Melding om fisket uke 5/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om fisket uke 5/2013"

Transkript

1 Melding om fisket uke 5/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 1. februar Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 ( januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt i rapporten følger regionvis rapportering om fisket inneværende uke (uke 5). Etter uværsperioden som varte fra slutten av uke 3 til midten av uke 4, kom båtene seg på havet i hopetall og fisket for fullt i helga og videre inn i inneværende uke (uke 5). Uke 4 så lenge ut til å gi et veldig labert torskekvantum, men slutten av uka gjorde sitt til at kvantumet faktisk kom opp i tonn torsk levert fersk. Tilsvarende kvantum i fjorårets uke 4 var tonn. Totalen av fersktorskleveransene pr uke 4 er dermed oppe i tonn, mot tonn samme periode i fjor, med andre ord er vi tonn på etterskudd. Tar vi med omsetningen av fryst torsk fra norske båter, som i uke 4 var på tonn (3.100 tonn i fjor) og var pr uke 4 nådd opp i tonn, som er tonn opp i forhold til fjoråret, ender vi opp med statusen i Råfisklagets torskeomsetning som framgår av tabellen nedenfor (side 3 i rapporten). De gode driftsforholdene har fortsatt inn i inneværende uke, med dagsleveranser på tonn fersk torsk, og totalen for uka er allerede opp mot tonn, mot tonn hele uke 5 i fjor. Fisketyngda har flyttet seg mot Vesterålen, der landingene så langt denne uka summerer seg til tonn, mens tonn er levert til kjøpere i Troms tonn i Vest-Finnmark, 750 tonn i Lofoten og 620 tonn i Øst-Finnmark. Det er tegn til at fisket for Vest-Finnmark midlertidig dabber av, noe som vel har sammenheng med at torsken har fått teften av lodda. Men for Vesterålen og Troms har aktiviteten vært stor og fisket godt, noe som har ført til at flere av kjøperne har lagt begrensninger på leverende fartøy enten i form av turkvoter eller redskapsmengde, og det blir også helgestopp hos de fleste av kjøperne i området. Råfisklaget iverksetter også en generell turkvote for fangster som ilandføres rund, med virkning fra mandag 4. februar, jfr. «Melding » under regelverk. Totalt kom ukeomsetninga for norske båter opp i 121,6 mill kroner i årets uke 4 mot 145 mill kroner samme uke i fjor. Økende leveranser fra utenlandske fartøy, 11 russiske fartøy leverte tonn fisk (4.500 tonn torsk) i uke 4 i år, verdi 38,2 mill kroner, men likevel noe aktivitet enn i fjor med leveranser fra 12 russiske fartøy til verdi 53,3 mill kroner. Omsetningen pr uke 4 er dermed fortsatt på etterskudd i forhold til fjoråret, jfr. tabellen nedenfor. Totalomsetninga så langt i år er pr uke 4 som følger: Verdi (mill kr) Pr uke 4/2013 Pr uke 4/2012 Norske fartøy 381,0 483,6 Utenlandske fartøy 70,6 124,2 Totalsum 451,6 607,8 Omsetningen i uke 4/2013, for norske fartøy fordelt på fersk og fryst råstoff framgår av tabellen nedenfor: (kun for arter med omsetning over kr , kvanta i kg rundvekt, beløp i kr) FERSK FROSSET Radetiketter Rundvekt Beløp Rundvekt Beløp Totalt Rundvekt Totalt Beløp TORSK HYSE SEI KVEITE KVITLANGE KONGKR HAN BLÅKVEITE FLEKKSTBIT

2 TARE KAMSKJELL UER KRILL-ANTA REKE BROSME BREIFLABB LYR Den regionvise fordelingen av leveransene av ferskt råstoff i uke 4, som totalt utgjorde 81,9 mill kroner, var som følger: Øst-Finnmark: 4,3 mill kroner, torskekvantumet 310 tonn/2,4 mill kroner, 180 tonn på lina, 60 tonn på trål, 60 tonn på garn, 5 tonn på snurrevad. 220 tonn hyse, av det 205 tonn på lina. Vest-Finnmark: 12,4 mill kroner, av det var torsken størst i verdi med 11,3 mill kroner av et kvantum på nær tonn, hvor 940 tonn var tatt på snurrevad, 380 tonn på garn, 100 tonn på trål og 50 tonn på lina. 100 tonn hyse til verdi 0,7 mill kroner, hovedsakelig tatt på line/autoline. Troms: 25,4 mill kroner. Av totalen kom 23,9 mill kroner etter leveranser av tonn torsk, der garnfisket var viktigst med tonn og 17,3 mill kroner. Garnkvantumet i Troms vel 500 tonn høyere enn samme uka i fjor. Vesterålen: 25,9 mill kroner, av dette kom 23,9 mill kroner etter leveranser av tonn torsk hvorav tonn var tatt på snurrevad, tonn tatt på garn, 150 tonn på juksa og 60 tonn på lina. Torskekvantumet levert i regionen var vel 500 tonn høyere enn samme uka i fjor. 180 tonn sei neste på lista, verdi 1,1 mill kroner, og deretter 100 tonn hyse verdt 0,7 mill kroner. Lofoten/Salten: 11,2 mill kroner, 740 tonn torsk/5,7 mill kroner, hvorav 550 tonn var tatt på garn og 100 tonn på trål. 550 tonn sei der verdien var 3,9 mill kroner, hvorav 520 tonn ble tatt på garn. 120 tonn hyse til verdi 0,8 mill kroner hvor 70 tonn var tatt på line/autoline og 40 tonn på garn. Helgeland-Nordmøre: 2,5 mill kroner. De viktigste artene er sei med 0,6 mill kr, torsk 0,5 mill kr og kamskjell og tare med 0,3 mill kr på hver. De tradisjonelle figurene som viser ukeomsetningen for torsk, hyse og sei de fem siste ukene, sammenlignet med fjoråret, tar vi med også denne gang: Torsk omsatt i uke 4: Totalt tonn i år ( tonn i fjor) til verdi 93,7 mill kroner (122 mkr i fjor), av dette var tonn levert fersk. Av totalen var tonn garntorsk med tonn levert i Troms. Videre

3 var tonn tatt på snurrevad (80 tonn fryst), tonn på trål (2.250 tonn fryst), 440 tonn på lina og 425 tonn på autoline (415 tonn fryst). Hyse omsatt i uke 4: tonn totalt, verdi 12,3 mill kroner. Av kvantumet i år var 340 tonn tatt på line (ferskt), 384 tonn på trål (370 tonn fryst) og 460 tonn på autoline (390 tonn fryst). Sei omsatt i uke 4: tonn totalt, verdi 10,5 mill kroner, mot 740 tonn og 6,0 mill kroner i fjor. Av årets kvantum 390 tonn fryst på trål, 830 tonn garnsei (150 tonn fryst), 75 tonn tatt på juksa og 130 tonn på snurrevad. Statistikk fra den fjerde uken av året viser hvordan vi ligger an når det gjelder omsetningen av torsk, hyse og sei fra norske båter, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012: Totalt til nå i år (per uke 4) sammenlignet med tidligere år Kolonneetiketter Trål Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Radetiketter Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År

4 Finnmark Godt med fisk på lina i øst, bra fiske på garn også og de få snurr som er i aktivitet får til dels brukbare fangster. I vest er det snurr og garn som dominerer fiske, gode fangster, men fiske har blitt noe dårligere det siste døgnet, grunnen er vel att lodda ikke er så langt unna. Bugøynes/Vadsø Liten aktivitet. Vardø/Kiberg Lina fra 200 til 250 kg på stampen r/v, til dels mye hyse i fangstene, garn fra til kg rund vekt. Båtsfjord Lina 100 til 150 kg på stampen, garn til kg, juksa 700 kg torsk. Berlevåg Lina 120 til 130 kg på stampen, snurr til kg torsk. Mehamn Lina kg på stampen, mest hyse, snurr til kg torsk og hyse. Kjøllefjord Linebåter har vært ute og fått opp til 300 kg r/v på stampen, mye hyse, garn 500 til kg r/v, snurr kg r/v, en del hyse. Nordvågen Lina og opp til 120 kg på stampen, mest hyse, garn opp til kg. Gjesvær/Kamøyvær Garn fra til kg, snurr kg torsk. Havøysund Snurr fra til kg torsk rund vekt, garn til kg. Ingøya Garn til kg. Tufjord Snurr fra til kg r/v, stort sett bare torsk, garn til kg rund vekt. Hammerfest/Forsøl Tråler og kg, snurr fra til kg torsk. Breivikbotn En stor snurr kg torsk r/v, garn til kg. Sørvær Lina opp til 150 kg på stampen, mye torsk, liten autolinebåt kg mest hyse. Troms Atlantic Seafood AS: Garnfangst på 2,2 tonn torsk. 164 kg hyse og 167 kg sei. Linefangst på 307 kg torsk og 640 kg hyse. Snurrevadfangst på 53,7 tonn torsk, 450 kg sei og 100 kg hyse (alt i rund vekt). Aksel Hansen, Senjahopen: Garnfangst på 16,7 tonn torsk. Juksafangst på 1,3 tonn torsk. Snurrevadfangst på 31,3 tonn torsk og 126 kg sei. Henry Johansen Drift AS, Vengsøy: Garnfangst på 1,6 tonn torsk. Linefangst på 5,3 tonn torsk, 3,2 tonn hyse og 315 kg brosme. Juksafangst på 1,4 tonn torsk. Ivan Lorentzen AS, Brensholmen: Garnfangst på 4,4 tonn torsk. Juksafangst på 1,2 tonn torsk.

5 Br. Karlsen AS, Husøy: Garnfangst på 17,3 tonn torsk. Juksafangst på 849 kg torsk. Snurrevadfangst på 24,8 tonn torsk. Karlsøybruket AS: Garnfangst på 9,7 tonn torsk (rundvekt). Linefangst på 1,1 tonn torsk og 2,1 tonn hyse. Snurrevadfangst på 39 tonn torsk (rund vekt) og 293 kg sei. Løksfjord AS: Garnfangst på 7,1 tonn torsk. Juksafangst på 413 kg torsk. Nergård Senja AS: Garnfangst på 22,3 tonn torsk. Linefangst på 6,3 tonn torsk. Juksafangst på 1,6 tonn torsk. Snurrevadfangst på 28,1 tonn torsk. Nord-Senja Fisk AS: Garnfangst på 5,5 tonn torsk. Juksafangst på 890 kg torsk. Snurrevadfangst på 20,8 tonn torsk. Norway Seafoods AS, Tromvik: Garnfangst på 4,8 tonn torsk (sløyd m/hode). Linefangst på 1,5 tonn torsk. Juksafangst på 935 kg torsk og 244 kg sei. Oldervik Fiskeindustri: Garnfangst på 6,4 tonn torsk. Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen: Garnfangst på 5,1 tonn torsk. Linefangst på 2,1 tonn torsk. Juksafangst på 500 kg torsk. Snurrevadfangst på 14,3 tonn torsk, 610 kg sei og 122 kg hyse Sjøfisk AS: Juksafangst på 184 kg torsk. Snurrevadfangst på 7,4 tonn torsk, 444 kg sei og 368 kg hyse. Torsken Havprodukter AS: Garnfangst på 17,7 tonn torsk. Linefangst på 3,1 tonn torsk. Juksafangst på 1,9 tonn torsk. Torsvågbruket AS: Garnfangst på 7,9 tonn torsk. Linefangst på 4,3 tonn torsk (sløyd med hode). Årvikbruket AS: Garnfangst på 4,5 tonn torsk. Linefangst på 240 kg torsk og 310 kg hyse.. Snurrevadfangst på 22,6 tonn torsk, 122 kg sei og 407 kg hyse. Vesterålen og Lofoten/Salten/Helgeland Betydelig oppsving i torskefisket i Vesterålen, noe som medfører at kjøperne setter begrensninger i størrelsen på fangstene. Det ble landet snurrevadfangster opptil kg torsk rund vekt. Garnfangster opptil kg torsk rund vekt. Linefangster opptil kg rund vekt. Også fisket på juksa har tatt seg opp med dagsfangster opptil kg rund vekt. I Lofoten er det et lite oppsving i fisket etter torsk. Dette fisket foregår stort sett på yttersiden hvor det er tatt linefangster opptil kg torsk rund vekt. Fisket foregår i området Ribban/Steinsfjorden. En snurrevadfangst på kg torsk rund vekt tatt på Henningsværfeltene. Garnfangster (stubber) tatt på Røstbanken (Vesterdjupet) med opptil kg torsk/sei. Vesterålen Andenes: Garn kg torsk, snurrevad kg torsk, juksa kg torsk. Bleik: Garn kg torsk. Nordmela: Juksa kg torsk, line kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Stø: Line kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Myre: Line kg torsk, juksa kg torsk (to dagers fangst), snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Straumsjøen: Juksa 400 kg torsk, garn kg torsk. Hovden: Juksa kg torsk, line kg torsk, garn kg torsk. Bø: Garn kg torsk, juksa 850 kg torsk.

6 Skårvågen: Juksa kg torsk (to dagers fangst), line kg torsk, garn kg torsk. Melbu: Juksa 600 kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Landet kvantum i Vesterålen pr uke 04 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav tonn trålfanget torsk xx Herav 788 tonn trålfanget torsk Lofoten/Salten/Helgeland Røst: Juksa 700 kg torsk, garn kg mest sei, line 600 kg torsk. Værøy: Line kg torsk, garn (stubber) kg mest sei. Sørvågen: Line kg hyse, juksa 350 kg torsk, garn kg torsk/sei (stubber, Røstbanken). Reine/Hamnøy: Juksa 650 kg torsk/sei, line kg blanding, line 450 kg torsk, garn kg torsk. Sund: Ingen landinger. Fredvang: Juksa 200 kg torsk, line kg torsk, garn kg mest torsk. Ramberg: Garn kg torsk, juksa torsk. Napp: Juksa kg torsk, line kg torsk, garn kg torsk. Ballstad: Line kg torsk, garn kg torsk, juksa kg torsk. Stamsund: Garn (stubber) kg blanding, 55 % sei, garn kg torsk, snurrevad mest hyse. Steine: Ingen landinger. Tangstad: Garn kg torsk, juksa kg torsk, line 800 kg blanding. Eggum: Ingen landinger. Vestresand: Juksa 800 kg torsk. Kleivan: Ingen landinger. Henningsvær: Snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Kabelvåg/Hopen: Ingen landinger. Kleppstad: Juksa kg torsk, line kg torsk, snurrevad kg torsk, garn kg torsk. Svolvær: Juksa 700 kg torsk, garn kg sei, line 800 kg blanding. Skrova: Ingen landinger. Liland, (Austnesfjorden): Ingen landinger. Laukvik: Line kg torsk/hyse, juksa 900 kg torsk, garn kg torsk. Lødingen: Ingen landinger. Hamarøy: Tysfjord, juksa 700 kg sei, garn kg mest sei. Steigen: Dyping, garn kg sei, Helnessund, garn kg sei, Røssøy, garn 550 kg sei, line kg

7 hyse, Styrkesnes, Ingen landinger Bolga: Juksa 250 kg torsk, line 450 kg hyse, autoline kg mest hyse, garn 700 kg torsk/sei. Støtt: Ingen landinger. Rødøy: Juksa smått, garn 900 kg mest sei, line smått. Myken: Ingen landinger. Nordnesøy: Juksa kg sei, garn kg mest torsk. Landet kvantum i Lofoten/Salten/Helgeland pr uke 04 sammenlignet med samme periode i fjor: Torsk Hyse Sei År tonn x År tonn År tonn År tonn xx År tonn År tonn x Herav 653 tonn trålfanget torsk xx Herav 675 tonn trålfanget torsk Helgeland-Nordmøre Totalt omsatt kvantum i Region Sør for uke 5 er på 156 tonn mot 300 tonn i uke 4. Verdien i uke 5 er på 1,3 mill mot ca 2,6 mill i uke 04. En betydelig nedgang siste uke både i kvantum og verdi. De største og viktigste artene er torsk med 71 tonn, sei med 47 tonn og hyse med ca 17 tonn rund vekt. Snittprisen for torsk i sone 6 er på 7,36 pr kg, snitt i sone 7 er på 7,13 pr kg, snitt sone 8 er på kr 6,98 og snittpris i sone 9 er på kr 8,53 NB pris pr kg omregnet rund vekt. De fleste av de større båtene har gått nordover på vinterfiske, men aktiviteten her SØR har tatt seg opp på Helgeland. På Træna har det vært en del gode fangster på garna. Utvikling i fisket i SØR (uke 1 4) Totalt til nå i år (siste oppdaterte uke) sammenlignet med samme periode i fjor Autoline Garn Snurrevad Line Juksa Annet Totalt Rundvekt Totalt Beløp Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt Rundvekt TORSK År År HYSE År År SEI År År Omsetning sone 6 (Helgeland): Totalt kvantum hittil uke 5 er på ca 100 tonn hvor torsk utgjør ca 54 tonn, snitt kr 7,36 omr. rund vekt. En betydelig økning i fisket siste uke. Seikvantumet er på 32 tonn snitt kr 6,76 pr kg omregnet rund vekt. Selvær: Totalt 16 tonn med fisk mest torsk - snitt kr 7,27 pr kg. Garnfangster fra 500 kg til kg. Brattland: Enda liten aktivitet garnfangster opp i 400 kg. Træna: Et godt fiske mange båter. Garnfangster fra kg mye torsk.

8 Nordnesøy: Bra fiske garn opp i kg med torsk. Seløy: Mindre garn og linefangster. Garn opp i 600 kg, line opp i 300kg. Dønna: Fisket begynner å ta seg opp. Garn opp i 4000 kg med torsk, hyse og sei. Vega: Garnfangster fra 100 kg opp i 900 kg med torsk, sei og hyse. Brønnøysund: Anlegget er midlertidig stengt mangler kjøper. Williksen/Hitramat har stoppet mottaket av fisk på denne mottaksstasjonen. Ny kjøper er enda ikke på plass. Omsetning sone 7 (Nord-Trøndelag): Fortsatt liten aktivitet. Totalt kvantum hittil uke 5 er på ca 7 tonn. Snittpris på torsk er på kr 7,13 pr kg omregnet rund vekt. Rørvik: Enda noe labert fiske. Garn opp i 600 kg med sei og torsk. Juksa opp i 700 kg med sei. Måneset/Gutvik: Liten aktivitet. Vandsøya: Liten aktivitet. «Viknafisket» har ikke kommet i gang. Ramstadlandet: Williksen/Hitramat har stoppet kjøpet ved denne mottaksstasjonen og ny kjøper er enda ikke på plass. Omsetning sone 8 (Sør-Trøndelag): Liten aktivitet mange båter har gått «nord». Totalt i uke 5 er det omsatt ca 13 tonn fisk (rund vekt). Hitra: Garn fra 100 kg opp i 700/1.300 kg. Noen mindre linefangster. Frøya: Liten aktivitet, noen mindre garnfangster opp i 100 kg. Mausund: Liten aktivitet. Froan/Roan: Liten aktivitet. 6 fangster garn opp i 800 kg. Omsetning i sone 9 (Nordmøre): Hittil i uke 5 er det totalt omsatt ca 35 tonn med div. fisk (omregnet rund vekt). Her er også landet en større fangst fryst fisk fra russisk fabrikkskip, 585 tonn, av det vel 500 tonn torsk, levert som filet og sløyd u/hode. Veidholmen: Garn fra 100 kg opp i 2000 kg med sei og torsk. Juksa opp i 500 kg. Tustna: Totalt 20 båter. Garnfangster opp i kg med sei, hyse og torsk. Rusefangster med levende torsk opp i 700 kg. Line opp i 500 kg. Averøy: Liten aktivitet. Aure: Noen mindre garnfangster opp i 500 kg, mest sei. Edøy: 4 fangster med krabbe. Teiner opp i kg. Bra kvalitet! Sone 6 9: Skalldyr (div. arter) i uke 05: Kamskjell kg snitt kr 25,00 Krabbe ca kg snitt kr 8,60 Reker ca 600 kg snitt kr 37,24 Sjøkreps ca 172 kg snitt kr 100,28

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2013

Melding om fisket uke 7/2013 Melding om fisket uke 7/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 50/2012

Melding om fisket uke 50/2012 Melding om fisket uke 50/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 14. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 49/2012

Melding om fisket uke 49/2012 Melding om fisket uke 49/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. desember 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 1/2011

Melding om fisket uke 1/2011 Melding om fisket uke 1/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 7. januar 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 21/2013

Melding om fisket uke 21/2013 Melding om fisket uke 21/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 15/2013

Melding om fisket uke 15/2013 Melding om fisket uke 15/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 11/2013

Melding om fisket uke 11/2013 Melding om fisket uke 11/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2013

Melding om fisket uke 10/2013 Melding om fisket uke 10/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 8. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 36/2013

Melding om fisket uke 36/2013 Melding om fisket uke 36/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2012

Melding om fisket uke 47/2012 Melding om fisket uke 47/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 23. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2012

Melding om fisket uke 9/2012 Melding om fisket uke 9/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 2. mars 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24/2013

Melding om fisket uke 24/2013 Melding om fisket uke 24/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2012

Melding om fisket uke 7/2012 Melding om fisket uke 7/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 17. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 37/2013

Melding om fisket uke 37/2013 Melding om fisket uke 37/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 28/2013

Melding om fisket uke 28/2013 Melding om fisket uke 28/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 12.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 03 i 2018 ( januar 2018), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 03/2018 Rapporten skrevet mandag 22.01.2018 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2013

Melding om fisket uke 38/2013 Melding om fisket uke 38/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.09.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2013

Melding om fisket uke 46/2013 Melding om fisket uke 46/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 15.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 10/2014

Melding om fisket uke 10/2014 Melding om fisket uke 10/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2013

Melding om fisket uke 43/2013 Melding om fisket uke 43/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 25.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 6/2017 Rapporten skrevet mandag 13.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 21 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 21/2017 Rapporten skrevet mandag 29.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2013

Melding om fisket uke 35/2013 Melding om fisket uke 35/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.08.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 3 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 3/2017 Rapporten skrevet mandag 23.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2017 ( februar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2017 Rapporten skrevet mandag 20.02.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2012

Melding om fisket uke 48/2012 Melding om fisket uke 48/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 30. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 23 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 23/2017 Rapporten skrevet mandag 12.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 23/2013

Melding om fisket uke 23/2013 Melding om fisket uke 23/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 31.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 17-18/2011

Melding om fisket uke 17-18/2011 Melding om fisket uke 17-18/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 6. mai 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 13/2017 Rapporten skrevet mandag 03.04.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2013

Melding om fisket uke 25/2013 Melding om fisket uke 25/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.06.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke ( februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 5/2016 Rapporten skrevet mandag 08.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 (2.-8. januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2017 Rapporten skrevet mandag 9.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2014

Melding om fisket uke 41/2014 Melding om fisket uke 41/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2012

Melding om fisket uke 35/2012 Melding om fisket uke 35/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 31. august 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 35/2017 Rapporten skrevet mandag 04.09.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 29/2013

Melding om fisket uke 29/2013 Melding om fisket uke 29/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.07.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2012

Melding om fisket uke 43/2012 Melding om fisket uke 43/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 19/2014

Melding om fisket uke 19/2014 Melding om fisket uke 19/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 09.05.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2016 Rapporten skrevet mandag 24.10.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 35/2014

Melding om fisket uke 35/2014 Melding om fisket uke 35/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.08.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 12/2013

Melding om fisket uke 12/2013 Melding om fisket uke 12/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. mars 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 30.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 46/2017 Rapporten skrevet mandag 20.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2016 ( oktober 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2016 Rapporten skrevet mandag 31.10.2016 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2017 Rapporten skrevet mandag 27.03.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 22/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 01.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer