Melding om fisket uke 7/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 7/2012"

Transkript

1 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Det urolige været på kysten har fortsatt og la en kraftig demper på fisket. Det ble kun omsatt tonn torsk fra norske fartøy i uke 6, og en må tilbake til uke to for å finne lavere ukekvantum omsatt torsk fra norske fartøy. Prismessig er det økning for fersk torsk inneværende uke sammenlignet med forrige uke. Økningen kan mye tilskrives store snurrevadfangster som har blitt betalt godt over minstepris for. Snittprisen for fersk torsk over 1 kg fra Helgeland og nordoverr er inneværende uke 15,30 øre mot 15,11 i forrige uke. For mer detaljerte prisinformasjon, se oversikt lengre ned i dokumentet. Statistikk fra de seks første ukene av året viser at det totalt er omsatt tonn torsk fra norske fartøy. Dette er fordelt på tonn ferske landinger og tonn frossen torsk. Sammenligner en med 2011 er det omsatt 2060 tonn mindre fersk, men tonn mer frossen torsk. Totalt til nå i år (per uke 6) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt RundvektTotalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År År HYSE År År År SEI År År År Som figuren over viser ble det omsatt tonn torsk fra norske fartøy i uke 6. I tillegg kommer landinger fra russiske fartøy på 9000 tonn torsk. Av de norske landinger var vel 7000 tonn levert ferskt, mens 3000 tonn var levert av frysebåter.

2 Vi har tapt noe terreng når det gjelder landinger av hyse og sei fra norske fartøy, og det er omsatt i underkant av 200 tonnn mindre hyse og 300 tonn sei. Figur under viser ukentlige landinger for hyse og sei per uke 6 for de siste 2 årene er vist i figuren under. Totalt ble det omsatt for 230 mill kr gjennom Norges Råfisklag i uke 6. Av dette stod norske fartøy for 137 millioner kroner. Tabellen under viser de viktigste artene for norske fartøy sortert etter beløp i uke 6. Tabellen viser de viktigste fiskeslagene (verdi over kr) omsatt i uke 6 rangert etter verdi. FERSK Rundvekt Beløp FROSSET Rundvekt Beløp Totalt Rundvekt Totalt Beløp TORSK HYSE SEI KRILL REKE BROSME KVITLANGE KVEITE KAMSKJELL UER BREIFLABB FLEKKSTBIT LYR Råfisklagets omsetning pr uke 6 i år passerte 1 milliard kroner, nærmere bestemt mill kroner (foreløpig tall), mot 915 mill kroner til samme tid i fjor. Det er økning både for leveranser fra norske og utenlandske båter. For norske båter er omsetningen økt fra 749 til 780 mill kroner. Det er dermed for landingene fra utenlandske fartøy at vi har den største verdiøkningen, fra 166 mill kroner i fjor til 259 mill kroner i år.

3 Torskelandingene fra utenlandske fartøy er økt fra tonn pr uke 6 i fjor til tonn i år, med tilhørende verdiøkning fra 138 til 227 mill kroner. Landingene er fra 29 trålere, 28 av dem russiske og en grønlandsk, og 4 autolinere. For øvrige fiskeslag er det små endringer. Rekelandinger fra to færøyske båter så langt i år, totalt vel 400 tonn, mot ingen rekelandinger fra utenlandske fartøy til samme tid i fjor. Når det gjelder omsetningen fra norske fartøyer, er det fryst fisk som står for økningen, i verdi fra 214 til 270 mill kroner. Fryst torsk utgjør tonn pr uke 6 i år, mot tonn til samme tid i fjor, og verdien er opp fra 147 til 196 mill kroner. Også for fryst hyse og sei er det økning, for hysa er kvantumet økt fra til tonn og verdien fra 36 til 43 mill kroner. To rekefangster på totalt vel 800 tonn er noe mindre enn til samme tid i fjor. Omsetningen av fersk fisk m.v. er dermed redusert, fra 534 til 510 mill kroner. For torsken er det snakk om en kvantumsreduksjon fra til tonn, og verdien er ned fra 449 til 425 mill kroner. I kvantumstallene inngår også fersk torsk levert fra trålere, der kvantumet er økt fra til tonn. Leveransene av fersk torsk tatt på konvensjonelle redskaper er dermed redusert fra tonn i fjor til tonn i år. Statistikken viser også at andelen torsk registrert sløyd u/hode på seddel er redusert fra til tonn, mens kvanta registrert rund på seddel er økt fra tonn i fjor til tonn i år. Videre er vel tonn registrert sløyd m/hode begge år. Størrelsesfordelingen, hvis vi holder oss til kvanta levert sløyd u/hode, viser små endringer fra i fjor. Størrelsen 2,5-6 kg (6,5 kg i fjor) stod for 68 % i år mot 69 % i fjor. Andelen storfisk (6 kg+ mot 6,5 kg+ i fjor) er økt fra 14 til 15 %, mens andelen 1-2,5 kg er økt fra %. Den geografiske fordelingen av leveransene av fersk torsk viser at kjøpere i Troms har mottatt mest, nærmere bestemt tonn av totalen på tonn. Dernest følger Vesterålen med tonn. Dette var også stillingen i fjor til samme tid, og for begge er det snakk om litt økning i år. Deretter følger Vest-Finnmark med tonn, Lofoten/Salten med tonn og Øst-Finnmark med tonn, for alle disse er torskeleveransene redusert, med 900 tonn i Vest-Finnmark og tonn i Lofoten. Reduksjonen i Vest-Finnmark blir ytterligere forsterket for kjøpere uten trålerleveranser, i og med at trålerne har økt sine torskeleveranser i området fra 800 til tonn. I området Helgeland-Nordmøre er torskeleveransene økt litt, fra 550 til 590 tonn. Redskapsfordelingen viser at garn har tapt terreng når det gjelder leveranser av fersk torsk, kvantumet er ned fra tonn i fjor til tonn i år. Reduksjonen viser seg først og fremst i Vest-Finnmark, som er ned fra til tonn, mens Troms har en nedgang fra til tonn. Også for snurrevad ( til tonn) og line (4.400 til tonn) er det reduksjon, mens juksa har økt sitt kvantum fra til tonn. Trålfanget torsk levert fersk er økt fra til tonn. Snittpriser (SLUH) og størrelsesfordeling for fersk torsk inneværende uke Snittpris for all fersk torsk over 1 kg inneværende uke er kr 15,30, opp 20 øre fra forrige uke. Økningen kan mye tilskrives godt betalte snurrevadfangster. En ser av tabellen under at torsk mellom 2,5 og 6,0 kg fra snurrevad betales i snitt med kr øre i Vesterålen, snittet for garntorsk i samme område og vektklasse er på 14,90 kr. Troms er den sonen det nå betales i snitt best for torsk over 1,0 kg med kr 15,42, opp 21 øre fra forrige uke. Ser en på snittet for de ulike vektklassene i Troms ligger disse ikke over de andre sonene, men den høye andelen torsk over 6,0 kg (26,4%) bringer Troms øverst på listen. Det betales i snitt bedre for torsk inneværende uke i alle soner unntatt Øst-Finnmark hvor snittprisen for torsk har gått ned 60 øre til kr 15,37. Dette skyldes mye bedre tilgang på torsk inneværende ukes sammenlignet med forrige uke, les mer om dette i kapitlet om Finnmark lengre ned.

4 Tabellen under viser snittpriser for de ulike redskapene (unntatt trål) fordelt på soner til nå denne uken. I oversikten er all fersk torsk over 1 kg regnet om til sløyd uten hode pris, også den som er levert rund og sløyd med hode. Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten/Salten Helgeland Snitt 1,0-2,5 kg 13,14 12,82 13,38 13,40 13,58 12,50 13,34 Garn 12,63 12,62 12,57 12,99 13,30 12,50 12,73 Juksa 13,00 12,50 12,74 12,77 13,29 12,50 12,93 Line 13,52 12,89 12,64 13,00 13,01 12,50 13,01 Snurrevad 13,08 12,84 13,56 13,46 14,20 13,44 Autoline 12,50 12,50 2,5-6,0 kg 14,91 14,87 14,92 15,64 15,02 14,56 15,16 Garn 14,56 14,72 14,71 14,90 14,68 14,57 14,72 Juksa 14,95 14,95 14,85 14,82 14,56 14,50 14,69 Line 14,98 15,05 14,63 15,09 14,83 14,50 14,95 Snurrevad 15,10 14,92 15,17 16,10 15,88 15,61 Autoline 14,51 14,51 6,0+ kg 17,65 17,74 17,41 17,89 17,46 17,25 17,62 Garn 17,36 17,70 17,28 17,48 17,44 17,25 17,41 Juksa 17,35 17,58 17,41 17,37 17,28 17,25 17,33 Line 17,84 18,01 17,31 17,72 17,46 17,25 17,70 Snurrevad 17,48 17,75 17,82 18,28 18,22 17,98 Autoline 17,25 17,25 Snitt 15,37 15,38 15,42 15,21 15,24 14,61 15,30 Fordelingen i de tre største vektklassene sees under. Det er fremdeles mest torsk over 6,0 kg i Troms(26,4 %), Vest og Øst-Finnmark følger etter. Andelen torsk over 6, 0 kg har økt i Finnmark og Lofoten/Salten. I snitt er det 19,3 % torsk over 6,0 i fangstene, mot 18,1 % i forrige uke. En ser også at det fortsatt er mye småfallen torsk som landes i Vesterålen, mens at andelen under 2,5 kg i Finnmark han minket betydelig. For flere detaljer, se tabell under. Andel i de ulike vektklassene inneværende uke Øst-Finnmark Vest-Finnmark Troms Vesterålen Lofoten/Salten Helgeland Snitt TORSK 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1,0-2,5 kg 16,4 % 20,1 % 9,8 % 32,8 % 9,6 % 7,3 % 20,2 % 2,5-6,0 kg 62,1 % 54,1 % 63,7 % 53,3 % 75,8 % 85,1 % 60,5 % 6,0+ kg 21,4 % 25,7 % 26,4 % 13,9 % 14,6 % 7,6 % 19,3 %

5 Finnmark Fiske har tatt seg veldig opp i øst denne uka, spesielt for snurr og garn, opp i 20 tonn på ett hal, brukbare fangster også på lina fremdeles, men flere fremmedbåter har avsluttet fiske og gått herfra. I vest får de gode fangster på snurrevad og garn, noen fangster er også på juksa. Vardø: Lina fra 150 til 250 kg på stampen, opp til 60 % torsk, resten hyse, garn til kg rund vekt, juksa 300 kg Båtsfjord: Godt fiske på snurrevad, fra til fra bare torsk til stort sett bare hyse, lina fra 150 og opp til 250 kg på stampen, opp til % torsk, garn til kg rund vekt torsk Berlevåg: Snurr fra (ett hal) til kg, stort sett bare torsk, lina 100 til 120 kg på stampen Mehamn: Lina 150 til 200 kg, en del hyse i fangstene, garn opp til kg, snurr kg Kjøllefjord: Lina opp til kg, garn opp til kg rund vekt Nordvågen: Lina opp til 250 kg på stampen, en del hyse, garn opp til kg Kamøyvær:Garn opp til kg torsk Gjesvær: Garn opp til kg, juksa kg Havøysund: Liten autoline, opp til kg stort sett bare hyse, snurr fra til kg mesteparten torsk, garn kg Tufjord: Garn fra kg torsk, snurr fra kg torsk, alt i rund vekt Ingøya: Garn opp til kg, juksa opp til 800 kg Forsøl: Snurr opp til kg torsk r/v, garn opp til kg torsk r/v Hammerfest: Snurr fra kg torsk Breivikboten: Begynner å komme til flere båter på fjorden, garn fra kg, snurr fra til kg rund vekt Sørvær: Lina opp til kg mest torsk, juksa kg torsk Troms Reker: Salg Norsk fangst - tonn pr uke per uke 6 Totalt 2011 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Løksfjord AS: Garnfangster på opptil 5 tonn torsk. Atlantic Seafood Skjervøy: Snurrevadfangster på 73 tonn torsk rund vekt. Garnfangster på 1,4 tonn torsk, 160 kg sei, 100 kg brosme og 230 kg hyse. Linefangster på 240 kg hyse, 50 kg brosme, 59 kg kveite og 78 kg torsk..

6 Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangster på opptil 23 tonn torsk. Snurrevadfangster på opptil 34,2 tonn torsk. Torsvågbruket AS: Garnfangster på 4,3 tonn torsk. Linefangster på 1,2 tonn torsk og 400 kg hyse. Juksafangster på 294 kg torsk og 8 kg sei. Torsken Havprodukter AS: Garnfangster på opptil 17,1 tonn torsk. Linefangster på 1,6 tonn torsk. Juksafangster på 3 tonn torsk. Snurrevadfangster på 35 tonn torsk og 600 kg hyse og 400 kg sei. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefangster på 4,5 tonn torsk, 4,9 tonn hyse og 190 kg brosme. Juksafangster på 630 kg torsk. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangster på opptil 9,4 tonn torsk. Snurrevadfangster på 13 tonn torsk. Karlsøybruket AS: Garnfangster på opptil 2,9 tonn torsk. Linefangster på 800 kg hyse, 1,1 tonn torsk og 800 kg brosme. Juksafangster på 34 kg sei og 2 kg torsk. Snurrevadfangster på 60 tonn torsk, 2 tonn sei og 660 kg hyse. Nergård Senja AS: Garnfangster på opptil 17 tonn torsk. Linefangster på 2,8 tonn torsk. Snurrevadfangster på 38 tonn torsk rund vekt, 300 kg hyse og 400 kg sei. Nord-Senja Laks AS: Garnfangster på opptil 3 tonn torsk. Linefangster på 500 kg torsk. Snurrevadfangster på 23,5 tonn torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangster på opptil 3,2 tonn torsk. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangster på 2,6 tonn torsk. Linefangster på 2,4 tonn torsk. Snurrevadfangster på 8 tonn torsk og 3,2 tonn hyse. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangster på 6,9 tonn torsk og 160 kg sei. Linefangster på 1,5 tonn torsk. Snurrevadfangster på 59 tonn torsk. Juksafangster på 440 kg torsk. Årvikbruket AS: Garnfangster på 2,8 tonn torsk. Linefangster på 280 hyse, 148 kg torsk og 760 kg brosme. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangster på 430 kg torsk og 64 kg brosme. Sjøfisk AS: Snurrevadfangster på 20,5 tonn torsk og 1,1 tonn hyse. Juksafangst på 100 kg torsk. Vesterålen og Lofoten Også inneværende uke ble det landet mye fisk i Vesterålen. Det fiskes svært godt på alle bruksarter med snurrevadfangster opptil kg, garn opptil kg og juksa opptil kg. Linefangster opptil kg, kg på stampen. Andenes: Snurrevad kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk Bleik: Garn kg torsk Nordmela: Snurrevad kg torsk, line mest hyse Stø: Line kg mest torsk, juksa kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk

7 Myre: Juksa kg torsk, line kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk Straumsjøen: Garn kg torsk, juksa 350 kg torsk Hovden: Juksa kg torsk, garn kg torsk Bø: Juksa kg torsk, garn kg torsk, line kg torsk Skårvågen: Juksa kg torsk, garn kg torsk Melbu: Juksa 700 kg torsk/sei, garn 950 kg torsk Lofoten/Salten/Helgeland I Lofoten er det fortsatt på yttersia det meste av fisket foregår, med linefangster opptil kg torsk, omlag 200 kg på stampen, snurrevadfangster opptil kg torsk (Bleiksdjupet), og garnfangster opptil kg torsk (stubbing) (Moskenesgrunn). Fisket har også kommet i gang på innersia, med snurrevadfangster opptil kg torsk. Fisket foregår i området Henningsværklakkan. Det ble inneværende uke åpnet for fiske i Henningsværboksen for fartøy under 11 meter største lengde. I Tysfjorden og Lødingen landes det brukbare garnfangster med sei. Lengre sør i fylket fiskes det brukbart, med garnfangster opptil kg torsk. Røst: Line kg mest torsk, juksa torsk, garn kg torsk og kg sei Værøy: Line torsk, snurrevad kg torsk, garn kg sei Sørvågen: Juksa kg torsk, line hyse, snurrevad kg torsk, garn kg torsk Reine/Hamnøy: Line kg torsk, juksa kg torsk, garn kg torsk/sei Sund: Line kg torsk Fredvang: Juksa 650 kg torsk, line kg torsk, garn kg torsk Ramberg: Juksa kg torsk, garn kg torsk, line 800 kg mest torsk Napp: Juksa kg torsk, line kg torsk, garn torsk Ballstad: Line kg torsk (Ribban), juksa 400 kg torsk, garn kg torsk, snurrevad kg torsk (Bleiksdjupet) Stamsund: Juksa 400 kg torsk, garn kg mest sei Tangstad: Juksa 850 kg torsk, garn kg torsk Vestresand: Juksa kg torsk (Ribban) Kleivan: Juksa 700 kg torsk, garn 900 kg torsk Henningsvær: Snurrevad kg torsk, garn kg torsk, juksa 800 kg torsk Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger Kleppstad: Line kg torsk (Ribban), snurrevad kg torsk, juksa 800 kg torsk

8 Svolvær: Garn kg mest sei (Vestfjorden) Juksa 350 kg torsk, snurrevad kg torsk Skrova: Ingen landinger Laukvik: Juksa 800 torsk Lødingen: Garn kg mest sei Hamarøy: Tysfjord, garn kg mest sei Steigen: Dyping, garn kg mest sei, Helnessund, garn kg mest sei, line kg hyse, Røssøy, 350 kg blanding, Styrkesnes, garn kg mest sei Bolga: Line 550 kg hyse og brosme, garn kg sei Støtt: Garn torsk Rødøy: Garn kg torsk Myken: Garn kg torsk Nordnesøy: Juksa kg torsk, garn kg torsk, Helgeland-Nordmøre Fisket i region SØR har vært noe hindret av dårlig vær og kvantumet avtok betraktelig fra uke 05 til uke 06. På Helgeland har det imidlertid vært flere meget gode fangster av sei, torsk og hyse. I Trøndelag er det fortsatt labert fiske, og vi regner ikke med noe større aktivitet her før vi kommer ut i mars mnd. Kvitlaksfisket har begynt og de første fangster er levert. Sone 6 (Helgeland): Selvær: Garn opp i kg mye torsk (torsk og sei). Noen enkeltfangster med juksa fra juksafangst på kg. Nordnesøy: Gode fangster på garna - opp i 3500 kg med torsk. Juksa fra 300 kg opp i kg med torsk. Brattland: Enkelte garnfangster opp i 1500 kg. Ingen juksafangster Træna (hovedbruket): Gode fangster på garna opp i kg med torsk(+ noe sei). Juksa smått. Sleneset: Liten aktivitet. Dønna: Garnfangster fra kg med torsk + noe sei. Ingen juksafangster Herøy/Seløy: Mye dårlig vær Mindre garnfangster opp i 500 kg med sei og torsk. Noen mindre linefangster opp i 300 kg med torsk. Brønnøysund: Liten aktivitet garn opp i 1400 kg med torsk. Juksa kg. Vega: Garnfangster opp i 100 kg med torsk. Juksa opp i 300 kg med torsk.

9 Reker: 1 fangst på kg snittpris kr 29,33 Vevelstad: Mindre garnfangster opp i 400 kg Omsetning i sone 7(Nord-Trøndelag): Vandsøya: Liten aktivitet båtene er enda ikke kommet ut til Vandsøya. Rørvik: Garnfangster fra 50 kg opp i 800 kg med torsk, sei og hyse. 1 garnbåt med 40 tonn med sei Pris 9,75 ( +1,85). 1 fangst med kamskjell på 1000 kg. 1 fangst med egenovertakelse kamskjell på 250 kg. Måneset: Garn opp i 800 kg Gutvik: Liten aktivitet, Garn opp i 1200 kg. Flerengstrand: Liten aktivitet. Ramstadlandet: Liten aktivitet. Omsetning i sone 8(Sør-Trøndelag): Hitra: Fortsatt mest sei og hyse. Garn fra 900 kg mye sei (+ noe torsk og hyse). Juksa smått Line smått. Dolmøy: 1 fangst opp i kg med sei. Frøya/Dyrøy: Garnfangster opp i 200 kg med torsk, hyse og sei. Juksa smått. Line opp i 400 kg med hyse. Mausund: Liten aktivitet. Roan/Fosen: Liten aktivitet. Sandviksberget: Liten aktivitet. Trondheim: Liten aktivitet. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Tustna: Bra aktivitet både på garn og teiner(levende-torsk). Garnfangster opp i 800 kg mye torsk. Juksa smått. Teiner med levende torsk opp i 600 kg med levende torsk. Smøla: Ingen aktivitet. Edøy: 1 krabbefangst på 1100 kg. Veidholmen: Mindre fangster på garna opp i 1200 kg med sei. Ingen juksafangster.. Averøy - Jangaard: Liten aktivitet. Averøy E. Johnsen Liten aktivitet Averøy Ole Løvold: Liten aktivitet. Aure: Liten aktivitet. Garnfangster opp i 400 kg.

10 Edøy: Teiner: 2 fangster med krabbe ( kg)

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2012

Melding om fisket uke 16/2012 Melding om fisket uke 16/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 20. april 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 24/2017 Rapporten skrevet mandag 19.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 16 i 2017 ( april 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 16 i 2017 ( april 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 16/2017 Rapporten skrevet mandag 24.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2017 (1.-7. mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2017 Rapporten skrevet mandag 08.05.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 43/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 26.10.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13-14/2011

Melding om fisket uke 13-14/2011 Melding om fisket uke 13-14/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. april 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 39-40/2011

Melding om fisket uke 39-40/2011 Melding om fisket uke 39-40/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. oktober 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer