbe. Støtt: Garn kg blanding, teiner 600 kg taskekrabbe. Rødøy: Garn kg mest breiflabb, juksa 400 kg sei, teiner 850 kg taskekrabbe. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Juksa kg sei, garn 800 kg mest sei, teiner kg taskekrabbe. Helgeland-Nordmøre (skrevet torsdag 25. oktober) Totalt for Region Sør (sone 6, 7, 8 og 9) er det hittil i uke 43 (pr. onsdag) omsatt 208 tonn til en førstehåndsverdi på 2,5 mill kroner. De viktigste arter varierer noe fra sone til sone, men totalt sett for hele regionen er de viktigste arter (sortert etter kvantum): Krabbe med 66 tonn, sei med 42 tonn, breiflabb med 35 tonn, uer med 10 tonn og torsk med 10 tonn. Den største verdien er på breiflabb med 655 tusen og krabbe med 580 tusen kroner. Seien utgjør ca 300 tusen kroner. Lokalomsetning i uke 43 - Sonevis: Sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum hittil uke 43 er på ca 71 tonn til en verdi av ca 1 mill. De viktigste arter er sei med ca 21 tonn, krabbe med ca 21 tonn og breiflabb med ca 15 tonn. Breiflabben har høyeste verdi på 272 tusen kroner. Den største andelen av breiflabb ligger på 8,0+ til en snittpris på kr 16,02 (rund vekt). Seien på 1,3 2,6 kg har en snittpris på kr 5,93 pr kg (rund vekt). Træna/Selvær/Brattland: Mest garn og juksa. Garn opp i kg m/sei. Teiner opp i kg med krabbe. Juksa opp i kg m/sei. Line opp i kg m/hysa. Lurøy: Rekefangster opp i 800 kg. Vega/Brønnøysund: 45 leveringer. Mest krabbe og sei. Teiner opp i 900 kg. Garn opp i kg med breiflabb. Juksa opp i kg med sei.

8 Dønna/Seløy: Garn opp i kg m/breiflabb, juksa opp i 600 kg m/sei, line opp i kg m/sei og hyse, teiner opp i 800 kg med krabbe. Omsetning i sone 7 (Nord-Trøndelag): Totalt omsatt kvantum i uke 43 er på bare 38 tonn, en liten nedgang fra forrige uke. Totalt verdi 572 tusen kroner. De viktigste arter er breiflabb m/11 tonn (snittpris kr 19,50 rund vekt), krabbe med 10 tonn, sei m/7 tonn og leppefisk til en verdi på ca 90 tusen (242 kg). Rørvik/Vandsøya: Garn opp i kg (mye sei og breiflabb). Juksa smått. Ramstadlandet: Juksa opp i kg. Teiner opp i kg. Måneset og Gutvik: Liten aktivitet. Omsetning i sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt i uke 43 er det omsatt 75 tonn, derav ca 28 tonn med krabbe, 12 tonn med sei, 10 tonn med breiflabb og noe uer og lysing. Total verdi på 0,8 mill, derav ca 103 tusen kroner med leppefisk. Krabbe med 29 tonn verdi kr 240 tusen. Hummer med 117 kg verdi kr 18 tusen. Hitra/Dolmøy: 33 leveringer. Teiner opp i 900 kg. Mindre fangster på juksa og garn opp i 600 kg. Dyrøy/Mausund: 35 leveringer. Teiner opp i kg. Garn/juksa smått. 1 garnfangst på kg m/uer/brosme. Roan/Vallersund/Refsnes: Teiner opp i kg. Juksa opp i 600 kg. Garn opp i 600 kg. 1 fangst på kg m/uer, lysing, kvitlange og sei. 1 levering m/leppefisk på kr ,-. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet små kvanta. Totalt i uke 43 er det omsatt 23 tonn. De viktigste arter er krabbe med 7 tonn, torsk med 5 tonn og sei med 4 tonn. Total verdi ca 402 tusen kroner. Leppefisken utgjør ca. kr 150 tusen. Det er omsatt kg med breiflabb til en snittpris på kr 21,72 (str.1-4 kg har en snittpris på kr 22,85 pr kg.) Hummer med 100 kg verdi kr kroner snitt kr 148,63. TASKEKRABBE 2012: Totalt omsatt krabbe denne uke (uke 43) er på ca 84 tonn verdi 700 tusen. Snitt kr 8,71 pr kg. En liten økning fra forrige uke. Totalt omsatt krabbe fordelt på sone hittil i 2012: Sone 4 52 tonn, sone tonn, sone tonn, sone tonn, sone tonn og sone 9 på 182 tonn. Totalt tonn til en førstehåndsverdi på 23 mill kroner. Totalt ca 202 båter. Kvantum pr båt varierer fra 20 kg opp i kg. Verdien pr båt fra 20 kroner opp i 860 tusen kroner. LEPPEFISK Sesongen begynte 1. juli 2012 og nærmer seg no slutten. Dette på grunn av lav sjøtemperatur.. Arter: Bergnebb, berggylt og grønngylt. Ved levering omregnes antall stk. til kg. Fri pris. Minstemålet er 11 cm. For Trøndelag og nordover er minstemålet 10 cm. Totalt leppefisk uke 43 har en verdi ca. 350 tusen kroner levert av 8 båter. Det meste i Sør-Trøndelag og Nordmøre. Sesongen her begynner å nærme seg slutten. Omsatt kvantum og verdi for bergnebb, berggylt og grønngylt hittil i 2012 spesifisert på sone 5 9 er på totalt ca 129 tonn(omregnet fra stk.) Verdi ca. 26,7 mill. Antall båter hittil i sesongen: ca 90 båter. Oppfisket kvantum pr båt varierer fra 50 kg til kg og verdien pr båt er fra 4 tusen og opp i 1,3 mill kroner.

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 44/2014

Melding om fisket uke 44/2014 Melding om fisket uke 44/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2017 Rapporten skrevet mandag 02.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39-40/2011

Melding om fisket uke 39-40/2011 Melding om fisket uke 39-40/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. oktober 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer