nr 30/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30/15-2015.07.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 30/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 30/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eurus Energy Holdings Corporation, 3-13, Toranomon 4-Chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Klasse 39 Distribusjon av elektrisitet. Klasse 40 Generering av elektrisk strøm. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EURUS ENERGY Eurus Energy Holdings Corporation, 3-13, Toranomon 4-Chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Klasse 39 Distribusjon av elektrisitet. Klasse 40 Generering av elektrisk strøm. NUVITA SOLHAUG, Postboks 355, 9915 KIRKENES, Klasse 5 Alginatebasert kosttilskudd; antioksidantpiller; bidronningbaserte kosttilskudd; enzymbasert kosttilskudd; gjærbaserte kosttilskudd; glidemidler for personlig bruk; glukosebasert kosttilskudd; kosttilskudd; kosttilskudd (mineralske); kosttilskudd for dyr; lecitinbasert kosttilskudd; linfrøbaserte kosttilskudd; linfrøoljebaserte kosttilskudd; medisinske urter; pollenbasert kosttilskudd; propolisbasert kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; slankepiller; vitaminpreparater. Klasse 29 Algeekstrakter [matvarer]; alginater til matlagingsformål; aloe vaera bearbeidet for menneskeføde; bearbeidede mandler; bearbeidet hvitløk ; bearbeidete frø; berabeidete solsikkefrø ; fettstoffer [spiselige]; fruktbasert snacks; grønnsaker, tørkede; kakaosmør; kokosfett; kokosnøtter, tørkede; kokosoljer; kokossmør; olivenolje [spiselig]; pollen preparert for ernæringsformål; preparerte nøtter ; rapsolje [næringsmiddel]; rapsolje [spiselig]; rosiner; sesamolje; snacks; solsikkeolje [spiselig]; sopp (konservert sopp; soyamelk [melkeerstatning]; spiselige oljer; supper; syltetøy; tofu; tomatpasta; tomatpure; tomatsaft for matlaging; tørkede frukter. Klasse 30 Alger [krydder]; bidronninggele; brød; byggmel; bønnemel; chips [kornprodukt]; eddik; gjær; grovmalt bygg; gurkemeie for matprodukter [krydder]; havreflak; havregryn; havregryn for menneskeføde; hevningsmidler for bakverk; honning; hvetemel; hvetespirer for menneskeføde; ingefær [krydder]; jordnøtter [konditorvarer]; kaffe; kaffeerstatninger; kanel [krydder]; karry; kavringer; ketchup; knust havre; kornbasert snacks; kornstenger [energibar]; krydder; krydderblandinger; krydderier; lakris [søtsaker]; lakrisstenger [søtsaker]; linfrø for menneskeføde; maisflak; maisgryn; makaroni; mysli; pastiller [sukkertøy]; popcorn; propolis ; proteinbarer; ris; risbasert snacks; riskaker; salt til husholdningsbruk; sennepspulver; sjokolade; soyamel; spaghetti; stjerneanis; søtningsmidler, naturlige; søtsaker; te; tyggegummi; vegetabilske preparater til erstatning for kaffe; brente mandler; desserter; kakao; kakaodrikker; kakaoprodukter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av kosttilskudd, næringsmidler, drikker, hudpleiemidler, tannpleiemidler, medisinske preparater, farmasøytiske preparater, kosttilskudd, oljer, lys, smykker, blomster, bøker, filmer, frukt drikker og smoothies; dette omfatter alle produkter som er nevnt i klasse 5, 29 og 30. 3

4 registrerte varemerker nr 30/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/529,367 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UPS UNITED PROBLEM SOLVERS United Parcel Service of America, Inc., 55 Glenlake Parkway, Northeast, US-GA30328 ATLANTA, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; logistikkadministrasjon; administrasjonsløsningstjenester for transportnettverk; planlegging av hastehenting, lagring, transport og leveringstjenester; overvåkning og oppsporing av dokumenter og pakker for å sikre nøyaktig levering til rett tid; forretningsledelsestjenester, nemlig administrasjon av logistikk, reversert logistikk, distribusjonsnettverkstjenester, distribusjonsnettverkssynlighet og -synkronisering, prognoser om tilbud og etterspørsel og produktdistribusjonsprosesser for andre; bistand ved forretninger; bedriftsadministrasjon og konsulenttjenester; sorteringstjenester; databehandlingstjenester; ordreoppfyllelsestjenester; detaljhandelvirksomhet som omfatter frimerker, kontorrekvisita, papirvarer og transportbeholdere og konvolutter; fotokopierings- og dokumentreproduksjonstjenester. Klasse 36 Tollklareringstjenester. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; befraktnings- og leveringstjenester, nemlig henting, transport og levering av brev, dokumenter, meddelelser, trykksaker, pakker, råvarer, og andre varer og eiendeler ved forskjellige transportmidler; lagringstjenester, nemlig pakking, lagring, distribusjon, henting, pakking, og retur for frakt av brev, dokumenter, meddelelser, trykksaker, pakker, råvarer, og andre varer og eiendeler; logistikktjenester, nemlig lagring, transport og levering av varer for andre ved forskjellige transportmidler; tilveiebringelse av informasjon om internasjonale transport og leveringstjenester, transport, levering og retur av pakker og personlige eiendeler ved forskjellige transportmidler; levering og lagring av varer; frakt av varer; kurertjenester; distribusjonsnettverkslogistikk og reverserte logistikktjenester; pakking av artikler for transport; utleie av postbokser; transport og leveringslogistikktjenester, nemlig, planlegging og behandling av sendinger, forberedelse av skipningsdokumenter, pakking, og fakturaer, og oppsporing og lokalisering av dokumenter og pakker via nettilkoblede og trådløse datanettverk, intranets og Internett; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til produktdistribusjon, transport, befraktning, driftsledelsestjenester, logistikk, reversert logistikk, distribusjonsnettverk og produksjonssystemer og distribusjonsløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAND ØKONOMI Sand Økonomi AS, Postboks 2555 Solli, 0203 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Trykksaker, undervisnings og instruksjonsmateriell. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, regksapsførsel, regskapsrådgivning, økonomisk rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norrøna Sport AS, Vollsveien 13 H, 1366 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Øyebekledning; briller, goggles for sport; skibriller; solbriller; brilleglass; solbrilleetuier; skredsøkere; kompasser; livreddende apparater og utstyr; walkietalkies; hodetelefoner og interkommunikasjonsutstyr; apparater for dykkere; dykkerdrakter; elektroniske magasiner; hjelmer; beskyttelsesmasker; mapper og etuier for telefoner og datamaskiner. Klasse 16 Papir, papp; magasiner; almanakker; tidsskrifter; brosjyrer; kataloger; bøker; kalendere; nyhetsbrev; fotografier. Klasse 18 Bagger, ryggsekker, ransler; regntrekk for bagger og sekker; mapper og etuier for kart; kofferter; håndvesker, vesker. Klasse 25 Klær, belter, hodeplagg Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; bagger spesielt tilpasset ski, snowboard, surfbrett, vannski og wakeboard; ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett; skibindinger; kjelker; fiskeredskaper; klatreutstyr; beskyttelsesutstyr for sport, herunder ryggbeskyttere, håndleddsbeskyttere, knebeskyttere. 4

5 registrerte varemerker nr 30/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norrøna Sport AS, Vollsveien 13 H, 1366 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Øyebekledning; briller, goggles for sport; skibriller; solbriller; brilleglass; solbrilleetuier; skredsøkere; kompasser; livreddende apparater og utstyr; walkietalkies; hodetelefoner og interkommunikasjonsutstyr; apparater for dykkere; dykkerdrakter; elektroniske magasiner; hjelmer; beskyttelsesmasker; mapper og etuier for telefoner og datamaskiner. Klasse 16 Papir, papp; magasiner; almanakker; tidsskrifter; brosjyrer; kataloger; bøker; kalendere; nyhetsbrev; fotografier. Klasse 18 Bagger, ryggsekker, ransler; regntrekk for bagger og sekker; mapper og etuier for kart; kofferter; håndvesker, vesker Klasse 25 Klær, belter, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; bagger spesielt tilpasset ski, snowboard, surfbrett, vannski og wakeboard; ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett; skibindinger; kjelker; fiskeredskaper; klatreutstyr; beskyttelsesutstyr for sport, herunder ryggbeskyttere, håndleddsbeskyttere, knebeskyttere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gjernelæring MORMOR DESIGN AS, Gaustadveien 4c, 0372 OSLO, Klasse 41 Instruksjon [opplæring]; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; yrkesfaglig opplæring. Klasse 42 Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; vitenskapelig forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKARGARDS Badtunna Skärgårdstunnan AB, Verkstadsgatan 1, SE SÄFFLE, Sverige Heidenstam Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Spabade [oppvarmede svømmebassenger] Spabassenger; Badekar; Boblebadekar; Sanitære apparater, innretninger og installasjoner; Bekledning for badekar; Installasjoner for oppvarming av vann; Ikkemetalliske skjerminger [skillevegger] tilrettelagt for badekar; Badeovner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Meg og kammeraten min MARTIN HAGFORS, Akersbakken 11, 0172 OSLO, Klasse 9 Video; TV spill; filmer. Klasse 16 Sangbok; notehefte; barnebok; tegneserie; plakater. Klasse 25 T-shorter, caps. Klasse 41 Konsertvirksomhet; teateroppsetting; underholdningsvirksomhet i form av produksjon av TVepisoder og musikkutgivelser. 5

6 registrerte varemerker nr 30/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aktiebolaget Helgoland, Box 2065, SE SUNDBYBERG, Sverige Klasse 30 Konditorvarer og konfektyrer; søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIILTRO Pharmatech AS, Vallehellene 4, 1664 ROLVSØY, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 35 Salg [detalj- og engros-] av de forannevnte varer i klasse 5. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; herunder forskning relatert til og utvikling av farmasøytiske og veterinære preparater, kosttilskudd. Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, KY- GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, oppmålings-, fotografiske, cinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, kontroll- (overvåking), livrednings- og opplæringsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for å gjennomføre, svitsje, omforme, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; apparater for registrering, sending eller reproduksjon av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksskiver; mekanismer for myntopererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; programvare for prosessering av elektroniske betalinger til og fra andre; autentiseringsprogramvare; dataprogramvare tilveiebrakt på Internett; nettbaserte elektroniske publikasjoner (nedlastbare fra Internett eller et datanettverk eller en database); nedlastbar dataprogramvare for å forenkle elektronisk overføring av informasjon, data, dokumenter, stemme og bilder over Internett; nedlastbar dataprogramvare som tillater brukere å delta i nettbaserte møter og klasser, med tilgang til data, dokumenter, bilder og programvareapplikasjoner gjennom en nettleser; nedlastbar dataprogramvare for tilgang til, visning og styring av eksterne datamaskiner og datanettverk; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av artikler, papirer og instruksjonsmateriell innen telekommunikasjon, Internett, opplæring, forretningsvirksomhet, salg og markedsføring; dataprogramvare, eksterne datamaskinenheter; notatblokk-datamaskiner; laptop-datamaskiner; bærbare datamaskiner; håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter; personlige mediespillere; mobiltelefoner; smarttelefoner; digitale kameraer; dataarbeidsstasjoner; dataservere; data- og telekommunikasjonsnettverksmaskinvare; datanettverkskort, svitjser, rutere og huber; trådløse og kablede modemer og kommunikasjonskort og - innretninger; laptop-holdere, datamaskinvesker; brannslukningsapparater; datamaskinvare og -fastvare; dataprogramvare (inkludert programvare som kan lastes ned fra Internett); cd-plater; digital musikk (som kan lastes ned fra Internett); telekommunikasjonsapparater; musematter; mobiltelefonhodesett; mobiltelefontilbehør; nedlastbare spill, bilder, bevegelige bilder, filmer og musikk; alarmsystemer; overvåkningskameraer; mobile radioog TV-kringkastingsenheter; TV-kringkastingsutstyr; kameraer; videokameraer; hodetelefoner; telefonøretelefoner; høyttalere; GPS-apparater og - utstyr; datamaskin, elektroniske spill- og videospillprogrammer og programvare (inkludert programvare som kan lastes ned fra Internett); LCD-skjermer for telekommunikasjon og elektronisk utstyr; TV-dekoder; fjernkontroll; datalagringsprogrammer; briller og solbriller; elektroniske skilt; kodede eller magnetiske bankkreditt-, debet-, kontant- og identifikasjonskort; minibanker, minibankautomater; dataprogramvareapplikasjoner, nedlastbare; elektronisk bok-lesere; tonerkassetter, ufylte, for skrivere og kopimaskiner; babymonitorer; babymonitorer med 6

7 registrerte varemerker nr 30/15 skjerm; linsedeksler; nettbrett (tablet computers); kodede nøkkelkort; 3D-briller; minnekort for videospillmaskiner; alt inkludert i klasse 9. Klasse 16 Aviser; magasiner; ukeblader; tidsskrifter; papir, papp og varer laget av disse materialene, nemlig papirposer, papirkonvolutter, esker av kartong eller papir, emballasje for flasker av kartong eller papir, plakatholder av papir eller kartong, aviser, tidsskrifter, journaler (publikasjoner), bøker, plakater, postkort, lykkeønskningskort, kataloger, kalendre, bruksanvisninger, servietter av papir, statuetter av papir, klistremerker; trykksak; bokbindingsmateriale; fotografier; skrivesaker; klebemidler for skrivesaker eller husholdningsbruk; kunstnermaterialer; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og opplæringsmateriale (unntatt apparater); plastmaterialer for innpakking (ikke inkludert i andre klasser); trykkeritype; klisjeer; bøker, pamfletter, plakater, trykte kort, rundskriv, kataloger, kalendere, prislapper, prisetiketter; bæreposer av papir, papp og plast; trykte telefon-, faks-, elektronisk post- og nettstedfortegnelser; kort i form av debetkort, kredittkort, betalingskort og telefonkort andre enn kodede og magnetiske kort; markedsførings- og reklamemateriell som er trykksaker; trykte annonser; brukermanualer; innpakkingsmaterialer laget av papir, plast eller papp; papirlommetørklær; lommetørklær laget av papir; modeller og små figurer laget av papir; papirfestposer for innpakking; sideholdere; alt inkludert i klasse 16. Klasse 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontorarbeid; organisering, drift og tilsyn av lojalitets- og bonusprogrammer; reklametjenester via Internett; produksjon av radio- og tv-reklame; bokføring; auksjonssalg; organisering av varemesser; gallupundersøkelse; databehandlingstjenester; tilveiebringelse av forretningsinformasjon; reklamebyråer; reklamevirksomhet for andre; administrering av databaser; innsamling av informasjon for bruk i databaser; bedriftsrådgivningstjenester; bedriftsrådgivningstjenester innen nettbaserte arrangementer, konferanser, opplæringsprogrammer, undervisningsprogrammer og seminarer; bedriftsrådgivningstjenester innen levering av nettbasert kunnskap; bedriftsrådgivningstjenester innen nettsamarbeid og samarbeidsteknologier; bedriftsrådgivningstjenester innen salg og markedsføring; prosjektledelse for bedrifter; prosjektledelse for bedrifter relatert til utvikling, oppsett, oppstilling, produksjon, opptak, overvåkning og oppfølging av nettbaserte arrangementer, konferanser, opplæringsprogrammer, undervisningsprogrammer og seminarer; markedsundersøkelser og bedriftsrådgivningstjenester; bedriftsrådgivningstjenester relatert til lettelse av forretningstransaksjoner via lokale og globale datanettverk ved lokalisering og tilveiebringelse av henvisninger for leveringen av en lang rekke bedriftsog forbrukerprodukter og tjenester; spredning av forretningsinformasjon av andres varer og tjenester via lokale og globale datanettverk; bedriftsrådgivningstjenester relatert til tilveiebringelse av et nettsted i et globalt datanettverk ved hvilket tredje partier kan tilby og skaffe varer og tjenester, plassere, bestemme status til og oppfylle handelsforespørsler og bestillinger, inngå kontrakter og gjennomføre forretninger; tilveiebringe nettbaserte databestillingstjenester reklamevirksomhet for varer og tjenester av andre via lokale og globale datanettverk; internasjonale import- og eksportagenturtjenester; utleie av reklameplass på kommunikasjonsmedia; nettbaserte handelstjenester relatert til elektronisk auksjonssalg og fremskaffelse av nettbasert bedriftsevaluering relatert til dette; nettbaserte detaljsalgtjenester av telefoner, håndfrisett og telefonrør til mobiltelefoner, mobiltelefontilbehør, elektroniske varer, telekommunikasjonsvarer, computer hardware og computer software, batterier, batteriladere, apparater og instrumenter for opptak, mottak, overføring og/eller reproduksjon av data, informasjon, bilder, avbildninger, og/eller lyd, edle metaller, juvelervarer, smykker, edle stener, trykksaker, skrivesaker og magnetiske og ikke-magnetiske kodede kort, møbler, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, knapper, bånd, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, spill og elektroniske leker, maling, fernisser og lakker, kjemikalier brukt i industri, vitenskap, fotografering og landbruk, produkter for personlig hygiene, såper, parfymevarer, kosmetikk, hår og kroppslotioner, eteriske oljer, rengjøringsmidler, blekemidler, smøremidler, brensel, lys, farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), maskiner og verktøymaskiner, knivsmedvarer, barberkniver, -høvler og maskiner, håndverktøy, datamaskiner, regnemaskiner, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, briller og solbriller, kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, skytevåpen, sølvtøy, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, magasiner, kort, papirposer, papirkonvolutter, esker av kartong eller papir, emballasje for flasker av kartong eller papir, plakatholder av papir eller kartong, aviser, tidsskrifter, journaler (publikasjoner),bøker, plakater, postkort, lykkeønskningskort, kataloger, kalendre, brukermanualer, servietter av papir, statuetter av papir, klistremerker, bilder, skrivemaskiner og kontorrekvisita, innpakningsmateriale, gummi og plast som halvfabrikata, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner, håndvesker, småvesker, punger, lommebøker, seddelbøker av lær, holdere av lær, bager, vesker, kofferter, reisekister, reisevesker, reisebager, bagasjeartikler, paraplyer, speil, tau, reip, hyssing, nett, telt, garn og tråd for tekstile formål, kleshengere, kuvertbrikker, skredderartikler, sengetepper, bordduker, leketøy, sportsartikler, næringsmidler, drikkevarer, kjøtt, fisk, fjærkre og konserverte, tørrede og kokte frukt og grønnsaker, syltetøy, kompotter og fruktsauser, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, brød og kaker, sauser, krydderier, frisk frukt og grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og andre ikke-alkoholholdige drikker, alkoholholdige drikker, blomster og hagebrukprodukter, tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; tilveiebringe en katalog med nettsider til tredje partier for å lette bedriftstransaksjoner; bedriftsrådgivningstjenester relatert til drift av en elektronisk markedsplass for varer og/eller tjenesters kjøpere og selgere i et globalt datanettverk; bedriftsassistanse relatert til å lette bedriftstransaksjoner via lokale og globale datanettverk; konsulenttjenester for bedriftsledelse; markedsføringstjenester og salgsfremmende tjenester; publisering av reklamemateriell; markedsføring av ledige lokaler; spredning av reklamemateriale, oppdatering av reklamemateriale, kompilering av reklame for bruk som nettsider på Internett; utleie av reklameplass; databehandling; salg, bedrift og salgsfremmende informasjonstjenester; telefonsvar (for utilgjengelige abonnenter); telefonsvar (for andre); auksjonstjenester på Internett; personaladministrasjon; fremskaffelse av salgs-, bedrifts-, reklame- og salgsfremmende informasjon gjennom et globalt datanettverk og via Internett; presentasjon av varer på kommunikasjonsmedia for detaljsalg; tilveiebringe et utvalg av varer, til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene fra en generell Internettside med varer og i en engrosspartivareforretning; tilveiebringe et utvalg av varer, til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene fra en generell varekatalog ved postordre eller ved hjelp av telekommunikasjon; tilveiebringe et 7

8 registrerte varemerker nr 30/15 utvalg av varer, til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene fra detaljpartivareforretninger; detalj- og engrossalg av telefoner, håndfrisett for mobiltelefoner, mobiltelefonutstyr, elektroniske varer og telekommunikasjonsvarer, datamaskinvare og dataprogramvare, batterier, batteriladere, apparater og instrumenter for opptak, overføring og/eller reproduksjon av data, informasjon, bilder, og/eller lyd, edelmetaller, bijouterivarer, edelstener, trykksaker, skrivesaker og magnetkort og kort som ikke er magnetisk kodet, møbler, rammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, glassvarer, porselen og terrakotta, tekstiler, klær, fottøy, hodeplagg, knipling og broderier, knapper, bånd, knappenåler og nåler, kunstige blomster, gulvtepper, tepper, spill og elektroniske leketøyer, kjemikalier anvendt i industri, forskning, fotografering og landbruk, maling, ferniss og lakk, produkter for personlig hygiene, såper, parfymer, kosmetiske preparater, hår- og hudkremer, eteriske oljer, preparater for vasking og bleking, smøremidler, brensel, vokslys, farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater, jernvarer, småartikler av metall, maskiner og verktøymaskiner, knivsmedvarer, barberhøvler og redskap, datamaskiner, kalkulatorer, elektrisk, foto-, film- og optisk apparat og instrumenter, briller, solbriller, kirurgisk og medisinsk utstyr og instrumenter, utstyr for belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål, kjøretøy, skytevåpen, fyrverkerisaker, sølvtøy, ur- og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, tidsskrifter, kort, bilder, papirposer, papirkonvolutter, esker av kartong eller papir, emballasje for flasker av kartong eller papir, plakatholder av papir eller kartong, aviser, tidsskrifter, journaler (publikasjoner), bøker, plakater, postkort, lykkeønskningskort, kataloger, kalendre, bruksanvisninger, servietter av papir, statuetter av papir, klistremerker, skrivemaskiner og kontorutstyr, emballasjematerialer, gummi og plast for bruk innen produksjon, pakke- og isolasjonsmaterialer, lær og lærimitasjon, håndvesker, pengepung, lommebøker, holdere av lær, bager, bagasje, paraplyer, speil, reip, hissing, nett, telt, garn og tråd for tekstilformål, kleshengere, brikker, skredderartikler, senge- og bordtepper, leker og sportsartikler, næringsmidler og drikker, kjøtt, fisk, fjærkre, konservert, tørket og kokt frukt og grønnsaker, syltetøy og fruktsauser, egg, melk og melkeprodukter, matoljer og - fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, brød og kaker, krydderier, fersk frukt og grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjus, og andre alkoholfrie drikker, alkoholholdige drikker, blomsterprodukter, tobakk, røykeartikler og fyrstikker; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; kjøp og salg av agenturtjenester; utvalg av varer og anskaffelse av varer for personer og bedrifter; bestillingstjenester [for andre]; detaljsalgstjenester av varehus; detaljsalgstjenester av supermarkeder; avskrivningsbyråer; fremskaffelse av forretningsstatistikkinformasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; bedriftsassistansetjenester relatert til kompilering og utleie av adresseregistre; etterforskning for forretninger; forretningsadministrative tjenester for behandling av salg over Internett; bedriftshenvisningstjenester og formidlingstjenester av personale; import- og eksportutsalgsagenturer (import- og eksportagenturtjenester); agentur for avisabonnementer; dokumentkopiering; transkripsjon (inkludert stensilpapirskriving); utleie av kontorutstyr; ledelse i kundeforhold; bedriftsledelsestjenester relatert til elektronisk handel; bedriftsledelses- og administreringstjenester relatert til sponsorvirksomhetsprogrammer; bokføringstjenester; veldedighetstjenester, nemlig bedriftsadministrering relatert til organisasjon og gjennomføring av frivillighetsprogrammer og samfunnstjenesteprosjekter; utleie av salgstands; fremskaffelse av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; søkemotor optimalisering; websidetrafikk optimalisering; betal per klikk annonsering; kommersielle formidlingstjenester; forretningsledelse for frilans tjenesteytere; forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; oppdatering og vedlikeholde av data i databaser; forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; konsulent-, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenestene; arkivtjenester; alt inkludert i klasse 35. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avregning og avstemning av finansielle transaksjoner via et globalt datanettverk; elektroniske banktjenester og finansielle tjenester; kredittkorttjenester, behandling og overføring av regninger og betalinger av disse, og tilby forsikring for finansielle transaksjoner; pengeoverføringstjenester; pengeoverføring via elektroniske midler for andre; overføring av betalinger for andre via internett; finansielle tjenester i form av fakturering og betalingsbehandlingstjenester; arrangering og forvaltning av leiekontrakter og leieforhold; leie og utleie av fast eiendom; taksering av fast eiendom; verdivurdering av fast eiendom, eiendomsfinansiering, eiendomsinvesteringstjenester; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; boligbyrå tjenester; aktuarvirksomhet; eiendomsmeglingsforvaltning og rådgivingstjenester; husleieinnkreving; utleie av kontorer[fast eiendom]; utleie av leiligheter; fremskaffelse av finansiell informasjon via Internett; deponering i sikkerhetsskap og utstedelse av reisekupong tjenester; kapitalinvesteringer; finansiell evaluering [forsikring, bank, eiendom]; tjenester i forbindelse med finans og finanskapitaladministrasjon; forsikringstjenester og finansielle tjenester; finansielle tjenester som tilbys i form av telekommunikasjonsmidler; finansiell rådgivning og rådgivningstjenester; elektroniske banktjenester; banktjenester som tilbys online fra en datadabase eller via internett;børsmeglervirksomhet, børsnoteringstjenster; aksje- og obligasjonsmegling, finansiell analyse; debetkorttjenester, kredittkorttjenester og sjekkgarantitjenester; bank-, sparekonto-, og investeringstjenester; Clearingvirksomhet [valuta]; kredittverifiseringstjenester via et globalt datainformasjonsnettverk; elektronisk kredittrisiko management-tjenester; elektronisk betaling og elektroniske fakturabetalingstjenester; debiteringsog krediteringstjenester; elektroniske banktjenester; utstedelse av lagrede verdikort og kredittkort; telefonkort tjenester; informasjonstjenester knyttet til finansiering og forsikring, fremskaffet online fra en database eller via internett; byrå for innsamling av gass- og elektrisitetsavgifter; antikvitetstaksering; kunsttaksering; smykketaksering; bruktbilstaksering; fremskaffelse av skatteinformasjon; veldedighetsinnsamling; organisering av veldedige innsamlinger; innsamlinger til veldedighet; Utleie av maskiner for telling eller sortering av pengesedler og mynter; utleie av pengeautomater eller minibanker; nettbaserte betalingstjenester;deponering i sikkerhetsskap; finansieringstjenester for byggeprosjekter; Rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de nevnte tjenester; alt inkludert i klasse 36. Klasse 38 Telekommunikasjons tjenester; tilby web-baserte multimedia telekonferanser, videokonferanser og online møteservice som tillater samtidig og asynkronisert visning, deling, redigering, og diskusjon av dokumenter, data og bilder av deltakerne via en nettleser; fremskaffelse av online tilgang for kunder til online rapporter vedrørende ytelse, effektivitet, og status av web-baserte applikasjoner, telekonferanser, videokonferanser, og møter; brukertilgang med sikker ekstern tilgang via Internett til private datanettverk; tilby online samarbeidstjenester som tillater brukere å få tilgang til applikasjoner, plattformer, felles delte dokumenter, data, oppgavelister, og diskusjonsfora; 8

9 registrerte varemerker nr 30/15 tjenester for kringkasting på internett, fremskaffelse av en online database med informasjon om web-basert kringkastings klageplatform; fremskaffelse av telekommunikasjonstilgang og linker til databaser og til internett; elektroniske kommunikasjonstjenester; interaktive teletjenester; telekommunikasjon av informasjon (nettsider), dataprogrammer og data; femskaffe teletilkoblinger til Internett eller databaser; telekommunikasjonstilgang til verdensomspennende web fasiliteter og strukturer; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; datastyrt overføring av meldinger og bilder; telefakstjenester; budtjenester; personsøkertjenester; utleie av modemer; datakommunikasjonstjenester med elektroniske hjelpemidler; utleie av telekommunikasjonsutstyr; elektroniske tjenester for sending av meldinger, mottakog vidersendingstjenester; innsamling, overføring og levering av data elektronisk; innsamling, overføring og levering av e-postmeldinger, stillbilder og / eller bevegeligebilder som for eksempel tegn, meldinger, musikk og bilder, telegrammer, informasjon og data ved mekaniske, elektroniske, telefoniske, telex, kabel, datamaskin og satellitt hjelpemidler; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder og data i komprimert eller ukomprimert form og enten i ekte eller forsinket tid; elektroniske meldinger, konferanse og elektroniske overføringstjenester for bestillinger; videokonferanstjenester; kommunikasjon ved elektronisk oppslagstavle som lar brukerne utføre en sanntids interaktiv samtale mellom en dataterminal og en elektronisk oppslagstavle som inneholder stillbildeinformasjon og bevegelig bildeinformasjon og tale informasjon som for eksempel tegn; tilby elektroniske oppslagstavler og meldingstavler for overføring av meldinger; fremskaffelse av online diskusjonsfora; sending av fjernsynsprogram.; kringkasting og overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; musikk kringkasting; overføring av musikk, filmer, interaktive programmer, videoer, elektroniske dataspill; overføring av informasjon relatert til on-line shopping og generelle sluttbrukertjenester; video-on-demand overføringstjenester; pressebyråer; tilveiebringelse av tilgang til databaser på det globale datanettverket for å søke og innhente informasjon, data, nettsider og tilgjengelige ressurser på datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til en database som inneholder elektroniske publikasjoner, oppslagstavler, databaser og informasjon tilgjengelig via datamaskin; samtaleromtjenester (chat room services); tilveiebringelse av multibruker tilgang til globale datainformasjonsnettverk for overføring og formidling av et bredt spekter av informasjon; tilveiebringelse av tilgang til nettside på et globalt datanettverk der tredjeparter kan tilby varer og tjenester, legge inn og utføre bestillinger, inngå kontrakter og transaksjonsforretninger; tilveiebringelse av tilgang til et interaktivt nettsted på et globalt datanettverk for tredjeparter til å legge ut informasjon, svare på forespørsler og legge inn og utføre bestillinger av produkter, tjenester og forretningsmuligheter; kommunikasjonstjenester, nemlig tekst og numeriske digitale meldingstjenester; overføring av informasjon ved datakommunikasjon for å bistå ved beslutningstaking; overføring av informasjon gjennom videokommunikasjonssystemer; webkonferanser tjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester for å etablere virtuelle samtalerom via tekstmeldinger; tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler for postering og overføring av meldinger mellom og blant databrukere om produkter, tjenester og omsetningen og muligheter; tilveiebringelse av online interaktiv oppslagstavle for posting, markedsføring, salg og videresalg av varer via et globalt datanettverk; E- posttjenester og elektroniske vidersendingstjenester; audio og video kommunikasjon via datamaskiner og datanettverk, og via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av datatilgang og leid tilgangstid til online interaktive oppslagstavler og databaser; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske oppslagstavler for postering og overføring av meldinger mellom og blant databrukere vedrørende produkter, tjenester og forretningsmuligheter; tilveiebringelse av tilgang til elektronisk kalender, adressebok og elektronisk notatblokk, via lokale og globale datanettverk; tilveiebringelse av videokonferanse- og/eller telefonkonferansetilgang og fasiliteter; tilveiebringelse av datalinker til tredjeparts nettsteder for å legge til rette for e-handel og forretningstransaksjoner (real world business transactions); konsulentvirksomhet, informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til de nevnte tjenester; alt inkludert i klasse 38. Klasse 39 Transport; innpakking og lagring av varer; arrangering av reiser; lagring av elektronisk lagret data eller dokumenter; transportinformasjon; skipsmegling; biltransport; flytransport; leie av kjøretøy; vanntilførsel; levering av beskjeder; reservasjon (reise-); transport via rørledning; levering av varer via postordre; kurér - tjenester (beskjeder eller handelsvarer); transporttjenester som har karakter av transportadministrasjon; bilutleietjenester; bilparkeringstjenester; yacht- og/eller båt-turer; reisebyråtjenester; reisereservasjon- og reiseinformasjonstjenester; tjenester i relasjon til billettkontor for reiser; arrangering av reiser og informasjon i denne forbindelse, alt tilveiebrakt på nett fra en database på en datamaskin eller fra internett; tilveiebringelse av informasjon angående reise og turisme via internett eller via telekommunikasjonsnettverk; transport av varer og passasjerer; innpakking; tilveiebringelse av vei- og trafikkinformasjon, sjåførtjenester; lasting og avlasting av last; befraktningsvirksomhet; flyttebyråer; meglervirksomhet for leie, utleie, salg, kjøp og/eller befraktning av skip og/eller båter; heving av skip og/eller båter og bringe skip og/eller båter flott; losing; distribusjon og tilførsel av gass; distribusjon og tilførsel av elektrisitet; distribusjon og tilførsel av varme; distribusjon og tilførsel av vann; tjenester for moringsfasiliteter; leie av lagerbygninger; tilveiebringelse av flyområder, det vil si tilveiebringelse av startbane, landingsbane og rullebane; tilveiebringelse av avgiftsbelagt vei; leie og/eller utleie av rullestoler; administrasjon av parkeringsplasser; leie og/eller utleie av fly; leie og/eller utleie av kontainere; leie og/eller utleie av sykler; leie og/eller utleie av biler; leie og/eller utleie av skip og/eller båter; leie og/eller utleie av kjøretøy som drives av muskelkraft; leie og/eller utleie av mekaniske parkeringssystemer; leie og/eller utleie av lastepaller; leie og/eller utleie av innpaknings- eller emballeringsmaskiner; leie og/eller utleie av kjøleapparat; samling av husholdningsavfall; samling av industriavfall; byråer for klarering ved import og eksport (tollklarering); leie av navigasjonssystemer; tilveiebringelse av kjøreanvisninger for reiseformål; konsulent-, informasjons-, og rådgivningstjenester i relasjon til de tidligere nevnte tjenester; alt inkludert i klasse 39. Klasse 41 Utdanning; tilveiebringer av opplæring; underholdning; sports og kulturelle aktiviteter; publisering av tekster, bøker og tidsskrifter (andre enn reklametekster); publisering av diagrammer, bilder og fotografier; publisering av aviser, magasiner og tidsskrifter; utdannelse, opplæring og undervisning relatert til telekommunikasjon, datamaskiner, dataprogrammer, nettsidedesign, e-handelsplattformer, bedriftsledelse og reklame; tilveiebringelse av utdanning, rekreasjon, instruksjon, undervisning, læring og opplæring både interaktivt og ikke interaktivt; design av utdanningskurs, undersøkelser og kvalifikasjoner; underholdning tilbudt via elektroniske og digitale interaktive medier; elektroniske spilltjenester tilbudt via internett; fremskaffelse av informasjon relatert til utdanning, opplæring, underholdning, rekreasjon, sportslige, sosiale og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); arrangere, organisere, hoste og utføre 9

10 registrerte varemerker nr 30/15 sangkonkurranser; arrangere, organisere, hoste og utføre konserter; arrangere, organisere, hoste og utføre eventer og konkurranser for lærings- eller underholdningsformål; arrangere, organisere, hoste og utføre gameshows og oppdrag; billettkontor (underholdningsvirksomhet); informasjon i forbindelse med underholdning og utdanning fra en database eller internett; tilveiebringer digital musikk (ikke nedlastbar) fra internett; tilveiebringer digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) nettsteder; underholdning og undervisning relatert til planlegging, produksjon og distribusjon av lyd, bilder, digital musikk, filmer, live eller opptak av lyd, visuelt eller audiovisuelt materiale for kringkasting via bakkenett, satellittkanaler, internett, trådløst eller kabelsystemer og andre kommunikasjonsmidler; musikkunderholdningsvirksomhet; leie av lydopptak; forberedelser for underholdnings-, lærings-, dokumentar- og nyhetsprogrammer for kringskasting; nyhetsreportasjetjenester; informasjon relatert til sporteller kulturarrangementer, aktuelle nyheter og nyhetsvarsler tilveiebrakt via satellitt-tv-overføring, internett eller via andre elektroniske midler; fjernsynsprogrammer, radio- og filmproduksjon; forberedelse og produksjon av tv-programmer; tilveiebringelse av informasjon, data, tegninger, lyd, musikk, videoer, animasjon og tekst for undeholdningsformål; spilltjenester; tilveiebringelse av klubbrekreasjon, sport og treningsfasiliteter; bandopptredender; fritidsunderholdning, diskotek, moteshow og nattklubbtjenster; klubbtjenester relatert til underholdning, utdannelse og kulturelle tjenester; arrangering, gjennomføring og fremskaffelse av konferanser, konvensjoner, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper; organisering og utføring av utstillinger, moteshow, utdanningsshow, kulturelle show og oppsetninger; kunstutstillinger og galleritjenester; kunstgalleritjenester relatert til leie av kunst; opplæringstjenester innen yrkeshygiene og arbeidervern, og miljøvern; tilveiebringelse av sigarkurs, vinsmakingskurs; tilveiebringelse av utdanningsinformasjon om forskningsmaterialer og kontorer; arrangere, organisere, planlegge og lede semniarer; dyretrening; styring av tv-produksjon; instruksjonstjenester innen behandling av maskiner og utstyr, inkludert audiovisuelt utstyr til bruk ved produksjon av tv-programmer; tilveiebringe lyd- og bildestudio; tilveiebringe sportsfasisliteter; tilveiebringelse av fasiliteter for film, show,stykker, musikk eller utdanningsopplærling; underholdningsbyråer; leie og leasing kinofilmer (cinefilms); leie og leasing av musikkinstrumenter; leie og leasing av tv-programmer; leie og leasing av tvapparater; utlånsbiblioteker; tekstingstjenester; døvetolktjenester; leie av underholdningsprogramvare; tilveiebringelse av videospill, dataspill, bilder eller lyd eller filmer via telekommunikasjon eller datanettverk; tilveiebringelse av dataspill online og konkurranser; leie av pre-recorded video tapes; leie og leasing av spillkonsoller; utlån av arkadespillutsyr; utlån av bilder; fotografier; oversettelse; språkoppfatning; utdannningsog opplæringsprogrammer innen feltet risk management; utdannnings- og opplæringsprogrammer innen sertifisering; nyhetsformidling; lotteritjenester; tilveiebringelse av online-videoer, ikke nedlastbare; veiledning; konsultasjon, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; alt inkludert i klasse 41. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert til dette; industrielle analyse- og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; datatjenester i forbindelse med overføring av informasjon, data, dokumenter, og bilder over internett; tjenester for Application service provider (ASP), det vil si hosting av dataprogramvare for andre; tjenester for Application service provider (ASP) som tilveiebringer programvare for nettbaserte konferanser, lydbaserte konferanser, elektronisk sending av beskjeder, dokumentsamarbeid, videokonferanser, og stemme- og samtaleavvikling; tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbar programvare for å tilrettelegge for interoperabilitet ved flere programvareapplikasjoner; tjenester for teknisk støtte (teknisk konsultasjon) til dataprogramvare og applikasjoner som er tilveiebrakt på internett, via e-post og per telefon; datatjenester, det vil si frembringelse av et nettbasert samfunn der registrerte brukere kan delta i diskusjoner, få tilbakemelding fra likemenn, danne virtuelle samfunn, delta i sosial nettverksbygging, og utveksle dokumenter; rådgivning angående datateknologi til internettbrukere i form av en direkte telefonlinje for brukerstøtte; datatjenester i relasjon til frambringelse av indekser av informasjon, sider og ressurser om datanettverk; tilveiebringelse av søkemotorer; design av datamaskiner, reisedatamaskiner, bærbare datamaskiner og håndholdte datamaskiner; design av personlige digitale assistenter og personlige mediespillere; design av mobiltelefoner og smarttelefoner; design av digitale kameraer; datamaskintjenester; datamaskinprogrammering; tjenester for datamaskinintegrering; tjenester for datamaskinanalyse; datamaskinprogrammering i relasjon til virusbeskyttelse; programvaretjenester for datamaskinsystemer; datamaskintjenester relatert til tilveiebringelse av tjenester for direkte forbindelse mellom datamaskinbrukere for å utveksle data; design av programvare til datamaskiner; design av datamaskinsystemer; design og utvikling av nettsider; hosting av nettsider for andre; hosting av programvare til datamaskinapplikasjoner for søking etter og gjenoppretting av informasjon fra databaser og datamaskinnettverk; tilveiebringelse av teknisk informasjon ved spesifikk forespørsel fra sluttbrukere via telefon eller globale datamaskinnettverk; konsulenttjenester i relasjon til datamaskinprogramvare; datamaskintjenester i relasjon til spesialtilpasset søking i databaser i datamaskiner og i nettsider; koding og dekoding av datamaskiner og elektroniske signaler; konvertering av fysiske data og dokumenter til elektronisk medieformat; testing- og evalueringstjenester; arkitekt- og designtjenester; interiørdesign av bygninger, kontorer og leiligheter; informasjonstjenester til datamaskiner og datamaskinsystemer; tilveiebringelse av programmer for administrering av sikkerhetsrisiko for datamaskiner; informasjon om, kunnskap om, og testingstjenester for datamaskinsikkerhet; tjenester for kvalitetskontroll; datamaskintjenester i relasjon til sertifisering av forretningstransaksjoner og forberedelse av rapporter til dette; tilgangskontroll til (sikkerhetstjenester for-) datamaskiner, elektroniske nettverk og databaser; sikkerhet ved dataoverføring og ved transaksjoner via datamaskinnettverk; rådgivning angående datasikkerhet; teknologisk rådgivning angående sikring av telekommunikasjon; sikkerhetstjenester for datastyrte kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon om sikkerhet i relasjon til internett og datastyrte kommunikasjonsnettverk, og sikker overføring av data og informasjon; konsulenttjenester i relasjon til sikkerhetstjenester til internett og datastyrte kommunikasjonsnettverk, tjenester for informasjonssikkerhet, tjenester for sikker overføring av data og informasjon; autentiseringstjenester for datasikkerhet; nettbasert autentisering av elektroniske signaturer; fjernlagring av sikkerhetskopier av data; elektronisk datalagring; tilveiebringelse av informasjon om datamaskinteknologi og programmering via en nettside; kartografitjenester; nettskytjenester; konsulent-, informasjon- og rådgivningstjenester i relasjon til de tidligere nevnte tjenester; alt inkludert i klasse 42. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester ytet av andre for å møte individers behov, nemlig personlig shoppertjenester, personlig hjelp til andre i form av planlegging, organisering, koordinering, arrangering og assistanse til individer for å utføre daglige gjøremål (ikke-medisinsk 10

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer