Melding om fisket uke 38/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 38/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 37 ( september), sammenlignet med samme periode i fjor. I slutten av rapporten finnes informasjon om fisket inneværende uke. Råfisklagets omsetning i uke 37 i år utgjorde 71,5 mill kroner, hvorav landinger fra fem russiske frysebåter, tre autolinebåter og to trålere i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø, med vel 800 tonn torsk og 200 tonn hyse, totalt utgjorde 8,7 mill kroner. Omsetningen for norske båter utgjorde 62,8 mill kroner, av det var 38,9 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff, 23,0 mill kroner fra fryst fisk, og 0,8 mill kroner etter omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. For norske båter var dette en liten reduksjon fra uka før, hvor oppdaterte tall viser 67,7 mill kroner, fordelt med 42,3 mill kroner fersk, 24,8 mill kroner fryst og 0,6 mill kroner tørrfisk. Sammenlignet med fjoråret har vi de siste ukene kommet noe bedre ut. I uke 37 i 2012 var omsetningen på 62,1 mill kroner, hvorav leveranser fra norske båter stod for 58,7 mill kroner. Sistnevnte var fordelt med 41,7 mill kroner på fersk, 16,9 mill kroner på fryst og 0,1 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. Økt omsetning i år altså både for leveranser av norsk og russisk råstoff. For norske båter var det imidlertid noe lavere omsetning av ferskt råstoff i årets uke 37, mens det var øking for fryst og sjøltilvirka tørrfisk. Pr uke 37 har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Verdi (mill kr) Pr uke 37/2013 Pr uke 37/2012 Norske fartøy 3 841, ,6 Utenlandske fartøy 816,2 984,9 Totalsum 4 657, ,5 Omsetningen for norske båter fordelte seg slik i uke 37 (arter med verdi over 100 tusen kr), fordelt på fiskeslag og fersk/fryst: FERSK FROSSET TØRKET Totalt Rundvekt Totalt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp uke TORSK SEI HYSE KONGEKRABBE LEPPEFISK BREIFLABB TASKEKRABBE KVEITE BLÅKVEITE REKE UER FLEKKSTBIT KVITLAKS BROSME KVITLANGE TORSKANNEN KAMSKJELL STEINBIT SNABELUER TARE Leveransene av fryst fisk har tatt seg opp. Fra mandag 9. september til torsdag inneværende uke, d.v.s. i løpet av 11 dager, har vi registrert 20 leveranser fra norske frysebåter, der en av dem attpåtil har klart to leveranser. Det er 12 trålere, 4 autolinere og 3 snurrevadbåter som står bak landingene. I tillegg har en rekebåt levert

2 fangst tatt ved Jan Mayen. Kvantumet fisk levert i løpet av disse 11 dagene summeres til rundt regnet tonn rundvekt, hvorav torsken utgjør vel tonn, fulgt av tonn sei og tonn hyse. Godt torskefiske langt nord ved Hopen og på Storbanken, med turer på fra 1½ til 3 ukers varighet. Noen fangster også tatt øst og nord av Bjørnøya, også der med hovedsakelig torsk, men også brukbart innslag av hyse. Langsmed kysten, fra ut av Fruholmen, Sørøya og en fangst tatt i området Svensgrunnen/Vesterålen, her er det seien som dominerer i fangstene. Mer sammensatte fangster på autoline, som også har driftet i andre områder, her nevnes Skolpenbanken, Thor Iversen, Hopen og Nordkappbanken/Sykkelsetet. Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 37, som totalt utgjorde 38,9 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 11,7 mill kr, hvor kongekrabben igjen var størst med 83 tonn og 5,4 mill kroner. Deretter fulgte 380 tonn torsk verdt 2,9 mill kroner, 300 tonn hyse/2,2 mill kroner og 150 tonn sei/0,8 mill kroner. 190 tonn av torskekvantumet levert av to ferskfisktrålere, mens et 20-talls snurrevadbåter stod for 130 tonn torsk. Snurrevadbåtene hadde for øvrig omtrent like store kvanta torsk/hyse/sei i fangstene totalt sett. Line/autoline stod for leveranser av 160 tonn hyse og 60 tonn torsk. Vest-Finnmark: 6,6 mill kroner. 40 tonn kongekrabbe/2,4 mill kr, 290 tonn torsk til verdi på 2,3 mill kroner hvorav trål stod for 210 tonn. Deretter fulgte 220 tonn sei/1,2 mill kroner, med 90 tonn tatt på garn og 40 tonn hver på not, juksa og snurrevad. Hysa fulgte så med 60 tonn og 0,4 mill kroner, mens breiflabb og kveite utgjorde vel kroner på hver. Troms: 5,2 mill kroner. 225 tonn sei verdt 1,3 mill kroner, hvor 90 tonn var tatt på juksa, 80 tonn på garn og 50 tonn på not. Deretter utgjorde 19 tonn kystreke 1,0 mill kroner, 120 tonn hyse/0,9 mill kroner, i underkant av 100 tonn torsk torsk/0,7 mill kroner, og 25 tonn breiflabb og 13 tonn kveite bidro hver med i underkant av 0,5 mill kroner. Vesterålen: 1,3 mill kr. 50 tonn sei og 13 tonn breiflabb, begge verdt 0,3 mill kroner, og ellers beskjedne kvanta hyse, torsk, uer, kveite, kvitlange og taskekrabbe. Lofoten/Salten: 5,0 mill kr. 220 tonn sei verdt 1,3 mill kroner, hvorav 150 tonn tatt på line. Deretter fulgte 110 tonn torsk til verdi 0,9 mill kroner hvor en trålfangst utgjorde det meste, og videre var det 32 tonn breiflabb/0,7 mill kroner, 80 tonn hyse/0,6 mill kroner og 13 tonn kveite/0,5 mill kroner. Helgeland-Nordmøre: 8,5 mill kr. Leppefisken igjen størst i verdi med 3,2 mill kroner av et kvantum på kg av de tre artene bergnebb, berggylt og grøngylt. Deretter følger 185 tonn taskekrabbe verdt 1,7 mill kroner, vel 50 tonn breiflabb der verdien var 1,1 mill kroner og sist tar vi med vel 100 tonn sei/0,7 mill kroner og 100 tonn kvitlaks og 9 tonn kveite som hver utgjorde vel 0,3 mill kroner i verdi. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang:

3 Torsk omsatt i uke 36: tonn, verdi 17,2 mill kroner, der trål stod for tonn/9,2 mill kroner (505 tonn fryst og 426 tonn fersk). Videre var 327 tonn tatt på snurrevad, av det 220 tonn fersk, 329 tonn på autoline (310 tonn fryst) og ellers mindre kvanta på garn, lina og juksa. Totalen på tonn fordelt med 930 tonn levert fryst og 920 tonn fersk, mens 60 tonn var sjøltilvirka tørrfisk omregna til rundvekt. Hyse omsatt i uke 37: tonn totalt, verdi 10,2 mill kroner. 620 tonn fersk og 370 tonn fryst. 340 tonn på trål (306 tonn fryst), 225 tonn på snurrevad (195 tonn ferskt), 275 tonn på line (fersk) og 85 tonn på autoline (30 tonn fryst), Sei omsatt i uke 37: tonn der verdien var 11,1 mill kroner. Av dette var 980 tonn levert fersk, hvorav 280 tonn var tatt på juksa, 260 tonn på garn, 170 tonn på snurrevad, 160 tonn på lina og 90 tonn på not. 690 tonn frossen sei hvor alt var tatt på trål. I tillegg var vel 45 tonn omregnet i rundvekt, omsatt av sjøltilvirka tørrfisk sei. Statistikk fra de 37 første ukene av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Totalt til nå i år (per uke 37) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Not Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Vågehvalfangsten Fangst av Vågehval i uke 37 utgjorde 1 kval som ble tatt i Lofoten. Den totale fangsten pr uke 37 er nå kommet opp i 590 kval. Total fangst til samme tid i fjor var 465 kval. Fangststopp er satt til 30.september. Den nasjonale kvoten er i år 1286 kval, som er den samme som de tre foregående år.

4 Finnmark I øst går det mye i krabbe, men ennå noen brukbare fløytlinefangster, snurr og garn dårlig. I vest er det litt garnfiske og en og annen snurrfangst. I det regulerte krabbefiske har så langt 319 båter levert, av dem er ca. 120 ferdig med kvoten, 400 tonn av kvoten er fisket. Bugøynes/Vadsø Krabbe fra 200 og opp til 600 kg. Vardø Fløytlina opp til 250 kg på stampen rund vekt, krabbe 200 til kg. Båtsfjord Snurr til kg mesteparten hyse, lina opp til 150 kg på stampen, pålelina dårlig, garn opp til kg mest sei. Berlevåg Snurr fra og opp til kg mest sei, men også hyse i en del fangster, krabbe opp til 700 kg, lina dårlig. Mehamn Snurr fra og opp til kg, lina opp til 100 kg, krabbe opp til 600 kg. Kjøllefjord Lina opp til 200 kg på stampen rund vekt, krabbe kg. Nordvågen Garn opp til kg, lina 150 kg på stampen, snurr opp til kg, krabbe kg. Kamøyvær Garn fra til kg, krabbe kg. Honningsvåg Krabbe opp til 900 kg. Smørfjord Krabbe 300 til 600 kg. Havøysund Liten aktivitet. Tufjord Garn dårlig, kg, snurr kg sei. Ingøya Juksa kg sei, garn dårlig. Hammerfest/Forsøl Snurr kg mest torsk, garn kg torsk (Bjørnøya), litt notsei. Breivikbotn Garn, dårlig opp til kg sei. Sørvær Liten aktivitet, snurr til kg, lina dårlig. Troms Atlantic Seafood AS: Garnfangst på 114 kg hyse, 370 kg torsk og 287 kg sei. Linefangst på 1,3 tonn hyse (slmh) og 205 kg brosme. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Linefangst på 4,0 tonn hyse (rund), 113 kg kvitlange og 131 kg brosme. Juksafangst på 2,5 tonn sei, 401 kg torsk og 100 kg uer.

5 Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangst på 148 kg sei. Linefangst på 114 kg torsk og 226 kg kveite. Juksafangst på 484 kg sei. Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 332 kg torsk. Snurrevadfangst på 2,8 tonn torsk, 230 kg hyse og 251 kg kvitlange. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 1,2 tonn uer, 7,5 tonn sei, 232 kg kveite, 520 kg hyse og 149 kg kvitlange. Linefangst på 1,3 tonn hyse, 1,3 tonn brosme og 355 kg torsk. Juksafangst på 750 kg sei. Løksfjord AS: Juksafangster opp mot 1,8 tonn sei. Nergård Senja AS: Linefangst på 254 kg hyse (slmh). Juksafangst på 187 kg sei. Nord Senja Fisk AS: Garnfangst på 156 kg sei. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 172 kg sei og 275 kg torsk. Linefangst på 1,8 tonn hyse. Juksafangst på 1,3 tonn sei. Oldervik Fiskeindustri: Linefangst på 110 kg torsk og 98 kg hyse. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 850 kg kveite og 116 kg breiflabb. Linefangst på 1,5 tonn hyse (slmh) og 228 kg brosme. Juksafangst på 982 kg sei. Torsken Havprodukter AS: Garnfangst på 679 kg breiflabb. Juksafangst på 130 kg sei. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 1,5 tonn breiflabb og 132 kg kveite. Linefangst på 3,2 tonn hyse (rund), og 445 kg brosme. Juksafangst på 779 kg sei. Årvikbruket AS: Garnfangst på 136 kg breiflabb. Reker: Salg Norsk fangst tonn pr uke pr uke 37 Reker pill/frys Reker div Reker pill/frys utenlandsk Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Vesterålen Andenes: Juksa 650 kg sei, snurrevad kg sei, garn opptil kg mest sei. Bleik: Ingen landinger. Nordmela: Ingen landinger. Stø: Line kg hyse, juksa 200 torsk/sei. Myre: Line kg mest hyse, garn kg mest kvitlange/uer, juksa kg torsk/sei, snurrevad kg hyse/torsk, teiner 650 kg taskekrabbe. Straumsjøen: Garn 700 kg breiflabb. Hovden: Garn kg breiflabb, line 200 kg blanding. Bø: Ingen landinger. Skårvågen: Line smått, juksa 900 kg sei.

6 Melbu: Garn kg breiflabb, juksa 700 kg sei/torsk, snurrevad 650 kg torsk/hyse og rødspette, trål 160 tonn mest torsk. Landet kvantum i Vesterålen pr uke 37 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Lofoten/Salten/Helgeland Røst: Garn kg breiflabb, teiner 350 kg taskekrabbe. Værøy: Line kg mest sei, garn kg breiflabb. Sørvågen: Snurrevad kg mest torsk. Reine/Hamnøy: Line kg sei, garn torsk/sei, garn 150 kg breiflabb. Sund: Ingen landinger. Fredvang: Auto-line kg blanding mest hyse. Ramberg: Line smått, garn kg breiflabb. Napp: Line kg sei, garn kg sei. Ballstad: Line kg sei, garn kg breiflabb. Stamsund: Line kg sei, garn kg blanding. Steine: Ingen landinger Tangstad: Ingen landinger. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Ingen landinger. Kleivan: Ingen landinger. Henningsvær: Line kg mest hyse, garn smått. Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Line 500 kg mest hyse/brosme, snurrevad kg mest torsk. Svolvær: Line kg hyse, garn 800 kg blanding, juksa kg sei. Skrova: Ingen landinger. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Juksa 150 torsk, line kg mest sei/hyse, garn kg mest breiflabb, snurrevad 500 mest rødspette. Lødingen: Ingen landinger. Hamarøy: Tysfjord, juksa kg sei.

7 Steigen: Dyping, line 400 kg kveite, Helnessund, line kg sei, garn 500 kg breiflabb/ kveite Røssøy, ingen landinger, Styrkesnes, ingen landinger Bolga: Juksa 100 kg torsk, line 550 kg hyse/sei, autoline kg hyse/brosme, garn kg breiflabb, teiner 600 kg taskekrabbe. Støtt: Juksa 400 kg mest sei, garn kg breiflabb. Rødøy: Garn 750 kg breiflabb, teiner 650 kg taskekrabbe. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Juksa 850 kg sei, line 200 brosme/kveite, teiner kg taskekrabbe. Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 26 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav tonn trålfanget torsk Helgeland- Nordmøre Dato, Omsatt kvantum for «Region Sør» hittil i denne uke (uke 38) er på totalt tonn med fisk og skalldyr inkl. tare. Taren utgjør ca tonn, dvs. fisk og skalldyr utgjør ca. 404 tonn. Total verdi uke 38 er på 5,4 mill. De 2 viktigste fiskeartene er krabbe og leppefisk. Leppefisk (Bergnebb, berggylt og grønngylt) med 1,9 mill (5.105 kg) og krabbe med 1 mill (110 tonn). Ellers er det denne uken omsatt 135 tonn med kvitlaks, sei med ca 32 tonn og ca 43 tonn med breiflabb som de viktigste arter. Krabbefisket er no på sitt beste og det omsattes opp i ca 200 tonn i uka. Hittil i år er det omsatt ca tonn til en verdi på ca 17 mill. Dette er en økning på ca 250 tonn sammenlignet med sesongen Samtlige stasjoner/kjøpere er no i gang på krabbe, Fisket etter leppefisk (Berggylt, Bergnebb og Grønngylt) har også tatt seg betraktelig opp og er no på topp. Fisket her ble åpnet 1. juli i vårt område. Lokal omsetning, hittil i uke 38: Sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum på Helgeland denne uke (uke 38) er på 80 tonn. Derav ca 34 tonn med taskekrabbe, breiflabb med ca 18 tonn og sei med ca 11 tonn. Selvær: Teiner opp i 700 kg krabbe. Garn opp i 600 kg med breiflabb. Line med hyse/sei opp i kg. Træna: Garn opp i 800 kg - mye sei/breiflabb. Line opp i kg m/hyse. Juksa opp i 700 kg med sei. Lurøy/Onøy: Rekefangster opp i 400 kg. Brattland: Teiner - fangster opp i kg. Dønna: Garn opp i 00 kg med breiflabb. 1 garnfangst på 2000 med breiflabb. Juksa opp i kg sei. Seløy: Teiner opp i kg med krabbe, juksa opp i 900 kg med sei. Garn opp i 800 kg sei. Line opp i kg med hyse og sei. Vega: Garn smått. Teiner opp i 700 kg. Line/juksa opp i kg med sei. Brønnøysund: Teiner kg, garn opp i kg breiflabb/sei. Line opp i kg kveite. Juksa kg m/sei Sleneset/Lovund: Garn opp i 500 kg med torsk og breiflabb. Juksa 600 kg m/torsk.

8 Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Kvantum siste uke (uke 38) er på totalt 91 tonn, derav ca 56 tonn med kvitlaks (1 fangst) sei med 6 tonn og ca 10 tonn med breiflabb. Totalt kg med leppefisk til kr 784 tusen (snitt kr 462,13 pr kg) Vandsøya: Juksa opp i kg med sei, garn opp i kg med sei/torsk. Teiner kg. Rørvik: Garn fra kg mest breiflabb/sei/torsk, Juksa opp i kg med sei. Line opp i 400 kg med brosme. Måneset og Gutvik: Ingen aktivitet. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Totalt kvantum fisk siste uke (uke 38) er på ca 80 tonn. De viktigste arter er krabbe med ca. 53 tonn, sei med ca 8 tonn og breiflabb og uer med ca 11 tonn. Verdien er størst på leppefisk med ca 850 tusen kroner (snitt ca kr 370,- pr kg) Hitra: Liten aktivitet utenom krabbe og leppefisk. Teiner opp i kg. Garn opp i 200 kg med breiflabb. Dolmøy: Garn opp i kg med sei/breiflabb. Juksa 200 kg m/breiflabb Frøya/Mausund: Mest krabbe. Teiner opp i kg. Garn opp i kg med breiflabb. Juksa opp i 400 kg med sei. Vågen: Teiner opp i 500 kg. Juksa opp i 900 m/sei Roan: Krok opp i kg med hyse og sei. Juksa opp i 500 kg med sei. Garn opp i kg med sei. Vallersund: Bare krabbe teiner opp i kg. Garn kg sei. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Liten aktivitet utenom leppefisk og krabbe. I uke 38 er det omsatt ca tonn (omregnet rund vekt), derav hele tonn med tare. Totalt med fisk og skalldyr er ca 144 tonn fordelt på 80 tonn med kvitlaks (1 fangst), 12 tonn med sei, 15 tonn med krabbe og ca 5 tonn med breiflabb som de viktigste arter. I tillegg er det omsatt ca kg med leppefisk til ca 285 tusen kroner. Tustna: Garn opp i kg med sei/breiflabb. Juksa opp i kg med breiflabb/sei. Line kg m/hyse. Ruse med lev. torsk opp i 800 kg. Smøla/Veidholmen: Garn opp i m/sei/breiflabb. Juksa opp i 900 kg med sei. Teiner opp i kg. Averøy: Juksa opp i kg med sei. Garn opp i 3000 kg med sei/torsk/hyse. Teiner opp i kg. Krabbe total omsetning og siste uke i sone 5 9: Siste uke er det omsatt ca 111 tonn til en verdi på 998 tusen kroner. Total omsetning krabbe pr sone hittil i 2013 (pr uke 38):

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2013

Melding om fisket uke 5/2013 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2014

Melding om fisket uke 37/2014 Melding om fisket uke 37/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 44/2014

Melding om fisket uke 44/2014 Melding om fisket uke 44/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 43/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 26.10.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 28.9.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 39/2017 Rapporten skrevet mandag 02.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Side 1 av 9. Pr uke 37/38* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret:

Side 1 av 9. Pr uke 37/38* har vi følgende totaltall i år sammenlignet med fjoråret: Melding om fisket uke 37/2016 Rapporten skrevet mandag 19.09.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 36-37/2011

Melding om fisket uke 36-37/2011 Melding om fisket uke 36-37/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. september 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer