nr 48/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 48/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Oppreisning INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 48/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VETLEBROR Ægir Bryggeri AS, Postboks 44, 5742 FLÅM, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOCHOS AS, c/o NIBIO, Postboks 115, 1431 ÅS, Klasse 1 Kitosan oligomerer. Klasse 5 Antisoppmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen 'WICH STATIONS Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Iskrem; saftis; frosne konfektyrer. Klasse 35 Iskrembutikk-tjenester. Klasse 43 Tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; restauranttjenester, nemlig tilberedelse og servering av iskrem og andre meieriprodukter, iskremkaker, bakverk, kaffe, te og kullsyreholdig drikke, inkludert slike tjenester som take-away. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AgriCHOS BIOCHOS AS, c/o NIBIO, Postboks 115, 1431 ÅS, Klasse 5 Antisoppmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Pelsvarer; Ryggsekker; Lommebøker; Håndvesker; Reisevesker; Etuier for nøkler; Kredittkortholdere; [lommebøker]; Møbelovertrekk av lær; Bandolærer; Paraplyer, Stokker; Seletøy-tilbehør; Tarmer for å lage pølser. Klasse 25 Klær; Skjorter; Bukser; Kapper; Jakker [klær]; Klær av lær; T-skjorter; Undertøy; Underbukser; Trikotjakker [klær]; Skjørt; Sko; Hatter; Trikotklær; Hansker [klær]; Slips; Skjerf; Lærbelter; Religiøse klær; Brudekjole. Klasse 35 Reklamevirksomhet; Bistand innen bedriftsledelse; Organisering av messer for salgs- og markedsføringsformål; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Salgsfremmende tjenester for tredjemann; Markedsføring; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; Arbeidsformidling; Omflyttingstjenester for bedrifter; Fotokopieringstjenester; Regnskap; Utleie av 3

4 registrerte varemerker nr 48/15 salgsautomater; Sponsorsøktjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen [lommebøker]; Møbelovertrekk av lær; Bandolærer; Paraplyer, Stokker; Seletøy-tilbehør; Tarmer for å lage pølser. Klasse 25 Klær; Skjorter; Bukser; Kapper; Jakker [klær]; Klær av lær; T-skjorter; Undertøy; Underbukser; Trikotjakker [klær]; Skjørt; Sko; Hatter; Trikotklær; Hansker [klær]; Slips; Skjerf; Lærbelter; Religiøse klær; Brudekjole. Klasse 35 Reklamevirksomhet; Bistand innen bedriftsledelse; Organisering av messer for salgs- og markedsføringsformål; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Salgsfremmende tjenester for tredjemann; Markedsføring; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; Arbeidsformidling; Omflyttingstjenester for bedrifter; Fotokopieringstjenester; Regnskap; Utleie av salgsautomater; Sponsorsøktjenester. HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Pelsvarer; Ryggsekker; Lommebøker; Håndvesker; Reisevesker; Etuier for nøkler; Kredittkortholdere; [lommebøker]; Møbelovertrekk av lær; Bandolærer; Paraplyer, Stokker; Seletøy-tilbehør; Tarmer for å lage pølser. Klasse 25 Klær; Skjorter; Bukser; Kapper; Jakker [klær]; Klær av lær; T-skjorter; Undertøy; Underbukser; Trikotjakker [klær]; Skjørt; Sko; Hatter; Trikotklær; Hansker [klær]; Slips; Skjerf; Lærbelter; Religiøse klær; Brudekjole. Klasse 35 Reklamevirksomhet; Bistand innen bedriftsledelse; Organisering av messer for salgs- og markedsføringsformål; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Salgsfremmende tjenester for tredjemann; Markedsføring; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; Arbeidsformidling; Omflyttingstjenester for bedrifter; Fotokopieringstjenester; Regnskap; Utleie av salgsautomater; Sponsorsøktjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Pelsvarer; Ryggsekker; Lommebøker; Håndvesker; Reisevesker; Etuier for nøkler; Kredittkortholdere; [lommebøker]; Møbelovertrekk av lær; Bandolærer; Paraplyer, Stokker; Seletøy-tilbehør; Tarmer for å lage pølser. Klasse 25 Klær; Skjorter; Bukser; Kapper; Jakker [klær]; Klær av lær; T-skjorter; Undertøy; Underbukser; Trikotjakker [klær]; Skjørt; Sko; Hatter; Trikotklær; Hansker [klær]; Slips; Skjerf; Lærbelter; Religiøse klær; Brudekjole. Klasse 35 Reklamevirksomhet; Bistand innen bedriftsledelse; Organisering av messer for salgs- og markedsføringsformål; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Salgsfremmende tjenester for tredjemann; Markedsføring; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; Arbeidsformidling; Omflyttingstjenester for bedrifter; Fotokopieringstjenester; Regnskap; Utleie av salgsautomater; Sponsorsøktjenester. HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Pelsvarer; Ryggsekker; Lommebøker; Håndvesker; Reisevesker; Etuier for nøkler; Kredittkortholdere; 4

5 registrerte varemerker nr 48/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen markedsføringsformål; Forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Salgsfremmende tjenester for tredjemann; Markedsføring; tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; Arbeidsformidling; Omflyttingstjenester for bedrifter; Fotokopieringstjenester; Regnskap; Utleie av salgsautomater; Sponsorsøktjenester. TSC Auto ID Technology Co., Ltd, 9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist., TW-231 NEW TAIPEI CITY, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOSKOSDEG DARIA KOVALEVSKAYA, HARALDS GATE 1, 2815 GJØVIK, Klasse 20 Skilt av tre eller av plast (signboards of wood or plastics); rammer [innramming] (picture frames); kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer (works of art, of wood, wax, plaster or plastic). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE ULTIMATE Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Ferdiglagede alkoholholdige cocktails; alkoholholdige drikker. HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Pelsvarer; Ryggsekker; Lommebøker; Håndvesker; Reisevesker; Etuier for nøkler; Kredittkortholdere; [lommebøker]; Møbelovertrekk av lær; Bandolærer; Paraplyer, Stokker; Seletøy-tilbehør; Tarmer for å lage pølser. Klasse 25 Klær; Skjorter; Bukser; Kapper; Jakker [klær]; Klær av lær; T-skjorter; Undertøy; Underbukser; Trikotjakker [klær]; Skjørt; Sko; Hatter; Trikotklær; Hansker [klær]; Slips; Skjerf; Lærbelter; Religiøse klær; Brudekjole. Klasse 35 Reklamevirksomhet; Bistand innen bedriftsledelse; Organisering av messer for salgs- og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Programvare for etablering av sikkerhet, nedlastbar og forhåndsinstallert programvare for sikring av 5

6 registrerte varemerker nr 48/15 datamaskiner, nedlastbar og forhåndsinstallert programvare for sikring av smarttelefoner, nedlastbar og forhåndsinstallert programvare for sikring av nettbrett, maskinvare og programvare for etablering av sikker fjernadgang til datamaskin- og kommunikasjonsnettverk, maskinvare og programvare for smarttelefoner for etablering av sikker fjernadgang til smarttelefoner og kommunikasjonsnettverk, maskinvare og programvare for nettbrett for etablering av sikker fjernadgang til nettbrett og kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CSR Equilibrium Camilla Glæstad, Vesteråsveien 30, 0382 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; utarbeiding av forretningsrapporter. Klasse 41 Arrangering av foredrag, kurs, workshops og konferanser; coaching. Klasse 42 Inspeksjon av produksjonskvalitet i fabrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Superoffice AS, Postboks 1884 Vika, 0124 OSLO, Deloitte Advokatfirma AS, Postboks 221 Sentrum, 0103 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Håndbøker; instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; systematisering av informasjon til databaser. Klasse 38 Kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av digitale filer; telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av tilgang til databaser. Klasse 41 Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare; utarbeidelse av dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FML Monster Format AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 0505 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; stillbilder, bildebånd, filmbånd; filmer; magnetiske innspillinger; optiske innspillinger; magnetooptiske innspillinger; innspillinger på faststoff medium; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; multimediadisker og -plater og publikasjoner; multimediainnspillinger og publikasjoner; laserlesbare disker og plater; videoplater og publikasjoner; computer software; dataprogrammer; digitale innspillinger; mediabærere, eller for innspilling, lyd og/eller video og/eller data og/eller informasjon; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; innspillingsdisker og plater; CD-plater; grammofonplater; magnetbånd for lydgjengivelser; kassetter; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive CD-ROM-plater; DVD-plater. Klasse 28 Elektroniske spill; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; 6

7 registrerte varemerker nr 48/15 mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, filmproduksjon, produksjon og utvikling av tvprogrammer, reklamefilmer, fjernsynsfilmer og spillefilmer; utvikling av programformater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHOTORUNNER FRANK HAMMERBEKK EVENSEN, 0980 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer, datasoftware; dataprogrammer for foto som fungerer slik at ved betaling av bilder, forsvinner vannmerket. Klasse 35 Salg av dataprodukter, dataprogramvare. Salg av fotoprodukter. Salg av fotografier. Klasse 41 Fotografering. Fotografbyrå. Klasse 42 Utarbeidelse av dataprogrammer. Utleie av dataprogrammer. Utviking av software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SARDIN AS, Dalsetveien 22, 4018 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 7 Vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; maskiner og apparater for tepperens [elektrisk]. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold, reparasjon og drift av vaskeautomater for kjøretøyer; vask, rengjøring og polering av kjøretøyer; rustbehandling av kjøretøyer; rengjøring av tepper og andre tekstiler; rengjøring av bygninger [eksteriør]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAFFEKAFFE & TEA LTD, Nordstrandveien 32, 3480 FILTVET, Klasse 30 Kaffe. ELTERA AS, Billingstadsletta 46, 1396 BILLINGSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av elektriske artikler og elektro installasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Geir Kroken, Bjerkåsveien 45, 1391 VOLLEN, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 35 Salg av sportsklær, sportsutstyr og andre varer for bruk i forbindelse med sport, lek og fritid; import- og eksportagentur. 7

8 registrerte varemerker nr 48/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kaffe og ginseng blanding, kaffe og ginseng blanding med reishi (Ganoderma lucidum) ekstrakt, grønn te, te og iste. Klasse 35 Multi-level marketing tjenester; distribusjonsavtaletjenester innen drikkevarer, kosttilskudd, og helse- og velværeprodukter; on-line bestilling av tjenester innen drikkervarer, kosttilskudd og helse- og velværeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Organo Gold Holdings, Limited, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen S Road East, HK- HONG KONG, Hong Kong ADVOKAT VIDAR SINDING AS, Lønnåsen 14, 1362 HOSLE, Klasse 3 Klasse 5 Fuktighetskrem. Kosttilskudd; druekjerneoljeekstrakt, reishi (mycelium)(ganoderma lucidum), reishi sporepulver (ganoderma lucidum); reishi (ganoderma lucidum). Klasse 30 Kaffe, mocha kaffe, latte, kakao, varm sjokolade, kaffe med reishi (ganoderma lucidum), sporepulver ekstrakt, kaffe og ginseng blanding, kaffe og ginseng blanding med reishi (Ganoderma lucidum) ekstrakt, grønn te, te og iste. Klasse 35 Multi - level marketing tjenester; distribusjonsavtaletjenester innen drikkevarer, kosttilskudd, og helse- og velværeprodukter; on-line bestilling av tjenester innen drikkervarer, kosttilskudd og helse- og velværeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Organo Gold Holdings, Limited, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen S Road East, HK- HONG KONG, Hong Kong ADVOKAT VIDAR SINDING AS, Lønnåsen 14, 1362 HOSLE, Klasse 3 Klasse 5 Tannkrem, fuktighetskrem og såpe. Kosttilskudd; druekjerneolje ekstrakt, reishi (mycelium) (ganoderma lucidum), reishi sporepulver (ganoderma lucidum); reishi (ganoderma lucidum). Klasse 30 Kaffe, mocha kaffe, latte, kakao, varm sjokolade, kaffe med reishi (ganoderma lucidum)sporepulver ekstrakt, MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Datamaskinvare og programvareplattform for muliggjøring og administrasjon av betaling, bankvirksomhet, kredittkort, debetkort, betalingskort, bankautomat, lagret verdi, elektronisk betalingsformidling, elektroniske betalinger, elektronisk behandling og oversendelse av data for regningsbetaling, kontantutbetaling, transaksjonsautentisering, ruting, autorisasjons- og oppgjørstjenester, svindeldeteksjon og -kontroll, katastroferednings- og krypteringstjenester; dataprogramvare og maskinvare som muliggjør identifisering og autentisering av nærfeltkommunikasjons (NFC)- og radiofrekvensidentifiserings (RFID)-enheter; datamaskinvare og -programvare som omfatter en digital lommebok hvor det lagres kundekontoinformasjon for å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort og rabatter hos detaljhandlere og for å få lojalitets- eller pengebonuser som kan godskrives deres kontoer; vitenskapelige apparater og instrumenter; magnetiske databærere, opptaksplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; databehandlingsutstyr, datamaskiner, datamaskinvare, programvare og dataprogrammer; telekommunikasjons- og elektriske apparater og instrumenter, nemlig apparater for registrering, overføring og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; regnskapsmaskiner; apparater for registrering, overføring og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; apparater for sporing, håndtering og analysering av regnskap via et globalt datanettverk; datamaskin- og programvare, spesielt for utvikling, vedlikehold og bruk av lokalnett og fjernnett; apparater og instrumenter for å lese minnekort og systemer for å lese data i lagerenheter herunder integrerte kretsminner og bankkortminner; nedlastbare elektroniske publikasjoner; skriveapparater, herunder skriveapparater for databehandlingssystemer og finanstransaksjonssystemer; bankautomater og pengeautomater for banketablissementer; kodere og dekodere; modemer; datamaskinvare og programvare for muliggjøring av betalingstransaksjoner ved hjelp av elektroniske midler over trådløse nettverk, globale datanettverk og/eller mobile telekommunikasjonsenheter; datamaskinvare og krypteringsprogramvare, krypteringsnøkler, digitale 8

9 registrerte varemerker nr 48/15 sertifikater, digitale signaturer, programvare for sikker datalagring og -gjenfinning og overføring av konfidensiell kundeinformasjon som brukes av individer, bank- og finansinstitusjoner; nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner og andre digitale enheter som gjør det mulig for brukere å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort, rabatter, prissammenligningsinformasjon, produktanmeldelser, lenker til andres detaljhandelswebsteder, og informasjon om prisavslag; nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare som gjør det mulig for brukere å få tilgang til salgsfremmende tilbud og få pengebonuser som kan godskrives deres kontoer; programvareapplikasjon for bruk i forbindelse med kontaktløse betalingsterminaler for å gjøre det mulig for kjøpmenn å godta kontaktløse mobilhandelstransaksjoner, kontaktløs presentasjon av lojalitetsbevis, og kontaktløs innløsning av kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud; programvareapplikasjon som gjør det mulig for kjøpmenn å levere kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud direkte til forbrukeres mobile telekommunikasjonsenheter levert via kontaktløse RFID- eller NFC-kommunikasjon; programvareapplikasjon som gjør det mulig for kjøpmenn å plassere smartplakater i butikklokaler for detalj- og grossisthandel som forbrukere kan tappe med deres mobile telekommunikasjonsenheter for å få tilgang til kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud levert via kontaktløse RFID- eller NFCkommunikasjon; integrerte kretsbrikker for bruk i mobiltelefoner og NFC- og RFID-enheter; magnetisk kodete kort og kort som inneholder en integrert kretsbrikke ("smartkort"); sikkerhetskodete kort; kort kodet med sikkerhetstrekk for autentiseringsformål; kort kodet med sikkerhetstrekk for identifiseringsformål; kort impregnert med hologrammer; kjøpekort, bankkort, kredittkort, debetkort, chipkort, kort med lagret verdi, elektroniske databærerkort, betalingskort og betalingskort, alle krypterte; bankkort inkludert bankkort som bruker magnetiske minner og integrerte kretsminner; kortlesere; lesere for magnetisk kodete kort, elektroniske databærerkort, lesere for magnetisk kodete kort, elektroniske databærerkortlesere, elektroniske krypteringsenheter, datamaskinvare, dataterminaler, dataprogramvare for bruk i finanstjeneste-, bank- og telekommunikasjonsbransjen; dataprogramvare utformet for å gjøre smartkort i stand til å samhandle med terminaler og lesere; nedlastbar og forhåndslastet programvare som gjør det mulig for brukere å få tilgang til kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud online via websteder, ved å skanne kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud fra trykte materialer og ved å tappe på mobiltelefoner eller andre mobile enheter for NFC-klare trykkskrift eller plakater og sende slike kuponger, prisavslag, rabatter, verdikort og spesielle tilbud til mobiltelefoner og andre mobile telekomunikasjonsenheter for innløsning i detaljist- eller grossistlokaler eller virtuelle salgssteder; databrikker innlagt i telefoner og andre kommunikasjonsinnretninger; telekommunikasjonsutstyr; elektronisk POStransaksjonsterminaler og programvare for overføring, fremvisning og lagring av transaksjons-, identifikasjonsog finansinformasjon for bruk i finanstjeneste, bank- og telekommunikasjonsbransjen; radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); elektroniske verifiseringsapparater for å verifisere autentisering av kjøpekort, bankkort, kredittkort, debetkort og betalingskort; pengeautomater; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, mobiltelefoner, håndapparater til mobiltelefoner, nettbrett, lesebrett og personlige digitale assistenter (PDAer). Klasse 16 Papir, papp; trykksaker; bokbindingsmaterialer; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer eller husholdningsbruk; materiell for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer; trykte publikasjoner; pamfletter, brosjyrer, aviser, tidsskrifter og magasiner, håndbøker, trykksaker, alle relatert til bankvirksomhet, kredittkort, debetkort, online-detaljhandel, telekommunikasjon, mobiltelefoner og mobile digitale elektroniske enheter; magasiner; trykte bankkort. Klasse 35 Tjenester innen bedriftsledelse og bedriftsrådgivning; konsulenttjenester innen markedsføring; markedsundersøkelser; sporing, analyse, prognose og rapportering av kortinnehaveres innkjøpsvaner; tiltak for å fremme salg av andres varer og tjenester ved hjelp av bonuser og insentiver generert i forbindelse med bruk av kreditt-, debet- og betalingskort via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; administrasjon av lojalitetsog bonusprogrammer via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; reklamevirksomhet for andre via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; bedriftsadministrasjon; kontorfunksjoner; bistand for ledelse av handels-, industri- og forretningsbedrifter; forretningsevaluering; rådgivningstjenester for forretningsledelse; markedsstudier; statistiske opplysninger (forretningsvirksomhet); utarbeidelse av regnskapsanalyser; bokholderi; bedriftsundersøkelser; PR-virksomhet; publisering av reklametekster; utsendelse av reklamehefter; detaljsalgstjenester tilveiebrakt via mobile telekommunikasjonsmidler i forbindelse med fremskaffelse av kreditt- og debetkort; detaljsalgstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitaliserte opplysninger tilknyttet fremskaffelsen av kreditt- og debetkort; styring av datamaskindatabaser; databehandlings- og dataverifiseringstjenester; administrering av dataarkiver, nemlig datalagrings- og - gjenfinningstjenester; promotering av andres konserter og kulturelle evenementer, organisering av utstillinger med handels- eller reklameformål; reklamevirksomhet for transport, reiseliv, hoteller, losji, mat og måltider, sport, underholdning og sightseeing, for turistbyråtjenester, og for opplysninger relatert til priser, rutetabeller og transportmetoder og reisearrangementer via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplysninger vedrørende innkjøp av varer og tjenester online via internett og andre datanettverk; tjenester i forbindelses med dataoppbevaring og kundeprofilinformasjon; tilveiebringelse av en online og mobil katalog med informasjon angående kjøpmenn som godtar kontaktløse mobile betalinger og markedsfører varer og tjenester gjennom denne kanalen; tilveiebringelse av informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle de foranstående. Klasse 36 Finansielle tjenester, nemlig bankvirksomhet, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, kjøpekorttjenester, forhåndsbetalte korttjenester tilbudt gjennom kort med lagret verdi, elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, regningsbetalings- og presentasjonstjenester, kontantutbetaling, verifisering av sjekker, innløsning av sjekker, tilgang til bankinnskudd og bankautomattjenester, autorisasjonsog oppgjørstjenester for transaksjoner, transaksjonsavregning, likviditetsstyring, konsolideringsfondsoppgjør, konsolidert tvistebehandling, tjenester vedrørende dataoppbevaring og kundeprofilinformasjon, og tilknyttet svitsjing, gateway, oppgjør/avregning, og tjenester i forbindelse med bevegelse av penger innen området betalingskort, tjenester for behandling av elektronisk betaling, autentiserings- og verifiseringstjenester i forbindelse med 9

10 registrerte varemerker nr 48/15 betalingstransaksjoner, verdivekslingstjenester, nemlig sikre elektroniske kontanttransaksjoner og elektroniske pengeoverføringer via offentlige datanettverk for å muliggjøre elektronisk handel, elektronisk betalingsformidling, tilveiebringelse av finansinformasjon, nemlig kreditt- og debetkortdata og - rapporter, regnskapsstyring, elektronisk betalingsformidlings- og valutavekslingstjenester, finansvurderings- og risikohåndteringstjenester for andre i området forbrukerkreditt; utsendelse av finansinformasjon via et globalt datanettverk, finansinformasjon fremstilt på datamaskiner ved hjelp av et sikkert informasjonsdatanettverk og rådgivningstjenester angående alle de foranstående tjenester; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, nemlig betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom elektroniske nettverk; finansanalyser og -rådgiving; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; finanstjenester; bankvirksomhet og kredittjenester; tilveiebringelse av tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, kjøpekort og forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tjenester innen bankvirksomhet, betaling, kreditt, debet, belastning, kontantutbetaling samt tilgang til innskudd med lagret verdi; regningsbetalingstjenester; tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort, forhåndsbetalte kort og kort med lagret verdi; sjekkverifiserings- og sjekkinnløsningstjenester; bankautomattjenester; behandling av finansielle transaksjoner både online via en datamaskindatabase eller via telekommunikasjon og ved salgssteder; behandling av finansielle transaksjoner foretatt av kortinnehavere via bankautomater; tilveiebringelse av detaljer vedrørende saldo, innskudd og uttak av penger til kortinnehavere via bankautomater; finansielle oppgjørs- og autorisasjonstjenester i forbindelse med behandlingen av finansielle betalingstransaksjoner; reiseforsikringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisekuponger; autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av regnskap; tjenester innen elektronisk betalingsformidling og valutaveksling; fjernbetalingstjenester; tjenester i forbindelse med elektroniske pengepunger med lagret verdi, tilveiebringelse av elektroniske betalingsformidlings- og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, tjenester i forbindelse med forhåndsbetalte telefonkort, kontantutbetalingstjenester, og tjenester i forbindelse med transaksjonsautorisasjon og -oppgjør; tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av kommunikasjons- og telekommunikasjonsinnretninger; sjekkverifiseringstjenester; utstedelses- og innløsningstjenester, alle relatert til reisesjekker og reisekuponger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; behandling av kreditt- og debettransaksjoner ved telefon og telekommunikasjonsforbindelse; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitalisert informasjon; verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av verdier, herunder elektroniske kontanter, over datanettverk tilgjengelig ved hjelp av smartkort; regningsbetalingstjenester tilveiebrakt gjennom et websted; online bankvirksomhet; finansielle tjenester tilveiebrakt via telefon og ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; tilveiebringelse av finansielle tjenester ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av kontaktløse mobile betalinger via kjøpmenn ved detaljist-, online- eller grossistlokaler; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av en nettskybasert digital lommebok hvor det lagres kundekontoinformasjon for å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort og rabatter hos detaljhandlere og for å få lojalitets- eller pengebonuser som kan godskrives deres kontoer via et "cashback"- system; tjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med fast eiendom; verdiansettelse av fast eiendom; forvaltning av investeringer i fast eiendom; tjenester i forbindelse med investering i fast eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for fast eiendom; eiendomsmegling for fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; forvaltning av finansielle forretninger relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av lån for fast eiendom; finansieringstjenester relatert til utvikling av fast eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; finansielle tjenester relatert til fast eiendom og bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast eiendom; arrangering av låneavtaler sikret i fast eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; arrangering av anskaffelse av finansiering for kjøp av fast eiendom; bistand i ervervelse av og interesser i fast eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; investeringstjenester for næringseiendom; finansielle tjenester relatert til ervervelse av eiendom; finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; finansiell vurdering av selveiereiendom; finansiell vurdering av forpaktet eller festet eiendom; arrangering av utleie av fast eiendom; arrangering av leieavtaler for fast eiendom; utleie av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av selveiereiendom; tjenester i forbindelse med bestyrelse av eiendom relatert til transaksjoner i fast eiendom; verdiansettelse av eiendom; eiendomsporteføljeforvaltning; bestyrelse av eiendom; rådgivingstjenester relatert til eierskap av fast eiendom; rådgivingstjenester relatert til verdiansettelse av fast eiendom; rådgivingstjenester for bedriftseiendom; datastyrt informasjonstjenester relatert til fast eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til ervervelse av fast eiendom; undersøkelsestjenester relatert til utvelgelse av fast eiendom; pantelånsfinansiering og verdipapirisering av aktiva; konsultasjonstjenester angående betalingsløsninger, bankvirksomhet, kredittkort-, debetkort-, betalingskortog bankautomattjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tjenester vedrørende mobil telekommunikasjon; internett-basert telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av data i form av maskin-lesbar kode som fremvises på skjermen til en mobil enhet og overføres over et globalt fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert internett; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller fremvisning av informasjon fra en datamaskinlagret databank eller via internett innen området finansielle tjenester; overføring av data gjennom bruk av elektronisk bildebehandling ved mobiltelefonforbindelse; elektronisk post, tjenester for sending og mottak av meldinger; kringkastingstjenester; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et sikkert datorisert informasjonsnettverk for overføring og utsendelse av en rekke informasjon innen området finansielle tjenester; data- og internett-relaterte tjenester, nemlig tilveiebringelse av online elektronisk databaser via et globalt datanettverk innen området identitetsautentisering og verifisering. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 10

11 registrerte varemerker nr 48/15 og design relatert dertil; tjenester vedrørende industrianalyse og -forskning; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av datamaskinvare og programvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for håndtering, lokalisering, aktivisering og annullering av autentisering og digitale akkreditiver til nærfeltskommunikasjons (NFC)-enheter; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av datamaskinvare og applikasjonsprogramvare for mobile digitale enheter; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner og andre digitale enheter som gjør det mulig for brukere å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort, rabatter, prissammenligningsinformasjon, produktanmeldelser, lenker til andres detaljhandelswebsteder, og informasjon om prisavslag; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare som gjør det mulig for brukere å få tilgang til salgsfremmende tilbud og få pengebonuser som kan godskrives deres kontoer via et "cashback"-system; konsulenttjenester i forbindelse med datamaskinvare og programvare; dataprogrammering; støtte og konsulenttjenester for administrasjon av datasystemer, databaser og applikasjoner; ASP-tjenester (Application Service Provider), ASP (Application Software Provider) med fokus på programvare for mottak, sending og visning av verdikort, kuponger, koder til verdikort, spesielle tilbud, anmeldelser, produktinformasjon, prissammenligningsinformasjon, lenker til websteder, samt mottak og sending av data for kjøp av varer og tjenester; ASP (Application Service Provider) med fokus på programvare som gir forbrukere informasjon angående prisavslag, verdikort og spesielle tilbud for andres varer og tjenester; ASP-tjenester vedrørende programvare for sosiale nettverk; grafisk design for kompilering av nettsider på internett; informasjon relatert til datamaskinvare eller programvare tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av websteder; vertskap for andres websteder; opprettelse av websider; design, opprettelse og vertskap for handelswebsteder; design, opprettelse og vertskap for websteder for regningsbetaling; tjenester for gjenfinning av lagrede data; datalagringstjenester; datakryptering og dekryptering av finansinformasjon; tjenester for autentisering av digitale signaturer for autentisering av andre, nemlig datakryptering og dataintegritet; tilveiebringelse for andre av krypterte og digitalt underskrevne og autentiserte data til bruk ved utstedelse og validering av digitale sertifikater innen området dokumentautentisering; verifisering, autentisering, utstedelse, fordeling og administrasjon av digitale sertifikater; tekniske konsultasjonstjenester innen områdene dataprogrammering; finansielle datanettverk, databehandling, sikker kommunikasjon, datakryptering og -dekryptering og lokalnettssikkerhet; utsendelse av informasjon over et globalt datanettverk innen områdene dataprogramvare, datamaskinvare, finansielle datanettverk og lokalnett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jolema Restaurantdrift AS, Florenveien 10, 3265 LARVIK, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 29 Ferdigmåltider bestående hovedsakelig av fjærkre og/eller kjøtt; frukt-, yoghurt- eller melkebaserte desserter; kokte eller stekte grønnsaker. Klasse 30 Tørre eller flytende ferdigmåltider bestående hovedsakelig av pasta eller ris; hotdogs; kinesiske dumplings. Klasse 43 Catering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; levering av ferdigmåltider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RUFF STUFF RUFF STUFF AS, Postboks 752, 4666 KRISTIANSAND S, Klasse 18 Bager, ryggsekker. Klasse 25 Klær og sko. Klasse 26 Beltespenner. 11

12 registrerte varemerker nr 48/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AS HOME AGAIN, Postboks 869, 4004 STAVANGER, Klasse 43 Hoteller. Utleie av værelser. Pensjonater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tidal Music AS, Grensen 5/7, 0159 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av lyddata; datasoftware for bruk i forbindelse med nedlastning og direkteavspilling (streaming) av lydmateriale via internett, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av tekst, data, bilder, og lydfiler; datasoftware for administrasjon av personlig informasjon; datasoftware for tilgang, lesing og søking i online databaser; datasoftware som muliggjør programmering og distribuering av lyd, tekst og annet multimedieinnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte og utdannelsesprogrammer via kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribusjon og administrasjon av data og lenker mellom dataservere og brukere tilknyttet elektroniske kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med administrasjon og forvaltning av databaser for sosiale nettverk; datasoftware som skaper søkbare databaser med informasjon og data; software som gjør brukere i stand til å avspille og programmere musikk og underholdningsrelatert lyd; nedlastbare datafiler inneholdende musikk, lydopptak, underholdningsrelatert lydinnhold, video og annet multimediainnhold; datahardware og periferiutstyr, nemlig en nettverksadapter for trådløs overføring av lyd, video og multimediainnhold; nedlastbare videoopptak og musikalske lydopptak. Klasse 35 Detaljhandelstjenester innen området for musikk, lyd og audio-visuelle verker og relaterte varer; detaljhandelstjenester i form av abonnementsordninger for musikk, lyd og multimediainnhold; tilveiebringelse og administrasjon av en online markedsplass for kjøp og salg av musikk, lyd og audio-visuelle verker og relaterte varer; og salgsfremmende tjenester innen området for musikk, lyd og audio-visuelle verker og relaterte varer. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; strømming av musikk, lyd, bilde, video og annet multimediainnhold over internett, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av strømmet og nedlastbar musikk, lyd, video og annet multimedieinnhold; kringkasting og overføring av strømmet og nedlastbar digital musikk, lyd, video og multimediainnhold; webcasting; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og gruppeforum for overføring av informasjon og meldinger mellom brukere, innen området for underholdning, musikk, konserter, nyheter og kulturelle evenementer; tilveiebringe tilgang til nettsteder og databaser på internett som presenterer artister, musikkalbum og sanger, underholdningstjenester, nemlig musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyheter, og som gjør kunder i stand til å programmere lyd, tekst, video og annet multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte programmer på et nettsted og i mobile applikasjoner. Klasse 41 Tilveiebringelse av et nettsted inneholdende ikkenedlastbare musikkfremførelser, musikalske presentasjoner, musikkvideoer, relaterte filmklipp, og fotografier; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av forhåndsinnspilt musikk, informasjon innen området for musikk, kommentarer og artikler om musikk, alt online via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av lydmateriell, konsertinformasjon samt informasjon om musikkalbum, artister og sanger, via et nettsted; presentasjon av artister, musikkalbum og sanger via et nettsted; underholdningstjenester, nemlig presentasjon av musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyheter, tilveiebrakt gjennom et nettsted og en database; underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av strømmet eller nedlastbar musikk, filmer, TV-programmer, lydbøker og spill til onlinebrukere via globale eller lokale datanettverk; forlagsvirksomhet og publiseringstjenester; informasjon relatert til underholdning tilveiebrakt online fra en database eller internett; underholdningstjenester, nemlig presentasjon av nedlastbare ringetoner, hovedringetoner, ringe-tilbake-toner, forhåndsinnspilt musikk, video og grafikk til mobile kommunikasjonsenheter via et globalt datanettverk og trådløse nettverk. Klasse 42 Tilveiebringelse av et nettsted for midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software som setter brukere i stand til å laste ned musikk, audio-videoinnhold, bilder og annet innhold over internett, mobile enheter, trådløse internettnettverk eller systemer og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted inneholdende teknologi som setter brukere i stand til å laste ned musikk, audio-videoinnhold, bilder og annet innhold over internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester som tilveiebringer software til bruk i forbindelse med online musikkabonnementstjenester, nemlig for lesing, innhenting og lytting til digitale musikk- eller videofiler; tilveiebringe online tjenester via internett, mobile 12

13 registrerte varemerker nr 48/15 enheter, trådløse internettnettverk eller -systemer og andre datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk, for å sette brukere i stand til å skape spillelister og innhente digital musikk, bilder eller video; tilveiebringe midlertidig bruk av online nedlastbar software som setter brukere i stand til å aksessere og programmere lyd-, bilde- og audiovideoinnhold; tilveiebringe et nettsted som setter kunder i stand til å aksessere og programmere musikk, bilder, video og audio-videoinnhold på et nettsted og i mobile applikasjoner; tilveiebringelse av online, ikkenedlastbar software som setter brukere i stand til å programmere lyd, tekst, video og annet multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer og underholdningsrelaterte programmer på et nettsted og i mobile applikasjoner, via et nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tidal Music AS, Grensen 5/7, 0159 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av lyddata; datasoftware for bruk i forbindelse med nedlastning og direkteavspilling (streaming) av lydmateriale via internett, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av tekst, data, bilder, og lydfiler; datasoftware for administrasjon av personlig informasjon; datasoftware for tilgang, lesing og søking i online databaser; datasoftware som muliggjør programmering og distribuering av lyd, tekst og annet multimedieinnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte og utdannelsesprogrammer via kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribusjon og administrasjon av data og lenker mellom dataservere og brukere tilknyttet elektroniske kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med administrasjon og forvaltning av databaser for sosiale nettverk; datasoftware som skaper søkbare databaser med informasjon og data; software som gjør brukere i stand til å avspille og programmere musikk og underholdningsrelatert lyd; nedlastbare datafiler inneholdende musikk, lydopptak, underholdningsrelatert lydinnhold, video og annet multimediainnhold; datahardware og periferiutstyr, nemlig en nettverksadapter for trådløs overføring av lyd, video og multimediainnhold; nedlastbare videoopptak og musikalske lydopptak. Klasse 35 Detaljhandelstjenester innen området for musikk, lyd og audio-visuelle verker og relaterte varer; detaljhandelstjenester i form av abonnementsordninger for musikk, lyd og multimediainnhold; tilveiebringelse og administrasjon av en online markedsplass for kjøp og salg av musikk, lyd og audio-visuelle verker og relaterte varer; og salgsfremmende tjenester innen området for musikk, lyd og audio-visuelle verker og relaterte varer. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; strømming av musikk, lyd, bilde, video og annet multimediainnhold over internett, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av strømmet og nedlastbar musikk, lyd, video og annet multimedieinnhold; kringkasting og overføring av strømmet og nedlastbar digital musikk, lyd, video og multimediainnhold; webcasting; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og gruppeforum for overføring av informasjon og meldinger mellom brukere, innen området for underholdning, musikk, konserter, nyheter og kulturelle evenementer; tilveiebringe tilgang til nettsteder og databaser på internett som presenterer artister, musikkalbum og sanger, underholdningstjenester, nemlig musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyheter, og som gjør kunder i stand til å programmere lyd, tekst, video og annet multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte programmer på et nettsted og i mobile applikasjoner. Klasse 41 Tilveiebringelse av et nettsted inneholdende ikkenedlastbare musikkfremførelser, musikalske presentasjoner, musikkvideoer, relaterte filmklipp, og fotografier; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av forhåndsinnspilt musikk, informasjon innen området for musikk, kommentarer og artikler om musikk, alt online via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av lydmateriell, konsertinformasjon samt informasjon om musikkalbum, artister og sanger, via et nettsted; presentasjon av artister, musikkalbum og sanger via et nettsted; underholdningstjenester, nemlig presentasjon av musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyheter, tilveiebrakt gjennom et nettsted og en database; underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av strømmet eller nedlastbar musikk, filmer, TV-programmer, lydbøker og spill til onlinebrukere via globale eller lokale datanettverk; forlagsvirksomhet og publiseringstjenester; informasjon relatert til underholdning tilveiebrakt online fra en database eller internett; underholdningstjenester, nemlig presentasjon av nedlastbare ringetoner, hovedringetoner, ringe-tilbake-toner, forhåndsinnspilt musikk, video og grafikk til mobile kommunikasjonsenheter via et globalt datanettverk og trådløse nettverk. Klasse 42 Tilveiebringelse av et nettsted for midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software som setter brukere i stand til å laste ned musikk, audio-videoinnhold, bilder og annet innhold over internett, mobile enheter, trådløse internettnettverk eller systemer og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted inneholdende teknologi som setter brukere i stand til å laste ned musikk, audio-videoinnhold, bilder og annet innhold over internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester som tilveiebringer software til bruk i forbindelse med online musikkabonnementstjenester, nemlig for lesing, innhenting og lytting til digitale musikk- eller videofiler; tilveiebringe online tjenester via internett, mobile enheter, trådløse internettnettverk eller -systemer og andre datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk, for å sette brukere i stand til å skape spillelister og innhente digital musikk, bilder eller video; tilveiebringe midlertidig bruk av online nedlastbar software som setter brukere i stand til å aksessere og programmere lyd-, bilde- og audiovideoinnhold; tilveiebringe et nettsted som setter kunder i stand til å aksessere og programmere musikk, bilder, video og audio-videoinnhold på et nettsted og i mobile applikasjoner; tilveiebringelse av online, ikkenedlastbar software som setter brukere i stand til å programmere lyd, tekst, video og annet 13

14 registrerte varemerker nr 48/15 multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer og underholdningsrelaterte programmer på et nettsted og i mobile applikasjoner, via et nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOCHARR Blåfjell AS, Jule Industriområde, 7884 SØRLI, Klasse 39 Båtutleie; elvetransport; omvisningstjenester; organisering av reiser; sightseeing [turisme]; transport av reisende; vanndistribusion. Klasse 43 Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; kafeer; turisthytter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BB-8 Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. B, US- CA94129 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/530,432 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONRACK EMC Corporation, 176 South Street, US-MA01748 HOPKINTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for administrasjon og instrumentering av datamaskinvare; dataprogramvare for oppdagelse, initialisering, konfigurering, vedlikehold, og overvåkning av datamaskinvare, inkludert databehandling, lagring, og nettverksbygging, innen en eller flere kabinetter. Scandinavian Slots Limited, 71, fl. 3, Tower Road, MT SLIEMA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; registrert dataprogramvare; dataprogrammer (nedlastbar programvare); programvare (nedlastbar programvare); dataprogrammer; dataprogramvare; dataprogramvarer; interaktive multimedia-dataprogrammer; dataprogrammer for nettverksstyring; dataprogrammer (nedlastbar software); dataprogrammer (nedlastbar programvare); dataprogramvare for grafikk; dataprogrammer for adgang til og anvendelse av Internett; dataprogramvare som gjør det mulig å spille spill; spillprogramvare; dataprogrammer for interaktivt fjernsyn og for interaktive spill og/eller quiz; interaktiv underholdningsprogramvare for datamaskiner; interaktiv underholdningsprogramvare for anvendelse med personlige datamaskiner. Klasse 41 Spilltjenester; arrangering av spill; organisering av spill; tilveiebringelse av spill; spilltjenester online; underholdningstjenester vedrørende spillautomater; utleie av spillautomater; kasino, spill og gamblingtjenester; informasjon til spillere av spill om rangeringen av deres spillresultater via nettsteder; tjenester vedrørende organisering av spill; arrangering av spill og tevlinger; spilltjenester online (via datanettverk); organisering av quiz, spill og tevlinger; organisering av tevlinger, quiz og spill; tilveiebringelse av spill via et datamaskinbasert system; tjenester via Internett vedrørende elektronisk spill og tevlinger; spilltjenester som leveres via direkte tilknytning til et datanettverk; elektroniske spilltjenester som leveres fra en datamaskinbasert database eller via Internett; tilveiebringelse av informasjon via nettet vedrørende 14

15 registrerte varemerker nr 48/15 dataspill og datastyrt forbedring av spill; levering av interaktive dataspill for flere spillere via Internett og elektroniske kommunikasjonsnett; elektroniske spilltjenester, inklusiv levering av dataspill gjennom direkte tilknytning eller gjennom et globalt datanettverk; gambling; kasinotjenester; kasinoer; kasino (hasardspill); gamblingvirksomhet; gamblingtjenester; hasardspill; hasardspilltjenester; hasardspilltjenester for underholdningsformål; underholdning; underholdningstjenester; interaktiv underholdning; direktekoblet underholdning; anbringelse av underholdning; underholdning vedrørende tevlinger; tilveiebringelse av underholdning online; tilveiebringelse av underholdning via Internett. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskinvare og - programvare; utvikling av programvare, programmering og implementering; dataprogrammering; dataprogrammeringsvirksomhet; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; frembringelse av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer; designtjenester vedrørende dataprogrammer; utforming av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; modifisering av dataprogrammer; konfigurasjon av dataprogarmvare; konfigurering av dataprogramvare; dataprogramvare (vedlikehold av); vedlikehold av dataprogramvare; dataprogramvare (oppdatering av); dataprogramvare (utforming av); dataprogrammering for Internett; fremstilling, oppdatering og tilpasning av dataprogrammer; utforming, utvikling og applikasjon av dataprogramvare; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av dataprogramvare; utforming av spill; utvikling av dataprogrammer; utvikling av datasystemer; utvikling av programvare; utvikling av databaserte nettverk; utforming og utvikling av databaser; design og utvikling av datamaskinvare; utvikling av programvare til dataspill; utvikling, design og oppdatering av hjemmesider; design, utvikling og vedlikehold av intranett; utvikling av programvare for å lagre og motta multimedia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIGON TECHNOLOGY Huddig AB, Kabelvägen 2, SE HUDIKSVALL, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 7 Traktorgravere; jordbearbeidelsesmaskiner; jordbruksmaskiner; jordrotasjonsmaskiner; gravemaskiner; hjullastere; linjemaskiner; kraftoverføringsenheter for maskiner; differensialoverføringer til maskiner; motorer for maskiner; drivanordninger for maskiner; maskiner for veibygging; elektriske drivmekanismer for maskiner; slanger av metall for overføring av hydraulisk kraft i maskiner; motorer, drivliner og deler for generiske maskiner; hydraulmotorer; hydrauliske akkumulatorer (maskindeler); hydrauliske transmisjoner, ikke for landkjøretøyer; hydrauliske drivanordninger for maskiner; el-motorer og motorer; styremekanismer for maskiner, el-motorer og motorer; transportører (maskiner) for industrielt bruk; elektriske drivmekanismer for maskiner; elektroniske styresystemer for maskiner; elektriske drivemotorer for Klasse 9 maskiner; transportører for jordbruks- og hagemaskiner samt deler og komponenter til disse; forflytnings- og håndteringsutstyr; diesel-elektriske generatorer; transmisjoner for maskiner; transmisjonsveksler for maskiner. Elektroniske styresystemer for maskiner; elektriske og elektroniske komponenter. Klasse 42 Teknologiske rådgivningstjenester; rådgivning vedrørende industriell teknologi; teknologiske konsultasjoner; teknologisk forskning for byggindustrien; vitenskapelige og teknologiske tjenester; utforming av industrielle maskiner; vedlikehold av dataprogramvare for anvendelse ved drift av fyllingsapparater og -maskiner; utforming av industrielle maskiner; byggtekniske tjenester; utforming av kjøretøyer og kjøretøydeler og -komponenter; design og utvikling av datamaskinvare og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Staur foods AS, Kjøpmannsgata 37, 7415 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konservert, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; sakt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 15

16 registrerte varemerker nr 48/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Staur foods AS, Kjøpmannsgata 37, 7415 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konservert, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, sakt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Techknowledge Advania AS, Postboks 6534 Etterstad, 0606 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer. Klasse 42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare. Programmering for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMERICAN EXPLORER Ricardo Beverly Hills, Inc., 6329 South 226th Street, Suite 101, US-WA98032 KENT, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 18 Bagasjeartikler; bager, vesker, kofferter, reisevesker, håndkofferter, håndveske, kosmetikkvesker, prøvekofferter, reisebager (holdalls), toalettvesker, toalettbager, hjul, håndtak og trillehåndtak for bagasjeartikler, deler og tilbehør for alle de foran nevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/530,794 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., Suite 11B, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til behandling av diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser. Klasse 10 Medikamenttilførselssystemer; medisinske apparater til administrasjon av legemidler; medisinske apparater til behandling av diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser. Klasse 41 Utvikling og formidling av opplæringsmateriale av andre innen områdene for diabetes, fedme, medikamenttilførselssystemer, medisinske apparater til administrasjon av legemidler, medisinske apparater til behandling av diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler; utdannelsestjenester, nemlig, ledelse av leksjoner, seminarer, konferanser, arbeidsgrupper, ekskursjoner og programmer innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, og i behandlinger relatert dertil, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler, og distribusjon av opplæringsmateriale i forbindelse dermed. Klasse 42 Forskning og utvikling av farmasøytiske preparater, produkter og teknologi innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler; medisinsk og vitenskapelig forskning innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler; tilveiebringelse av medisinsk og vitenskapelig forskningsinformasjon innen 16

17 registrerte varemerker nr 48/15 områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler, legemidler og klinisk utprøving; vitenskapelige undersøkelser for medisinske formål; medisinsk forskning; design og utprøving av nye produkter, teknologier og terapier innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler. Klasse 44 Medisinske informasjonstjenester, nemlig, tilveiebringelse av informasjon om emnene diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser, og diagnoser, behandling og håndteringsterapier relatert dertil; tilveiebringelse av informasjon innen områdene for medisin, legemidler, klinisk utprøving, medisintilførselsteknologier, og administrasjon av legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/570,146 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STONE WALL Baker Hughes Incorporated, P.O. Box 4740, US- TX HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Borehullutstyr og serviceverktøy for olje- og gassbrønner, nemlig maskiner for bruk til brønnisolering i form av brønnpakninger eller broplugger til å muliggjøre isolasjon av strømmen av fluider til eller fra geologiske brønnformasjoner eller til å muliggjøre intervallbrønnformasjonsstimulering (interval well formation stimulation). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/530,791 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., Suite 11B, US-MA02210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til behandling av diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser. Klasse 10 Medikamenttilførselssystemer; medisinske apparater til administrasjon av legemidler; medisinske apparater til behandling av diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser. Klasse 41 Utvikling og formidling av opplæringsmateriale av andre innen områdene for diabetes, fedme, medikamenttilførselssystemer, medisinske apparater til administrasjon av legemidler, medisinske apparater til behandling av diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler; utdannelsestjenester, nemlig, ledelse av leksjoner, seminarer, konferanser, arbeidsgrupper, ekskursjoner og programmer innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, og i behandlinger relatert dertil, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler, og distribusjon av opplæringsmateriale i forbindelse dermed. Klasse 42 Forskning og utvikling av farmasøytiske preparater, produkter og teknologi innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler; medisinsk og vitenskapelig forskning innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler; tilveiebringelse av medisinsk og vitenskapelig forskningsinformasjon innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler, legemidler og klinisk utprøving; vitenskapelige undersøkelser for medisinske formål; medisinsk forskning; design og utprøving av nye produkter, teknologier og terapier innen områdene for diabetes, fedme, metabolske sykdommer/lidelser, medisintilførselsteknologier og administrasjon av legemidler. Klasse 44 Medisinske informasjonstjenester, nemlig, tilveiebringelse av informasjon om emnene diabetes, fedme og metabolske sykdommer/lidelser, og diagnoser, behandling og håndteringsterapier relatert dertil; tilveiebringelse av informasjon innen områdene for medisin, legemidler, klinisk utprøving, medisintilførselsteknologier, og administrasjon av legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PuriMin IC Scandinavia AS, c/o Fakturamottak, Postboks 5074, 8608 MO I RANA, Klasse 3 Blekemidler for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; etterbarberingsmidler; fargestoffer for håret; hårstylingpreparater, nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, lotion og balsamer; kosmetikk og kosmetiske preparater; kosmetikk for øyebryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; lotion for kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; neglelakk; oljer for parfymer; parfymer; parfymevarer; pudder for sminking; rouge; sjampo; sjampo for kjæledyr; sminkeprodukter; sminker; solbeskyttende midler; solkrem; såpe; såpestykke; tørrsjampo; eteriske oljer, hudpleie og hårpleieprodukter; preparater for vasking, toning, farging, bleking, legging og styling av hår; preparater for hårkrølling. 17

18 registrerte varemerker nr 48/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COCRAFT Clas Ohlson AB, SE INSJÖN, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; sandpapir og slipepapir. Klasse 6 Verktøybokser og -kasser av metall; låser og lukkeanordninger av metall; hengelåser; rørbeslag. Klasse 7 Håndverktøy, andre enn hånddrevne; elektriske kniver, sakser, visper, boksåpnere og limpistoler; elektriske verktøy for hagearbeid; sagblad for bruk med elektrisk verktøy; sagblad (deler av maskiner); kompressorer; sprøytemalingsapparater; bits for håndholdte verktøy, andre enn hånddrevne; trykkluftapparater, -verktøy og -pumper; elektriske driller; løfteapparater; holdeanordninger for maskinverktøy; forseglingsmaskiner til industrielle formål; apparater for lasting og lossing; elektriske apparat for forsegling av plastemballasje; elektrisk sveiseapparat; feie-, rengjørings- og vaskemaskiner; støvsugere; høytrykksspylere, utstyr for utvendig rydding og rengjøring; snøfresere; gressklippere; slipemaskiner; muttertrekkere (maskiner); motorsager; kjeder for motorsager; maskiner og apparater for polering (elektriske); sirkelsager; motordrevne stikksager, løvsager; høvlemaskiner; varmluftspistoler (elektriske); komposteringsmaskiner; vedkløyvere (maskiner); graveringsmaskiner; spikerpistoler (elektriske); elektriske plentrimmere; filtre for maskiner; deler av de forannevnte maskiner; deler av maskinverktøy. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); kniver (håndverktøy); skrutrekkere; muttertrekkere; nøkler (verktøy), fastnøkler; skiftenøkler; tenger; kubein (verktøy); brekkjern; hammere; spatler (håndverktøy); momentnøkler (håndverkøty), skraller (håndverktøy); stiftepistoler (håndverktøy), heftepistoler (håndverktøy); skruetvinger (håndverktøy), klemmer (håndverktøy); bits til håndverktøy; bits- og hylsenøkkelsett; deler til hånddrevet verktøy; sagblad (deler av håndverktøy); håndverktøy for skjæring, boring, maling, sliping og overflatebehandling; hånddrevne driller; kuttere; filer (verktøy); håndsager; håndsakser (håndverktøy); hånddrevne hageredskaper; spader (håndverktøy); beskjæringskniver for trær (håndverktøy); Klasse 9 beskjæringssakser; verktøybelter. Apparater og instrumenter til veiing og måling og til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for lasermåling; batterier og batteriladere; stikkontakter til antenner og elektriske brytere; elektriske kabler; distansemålere, instrumenter til måling av størrelse og dimensjon; målebånd; skyvelær; vinkelhaker (måleinstrument); tommestokker; vatere; vernebriller. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lamper; spredere og sprinkleranlegg til hagebruk. Klasse 16 Artikler til bruk for kunstnere; dekorasjons- og kunstmaterialer; malekroster; maleruller; malertrau. Klasse 18 Verktøyvesker. Klasse 20 Verktøyskap av metall; arbeidsbenker; spoler, ikke av metall, ikke mekaniske, for fleksible rør og slanger; oppbevaringsbokser og -kasser, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESTEE LAUDER SUPREME POWER Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander Blvd, CA-ONM1S3K9 AGINCOURT, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MetaBurn VITAMAIL AS, Prinsens gate 2, 0152 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 35 Markedsføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/647,883 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, US- TX75080 RICHARDSON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Klokker, smykker og juvelervarer. Klasse 18 Nøkkelringanheng, håndvesker, pengepunger, portemoneer, handlevesker, handlebager, vesker, seddelbøker, lommebøker, skuldervesker, budvesker, dokumentmapper, ryggsekker. Klasse 35 Detaljhandelsvirksomhet, online detaljhandelsvirksomhet og postordrekatalogtjenester omfattende klokker, smykker, juvelervarer, solbriller, briller, belter, nøkkelringanheng, håndvesker, pengepunger, portemoneer, handlevesker, 18

19 registrerte varemerker nr 48/15 handlebager, vesker, seddelbøker, lommebøker, skuldervesker, budvesker, dokumentmapper, ryggsekker, pc-vesker, telefonetuier og deksler, etuier og deksler til nettbrett, elektronikk, parfyme, eau-decologne, stearinlys, moteaksessorier, lærvarer og bekledningsaksessorier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TALISKER SKYE Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Picterus PICTERUS AS, Elvevegen 23, 7031 TRONDHEIM, Klasse 9 Addisjonsmaskiner; akustiske alarmapparater ; alarminstrumenter; antiblendingsbriller; apparater for presisjonsmåling; applikasjoner, nedlastbare; audiovisuelle apparater for undervisning; avstandsmåleapparater; babymonitorer; beskyttelsesmasker; brilleinstrumenter; bærbare datamaskiner; bærbare medieavspillere; dagbøker (elektroniske); databehandlingsapparater og - innretninger; databærere [optiske]; datamaskiner; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; detektorer; diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; digitale skilt; distansemålere; eksponeringsmålere [lysmålere]; elektriske apparater for kontroll og overvåkning; elektriske batterier; elektroniske lommeoversettere; elektroniske oppslagstavler; elektroniske penner; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; fartsmålere; filtre for fotografering; filtre for ultrafiolette stråler [for fotografering]; fjernkontroller; forstørrelsesapparater [fotografering]; forstørrelsesglass [optikk]; fotografiapparater; geodetiske apparater og - instrumenter; grensesnittenheter for datamaskiner; identitetskort [magnetiske]; interkommunikasjonsapparater; klær spesielt laget for bruk i laboratorier; kodete identifikasjonsarmånd, magnetiske; kodete magnetkort; kontrollapparater, elektriske; korreksjonsglass [optikk]; lagringsenheter for datamaskiner; lesebrett; lesere [databehandlingsutstyr]; livredningsutstyr; lysende eller mekaniske signalanordninger ; lysende sjømerker; mobiltelefoner; mobiltelefonstropper; måleapparater, elektriske; måleinstrumenter for bredde og høyde; måleredskaper; måleringer; nedlastbare billedfiler; objektiver [optikk]; observasjonsinstrumenter; okularer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; optiske apparater og instrumenter; optiske databærere; optiske glass; optiske lesere; optiske linser; optiske speil; optiske tegnlesere; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]; ringeklokker [varslingsapparater]; skanner [databehandlingsutstyr]; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; skjermer [fotografi]; spektroskoper; spesialmøbler for bruk i laboratorium; strekkodelesere; summere; tegnefilmer; tilpasser for datamaskiner; undervisningsapparater. Klasse 10 Analyseapparater for blod; analyseapparater for medisinsk bruk; apparater for amming; beholdere spesielt laget for medisinsk avfall; bestikk for kirurger og leger; biteringer [for å lette tannfrembrudd]; diagnoseapparater for medisinske formål; diagnostiske testsett; filtre for ultrafiolette stråler [for medisinsk bruk]; graviditetsbelter; hematimeter [apparater for blodundersøkelser]; kirurgisk instrumentbestikk; kroppsrehabiliteringsapparater for medisinske formål; kuvøser for babyer; kuvøser for medisinsk bruk; kvartslamper for medisinsk bruk; lamper for medisinsk bruk; lamper med ultrafiolette stråler for medisinsk bruk; laser for medisinsk bruk; lukkeanordninger for tåteflasker; masker for helsepersonell; medisinske apparater og instrumenter; medisinske innføringswire; monitorer for medisinske formål; narresmokker; navlebind; puter for medisinsk bruk; smokker; smokker for tåteflasker; sonder for medisinsk bruk; spesialkofferter for medisinske instrumenter; spesialmøbler for medisinsk bruk; spesialsenger for medisinsk formål; sterile laken for operasjoner; temperaturindikatorer for medisinske formål; tåteflasker; vannputer for medisinsk bruk; vannsenger for medisinsk bruk. Klasse 16 Albumer; almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita); atlaser; aviser; bagasjemerker (av papir); billetter; bladpapir [papirvarer]; boblet plastark for emballasje og innpakking; brevpapir; brosjyrer; bøker; diagrammer; dokumentomslag; dokumentstativer; emballasjepapir; etiketter, ikke av tekstiler; falseinnretninger [kontorartikler]; flygeblad; geografiske kart; grafiske reproduksjoner; grafiske trykk; hefter; håndbøker; indeksregistre [kataloger]; innpakningsmateriale av stivelse; innpakningspapir; instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; kalendere; kartong ; kartotekkort [papirvarer]; kasser av kartong eller papir; kataloger; klebestifter [papirhandel]; kontorrekvisita, unntatt møbler; kopieringspapir; kort ; kremmerhus av papir; kunngjøringskort [papirvarer]; limstifter [papirhandel]; lykkønskningskort; magasiner [tidsskrifter]; notatblokker; notatbrett med papirklype; notisbøker; omslagspapir; pamflett; papir ; papp ; papphylster; pennaler; penner [kontorrekvisita]; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plater [graveringer]; polstret emballasje av papir eller papp; poser for emballasje [av papir eller plast]; postkort; raderkniver; regnetabeller; samlemapper [papirhandel]; setterammer [trykkeri]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skrivesaker; tall [trykktyper]; tegnebrett; tegnepenner; tegneserier; tegneutstyr; tegninger; tidsskrifter; trykksaker; trykte publikasjoner; trykte tidstabeller; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. Klasse 44 Fysioterapitjenester; helsestasjoner; helsetjeneste; hospitaler; hvilehjem; jordmortjenester; konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; legebehandling; medisinsk rådgivning for handikappede; poliklinikktjenester; rekonvalesenshjem; solariumstjenester; sykepleiertjenester; utleie av medisinsk utstyr. 19

20 registrerte varemerker nr 48/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BENARX Benarx Solutions AS, Kokstaddalen 3, 5257 KOKSTAD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; brannhemmende midler; konserveringsmidler Klasse 6 for betong, unntatt maling og oljer. Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; stillaser av metall. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, pakningsog isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale for termisk-, akustisk-, elektrisk- og brannisolering; isolasjonsbokser; isolasjonsjakker. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet; kutting, fjerning og demontering av installasjoner i olje- og gass-sektoren; rivningstjenester; overflatebehandling, nemlig sliping, rensing, vasking, høytrykksspyling, sandblåsing og blåserensing; ultrahøytrykk vannjetting, nemlig rensing av overflater ved hjelp av vann under særdeles høyt trykk; tjenester relatert til brannsikring, nemlig passiv brannbeskyttelse av materiell ved påføring av brannhemmende og brannisolerende belegg; isoleringstjenester; subsea isolering, nemlig isolering av utstyr og installasjoner som brukes under vann; brannisolering; oppsetting og utleie av stillaser; tjenester vedrørende tilkomstteknikk, nemlig det å tilveiebringe adkomst til et arbeidssted, ved klatring i tau, bruk av nett for tilkomst eller ved bruk av kraner eller andre mobile systemer for tilkomst; oppsetting og utleie av overtrykkshabitat, nemlig et lukket arbeidsområde med styresystem for bruk ved sveising og annet varmearbeid; registreringen omfatter ikke boring. Klasse 40 Bearbeiding av materialer, nemlig avsliping, brannimpregnering, cadmium-belegging, fresearbeid, galvanisering, lodding, materialbehandling etter bestilling fra andre, metallbelegging, nedsliping, petroleumsbehandling, polering, pussing, skraping, sliping, valsing; avfallsbehandling (gjenvinning), avfallsdestruksjon, avfallsforbrenning, avfallssortering. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; teknisk tegning; arkitektvirksomhet; sertifiseringstjenester; inspeksjonstjenester; inspeksjonstjenester vedrørende arkitekttjenester og isolasjonstjenester; tjenester relatert til brannsikring, nemlig ingeniør- og rådgivningstjenester relatert til passiv brannbeskyttelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZPIN AS, Billingstadsletta 46, 1396 BILLINGSTAD, Klasse 42 Softwaretjenester [SaaS]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Multicom Security AB, Telefonvägen 30, SE HÄGERSTEN, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Alarmapparater, -apparater, -instrumenter og -utstyr; alarmsendere og -mottakere; apparater og instrumenter for måling, signalering, kontroll (overvåking) og for å alarmere; elektroniske styrings- og varslingsapparater; apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; deler og tilbehør til forannevnte varer, ikke opptatt i andre klasser; antenner, batterier, termometere, detektorer og koblingsanordninger for antennekabler til alarmsendere; programvare for alarmsystemer. Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av alarmapparater, -instrumenter og -utstyr. Klasse 38 Data- og telekommunikasjonstjenester; mobilbasert alarmoverføring fra alarmsystemer, heiser og teknisk utstyr i alarm- og brannstasjoner. Klasse 42 Databasert lagring og generering av signaler og datautveksling i data- og telekommunikasjonssystemer. Klasse 45 Alarm- og sikkerhetstjenester; overvåkning av alarm inklusiv heis-, tyveri- og innbruddsalarmsystemer og - utstyr. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00019 22. mars 2017 Klager: Representert ved: Donghal LLC Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/14-2013.12.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 01/14-2013.12.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 01/14-2013.12.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7831 Søknadsnr. 2005 01873 Søker: IGN Entertaiment Inc., Brisbane, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. april 2010

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/ NO årgang 107 ISSN

nr 14/ NO årgang 107 ISSN . nr 14/17-2017.04.03 NO årgang 107 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer