fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~"

Transkript

1

2 478 FSKE TS o A N O 28 november Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som siste vinter. N o l' d l and. - Borge 2/: ntet torskefiske begynt ennu. N o l' d l and. - Dverberg 23/: ntet torskefiske begynt her ennu. Fetsild- og småsildnsket. 7-24/ 928. Derav... () ~... Fylke alt Til... "O... ~C. set sildolje- ~~"O F= ~=2 ~ fatjrikker....0 rj) C.~.c- -<9, hl. hl. hl. hl. hl. hl. -'-~ 2 >~:;:.- (/) ffj Finnmark () Troms n - Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag ~5 700 Møre Sogn og Fjordane ; ) Sønder.for Tils. \ l , Hl ) 92-4: l) E ) ) ) kke opgitt. T l' oms. - Torsken 2/: Siden siste opgave i Oster en stengt ca. 600 hl.fetsild og Selfjordbotn 900 hl. fetsild, 200 hl. hermetikksild, herav og tidligere steng optatt 80.0 hl. fetsild, solgt fabrikk, pris 2.m, på Selfjorden poset ca hl, ror tiden stille. T l' oms. - Lenvik 2/: Siden 6/t stengt 30. hl. småsild, optatt 7540 hl., nu ialt optatt 9' 740 hl., demvfabrikkvare 67 23,0 hl., iset for eksport Tyskland 5830 hl., saltet handelsvare 6350 hl, saltet eget bruk 650 hl., agn 680 hl., pris kr. 3.00, tilstede 8 landnotbruk. T l' oms 24/: Kvæfjord 23';, denne uke poset 206 hl. garnsild, 6H8 hl. innbragt hertil, ira landnotsteng utenfor distriktet 6403 hl., alt sildoljefabrikk, pris notsild 3.34, garnsild 3.67, godt garnfiske, få garnfiskere, ingen saltere. - Trondenes 24/: Siden forrige opgave optatt Kas,fjord Topsund Kilbotn 7 20'0 hl., hvorav 6300 sildoljefabrikk, 75'0 iset, 5'0 agn, pris 4.0' bestad 24/: Denne uke stengt optatt 5'0'0 hl. sildoljefabrikk, pris 6.00, størrelse 5-,6-streks. - Torsken 2/: Stengt Osteren 600 hl. fetsild, Selfjord 9'00 hl. fetsild, 200 hermetikksild, herav og tidligere steng optatt 80'0 hl., fabrikk, pris 2.67, poset Selfjorden 4400 hl. - 24/: Osteren og Selfjordbotn 6 nye steng 6'0'0 hl. småsild, 6200 hl. fetsild, hvorav og tidligere steng optatt 875 hl., hermetikk, pris 5.7, fabrikkvare 565'0 hl., pris 2.67, Selfjord poset 5,00 hl., tilstede 8 landnotbruk, 3 posere. - Hillesøy 28/: Denne uke 6 mindre steng Katfjord, optatt 450'00 hl., hvorav fabrikkvare, 000 iset, pris 2.7'0, tilstede 40 bruk. - Lenvik 2:3/: Denne uke ingen nyst eng, optatt 800'0 hl. iset eksport Tysklan9-, pris 500, tilstedø 4 landnotbruk, ingen snurpere. - Malangen 24/: Denne uke optatt 7,5'0'0 hl. sildolje, pris 3.4'0, hjemmeforbruk 500 hl., pris 3.5'0, en del garnfiske, tilstede,3,6 bruk, hvorav 5 pcrsere. - Tromsøysund 24/ : Siden forrige opgave Grøtfjord, optatt landsteng 6,00'0 hl., poset 450'0 hl., pris 2.67, gode utsikter videre steng Kifjord, ingen nyst eng optatt, landsteng 2300 hl, fabrikkvare, pris 2.6,7, ubetydelig garnfiske. - Fylkets kvantum ,2 hl., hvorav 43 2,0 saltet, 72,6797 sildoljefabrikk, 399'0 hermetikk, 242.3'0 iset, 89'5 hjemmeforbruk, 2620 agn. T l' oms. - Lenvik 27/: Siden siste telegram optatt 800 hl., ialt optatt 20: 540 hl., derav anvendt fabrikkvare 75530, iset ek,sport Tyskland 2i53.30, saltet handelsvare 6350, saltet eget forbruk 6.5'0, agn 680' hl., gjennemsnittspris 5.0'0 kr. pr. hl., 3 landnotbruk. Nor d l and 26 : Tjøtta, siste uke optatt 250 hl., hvorav 75 solgt hermetikk, 75 saltet, pris 5.'0'0. - Nesna: alt opfisket 090'0 hl., hvorav til hermetikk 43,5, sildo:ljefabrikk 685, pris 4'00-70'0 pr. hl. - Folla: Siste uke 2 mindre steng Leirfjord optatt 00 hl., alt til skjæresild, pris Hadsel: Siste uke opfisket 475 hl., hvorav handelsvare 75 tønner, hermetikk 20'0, agn 200, pris handelsvare 7.'0'0, hermetikk 5JlO, agn 4_00 - Bø: ngen nye steng optatt 00 mål, solgt agn kr pr. hl. - Sortland: Landstengt i Brokløs, Blokken 6500, snurpet 500, fabrikkvare, derav optatt 250.0, pris alt opfisket innen fylket.,3,4798'0 hl., hvorav saltet handelsvare tønner. skjæresild 9,5:5, solgt hermetikkfabrikk hl, sildoljefabrik~ 67330, resten agn og hjemmeforbruk. Tilførsler til hermetikklabrikkene: Å les u n dog Bor g u n d, uken som endte 24/: Fra Møre mossa 45'0 skj. å.80, fra Sør-Trøndelag mo'ssa 2,50 skj. å. kr..80. M å l ø y, uken som endte 24i: Fra Nordland småsild 8'00 skj. å 2,.75. Bergen og omegn, uken som endte 24/: Fra Sogn og Fjordane mossa 357 skj. å 3.00, fra Hordaland mossa 260G skj. å '0, fra Sør-Trøndelag mossa 4550 skj. å H a u g e sun dog om egn, uken som endte 24/: Fra Hordaland mossa 500 skj. å Sta van g e r, uken som endte 24/: Fra Sogn og Fjordane mossa 274 skj. å 3.00, fra Hordaland småsild 225 skj. å 3.25, mossa 5490 skj. å ,0, fra Rogaland lo'ssa 40 skj. å , fra Trondhjem småsild 845 skj. å. 2.00, mossa 408 skj. å , fra Nordland moss a 5305 skj. å THs. småsild 3640 skj., mossa 8045 skj. Hummerfisket H a u g e sun d, uken som endte 24/: hummer 4400 stk. å fisket utenlands. Det portugisiske sardinjisl?e. Fra Hordaland Legasjonen, Lissabon, beretter 2/: følge foreliggende oplysninger utbragte sardinfisket i Setubal i annen halvdel av oktober måned d. å. ca kurver, motsvarende kasser ferdig vare. - Med den tdligere av legasjonen avgitte opgave for månedens første halvdel utbragte 'fisket ialt for oktober måned ca kurver, motsvarende ca kasser ferdig vare. - Til sammenligning kan oplyses at i samme måned var utbyttet for 927 ca. 689'75 kurver, motsvarende ca ka!;sel' ferdig vare. - 92,6 ca kurver, motsvarende ca kasser ferdig vare. -Hvad prisene angår kan bemerkes at mens gjennemsnittsprisen pr. kurv i forrige måneds

3 28 november 928 FS K E T S GAN G første halvdel var Esc gikk den i sis ste halvdel av oktbr. en del ned, nemlig til Esc pr. kurv. Med hensyn til den gjennemsnittlige salgspris for den ferdige vare hal' denne ligget mellem 3D/ og 32/ pr. kasse % Club 3D m.n., alt efter varens kvalitet og merke. ---' Den lenge efterlengtede økning i sardinfangsten synes nu endelig å være inntruffet. Sardinfisket i Setubal-distriktet må ansees for å ha vært ganske rikt, men fangsten i Syd-Portugal og i de nordlige fiskedistrikter har vedvarende vært lite tilfredsstillende. Det meste av fangsten i Setubal har vært av god kvalitet og skjønt fangsten, som nevnt, har vært rikelig, har prisene holdt sig høie for råvarens vedkommende. Der er nu en stigende interesse fra de uten~ landske markeder med fastere priser. Det nyfundlandske torskefiske. Generalkonsulatet, Montreal, beretter 2:2'/ at»newfoundland Trade Revie\v«: opgir årets produksjon av medisintran til 30 pet. eller mer under fjorårets. Det svenske sildefiske. Uken som endte 24/: Garnsild 2'5702 kg., trålsild 3045g9, notsild 2072,. - Middelpris Gøteborg garnsild 25 øre, trålsild 2,0-8, notsild Saltet - kg. Totalfangst til 24/ (fjorårets korresp. tall iparantes) : Garnsild kg. (28,08389), trålsild kg., (298599'2), not'sild (29229'). TotailsaHning 9'2820 kg. (8925). Det engelske sildefiske Konsulatet, Lowestoft, beretter: Sildefisket 'for Yarmouth og Lowest.oft tils. til uken,som endte 24/: Opfisket 800' 27 crans. - Totalsaltning til 0'/ 6,28935 tm. Det hollandske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter: landbragt fiskepakket sild i sesongen til 6/ (fjorårets korresp. tau iparantes) kantjes (48686). Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter: landbragt fiskepakket sild i sesongen til 7/ (fjorårets korresp. tall iparantes) - 326<60 kantjes (202334). Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalings vilkår. netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funm~t sted, eller de antagelige markedspriser T ran Ker~en. Uklare! damptran. nordland!', ny.... -,,- finnmark5-, ny.... -,,- sei damptran, prima lys Prima koldklaret damptrall, ny. Råmedism, nordl., uklaret.... Blank medisiu, nordl '23/ Kr Kr pr. tøllm pr. kg 20/ Kr Blank industriell Brunblank, medisin, nordlands.... do. industriell Bruntran, karblandet P cessetran, bunnklar Sildolje, lys.... Sildolje, mørk.... Rogn: lste sort pr. eksportfylt tn.... 2den " -,, dje " ".... Samfengt, fylt mellem bunnene ny.... Rundf isk: U sortert Lofots.... U sortert helgelands...,.... Tynn vestre, hollender.... Fyldig vestre hollender.... Undermåls vestre hollender.... AJmindelig hollender.... Rremer.... Samfengt italiener (stor).... Samfengt italiener (små).... Magerfisk.... Lubb.... Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/50...,.. Do. do Usorteret finnmarks, over 200 gr.... Finnmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr Titling: Hollender...,.... Bremer.... Finnmarks 00/200 gr.... Rotskjær: Zarttisk.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.... no. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ middelsei 40/ ~frikasei 50'bO..... do. 40')0.... Småsei 30/ Brosmer: fie,,,et. RUlld H v ser ~fnka, hø~thyse, 3')50, ). hv.,t> 3 j 4) Samf. vårhvse 4" c.l) Almindelig do. 30, ~ Lenger: Skruelenger ) Bj~rkel~nger.,...,..., ' Kr pr. vekt ,' pr. vekt 4.00 pr. vekt ) pr. vekt 8.00 )

4 480 FSKE TS o ANG 28 november ~ ' Kr. Klippfisk: ste sort, Lofots / Kr. Fetsild: Skjæresild, eksportpakket 6070, 70/90 stkr Skjæresild, fiskepakket / /0.20 Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg pr. tønne Fiskepakket, rund, ny.... Vårsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund.... s l and s s i d ,30 ) Omsetning funnet sted. Kristiansund N T ran: 6' 23/ Uklaret damptran, Nordmørs og Kl. Kl Nordlands.. o., o, o.. o o o 8/7 7/5 p. tn. finnnjarks.... Råmedisin.... Blank medisin.... Bruntran.... Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn / Lofots / pr. to. Klippfisk:.. Nordmørs ) pr. vekt lofrits l) Finnmarks... ; /7.25- Blanklenge } Blaalenge /50.7 6/7 Brosme /3 2/3 Sei /.50 - Saltfisk: N ordmørs } fob { L?fots.... fiske- Flllnmarks plads Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm /0.55 " småsei 30/40 ".... Prima småsei, 30/40... } Sekunda" 30/ samf. 0.60/0.65 Små,,20/30... S i d: Storsild.... Storsild, eksportpakket, 0 kg.... slandgsild.... ) ngen omsettning. Ålesund pr. vekt pr. 20 kg. 6/ 23/ Tran: Uklaret damptran; Søndmørs' Kr. Kr eller Nordlands... 8' Do. finnmarks "oldklaret Jamptran Bruntran Sildolje efter kvalitet / Seltrart..., / ;0.52-6/ Kr. 23/ Kr. Rogn: ste sort eksportpakket.... 2nen sort 3dje sort Samfengt, fylt tønne pr. tønne Klippfisk: Søodmørsk... } /7.25 pr. vekt Lofots.... finnmarks / Lenge Brosme /2.00 Sei...,.50 Saltfisk: Søndmørsk torsk } ~ob. } Lofots " hske Vesteraals " plads Finnmarks " (vinterfisk).. Sei.... Pressefisk (kasser a 00 kg.) Presset lange.... Rot s k j ær: Sei, samf Si d: Storsild, fiskepakket, ny.... Stor~ild, eksportpakket, 0 kg.... slandssild.... Haugesund pr. vekt kr. kr. Vå:rsiJd, eksportpk., ganet, 0 kg. fob /5.00 ) Do. mindre merker 7/ Do. flekkesild, O kg Do. rund, 0 kg Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg... " fiskepakket (85 kg.), fra lager slandssild, l.o.b ) 030 " stvkketal 280/300, fra lager Sildolje: Mørk f.o.b. efter kvalitet Lys f.o.b.... Sildemel Mak r e, saltet i tnr. fob.... " notmakrell...,...,..., } - Fetsild, notsild, fiskep. ) Nominelt pr.l00kg. Fiskemarkedet utenlands. k v i n tal = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Karta gena, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e. = 45 kg. i Havana, Buenos Airøs; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k P u n d = 0.5 kg. eng e l s k P u n d = 0.45 kg. Klippfisk og tørrfisk. Bue nos A ire s. - Legasjonen beretter 2,3/: Klippfisktilførsel siden 5/ 800, beholdning 25000, pris 38 papirpesos kassen. Kurs 47Yz pence pr. gullpeso, ankomne norske fisk gjennemgående tilfredsstillende kvalitet, liten eherspørsel.

5 28 november 928 FSKE TS o A N O 48 R i o cl e Jan eir o. - Legasjonen beretter 2/: Klippiisktilførsel siden 25/ kasser, beholdning , pris 32 milreis kanssen. Kurs 5 7 /s pence pr. milreis, liten efterspørsel. Ankommet kasser skotsk fisk. B i l b a o. - Gener~konsulatet beretter 20/: Beholdning islandsk, 000 norsk, priser islandsk, norsk uforandret. Tar r a g ona. - Konsulatet beretter 5/: Klippfisktilførsel lste halvdel av novbr kg. islandsk, beholdning kg. islandsk, priser ptas pr. 40 kg. L iss a bon. - Legasjonen kommenterer 8/ telegr. av s. d. ang. markedet i lste halvdel av novbr. : Den orffi,sielle kurs er som tidligere Esc. 99 pr. pund sterling, mens den effektive kurs vedvarende ligger merlem Esc. 07 og 08 pr. :t. - Omsetningen er gått meget tregt og beiholdningeneer uforholdsmessig store. mportørenes bestrebelser går hovedsakelig ut på å få utsatt avgangen av næste båt fra Norge. Det er imidlertid å håpe at markedet vil bedre sig i tiden inn under jul. O P ort o. - Legasjonen, LissaJbon, kommenterer 8/ telegr. av s. d. ang. markedet i lste halvdel av novbr. : Markedet har ikke undergått nogen forandring og salgene er fortsatt små. Det har vært til stor skade for omsetningen av klippfisk at sardinfisket fortsetter med å gi et rikt utbytte og prisene på sardiner holder sig derfor fremdeles på det tidligere forholdsvis lave nivå. Dette er naturligvis også til hinder for en eventuell stigning i klippfiskprisene. - Hvad angår kursene på utenlandsk valuta så er dsse igjen roligere. Pund omsettes nu til Esc og Fersk fisk og sild. L ond on. - Konsulatet, Hull, beretter 20/: dag 28 kasser fisk, flyndre 9/-0/, kveite 0/-2/. L ond o n. - Konsulatet, Hull, beretter 22/: Torsdag 350 kasser fisk, pris kveite /-4/, flyndre 9/-/. L ond on. - Konsulatet, Hull, beretter 24/: Lørdag 360 kasser Hsk, flyndre 0/-/, kveite 9/-2/ pr. stone. Gr i m s b y. - Konsulatet, Hull, beretter 2,2/: Onsdag en linebåt 80 snes kveite, torsdag 2 linebåter omkring 90 snes hver ialt omkring 90 tonn 6/-/ pr. stone, meste laveste pris grunnet mindre god fisk, 4 andre linebåter ventende Hull Grønnlands-kveite 6/-9/. New c a sti e. - Konsulatet, Hull, beretter 20/; går 65 kasser, derav 45 direkte jernbanen, flyndre 6/-9/, kveite 7/-2/. New c a st e. - Konsulatet, Hull, beretter 22/: Onsdag 00. kasser fisk, derav 492 kas,ser direkte jernbanen til innlandet, pris flyndre 6/6-0/, kveite 5/-3/. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 20/: Auksjon stor kveite uten hode 6-8 pf. pundet, middels 76, små 5-63, fetsild 0- pf. pundet. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 20/: Auksjon pris fetsild 0- pf. pundet. Ham bur g. ~ Fiskeriagenten beretter 22jl: Auksjon sekunda håbrand 44Y:? pf. pundet. Ham bur g. - Fi::;keriagenten beretter 23/: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom i ukens løp fra Norge 6700 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. pr. pund): K veite stor uten hode 50'-8, stor med hode 63-70', middels 66-8, småmiddels 50-66, små 30-ØS, Nordlands-hyse- 3-26, håbrand 37-45Y:? og pighå 4%-5Y:? - Fra Norge ankom i ukens løp 6 direkte båter med tilsammen 8087/ og 2,5/2 kasser fersk fetsild. Prisene val' fra p. 7 til 9 pr. pund. - På Altona fiskemarked solgtes ved auksjon 638/2 kasser fetsild, som opnådde fra pf. 974 til 2 og på St. Pauli fiskemarked 92 kasser som opnådde pf. 9 til pr. pund. - De direkte tilførsler fra Norge var tildels for store på en gang. Således ankom til eksempel søndag 3 båter med ikke mindre enn ca kasser. Av denne småfallende sild er dette for meget på en gang og det vilde derfor være å anbefale, at eksporten blir fremtidig bedre regulert fra norsk side. - Fra Lowestoft ankom 4 båter med 6254/ og 324/2 kasser. Prisene var i begynnelsen av uken nede i pi. 9 til 0, men steg i slutten av uken til p. 5-8 pr. pund grunnet dårlige fangstberetninger. - Fra Skotland (Lo.c.hfyne) ankom båt med 42 kasser og kg. løs sild. Prisen var pl 0 til 2 pr. pund. Ha m b u l' g. - Fjskeriagenten beretter 2;3/: Auksjon priser stor kveite uten hode 50-62, med hode 6B-80, middels 66-8, smårniddels 50-Ø 6,,små BO-50, Nordlands~hyse lb- 26 p. pundet. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 24/: Auksjon håbrand 30-40, pighå 4-6%, hyse Y:?, fetsild 330 kasser 0-,5 pf. pr. pund. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/; Sei 8-6Y:?, ankommet 300 kas,ser fetsild, 8 pf. pundet, imorgen helligdag. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 20/: Ankommet 300 kasser fet,sild, pris. 8 pf. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/: Hyse 5-BO, pighå 4-5, håbrand 48Y:?-50, stor kveite 60-79, middels 75-.g0, småmiddels 5,0-69, små 30-40' pf. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/: Ankommet 2;550 kasser fetsild 7-9, 3060 helkasser LOVi'estoftsild 5-8 pl'. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/: Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp fra Norge 32\50 pund fersk risk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådd e. i auksjonen (pf. pr. pund): Pigvar stor og middels , små 75-95, kveite stor uten hode 50-84, storrniddels 66-72, middels 67-37, små.middels 5,0-69, små 30-6, hyse 5-4, Nordlands-hyse 2Y:?-28, sei 8-6Y:?, håbrand og pighå 3}~-6Y:? A l to n a. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/: Nordlands-hyse 2:2, lys hyse 20-4, kveite middels 67-79, små 82-,60, håbrand 46Y:?-4872, 305 kasser retsild 0%-2 pf. pr. pund. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter -24/: Pigihå 2-6:74, håbrand 32~-40%, stor hyse ,, middels 35-49, små 20-3, ål 40, stor kveite uten hode 79, middels 78-83, smårniddels 54-68, små 38-54, pigvar 8,0-35, lange 20Y:?-26Y:?, sei 2Y:?-23, ankommet 2080 kasser retsild 8- pr. pr. pund. W ese l' m li n d e. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/: uken fra 4/-,20/ var tilførslene til Wesermiinde fiskemarked betydelig større enn i den foregående uke - Alt i alt ankom 52 fiskedampskiber med tilsammen ' pund fersk fisk. Derav 2 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnittlig pund, 22 fra sland med pund, gjennemsnittlig 7980'0 pund og 8 fra Nordkap med pund, gjennemsnitlig pund. - Fra England ankom 3 båter med kasser og pund fersk sild. - Eftersp0rselenefter fersk fisk var god. Grunnet de rikelige tilførsler var prisene for massefisk lavere, mens prisene for finfisk holdt sig omtrent uforandret. - Auksjonsprisene v at' (pf. pr. pund): Hyse 5-70, l 5-69, torsk 6-33, l 6-3, sei %., rødspetter 33-59, pigvar 97- og kveite 43-n7.

6 482 FS K E T S O AN O 28 november Hummer. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 23/: Med ruteskibene fra Norge ankom i ukens løp 8 kasser levende hummer. Prisen var uforandret N. 6 pr. pund fortollet. - mark er idag = kr Rogn. S p a n i e n. - Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20/: Fremdeles intet sardinfiske. Tran. Ham b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 23/: Fra Norge ankom M9 fater og 20 tnr. - Fra 0st-Asien 6,64 fater, fra Spanien og Portugal 243 fater, fra Danmark 23 fater, fra Levanten 23,fater og 9 fater fra Holland. - Forretningen var rolig og noteringene, som er uforandret er: Medisintran kr. 33 cif. - De øvrige noteringer er (::E pr. 06 kg.): Lys seltran , lys levertran 3-0-0, brunblank og brun Linolje noteres fra Holland Fl og for tysk vare M. 68 pr. 00 kg. netto fortollet (ekskl. fat). Salt sild. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 23/: Tilførslene androg til 078 tnr. Derav 569 tnr. fra Norge, 39'6 tnr. fra Skotland, 08 tnr. fra Holland og 5 tnr. fra Danmark. - Forretningen i norsk sild var rolig. - For skjæresild fra og opover noteres kr Stor vare tilbydes her til kl'. 45 pr. tn., men man finner liten eller ingen interesse. For flekket sild noteres kr De øvrige noteringer el' uforandret. 8 tet t i n. - Filskeriagenten, Hamburg, innsender følg. beretning dat. Stettin 2:2/: Fra Norge ankom ca. 800 tnr. fetsild, flekket sild og også litt isllandssild. - For fetsilcl i alle størrelser betales en gjennemsnittspr.us av kr. 30 pi'. tn., men der blir ikke meget solgt. - for rundsaltet islandssild betales kr. 38. Flekket sild W;bydes til M. 40 fortollet. Kon i g s ber g. Konsulatet beretter 22/: Efterspørselen efter sild hal' i den senere tid avtatt betydelig og kjøperne tar nu kun det kvantum som de nødvendig behøver da de tror senere å kunne komme billigere an. Avsetningen var forholldsvis god, men det var hoveds,akelig tidligere solgt sild som kom til avlastning. - Markedet her tihørtes i uken som gikk: 2385/ og 9>8,5';2 tønner sild fra Gr. Yarmouth, 50/ tønner hollands sild og 300/ tønner tysk sild. - Her noteres idag: Yarmouth matties 37/, Yarmouth matl'ulls 4/ cif. ufortollet. Skib laster.- M.'s.»Topeka«laster Vest-Norge 29/-30/ for New' York, Baltimore, Havana og New Orleans. - \Vilh. Wilhelmsen. S.s.»Mexicano«laster Vest~Norge ultimo desember fol' B3ston, Philadelphia og Baltimore. - *Wilh. Wilhelmsen. S.s.»8twmboli«til Vigo, Syd-Spanien, Catalonien og l\bl' seille, beregnes lasteklar Bergen omkring 3/2. - 8panskelinjen. s.s.»8icilia«til LissablJu, beregnes lasteklar Bergen omkring 4/2. ~ Spanskelinjen. Ss.»8an Telmo«til Øst-talien,. eventuelt via Neapel og Messina, beregnes lasteklar Bergen omkring 3/2. - Spanskelinjen. M.s.»8an Miguel«til GClua og Livorno, beregnes lasteklar Bergen omkring 7/2 med avgang 20/2. - Spanskelinjen. For tilfelle disse to skiber har for liten plass blir S.,8.»Santiago«samtidig med s.s.»san Telmo«for Neapel og eller Messina. - Spanskelinjen. Siste telegrafiske meldingere (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avslutning og de gjentas i næste nr. på sine resp. plaslser). Klippfisk og tørrfisk. Ven edi g. - Konsulatet beretter 20/: l oktober er ankommet til Venedig kg. stokkfisk ad sjøveien. Herav 760'00 kg. med Spanskelinjens båt, resten med en annen norsk båt. Prisene har undergått nogen svingninger, og har vært følgende (pr. 00 kg. franco jernbanestasjon V enedig) : Finnmarken 2/4 og 4; , Bergen liten , Bergen westre mager '0. - Små forretninger og liten livlighet på markedet. B i l ba o. - Generalkonsulatet beretter 27/: Ukeimport 0000 islandsk, beholdning islandsk, uforandrete priser. Fersk fisk og sild. New c a s t e. - Konsulatet, Hull, beretter 2,7/: Mandag 626, derav 847 direkte jernbanen, flyndre 7/-/, kveite 5/-2/. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 26/: A uksjoll håbrund pf. pundet. A l t ona. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 26/. Håbrand 3,B-45?:?, kveite storrniddels 6-7, middels 70-8., småmiddel\s HO-SD, små 50-GO, ankommet 550/ og 600/2 Lowestoft-sUd 2,2-2,4 pl'. pundet. L ond o n. - Konsulatet, Hull, beretter 2,7/: dag 44~ kasser fisk kveite 8/-0/, flyndre 0/-4/ pr. stone. Kruse, Hess Hamburg TELEGRAMADRESSE: ol FUTTE RSAAT" Spitalerstrasse / Det spanske gulltillegg. - 20/ : Gulltillegget Legasjonen, Madrid, beretter mport av alle sorter Torskemel, sildemel og fiskemel

7 -~-~-~ november 928 FSKETS o A N O 483 DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor V Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN Besørger billigst omladning og omising av ferskfisk. Skriv til os, ifald oplysninger Ønskes angaaende eksport av ferskfisk. ~ ~ T_el_eg_r_am_a_d_re_s_se_:.s_p~ed_it_ø_~ ~ WLHg WLHELMSEN OsLo /le Ørsnæs pr. Tønsberg R f!elmæssif!e. maanedlige seilznger fra Øsf- & Vest-Norfle til Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Newport News, Savannah, Havana (Cuha), Vera Cruz (Mexico\. \",," (lrl... ;H'S Galvpston & Houston Det Bergenske Datnpskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning av ferskfisk Teleg'ramadresse: <Rerg-ensped» A.. S Qaastofcentralen Disponent: E ENGESETH Bergen Kjøper i sæsongen BR.SLNO, MUSSE og SLD Telegrafadres~e :.RA\STOF< for hermetikfabriker Telefoner i kontortiden: utenfor 3 O 5 Bergen Nautik Als BERGEN nstrumentfabrik Dypvandstt' rmomef re og loddemaskiner til fiske - ribruk. Navigafonsinstrumenfer. Sprifkompasser. S:gnallanterner GULOMEOALJE Landsu:sflJlingen i Bergen 928 Kontortid og , Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linjer) nr Telelonvakt 8 fm.-0 em. søndage<.}fm-loem.) relegramadresse : Ber gen s k e. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 2. Det indeholder detaljerte oplysning'er om alle selskapets inden- og utenlandske ruter c. A. GUNDEQSEN Als BEQGEN S p edit i onsavde l ingen: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" trag er noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegra;nadr.: "Cal!"linle" BRSLNGKOVPANET STAVANGER Forretningsfører: O. O. Pedersen landets ældste fællesindkj pslag for Bi isling, ~maasild, Makrei og S pir Daglig forbruk 3000 skjæpper Telegramadr.: Brislingkompaniet - Telefoner kontoret: 525,526 Forretningsførerens privatbolig: 527 k - Direkte rikstelefon _ A.5. ROSENDAHL & CO. BERCilEN Oprettet 845 Hamburg Søker al!enturer i FE~SK LA{;S Prima referencer Alfred Ehlers Knud L. Knudsen Bergen Telegramadr.: Levertran Telefoner: 4953, 4368, 4367 Forhandler alle sorter tran, tør fisk, klipfisk, rogn, sild. sildemel, sildeoljer, sæloljer og hvaloljer. Landskjendt for norske fabrikata i fiskeredskaper ALF PETTEQSEN Als, Bergen Telefoner: Kjøper i fast rel!'ning: Fersk o g saltet Fisk. Fetsild. K/ipfisk og Tørfisk Als Wer~~!=~g ~:!!.~randsen KODAK-DEPOT, Kino-,Lysbilled-Ulslyr ø,havels RigdolDDle og deresudnylelse ØØ Et oplysende og underholdende Værk. stort Format paa ca. 352 Sider med ca. 50 llustrationer. Bør finnes i ehver Bogsamling og læses al alle fiskeriinereserte Mennesker. Kjøbenhavn, Hagerups Forlag 927 Pris 0 kroner. - Bestil den gjennem Dere~ Boghandel element JOHNSEN ~, BERGEN mottar til forhandling Sild, fisk, Tran, Rogn,.. etc, Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition Bergen-Nord-Norge Bergen-Oslo Als NOQS( SKBSSALGSBU~E"U Torvam. 3 ved O. BA/(/(EMO BERGEN Telegramadresse:.,Skibssalg". - Telefon 697 Kjøp og Salg av: Tonnage og SkibsDlotorer, Befragtning, Assuranee Stavanger konlttlunale Fiskehandel Rikstelefon 2288 Kjøper av alle slags fiskevarer BERGENS SPAREBANK - OPRETTET forvaltning:skapital ca. kr C.arsten Allers, Bergen Sild en gross BAATLAQER

8 484 FSKE TS o A N O 28 november t 928 "N orges vigtigste matnyttige fisker" på en. farvelagt planche av størrelse. X 0.7 m. kommisjon hos Monsens bokhandel, Bergen. Pris kr. 8.-.

9 Til : 7800, 2; kr november 928 FSKETS GANG ~~ F~erskfisktransporten pr. jernbane. Vekselkursene (salgskurser). Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Andasnes jernbanestasjon innlandet Til utlandet alt Stasjoner:! DT Oslo For- S:re- an- ysk- øvrig nge mark-.--li an_d~~'----c==== kg kg. kg. kg. kg. kg. T:~hjem~T'', 2 /_7/l ialt 8 7'80 Sild Fisk Bergen: [ '~:~t7;'~ Jalt :~: Åndalsnes: 8 650i 3290' /_7/ ialt Sild Fisk i Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 2/ 3/ 4/ 5/li 6/ 7i -S/! Tis. kg. kg. kg. kg. - i kg. i kg. kg. Kveite... ' Flyndre... i i Hyse... i 540 i 3460, \' To~sk , 7630' 0680 Sel... \ Sild ! 5000' Humm_, rekel 320, rret. "... _... i , 230 Annen fisk...-'_~j~zq 529,2 JJ37, ~ Tils. 40! , 2650', 580, Oljemarkedet. - Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje A/S, lleddeler 8/ 928: Prisene er fra og med 0/9 928 avhentet på fat fra anlegget Skal'holmen kr. 0.5, 0.2 og 0.23 øre, henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. - Levert i eller f.o.b. Bergen er prisene ~ øre høiere. Solarol.ie levert i løs vekt fra Skarholmen 3~ øre. - Shell bilbensin kr f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatagre er pris'ene litt høiere. Fiskets Gang A weekly inteligence organ or the Norwegian fisheries pubjished by The Director or Fisheries, Bergen. Nor w eg i a n Fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 928 to November 24th. Fat her ri ngs in hektolitres (hl.) Sea son beginning July st: landed l , salted 04000, to fish oil fadoiies , to canning fadories Mynt! Oslo: x... R. M..... Fres.... Sv. kr.... O, kr.... Gylden.. Sw. fres... Dollar... Belga.... F. mark.. Pesetas.. L. tre... Czek.!u.. sl. kr. ).. Qsterr. kr. London: Escudo " Peso 2)... M'l S 3)... ' Yen 4).... taep)... Bombay. " Honkong Pari 20/ i kr. kr. li i : O 00. O 'i , [ t! i; i sh. d. sh. d. sh. d. 22/ 23/ 2-/ 2~~ kr. kr. kr.~-~~~ \ i ± i sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. 08/s 8) /s 08 5 /d08 7 he 6 ) 08 f28) 08t'2 6 ) 47.4~, \, i ;0 5 6 /0.78: 0.84 /0, '5/ 6 2/75/ 6 2/75/lo! 2/75/6 2/ /8 /6.03! /6 /32 /6.03'[ /t)/32i ;6.03', l ' /s 2/ 7 /s 2 7 /8! 2/7/8' 2 5/6 2j7/s l) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama ~) Shanghai. 6) esc. pr. ~. Fisl{cinnførselen til Oslo. nuiol'seen av fe'sl>: og annen fisk innført fra utlandet til Oslo sjøollsted i uken 8/-24/ lh28: Fra Dan ill ark levende fisk kr. 5600, fersk fisk kr. 520'. Fra H o la n cl salt risk 700 kg. ~ Fra T y sk a d salt f.isk 50 kg. Fiskeeksporten (forts. fra siste side). Tollsteder Selskinn i Hermetikkil stearin kg.! kg. tnr. -\--.". ~.Oslo...! 2590! 638 Kristiansand Egersund... Stavanger... _ Kopervik UO 760 Haugesund Bergen Florø ! Måløy i Ålesund l 93 Molde... - i 872H5 Kristiansund Trondhjem... 43: Bodø... : Svolvær Narvik... - Tromsø HValOlje- Margarit fettsyre t nr. ' kg. 225!----~ Hammerfest Vardø ! - - ~ - Vadsø !- Andre ~~ 4~92:~~ffii) --6~~-~~-ffi+~~ uken : i

10 '! : ~...".~_o-=z='-""'~! 47387, :,_-,""_,.,..-,-r=--~...,~,,_"," Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 7 novennber 928 og uken som endte fl november. Tolls l cder ~~ ,--' Vå.rsHd No!'d~ sjøsild Brisling tm. tnr. kg. ]<g. kg. Hyse Armen Tarrfisk rl.lild h"ll'rflsk~ ialt kg. kg. kg. Rogn tnr. O.m.. FLm Brun Blank tran trall bla~k tnr. tm. tnr, tm. 8~'lnli~ i, "-----~'~T ~~.---.~~~,~-~.-~.-.. lul! ' S ~:l~i~;~~'~'~'~i:: i l 4~)5i 9S 2675! 95: 45, 7 95i ~i Ly:) Egersund Stavanger l )...! ' l l [ Kopervik ) '. - i Haugesllnd 2 ).. i i,\ Bergen l 22839': 3 ) , ,' !' : 2: 390i 5292: Florø... : ' lylåøy...:... ( ! i _ 52 Alesund") ) ,3!, 393,539: 53745[ 3~ j 247\ : Molde 6 ) l - - Kristiansund 7 ) l' ; : : 343 Trondhjem , i l Bodø...! j , : i ~9: 624' Svol:rær8) : 35873t5{ 0600, i : Narvik... Tromsø i ) i 5 004, 5008', 27445'; HammerfesP O )! ; 7248 i , Vardø... 9 l ; 6945; i ' 52 l Vadsø , 48 3 Andre... )3093,5 ~)2, l 6 ~_~~Q! :.~.L S. -: t r-56r)28! , : 77, U~ ~; , : : : ~~en :~ ji:~ui"~:-~-4"i25i'-~472 j-~ ~ 79895, ~505-~i43202' 26328: b8i528.-~:-::jl'J ;)74 '-693 ) , --~ ~ Hå.- Herdet!-!va~ 8el- BoUle- ~'gd}' t: ' ij' Sild, Tolsteder,kjerl'. ~lv3aran tran tra~ rwseirarl.:; e,nh el S,t rølt! :m. tm. tm. tm. tm. tm. ks. kg. ' l _,. ', ~~~~~~~-~=--~~~~-~~._~-----~--~-- ~'-_ _~ l Oslo... : 660 l Kri~tiansand. : Egersund Stavanger l ) Kopervik...! 60 Haugesund 2 ), Bergen Florø.... JYiåøy.... AlesundS)... ;3 S9- Mo!de(i)... i Kristiansund') Trondbjem.. Bodø.... SvolværS) '" Narvik... Tromsø 8 ) HammerfesPv) Vardø... ".. Vadsø.... AncJre.... uken 3 2' ' S l ) 3,3693, 69{30 l S },s 5927/ 478 2,} S ~ 393~ 63 OlS 496:! Makrell,! Makrell, saitet fersk td r l 2:38 284'2 S9-l: : l i laks, fersk '0" hb' l :icw! <.>::,) 8jå 25 ();),) l Levemie Armen HtmmHlf'!ieker ål fa:h'sk fisk stk. kg. kg. kg :3D OU ; D , 6600! 45 76' l ' 9396:2. 20 ()5 5: l () 433 ls 3046i R 85': 76999: 6 7;:~8 486S3i 672: 43 ll' l 057j 8346! 77 '72! 'l 389! 45 5: ! is l07! 787: ) 37 5 Fisk saltet i fal'tøi kg. 4530: 55000! 2000: l c! Fisk saltet i tnr c~ <J : Fiskemei~ Sildeme! kg. level'mel, fislufjuaihl! : kg ' ,-----' ! i :50 l j SOLi ? \) O~l.3 90n S 3720:) i)o SOO 552 (j 5 3 ~)3 fi:34 ) 94;3 OH).. 29,'} S;:.',i ) Dessuten 250 kg. i"lilndsk klippfisk. 2) Dessuten 235 kg. hvalbarder, kg. hvalrne, 894 m. shetlandssild, 097 tm. sildemelke og 920. tm. krydret islandssild. ( t'ortsehcs " 3) Herav l(g. Finnmarks o~~ kg. annen rundfisk. 4) Halve kasser. 5) Dessuten 9 g04 kg. iset rogn, Sl tm, skatetran, 8 tm. pressei.r3l og 9245 kg. is3ndsk klipp omståcmlc re fisle 6) Dessuten 569 kg. hvalbardel,) Dessuten 240 m. avfaldstran og 294 tm. pressetran. ~) Dessuten 2790 l(g. fersk rogn og 48 tur. pressetrall. B) Dessuten 9 tnr. seitran. slue.) 0) Dessuten l'g. hvalrosshuder. ) Herav tm. vårsild 48 tm. saltet malucll og 822 kg. hermetikk fra 'Skudeneshavn. (2) Fra Skudeneshavn. 3) Fra Fredrikstad. 4) Dessuten 63 tm. damptran av transihoplag fra Bergen..'i) Herav kryddersaltet l 268 tm. (;) Herav kryddersaltet 4996 og sukkersaltet 5475 tønner. 7) Herav 6, tm. flekket storsild. 8) Desuten 45 tm. bl(jnktran Oi!, 28 tm. annen tran av transittoplag fra Bergen.

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme-

. I!---c~~c. Iset Saltet sildolje- herme- ---------_._---~._-.. 36 7000 hl. fabrikkvare, pris 2.30'-3.00. - Denne og forrige uke optatt Balsfjord 305 hl., hvorav 50' hermetikk, pris 5.60' og 55 hjemmeforbruk, pris 2.00', ingen kjøpere, 3 bruk

Detaljer

STORSILDFISKET var gjennem

STORSILDFISKET var gjennem Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk tisk~rib~arift fra ti$k~ri'dir~ktør~n 9 aargang nsdag 9 januar 1918 --~~--------------~--------- ------------------------------ norsk~ fisk~ri~r. Uken 30 desbr.-5 januar.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI):

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. INDHOLI): fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøreri. 14 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fra fiskeridir~ktør~n

fra fiskeridir~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fiskeridir~ktør~n 0 aargsng Onsdag januar 99 ~~ i og interesse. Der blev gjort store 96 hadde i 98 et fangstutby~~ 980 forberedelser, men mangel paa kul

Detaljer

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske.

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske. 264 f S K E T S GAN G juli 928 Brislingfisket. O s l of j o l' den, uken som endte 7/7: Opfisket 050 skj. Øs tf o d. - Hvaler, uken so-m endte 7/7: OpHsket 2500 skj. brisling, god kvalitet. Tilførsler

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Fiske s n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fra risk~ridir~ktør~n

fra risk~ridir~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk fjskribdrift fra riskridirktørn Onsdag 3 august 92 Nr.. 35 Uken 2-27 august. Fet s i l d fis k et' var meget smaat i sidste uke. Troms fylke blev ukefangsten 2 927 maal, men herav

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

FETSILDFISKET faldt ganske

FETSILDFISKET faldt ganske Ukntlig madlsr fot,, nork fj$kribd'rjftfra tisi(ridirkt0rn 9 aargang norsk fiskrir. Uken l 7 desember. FETSLDFSKET faldt ganske godt i forløpne uke. Talvik i Finmarken blev der sat endel større sildestæng,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang ULRICH &; KETTLER I SALGSCENTRALEN STAVANGER er oprettet av 20 sildemel- og torsi<emel-fabrikker SALGSCENTRALEN STAVANGER Fisket.

fiskets Gang ULRICH &; KETTLER I SALGSCENTRALEN STAVANGER er oprettet av 20 sildemel- og torsi<emel-fabrikker SALGSCENTRALEN STAVANGER Fisket. fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft~ utgtt av fskerdrektøren... -- 8 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 7 desember

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fisk s Gang 8 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen AN~ONSEPRS : kr. 6.00 pr, år tegnes ved. alle postanstalter og på fiskeri direktørens kontor.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland

Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013. Ass. dir Svein Ove Haugland Virksomhetsrapport 2012 Pris- og markedssituasjon 2013 Ass. dir Svein Ove Haugland Innhold Generelt om fjoråret Pris- og omsetningsutvikling 2012-2013 Torsk, hyse, sei, reker, kongekrabbe, taskekrabbe,

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928

134 F S K E T S GAN G 21 mars 1928 34 F S K E T S GAN G 2 mars 928 sahet mindre enn ifjor uten at dog mengdene kan betegnes som små. Damptranlpartiet er iår uforholdsmessig redusert og ligger under samtlige foregående år til og med 920.

Detaljer

Rekordomsetning på 6,6 milliarder

Rekordomsetning på 6,6 milliarder Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Rekordomsetning på 6,6 milliarder Samlet verdi for fangster levert av norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankiisket. Fiskemeldinger.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankiisket. Fiskemeldinger. 24 å liga Efterretningsblad for norsk fiskeribedrut, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved aile post anstalter og på fiskeridirektørens Bergen kontor. Kr. 0.00 utenlands. Onsdag

Detaljer

Bergen Onsdag 23 november 1932

Bergen Onsdag 23 november 1932 ~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 23 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra Jisk~ridir~ktør~n Onsdag 2 juli 96 Nr. 28 norsk~-fisk~ri~r Uken 2-8 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i Nordsjøen er fremdeles smaa. Til Bergen indkom

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

1 5I~ o ANG 22 november I

1 5I~ o ANG 22 november I - 506 f S K E T S a G;)-iO on:\ :2000 kg. torsk a 10 øre, 240 kg. hyse a 10 øre, :WO kg. skate a 8 øre, 6500 kg. håbrand a 8 øre. alt 12 :240 kg. fisk, verdi kr. 3040. Alt iset. Der deltar 42 motorbåter.

Detaljer