fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 28 juli 1926 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fisket. Uken 18/7-24/7, B ank fis k e t fra Aalesund og Borgund gav i sidste uke noget bedre utbytte,for de fartøier 'Som drev fisket paa den saakaldte fiskeplads» Tampen«, hvor motorbaater hadde opbl 900'0 kg. lange, almindelig kg. Paa de øvrige fiskebanker var Esket fremdeles sm a at. Fet sil df is k e t i de vanlige distrikter i Troms og Nordland fylker er endnu ikke begyndt forsaavidt det egentlige fetsildfiske angaar. Derimot meldes der om et noksaa bra smaasildfiske i Kvænangen i Troms, hvor der sidste uke blev stængt og opfisket 620'0 hl., som hovedsagelig gik til sildoljefabrikker. Sør-Trøndelag er utsigtene nu bedre og der er sat flere mindre stæng i Aafjord og i frøya, men ogsaa her er der mest smaasild endnu. Man mener at fetsilden er tilstede, men at den staar lior dypt endrda. Paa østsiden av Frøya hadde man et noget ujevnt drivgarnsfiske og her blev ophsket 450 hl. fetsild av størrelse 4-6 streks. Herav er saltet til handelsvare 400 hl. Prisen paa garnsilden var kr. 30 pr. hl. For notsilden betaltes 4-5 kr. pr. hl. til fabrikvare. K y still a kre l fis. k e t for Kristiansand var noget bedre i sidste uke, men prisene holder sig fremdeles lave paa Oslomarkedet. Endel svenske fartøier kjøper og iser endel av fangsten for Goteborgmarkedet, saa dette hjælper til at holde prisen i Kristiansand noksaa bra.oppe. forøvrig henvises. til tabellen. Fangstmeldinger fra opsyn, iylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tæ1ingsmænd. Bankfisket. M ø l' e - Aalesund og Borgund 11/7-17/7: ndkommet 5 dampskib og 65 motorbaater med samlet fangst av kg. fisk. Derav kg. kveite, 2000 kg. rødfisk, kg. Fiskeridirektc:rens kontor. Nr. 30 længe, kg. blaalænge, kg. brosme, kg. skate, 4000 kg. hyse, kg. sei og kg. anden fisk. Av partiet er iset for eksport kg. lmnge og al kveite, skate og hyse. Saltet er 44 '0001 kg. længe og al brosme og blaalænge. Den øvrige fisk er anvendt til hjemmeforbruk. Prisen var for kveite kr. 1.35, rødfisk 0.50, længe 0.21, blaalænge 0.12, brosme 0.10, skate og sei 0.25 og for hyse og anden fisk 0'.30 pr. kg. Desuten 232 hl. lever, hvoretv tilvirket 98 hl. dampmedicintran. Leverpris kr. 20 pr. hl. V ærdien av ukens fangst kr Fetsildfisket. Tro m s 23/7: Flylkets opfiskede kvantum forrige halvaar utgjør ihl., hvorav sildoljefabrik, 810 hermetikfabrik, 1501 hjemmeforrbruk, agn. T l' oms, 24/7: Opfisket Kvænangen siden forrige opgave 5500 hl. fabriksild, pris 2.50, 700' agn, pris 5.501, tilstede 6 notbruk, Burfjord hl. smaasild i stæng. N o l' d l and, 24/7: første halvaar 1926 opisk8t hl. fetsild, hvorav saltet handelsvare 200' tønder} skjæresild 1200, solgt sildolje~abrik 8075 hl., resten agn og hjemmeforbruk. S ø l' - T l' ø n del a g - Aafjord lensmandsdistrikt 2-1/7: Sidste uke sat 9 notstæng, derav opfisket 7501 hl. som er solgt hermetikfabrik, pris kr. 5, ialt er hittil iaal' opfisket 140'5 hl. som er solgt hermetikfabrik. S ø l' - T l' ø n del a g -. Frøya lensmandsdistrikt 24('7 : Sidste uke 10 mindre notstæng, optat 1700' hl., solgt sildoljefabrik, pris 4 kr., ujevnt drivgarnsfiske østsiden av Frøya, kvalitet 4-6 streks, pris 30 kr. Opfisket 4501 hl. sahet handelsvare 4'00' tdr., ialt optisk et 2150' hl., derav saltet handelsvare 400 tdr., ff-sten solgt sildoljefabrik. M ø re -, lensmanden i Skodje beretter 17/7: 100' hl. smaasild opfisket Tenfjord denne uke. Mør e 2;4/7: Opgave over sildefisket 1. halvaar 19:26. besvarelse av Deres telegram av 22 dennes meddeles, at der Hølge lensmændenes indberetninger i 1. halvaar ialt er opfisket hl. fetsild og smaasild der er anvendt saaledes: Skjæresild 31200' hl., saltet handelsvare 250 hl, hermetik 9844 hl., agn 1439 hl, fersk, iset handelsvare 60'0 hl. og hjemmeforbruk 50' hl. For 4,1000' hl. er det ikke opgit hvad den er anvendt til. M ø l' e - Vaagøy lensmand telegrafer'er 24/7: Denne uke flere mindre stæng fetsild Kjørsvik, Elnesvaagen, Jendem. Uke~ -~ ---

2 300 f" S, K E T S.. O A N. G 28 juli 1926 ~ ~--~----~----~ --=--~--~~--~ ~T-~~ fangst 1900 hl., herav 400 hl. so'lgt handelsvare 60 hl. hermetik, resten skjæreshd, pris kr. Mør e - Vestnes lensmand indheretter: Denne uke (18/7 -,24/7) opfisket 2,tj,g hl. skjæresild og 2,2hl.,hermetiksild, pris henholdsv~s kr og kr Mør e - Sund lensmand telegraferer 24/7: Siden sidste indiberetning stængt hl fetsild, saltet til skjæresild og handelsvare,pris kr pr. hl. Sogn O' g F j ord ane - Askevoll herred 4/7-17/7: Opfi~ket 2480, hl. smaasild, pris kr. 6, alt saltet, bra kvalitet, avhgende utsigler. S o g n O' g F j ord ane - Kinn og Vevrings herred: Ved Batalden i Kinn fanget ca maal smaasild i tiden 15/7-22/7. Pris kr. 8 it 9 pr. maal. Kystmakrelfisket. Ukefangst 18/7_24/7 Priser Totalfangst kg. kr. kg. Hvaler ' Fr.hald Fr.stad Onsøy Oslo Holmsbu-Horten Vasser-Færder Fr.værn. ',' Nevlunghavn Langesund Skaatøy-Kragerø Risør Arendal..., Grimstad.. :... ' Lillesand Kr.sand S Mandal... Farsund Kirkehavn Flekkefjord Aanasira..., Egersund Stavanger Skudesnes-Kopervik Haugesund Espevær Bergenq Fana Solund Askvoll.l 2500 Maaløy... ;... *) Aalesund Kr.sund Tils Av aarets fangst er saltet flækket kg., rundsaltet kg., iset for eksport kg. og til hermetik kg. Værdi ca. kr. l *) Opfisket i tiden juli. 1) Her~v kg. efterrneiding fra foregaaende uke. Brisling- og smaa~ildn~lcet ; ~;/..-", :.," '.}. -..:' 1:"_" :,. ~alesun,a,;o-,g. Borgund, 17/7-24/7: Tiliørt hermetikfabr. fra Sogn og: fjordane 6001 skj.brisling, pris kr. 2,og,fra Møre 60'0,skj. smaasild, pris Der er fremdeles streik ved 2 fabrikker. Hor dal and - Ulvik herred 24/7: Hittil er i sommer opfisket i Eidfjord skj. brisling. Pris 2-4 kr. pr. skj. Ulvik her1'ed skj., samme pris. Ber gen o g o D egl, 12/7-17/7: Tilført hermetikfabrikkene fra Hordaland skj. brisling, :pris k;~_ }, 800 skj. smaasild, pris og 860 skj. blanding, pris Uken 19 ' /7-,24/7: Fra Hordaland skj. brisling, pris kr og 400 skj. blanding, pris Stavanger, 10/7-\21/7: Tilført hermetikfabr. fra Rogaland 613' 320 skj. brisling, pris kr. 3, fra Hordaland 9332 skj. brisling, pris kr. 3 og 1328 skj. smaasild, pris kr. 2, fra Sogn og FjOl~dane skj. smaasild, pris kr. 2, ialt skj. brisling og skj. smaasild. Sæl- og hvalfangsten. M ø l' e-a a les u n d, 11/7-17!7: ndkommet 7 fartøier med fra 1000 til stykker sæl. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Som mer s i d fis k et ialt efter telegr. beretning fra konsulatet, Leith: Opfisket, crans Sattet, tdr. Utført, tdr /4_24/7....' /4_25/ ' 1/4_3 / ~ Det skotske sildefiske ialt i tiden 1/1_17/7 efter "Fishery Boards" opgave. Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tdr. tdr. Sted! Vinterfisket ialt (1 jan.--31 mars) Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av 0stkysten ~ Orkney Shetland Stornoway distr Barra... ; Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter og sommerfisket ialt '

3 28 juli 1926 Det tyske" siijeli~l~~". An1alreiset 1926 '1/6_ :.!: ;. ] il /6_ :... :.: : 98 ' /6 _ For tysk matjes forlanges M. 42 pr. td. Kvaliteten er iaar god og bedre end ifjor. Det hollandske sildefiske Saltet,kantjes 32819': fra fiskerihavn. Saltet, kantjes /6_ / l/l-uh Det portugisiske sardinfiske. landbragt fangst (kurver) Utbragt herm.nedlagt vare (kasser) /t_30/ f 1/1._30/6 : t / Legationen, Lissabon, beretter 21/7: Sardinfisket i Setuhal utbragte i juni maaned' d. a kurver motsvarende kasser færdig vare mot i den tilsvarende maaned ifjor kurver motsvarende 6,2 640 kasser færdig vare. Eksportprisen har ligget mellem francs 280' og 310 pr. kasse a 100 æsker for % Club 3D mm. Makrelfisket ved Skagen. uken 11/7--17/7 er der indbragt 10'000 snes bundgarnsmakre, 3000 snes dorgemakre, prisen for førstnævnte har været gjennemsnitlig 1.80' og lar sidstnævnte uken 18/7-24/7: ndjbragtes fra bundgarn snes makre til gjenemsnitlig kr. 2 og ved dorgeeske 2000 snes til gjennemsnitlig kr. 1.50', størstedelen gik til Sverige, et mindre parti til Tyskland. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsæ.tning har fundet sted. Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... -»- finmarks.... -"- sei damptran.... Prima koldklaret damptran.... Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank mediein.... Blank industriel.... Brunblank, medicin, nordlands.... do. industri el...,.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank ;' Kr. Kr pr. tønde pr. kg pr. tønde pr. kg pr. td pr. kg o A N O 301 R ogn,~ i '.l3h Kr. Kr. L sort pr. eksportfyldt 'td pr.td. 2. " " " Samf. fyldt mellem bundene.... :l:8/50 ~8/50,"r. " Rundfisk: Usorteret helgelands, ny pr. vegt Usorteret Lofots , / " Tynd vestre, hollænder., Fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder Bremer.,... ' Samfængt (italiener) Høstrundfisk Titling: Hollænder Bremer a Sei: Prima storsei 50/ " middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flækket Rund...'... o 16.00' Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ Længer: Skruelænger (nye)..., Klipfisk: 1 ste sort, Lofots Fetsild: Skjæresild, fiskepakket / /0.20 pr. kg. Storsild: Fiskepakket, rund, ny Eksportpakket pr. 110 kg Vaarsild: Exportpakket pr. 110 kg.... Fiskepakket, rund / pr. tønde pr. tønde Aalesund. lg/ Tran: Uklaret damptran, Søndmørli! Kr. Kr. eller Nordlands /95 93/95 pr. tønde Do. Finmarks Koldklaret damptran Sæltran /0.07 pr. kg. Rogn: 1 ste sort eksportpakket den sort dje sort ' Klipfisk: Søndmørsk / /13.75 pr. vegt Sei /8.75 Saltfisk: Finmarks torsk pr. 20 kg.

4 302 F S K E T S" O A N O 28 juli ~- Pr ess e fis k : Presset lange.... Rotskjær: Sei, samfængt.... pr. kg. Sild: Storsild, eksportpakket 110 kg pr. id. slandssild ~.... Kristiansund N. Tr an: 16/ 7 23/ 7 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands /95 pr. td. Finmarks Raa medicin.... Blank medicin pr. kg. Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td /54 53/55 pr. id. Lofots.... Klipfisk: Nordmørs /13.50 pr. vegt Lofots Finmarks Saltfisk: Fimarks pr.20kg. Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm / pr. kg. " smaasei 30/40 " / /0.57 S i d: Storsild, eksportpakket 110 kg., rundsalt. 15/ /16.00 pr. td. Fiskemarkedet utenlands. 1 k v i n t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagen!l, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. 1 k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. 1 ty s k P un d = 0.5 kg. 1 eng e l s k P un d.-: 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20/7: Ukeimport 5000 kvintaler islandsk. Beholdninger norsk, islandsk, priser norsk 66-74, islandsk ptas. Kurs pund 30.93, francs Neapel: Konsulatet, Neapel, beretter',20'/7 om markedet i juni 1926: Stokfisk: Fra Norge kg. - Klipfisk: Fra Norge kg., Danmark 2800., Frankrig , Storbritmmien 19145, Kanada og U. S. A kg. Omsætningen har været meget livlig i juni maaned isærdeleshet i de gode kvaliteter av sto~fisk. Beholdningene var saaledes næsten svundet helt ind ved maanedens slut og der laa igjen paa lager kun omkr kg. Finmarken og omkr kg. sekunda vare, vinterfisk, som ved opbløtningen blir rød og som her er vanskelig at avsætte, selv med tap. Klipfisk solgtes ogsaa livlig for rigtig tørfisk vedkommende, mens omsætning av den her saakaldte :i>morbido«, fisk, som ved avskibningen ikke hal~ været helt tør, omtrent ikke har fundet sted. - Pr. ultimo juni beregnedes paa lager: ngen stokfisk. - Klipfisk: slandsk, moribido, , nyfundlandsk , norsk , fransk, tør B og fransk lave kg. - Salgspriser i juni (L. pr. 100 kg.): Stokfisk: Hollænder, ordinario 800'-820, bremer , italiener og finmarken (se ovenfor) Klipfisk: slandsk, morbido , nyfundlandsk , norsk , fransk, tør , og fransk lave 3,s Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 17/7 i tilknytning til sin telegraf. beretning for første halvdel av juli 1926: Som antydet i forrige rapport for Lissabon bar importørene nu kunnet sætte sine priser op, saaledes at de nogenlunde svarer til indkjøpsprisene. De to baater med norsk fisk kom til et forholdsvis tomt marked og avsætningen blev derfor god med ganske tilfredss.tillende priser. Den næste baat fra Norge vil antagelig ogsaa Hnde et forholdsvis tomt marked og utsigtene skulde saaledes være ganske gunstige, hvis del ikke blir skibet et for sto'l't kvantum. Coruiia: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20'/7: Vicekonsulatet i Coruna indheretter følgende ang. det derværende klipfiskmarked: Ukeimport fra Norge: kg. Ukesalg: kg. Beholdninger: 45750' kg. Priser: 110'-164 ptas pr. 100 l\;g. Fersk fisk og sild. Hull: Konsulatet, Hull, beretter 20/7: Laks 2/3, tert 2/, flaut salg. Hamburg-Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/7: Kveite middels med hode 8'0-100, uten hode, stor 66-81, middels 76-91, aal sekunda, laks Altona stor laks , smaa 16,2-20'1, middels kveite 96-98, pigvar pr. pundet. Hamburg-Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/7: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fiscihauktion G. m. b. H.) ankom tirsdag i indeværende uke fra Norge 5600 pund laks, kveite og aal, som i auktionen opnaadde (pf. pr. pund): Laks, sekunda , kveite,ekstra stor uten hode 54-60, stor uten hode 66-81, middels uten hode 76-91, middels med hode 80'-,100 og Aal med hode Til Altona fiskemarked (H. Røser) ankom tirsdag i denne uke fra Norge 4850 pund laks, pigvar og kveite, som i auktionel1 opnaadde (pf. pr. pund): Laks, stor , smaa , brun elvelaks , pigvar, og kveite, middels Med 5 direkte ibaater ankom fra Lerwick paa Shetlandsøene 7387 kasser fersk sild. Prisen var fra pi. 16 til pi. 20 pr. pund. De første tilførsler av tysk trawlsild ankom i ukens løp og opnaadde pi. 26 til pd'. 30 pr. pund. \V ese r m li n de: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/7: uken fra 14 til 20. juli var ferskfisktilførselene til Wesermiinde fiskemarked større end i den foregaaende uke, da fangsten ved sland var større. Alt i alt ankom 24 trawlere med tilsammen pund. Derav 6 fra Nordsjøen med pund, gj.ennemsnitlig pund og 18 fra sland med pund, gjennemsnitlig pund. Efterspørselen efter rersk fisk var' gjennemgaaende daarug grundet det varme veil' og en stor del massefisk blev av den grund Llsolgt. Finfisk var bedre søkt og opnaadde tildels gode priser. Auktionsprisene var (pf. pr. pund): Hyse 7-42, 3-28, torsk 16-,23, l 3-9%, sei 3-12, Rødspætter 40-86, pigvar 79-15,6, kveite

5 28 juli 1926 fs K E T S-: =G=--.:..:A~N=--=--~G=-- ~.~ ~ Hummer. Hamburg: Fiskeriaaenten beretter 2H/7: Med ruteskibene fra Norge: ankom i ulzens løp 19 kasser levende hummer. Prisen var litt lavere nemlig M. 5.50' pr. pund fortoldet. - 1 mark er idag = kr. 1.08%. Rogn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20'/7: Sardinfisket Vigo sidste uke 170'0 kurver. Vizcaya ujevnt. Guipuzcoa ganske bra. Santander litet. Rognpriser uforandret. Tran. tamburg: Fiskeriagenten beretter 23/7: Fra Norge ankom 714 fate og 385 tdr. Fra Syd-Amerika 248 fate, fra Danmark 234 fate, fra Spanien og Portugal 10'4 fate og 53 fate ra Skotland. Markedet er fast med uforandrede noteringer. - Linolje er fast og noteres høiere nemlig fra Holland Fl og for tysk vare M pr. 10'0' kg. netto fortoldet. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 20/7: norsk slo- og vaarsild ingen forretning. Den sidste uke bragte os en tilførsel av sild fra Shetland. 1675/1 og 350'/2 tønder. følge den usedvanlige varme hadde omsætningen kun en ringe omfang. Tiltrods for at silden var fast vilde den lide skade under trans,porten til provinsen hvorfor kjøperne holdt tilbake med ordres. Noget salg fandt sted i gammel vare da denne taalte transporten. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 23/7: TiHørslene androg til tdr. Derav 1939 tdr. fra Norge, 9508 tdr. fra Storbritannien og rland, 27 tdr. fra Holland, 5 tdr. fra Danmark og 5 tdr. ira Sverige. Naar undtages skjæresild, som har interesse, var forretningen i slo- og vaarsild uforandret rolig. Noteringene for skjæresild er for 40-50',50'-60' og 60-70' ]n' pr. td. Der foreligger imidlertid billigere ouerter fra Norge paa levering i august. De øvrige noteringer er (kr. pr. td.): Slo i5 24, 4-500' 23, 5-60' , vaarsild 4-50'0 16, 5-60'0' 17, 6-70'0 18 og 7-80'0 20'-21. Forretningen i skotsk matjessild var rolig, hvorimot skotsk og irsk fullsild var godt søkt og der blev betalt (sh. pl'. td.): For large iuls 70'-75, fuls 60'-65, matfulls 42-55, matties 32-40'. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretning dat. Stettin 2,2/7: dag var besigtigelse over 2 laster fra Shetlanrl, ca. 6010'0' tdr. Forretningen var flot, da varmen ikke forstyrrer mere og grunde! daarlig fangst var prisene h0ie1"e. Betalt blev: Large fulls 75, iulls 72-72/6 sh. pr. 2/2 tdr., full" 69/6, lvlatfulls 44-45, lyatties sh. pr. 1/1 og Crownmatfulls 48 sib.. pr. 2/2. Fra lager kan man kjøpe junifanget vare billigere matfulls til sth og mauies til sh pr. td., for halvtønder sh. 3 mere. - Norsk sild uten forretning. 810'4-,500 offereres til kr. 21 og 5----'600 ti] kr. 23 pr. td. uten resultat. Trafikinspektør Kverum oplyser at han er bortreist fra Berlin fra 24 juli til begyndesen av september. 303 fiskeridirektionens Svalbardekspedition. Som bekjendt f.oregaar Fiskeridirektørens undersøkelser ved Svalbard iaar i samarbeide med Bergens Museum med illotorkutteren»armauer Hansen«. Undersøkelsene har væsentlig hydrogra:fisike formaal, da fiskeriundersøkelse iaar i forholdenes medfør indtar en beskednere plads end i de foregaaende aar. Den første telegratfiske melding om undersøkelsenes for!løp er nu indsendt av fiskerikonsulent versen. Meldingen er datert Svalbard 25 juli og har følgende indhold: Hertil idag, har utført fuldstændige hydrografsnit mellem Norge, Bjørnøen, Sydkap, derfra ret vest til Grønlandsisen, derfra ret nord langs isen til oueogsyvti breddegrad, derfra ret øst til sfjorden. Grønlandsisen laa mellem 2 og 3 øst længdegrad, fiskeforsøk utført 18 juli sydost Bjørnøen nær land, 27 favner, ingen :fangst, ute paa 50 favner, litt torsk, men paa 90 favner, 28 kvartmil sydost Bjørnøen god forekomst, torsk, 1200 krok gav her 330 fin jevn torsk, ingen drivis ved Bjørnøen og nord til Sydkap, men drivis nær østenfor Sydkap.Alt vel. Det nye hermetikreglement. fastsat ved kongelig resolution av 16 juli henhold til 1 i lov av 14 juli 1916 om merkning av hermetisk nedlagte fiskevarer fastsættes herved følgende nye re gle r.f orm e r k n i il g a v her metisk nedlagte fiskevarer: l. Naar hermetiske fiskevarer av norsk oprindese faldbydes, forhandles eller utføres, kommer indtil videre nedenstaaende bestemmelser til anvendelse. 2. Alle æsker eller bokser indeholdende saadan hermetik skal være merket. Dog er salg av blanke umerkede æsker eller bokser tilladt norske hermetikfabrikker sig imellem. 3. For at ansees somnlerket maa æsken eller boksen e n ten: være forsynt med dekoration trykt paa siden eller lokket; e l er: være forsynt med en trykt eller litografer! papir-etiket, anbragt paa siden eller lokket eller omslagspapiret; e 11 er: være forsynt med!tykt der litografert papir- eller pap-omslag; el er: være forsynt med messing-etiket eller imitert messing:-etiket. el e r: være forsynt med ~ekorert top-ok av blik. 4. Paa æskenes eller boksenes dekoration, samt paa top- og side-etiket eher omslag eller top-ok, skal tydelig være angit: 1. Oprindelseslandet, ved angivelser saasom: Norge, nedlagt i Norge, norsk, eller oversættelse herav. 2. Producentens fulde navn og hjemsted. Hvor ciesuten eksportørs eller utenlandsk importørs navn er ang it, maa deres navn ikke være angit med større bok ~taver end producentens.

6 304 fs K E TS o ~A N o 28 juli ~.-.~ '~,,:,:.~:,~~.:~~ },.~ ~:) i:'. Traftspo rten: av- fiskevare~.-.. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9-1,30 og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-16 linjer) nr Te e fon vak t 8 fm.-o em. søndage 9 fm. -10 em.) Telegramadresse : fl e rgen s ke. Forlang,. Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 17. Det indeholder detaljerte. oplysninger om alle selskapets inden- og utenlandske ruter " OLEft~OLSEN', BE~GEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Re prese n te re r: Det forenede Dampskibs-Selskab AlS inel. Skandinavien Amerka Linien, EleJman's Wilson Line Ltd., Dampfschifffahrts-Geseschaft "Neptun", Chr. Salvesen & Co., Johnson-Linjen - Rederi AiB Nordstjernan, Furness, Withy & Co. Ltd. Bibby Line, Ozean Linie, United Fruit Company, Atlantic Navigation Corporation. Co A.GUNDE~SEN Als BE~GEN Spe dit io nsav de linge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "CaglinJe" NORGE MEXGO GULF LNJEN Wilh. WilheJmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst- & Vest-Norge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Hay~na (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans,. Galveston & Houston - 3. Hvis varen er nedlagt i olje: oljesorten- eller nljesortene, hvis blandet olje er anvendt. 5.. : stedenfor producentens navn og hjemsted kan være anført den hermetikfabrik som sælger eller utfører varen. Like med hermetikfabrik regnes aktieselskap hvis foriltj.aal er omsætning av hermetik,f.orutsat at aktiene eies utelukkende av norske hermetikfabrikker, at den indbetalte aktiekapital utgjør mindst kroner,.og at selskapet er anmeldt til Fiskeridirektøren. Som hermetikfahrikker efter dette reglement ansees norske,firmaer hvis formaal er nedlægning av hermetiske fiskevarer, og som driver saadanvirksomhet. Virksomheten maa av,firmaet være anmeldt til Fiskeridirektøren, som ogsaa blir at underrette naar virksomheten ophører. 6. Dersom eksportørs eher importørs navn anbringes paa kassene, skal disse.ogsaa bære angivelse av varens cprindelsesland, samt produeents eller den eksporterende fabriks navn.. 7. Al hermetisk nedlagt norsk brisling skal paa æskenes dekorati.on, samt paa etikettene eller omslaget eller top-okket, bære betegnelsen»brisling«eller»sardiner«eller en oversætlelse av det sidstnævnte ord. Betegnelsen»Brisling«maa ikke benyttes hvor indholdet ikke er nor s k brisling. 8. Al hermetisk smaasild, nedlagt paa samme maatesom brisling eller som sardiner og i indpakning (æskeform.og æskestørrelse)soffi sædvanlig anvendes for disse, skal paa æskenes dekoration, samt paa etikettene eller omslaget eller top-okket, bære betegnelsen S.S. }Stromboli«til Oporto, beregnes lasteklar Bergen omkring 2/8. Spanskelinjen.. S.s. }San Lucal'«til Nord-Spanien, beregnes lasteklar Bergen omkring 9i8. Spanskelinjen. M.s. }Toledo«laster Oslo ca. 25 august, Aalesund og Kri Btiansund august for Savannah, Havana, GaJveston, Houston og New Orleans. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Mexicano«laster øst-vestnorge ult. august-primo september io l' Boston, Philadelphia, Baltimore og N odolk. Wilh. Wilhelmsen.»Sild«eller»Sardiner«eller en oversættese av det sidstnævnte ord. For anden hermetisk sild kan ogsaa brukes en oversættese av ordet»sild«, eller en anden betegnelse som svarer til indholdet. 9. Handelsdepartementet er indtil videre bemyndiget til at.frita.fra bestemmelsene i dette reglement, naar departementet finder at særlige grunde taler for fritagelse. 10. Dette reglement trær istedenf.or det som er ~astsat ved kongelig resolution av 17 november 1916, med tillægs-resolutioner av 16 september 1921 og 7 april Som o v e r gan g s bes t e m mel ser gjælder imidlertid følgende regler: 1. Bestemmelsen om sam lill ens 1 u t n ing e r av norske hermetikfabrikanter under s. ær ski ltf i r td a n a v n, i andet led av 5 i reglementet av 17 november 1916, forblir 'fremdeles gjældende i n.cl t i l ut gan gen a v a are t Mot at vedkommende hermetikfabrikker og eksportører underkaster sig saadan kontr.ol som Handelsdepartementet bestemmer, skal det in d til l j li l i være dem tilladt at bruke op ældre beholdninger av etiketter.og dekorerte æsker 'Som de maatte ba paa lager fra tidligere, selv om disse ikke er i overensstemmelse med reglementets iforskrifter. Dog maa i saa fald iagtlages,følgende: Paa ældre dekorert æ s k e blir at klæbe en etiket som indeholder de oplysninger dette reglement forlanger. Ældre et i k et blir at supplere med de oplysninger dette reglement forlanger, enten ved t r y k n ing eller ved paaklæbn'ing aven ekstra-diket. 11.,.. Qve,rtr~delse av dett~.. regl~æ~pt straffes med bøter, i henhold til lov om merkning av hermetisk nedlagte Hskevarer arv 14 juli 1916.

7 28 juli 1926 FS KETS o A N O 305 Utenlandsk mynt London... kr. pr. æ Ber~in guldmark r Pans fres. St.ockholm sv. kr. K)øbenhavn d. kr. Amsterdam gylden 5 j Ziirich sw.,fres. ~ New-York... - dollar ~ Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel s!. kr. l,wien østerr. kr. r Lissabon, pence pr. escudo... Buenos Aires, pence pr. peso... g \ Rio de Janeiro, pence pr. mils.... -g Yokohama, sh/d. pr. yen Shanghai, sh/d. pr. ta el..... Bombay, sh/d.,.... 'Honkong, sh/d / i / l/l J9/32 2/10 3 / /21/ , /s2 7 9!t6 li l }5!t6 2/10 3 /4 1/5 7 /8 2/2 1 / /8 7 9 /16 1/1F7/64 2/10 3 /4 1/5 15 /16 2/21/ / /111/4 2/10 3 /4 1/5 31 /32 2/2 1 / /4 1/ /11 1/5 59 /64 2/25/ J LOO '4.565 ' , 45,]1/2, 1H5/s / /32 2/2 3 /8 Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler 28/4 nedensiaaende priser: Prisene angaar Bergen, Stavanger og sublagrene og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr. kg. " kr Petroleum (Triumf), pr. kg......,.,» 0.28 Benzin, pr. kg. fob. Bergen og Stavanger..» 0.55 Benzin, pr. kg., levert fra Haugesund....» 0.57 Fiskeindiørselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk jndført fra utlandet til OslO' sjøtoldsted i uken 18/7 _ : Fra Dan m ark fersk fisk kr. 465, saltet fisk 1760 kg. - Fra Sverige: Fersk fisk kr Fra Holland: Saltet fisk 340 kg. Fiskets Gang A weekly intettigence organ of the Norwegian fisheries pubtished by The Director of fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 1926 to July 24th. S hor e - M a e k e re in kilograms (kg.): landed (~xported in iee 695 5'00, salted BERGENS PRVATBANK Opretttet 1855 BERGEN -- OSLO - HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER N. ANTHONSEN & OD. - BERGEN EXPORTFORRETNNG Etableret 1868 St.ock'fisk, Rogn, Sild, Tran Telegrajadresse : "Antonico" ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Til indlandet Til utlandet Stationer alt Oslo \ For- Sve- \ Dan- \ Tyskøvrig rige mark land kg. kg. kg kg. kg. kg. fra Trondhjem : 11/7 _17/7 ialt ' Sild '00 Fisk ' Fra Bergen: 11/7 _17 h ialt Sild '0 Brisling fisk (JO f ra Åndalsnes: 11h- 17 /7 ialt :)'0-184' Sild... ' '00 184liO fisk '0680 Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort,\ 12/ h \ 15h \ 16;7 18/7\ alt kg. kg. kg. kg.,\ kg. l kg.' \., kg. Kveite Flyndre... : Hyse ,400 Hummer ,Laks } ørret ' ' Makre Anden fisk Hvalkjøtt... "1 2000\ '0 200'0 - l' ~' alt ' ; : ",",l

8 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 17 juli 1926 og c; torsild No~dsj8. Klipfisk, Rundfisk Toldstcdcr Vaarsild log skaaret ' sild Oslo... uken som endte 17 julie " Fefsild slands- Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa- Hærdet Brisling sild Sei Rogn Blank norsk skjær rund tarflsk tran tran blank Brun kjærr. hvaltran tdr. sild tdr, tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg, kg. tdr. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. -, i S Egersund " Kristiansand ~04 1 Stavanger 1) ~ Kopervik 2) Haugesund 3 ) Bergen 4 ) Florø Måløy Aalesund 5 ) : Molde Kristiansund " 457: Trondhjem Bodø ~ Svolvær... ~ Narvik J Tromsø Hammerfest 6) Vardø " - Vadsø Andre 7 )... 9) )65 9) ) alt ~ 2843 i -- uken ~ Hval- Sæl- Bottle- Sild, Makrei, 1 Makrei, Laks, Levende Anden Fisk Fisk Fiskemel, Toldsteder Sildetran tran tran nosetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk Hummer aal fersk fisk Ræker saltet Sildemel saltet levermel, Sælskind Hermetik tdr. ks. kg. kg. kg. stk. kg. i fartai tdr. tdr. tdr. i tdr. kg. fiskeguano kg. kg. tdr. kg. kg. kg. kg bO ~ Oslo ] Kristiansan d Egersund Stavanger 1 ) Kopervik 2 ) Haugesund 8) Bergen 4 ) Florø Måløy ~~ Aalesund 5 ) Molde Kristiansund Trondhjem Bodø ~" Svolvær ~ l Narvik ~ - Tromsø ' Hammerfest 6) ~ Vardø Vadsø Andre 7 ) ) b79 9) l ) alt uken ) Desuten 495 tdr. ansjos og 532 tdr. kryddersild. 2) Desuten 91 tdr. krydret islandssild. 3) Desuten kg. hvalguano. 4) Desuten kg. islandsk klipfisk, kg. fersk brisling og 672 tdr. stearin. 5) Desuten 671 tdr. stearin, 83 tdr. surtran og 225 tdr. pressetran. 6) Desuten hvalroshuder. 7) Desuten tdr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 783 tdr. fettsyretran, 7953 tdr. hærdet tekn. fett, kg. hvalbenmel, kg. hvalguano, 75 tdr. surtran. 8) Herav tdr. fra Fredrikstad og 5520 tdr. fra Sandefjord. 9) Herav 2355 tdr. vaarsild, 30 tdr. brisling, 150 tdr. island:sild, l{s. fersk sild, stk. hummer og 618 kg. hermetik fra Skudeneshavn. ---

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fiske ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiske ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige i6 aarg. postanstalter

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

for norsk fisk~rib~arift

for norsk fisk~rib~arift 2 aall'gang norsl( UkntnQmddlsr fra fislrldjrkt0rn fis(rlr. Uken 06 juli. Om fet s i l d fis k e t foreligger der meddelelse om at der i Bjugn i Fosen i sidste uke er sat ialt 57 mindre notstæng. Derav

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen, lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Detaljer

fra fjsk~ridjr~kt0r~n

fra fjsk~ridjr~kt0r~n Ukntn9 madtllsr fer norsk tjskrib4rjft fra fjskridjrkt0rn 12 aargang Onsdag 19 oktober 1921 Fiskeriraadet 1921. foredrag av Fiskeridirektøren ved raadets sammentræden den 15 oktober 1921. Siden Fiskeriraadet

Detaljer

TORSKEFISKET i Finmarken faldt

TORSKEFISKET i Finmarken faldt il alt St aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra tisk~ridir~ktør~n nsdag 5 juni 1918 Nr.. 23 norsk~ fisk~rj~r.. Uken 26 mai1 juni. TRSKEFSKET i Finmarken faldt meget godt flere steder

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift maal Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang A Norske fiskerier. Uken 12-18 juli. Onsdag 22 juli 1914 Moldøen. uken 5-11 juli indbragtes 8600 kg. fisk og i uken

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 2 januar 1924 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 2

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren (De store fiskerier). Pi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Detaljer

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Ukntlig mddilsr for ttrsii fiskribdrjft fra fjskrjdirktørn 10 aargang Onsdag 8 oktober 1919 l1orsl( fisl(rjr. Uken 28 september4 oktober. FETSILDFISET. Der er kun kommet opgave fra Tromsø av 27/ 9 og Namdalen.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

r~----~æn~:el~:ngj~~~~~~t

r~----~æn~:el~:ngj~~~~~~t Skotske Opfisket klipfisk P til utenom, 1 fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 14 aarg. ABONNEMENT ~ ~kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa fiskeridirektørens

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 28 juli 1915 Nr. 30 rril Andenes og Bleik indbragtes botlenosefangst er nu kommet hjem. Norske fiskerier. uken 11-17

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier).

fiskets O Fisket. Uken mai. fiskeutbytte indtii 31. mai 1924 (De store fiskerier). fiskets O Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 4 juni 1924 'sider kr. 2.00 ved henvendelse til direktørens kontor.

Detaljer

FETSILDFISKET. Der foreligger

FETSILDFISKET. Der foreligger n 9 aargang Uk~ntUg~ m~ad~i~ls~r for norskfisk~rlb~4rift fra fisk~rjair~ktør~n Onsdag 27 november 1918 NI'.. 48 nqrsk~ fjsl\~rj~r. Uken 1723 november. FETSILDFISKET. Der foreligger en kvantumsforøkelse

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fra fjsk~ridir~kt0r~n

fra fjsk~ridir~kt0r~n UkntUg md,dlsr for nqrsk fjskrjbdrjft fra fjskridirkt0rn Onsdag 11 oktober 1916 Nr.. 41 F. Uken 1-7 oktober. 3000 kg. hyse, 16000 kg. sei og 31 678 maal, saltet handelsvare 204848 tønder og i 1914 118104-8000

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Bergen. Onsdag 21 november 1923. AV indholdet:

Bergen. Onsdag 21 november 1923. AV indholdet: fr! hl. anvendt kene medicin Blan Smaa Mssa sild i ding [ bruk fi E aerretningsblad fr nrsk nskeribeddh j u.tgi! av fiskeridirektøren. 4 aarg, ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle pstanstalter g

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n UkntUg mdclilsr for norsk tjskribclrift fra fiskridjrktørn Onsdag 4 l,anua.. 1922 Fiskerierne 1921. FiskerierIe har i 1921 hat vanskeligheter at kjæmpe med, Som forutsat blev utbyttet, av vintersild: ilskerierne

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

fra fjsi(~rj'ur~ktøren

fra fjsi(~rj'ur~ktøren UkntHg mddlsr for nqfsk fisltrjbdrjft fra fjsi(rj'urktøren il"rsl( fis \rir Uken 28 novbr.-4 desbr. Fet s i l d fis k et faldt bra l Troms fylke i sidste uke. Lyngen blev der sat to større og 6 mindre

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Fisket. Distrikt -~ fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. -- 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge Bergen postanstalter

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

fisket Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. FiskeutbyUet fra 1/l_10/1o 1925. (De store fiskerier).

fisket Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. FiskeutbyUet fra 1/l_10/1o 1925. (De store fiskerier). fisket an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

fiskets O Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets O Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fl [e~m~ ~?0 l: c port) fisket 000 000 (Jn ding Vlossa, hl. fiskets O 4 aa.rg. Eftenetningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT kr. 6.00 pr.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier).

AV INDHOLDET: Fiskeutbytte indtit 10-11-23 (De store fiskerier). ;~~~) l fskets ang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft~ utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ---_.- Bergen postanstalter og paa fsker- Onsdag 4 november 923 sder

Detaljer

fra rjsk~ridjr~ktør~n

fra rjsk~ridjr~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drift fra rjsk~ridjr~ktør~n Onsdag 15 mai 1918 Nr. 20 som russefisk, mens der ifjor kun var norsk~ fisk~ri~r. russebehandlet 2000 stk. mot iaar Uken 5-11

Detaljer

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar

FETSILDFISKET er smaat. 575705 maal i 1909. Der er iaar Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arlft fra ti$k~ridir~ktør~n 8 aargang Onsdag 14 november 1917 Nr. 46 norsk~ fisk~ri~r. Uken 4-10 november. opfisket 173833 maal mot 179253 i 1916, 368064 i 1915,.316324

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Uken 1723 juli. Ukntng mddilsr for norsk fjskribdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 27 juli 11921 melding om 460 maal opfisket i Mi Lensmanden i Lebesby telegraferer 20 juli 1921: luat stængt ca. 500 maal

Detaljer

fra fjsk~rjair~ktør~n

fra fjsk~rjair~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrjairktørn Onsdag 30 oktober 98 Nr 44 Brislingfisket. Fra lensmanden i Sogndal foreligger opgave om fisket 596 maal, hvoråv saltet handelsvare tønder. Vik opfisket

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

STORSILDFISKET var ogsaa

STORSILDFISKET var ogsaa Uk~nt1ig~ m~acl~i~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fr a fisk~rjdir~kt0r~n 9 aargang nsdag 23 januar 1918 nrsk~ fisk~ri~r. Fetsildfisket i Namdalen paa- svake sydlige vinde, trsdag aften gik g enkelte steder

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fskets Ga g Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 5 aarg. postanstalter

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 16 juli 1924

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 16 juli 1924 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 6

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 3 januar 1923 Nr. 1 Fiskerierne 1922. av fiskedernes hetydning ikke blot f'or den enkelte i fiskeribedriften direkte interesserte, men flor

Detaljer

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 108 BERETNNG OM FORSØKSSTATONEN Hovedresultatet av disse undersøkelser er, at grøn/or bestaaende av en blanding av havre og erter bør saaes tidligst mulig._ Derved faaes baade større og bedre avling. Den

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift --- -- Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihed rift fra fiskeridirektoren, aargang nsdag 25 mai 1910 Norske fiskerier. Uken 15-21 mai. v V AARSLD blev der optat i A uken kun 2500 maal, alt av staaende

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n --- -~~------_.- ----~-------------- - Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang nsdag 2 januar 98 Nr. 97. f SKERERNE i 97 har i aarets løp hat forskjellige vanskeligheter

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fra fisk~rjair~kt0r~n

fra fisk~rjair~kt0r~n 12 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribørift fra fiskrjairkt0rn Onsdag 21 september 1921 Nr. 38 s l and s s i l d. Det hjemførte nqrsk fiskrir. Brtningr. Uken 11-17 september. parti er i uken frøket

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 2-8 oktober. FErrSLDFSKET. Den eneste melding om fiske el' ogsaa denne uke fra Tromsø amt, hvor der

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n 7 aargang Uk~ntUg~ m~dd~i~ls~r for norsk fisk~rib~drjft fra fisk~ridir~kt0r~n Onsdag 7 juni 96 Nr. 23 Rotskjær Russebeh. Uken 28 mai-3 juni. 92.... 2 47300 0908300 9..... 259500 6862900 TORSKEFISKET i

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene

KIRKEBØKER Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker fra sjømannskirkene, og hvor de er oppbevart Kirkebøker som er avsluttet i løpet av de siste ti årene oppbevares på stasjonene Kirkebøker Kirkebøkene fra nåværende og tidligere stasjoner. De

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

FETSILDFISKET er fremdeles ube- svak.

FETSILDFISKET er fremdeles ube- svak. n Uk~ntiQ~ m~(ja~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag 10 oktober 1917 Nr. 41 Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: fisk~rier. Uken 30 septbr.-6 oktbr. Sydkysten har hat laber

Detaljer

for norsk tisk~rib~drifl

for norsk tisk~rib~drifl Uk~ntlig~,,m~ddddsu fra tisk~ridir~kt0r~n for norsk tisk~rib~drifl Onsdag 14 september 1921 NI' 37 Uken 4~10 september.. 55 053 tdr. mot ifjor henholdsvis 346696-14827 - 249555-1 4247 _ 76855. B ank fis

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fra fisl,~rjdir~ktør~n

fra fisl,~rjdir~ktør~n . Ukntng mddjsr for norsit fiskrjbdrift fra fisl,rjdirktørn - 5859-44927 og i 9828545 tøler med 38 tønder, hvorav.32 flæknorsl( flsj\rir. ket og 60 rundsaltet. Endel partier solgt 295 5 Uken 9-25 september.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer