nr 49/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Ansvarsmerker Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Slettelser, begjært av innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 49/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NETLEDGER HOLDING AS, Østensjøveien 39/41, 0667 OSLO, Klasse 35 RegnskapsførselRegnskapsanalyser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AZUMI Musik Meyer GmbH, Industriestrasse 20, DE MARBURG, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 15 Musikkinstrumenter; musikk-synthesizere med eller uten keyboard; tilbehør til musikkinstrumenter, nemlig beholdere, kofferter, kasser, bager, hylstre, etuier og overtrekk til instrumenter, stativer, holdere, racks, støtter og bæreseler til instrumenter, instrumentstoler, blåsebelger, plektre, taster, strenger, buer til strengeinstrumenter, trommeskinn, trommestikker, rørblader til blåseinstrumenter, munnstykker, piper, ventiler, dempere, øvelsespads og -matter; pianoer og tastaturer til musikkinstrumenter, inkludert keyboards, pianoer, digitale pianoer, musikkeyboards. Klasse 35 Organisering og avholdelse av kommersielle utstillinger på området for musikk, musikkinstrumenter og musikkrelatert software; organsiering og gjennomførelse og ledelse av handelsmesser. Klasse 41 Organisering og ledelse av musikkundervisning; organisering, gjennomførelse og ledelse av kulturelle arrangementer, kongresser, kollokvier, seminarer, symposier, workshopper, musikkopptredener, orkestervirksomhet, konserter; opptaksstudioer; komponering av musikk; utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre trykksaker samt av elektroniske lagringsmedia, inkludert databærere; utleie av musikkinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dscal LITHICON NORWAY AS, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM, PSYKOLOG TRULS PAULSEN, Skule Bårdsønsgate 15, 7052 TRONDHEIM, Klasse 42 Geologisk forskning, geologisk leting, geologiske grunnundersøkelser, kalibreringstjenester, konsulentbistand ved oljeleting, utarbeidelse av dataprogrammer, analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster, utleie av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/443,571 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marathon Oil Co, 5555 San Felipe Road, US-TX77056 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 4 Petroleum, råolje, hydrokarbongass, naturgass, petroleumsgass, komprimert naturgass, naturgass i væskeform, petroleumsgass i væskeform, steinkullgass, biogass, tungolje,drivstoff fremstilt av råolje, tjæresand, syntetisk gass, gasshydrat, skifergass, kondensat, flytende naturgass, bitumen, asfalten, kerogen. Klasse 37 Brønnboringstjenester; teknisk konsulentvirksomhet relater til installasjon av olje- og gassutstyr, kontrollsystemer og maskineri; sementeringstjenster for olje- og gassbrønner; utleie av oljebrønnboreutstyr; oljesandutvinning. Klasse 39 Transport, distribusjon og lagring av olje og gass. Klasse 40 Gassproduksjonstjenester; oljeproduksjonstjenester; teknisk konsulentvirksomhet relater til fremstilling av 3

4 registrerte varemerker nr 49/13 olje- og gassutstyr, kontrollsystemer og maskineri; oljebrønnprospekttjenester, nemlig behandling av stansing (perforating) og utslipp; oljeraffineritjenester. Klasse 42 Olje og gass-utvinning og -leting; teknisk konsulentvirksomhet og forskning innenfor utvinning og produksjon av olje og gass, samt brønnboring; oljebrønntesting; diagnostisering av oljebrønner; tekniske konsulenttjenester innenfor alternativ energigenerering; tekniske konsulenttjenester innenfor alternativ energi, nemlig forgassing og forbrenning av alternative drivstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/443,716 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marathon Oil Co, 5555 San Felipe Road, US-TX77056 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 4 Petroleum, råolje, hydrokarbongass, naturgass, petroleumsgass, komprimert naturgass, naturgass i væskeform, petroleumsgass i væskeform, steinkullgass, biogass, tungolje,drivstoff fremstilt av råolje, tjæresand, syntetisk gass, gasshydrat, skifergass, kondensat, flytende naturgass, bitumen, asfalten, kerogen. Klasse 37 Brønnboringstjenester; teknisk konsulentvirksomhet relater til installasjon av olje- og gassutstyr, kontrollsystemer og maskineri; sementeringstjenster for olje- og gassbrønner; utleie av oljebrønnboreutstyr; oljesandutvinning. Klasse 39 Transport, distribusjon og lagring av olje og gass. Klasse 40 Gassproduksjonstjenester; oljeproduksjonstjenester; teknisk konsulentvirksomhet relater til fremstilling av olje- og gassutstyr, kontrollsystemer og maskineri; oljebrønnprospekttjenester, nemlig behandling av stansing (perforating) og utslipp; oljeraffineritjenester. Klasse 42 Olje og gass-utvinning og -leting; teknisk konsulentvirksomhet og forskning innenfor utvinning og produksjon av olje og gass, samt brønnboring; oljebrønntesting; diagnostisering av oljebrønner; tekniske konsulenttjenester innenfor alternativ energigenerering; tekniske konsulenttjenester innenfor alternativ energi, nemlig forgassing og forbrenning av alternative drivstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PARCOURS Aigle International SA, 17, rue Saint-Denis, FR BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 25 Støvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Urban Jungle URBAN JUNGLE AS, Bygdøy Alle 87B, 0268 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENERGY Fireshield Kaefer Energy, Geitaberget 17, 4031 STAVANGER, Klasse 17 Energy Fireshield er et isoleringspanel for isolering av stålstruktur og tanker. Klasse 19 Energy Fireshield er et isoleringspanel for isolering av stålstruktur og tanker. 4

5 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PEPSI OLÉ PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Yan Wal Yun Co Ltd, 767 Soi Wat Phai Ngeon, Wat Phai Ngeon Road, Kwaeng Tungwatdon, TH KHET SATHORN, BANGKOK, Thailand Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Tynn soyasaus, soyasaus med sopp, sort søt soyasaus, sort soyasaus, soyabønnepasta, soyabønnepasta med chili, østerssaus, vegetarisk soppsaus, kryddersaus, chilisaus, søt chilisaus, søt og sur plommesaus, rekechilipasta, soyasaus, rød bønnemasse, sukiyakisaus, sursaus, fiskesaus, siracha chilisaus, tom yam pasta, tomatsaus, biffsaus, Thai søt chilisaus, østerssmaktilsatt saus, sjømat soyasaus, japansk soyasaus. Yan Wal Yun Co Ltd, 767 Soi Wat Phai Ngeon, Wat Phai Ngeon Road, Kwaeng Tungwatdon, TH KHET SATHORN, BANGKOK, Thailand Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Tynn soyasaus, soyasaus med sopp, sort søt soyasaus, sort soyasaus, soyabønnepasta, soyabønnepasta med chili, østerssaus, vegetarisk soppsaus, kryddersaus, chilisaus, søt chilisaus, søt og sur plommesaus, rekechilipasta, soyasaus, rød bønnemasse, sukiyakisaus, sursaus, fiskesaus, siracha chilisaus, tom yam pasta, tomatsaus, biffsaus, Thai søt chilisaus, østerssmaktilsatt saus, sjømat soyasaus, japansk soyasaus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VITAWATER Vitawater AS, Oksenøyveien 80, 1366 LYSAKER, Abel IP AS, v/christian Abel, Dreggsalmenning 10-12, 5003 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; beholdere av metall for drikke, herunder varmeisolerende beholdere, halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer. 5

6 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Optiske linser; briller, solbriller, beskyttelsesbriller og tilbehør til slike; brilleinnfatninger og brilleetuier; alle nevnte varer unntatt briller og linser for helsepersonell og medisinsk utstyr. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SportsFronter Stein Bleivik, Thunes vei 16, 0274 OSLO, BLEIVIK HOLDING AS, Thunes vei 16, 0274 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, forretningsledelse for sportsutøvere; salg av digitale informasjonsprodukter. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; sending av fjernsynsprogram; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av praterom på internett; trådløs kringkasting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A World of the VERSUS Epic Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Shinjuku, Shinjuku-ku, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bildefiler; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. Klasse 41 Tilby fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe datamaskinspill on-line; tilveiebringer videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier on-line; tilveiebringe ikkenedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning on-line. 6

7 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, US-NY10577 PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare og programvareplattform for muliggjøring og administrasjon av betaling, bankvirksomhet, kredittkort, debetkort, betalingskort, bankautomat, lagret verdi, elektronisk betalingsformidling, elektroniske betalinger, elektronisk behandling og oversendelse av data for regningsbetaling, kontantutbetaling, transaksjonsautentisering, ruting, autorisasjons- og oppgjørstjenester, svindeldeteksjon og -kontroll, katastroferednings- og krypteringstjenester; vitenskapelige apparater og instrumenter; magnetiske databærere, opptaksplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; databehandlingsutstyr, datamaskiner, datamaskinvare, programvare og dataprogrammer; telekommunikasjons- og elektriske apparater og instrumenter, nemlig apparater for registrering, overføring og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; regnskapsmaskiner; apparater for registrering, overføring og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; magnetiske registreringssystemsstøtter; apparater for sporing, håndtering og analysering av regnskap via et globalt datanettverk; datamaskin- og programvare, spesielt for utvikling, vedlikehold og bruk av lokalnett og fjernnett; systemer for å lese minnekort og systemer for å lese data i lagerenheter herunder integrerte kretsminner og bankkortminner; nedlastbare elektroniske publikasjoner; skriveapparater herunder skriveapparater for databehandlingssystemer og finanstransaksjonssystemer; bankautomater og pengeautomater for banketablissementer; kodere og dekodere; modemer; datamaskinvare og programvare for muliggjøring av betalingstransaksjoner ved hjelp av elektroniske midler; datamaskinvare og krypteringsprogramvare, krypteringsnøkler, digitale sertifikater, digitale signaturer, programvare for sikker datalagring og -gjenfinning og overføring av konfidensiell kundeinformasjon som brukes av individer, bank- og finansinstitusjoner; magnetiske kodete kort og kort som inneholder en integrert kretsbrikke ("smartkort"); sikkerhetskodete kort; kort kodet med sikkerhetstrekk for autentiseringsformål; kort impregnert med hologrammer; kjøpekort, bankkort, kredittkort, debetkort, chipkort, kort med lagret verdi, elektroniske databærerkort og betalingskort, alle krypterte; bankkort inkludert trykte bankkort og bankkort som bruker magnetiske minner og integrerte kretsminner; kortlesere; lesere for magnetiske kodete kort, elektroniske databærerkort, lesere for magnetiske kodete kort, elektroniske databærerkortlesere, elektroniske krypteringsenheter, datamaskinvare, dataterminaler, dataprogramvare for bruk i finanstjeneste-, bank- og telekommunikasjonsbransjen; dataprogramvare utformet for å gjøre smartkort i stand til å samhandle med terminaler og lesere; databrikker innlagt i telefoner og andre kommunikasjonsinnretninger; telekommunikasjonsutstyr; elektronisk POStransaksjonsterminaler og programvare for overføring, fremvisning og lagring av transaksjons-, identifikasjonsog finansinformasjon for bruk i finanstjeneste, bank- og telekommunikasjonsbransjen; radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); elektronisk verifiseringsapparater for å verifisere autentisering av kjøpekort, bankkort, kredittkort, debetkort og betalingskort; pengeautomater; salgsautomater; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, personlige digitale assistenter (PDAer) og alarmapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bokbindingsmaterialer; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer eller husholdningsbruk; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer; trykte publikasjoner; pamfletter, brosjyrer, aviser, tidsskrifter og magasiner, håndbøker, trykksaker, alle relatert til bankvirksomhet; kredittkort, debetkort, magasiner. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tjenester innen bedriftsledelse og bedriftsrådgivning; konsulenttjenester innen markedsføring; markedsundersøkelser; sporing, analyse, prognose og rapportering av kortinnehaveres innkjøpsvaner; tiltak for å fremme salg av andres varer og tjenester ved hjelp av bonuser og insentiver generert i forbindelse med bruk av kreditt-, debet- og betalingskort; administrasjon av lojalitets- og bonusprogrammer; reklamevirksomhet; bedriftsadministrasjon; kontorfunksjoner; bistand for ledelse av handels-, industri- og forretningsbedrifter; forretningsevaluering; rådgivningstjenester for forretningsledelse; markedsstudier; statistiske opplysninger (forretningsvirksomhet); utarbeidelse av regnskapsanalyser; bokholderi; bedriftsundersøkelser; PR-virksomhet; publisering av reklametekster; utsendelse av reklamehefter; detaljsalgstjenester tilveiebrakt via mobile telekommunikasjonsmidler i forbindelse med fremskaffelse av kreditt- og debetkort; detaljsalgstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitaliserte opplysninger tilknyttet fremskaffelsen av kreditt- og debetkort; styring av databaser for datamaskiner; databehandlings- og dataverifiseringstjenester; datalagrings- og - gjenfinningstjenester; promotering av andres konserter og kulturelle evenementer, organisering av utstillinger med handels- eller reklameformål; reklamevirksomhet 7

8 registrerte varemerker nr 49/13 for transport, reiseliv, hoteller, losji, mat og måltider, sport, underholdning og sightseeing, for turistbyråtjenester, og for opplysninger relatert til priser, rutetabeller og transportmetoder og reisearrangementer; tilveiebringelse av opplysninger vedrørende innkjøp av varer og tjenester online via internett og andre datanettverk; tjenester i forbindelses med dataoppbevaring og kundeprofilinformasjon; tilveiebringelse av informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle de foranstående. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, nemlig bankvirksomhet, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, kjøpekorttjenester, forhåndsbetalte korttjenester tilbudt gjennom kort med lagret verdi, elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, regningsbetalings- og presentasjonstjenester, kontantutbetaling, verifisering av sjekker, innløsning av sjekker, tilgang til bankinnskudd og bankautomattjenester, autorisasjons- og oppgjørstjenester for transaksjoner, transaksjonsavregning, likviditetsstyring, konsolideringsfondsoppgjør, konsoliderte tvistebehandling, tjenester vedrørende dataoppbevaring og kundeprofilinformasjon, og tilknyttet svitsjing, gateway, oppgjør/avregning, og tjenester i forbindelse med bevegelse av penger innen området betalingskort, tjenester for behandling av elektronisk betaling, autentiserings- og verifiseringstjenester i forbindelse med betalingstransaksjoner, verdivekslingstjenester, nemlig sikre elektroniske kontanttransaksjoner og elektroniske pengeoverføringer via offentlige datanettverk for å muliggjøre elektronisk handel, elektronisk betalingsformidling, tilveiebringelse av finansinformasjon, nemlig kreditt- og debetkortdata og - rapporter, regnskapsstyring, elektronisk betalingsformidlings- og valutavekslingstjenester, finansvurderings- og risikohåndteringstjenester for andre i området forbrukerkreditt; utsendelse av finansinformasjon via et globalt datanettverk, finansinformasjon fremstilt på datamaskiner ved hjelp av et sikkert informasjonsdatanettverk og rådgivningstjenester angående alle de foranstående tjenester; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, nemlig betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom elektroniske nettverk; finansanalyser og -rådgiving; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; finanstjenester; bankvirksomhet og kredittjenester; tilveiebringelse av tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, kjøpekort og forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tjenester innen bankvirksomhet, betaling, kreditt, debet, belastning, kontantutbetaling samt tilgang til innskudd med lagret verdi; regningsbetalingstjenester; tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort, forhåndsbetalte kort og kort med lagret verdi; sjekkverifiserings- og sjekkinnløsningstjenester; bankautomattjenester; behandling av finansielle transaksjoner både online via en database for datamaskiner eller via telekommunikasjoner og salgssteder; behandling av finansielle transaksjoner foretatt av kortinnehavere via bankautomater; tilveiebringelse av detaljer vedrørende saldo, innskudd og uttak av penger til kortinnehavere via bankautomater; finansielle oppgjørs- og autorisasjonstjenester i forbindelse med behandlingen av finansielle betalingstransaksjoner; reiseforsikringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisekuponger; autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av regnskap; tjenester innen elektronisk betalingsformidling og valutaveksling; fjernbetalingstjenester; tjenester i forbindelse med elektroniske pengepunger med lagret verdi, tilveiebringelse av elektroniske betalingsformidlings- og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, tjenester i forbindelse med forhåndsbetalte telefonkort, kontantutbetalingstjenester, og tjenester i forbindelse med transaksjonsautorisasjon og -oppgjør; tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av kommunikasjons- og telekommunikasjonsinnretninger; sjekkverifiseringstjenester; utstedelses- og innløsningstjenester, alle relatert til reisesjekker og reisekuponger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; behandling av kreditt- og debettransaksjoner ved telefon og telekommunikasjonsforbindelse; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitalisert informasjon; verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av verdier, herunder elektroniske kontanter, over datanettverk tilgjengelige ved hjelp av smartkort; regningsbetalingstjenester tilveiebrakt gjennom et websted; online bankvirksomhet; finansielle tjenester tilveiebrakt via telefon og ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; tilveiebringelse av finansielle tjenester ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; tjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med fast eiendom; verdiansettelse av fast eiendom; forvaltning av investeringer i fast eiendom; tjenester i forbindelse med investering i fast eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for fast eiendom; eiendomsmegling for fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; forvaltning av finansielle forretninger relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av lån for fast eiendom; finansieringstjenester relatert til utvikling av fast eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; finansielle tjenester relatert til fast eiendom og bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast eiendom; arrangering av låneavtaler sikret i fast eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; arrangering av anskaffelse av finansiering for kjøp av fast eiendom; bistand i ervervelse av og interesser i fast eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; investeringstjenester for næringseiendom; finansielle tjenester relatert til ervervelse av eiendom; finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; finansiell vurdering av selveiereiendom; finansiell vurdering av forpaktet eller festet eiendom; arrangering av utleie av fast eiendom; arrangering av leieavtaler for fast eiendom; utleie av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av selveiereiendom; tjenester i forbindelse med bestyrelse av eiendom relatert til transaksjoner i fast eiendom; verdiansettelse av eiendom; eiendomsporteføljeforvaltning; bestyrelse av eiendom; rådgivingstjenester relatert til eierskap av fast eiendom; rådgivingstjenester relatert til verdiansettelse av fast eiendom; rådgivingstjenester for bedriftseiendom; datastyrt informasjonstjenester relatert til fast eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til ervervelse av fast eiendom; undersøkelsestjenester relatert til utvelgelse av fast eiendom; pantelånsfinansiering og verdipapirisering av aktiva; konsultasjonstjenester angående betalingsløsninger, bankvirksomhet, kredittkort-, debetkort-, betalingskortog bankautomattjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjoner; tjenester vedrørende mobil 8

9 registrerte varemerker nr 49/13 telekommunikasjon; internett-basert telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; elektrisk dataoverføring over et globalt fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert internett; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller fremvisning av informasjon fra en datamaskinlagret databank eller via internett innen området finansielle tjenester; overføring av data gjennom bruk av elektronisk bildebehandling ved telefonforbindelse; elektronisk post, tjenester for sending og mottak av meldinger; kringkastingstjenester; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et sikkert datorisert informasjonsnettverk for overføring og utsendelse av en rekke informasjon innen området finansielle tjenester; leasing av tilgangstid til en database. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester; utdanningstjenester og tilveiebringelse av opplæring; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringelse av publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internett som kan blas gjennom; opplysninger relatert til utdannings- og underholdningstjenester; organisering eller ledelse av konferanser, seminarer, utstillinger og symposier, opplæringskurs, foredrag. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; vitenskapelig forskning og utvikling relatert dertil innen områdene finans, informasjonsteknologi og teknologier vedrørende betalingsløsninger og bankløsninger; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; vitenskapelig forskning og design relatert dertil innen områdende finans, informasjonsteknologi og teknologier vedrørende betalingsløsninger og bankløsnnger; tjenester vedrørende industrianalyse og -forskning; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; konsulenttjenester i forbindelse med datamaskinvare og programvare; dataprogrammering; støtte og konsulenttjenester for administrasjon av datasystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for kompilering av websteder på internett; informasjon relatert til datamaskinvare eller programvare tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av websteder; vertskap for andres websteder; opprettelse av websider; design, opprettelse og vertskap for handelswebsteder; design, opprettelse og vertskap for websteder for regningsbetaling; data- og internett-relaterte tjenester, nemlig tilveiebringelse av online elektronisk databaser via et globalt datanettverk innen området identitetsautentisering og verifisering; datakryptering og dekryptering av finansinformasjon; tekniske konsultasjonstjenester innen områdene dataprogrammering; finansielle datanettverk, databehandling, sikker kommunikasjon, datakryptering og -dekryptering og lokalnettssikkerhet; utsendelse av informasjon over et globalt datanettverk innen områdene dataprogramvare, datamaskinvare, finansielle datanettverk og lokalnett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Depesche Vertrieb GmbH & Co KG, Vierlander Strasse 14, DE GEESTHACHT, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Såper, spesielt kosmetiske preparater for bad, dusjgelé; parfymevarer, spesielt deodoranter for personlig bruk, parfyme, eau de parfume, eau de parfume-spray, eau de toilette og eau de toilette-spray, kosmetiske preparater, spesielt kroppspudder, vaske lotion (washing lotion), leppestifter, leppepomader [ikke-medisinsk] og lipgloss, maskara, ansiktspudder [for kosmetisk bruk], neglelakk, sjampo; hårvann; eteriske oljer, tannpasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIGITAL+ AS, Stensarmen 3A, 3112 TØNSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; radioapparater. Klasse 36 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av apparater for opptak, overføreing og gjengivelse av lyd og bilder, databehandlingsutstyr og radioapparater. Klasse 42 Teknologiske tjenester. 9

10 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RUDY WOLFF, Leil.302, Arbos gate 1 B, 0368 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOODBOOK UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed). The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZJ DESIGN AS, Bryggen Bellgården 7 A, 5003 BERGEN, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 10

11 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPACESOLVE Ramirent OYJ, Äyritie 16, FI VANDA, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av midlertidig innlosjering; utleie av transportable bygninger; utleie av prefabrikerte transportable modul-bygninger; midlertidig innlosjerings-reservasjoner; tilveiebringelse av informasjon om midlertidige innlosjeringstjtenester; utleie av møbler, sengetøy, glasstøy, matlagningsapparater, mat-automater og drikkevannsdispensere for midlertidig innlosjerings- og transportable bygninger; utleie av belysningsapparater andre enn for teater eller fjernsynsstudioer; konsultasjon relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOLUCENT Bare Escentuals Beauty Inc, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleieprodukter. aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Artisan Confections Co, 4860 Robb Street, Suite 204, US-CO80033 WHEAT RIDGE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Godteri; sjokolade for bakverk; biter, flak og chips for bakverk; kakaoplater, behandlete kakaobønner; behandlete kakaobønnebiter; sjokoladesaus; sirup, nemlig sjokoladesirup til bruk som smakstilsetning eller topping; kakaopulver; sjokoladedrikkpulver, kakaobaserte drikker, tebaserte drikker, kaffebaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLOBAL ILLUMINATION AS, c/o Outracks Technologies, Øvre Slottsgate 4, 0157 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle Artisan Confections Co, 4860 Robb Street, Suite 204, US-CO80033 WHEAT RIDGE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Godteri; sjokolade for bakverk; biter, flak og chips for bakverk; kakaoplater, behandlete kakaobønner; behandlete kakaobønnebiter; sjokoladesaus; sirup, 11

12 registrerte varemerker nr 49/13 nemlig sjokoladesirup til bruk som smakstilsetning eller topping; kakaopulver; sjokoladedrikkpulver, kakaobaserte drikker, tebaserte drikker, kaffebaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Njavezan Goranus Oy, Pitkäjärvenranta 14, FI ESPO, Finland Klasse 16 Papir,papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Absorberende folie av papir eller plast for emballering av matvarer. Adresseklisjeer, Adressemaskiner, Adresseplater for adressemaskiner, Akvareller, Albumer, Almanakker, Apparater for oppklistring av fotografier, Arkitektmodeller, arkivmapper, -permer,-bokser (kontorrekvisita), Armstøtter for malere, Atlaser, Avfallsposer [av papir eller plast], Aviser, Avsminkingsservietter av papir, Bagasjemerker (av papir), Bilder, Billetter, Binders, Biologiske snitt for mikroskopi [undervisningsmateriale], Bladpapir [papirvarer], Blekk, Blekkhus, Blekkpatroner for penner, Blekkstener, Blekkstift, Blyanter, Blyantholdere, Blyantspissere (Elektriske og ikkeelektriske), Blyantstifter, Boblet plastark for emballasje og innpakking, Bokbindingsapparater og - maskiner(kontorutstyr), Bokblndingsmaterialer, Bokbindingsstoffer, Bokmerker, Bokser for stempler og segl, Bokstaver [trykktyper], Bokstøtter, Bordbrikker av papir, Bord servietter av papir, Brett for ordning og telling av mynter, Brevkurver, Brevpapir, Brikker for ølglass, Brosjyrer, Bånd for skrivemaskiner, Bærbare trykkesett [kontorgjenstander], Bøker, Datostempler, Dekketøy av papir, Diagrammer, Dokumentklyper, Dokumentlaminatorer for kontorbruk, Dokumentomslag, Dokumentstativer, Duker av papir, Duplikatorer, Elastiske bånd for kontorbruk, Elektriske og ikke elektriske skrivemaskiner, Emballasje for flasker, av kartong eller papir, Emballasjepaplr, Etiketter, ikke av tekstiler, Etsenåler for gravering, Etuier for mønstre, Faner av papir, Fargebånd, Fargebånd for printere, Fargekopper for maling, Fargelitografi, Fettstein [skredderkritt] Filtreringsmaterialer [papir], Filtreringspapir, filtunderlag for trykkeri, ikke tekstiler, Fingerhetter [kontorartikler], Firkantede linealer, Fiskelim for papirvarer eller husholdningsbruk, flagg av papir, falskehylster av kartong eller papir, Flygeblad olier av regenerert cellulose for emballasje, Former for modelleringslelre [utstyr for kunstnere], Forsegllngsmaskiner for kontor Forseglingsmasse [papirhandel], Forseglingsoblat, Forseglingsstempler, Forseglingsvoks, Fotografier [trykte] Fotografiholdere, Fotogravyrer, Frankeringsmaskiner for kontorbruk, Frimerker, Fukteapparater for kontor, Fuktere for gummierte overflater (kontorrekvisita), Fuktighetsregulerende folie av papir eller plast for emballering av matvarer, Galvanoplastlske klisjeer,geografiske kart, Gjennomslagspapir, Gluten [lim] for papirvarer eller husholdningsbruk, Grafiske reproduksjoner, Grafiske trykk, Graveringer, Graveringsplater, Graverte kunstgjenstander, Grifler, Gummiert lerret [papirhandelvarer], Gummierte bånd [papirvarer], Gummilim for papirvarer og husholdningsbruk.hatteesker; hefteklemmer for kontor; hefter; hektografer; hilsningskort med musikk; histologiske snitt [vevlære] [undervisningsmaterialer]; hjørneklemmer for papirer; hulleapparater [kontorartikler]; hygienisk papir; hyllepapir [parfymert og ikke-parfymert]; håndapparater for etikettering; håndbøker; håndholdte skrivetavler; håndklær av papir; håndleddbeskyttere for skriveinstrumenter; indeksregistre [kataloger]; innbundne bøker; innendørs terrarium [glasskasse]; innpakningsmateriale av stivelse; innpakningspapir; instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; jacquardvev [gjennomhullet papp for -]; jordglobuser; kaffefilter av papir; kakeformer av papir; kalendere; kalkerlerret; kalkerpapir; kalkertegninger; karaffelbrikker av papir; karbonpapir; kartonasjevarer; kartong ; kartotekkort [papirvarer]; kasser av kartong eller papir; kataloger; kinesisk blekk; klebebånd for papirvarer og husholdningsbruk; klebebåndsfordelere [papirhandelvarer]; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; klebestifter [papirhandel]; klebestrimler [bokbinding]; klisjeer; kluter av papir; kontormaskiner for å klistre konvolutter; kontorrekvisita unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopibøker [med gjennomslagspapir]; kopieringspapir; korreksjonsblekk for fotomekanisk reproduksjon [fotokopiering]; korrekturbånd [kontorartikler]; korrekturvæsker [kontorartikler]; kortryttere for kartotekkort; kredittkortlesere (ikke elektrisk); kremmerhus av papir; kritt for litografier; krittholdere; kulepenner; kuler for kulepenner; kunngjøringskort [papirvarer]; kunstgjenstander [litografier]; kurvelinjaler; lerret for bokbinding; lerret for maling; lim for papirvarer og husholdningsbruk; limstifter [papirhandel]; litografier; litografiske kunstgjenstander; lommetørkler av papir; lykkønskningskort; lysende papir; lyskopier; magasiner [tidsskrifter]; magnettavler; makuleringsapparater for kontorbruk; malerier [innrammet eller ikke]; malerkoster; malerpensler; malerruller; malerskrin [skolemateriell]; malertrau; markeringskritt; markeringspenner; marmoreringskammer; melkekartonger; modellerkitt; modellermasse; modellerpasta; modellervoks [unntatt for dental bruk]; mønster for broderi; mønstre for konfeksjon av klær; mønstre for syarbeider; notatblokker; notatbrett med papirklype; notisbøker; nummereringsapparater; oljetrykk; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; overføringsbilder [dekalkomanibilder]; paletter for malere; pamflett; pantografer [tegneinstrument]; papir ; papir av tre; papir for elektrokardiografi; papir for radiogrammer; papir for registreringsapparater; papirblokker; papirbånd; papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer for datamaskiner ; papirhåndklær; papirkniver [kontorrekvisita]; papirpresser; papirrosetter [pakkedekorasjoner]; papirskjærere [kontorrekvisita]; papirsmekker; papp; papphylster; pappkartonger [papirhandel]; papplater [papirhandel]; pappmasje; pappsjablonger; passere for tegning; passomslag; pastellfargestifter; pekestokker; pengeklype; pennaler; penneklemmer; penner [kontorrekvisita]; penneskaft; pennesplitter av gull; pennetørkere; pensler; pensler for malere; perforeringsapparater for kontorbruk; pergamentpapir; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm [klebende] til innpakkingsformål; plastfilm for emballasje; plastilin [modelleringsmasse]; plater [graveringer]; polstrede håndtak for plastposer; portretter; poser for emballasje [av papir eller plast]; poser til bruk i mikrobølgeovner; postkort; postkurver; potteskjulere av papir for blomsterpotter; prospekter; radergummi; raderinger; raderingssjablonger; raderkniver; regletter [stempler]; regnetabeller; ringpermer; rissenåler for tegneformål; rosenkranser; samlekort andre enn til spill; samlemapper [papirhandel]; sangbøker; satsbrett [typografi]; segl [stempel]; selvklebende bånd for papirvarer og husholdningsbruk; servietter av papir; 12

13 registrerte varemerker nr 49/13 servietter for avsminking [av papir]; setterammer [trykkeri]; sigarbånd; signeter; sjablonger [papirvarer]; skilt [papirmerker]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skolemateriell; skredderkritt; skrifttegn [bokstaver og tall]; skrifttypemodeller; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skrin for stempler; skriveblokker; skrivebøker; skrivekritt; skrivemapper; skrivepenner; skriveredskaper; skrivesaker; skrivesett; skrivestell; skrivetøy [skrivesaker]; skriveutstyr; skrublyanter; skuffepapir [parfymert og ikke-parfymert]; spissemaskiner for blyanter [elektriske og ikkeelektriske]; spoler for fargebånd; staffelier for maling; stativer for penner og blyanter; statuetter av pappmasje; stempelplater; stempelputer; stempelputer for segl; stempelstativer; stempler [segl]; stensiler; stensilmaskiner; stiftemaskiner [papirhandel]; stivelsesklister for papirvarer og husholdningsbruk; stålbokstaver; stålpennesplitter; svarte tavler; sverteduker for duplikatorer; sverteduker for maskiner for reproduksjon av dokumenter; sølvpapir; søppelposer [av papir eller plast]; tall [trykktyper]; tallerkenbrikker av papir; tastatur for skrivemaskiner; tavlesvamper; tegneblokker; tegnebrett; tegnekullpenner; tegnelinjaler; tegnepenner; tegneredskaper; tegnesaker; tegneserier; tegnestifter; tegneutstyr; tegnevinkler; tegninger; tidsskrifter; t- linjaler; transparenter [papirvarer]; trekkpapir; trykkerityper; trykklisjeer; trykksaker; trykte publikasjoner; trykte tidstabeller; tråd for bokbinding; typografiske typer; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; valser for skrivemaskiner; vignetteringsapparater; viskelær; viskosefolier for emballasje; vokset papir; xuan papir [for kinesisk tegning og kalligrafi]. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; ammunisjon for paintball ; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; biljardbord; biljardbord med myntinnkast; biljardbånd; biljardkuler; biljardkøer; bingokort; bjeller [juletrepynt]; bobsleigh; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; bowling; brettspill; buer for bueskyting; byggeklosser [leker]; byggesett [leketøy]; cricketvesker; dambrett; damspill; dartspiler; diskos; dominospill; drillstaver; dukkehus; dukkeklær; dukker; dukkesenger; dukkestuer; elektroniske målskiver; enarmet banditt [spillmaskiner]; fangremmer for surfbret; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; festhatter av papir; fiskeagn, kunstige; fiskehansker; fiskehåver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; flyvende tallerken (skjeneplate) [leker]; forminskede modeller av kjøretøyer; fortom for fisking; føtter for juletrær; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; gyngehester [leker]; gynger; hangglidere; hansker [tilbehør for spill]; harpiks for idrettsutøvere; harpungevær [sportsartikler]; havkajakker; hesteskospill; hockeykøller; husker; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; jaktfløyter; juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt; juletrær av syntetiske materialer; kaleidoskop; kamuflasjeskjerm [sportsutstyr]; karabinkroker [sportsartikler]; karnevalsmasker; kasteapparater for tennisballer; kasteskiver; kinaputt-bonbonger; kjegler [leketøy]; kjeglespill; kjelker [leketøy]; kjelker [sportsartikler]; kjelker med rattstyring; klatreseletøy; knallperler [leketøy]; knebeskyttere [sportsartikler]; konfetti; kosedyr; kotillongjenstander; kritt for biljardkøer; kruttlapper for leketøyspistoler; kuler for spill; kunstig snø for juletrær; leirduer [skyteskiver]; lekeballer; lekeballonger; leker; leker for husdyr; leker med ringer; leketøy; liggesurfebrett; lokkemat for jakt eller fiske; luftblærer for lekeballer; luftpistoler [leketøy]; luktagn for jakt og fiske; lysholdere for juletrær; mah-jong (kinesisk spill); marionetter; maskineri og apparater for bowling; master for seilbrett; modellbyggesett; muskelstrekkere [øvelsesapparater]; nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); narreleker; nett [sportsartikler]; nyrebelter; overtrekk for ski; pachinkos; paintballammunisjon; paintballgeværer [sportsutstyr]; papirdraker; paraglider; piñatas; pistoler [leketøy]; puslespill; racketer; radiostyrte lekebiler; rangler [leketøy]; reparasjonssett for oppslått torv [golfutstyr]; roulettehjul; rullebrett; ruller for stasjonære treningssykler; rulleskøyter; seilbrett; selskapsspill; selskinn til bekledning av ski; sjakkbrett; sjakkspill; sjetonger for spill; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skjeneplate (flyvende tallerken) [leker]; skrapelodd; skyteskiver; skyteskiver for leirdueskyting ; skøyter [støvel med skøytejern]; skøyter for is; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snurrebasser [leker]; snøbrett; snøglobus [leker]; sommerfuglhåv; sommerfuglnett; sparkesykkel [leketøy]; sparkstøttinger (leketøy) ; spill; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillapparater; spillbrikker; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; spillehallmaskiner; spillkort; spillmaskiner for gambling; spretterter; springbrett [sportsatrkler]; startblokker; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; strenger for racketer; stylter; styreenheter for spillkonsoller; surfebrett; suspensorium for menn [sportsutstyr]; svømmebassenger [lekeartikler]; svømmebelter; svømmebrett; svømmeføtter; svømmeringer; svømmevester; såpebobler (lektøy); tarmstrenger for racketer; tauklemmer [for klatring]; tauverk for seilbrett; teatermasker; teddybjørner; teiner; tennisnett; terninger [for spill]; terningsbeger; tivoliapparater; tobogan [leketøy]; trampoliner; trikktrakkspill; truger; trylleapparater; trådvinder for papirdrager; tupper for biljardkøer; tøyleker; tåteflasker for dukker; uroer [leketøy]; utstyr for bueskyting; utstyr til markering i biljardspill; vannski; videospillmaskiner; åte for jakt og fiske. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter; anis [likør]; anislikør; aperitiffer; arak [likør]; bitter [likør]; brennevin; brenneviner og likører for fordøyelsen; cider; cocktailer; curacao [likør]; destillerte drikker; eau de vie; enebærbrennevin; ettervin; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; fruktekstrakter, alkoholholdige; kirsch [kirsebærbrennevin, -likør]; likører; mjød; myntelikører; nira [sukkerrørbasert drikke]; pæremost; risdrikker (akoholholdige); rom; sake [risbrennevin]; viner; vodka; whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hahtezan Goranus Oy, Pitkäjärvenranta 14, FI ESPO, Finland Klasse 16 Papir,papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Absorberende folie av papir eller 13

14 registrerte varemerker nr 49/13 plast for emballering av matvarer. Adresseklisjeer, Adressemaskiner, Adresseplater for adressemaskiner, Akvareller, Albumer, Almanakker, Apparater for oppklistring av fotografier, Arkitektmodeller, arkivmapper, -permer,-bokser (kontorrekvisita), Armstøtter for malere, Atlaser, Avfallsposer [av papir eller plast], Aviser, Avsminkingsservietter av papir, Bagasjemerker (av papir), Bilder, Billetter, Binders, Biologiske snitt for mikroskopi [undervisningsmateriale], Bladpapir [papirvarer], Blekk, Blekkhus, Blekkpatroner for penner, Blekkstener, Blekkstift, Blyanter, Blyantholdere, Blyantspissere (Elektriske og ikkeelektriske), Blyantstifter, Boblet plastark for emballasje og innpakking, Bokbindingsapparater og - maskiner(kontorutstyr), Bokblndingsmaterialer, Bokbindingsstoffer, Bokmerker, Bokser for stempler og segl, Bokstaver [trykktyper], Bokstøtter, Bordbrikker av papir, Bord servietter av papir, Brett for ordning og telling av mynter, Brevkurver, Brevpapir, Brikker for ølglass, Brosjyrer, Bånd for skrivemaskiner, Bærbare trykkesett [kontorgjenstander], Bøker, Datostempler, Dekketøy av papir, Diagrammer, Dokumentklyper, Dokumentlaminatorer for kontorbruk, Dokumentomslag, Dokumentstativer, Duker av papir, Duplikatorer, Elastiske bånd for kontorbruk, Elektriske og ikke elektriske skrivemaskiner, Emballasje for flasker, av kartong eller papir, Emballasjepaplr, Etiketter, ikke av tekstiler, Etsenåler for gravering, Etuier for mønstre, Faner av papir, Fargebånd, Fargebånd for printere, Fargekopper for maling, Fargelitografi, Fettstein [skredderkritt] Filtreringsmaterialer [papir], Filtreringspapir, filtunderlag for trykkeri, ikke tekstiler, Fingerhetter [kontorartikler], Firkantede linealer, Fiskelim for papirvarer eller husholdningsbruk, flagg av papir, falskehylster av kartong eller papir, Flygeblad olier av regenerert cellulose for emballasje, Former for modelleringslelre [utstyr for kunstnere], Forsegllngsmaskiner for kontor Forseglingsmasse [papirhandel], Forseglingsoblat, Forseglingsstempler, Forseglingsvoks, Fotografier [trykte] Fotografiholdere, Fotogravyrer, Frankeringsmaskiner for kontorbruk, Frimerker, Fukteapparater for kontor, Fuktere for gummierte overflater (kontorrekvisita), Fuktighetsregulerende folie av papir eller plast for emballering av matvarer, Galvanoplastlske klisjeer,geografiske kart, Gjennomslagspapir, Gluten [lim] for papirvarer eller husholdningsbruk, Grafiske reproduksjoner, Grafiske trykk, Graveringer, Graveringsplater, Graverte kunstgjenstander, Grifler, Gummiert lerret [papirhandelvarer], Gummierte bånd [papirvarer], Gummilim for papirvarer og husholdningsbruk.hatteesker; hefteklemmer for kontor; hefter; hektografer; hilsningskort med musikk; histologiske snitt [vevlære] [undervisningsmaterialer]; hjørneklemmer for papirer; hulleapparater [kontorartikler]; hygienisk papir; hyllepapir [parfymert og ikke-parfymert]; håndapparater for etikettering; håndbøker; håndholdte skrivetavler; håndklær av papir; håndleddbeskyttere for skriveinstrumenter; indeksregistre [kataloger]; innbundne bøker; innendørs terrarium [glasskasse]; innpakningsmateriale av stivelse; innpakningspapir; instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; jacquardvev [gjennomhullet papp for -]; jordglobuser; kaffefilter av papir; kakeformer av papir; kalendere; kalkerlerret; kalkerpapir; kalkertegninger; karaffelbrikker av papir; karbonpapir; kartonasjevarer; kartong ; kartotekkort [papirvarer]; kasser av kartong eller papir; kataloger; kinesisk blekk; klebebånd for papirvarer og husholdningsbruk; klebebåndsfordelere [papirhandelvarer]; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; klebestifter [papirhandel]; klebestrimler [bokbinding]; klisjeer; kluter av papir; kontormaskiner for å klistre konvolutter; kontorrekvisita unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopibøker [med gjennomslagspapir]; kopieringspapir; korreksjonsblekk for fotomekanisk reproduksjon [fotokopiering]; korrekturbånd [kontorartikler]; korrekturvæsker [kontorartikler]; kortryttere for kartotekkort; kredittkortlesere (ikke elektrisk); kremmerhus av papir; kritt for litografier; krittholdere; kulepenner; kuler for kulepenner; kunngjøringskort [papirvarer]; kunstgjenstander [litografier]; kurvelinjaler; lerret for bokbinding; lerret for maling; lim for papirvarer og husholdningsbruk; limstifter [papirhandel]; litografier; litografiske kunstgjenstander; lommetørkler av papir; lykkønskningskort; lysende papir; lyskopier; magasiner [tidsskrifter]; magnettavler; makuleringsapparater for kontorbruk; malerier [innrammet eller ikke]; malerkoster; malerpensler; malerruller; malerskrin [skolemateriell]; malertrau; markeringskritt; markeringspenner; marmoreringskammer; melkekartonger; modellerkitt; modellermasse; modellerpasta; modellervoks [unntatt for dental bruk]; mønster for broderi; mønstre for konfeksjon av klær; mønstre for syarbeider; notatblokker; notatbrett med papirklype; notisbøker; nummereringsapparater; oljetrykk; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; overføringsbilder [dekalkomanibilder]; paletter for malere; pamflett; pantografer [tegneinstrument]; papir ; papir av tre; papir for elektrokardiografi; papir for radiogrammer; papir for registreringsapparater; papirblokker; papirbånd; papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer for datamaskiner ; papirhåndklær; papirkniver [kontorrekvisita]; papirpresser; papirrosetter [pakkedekorasjoner]; papirskjærere [kontorrekvisita]; papirsmekker; papp; papphylster; pappkartonger [papirhandel]; papplater [papirhandel]; pappmasje; pappsjablonger; passere for tegning; passomslag; pastellfargestifter; pekestokker; pengeklype; pennaler; penneklemmer; penner [kontorrekvisita]; penneskaft; pennesplitter av gull; pennetørkere; pensler; pensler for malere; perforeringsapparater for kontorbruk; pergamentpapir; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm [klebende] til innpakkingsformål; plastfilm for emballasje; plastilin [modelleringsmasse]; plater [graveringer]; polstrede håndtak for plastposer; portretter; poser for emballasje [av papir eller plast]; poser til bruk i mikrobølgeovner; postkort; postkurver; potteskjulere av papir for blomsterpotter; prospekter; radergummi; raderinger; raderingssjablonger; raderkniver; regletter [stempler]; regnetabeller; ringpermer; rissenåler for tegneformål; rosenkranser; samlekort andre enn til spill; samlemapper [papirhandel]; sangbøker; satsbrett [typografi]; segl [stempel]; selvklebende bånd for papirvarer og husholdningsbruk; servietter av papir; servietter for avsminking [av papir]; setterammer [trykkeri]; sigarbånd; signeter; sjablonger [papirvarer]; skilt [papirmerker]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skolemateriell; skredderkritt; skrifttegn [bokstaver og tall]; skrifttypemodeller; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skrin for stempler; skriveblokker; skrivebøker; skrivekritt; skrivemapper; skrivepenner; skriveredskaper; skrivesaker; skrivesett; skrivestell; skrivetøy [skrivesaker]; skriveutstyr; skrublyanter; skuffepapir [parfymert og ikke-parfymert]; spissemaskiner for blyanter [elektriske og ikkeelektriske]; spoler for fargebånd; staffelier for maling; stativer for penner og blyanter; statuetter av pappmasje; stempelplater; stempelputer; stempelputer for segl; stempelstativer; stempler [segl]; stensiler; stensilmaskiner; stiftemaskiner [papirhandel]; stivelsesklister for papirvarer og husholdningsbruk; stålbokstaver; stålpennesplitter; svarte tavler; sverteduker for duplikatorer; sverteduker for maskiner for reproduksjon av dokumenter; sølvpapir; søppelposer [av papir eller plast]; tall [trykktyper]; tallerkenbrikker av papir; tastatur for skrivemaskiner; tavlesvamper; tegneblokker; tegnebrett; tegnekullpenner; tegnelinjaler; tegnepenner; tegneredskaper; tegnesaker; tegneserier; tegnestifter; tegneutstyr; tegnevinkler; tegninger; tidsskrifter; t- linjaler; transparenter [papirvarer]; trekkpapir; trykkerityper; trykklisjeer; trykksaker; trykte publikasjoner; trykte tidstabeller; tråd for bokbinding; typografiske typer; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; valser for skrivemaskiner; 14

15 registrerte varemerker nr 49/13 vignetteringsapparater; viskelær; viskosefolier for emballasje; vokset papir; xuan papir [for kinesisk tegning og kalligrafi]. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; ammunisjon for paintball ; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; biljardbord; biljardbord med myntinnkast; biljardbånd; biljardkuler; biljardkøer; bingokort; bjeller [juletrepynt]; bobsleigh; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; bowling; brettspill; buer for bueskyting; byggeklosser [leker]; byggesett [leketøy]; cricketvesker; dambrett; damspill; dartspiler; diskos; dominospill; drillstaver; dukkehus; dukkeklær; dukker; dukkesenger; dukkestuer; elektroniske målskiver; enarmet banditt [spillmaskiner]; fangremmer for surfbret; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; festhatter av papir; fiskeagn, kunstige; fiskehansker; fiskehåver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; flyvende tallerken (skjeneplate) [leker]; forminskede modeller av kjøretøyer; fortom for fisking; føtter for juletrær; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; gyngehester [leker]; gynger; hangglidere; hansker [tilbehør for spill]; harpiks for idrettsutøvere; harpungevær [sportsartikler]; havkajakker; hesteskospill; hockeykøller; husker; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; jaktfløyter; juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt; juletrær av syntetiske materialer; kaleidoskop; kamuflasjeskjerm [sportsutstyr]; karabinkroker [sportsartikler]; karnevalsmasker; kasteapparater for tennisballer; kasteskiver; kinaputt-bonbonger; kjegler [leketøy]; kjeglespill; kjelker [leketøy]; kjelker [sportsartikler]; kjelker med rattstyring; klatreseletøy; knallperler [leketøy]; knebeskyttere [sportsartikler]; konfetti; kosedyr; kotillongjenstander; kritt for biljardkøer; kruttlapper for leketøyspistoler; kuler for spill; kunstig snø for juletrær; leirduer [skyteskiver]; lekeballer; lekeballonger; leker; leker for husdyr; leker med ringer; leketøy; liggesurfebrett; lokkemat for jakt eller fiske; luftblærer for lekeballer; luftpistoler [leketøy]; luktagn for jakt og fiske; lysholdere for juletrær; mah-jong (kinesisk spill); marionetter; maskineri og apparater for bowling; master for seilbrett; modellbyggesett; muskelstrekkere [øvelsesapparater]; nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); narreleker; nett [sportsartikler]; nyrebelter; overtrekk for ski; pachinkos; paintballammunisjon; paintballgeværer [sportsutstyr]; papirdraker; paraglider; piñatas; pistoler [leketøy]; puslespill; racketer; radiostyrte lekebiler; rangler [leketøy]; reparasjonssett for oppslått torv [golfutstyr]; roulettehjul; rullebrett; ruller for stasjonære treningssykler; rulleskøyter; seilbrett; selskapsspill; selskinn til bekledning av ski; sjakkbrett; sjakkspill; sjetonger for spill; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skjeneplate (flyvende tallerken) [leker]; skrapelodd; skyteskiver; skyteskiver for leirdueskyting ; skøyter [støvel med skøytejern]; skøyter for is; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snurrebasser [leker]; snøbrett; snøglobus [leker]; sommerfuglhåv; sommerfuglnett; sparkesykkel [leketøy]; sparkstøttinger (leketøy) ; spill; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillapparater; spillbrikker; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; spillehallmaskiner; spillkort; spillmaskiner for gambling; spretterter; springbrett [sportsatrkler]; startblokker; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; strenger for racketer; stylter; styreenheter for spillkonsoller; surfebrett; suspensorium for menn [sportsutstyr]; svømmebassenger [lekeartikler]; svømmebelter; svømmebrett; svømmeføtter; svømmeringer; svømmevester; såpebobler (lektøy); tarmstrenger for racketer; tauklemmer [for klatring]; tauverk for seilbrett; teatermasker; teddybjørner; teiner; tennisnett; terninger [for spill]; terningsbeger; tivoliapparater; tobogan [leketøy]; trampoliner; trikktrakkspill; truger; trylleapparater; trådvinder for papirdrager; tupper for biljardkøer; tøyleker; tåteflasker for dukker; uroer [leketøy]; utstyr for bueskyting; utstyr til markering i biljardspill; vannski; videospillmaskiner; åte for jakt og fiske. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter; anis [likør]; anislikør; aperitiffer; arak [likør]; bitter [likør]; brennevin; brenneviner og likører for fordøyelsen; cider; cocktailer; curacao [likør]; destillerte drikker; eau de vie; enebærbrennevin; ettervin; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; fruktekstrakter, alkoholholdige; kirsch [kirsebærbrennevin, -likør]; likører; mjød; myntelikører; nira [sukkerrørbasert drikke]; pæremost; risdrikker (akoholholdige); rom; sake [risbrennevin]; viner; vodka; whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nipro Corp, 9-3, Honjo-nishi 3-chome, Kita-ku, JP OSAKA-SHI, OSAKA, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; teststriper for måling av blodsukkernivå; sanitetsmasker; tomme kapsler til farmasøytiske produkter; hefteplaster; medisinske og kirurgiske bandasjer; bleier; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetisk mat for medisinsk bruk. Klasse 7 Klasse 9 Maskiner og apparater for produksjon av glassvarer. Laboratorieinstrumenter og -apparater; maskiner og instrumenter for måling eller testing; elektroniske maskiner, apparater og deler til disse. Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater; nåler for injeksjon; nåler for blodtaking; venflon; arterisk venøs fistelnål; dentale nåler; spinalnåler; sprøyter; nåler og nålsett for blodtilgang; lueradapter; blodoverføringsapparater; apparater for tilførsel av oppløsninger; 3-veis stoppekraner; poser for intravenøs hypernæring; urinposer; enteralt næringssett bestående hovedsakelig av poser og rør; infusjonspumper; katetere; kanyler; forlengelsesrør for medisinske formål; rør for samling av blod; blodsamlingsposer; dialysatorer; slangesett for dialyseblod; dialysemaskin; forsyningsenhet for dialysater; styringsledninger; intrakardiale katetere; 15

16 registrerte varemerker nr 49/13 ambulerende ballonger for kontinuerlig tilføring av medisinsk væske; draperinger for medisinske formål; oksygenatorer; lansetter og stikkinnretninger; blodsukkermåler; medisinske teststriper; glassampuller og -flasker solgt tomme for medisinsk bruk; sprøytefat av glass solgt tomme for medisinsk bruk. Klasse 21 Glassbeholdere, glassampuller og -flasker for farmasøytisk og medisinsk bruk; glassvarer; ubearbeidet eller halv-bearbeidet glass (ikke for bygging). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trinity Novafloor AB, Pl 178, FI VASA, Finland Klasse 19 Parkettgulv; parkettstaver; gulv, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kolamba Solar Cooker Heliso AS, Kongens Gate 29, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse 11 Kokeapparater og installasjoner The Way International, 5555 Wierville Road, US- OH45871 NEW KNOXVILLE, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 16 Salmebøker, religiøse paperback og innbundne bøker, studiemanualer og kontormateriell. Klasse 41 Religiøse utdanningstjenester, det vil si, klasser og workshops innen bibelstudium; utvikling og formidling av undervisningsmateriell innen religion og underholdningstjenester, det vil si, produksjon og presentasjon av musikalske dramaproduksjoner og presentasjon av kunstustillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOXIGRO Zoetis LLC, 100 Campus Drive, US-NJ07932 FLORHAM PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Veterinære produkter og preparater inkludert anthelmintika for buskap og andre dyr. 16

17 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GUSTAV VIGELAND Oslo Kommune Kulturetaten, Postboks 1454 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 2 Klasse 3 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 9 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk). Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 28 Leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel og internett salg av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, edle metaller og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, materialer til bokbinding, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, plastemballasje, trykktyper, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, tepper, ryer, leketøy, juletrepynt, geleer, syltetøy, kompotter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, fyrstikker. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. Klasse 41 Sportslige aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 17

18 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOXIDOSE Zoetis LLC, 100 Campus Drive, US-NJ07932 FLORHAM PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Veterinære produkter og preparater inkludert anthelmintika for buskap og andre dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, born, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicen saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Oslo kommune Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 6 tannpussemidler. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Borregaard Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 SARPSBORG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter og kjemiske stoffer til industrielle og vitenskapelige formål bestående av lignin, lignosulfonater eller oksiderte ligniner; bindemidler; dispergeringsmidler, metallkomplekseringsmidler og stabiliseringsmidler; cellulose til cellulosederivater og mikrokrystallinsk cellulose; mikrofibrillær cellulose; vanillin og ethyl vanillin til mat, farmasøytisk produksjon og parfyme; bioetanol; finkjemikalier for farmasøytisk produksjon og landbruk. 18

19 registrerte varemerker nr 49/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/907,932 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Imagewear Apparel Corp, 3411 Silverside Road, US- DE19810 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Fottøy; fangskinn [bekledning]; belter; underbukser (bottoms); frakker; kjeledresser og heldresser (coveralls); kjoler; jakker; overaller; benklær; skjorter; shorts; skjørt; topper; uniformer; vester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GQ Advance Magazine Publishers Inc, Four Times Square, US-NY10036 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QS lift ESE World BV, Horsterweg 18H, NL-6199AC MAASTRICHT-AIRPORT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); tippe-, vippeog tømmeapparater og deler og komponenter for slike tippe-, vippe- og tømmeapparater for søppelinnsamlingskjøretøyer; behandlingsapparater for lessing og lossing; løfteapparater og komponenter til slike for søppelinnsamlingskjøretøyer, herunder høynivåløfteapparater, livnivåløfteapparater, automatiske løfteapparater, ikke-automatiske løfteapparater og komponenter til slike. Klasse 12 Kjøretøyer, nemlig søppelinnsamlingskjøretøyer, herunder baklastingskjøretøyer, sidelastingskjøretøyer, frontlastingskjøretøyer og kjøretøyer for oppbevaringscontainere. PANDASTICKS DA, Østre vei 73 B, 1397 NESØYA, Klasse 24 Baderomstekstiler [frottematter, håndklær og kluter]. Klasse 25 Klær, bekledning for syklister, skjorte (kortermet), skjorter, T-Skjorter, undertøy, fottøy, sokker, tøysko, hodeplagg, hodebånd (bekledning). Klasse 35 Salg av motevarer og gaveartikkler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNN SpareBank 1 Nord, Postboks 6800, 9298 TROMSØ, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, herunder rådgivningstjenester innen finans, forsikring og pensjon. Finansieringstjenester, finansieringsvurderinger [forsikring, bank, fast eiendom], finanstransaksjoner, fondsinvesteringer, fondsopprettelse, fondsforvaltning, aktiv forvaltning, distribusjon av andeler i fond, forvaltning av formuer, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon og forsikringsmegling. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker nr 49/13 Klasse 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer. Klasse 35 Engros- og detaljhandel med de ovennevnte varer i klasse 30 og 32. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRAZFIT CARLA GOMES TUNHEIM, Jadarvegen 22, 4365 NÆRBØ, Klasse 25 Klær for fitness, Klær for gymnastikk, Badebukser, Badedrakter, Klær, Badesandaler, Belter [bekledning], Bukser, Drakter, Dresser, Gensere, Hansker [bekledning], Jakker, Kjoler, Kombinasjons-drakter, Leggings [bukser], Leggvarmere, Sandaler, Saronger, Shortsskjørt, Sokker, Stranddresser, Strandsko, T-skjorter, Truser, Underskjorter, Konfeksjonsklær Klasse 26 Menneskehår, Kunstig hår (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; iskaffe; iste; drikker basert på kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffeerstatning og/eller iskrem. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hande AS HANDE AS, Kjelsåsveien 174, 0884 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Rikstoto Stiftelsen, Postboks 464 Økern, 0512 OSLO, ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, Filipstad brygge 1, 0252 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, markedsundersøkelser og markedsstudier, resultatoversikter, resultatservice, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. Klasse 42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk, utvikling og drift av lokale og globale nettverk og videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, informasjonsvirksomhet, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/14-2014.03.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 11/14-2014.03.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 11/14-2014.03.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/12-2012.09.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 38/12-2012.09.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 38/12-2012.09.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Første avdelings avslag var begrunnet som følger:

Første avdelings avslag var begrunnet som følger: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7793 Søknad nr. 2002 05503 Søker: World Wrestling Entertainment Inc., Stamford, Connecticut, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer