fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg."

Transkript

1 fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr pr. år tegnes ved alle post 30. årg. Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens Pl istariff fåes ved henvendelse til Nr. 28 kontor. Kr utenlands. Onsdag 2 juli 939 Fiskeridirektørens kontor. Oversikt pr. 8/7 Fiskeriene i uken til 8. juli har vært av liten interesse her " syd: Brislingfisket meget mislig, kystmakreuisket smått, bankfisket heller ikke noe godt. Fisket i fjerne farvann har vært tilfredsstillende, både ved sland, Bjørnøya og Færøyane. B ank fis k e t fra Ålesund hadde en ukefangst a v 269 tonn fisk og skalldyr mot 332 tonn i forrige uke. Prisene er sviktende. Prisen for torsk gikk ned 4 øre, for sei 3 øre, for hyse 7 øre, for kveite 0 øre, derimot gikk langeprisen opp øre. A v lange ble der iset 70 tonn og saltet 50. Leverpartiet oppgis til 70 hl a kr. 7. Samlet verdi 6886 kroner. Der deltok 65 motorfartøyer i bankfisket, 30 i kystfisket og 25 reketrålere. f'or Kristiansund ble ukefangsten bare 24 tonn til en verdi av 9000 kroner. For Måløy var ukefangsten 84 tonn, herav stk. pigghå. Samlet verdi kr Fis k e t i f j e r n e far van n: Til Tromsø kom der i uken inn 7 motorkuttere og damskip. En motorkutter har solgt sin fangst til levering i Trøndelag, de andre til levering i Tromsø, hvorav endel er utlosset. uken er solgt og levert 26 fangster med tilsammen 427 tonn salttorsk til en verdi av 0640 kroner. Dessuten er medbrakt 346 kg kveite til en verdi av ca. kr. 900 og 200 hl lever, verdi kr Endel av de innkomne båter har forsøkt Spitsbergen, men uten nevneverdig resultat, hovedfisket foregår fremdeles ved Bjørnøya. Der er imidlertid små utsikter for videre. salg. Til Ålesund kom i uken~ 3 fartøyer fra Bjørnøya med 73 tonn salttorsk a 27 øre pr. kg samt 42 fat tran a kr. 90. alt er der nå hjembragt fra Bjørnøybankene 882 tonnsalttorsk, 82 fat og 35 tønner tran etc., til en samlet verdi av kr Fra fisket ved sland er der i uken til Ålesund kommet 2 fartøyer med 37 tonn salttorsk, 5600 kg annen saltfisk, 43 fat tran samt oc~q kg fersk kveite til en samlet verdi av kr ifra Færøyane og slandsryggen er i uken kommet til Ålesund 7 fartøyer med kg fersk kveite, prisen er gått noe ned, og der ble betalt fra 92 til 95 øre pr. kg. Dessuten tilført es 479 liter kveitelever a kr og 2500 kg salttorsk. Samlet verdi kr Der er i år hjembrakt kg fersk kveite til en verdi av kr mot ifjor 4600 kg til en verdi av kr alt er der nå hjembrakt fra fjerne farvann av linefisk 4362 tonn salttorsk, 85 tonn annen saltfisk, 753 fat og 09 tønner tran, 72 tønner rogn, kg fersk kveite til en samlet verdi av kr Dessuten er der oppfisket med trål 3422 tonn salttorsk, 2573 tønner tran, ca. 900 tønner rogn. Av line- og trålfisk er der tils. hjemført 7784 tonn salttorsk (ifjor 7428), 64 tonn annen salttorsk, 753 fat og 2682 tønner tran, til en samlet verdi av kr (ifjor kr ). Sei fis k et: Der er bare kommet til noen oppgaver fra Nordland, utvisende 530 tonn, hovedsakelig hengt. Kvantumet er nå kommet opp i 4784' tonn, hvorav hengt 3699 tonn mot ifjor i første halvår 5063 tonn, hvorav hengt 4006 tonn. B ris l ing fis k e t har vært mislig hele uken og mange er reist hjem dels på grunn av det dårlige fiske og dels på grunn av høyånna.. Der er tilført bergensfabrikkene 8300 skj. brisling, hvorav 7288 skj. fra Sogn og Fjordane, hvor der ble betalt fra kr. 3 til 6, i gjennomsnitt kr Her inne holdt det meste av brislingen den lovlige fettprosent, men heller ikke stort mer. Resten, 033 skj., ble tilført fra Hordaland, men her var kvaliteten mere tvilsom så gjennomsnittsprisen ble bare kr S i de fis k et: Der foregår et godt sildefiske ute i Hjeltefjorden, og i de siste dagene er der opptatt skjepper hermetikksild. Herav er ca. /5 brisling av fin kvalitet. Der er tilført Bergen i uken 7773 halvl\asser småsild a kr. 3 Eom er iset for eksport, 50 skj. fetsild a kr til hjemmebruk og 2000 skj. småsild a kr..25 til.75 også til hjemmebruk. Mak r e fis k eter meget smått. Der skal nå foregå et ganske godt fiske rundt Haugesund med steng opp til ca kg. Der er i uken tilført Bergen kg not makrell og 6900 kg pir, Flekkefjord 4000 kg og Kristiansand 4400 kg, ellers er det mest små slumper. Prisen er fra 30 øre helt opp til 80 øre pr. kg. Der er iset 6000 kg i uken, resten er gått til hjemmebruk. Ukefangsten blir opp mot kg, hvorved totalfangsten er beregnet til 4568 tonn makrell. Eks p ort en av de viktigste fiskevarer i uken til. juli samt totaleksporten (fjorårets tilsvarende tall i parentes): Klippfisk 238 tonn 4405 (9888), tørrfisk ialt (957), hvorav rundfisk (4805), rotskjær 8-27 (332), sei (302), hyse 47-8 (967), annen (393), rogn, saltet 803 tnr (567), dampmedisintran (2794), blanktran (3473), fersk sild 6503 kasser (858539), fersk laks kg!j65628 (56027), fersk fisk 405 tonn 2026 (036), hummer 8802 kg (45487), roeker 28 tonn 06 (844), hermetikk (0594), sildemel (5302), torskemel (223), annet mel (492). Bankfisket. FJskemeLdinger. Tro m s ø: uken 25. juni til. juli er oppfisket kg fisk, hvorav 4985 kg torsk a 3 øre, 836 kg sei a 7 øre, 097 kg brosme a 6 øre, 263 kg hyse a,5-4 øre, 6582 kg kveite a øre, 288 kg flyndre a øre, 992 kg steinbit a 7 øre. Verdi kr Der deltok 3 motorbåter i bankfisket og 3 i kystfisket. Nor d l and. - V æ r ø y o g R øst: uken 25. juni til. juli er oppfisket 6300 kg fisk, hvorav 2000 kg torsk a øre, 500 'kg lange ta 5 øre, 2000 kg brosme a 0 øre, 500 kg hyse a 8 øre, 350 kg kveite a 80 øre, 0250 kg flyndre a 55 øre, 00 kg steinbit a 0 øre, 00 kg ska te a 0 øre, 500 kg hvalkjøtt a 25 øre. Verdi kr Der deltok 78 motorbåter. Mør e o gro m s dal. - Å les u n d: uken 3. til 8. juli er oppfjsket kg fisk og skalldyr, hvorav kg torsk

2 356 F S K E T S NO~ed~~e ~~RN Kun eget fabrikat Kri stiansands Fiskegarnsfabrlk. Telefon 237 Telegramadr. : Omfar 4... a 6 øre, kg sei a 2 øre, kg lange a 8,3 øre, kg brosme a 7 ~ øre, 2000 kg hyse a 30 øre, 7000 kg kveite a kr..0, 4000 kg flyndre a 90 øre, 3000 kg uer a 20 øre, kg,skate a 26 øre, 2000 kg annen fisk a 25 øre, 9000 stk. pigghå a 9 øre, 2000 kg hummer a kr. 2.40, 9060 kg reker a 6C\ øre. Lever 70 hl a kr. 7. Verdi kr Der deltok 65 motorbåter i bankfisket, 30 i kystfisket og 25 reketrålere. - Bre m sne s: uken 24. juni til. juli er oppfisket kg fisk, hvorav 400 kg torsk a 2 øre, kg sei a 5 øre, 5960 kg lange a 4 ~ øre, kg brosme a 8 øre, 225 kg hyse a 25 øre, 325 kg kveite a kr..20, 85 kg skate a 7 øre, 350 stk. pigghå a 0 øre. Verdi kr Kri sti ans u n d: l uken 2. til 8. juli er oppfisket kg fisk og skalldyr, hvorav 3050 kg torsk a 2 øre, 2000 kg sei a 25 øre, 200 kg lyr a 5 øre, 3200 kg lange a 6 øre, 400 kg blålange a 0 øre, 500 kg brosme a 8 øre, 200 kg hyse a 30 øre, 900 kg kveite a kr..40, 450 kg flyndre a 80 øre, 600 kg uer a 35 øre, 00 kg breiflabb a 30 øre, 000 kg skate a 20 øre, 00 kg annen fisk a 2 øre, 200 stk. pigghå a 0 øre, 3545 kg reker a 65. Der deltok 4 motorbåter i bankfisket, 8 i kystfisket, 4 i pigghåfisket og 4 reketrålere. Levereparti 26 hl a kr. 5. Samlet verdi kr Sør e Sun n mør e : uken 3. til 9. juli er oppfisket 3309 kg fisk og skalldyr, h vora v 330 kg torsk a 5 øre, kg lange a 6 øre, kg brosme a 8 øre, 30, kg kveite a kr., 740 kg hummer a kr. 2.35, lever 0~ hl a kr. 20. Verdi kr Der deltok 9 inotorbåter i bankfisket og 4 i kystfisket. OLAF KNUDSEN Als BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommlssionsforretnlng fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, aakjærringtran, selolje hvalolje, sildolje, iset torsk, tomfat, svermel etc. Te5egr.adr.:.. Tranknudsen" - Rikstelefon 2348 S o g n o g F j ord ane. - M å l ø y: uken. til 7. juli er oppfisket kg fisk, hvorav 3500 kg torsk a 22 øre, 4600 kg lange a 6 øre, 5200 kg brosme a 4 øre, 4000 kg hyse a 25 øre, 300 kg kveite a kr..35, 2200 kg skate a 20 øre, 3000 kg annen fisk a 5 øre, stk. pigghå a 2 øre. Verdi kr Ber gen: l uken 3. til 8. juli er tilført kg fisk og' skalldyr, hvorav 9500 kg torsk a 40 øre, kg sei a 25 øre, 8000 kg lyr a 20 øre, 2400 kg lange a 20 øre, kg pale a 25 øre, 5500 kg brosme a 20 øre, 5000 kg hyse a 25 øre, 50 kg kveite a kr..50, 500 kg flyndre a kr..50, 3000 kg lomre a 35 øre, 500 kg ål a kr., 800 kg steinbit a 20 øre, 500 kg annen fisk a 25 øre, 3600 kg hummer a kr. 2.50, 350 kg reker a kr.. Verdi kr Ro g a l and. - Kar m ø y: juni er oppfisket 6 96 kg fisk og skalldyr, hvorav 9600 kg torsk a 5-20 øre, 900 kg levende torsk a 45 øre, 9400 kg lyr a 0-2 øre, 800 kg GAN G 2 juli 939 lange a 5 øre, kg hyse a øre, 50 kg kveite 8 kr., 63 kg piggvar a øre, 470 kg breiflabb a 20 øre, 855 kg laks a kr , 4028 kg hummer a kr , 2200 kg reker a 70 øre. Det norske fiske ved s~and. Å les u n d: uken 3. til 8. juli er hjemkommet 2 fartøyer med 37 tonn saltfisk a 28 øre pr. kg, 56 tonn annen saltfisk, yerdi kr. 288, samt 000 kg fersk kveite a kr.. Damptran 43 fat a kr. 00. Samlet verdi kr Det norske tiske ved Bjørnøya. Tro m s ø 0./7: Uken 2. til 8. juli innkommet fra Bjørnøy bankene 7 motorkuttere og dampbåt. motorkutter solgt sin fangst for levering Trøndelag, resten solgt levering Tromsø, hvorav endel er utlosset. uken er solgt og levert 26 fangster med tilsammen kg saltfisk, verdi kr Dessuten er tilført 346 kg kveite, verdi kr. 90, ca. 200 hl lever, verdi kr Endel av de innkomne båter forsøkt Spitsbergen, men uten nevneverdig resultat. Hovedfisket foregår fremdeles ved Bjørnøya. Utsiktene for videre salg er små. Å les un d: l. uken. til 8. juli er hjemkommet 3 fartøyer med 73 tonn salttorsk a 27 øre pr. kg og 42 fat tran a kr. 90. Samlet verdi kr F' o s n a v å g: uken. til 8. juli er hjemkommet motorkutter med 4660 kg salttorsk a 29 øre og 800 salt hyse a 22~ øre. Lasten solgt i Tromsø. Det norske fiske ved Færøyane. Å les li n d: uken. til 8. juli er kommet hjem 7 fartøyer med kg kveite a 95 øre, 2500 kg salttorsk a 24 øre, 3000 kg annen saltfisk a 2 øre, 479 liter kveitelever a kr Samlet verdi kr Seifisket i de viktigere distrikter. Nor d l and. - L u r ø y 5/7: Seipartiet i juni utgjør ('a, kg, hvorav hengt ca kg, kilopris 6--7 øre. Mars, april og mai intet oppfisket. - Ste i gen: juni oppfisket 75,7 tonn sei, alt hengt, pris 8 øre. - B ø i Ve ste r - å len 5/7: ngen økning av seipartiet i juni. - T j ø t t a 5/7: Seifisket i juni 3000 kg, 000 kg hengt, resten hjemmeforbruk. -- Rød ø y 6/,7: Storseipartiet kg, hvorav hengt 20800, iset 6200, småsei 65000, alt hengt, damptran 4, pris fisk 8 øre, lever 7 øre. Norges Råfisklag - Salgslag for torsk-, sei- og hysefiskerne - Kontorer: Tromsø og Svolvær Telegramadresse : Telefoner Tromsø: Direktør 872 Råfisk Kontorchef 886

3 2 juli 939 FS K ETS o A N O 357 Fetsild- og småsildfisket. Mør e o gro m s dal - V e s t nes 8/7: Oppfisket i uken 50 hl småsild, iset for eksport a kr. 5, 90 hl solgt til hermetikk a kr Ber gen: Tilført i uken 7753 halvkasser småsild a kr. 3, iset for eksport, 2000 skj. småsild a kr til hjemmebruk samt 50 skj. fetsild a kr også til hjemmebruk. Tilførsel til hermetikkfabrikkene: Tro n d hei m: juni ble tilført 696 skj. småsild fra Nord Trøndelag, 8669 skj. fra Sør-Trøndelag og 9767 skj. fra Møre, ialt skj. Kri sti ans u n d: Tilført i uken L til 8. juli 2344 skjepper småsild a kr. fra Møre. Ber gen: uken. til 8. juli er tilført 3599 skj. småsild a. kr..5 og 473 skj. musse a kr..58 fra Sogn og Fjordane, 2250 skj. småsild a kr..5 fra Hordaland. H a u g e sun d: uken. til 8. juli er tilført 548 skjepper småsild a kr. fra Sogn og Fjordane. Brislingfisket. Tilførsel til hermetikkfabrikkene: M å l ø y: juni er tilført 964 skj. brisling a kr. 6 og 2744 skj. blanding a kr. fra Sogn og fjordane. Ser gen o gom egn: Tilført fra Sogn og fjordane 7288 skj. brisling a kr. 3-6, gjennomsnittlig kr. 5.20, 387 skjepper blanding a kr. 3.50, fra Hordaland 033 skj. brisling a kr H a u g e sun d: Tilført i uken frg!. Sogn og Fjordane 47 skj. blanding a kr. 3. Rekefisket i juni 939. Høyeste Juni og l~ve~te alt Verdi kg. prs kg. kr. juni øre Varangerfjord Ofoten og Sjomen Kristiansund Ålesund Karmøy Stavanger.., Egersund Kirkehamn Kristiansand Arendal Risør Skåtøy Langesund Stavern Vasser Nevlunghavn Mot juni i Av kvantumet er kg. til Egersund og 6049 kg. til Kristiansand fisket av svenske fiskere. K'ONTORJJlASKNER og-utstyr!. S. Garmann Clausen A.s '-t.wl, Beste rustbeskyttende maling, anvendbar på tre, metall, jern, mur, papp o. L Angripes ikke av damp eller fuktighet og motstår varme inntil 700 o C. KNUD L. KNUDSEN l Bergen Telegramadresse: Telefoner: Kontoret L EVE R T RAN & Senior, privas 5670 Junior, Forhandler alle sorter tran, tarfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel,, forskernei, levermel, sildeoljer, seloljer og hvaloljer Kystmakrellfisket med norske båter. Sted Ukelangs! Pris pr. kg. Total til 8h øre kg. Hvaler... l) fredrikstad, Halden Moss Soon Oslo Horten Hurum Stavern... ' Langesund... l) Skåtøy Risør Arendal Grimstad Lillesand... '" Kristiansand Mandal Farsund Kirkehavn flekkefjord Kvitsøy Egersund Stavanger... '" Haugesund Bergen Måløy alt Mot i , Herav er kg. fisket med garn, kg. med not. Av fangsten er kg. solgt fersk, kg. iset, kg. frosset, kg. saltet flekket, 000 kg. saltet rund, kg. solgt til hermetikk. Verdi ca. kr Av svenske fiskere er der tilført Kristiansand 7300 kg. farsund 3000 kg. fredrikstad 6600 kg. Stavern 3490 kg. Dessuten kg. pir til Stavanger og 8330 kg. til Bergen, 50 kg til Mandal. ) 2 uker.

4 358 FSK ETS o A N O 2 juli 939 "Sund økonomi," sa fiskeren, "er tidens løs~en, / så svor han litt og derpå nøs'n. For sikkert har dem som kan skjøtte sitt stell en motor ombord av "June-Munktell". Hvis markedet bedre motorer fikk, motoren kom fra Jønkøping Moforfabrik. DE SEL MOT ORE R FRA 0-4 o o H K.! BRØDR.ANDERSEN Grefsenveien 69, Oslo Telefon 774 Hovedforhandler for Syd-Norge: «June-Munktell» og «J.M.» Dieselmotorer fra hk. «Real» og «Karl-Erik» Bensinmotorer fra 2 / 2-50 hk. Våre distriktsrepresentanter er: Herr skibsm. Aage Klemmetsen, Fjordgt. 3, Trondheim. Herr Erling Bugge. Gomagaten 9, Kristiansund N. Herr Johan Bruseth, Apotekergt. 7, Alesund. M/A Landbruk, Florø. AfS Frydenbø Slip & mek. Verksted, Bergen. Sigurd Ziems Efterf., Haugesund. Herr Torodd Tolleifsen, Kopervik. Nygaard & Dale, Fisketorvet. Stavanger. S. A. Bergs mek. verksted, Egersund. Fiskeriundersøkelsene i Svalbardområde Konsulent versen telegraferer 5. juli over Svalbard Radio: -»V ærforholdene forløpne uke mindre gode sønnafor sfjorden, men utmerket nordafor hvor nødvendigste detaljopplodning med Johan Hjort ansees ferdig og fortsetter np. opplodning viktigste steder sønnafor sfjorden og fiskeforsøk. Har dessuten utført 4 hydrografiske snitt fra sfjorden vestover samtdig med begge fartøyer. Vannlagene Sent in ellen og de øvrige grunne bankpartier begynner bli tempererte og litt torsk kan nå fåes her på jukse. Lineforsøk nordlige banker ga fremdeles små fangster.«- 0. juli:»lineforsøk med friske reker og sild til agn på Hornsundbanken og vestlige del Sydkappbanken ga ytterst små fangster alle steder. Torskeforekomsten på bankene utfor Spitsbergen synes å være ubetydelig for tiden. Litt storsild formerket, men forøvrig lite åte i sjøen ennå.<~ Makrellfisket ved Skagen. Meldinger om utlandeus fiske, eksport m. v. Ska gen 5,f7: Ukefangst bunngarn 6647 snes stor, 6690 snes middels, 07 kasser små, dorg 7657 snes stor, 2075 snes middels, middelpris Ska gen /7: Ukefangst bunngarn 4928 snes stor, 6397 middels, 26 kasser små dorg, 9558 snes stor, 402 middels, middelpris slands eksport av fiskeprodukter i januar-mai. - A v v i r k e t s a ltf is k eksportertes 2606 tonn, herav faller på Norge 24, Danmark 4, Storbritannia 43, Brasil 993, Kuba 526, talia 988, Spania 5. A v u v i r k e t s a l t fis k eksportertes 2899 tonn, herav til Danmark 654, Storbritannia 467, Portugal 757, talia 4788, Hellas 200 og andre land 330. S a ltf i ski tønner 257 tonn, hvorav til Norge 3, Nederland 82, Belgia 354. S a l tet sei f i let 5 tonn til Danmark. sf is k o gis e tro g n 74 tonn, hvorav 70 tonn til Storbritannia. se t s i l d 487 fonn til Tyskland. Fro ss e t fis k 354 tonn, hvorav 338 til Storbritannia og 4,7 til Polen. Tør r fis k 80 tonn, hvorav til Norge 7, Tyskland 33 og Storbritannia 28. Her m e t i s k e rek e r kg, hvorav til Danmark 2828, Finnland 50, Storbritannia 8298, Forente Stater 360. Fis k erne l 3457 tonn, hvorav til Norge 280, Tyskland 786, Nederland 050, Belgia 53 og Storbritannia 752. S i de mel 3067 tonn, hvorav 24 til Danmark, 227 til Nederland, 325 til Belgia, 70 til Storbritannia og 00 til Finnland. L eve r me l 22 tonn til Tyskland. T ran 406 tonn, hvorav 95 til Danmark, 29 til Norge, 23 til Tyskland, 22 til Tsjekkoslovakia og 3739 til De Forente Stater. S i l d o l j e 692 tonn, hvorav til Norge 4964, Nederland 700, Storbritannia 48, Tyskland 99. H val mel 78 tonn, hvorav 72 til Norge, 70 til Danmark, 7 til Belgia, 20 til Storbritannia. H val k j ø t t 47 tonn til Norge. S a l tet s i l d tønner, hvorav til Danmark 5297, Sverige 427, Tyskland 688, Polen med Danzig 4600, De Forente Stater 844. Ro g n, s a l tet 8204 tønner, hvorav til Norge 764, Sverige 5362, Tyskland 828, Frankrike 243. slands torskefiske Re y k j a v i k 8/7: hl fabrikksild, hl i fjor. Det skotske sildefiske. alt i tiden /-/7 939 efter fishery Boards opgave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr Vintertisket ialt ( jan. 3 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth Aberdeen Peterhead. o Fraserburgh.. " => Banff Buckie Wick Resten av østkysten... o Orkney Shetland Stornoway Barra Resten av Westkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter- og sommerfisket, ialt Abonner på "fiskets Gang"!

5 2 juli 939 FS K ETS N. NTHONSEN & CO. - BERGEN Eksportforretn.ing - Etablert 868 Kjøper i fast regning R.ogn, Sild, Tørrfisk, (lippfisk Telegradr. Antonico. Telefon 3307, Utenfor kontortid. 4580, ~900 o A N O 359 Klippfisk- og tørrfiskmarkedet Markedsmeldinget. M ess i n a: ngen tørr- eller klippfisktilførsel i juni. - Kurante priser (Lit. pr. 00 kg). - Tørrfisk: Hollender 557, taliener 557, Finnmarken Klippfisk: St. John's 440, Norsk 380. R i ode Jan eir o. - Klippfisktilførsel 6. til 30. juni: Fra Storbritannia 445 hele volum, fra Norge 250 hele volum, fra sland 400 hele volum, fra Nyfundland 50 hele og 50 halve volum. San to s - S a o P a u lo. - Klippfisktilførsel 6. til 30. juni: Fra Storbritannia 375 hele volum, fra Norge 70 hele volum og 20 hele volum (tørrfisk), fra sland 05 hele og 00 halve volum, fra Nyfundland 25 hele og 600 halve volum. - C i f. P ris ene er uforandret siden siste rapport. slandsk sei noteres med 3 sh. for Y;; baller. - L o k a l p ris ene er, på grunn av fortsatt fall i milreisens verdi, noe høyere, nemlig: For norsk Regular Graudo Rs. 255/260$000, engelsk Superior Cod Rs. 260$000, islandsk Superior Cod Rs. 26Ot/Q65$000, nyfundlandsk cask-fisk Rs. 08/ 0$000 og for sei i halve baller Rs. 97/98$ Be h o d n ing ene i Rio de Janeiro anslås til ca hele volum, og i Santos-Sao Paulo til ca. 500 hele og 500 halve volum. Asbach & Bainer, Hamburg. Tran- og fettstoffer for margarin- og sepefabrikasjon. Specialitet: Japan-tran. NORSK Als DESELS MOTORER Telefon KONGENSGT. 0. OSLO Tlgr.: Dieselmotoren MODERNE MAS Kl N ER for fremstilling av SLDOLJE FSKEMEL LEVERNE' og TØNNER TA N K E R for SLDOLJE A.S TRANEXPORT - Bergen. G J ERT J. L E. Telegramadr.: tastrac. nnkjøp og eksport av alle sorter tran. Salgscentralen, Stavanger Postr og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44, 45, 46 Sildemel - Sildolje - TorskelTllel Fersk fisk og sild. L ond o n 5/'7: 8 kasser reker, pris 5-6/, 38 kasser flyndre 8/-9/, 75 kasser kveite 8/-/, 225 kasser hyse 3/, 46 kasser rokkevinger 6/-7!, 240 kasser pigghå 2/-3/. L ond o n 7;ri: 45 kasser reker, pris 5/-6/, 98 kasser flyndre 8/-9/, 38 kasser kveite 9/..,--3/, 70 kasser hyse 3P6-4J6, 3<) kasser rokkevinger 8/-9/, 94 kasser pigghå 4(.-5/. L ond o n 8/7: 00 kasser reker, pris 5/, 25 kasser flyndre 8/-8/6, 27 kasser kveite 0/-4;, 4 kasser hyse' 4/-4/6, 49 kasser rokkevinger 8/-9/,2 ka,sser pigghå 5/-6/. Ham bur g - A l t o n a 5/7: Kong»Halfdan«4/ pund pigghå, pl is 9 pfennig pundet, 5900 buklapper 9, filet 28, 95 breiflabb 29, 9 hyse /7:, Beslaglagt 2300 filet og 2200 pigghå. - Varmt vær. A.S MJØLNER BERGEN Ham bur g - A l to n a 7/7:»Leda«200 pund hyse, stor ~2, middels 28, små 7Y;; til 24 pfennig pundet, 6900 pigghå 7, 7800 filet 26, 500 breiflabb 3. - Varmt sommervær. Ham bur g F!:»Lynx«450 pund hyse, stor 33 pfennig pundet,middels 33, små 20-29, 400 filet 26, 3700 pigghå 7, 750 breiflabb 7Y;; Kjølig vær. New c a sti e 7n. - Priser: Hyse, nordnorsk 2f,-2/6, mørevare 3/~3/6, kveite, middels 0-, små 6/-9/, hodeløs 0/-3/, flyndre, stor 6/6-7/6, middels 7/6-8/6, laks f!-/3, tert pence-u, reker, store 5/6-6/, middels 4/6-5/. New c a stie 7. - Priser: Flyndre, middels igår 7/-8/, idag 7\--7/6, stor igår 5/6-6/'6, idag 5/6-6~, kveite middels 0-2/, hodeløs /-4/, små 7/-9r/, hyse, mørevare 3/-3/6, laks igår /3-U4, idag /4-/5, tert igår, idag /-/, reker, store 5/6-5/9, middels 4/6-4/9. New c as tie Fe r skf i s k: Fra Norge ankom i denne uken til Storbritannia, over Tyne Commission Quay, ialt ca kasser fersk fisk. Herav var ca. 850 kasser for det lokale marked (Newcastle-on-Tyne/North Shields), mens resten var destinert av de norske avskipere direkte til diverse innlandsbyer.

6 360 FS K ET S o A N O 2 juli 939 VELG l «DRAVN" KJØLEANLEGG li l2epr. i nordno7c BERGS J\\ASKNA/s "TRONDHEM Telegmmodresse:, BfR6SMASKNa ( DRFTSKRE - ØKONOMSKE 76e!Jr.adr. :bramt4ensjern. 76lef~" cdravn', STiBER 06 MEK.VJERKSTED Ukekvantum (kasser) Nor t h S h i eld s o g New e a s tl e. Fiskesort Priser Første Annen ukehalvdel ukehalvdel 22 Hyse, nordnorsk... 2/3 til 2/6 2/- til 2/6 mørevare... 3/- " 3/6 3/- " 3/6 242 K veite, middels... 0/- " /- io/- " /- små... 6/- " 9/- 6/- " 9/- stor u. hode... /- " 4/- 0/- " 3/- 757 Flyndre, stor... 7/6 )} 8/- 6/6» 7/6 middels... 9/-» 0/- 7/6 " 8/6 365 Laks, stor og middels / " /3 / " /3 Tert... d " /- lld" /- 373 R.eker, store... 5/- " 5/6 5/6 " 6/- middels... 4/-" 4/6 4'6 " 5/ Tilførslene fra den britiske fiskeflåte ble ikke synderlig større enn i forrige uke. Trålfiskprisene holdt seg oppe i begynnelsen av uken, men i annen ukehalvdel begynte reaksjonen å gjøre seg gjeldende etter den lange periode med bra priser for de fleste fiskesorter. - A v norsk hyse kom der fremdeles så beskjedne mengder at prisene kunne holdes oppe omtrent på forrige ukes nivå, men med litt svakere priser for nordnorsk vare i de par siste dager. - For norsk kveite gikk prisene ned med ca. /- fra ukens begynnelse for sorteringene små og middels, mens prisen for stor hodeløs vare først falt tilsvarende, torsdag. - Prisene for norsk flyndre holdt seg i ukens par første dager ennu på forrige ukes høye nivå, ved temmelig beskjedne tilførsler. Som ventet øket flyndrekvantumet fra Norge ganske betraktelig i annen ukehalvdel så prisene da gikk nedover, særlig sterkt for sorteringen middels. - Ved særlig regnfullt, og gjennemgående temmelig kjølig, vær i England viste lakseprisene seg ennå noe svakere enn i forrige uke. - Tilførslene av norske reker var fremdeles forholdsvis beskjedne så der ble opnådd gode priser, fastest i de siste dager da week-end-behovet skulle dekkes. Engelsk mål og vekt omgjort til norsk. l pund = 0,454 kg. l ewt. = 50,8 kg. stone = 6,35 kg. eran = 70,47 liter. gallon = 4,54 liter. tonn = 06 kg. barre = 2,2 liter. Vektbetegnelse for klippfisk omregnet i kg. kvintal = 50 kilo i Spania = 60 " i Portugal = 50,8" i Nyfunctland = 00" i talia og Frankrike kasse = 45 kilo netto i Havana i Brazil -,,- i La Plata Oljemarkedet. - Norsk Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler: Prisene er fra og med l. juli 938 pa fat fra anlegget Sika,l'holmen og j Bergen kr. 0.2 log 0.7% pr. kg., henholdsvis for Shell di,eselolje og solarolje, Shell Water White. Ved leve~ ring fra andre byer eller l,agre er prisene dels de samme, i enk'elte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje og dies,elolje levert fra tank Skar holmen øre pr. kg. netto, 2 øre på fat. Shell bilbens!in fra og med 22. novbr. kr. 0,43% pr. k'g. fob. Bergen. Disls,e pdser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatla.gre er pris'ene litt høiere. ;\. :{ ; J; ei". ;;.\H 'i.,.,-.... ~. '.... &i":} \.,;~" " e:. ~!.. : t ~ :~f~.. ~.. ~ i;.. e.:;.-::~.\!~: :.,. -,'}.J. to. " ~.~, ; ~ ""-:.~:,J..,.' ":.'.!.:... '::.r : "... ~'.~"'J~'.:. " ' "l \;.".. ~ O ~&-t!:; /,"!,.". ' 't.:,'o "j";.-;_ AALESUNDS SALTKRAN ~ Telefon central Telegr.adr.:»Silosalt«

7 2 juli 939 S K E T S GAN G Fiskemarkedet, innenlands. Tran: Ukl. damp. nordl., pr. tn.. Do. finnm. vinterdamp. pr. tn. Do. seidamp ma lys pr. tn.. ma koldkl. damp., pr. kg. Blank industriell Brunb. industriell, pr. kg.0.30/ /0.3 Bruntran, pr. kg Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg / /0.3 Do. mørk, bunnklar pr. kg.. Do. mørk, uklar, pr. kg... Pigghåtran pr. kg Håbranntran Håkjerringtran - Lys selolje / /0.40 Lys sildolje, max. 2 9 / opr. kg.0.30/ /0.32 Mørk do / /0.28 Rogn: lste sort, pr. påfylt tn. 2nen sort -n- 3dje sort " Samf., påfylt tn.... Rundfisk: fyldig vestre holl. pr. 20 kg. Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollender, pr. 20 kg.' Bremer, pr. 20 kg... Samt (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg.... Finnmarks,00-200,pr.20kg. do do. do do. do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Do. do. 30/50, pr. 20 kg. Do. do. 50/70 pr. 20 kg. U sort. finnm. pr. 20 kg... Tit l ing: kke notert. Rotskjær: Zartfisk pr. 20 kg.... Vekker fisk pr. 20 kg.... Høkkerfisk pr. 20 kg.... Danskfisk, stor.... " små.... Sei: Prima storsei pr. vekt.... " middelsei.... A.s Wernøe " Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGEN KODAK-DE~OT Kino-, Lysbilled-utstyr Vestlandsbanken BERGEN SAMBAN DSBANK FOR VESTLANDET 7/7 K.r Ålesund. 30/6 7/7 Tran: Kr. K.r. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn / Do. Finnmarks pr. tn... 52/ Koldkl. damptr. pr. kg Bruntran pr. kg.... Sildolje efter kval. pr. kg / /0.32 Setran do. pr. kg. max. % Ffa.... Håkjerringtran pr. kg.... Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn n~n sort do. pr. tn d]e sort do. pr. tn Sa!llfengt, fylt tønne, pr. tn. 3dJe sort, do. do Klippfisk: Søndmørsk,pr.20 kg., ny vare} Lofots pr. 20 kg Finnmarks pr. 20 kg Lange pr. 20 kg Brosme.... Saltfisk: Lofots, fob. fiskeplass... Bjørnøyfisk fob Tromsø pr. 20 kg.... Finnmarken, do. do slandstorsk, pr. 20 kg.... Grønlandstorsk do..... P re s s e fis k (ks. a 00 kg.) Presset lange, pr. kg Rotskj ær: Sei, samt pr. 20 kg. Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel, saltfattig Do. vestlandsmel Sild: Vårsild pr. tn.... Sto r s i d, eksp.pk., 0 kg. slandssild, matjestbeh andlet efter størrelse pr. tn... Do. skarp saltet, fiskep.pr. kg.. Do. hodekappet pr. kg Kr. Kr. 54/55 54/55 52/53 52/ ', Haugesund. 6/6 30/6 Vårs., eksportpk., ganet, 5 Kr. Kr. kg /4 Do. mindre merker, ganet, 5 kg Flekket, 20 kg Renflekket, 2U kg Storsild, ganet 0 kg.,.. utsolgt Do. do. 5 kg. mindre merk. Do, flekket 20 kg. fob pr. tn. Do. renflekket 20 kg..... Sildolje: Lys fob., pr. kg... } 0.25/ /0.30 Mørk, fob., pr. kg.... Sildemel pr. 00 kg.... 2) Als Sildefiskernes Fabrikklag Sildoljefabrikk Horsøy pr. Bergen Rikstelefon: Horsøy Telegr.adr.: Fabrikklaget f Bentley's ' Codes: l Rudolf Mosse Seilmaker ANDREAS VERSEN Etabl. 868 BERGEN Tlf. 3Ss, SE L PRESENNNGER

8 -~-~ ~ 362 FS K ETS GAN G 2 juli Nordnorsk Oljeselskap- og Fiskemelindustri Als T R O M S ø ott H l Sø Telefoner: O oms n n e r Telegramadresse : Fraktholm -: -- Telegr.adr,: "Nordolje" Maeglerforretning - Befraktning Produksjon av: Sildemel, torskemel og levermel. Sild og Fisk Sildolje, selolje og andre animalske oljer for industrielt bruk. m.portstasjon for brenseloljer. PEDER JAKOBSEN, Tromsø Leverer solarolje, dieselolje, smøreoljer, kull og vann. Omsetning av: Saltfisk, Rogn, Tran, Sild etc. Agentur, Dam.pbarkeri og nothjeller. kommisjon og kystbefrakfning. Rikstelefon 643, privat 762 Telegramadresse :»Megling«. TROMSØ FRYSER OG KJØLEANLEGG A.S., Tromsø Ak:ieselskapet Tromsø Sildemel- og Tranfabrik mottar sild, fisk og kjøtt til frysing og lagring Telegramadresse: Rye - Telefon 600 i fryse- og kjølerum (fra 0 til C.) Sildemel - Sildolje - Seltran Telegr.adr.: "Fryseriee'. Telefon: 58 'Cromsø er den mest utbredte avis i J. OTTESEN, Tromsø. Dag-blad for Nord-Norge Troms og Finnmark fylker Telefon 829. Telegramadresse '(<ottesen», Ferskfiskeksport. Produksjon av saltfisk samt fiskeutsalg. HAGBART KRÆMER, Tromsø. ØV. LARSSEN, nnlandet - Tromsø. Kolonial- Skibs- arg Fiske riutstyr. Bensin og Smøroljer. Telefon 07. Telegramadresse.«Kræmen>. Omsetning av Tørrfisk, Saltfisk Tran, Rogn samt alle sorter ferskfisk. HAMMERFEST A.s Tromsø Skibsverft & elektr. Verksted Telegr.adr.: Skibsverftet - Telefon nr. 0 og 424, rrivat 88 Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som ALFR.ED JENSEN, Hammerfest.,' staalskibe. - Jern og Metalstøperi. - Elektrisk Sveisning Megler- og Kommisjonsforretning.Kystbefraktning. Assuranse. Omsetter saltfisk, tørrfisk, tran, rogn, guano, agn. A.S ANDR. AAGAARD. Ekspeditør for A.s Nordlandslinjen, Harstad. Telegram- Eksport av Tørrfisk. - Dampskibsekspedisjon. - Agentur- adresse: Alfred. Telefon nr. 289 og 400. forretning. - Telegr.adr.: Andraag, Tromsø. Telef. nr. 6 FEDDERSEN & NSSEN, Hammerfest. Tele.gramadresse: >Nissen<. Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Kull, TROMSØ MASKNFORRETNNG A.S. Disponent J. Wilsgaard. Salt, F~skeriutstyr, Skibsutslyr SkibspJ'loviiant, shavsrederi, Spesialforretningen i motorer og maskinrekvisitaer, smøre- Seltran, Selskinn. oljer. Telegramadresse :»Maskin«. Telefon 262. FNN.MARK FYLKESREDER, Hammerfest. T. PETTERSEN-KLVÆR, Tromsø. Telegrainadresse: Fylkesredel,:iet, Hammerf.~. Underhol- Fiskebruk i Vardø, Skarret, Skjervøy, Tromsø og fjord- der den Lokale statsundel'l3øttede posl- og passasjerforbingården i Senja. Kjøper i fast regning og kommisjon fersk og saltet fisk og sild, samt tørrfisk, tran og rogn. Eksport av fersk fisk og sild. Tel. adr. Kilvær. Tlf. kontor 688, priv AlS KARL K. fjørtoft, Tromsø. dej:se j Firmmark. G. ROBERTSEN A~, Hammerfest. Telefon nr. 2. Telegramadresse : Finnmarkfisk. Ferskfiskeksport. - Telegramadresse : > Karltoft<:. Eksport av Stokkfisk og Tran. Telefoner: Kontor 96, Karl Fjørtoft privat 49. Overrettssakfører CHRSTAN SELMER, Tromsø. Sjørettssaker. JACOB DAHL - Tromsø. A.s HAMMERFEST KJØLELAGER HAMMERFE'ST Mottar sild, fisk og kjøtt til frysing og lagring i fryse- og kjølerum (fra 0 til C.) Omsetter Saltfisk, Hogn, Tran, Tmutønner etc. - Gene:ral-,agent for Tr.oms fylke f.or >Wichmanmotoren< med lager HAMMERFEST BUNKERDEPOT AS. av reservedeiler. Assuranse olg havariagerrt. Telelgr.adr.: Disponent: C. Robertson. Telegr. Bunkers. Telefon 254. >Bratrein«. Telefon 289. Elektrisk kran. Automatisk vekt. Kull, Salt, Vann. Tromsøsu ndets Sparebank JENTOFT ARNTZEN, A.S, Hammerfest. OpreUet 904 Kontor: Troms Agentur. Kommisjon. Assuranse. Feskfiskeksport. Eget fond: Kr forvaltningskapital: 8 millioner krøner Saltfisk, tran, rogn, guano. Te.adr.: Amtoft. Telefon 230,239 K. MOLDENÆS' HANDELSSKOLE, Tromsø. (Godkjent av Departementet). Als John Griegs Boktrykkeri TelefoDer Telerramadre" Telefoner: 53-6 Bergen U468, 0687 DRAGØV & TORGERSEN Telegra!Jladr.: "Dragøytorgersen" k, 080.Bokrrier- Vø#kerelfJ6øien B Eksport av all slags fersk FSK og SLD Specialitet: KVETE - FLYNDRE - LAX Boktrykk - Stenfrykk - Offsettrykk - Not.trykk - Klisjeer

9 2 juli 939 FS K ETS o A N O 363 Fylkenes andel i eksporten av ferskfisk til Storbritannia /_24/ Finnmarki Troms Nordland J?f.~!~~~ ~:~~d~ ~j!r~~! Bergen! ~~~~-A~~~*~~~~ i \ alt uken 9/6-24/6 tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn kg. Torsk ,0 9,3 56,4 0,4 34,4 09,5 4, 23,8 4,3 0,2 370,4 Hyse ,2 88,7 455, 6,9 24,0 364,4 50,9 4,6 20,8 2,0 0,2 80, Lange og brosme. 0,2 0,3 7,5 8,0 Makrell ,7 66,9 25,4 35, Kveite ,6 278,8 33,4 7,0 2,5 52,4 6,5 20,0 8, , Flyndre ,9 44, 360,4 2,3 9,6 49,6 20,0 69,3 7,9 -,2 872, Pigghå... '.... 0,2 658,6 843,2 96,9,5 600, Skate ,9 7,4 0,7 0,7 27,6 45,6 2,4 5,9 7,6 2,5 20, Rogn..,'... 24,0 85,8 204,8 - l 22,7 45,4 8,6 8,7 0,3-690,3 Annen hsk 0,3 3,2-0,7,8,0,0 2, 0,8-0,9 588 alt 777,7 708, 50,0 46, 04,8 526,8 999,9 263,7 2fJ9,8 87,3 29,5\ 6354, Valutakursene (salgskurset"). Hummerpark (kummeanlegg) i Skottland., Et engelsk firma søker kompetent fagmann for planleggese og bygging aven innendørs hummerpark (kummeanlegg) i Skottland, tilstrekkelig stor for maksimum 4000 stk. hummer for lagring i kortere perioder. Vedkommende må garantere anlegget å virke helt tilfredsstillende. Bekvemt lokale has til disposisjon noen få yards fra sjøen. Hvis fordelaktig kan nødvendige materialer importeres fra Norge. Reflekterende må innsende utkast til plan med opgave over nødvendig flateinnhold samt omkostningsoverslag over materialer, omtrentlig tid for opførelsen, arbeidspenger og beregnet honorar for planleggesen og utførelsen under merket: «Hummerpark)}. Adr.: Fiskets Gang, Bergen. Averter "fiskets Gang".. Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto Fiskesorter 25 / 6 26/6 27/ 6 28/6 29/6 3 /6 / 7 Tils. kg. kg. kg. kg. kg kg. kg. Kveite flyndre no Hyse Torsk Sti Sild Annen fisk Hummer, krabbe Hvalkjøtt Laks MakreH Tils Mynt Pari 4/7 57 6/7 7/ /7 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ ) R. M Clearing mk Reise-mk. 2 ) fres ,45 t ').45 Sv. kr Dkr Gylden Sw. fres Dollar Belga : F mark Lire... - i do. elear Praha sl. kr Montreal Polske zloty Ankara clear ) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l pro mille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 2) nkl. lisens. Fisketiltørselen til Oslo: nnførselen av fersk og saltet sild og fisk til Oslo sjøfollsted i tiden 25. juni tii 8. juli 939. Fra Danmark fersk fisk kr. 3027, fra Holland salt sild kr. 50. fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis heri e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 939 to luly 8th. Maekerel (tons) landed 4578, exported in iee 532, frozen 46. salted 265. to canning fadories 93. Fat and small herrings (hl) landed , to fish oil fadories , to canning fadories 36500, salted 2500, exorted in iced

10 ~ k[~. ~._ i Vål'sihl ~',. --:- F t 'd Sltjæ- St' is", rollsteder S t ti, flekke- e S resild orsld! lar,tds- ~ t a e, 'ld'! Sl tur. t tm. sild, nr. L tnr. nr. tnr. l ======._. -,.. Oslo )... 0 Kr.sand S... Egersund Stavanger ll ) b Kopervik lo) Skudenesh b Haugesund 2) Bergen 4) Florø Måløy 4) Alesund6) Norges utførsel av fiskeptodulder f~'a ~ januar til juli ~ 939 og i ulu~i som endte juli. ~'Dn~~l "-~--~--~-~'~p-,-~ ~-T8T~~~ ~~!~R~n~~ -D-M~-R~M~~~-B-r-i~~~~-H-o~ ~ l", " Rundfisk Rotskjær ' Sei }"'J,nn,, G" liogi l' og " b.. Blank i i r~ Bram.aialt.. ' rund tørrfisk ialt fel'sk tran tran Blank kjerr. kg, ' k!.~.. nr.: kil tm. tur.. kg. kg. Kg. kg. i g. tnr. tnr.! tnr. tnr ) ! 887 Molde Kr.sund N.O) Trondheimo, Bodø Svolvær.. 7) Tromsø ~~,;;~r.fest.: = _ = _ ~5\5 X~~~~,;j :::: ~ = l_-=- = \ alt ) ) uken 2ml-w-:ii(rlOo l uG '23~ = \ l _ ' ) ~ , _ Tollsteder Herdet hvalolje tnr. tnr. tnr. tnr. Sild, fersk ks. Sild, røykt kg. Makrell, saltet tnr. Makrell, fersk kg. Laks, fersk kg. Levend6Annen ål fersk fisk kg. tonn Hummer kg. Reker kg. Fisk, fisk, saltet saltet tonn i tnr. Hvalolje Selolje Sildeolje Sildemel tonn Q) c;::: ~~ eno '-... Cl... ei) c~ -= Q)o =... <C Selskinn' Hermetikk kg. kg. Oslo ).., l 922 Kr.sand S Egersund Stavanger ll ). 2~ : l 3409 KoperviklO). - Skudenesh Haugesund 2) 5240' Bergen 4).., Florø :> l Måløy4) Alesund6) ' 3003 Molde Kr.sund N.5) Trondheim 0 ) \ l Bodø ~ ( , Svolvær 7) : 25 ~4 Tromsø ' : Ham. merfest'l Vardø Vadsø , Andre3)... 2) ' )293 8)585 8) ;;;u uken ='--' : sso2\ ' :ri ) 947 tnr. stearin 567 tnr. bottlenosetran, 89 tur. hvaloljefettsyre, 75 tnr. grakse, 6 tn. kveitetran. 2) 439 tnr. sildernelke. 3) Finnmarks , Lofois " 4) 350 tnr. stearin, 50 tnr. annen tran. 8 inr. brisling. O) 043 tnr. annen tran, 585 t'. stearin, 3058 kg sunnmaver. 6) Derav 70 tnr. utenlands. 7) Herav 797 tonn fra Sandnes, 397 tonn fra Harstad. 8) Under annet mel også medtatt tangmel. Herav 84 tonn torskemel, 534 tonn annet mel fra Sandnes, 477 tonn torskemel fra Harstad. 9) 0 tnr. fl. fra Oslo, 356 fnr. fl., 596 tnr. krydret fra Haugesund, 74 tnr. fl. fra Kopervik, 50 tnr. fl. fra Skudeneshavn. 59 tnr. fl. fra Bergen, 500 tnr. krydret fra Molde. l0) 4442 tnr. hollandsk sild, 464 tnr. færøysild, 554 kg. fersk kvehelever. ) 36 tnr. ansjos 2) fra Fredrikstad. 3) 77 t' hvaloljefettsyre fra fredrikstad, 27 kg, sildemelke fra Sandnes 2448 kg brisling fra Halden, 5000 kg brisling fra Drøbak. 4) 523 fnr. håtran. 0) 260 tnr. sildemelke. 6) 3582 tnr. stearin. 7) 87 tnf. stearin. 8) Også nordsjøsild ~

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer