LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli /7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya."

Transkript

1

2 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate it 15 øre, 1900 kg. annen fisk it 35 øre samt kg. reker a 45 øre. alt kg., verdi kr Dertil kommer 1260 kg. hummer il kr = kr K v i t s ø y: uken juni er opfisket 1145 kg. sei a 30 øre, 490 kg. ål a kr. 1, 812 leg. reker it kr. 1. uken 1.7. juli er opfisket 413 kg. tersk it 30 øre, 846 kg. sei it 30 øre, 346 kg. ål it kr. 1 og 515 kg. reker a kr. 1. Det norske fiske ved sland. A l es u n d: uken 1.7. juli er ankommet 3 dampskiber fra sland med 160 tonn saltet torsk it 25 øre pr. kg. og 5.5 tonn kveite it 92 øre. Samlet verdi kr Fisket ved Bjørnøya. Tro m S ø: uken juni er ankommet 5 fartøier fra Bjørnøya med 3227 kg. kveite, verdi kr. 1463; kg. torsk, _ verdi kr og 3085 kg. steinbit, verdi kr Kveite og torsk medbragt sørover. Tro S 0: tiden 28., 29. og 30. juni er innkommet 4 fartøier fra Bjørnøya med 4685 kg. kveite, verdi kr. 2151, 1561a kg. torsk, verdi kr. 3180, 554 kg. hyse, verdi kr. 70 og 850 kg. steinbit, verdi kr. 69. A l e El li n d: uken 1.7. juli er ankommet 1 skib fra Bjørnøya med 30 tonn saltet torsk il 25 øre pr. kg. Verdi kr Fetsild og småsildfisket. Tro m s 7/7: Opfisket Helgøy herred 1000 hl. blandingssild, hvorav 800 sildolje, pris kr. 2.25, resten solgt agn, pris kr. 6, til stede 2 notbruk, 37 mann. M ø l' e. VeS t nes: tiden 23/630/6 er opfisket og solgt 235 hl. småsild it kr. 6 til agn. Tilførsel til hermetikkfabrikkene i uken 30/67j7: Ber gen: Tilført 465 skj. småsild it 80 øre fra Sogn og Fjordane og 1025 skj. småsild it 80 øre fra Hordaland. l a li g e sun d: Tilført 70'5 skj. småsild a 90 øre og 135 skj. blanding it kr. 2 fra Hordaland. Sta van [.!; er: Tilført 701 skj. små,sild it 6080 øre fra Sogn og Fjordane, 878,skj. it 80 øre fra Hordaland og 151 skj. it 80 øre fra Rogaland. alt 1730 skj. Brislingfisket. TiHør:,el til hermetikkfabrikkene: Ber gen: uken 1.7. juli er tilført 359 skj. brisling il kr fra Sogn og Fjordane og 600 skj. it kr fra Hordaland. Haugesund: uken 30,67/17 er tilført 150 'skj. bri,sling fra Hordaland it kr Sta van g er: uken 30/67/7 er tilført '24G skj. brisjin;,.:: it kr. 5 fra Sogn og Fjordane, 2022 skj. it kr. ~.50t.60 fra Hordaland, 96 skj. it kr. 3.30,fra Rogaland og 84;) skj. a kr fra Møre. alt 3209 skj. Brislingpriseu under kr. 3 skyldes utkast av storfallende brisling over 11 i']lt",som har en lavere grunnpris. Kystmakrellfisket med norske båter. nnbragt til : Ukefangst Pris pr. kg. Total 1/7_7/7 øre kg. Hvaler..., Halden... G'" fredrikstad Onsøy Moss Soon....., Oslofjorden o Horten Holrnsbo l 700 VasserFerder Stavern... 1) Nevlunghavn..., Langesund Skåtøy _ SOO Risør...,,.., Arendal... 1~9 090 Grims'ad..., Lillesand Kristiansand l Mandal ".... ~ Farsund... _ Kirkehavn F,0 Flekkefjord eoo ÅnaSira ~ Egersund Stavanger l:0 000 Karmøy Haugesund ' Bergen W ~ Beregnet verdi kr Fisket med drivgarn 4635 R90. med not kg., resten med dorg, snøre eller andre redskapero Av fangsten er solgt fersk, iset for eksport, kg. saltet flekket, kg. til hermetikk og 7 60D kg, saltet rund. Dessuten er der innbragt av svenske fartøier !<g. hven!.\' kg. til Farsund, l 600 kg. til Flekkefjord, led 120 kg. til Kristiansand, 500 kg. til Stavern, 2000 kg. til Onsøy, kgc til Halden og kg. til Fredrik stad. 1) 2 uker. LEY

3 ~~ ~ 11 juli 1934 fs K ETS o A N O 383 alle farvann: MONOPOL'S KOBBERSTOFF Grønn boks Meldinger 00l utlandets fiske, t'.kspoft m. v. l\hdi:reluisket Hd Slmgen 3/7: Ukefangst bunngarn snes stor, 5600 snes middels, 340 kasser små, dorg snes, middpipris Det skotske sildefiske. Boards" opgave. Sted Vinterfisket ialt alt i tiden 1/1_30/ efter "Fishery Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr (1 j.1o.31 mars) J l Sc.mmerfisket fra 1 april: Northumberland Eyemouth Aberdeen Peterhead l Fraserburgh Banff Buckie ø 2895 l Wick... o Resten av 0stkysten... o 6C Orkney Shetland Stornoway Barra... o l 762 l Restm av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow._~,:,~,:" 6765 l 282 Sommerfisket ialt ~~~~ ~ Vinter og som merfisket ialt ) ~~ ~ Det islandske sildefiske. R e y k j a v i k ~ Opfisket pr. 7/7 4B 51:2 hl. fabrikksild. Xytundlallds eksport av klippfisk beaøp,sig i siste 14 dage til ~~/6 til kvintaler klippfisk mot i tilsvarende tid ifjor 204m). tiden 1. januar22. juni (fjoråret i parentes) var eksporten 40J 281 (440313),,fordelt på følgende land: Til Spania 4:2323 kvintaler (50538), Britisk Vestndia (29 154), Portugal (90441), ltal,ia (20422), Brasil lo') 773 (114478), England 7174 (8897), Forente Stater 28 (347), He'las (3:20), Porto Rieo (81 865), Jamaica (;1b 804), Kuba 947 (1943), Kanada 202 (798), Malta 216 (BO), 1\!~artinique O (4276), Trinidad 5502 (O), Madeira 3688 (O). Dessuten er der eksportert av industritran 1452,20 (306142) gallons, dampmedisintran (4643), selolje (209789), sild tm i~ (12471) og selskinn lb8259 cwts. (82704). Dpt meld?s om nyfundlandsfisket at 37 bankfiskefartøier av FOl'tunebugtflåten har fisket kvintaler på vårturene. Allt' bankfiskfartøier skal nu ut på Grand Banks. Markedsmeldinger. Klippfisk og tørrfiskmarkedet. Tar r a g o n a 15/ 6: Klippfisktilførsel i førrste halvdel juni 1 40 tonn færøyhsk, beholdning 50 tonn,,som noteres l ptas pr. 50 kg. L is S a bon 6/7: mport siste halvpart juni, norsk 1060 tonn, beholdning norsk '540, i,slandsk 24, pri,ser norsk 2,20275 esc., islandsk O P ort o 6/7: mport siste halvdel juni, norsk 41 tonn, islandsk 540, nyfundlandsk 851, tysk 87, kanadisk 17, hertil grønlandsk sailtfisk 47, beholdning norsk 200, nyfundlandsl{ 856, diverse 2140, priser norsk e,sc., islandsk 220, nyfundlandsk Ham bur g A l t ona. tiden 29/6 til 5/<7 er tilført fra Norge 1461 kolli stokkf.hsk,og 323 kolli klippfisk. FerskUskmarkedet. L ond o n 3n: Ca. 350 ka'sser norsk fi'sk, pris flyndre 7/8/, kveite 7/9/. L ond o n 4/7: Ca. 450 kasser norsk fisk, pris flyndre 7/81, kveite 7/'9/. L ond o n 6/7: Ca. 150 kasser norsk fisk, prirs flyndre 811O/, kveite 8/11/. Ham bur gal to n a. Fe r skf is k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i Ham burg Altona, i uken 30/66/7 ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager, var følgende: Ukemengde i pund Fiskesort Hyse, stor..... middels.... småmiddels.... små.... Kveite, stor.... middels.... smårniddels... små.... Pigghå, flådd.... Buklapper.... flådd.... Håbrand, u. hode.... meget små.... Piggvar.... Steinbit.... Laks ukehalvdel / / /226 1 / / /417 1 / / / /422 1 / Breiflabb /2 Petsild f420 1 /! Priser 2. ukehalvdel /4 2R28 1 / /222 1 /2 16~/ / All fisk beregnet på konsum i fersk,stand opnådde gjennemgående de,beste priser i fredagsmarkedet, da det mol :slutten av uken ikke var fullt.så varmt,som i ukens begynnelse. For pigghå ligger markedet særdeles dårlig an i varmt vær og da tiuørslen var altfor 'stor i fredaglsmarkedet, fortsatte prilssvekkelsen, så der for hele partiet bare blev betalt 5 pfennig pr. pund. Av pigghå. kan markedet _her nu knapt absorbere 2000 pund ukentlig til en nogenlunde rimelig pris, så der er grunn til vesentlig å inthskrenk~ t~uørslene for å få rriisen opover. For buklapper er behovet heller ikke stort, på grunn av varmen, så der må utvises forsiktighet med til

4 384 f S K E T S o A N O 11 juli ly34 førslene for å undgå en nedgang,i pdsene. Flådde buklapper el' blitt godt mottatt på markedet her og denne vare :synes å ha meget for sig, idet belastningen med toll, frakt etc. jo blir vesentlig mindre pr. pund netto fisk når det tykke og vektige skinn blir fjernet før avsendelsen hertil. Fe rs }{ s i d: Fra Norge kom i uken ca hallve kasser,småsild og ca halve kasser forfang og fetsild. For 'småsilden betaltes 4% til 5 pfennig, for forfang og fetsild 1516 pfennig pr. pund. Tyske trålere bragte en del sild fra fangstpla,ssene ved rland og Skottland og prisen for prima beveget sig me] lem 16 og 20 pfennig pr. pund, mens mindre god vare kun opnådde ca. halvdelen av nevnle priser. De tyske trålere er nu begynt det vanlige sommer,fiske på F!ladengrund og man venter at dette d'iske i næste uke vil ta 'sig op til normal målestokk og således gi betydelige kvanta råstoff for den sildebeaflbeiidende tyske industri. C u x h a ven. Uken 28/6 till 4/7 bragte ialt pund fersk fisk pr. 17 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 11 dampere og pund,islandsvare pr. 6 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge , piggvar 4594, kveite 408<5, rødspette 2038, hyse til stekning 69, islandsrhyse 812, l 814, hvitting 37.Y:!, llordsjøtorsk 1015, lange 512.Y:!,sei 59, sild Engrosprisene for håbrand i Milano i juni måned var følgende: Pr. 1/ (Lit.), 6/6 24, 13/ , 22/ , 29./ pr. kg. fisk uten hode. Markedet er meget siille og der har like til for nogen tid siden vært god tilgang på nasjonal fisk, som dog i den sis,te uke,har vært noget mindre på grunn av det,stormfulle vær. Det meddeles generalkonsulatet i Genua at håbrand i de,siste dage er blitt solgt helt ned til Lit franco Chiasso. Ny Sild og Rødskjær l\jøpes eller mottas til best salg KARL A. JENSEN Afs OSLO Hummermarkedet. H a ru bur g. Prisen er uforandret kr pr. kg. fob. norsk eksporthavn. mportavgiften er ennu ikke blitt pålagt og man tør ikke uttale noget om hvorvidt man helt har sett bort fra avgiften eller om avgi,ftens ikrantreden vil være avhengig av utviklingen i hummermarkedet. uken kom 16 kasser hummer fra Norge til HamburgAltona. Saltsildmarkedet. Ham b u ' g. det store hele tatt er markedet uforandret fra forrige uke. norsk sild har der praktisk talt ikke vært noget utbud. For prima, storfallen norsk fet:sild, matjesbehandlet, nevnes en pris av ca. kr. 50 df. Hamburg pr. 2/2 tønner. uken 29/ 1 6 til 5,;7 ankom føllgende mengder saltsild til Hamburg: Fra Norge 314 hele og 7,3 halve tønner, fra Sverige ls3 tønner, fra Storbritannia 4888 halve tønner og fra NordAmerika 5 tønner. Jernvarer LVerkløi Kjøkkenutstyr 1:. p p STEDDE R ~J 7 Det centraie sted. Småstrandgt. 1, Bergen Tranmarkedet. Ha 111 b u ' g. Markedet har fortsatt holdt :sig Jl1?get roli:~ og omsetningen har vært minimal. Man vet ikke å berette om p.evneverdige prisforandringer eller Olll nog'en ny tc'lluens. uken 29/6 til 5/7 ankom følgende lllen:zdel' tran til Halllburg: Fra Norge 891 tønner diver,se tran og l tankdalll[jerla~t (ea tonn) hvalolje, fra Danmark 30 tønner tran, fra Storbritannia 380 tønnerseltran og 100 tonner diver.:;? tran, fra Portugal og Spania 37 tønner sardin::>lje, fra SydAmprika :304 lønner fiskeolje og fra Japan 150 tonner haitrall, ~;)G tolllkl' diverse tran og 520 sekker herdet fiskeolje. N. ANTHONSEN & 00. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert 1868 Telegramadresse : ANT O N l C O" Telefoner: 3307, 3879 ~OGN~ TØ~FSK, SLD Sild og liskemelmarkedet. Ham b u ' g. Man har kunnet spore adskillig illtc'j'('83p fur norsk sildeog torskemel i uken som gikk, men r()rr('tllile~(>n har vært sterkt helllnh~t av diskusjon om hvilken part :,Oll! skal bære de til del3 meget store kursdiff.erans(>r V(~u b~,taj ing' gjennem clearing. Der er nu valutame2sig adgang til i selkre fakturaer å avregne de såkalte /Spitzenbetrage<:, opstått som!'olge av kur,sdifferansen mellem Berlin og Oslo ved dekllillge} av tidligere fakturaer. De norske eksportorer, som i dell senere tid har lidd betydelige ku'3tap, forlanger fremtidig utligning av kur.sdif;feransene, mens de tyske importol'el' på den annen,side,forlanger Ber1ins kurs som avregningsgrullll' lag for å kunne kalkulere llled stabil valuta. Praktisk talt alle tyske importører i branchen synes nu å ha kollllllc't til enighet om kun å kjøpe fra Norg e på basis av berlinerkllrs uten s enere utligning av eventuel!le kursdifferanser. Tilbudene fra Norge har vært tilbakeholdne og man synes å forhoie prisene noget for derved å gardere sig mot de kurstap som man fremtidig neppe kan vente at nogen tysk importør vil forplikte,sig til å betale. Nordland,smel blev j uken omsatt til kr , vestlandsmel til kr. 23 og torskemel til kr. : For japansk mel har interessen i dc~nne uke vært minimal. tiden 29/6 till 5/7 ankolll følgende llwngder silde og fiskemel til Hamburg: Fra Norge ;)00 sekker sildemel og 900 sekker torskemel, fra Portugal og Spania ~~40 sekker sardinmel, fra NordAmerika 2034 sekker sardinmel og fra Japan sekker.sardinmel. OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn. sild, tran, seltran, haakjærringtran, hva!tran,, sildoljer, tomfat, levermel etc. Telegr.adr.: "Trank'nudsen". Rikstelefon 2348 Diverse fiskevarer. H a bur g. tiden 29!'6 til 5/7 ankom folf{ende varrr tij Hamburg: Fra Norge kasser hermetikk, 1112 kolli rokesild og 5 tønner silderisp, fra Portugal og Spania :l1;)h kas:3er sardiner, fra Levanten 1370 kasser sardiner, fra Hol1and ~)O ko~li sardeller, fra NordAmerika 27 tønner saltet laks og fra Japan 166 kasser sardiner. Antwerpen 7/7: denne uke ankom ds Colulllba< lllc~d 26 kasser fersk laks, 15 tønner salt 'fisk, 55 hele og 10 kvart

5 F S K E T S o A N O 385 tojijler salt Rild og 1 ka2sesalt fisk. Dis»Biarritz«ankom med () ka2s(~r f('r2k laks. Den kommunale fiskeauksjon i Antwerpen lllfclde'ler nedenstående priser på fisk!som er blitt b:'hllt rr2da;: d:'l1 G. d,s. (franc pr. kg.): Torsk 68, kveite 18, piggvar fllo, tunge 1516, slettvar 10, hyse 610, rokke 67. ka t2 810, a 1m ind,elig flyndre Det spam;]u~ glllholltillegg. M adr i d 30/6: Gulltolltillgget 0i 1 i1r';17. Skib laster. ] k()ll1tl12ndc' tørrfisksesong vil D/s Als Spanskelinjen anle:2!(' båt0r eftpr følgende program: Til Vesttalia, Sicilia og Østtalia, ultimo juli, avgang 28/7. Til Vesttal ia, Sicilia og Østtalia, medio august. Til VC',ttalia og Sicilia ultimo august, og derpfter vil mediobåtene laste for så vel øst som Vest ta l i a, og ultim Dbåtene kun for Vesttalia og Sicilia. Vi nd anmode eksportørene om å ordneskibninger til 0sttalia lled de direkte båter, da man ikke kan aklseptere la:,t ti l 0;:ttalia for olllladning i ve,stitaliensk havn. Denne ordniw~ er det da meningen å holde til og med nov2111bc''. Bergen, 30. juni Spanslcelinjen. Sandvig & Sønner Afs Haugesund (Etablert 1893) Ku forretning Boe co:le Bunkerdepot Ferskvann fra kal Telegr,adr.: "Kul" Kranens kapasitet 100 tonn per time Te'efoner: Kontoret Bunkerdepoet (nattvakt) Privat (C. Rudolf Sandvig) 1965 (kapt. Tycho Sandvig) 248 O (Alf Sandvig) Lov om kontroll med sild av 22 juni ~ 1. Tønner, kaslser og annen emballa'sje som inneholder sile! hestemt til omsetning til utlandet eller innenlands "kal yære merket i den utstrekning som fastsettes av Kongen. ~ 2. Sild som utføres her fra riket, skal være kontrollert i cj'n utstrekning som fastsettes av Kongen. ~ B. A tte>st om kontrollen skal følge det kontrollerte parti. Finner kontrolløren ikke å kunne gi attest, må partiet ikke lltf()re~ her,fra riket, medmindre det bevislig er bestemt til Ulllwt enn menneskeføde. ~ 4. l den utstrekning som finnes påkrevet, kan Kongen påby lignellde kontroll også for,sild som er bestemt til omst'tllitl': innenland's. ~:J. l den utstrekning Kongen fastsetter, >skal der være adgang til å opnå frivillig kontroll av sild som ikke er undergitt hungen kontroll. ~ G. D,'n i de foregående paragrafer omhandlede kontroll kan o;:rså utvid:)s til å omfatte emballasjen. ~ 7. Kongell kan bestemme at det helt eller betingelsesvis skal være forbudt å salte,fetsild og/eller islandssild bestemt til menneskeføde før efter en nærmere fastsatt dato. Sild saltet i strid hermed må ikke omsettes og kan inndras til fo1'ue1 for statskassen. 8. Ethvert sildeparti som tidligere er 10vUg kontrollert, skal der være adgang til å få kontrollert på ny i den utstrek~ ning kontrollfoflskrilftene '( 1,2) bestemmer. 9. Kongen opretter de nødvendige kontrolldistrikter og fastsetter deres grenser. 10. Kontrollvesenet ledes av fiskeridirektøren, under ved~ kommende departements overledel,se, med anvendelse av det perisonale,som Stortinget til enhver tid har gitt bevilgning til. 11. Kontrollørene >skal ha adgang til ethvert fartøi som har sild ombord, og til ethvert lager eller tilvirkning'slsted for sild bestemt til menneskeføde. De har rett til å ta ut prøver til undersøkelse, og kan kreve de oplysninger og den bistand som finnes påkrevet for å gjennemføre kontrollen. Kontrollen skal utføres uten unødig,forsinkelse av arbeidet med sildens behandling ellerskibning. Kontrolløren har forretningsmessig taushetsplikt. 12. All kontroll 'skal foregå efter forskrifter som er utferdiget av departementet. Disse forskrifter skal ~ørst og fremst inneholde be,stemmelser til sikring av at silden fremtrer,som god handelisvare. Departementet gir og6å forskrifter for merkning av embal~ lasjen ( 1). 13. Efterkommes ikke de påbud 'som i henhold til lov eller forskrifter blir gitt av den som forestår kontrollen, blir attest ikke å utstede, og kontrollen regnes som ikke fullført. Kontrollavgift efter 14 blir allikevel å betale fullt ut. 14. Ved utførsel av sild blir, i den utistrekning som fast~ settes av Kongen, å betale til statskas'sen en avgift 'som opkr eves av tollvesenet. Avgiftens størrelise!fastsettes av Kongen, likeså tolloppebørsel'sbetjentenes godtgjørelse for opkrevningen. For kontroll av sild ved omsetning innenlands efter 4, for frivillig kontroll efter 5 og for 'fornyet kontroll efter 8 betales likeledes til,statskassen en avgift som fastsettes av Kongen. Denne avgift betales forskuddsvis til den som forestår kontrollen. 15. For reiser i kontroll vesenets anliggender tilkommer der kontrollpel'sonalet skyss og kostgodtgjørelse efter de regler 180m til enhver tid er fast,satt i lov eller reglement. Utgiftene ved reiiser vedkommende den tvungne kontroll utredes av det offentlige. Utgi!ftene ved reiser vedkommende frivillig kontroll utredes av rekvirenten. 16. For,søkt eller fullbyrdet overtredelse av denne lov, eller av forskrifter som er gitt i' medhold av loven, 'straffes med bøter. Forinnen tiltale blir reist eller forelegg utferdiget, blir fiskeridirektørens uttalelse å innhente. 17. Denne lov trer i kraft straks. Lov av 4. mai 1901 om vrakning av 'sild opheves fra den tid Kongen bestemmer, dog senest,fra 1. juli Det danske islandsfiske. Danskene har iår utrustet en båt,»c. Bom«, som laister et par tusen tonn, til islandsfisket. Besetningen er 40 mann, og man regner med en av 8 it 10 tusen tønner >sild, Bom alt er solgt på,forhånd til svenske og danske konservfabrikker. Båten har vært innom Haugesund efter tomtønner og er nu kommet til fi,skefeltet (primo juli). De føl'iste fangster vil bli sendt hjem med rutebåter, mens restfangsten tas hjem med skibet. Skibeis reder er Oscar Ovesen. Averter. l "Fiskets Gang".

6 386 F S K E T S o A N o 11 juli 1934 ferskfisktransporten pr. jernbane 1 ste halvår Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Til innlandet Til utlandet Stasjoner alt Oslo ø~~[~ ~~F;:T~~~ Bergen: 2net kvartal Sild fisk ' alt ' ste kvartal ste halvår P) Mot i l Anda/snes, 2net kvartal Sild Fisk alt lste kvartal... l ste h,llvår Mot i l Narvik; 2net kvartal Sild fisk alt ste kvartal ste halvår ) Mot i l J) Heri innbefattet 0.3 tonn sild og 1 t.7 tonn fisk til Danmark, 14.7 tonn fisk til Holland, 17.7 tonn fisk til Sveits og 63 tonn sjld til Polen. 2) Heri innbefattet 11.6 tonn sild til Romania, 0.2 tonn fisk til Danmark, 15.2 til Belgia og 6,7 tonn fisk til Sveits. S) nnbefattet 12 tonn sild til Østerrike 15.4 tonn fisk til Belgia, 8.8 tonn til Ø~terrike og 7,5 til Basel. CHR. RGENS SØNNER BERGEN Telegramadresse: R GEN S.E S Taugverk Snører Traad Liner Kjøpere av KONTORMASKNER ~k:!:l!i~ :~ :!~: S. Garmann Clausen Als Sardinolje til for og maleroljeg BriUsh Columbia vil om kort tid ha en ny industri, som uten tvil vil bety meget for 'sardinfiskerne på vestkysten av Vancouver sland, hvis levevilkår var truet, da De Forente Stater satt en praktisk talt 100 pcls toll på 'sardinolje, forteller»the Canadian Fishman«i sitt,siste mainummer. To unge forskere ved BriHsih Columbias universitet har i Dogen tid drev.et eksperimenter med rafd'inering av sardinolje og et anlegg Bkal oprettes i Vancouver tidsnok til at virksomheten kan begynne, når råoljen kommer inn fra fabrikkene på vestkysten. Vancouveranlegget vil konsentrere sin første opmerksomhet på en vitaminprøvet olje, for hvilken der er et <stort marked som for for kyllinger og kveg gallohs vil sannsynligvis bli før'ste årls utbytte. Oljen vil sannsynligv:s bli raffinert for tillagning av maling i fremtiden. Vancouve r selskapet vil bli drevet under navnet The Facific Chemical ndustrie. Kort efter Vancouverselskapets meddelelse blev det fra annet hold meddelt at et anlegg vilde bli oprettet i Victoria for raffinering av,sardinolje. Både forolje og malerolje vil bli raffinert av selskapet. Hvis det lykkes de to selskaper å produsere olje som markedet kan akseptere vil de ikke bare redde den store sardinindustri fra ødeleggelse, men 'bringe,industrien over på en m.ere sund basis enn den nogensinne har vært efter eksper" tenes mening. Sveriges deltagelse i slandssildfisket. 0ckerøfi!skerne har iår satt,igang ekspedisjoner til sland, og de sender 2 dampskiber avsted:»rex«og»falcon:<. Foruten 10 notbåter med ca. 180 mann. Hvert av notlagene består av 10 mann og på»falcon«alene er der noget over 50 mann. Til saltningen av,silden beregner man 100 il 110 mann, men da notlagene ikke ibehøver hele mannskapsstyrken, kommer dilsse til å yde ekstra arbeidshjelp. Der regnes med ca. 5 a 6000 tønner sild til ihvert fartøi, og svenskene v,i,l være ytterst nøie med,sorteringen for å kunne opnå en prima kvalitet.»falcon«er på 3000 brt. tonn og»rex«på Foruten disse to båter sender også grossererne en båt t.il islandsfisket. Wilhelmsens»Mexicano«blev kjøpt til ophugning, men er nu chartet for denne ekspedisjonen. Den er på 5700 tonn d. 'v. og har en besetning på ca. 100 mann og blir uten sammenligning det største fiskefartøi som har forlatt Sverige.»Mexicano«kommer også til å bli nøie på kvaliteten, så det blir kun førsteklasses sild som hjemføres til Sverige. Norges kontingent for hummer og reker til frankrike i 3. og 4. kvartal Utenriksdepartementet meddeler 2.9/6: Legasjonen i Pa ris telegra'ferer angående kontingentene [or hummer og reker. Kontingentenes.forde.ling enkelte eksportland nettop offentli~gjort. Norges kontingent fersk hummer og reker for tredje kvartal 2150 quintaux metriqu8ls, for fjerde kvartal 2450 quint:mx. mporten fra Norge kan begynne 1. juli. For hermeuske skalldyr er kontingenten for aut res pays etrangers, hvorunder inngår Norge, for tredje kvartal 600 quintaux, for fjerde kvartail 600 quintaux. mporten på denne kontingent er stengt inntil videre, grunnet overskridelser.

7 11 juli 1934 f S K E T S o A N O 387 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant Noteringene gjelder de pris.e.r hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 3/7 6/7 Bergen (forts.) T ran: (r. Kr 3/7 6/7 Ukl. damp. nord1., pr. tn Sei: Kr. Kr. Do. finnm. vintertran pr. tn Afrikasei... 50/ Do. seidamp, 1ma lys, pr. tn.. Do / lma koldkl. damp., pr. kg Do..... ".. 20/ Blank industriell Bro sm er, flekket, prima, Brunb. industriell, pl. kg pr. 20 kg.... Bruntran, pr. kg H Pressetran, bunnklar, brun y ser: blank, pr. kg Afrikahyser, 20/ Do. mørk, bunnklar, pr. kg. 0.20/ /23 do. 30/ Do. mørk, uklar, pr. kg / /0.17 do. 40/ Pigghåtran pr. kg. Len g er: Håbranntran / /0.42 Sl l l 20 k Håkj erringtran / /0.32 B ~~u~e~nger, gam '2' Opr k g. L l 1 036/ /038 J r enger, pr. g. '" ys se o Je.. '.. Kl' f' k' Lys sildolje pr. kg.... l t 1 PPf 1 se sort. o., pr. s '2 O k g R o g n : Finnm. fob. lastepl. l ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort» Fet sil d. Unotert V års i l d, fiskepkk. pr. 80 kg. 3dje sort " Sa mf.. påfylt tn /20 Ålesund. 29/6 617 R li n d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg... 13/ /13.50 Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg Bremer, pr. 20 kg / Samt. (ital.) stor, pr. 20 kg / Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg, Lubb, pr. 20 kg Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg Do. Do. 30/50, pr. 20 kg Do. Do. 50/70, pr. 20 kg = Us ort. finnm., pr. 20 kg... Finnm., 1200 gr., pr. 20 kg. Finnm., 2400 gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. TUling: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rot ski ær Unotert. A.8 FR YDENBØ SLP & MEK.. VERKSTED Damsgaard. Bergen Telegl'.adr.: Frydenbøslip Telefoner , 2412 Maskin, jern og træarbeider A.s Wernøe &. Gulbrandsen Torvalmenning 12 BERGEN KODAKDEPOT Kino, Lysbilledutstyr T ran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finmarks pr. tn...' Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg.... Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ Seltran do. pr. kg. max. l % Ffa / /0.36 Håkjerringtran pr. kg..,.. _ Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn... 3dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg.....,.. Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg..... Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg. Lofots og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg...,, Pre s s e fis k (ks. li 100 kg.) Presset lange, pr. kg /0.25 O.24/0.25~ Rotskj ær: Sei, samf. pr.vekt 9.50 Torskemel fob. pr. 100 kg Sildemel ",, 20. Si d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 110 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. å 110 kg l. slandssild pr. kg... Tran: Kr.sund N. 29/6 6/7 Kr. Kr. pr. tn Finnm. pr. tn Uk. damp, nordm. & nordl. 68/ Råmedisin pr. tn.... Blank industr. pr. kg.... Brunblank do. pr. kg... Kr.sund N. (forts.) Rogn: lste sort eksportpakket pr. tn nen. do. do. pr. tn. ~dje do. do. pr. tn... 29/6 6/7 Kr. Kr Nordmørs, Samfengt, stavf. tønne do. 3dje sort Lofots, samt. stavf. tn. ny vare dje sort... do S i l d o l j e pr. kg / /23 Klippfisk: Nordm., lofots pr. 20 kg... do. do. fjorsvare pr, 20 kg Finnmarks, pr. 20 kg..... Lange, pr. vekt Brosme, pr. vekt Sei, pr. vekt Saltfisk: Lofots, lev. Kristiansund... Finnmarks fob. fiskeplass.. slandsk,norskbehandlet Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Tørrfisk: 1ma storsei, 50/60, pr. kg. 0.35/ /0.37 Do middelsei 40/50 pr. kg. 0.30/ Do. småsei, do / /0.40 S i d: Storsild, eksp.pakket, 110 kg. Vårsild, eksp.pak. 110 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. 1/6 15/6 Vars., eksportpk, ganet, 110 Kr. Kr. kg / /10 Do. mindre merker, ganet 11 O kg. pr. tn..... Do., eksportpakket.,.... Do. flekket 120 kg. fob. pr. tn Do. renflekket 120 kg Do. fiskepk. (85 kg.), fra lager Storsild, eksp.pakket ganet, ', 120 kg Do., eksportpk., ganet, 110 kg., pr. tn.... Do. flekket 120 kg pr. tn.... Fetsild, notsild 5/10, stk. pr. kg. eo kg.... slandssild pr. kg.... Do., fob pr. tn. matjesbeh. Makrell, eksportpakket 13 pr. tnn. fob.... Sildolje: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg Sildemel, pr. 100 kg.... Oplysningsbureau Schimmelpleng (Auskunftei W. Schimmelpfeng) besørger: Kreditoplysninger på inn og utland. Adresser, representanter, markedsberetninger etc. nkasso overalt. 64 egne kontorer i Europa. Kontor for Norge: Oslo, Grensen 16 (telefon 10363). Telegramadresse : Schimmelpfeng Oslo

8 388 FS K E TS o A N O 11 juli 1934 KJØlEBL Vi leverer moderne kjølebiler til transport av fisk, kjøtt og andre matvarer. Solid bygget av galv. stålplater. Rolig, støtfri gang. Kjølingen besørges av eget regulerbart maskineri av nyeste konstruksjon. Det arbeider uavhengig av bilmotoren og sik'er varene~å lenge man ønsker. FORLANG OPLYSNNGER A.S KVÆRNER BRUG OSLO Telefon SUN OL COMPANY, U. S. A. Anbefaler de ærede forbrukere SUN Motor Cylinderoljer SUN Marineoljer SUN Cup. Grease For han de rei: Trondheim... S. En.f!elbreth Møller Bergen... Thorolf Hansen Stavanger... Thor S. Næsheim Kristiansand S... Camilla Bastrup & Co. A.s Arendal... Nils Mør/and A.s Skien... Hans Andersen Sandefjord... Rasmussen & Peterson A.s Hovedlager: BR0DR. NLSEN "FSKETS GANG" DRAMMEN Cenhalbord 422 ukentlig efterretningsblad for norsk fi.l5keribedrift utgitt av FSKERDREKTØREN. Bladet utkommer i Bergen hver onsdag. Abonnementspriser: nnenlands kr pr. år. Utenlands kr. 10. Ved alle henvendelser til bladet bør følgende adresse benyttes: >Fiskets Gang< (Fiskeridirektøren), BerReD. ~ MOSS GLf\SV ÆRK Eneforhandler: Støtt norsk arbeide Bruk norsk ka v O. NLSSEN & S0N ~ BERGEN FREDRKSTAD Motoren STERK Smaabaatmotorer, 415 hk. for Benzin Telegramadr. : Of. NAB8ETORP og p ynngsmotorer A.s Nabbetorp Mek. Verskted, Fredril<stad GRUNDVK & ABRAHAMSEN A.S Telegramadr_: Munken ANSdOSFABRK Telefon 973 Kløp og salg av brisling S t er landets eldste elpner mo oren og mest anerkjente båtmotor med elektrisk tenning. Eneste båtmotor som fikk Gullmedalje ved utstillingen AGENTER: Aug. Andresen, Langesund ng. G. Sivertsen, Bergen Risør Mek. Verksted Th. Enoksen, Kristiansund Ugland og Syrdalen, Arendal Conrad Bukkøy, Skogsholmen,. Helgeland Sleipner Motorfabrik A.s Fredriksstad Mange års arbeide har skapt båtmotoren "Fil M." ntet er skydd for å lage det beste på området. Alle tekniske forbedringer, men uten prisforhøielse. TELEFON 989 FREDRKSSTAD MOTORFABRK A.. S Østfold Fryseri B Kjølelager A.s Fredrikstad Eksport, mport og Engrosforretning Storgaten 11 Telegr.adr: Kjølelager i Fis k. V i t. Dyr e k i ø t t og Telefoner: Kontor og ekspedisjon 1353 Landmannsprodukter Disp. Rolf Korncliussen privat 2571

9 11 juli 1934 FS K E TS o A N O 389 ~~~_. HARSTAD BERTHEUSJ. NLSEN Als Telegr.adr. "Bertheus". Code: Boe, A.B.C., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks, Salt, s, Tønner. Sild og Fiskeforretning. Skibe for agn frakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Kristian Holst sve LVÆR A.s NORDLANDS SAL TLA6ER, Svolvær Telegramadresse : Saltlager MPORT RV SRLT 2ofot~o~telt NordqNorges største og uten sammenligning mest utbredte avis R. KJELDAHL Telegramadr.: KJELDAHL, Svolvær Rikstelefon 147 Kjøper av tran og tørfisk Nordlands Olie & Kraftfoderfabrik Kull Salt Tønner Als s Vann Telegramadresse: "Kullholst" Petroleum Smøroljer TorSkemei til revef6r Als MERCUR Produserer: Sildmel Sildolje s. HØlER Landets største sildoljefabrikk. MEK. VERKSTED OG SME A. Telefon 139 nnkjøp av Sild, Torskeguano, U~før~r motor.og ~ampmaskinreparasjoner. Metallstøpning. Autogen sveising og Telegramadresse : "Mercur" Lever og Grakse skjænng. FabnkasJon og lager av pat. snurpenotringer. Representant for Bolinder. Harstad nye Sparebank Svolvær Reperbane & Drevfabrik Taugverk Snøre Skibsdrev Alle alm. bankforretninger nkasso Telefon 171 Telegramadr. : Reperbanen ALF HAALAND ARENT ARENTSEN A.s, Svolvær Kolonlai, proviant, fiskeriutstyr. Produksjon av fiskeprodukter H ø i este rettsadvo kat Telegramadresse : Arentsen Telefon 46 Als NORDLANDSLNJEN HANS LORENTSEN, Svolvær Telefon no. 20 Regelmessig godsrute OsloKirkenes Befragtning samt omsætning av sild og fiskeprodukter Konkurrerende frakter God t materiell 40 derrnund Kind Harstad KABELVAG Telegramadresse : "Kind" Sild, fisk. salt, tønder Rcekøy pr. Kabelvaag Filial: RS V ÆR, Lofotsæsongen Rikstelefon 33 Telegramadresse: "Rækøy" HA~STAD TDENDE Eldste og absolutt mest utbredte blad som utkommer i Harstad med omliggende store fisk~ridistrikter. KARL MOLVK SLD OG KABELVAAG FSKEFORRETNNG B. PEDERSEN nnkjøp av Fisk, Tran og Rogn Utsalg av Trelast Vaagan Sparebank Telegramadresse : Molvik Telefon nr. 226 og 132 dar c. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse :,,dar" BA LSTA D Tørrfisk. Saltfisk, Tran. Rogn Balstad Slip & mek. Verksted STA M S U N D Telefon Telegramadresse: Slippen YTTERVK & CO. To patentslipper for optil 100 fots lengde. CylinderbOJing, motorreparasjon, smedarbeide, metallstøperi, autogen sveising og skjæring, trearbeide. Lager av jern, stål, aksler, stang metall. kobberrør, patentmetaller, trematerialer, kobberstoff etc. Telegramadr. : Yttervik, Stamsund Ass. handelsforretning _ Stokfisk, Klipfisk, Tran, Rogn P. A. Pedersen, Balstad Telegr.adr.: Vagle A. J. VAGLE Rikstelefon Produksjon av alt i fiskeprodukter. Assortert handelsforretning Assorteret Handelsforretning Trelast, Kull, Salt, Tønder, Sjøredskaper, Solar, Petro smøreoljer, Bensin, Tran Vestiandskes og Valløs oljer. Fiskeforretning damperi Rorboder, salteri og gjellbruk utleies dentoft, Balstad Stamsund Sparebank Post og Dampskibsekspeditør Oprettet 1891 Kul, Olje. ndkjøp av Fiskeprodukter Forvaltningskapital kr. 800,000.00

10 390 FS K ETS GAN O 11 juli 1934 HAMMERFEST Finnmark Fiskeprodusenters FeliessaJg Telefon 42 Chefen 38 Telegr.adr. : "Felles~alg" Sæ/ger, kjøper alle sorter tørti k Feddersen & Nissen, Hammerfest Telegramadresse : Nis sen.. Tørfisk, Saltfisk, Tran, Kul, Salt, Fiskeriutstyr, Skibsutstyr Skibsproviant, shavsrederi, Sæltran, Sælskind G. Robertson, Hammerfest Etabl Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson Eksport av Stokfisk, Sælskind, Tran. Arktiske ekspedisjoner. J. A. TBERG A.S Telefoner: FERSKFSKEKSPORT Kontoret og privat 134 Telegramadr. : Kaien... "TBERG" 17 Overretssakfører OLE LUND Hammerfest Jentoft Arntzen, Hammerfest T,'g"mad,., J,n'olt T,lofon 230 nnkjøp og eksport av fisk. Omsetter tørrfisk, saltfisk og tran AtS Honningsvåg Guanofabrik Telegramadr. : "Guanofabrik" Telefon 66 Joh Jacobsens Sønner Telefon Honningsvaag 71 og 97 Vardø 144 ogso Finnmarhens største eksportforretn. i Ferskfisk Honningsvaag og Vardø Spesialitet Kveite, Flyndre og Laks FLAL BERLEVAAG Forhandlere av den velkjendte russiske Telegramadresse "Bunkan" Solarolje og Vacuum Smøreoljer Ove~retssakfører MAGNE STENHOLT HONNNGSVÅG U R E A. TET LE & SØNNER A.S Telegramadresse : Tetlies Assortert handelsforretning Kjøper alle sorter fisk O. J. LAUVDAL Kolonial, Mel, Manufakturvarer Jernvarer, Skotøi, Kortevarer,Glas. Stentøi Kommissionær for og opkjøper av tørfisk o HONNNGSVAG SVERT MAAN HONNNGSVAAG Eksport av all slags FERSKFSK Telegr adr.: "Maan" Telefoner 45, 45 l og 45 Arth. Gjervig, Dampskibsekspedition Telegramadr. : Gjervig Telefon: Kontoret 14, privat 48 Dampskibsekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab Spedisjon Det Stavangerske Dampskibsselskab nnkasso, Assuranse Finnmark Fylkesrederi A.S P. ELDE, Honningsvaag Telefon 28 Telegramadr. : Eld e!sfager av alle sorter fersk fisk KARL LANDE Kolonial, Skibsproviant og FiSkeriutstyr Tran, Sild, Fisk og Agn for r e t ni n g Kullager for Bunkers Telegramadr. : L and e Dybde ved kai 1620 fot Telefon 22, 91 og 117 Firma Richard Floer jr. A.s, Honningsvåg Telefon nr. 20 Telegramadresse _ F loe r" Eksport av Tørrfisk MNDOR BREKKE & CO., Drammen NDEHAVER: ROAR LUND Agenturf'orretning i saltet sild og f'isk: Telegr.adr.: "Mindor" Telefoner Bergen Preserving Co. A.s BERGEN, NORWAY

11 11 juli 1934 F S K E T S o A N O 391!ii WAM 'W A.S ED EKKER T eleg' am adresse: E k k e r Telefoner: Kontoret 1869, privat 3118 Eksport av fersk laks. kveite og rc:el<er Taug og trådhandel Jerntråd og kork A. WSETH = Trondheim Telefon 3227 li KASSEF ABRK ndustriliaien Høvlelog uhøvlet kasser med og uten trykk AKTESELSKABET 5KB5... & FSKERUTSTYR TRONDHEM Trondhjerns scornpani Telefon 401 Kai 16 T Eneste firma i branchen som leverer Staalis Mill HUSTAD a CO. Telefoner: 277 k, 13n k Disponenten privat 3687 k Disponent fi/l. Hustad Nordre gate 23 Telegramadr. : "Emhustad" Fisk. Sild en gros samt alle sorter Blikkembaliasje Tønner og Kasser på lager Fiskeredskaper En gros En detail N~ELSEN "",S PAUL Kil LDAL, Trondheim ~, leiefoner 3253 & 3276 ETABL Telegramadr. "Forhandler" Kontor: Fjordgaten 19 i at JOHNSEN, Trondheim Til absolut beste priser forhandles fersk fisk og kjøt. sild. tørfisk ALFRø NORDBOTTEN Telcgrf\lnadresse: "Alnor" Kjøpmannsgaten 31 Telefo3 3137k, priv. 1237k Eksport av fersk og saltet Sild og Fisk l. J. LeNGE D. Rikstelefon 2893 " i Priv (Ugla central) 20 Etabl. 19C4 Telegr.adr.: "Linge" 4661 Export av fersk og saltet Fisk, Sild og Lax Norsk Lax.. og Fiskeexport AaS (Tidligere M. Thams, etabl. 1864) Tdegcamadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Konto et 100J, privat 3516 Eksportforretning. Specia1itet: Fersk Laks DAN.. AUNE Telegramadresse : TRONDHEM liiliiiiiil "MM O N O H E M "Export" Export av: Fisk Sild Lax Fiskefiletter (s Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT STAALTAUG Sverre Kvenild Als ~ Etablert 1908 Nordregt. 23 :{:;~:o~;:~;. L... Als B. Solem's Eftf. ~;!~:~n4i:;f Disp. B. Hårsaker Eksport av fersk og saltet sild og fisk r SUND & GENBERG Als, Trondheim Forhandler fisk og sild Telefon 4545, 5212 Tlgr.adr.: "Peras" A.S HANSEN & GRØNN'NG Export av Si d og Fisk. Rikstelefon 1392, 4322 Harald G. Grønning 3482 Ove Hansen 5040 c Telegr.adr. : Fis ku Alle sorter fisk kjøpes i fast regning. Opgjør omgaaende A.S TRONDHJEMS KORKEFABRK Telefon 773 Telegr.adr. : Korkefabriken NOT.. OG GARN FLÅ Fiskekork li originalballer BJARNE STRØM Trondheim SLL & FSKEXPORT Telegramadresse : " st r øm" Telefon 3050 CONRAD HVLL, Trondheim Bankre/. Forretningsbanken Kommissionsforretning Telegr.adr. Hyllco Telefon 4407 k, Eo ANDERSSKOG Å.S ~~ Export av TRONDHE.M Telefon 2606 SLD og FSK T elegramadl!'esse: "fskeexport" ~~~. Kleiven 8t Co.... Trondheim Rikstelefon 2981.RAVNKLOA Rikstelefon 2981 Export av: Sild Fisk lax J. Ho FREMSTAD = Trondhehn Sild fisk Salt & Lær en gros Telefon Export av Sild Fisk Lax Telegramadr. :»Fremstad«Osvald Manum D Trondheim Sild og hskeforretning, Ravnkloa, Telefon 2096 Arne Sæther ar Co.. 4.s.. Trondheim Fisk Sild Laks Eksport Telegramadresse : "A r nes c o " Telefoner: 3058, 2789 NORGESFiSK, Trondheim Kjøbmannsgaten 25 Postboks 9 Eksport av Sild og Fisk A. ROBERTZEN.. Trondheim Telefon 3889 KOMMSSONSFORRETNNC; Tel.adr. : "Alfisk" Sild, Fisk, Kjøtt, Landmandsprodukter A$ HARANG A.s = Trondhei:m Rikstelefon 3144, p dvat 3145 Tele g rafadresse : Fiskharan g Export av fersk og saltet Sild og Fisk Rikstelefon 4706 HEGSETH & C O ~ SJLL {; FSKEXPOR.T Tel. adr. : Fiskleverandøren MUNK VOLDS RØKER Telefon O c J0:YFRUGA TEN 14 Tel.adr.: Bøkling lorskefi!et, Kllljefiiat, Kolje rund, Bøkling, Fersk filet, Sprengt filet Alfred Smiseth A.s TRELASTFORRETNiNG KASSEFABRiK Disp. Alfred Smiseth Telefoner: Specialitet: Sild 17 Fiskekasser

12 392 f S K E T S GAN G 11 juli 1934 o M A LØV A A L E S U N O SKAAR & co.. Rikstelf: Kontoret nr. 31 A, Privat nr. 31 B ETABLERET 1915 Telegr.adr:.. SKAAR" Aalesunds Saltkompani Pis SLD & FSKEfOR. EN GROSS EKSP. A V SLD & FSKEPRODUKTER AGENTUR OG KOMMSJON LAGER AV: Flsl<;eredskaper, Russiske oljer, Tran, Salt, Cement. SLAGER Telegrafadr.: SALT Telefon O'LA'F HEN DEN M å øy. FREDR. HESSEN. Aalesund Telefon 38 Telegr.adr... Henden" Sild & fiskeforretning kolonial, mel og stentøy ARNT & SMON MDTGAARD Jernvarer. MÅLØV Teleifjamadr.: HES FRED æglerforretning Sild, fisk, Tran, Rogn, Sælolje, Sildolje etc. Rikstelefon 34. Telegramadr. : "Arntgaard" GULLREGN NORMA NORSK MARGARN AlS Blikkfrantønne & Sildetønnefabrik Sild & Fiskeforretning, Kulllager MARGARN Telefon 3166 Brødr. Tennebø Sild & Fiskeforretning Eksport Rikstelefon nr. 97 Telegr.adr. : "Brødr. Tennebø" Kjøp og eksport av: Kveite, Laks, Hummer, Reker, Hyse, Ål, Håbrand, Haa Fersk og saltet Torsk, Brosme, Lenge, Makrei og Sild. Agentur t Kommisjon Aalesund og Møre Privatbank Alil!s Stiftet 1928 Alle alm. bankforretninger utføres MARTN FØLEDE Telefon nr 40 Møre Preserving Co" A.Sa Aalesund Telegramadr. : Mørefik Rikstelefon 1623 Sklps og fiskeriutstyr ~ Skipsproviant Alt kjøtt og fiskehermetikk i de beste kvaliteter Jernvarer Smøreoljer Parafin Kjøper: Hyse. sei og smaasild KNUT FØLEDE Telefon nr. 146 P. D. STAFSETH A.S ~~~~~o~~~::... 1~29 Repr. for (.antpbell Andersens Enke A.8, Bergen Helly. Hansen A.8, M.oss " " CHR. d. HOLVK Repr. for raaoljemotoren Wichmann. Telegr.adr.: Holvik. Telef. 41 a, 41 b Sild & Fisk engrossexport Specialitet. Kveite, hyse. haabrand, forsk, flyndre, hummer. aal. Tilbud ønskes Telegramadr. : "Eltvik" J. L. ELTV( A.S Telefon 39 Konior, nkstelef ,A7 Telegr. adr.: Gustafseth Støpegods, Malervarer, Rørhandel, Kjøkkenutstyr. Dynamit og andre Sprængstoffe. Baatutstyr, Fiskeredskaper Vestlandskes patent anticorrosive & antifouling for jernskibe Vestlandskes kobberstof beste bunnsmurning for trefartøier Enefabrikant : VESTLANDSKE SKBSKOMPOSTON Aalesund T elegr.: Bundstof nneh. : HARALD M. LETE Rikstelefon 1912 FLO RØ {jøp og Export av Sild. og Fisk Agentur' & l{odlluission FYLKESTDENDE Beste annoneeorgan i ETABLERT) 872 fiskeridistriktene. ENA~ GOTTEBEQG, Måløy Fy kets eldste. Rimelig annonee tariff. Telefon nr. 102 Telegr.adr. : Gofteberg Sild og Fiskeforretning. Eksport Q. DOMSTEN, Måløy Telefon nr. 70 Telegr.adr.: Domstein HOPEN & SOLHElM, pampskibsekspedisjon Telefon 65. Telegr.adr.: Hopheim Repr.: Vesterålens Dampskibsselskap Spedisjon: Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane Assurance: nnherreds Dampskibsselskap OVERRETTSAKFØRER S il d og Fis k e for re t n ing. Eksport!' l\.nd~. HODNEFJELD FLO RØ Nordfjord Torskemel & Guanofabrik A.s L~NGØ & CO. Telt.: Butikken 100 1, Privat 100~ Fabrikasjon og eksport av Torskemel og Guano nder: J. Langø & Andr. Michelsen Telegr.adr: "LANGCO". Telegramadresse : Torskemel Rikstelefon K~f)LONAL & FETEVAREHANDEL SKBSPROVANT M. A. {VALHEM {. JANSEN, Dampskibsexpedition Eksport av Laks, Hummer, Ål, R.eker og annen fersk fisk Telegramadresse: "Fisk Telefon 133 Repr.: B. D. S. N. F. D. S. S. D. S. slager av blokis og :m.alet is Ulvesund Fiskeguano og Fodermeifabrik o...joh. OLSENS KULLFORRETNNG TELEFON 76 Dplom for Fiskemel ved Nordfjord Jordbruksutstilling 1917 LA G E R A V P RM A BU N K ER K U L L RKSTELEFON Johan Gotleberg. Hermetikkfabrikk Telefoner: Kontoret 45, bolig 53 Telegramadr. : Johan 1 Kjøper Småsild, Brisling, Krabbe KVALHEM & CO.. Maaløy Telegramadresse : "Kval". Telefon for rikst. nr. 4. Kontoret nr.' 57 a Bankforbindelse: A.s Måløy Privatbank Eksport av: Fersk og saltet torsk, brosme, lenge, makro}, sild og brisling. Levende hummer. Persk kveite, lax, hys~ haabrand og haa ~~Ji~.~ ~ a.;z;x:~_~~~~.'",.~~~ FLORØ Afs Beklædningsmagasinet FLORØ Konfeksjonsfabrikk (eneste i fylket) A4 A.s Sildoljefabriken Njord ; Øksfjord, Finnmark Sildemel, Sildolje, Torskemel

13 11 juli 1934 fs K ETS Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 3/7 4/7 5/7 1 6/7 1 7!7 1 9/7 1 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. l!, R. M Fres Sv. kr D. kr., Gylden Sw. fres ": Dollar l Belga. '" ,,') F. mark Peseta~ lire Czck. kr" s!. kr. l) Montreal ' østerr. kr. 75,75 3) 3) 3) 3) 8) 8) Polske zloiy , ) Nominell. 3) Unotert. o A N O 393 ferskfiskfransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Til innlandet Oslo Til utlandet For Sve talia Tyskøvrig rige land < T rondheim: kg. kg. kg. \ kg. kg. kg. 4/6_3 /6 ialt ) Sild o l Fisk..., B ergen: ""/63 Ofe ialt Sild Fisk A ndalsnes: 4/6 30/e ialt Sild Fisk arvik: 4/6_3 /6 ialt. 1020! 1020 Sild..... Fisk = 1) Herav 150 kg. fisk til Danmark. alt Oljemarkedet. Bergen og Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er' fra og med 1.. juni 1934 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr /2, /2 og /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. l Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 8 1 /2 øre. Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå).,.. _ Fiskesort: Eksport i T tal uken 25/6_30/6 fra /6 Kg. (g. flyndre..., Kveite, Hyse l Torsk Lysing..., Piggvar og slettvar Pigghå Skaie og rokke Makrell Rogn... " Våtsaltet fisk Annetn... ~ alt Tilførsler til Oslo (Øst. og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 124/625/61 26/6 1 27/6 1 28/6 1 29/6 1 30/s 1 Tils. 'i.,kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite F lyndre Hyse T orsk Sild..., CO Annen fisk Hummer, krabbe Hvalkjøtt Laks Makrell Tils Fislieiullførselell til Oslo. nnfør.selen av fersk og annen fisl\ til Oslo sjøtohsted i uken 1. til 7. juli 1934: Fra Danmarlr fersk fisk kr. 132'60, fra Sverige ifer'sk,fisk kr. 2280, fra Tyskland salt bsk 650 kg. netto. Fiskets Gang A weekly intel1igence organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis h e r'i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carri ed on, from the beginning of the year 1934 to July 7th. M a c k e rei in kilogram (kg): landed , exported in ice , cured to canning factories

14 Tollsteder Norges utførsel av fiskeprodukter fra l. januar til JO. juni 1934 og i uken som endte 30. juni. Vårsild Fetald og Storsild s Klippfisk Hyse Rundflsk Rotskjær Sei Annen Tarrfisk Rogn Rogn O.m. R.m. Blank Brun lands. t Brun H'~ Saltet Flekke'ld skiret sild rund tørrfisk ialt fersk tran tran blank kjerr. tnr. sild la kg. kg. l kg. tnr. tnc. tm. tnr. tnr. tnr. tnr. kg. kg. kg. kg. kg. tnr. tnr. tm. tn. Os101) l Kr.sand S... Egersund Stavanger 2 ) Kopervik.. ; Skudeneshavn Haugesund 4) Bergen 6) l ) Florø ~ Måløy... l 135 Ålesund 6 ) l Molde 15) Kr.sund N.7) Trondheim l Bodø Svolvær Tromsø 13) ( Hammerfest Vardø Vadsø U) Andre 9 ).; alt ) '' uken l Herdet Hval Sel Silde Sild Sild Ma Ma Laks Levende Annen Fisk Fisk Fiskemel Selskinn Hermetikk Tollsteder hvalolje olje Olje rakt krell kre l Hummer Reker Sildemel olje levermel fersk fersk ål saltet fersk fisk saltet saltet fersk kg. kg. kg. fiskeguano kg. kg tnc. tm. tnc. tm. ks. kg. tm. kg. kg. kg. kg. kg. i tnc. kg. l Oslol) l Kr.sand S l Egersund Stavanger 2 ) Kopervik... l' Skudeneshavn Haugesund 4) BergenS) Florø Måløy l Ålesunda) l Molde 15) Kr.sund N.7) Trondheim ~ Bodø Svolvær., Tromsø 13) Hammerfest Vardø."... ' Vadsø 14) 232 ' Andre 0)... 8) ' ) ) alt l l uken _._~ 1) Dessuten 940 tnr. stearin, 517 tnc. hvaloljefettsyre, 32 tnc. bottlenosetran 220 tor. grakse, l tn. kveiteolje og 73 tnc. pressetran, 2) Dessuten 48 tnc. ansjos, 363 tm. krydret sild og 300 kgislandsk klippfisk. 3) Derav kg. finnmarks og kg. lofots. 4) Dessuten 36 tnr. veterinærtran, 532 tm. sildemelke og 178 tnr. edikbehalldlet sild. 6) Dessuten tm. stearin. 6) Dess. uten 750 tru. stearin og 34 tm. kveitetran. 7) Dessuten 149 tm. stearin, 432 tm. håtran 22 tm. pressetran og 9207 tnc. industriell tran. 8) Fra Fredrikstad. 9) 1915 tm. hvaloljefettsyre og 109 tnr. skrapolje av hvaltran fra Fredrikstad 6800 kg. fersk brisling fra Holmestrand og kg. krabbemel fra Sandnes. 10) Herav kg. fra Sandnes og l kg. fra Harstad. 11) Herav fra Harstad, fra Mosjøen fra Sandnes. 12) Herav 217 tnc. flekket fra Haugesund, 164 tm. flekket fra Bergen, 30 tm. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 18) Dessuten kg. kveite~ lever og kg. loddemel. 14) Dessuten kg. lodde. 15) Dessuten 1000 kg. krabbemel, 7 tnr. fiskemager kg. hvalbarder og kg. fersk brisling.

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr pr. år tegnes ved alle post Fisk s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do , o 472 S K t r ~ U A N U 29 august y34, ialt 22 62 (22), tørrifisk i uken 9, total 9600 ( 85), derav rundfisk henholdsvi6 093 544 (745), rolskjær 7 90 (366), sei 93 32 (2092), hyse 52 964 (67), annen

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket. fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-51-96 (J-17-95 UTGÅR) Bergen, 26.4.1996 HV/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer