Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2013 NHO Rgaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014

2 Innhld Side 1. Styrelederen har rdet 3 2. Fakta m NHO Rgaland 4 3. Styrets sammensetning NHO Rgalands administrasjn 6 5. Samarbeid med bransjerganisasjnene 6 6. Møter, kurs g knferanser 7 7. Kntakten med plitikere valg NæringsNM 8 9. Knjunkturbarmeteret Inkluderende Arbeidsliv IA NHO Rgalands Kmpetansefnd Næringsliv i sklen Fag- g yrkespplæring Glbal Future Ringer i Vannet Språk/kultur i samarbeid med UiS Frsknings- g nyskapingsprisen Representasjn 16 2

3 1. Styrelederen har rdet Kstnadsfellen De fleste er enige m at nrsk velstand har utviklet seg svært psitivt de siste tiårene. Riktignk har Nrge gså blitt påvirket av de internasjnale øknmiske krisene, den siste i 2008/2009 sm startet med at Lehman Brthers gikk ver ende i USA. Vår særegne øknmi gjrde at vi merket lite i frhld til andre land sm vi knkurrerer med. Spørsmålet er; hvr lenge kan denne velstandsutviklingen vare? Våre lønninger har økt med 63 % siden år 2000, g det er seks ganger mer enn land sm Sverige g Tyskland, sm vi fte knkurrerer med. I periden lå vårt lønnsnivå 64 % ver snittet i eursnen, g trenden frtsetter. Lønn er en viktig kstnadsindikatr. Nrge har klart seg bra lenge, sm følge av høy prduktivitet. Høy prduktivitet handler m å skape betydelige verdier i frhld til ressursbruk. Nød lærer naken kvinne å spinne, er et gammelt uttrykk. Der bedrifter fra andre land må slss enda hardere fr å verleve, er nrske bedrifter uten denne «ressursen» sm ligger i krisepplevelse. Denne mangelen på krisepplevelse gjenspeiles i samfunnet generelt. Tariffppgjøret fr 2014 er et såkalt hvedppgjør, der gjeldende tariffavtaler revideres med gyldighetstid ver t år, g alle tariffavtalens bestemmelser kan tas pp. Virkningene er således mfattende. Tradisjnen tr er media pptatt av å spisse mtsetningene, g lønnsjusteringene til enkelte tppledere trekkes fram sm grve eksempler på grådighet. Å trekke fram denne type eksempler skaper et svært feilaktig bilde. Av de medlemsbedriftene i NHO, sm i verveiende grad består av små g mellmstre bedrifter, er langt de fleste ledet av persner sm er ansvarsbevisste g nøysmme av natur. Mens pininen frledes til å tr det stikk mtsatte. «Det går j gdt ennå» g «når lederne kan bevilge seg slike justeringer skal gså vi ha vår del av kaka». Faren fr at vi frtsetter å bevilge ss fr mange gder, er str. Mralske dyder sm hardt arbeid, uthldenhet, langsiktighet, måtehld g dugnadsånd var verdier sm lå til grunn fr velstandsutviklingen i Nrge i etterkrigstiden, er i ferd med å bli glemt. Fra vi fant lje på Ekfiskfeltet i 1969 har vi gått fra å være et gjennmsnittsland i Eurpa til å bli verdens rikeste. Vi gdt vksne har lært ss til å frvente stadig høyere dispnibel inntekt g mer luksus. De unge sm bare har levd i velstandsbblen, kjenner knapt pengenes verdi g tar vår velstand fr gitt. Kstnadsutviklingen drives ubønnhørlig videre i et raskere temp enn hs de fleste andre vi sammenligner ss med. Vi vet at ubalansen må snu g gå i rett vei en gang i fremtiden. Man blir ikke ppulær sm plitiker av å mane til mderasjn g innstramming. NHO har rpt «ulv» mange ganger, g må sm ansvarlig medlemsrganisasjn frtsette å gjøre det. Hva skjer når ulven virkelig står der, er det ubehagelige spørsmålet. Terje Handeland, styreleder NHO Rgaland 3

4 2. Fakta m NHO Rgaland pr NHO Rgaland har 2009 medlemsbedrifter med årsverk Bedrifter Ansatte 3. Styrets sammensetning På årsmøtet ble følgende valgt: Funksjn Navn Tittel Bedrift Sted Landsfrening Styreleder Terje Handeland Adm. Direktør I-park AS Stavanger Abelia Nestleder Øystein Matre Adm. Direktør Westcn Yard AS Ølensvåg Nrsk Industri Styrerepresentant Geir Austigard Knsernsjef Øglænd System AS Kleppe Nrsk Industri 4

5 Styrerepresentant Tralf Ekrheim Adm. Direktør Nr Lines AS Stavanger NHO Lgistikk g Transprt Styrerepresentant Kurt Eskevik Daglig leder Møller Bil Haugesund AS Haugesund Nrges Bilbransjefrbund Styrerepresentant Ellen Finne Daglig leder Kvernaland Frisør AS Kvernaland NHO Håndverk Frisørg Velværebedriftenes Landsfrening Styrerepresentant Anne Siri Høiland Direktør spesialprdukter Tine SA Stavanger NHO Mat g Landbruk Styrerepresentant Siv Oftedal HR-direktør Statil ASA Stavanger Nrsk Olje g Gass Styrerepresentant Terje Sliper Daglig leder Frnt Bygg AS Stavanger Byggenæringens Landsfrening - Byggmesterfrbundet Styrerepresentant Magne Trgersen Adm. direktør Rica Htels Vest AS Sla NHO Reiseliv Valgkmite Representanter: Daglig leder Birger Førre, Førre Trevarefabrikk AS, Førresfjrden (Byggenæringens Landsfrening) Markedsdirektør Grethe Høiland, Lyse Energi AS, Stavanger (Energi Nrge) Adm. direktør Dag Kjsavik, Tranberg AS, Stavanger (Nrsk Industri) Fabrikkdirektør Vibeke Lamark, Nrtura SA, avd. Frus, Stavanger (NHO Mat g Landbruk) Daglig leder Jstein Skjæveland, Byggmester Sagen AS, Stavanger (Byggenæringens Landsfrening) Daglig leder Tønnes H. Kverneland, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernaland (Nrsk Industri) Vararepresentanter: Direktør kmmunikasjn g samfunnskntakt Olaug Sjursø, Det Stavangerske Dampskibsselskab AS, Stavanger (NHO Sjøfart) Daglig leder Magnus Skretting, Sterling White Halibut AS (FHL) Daglig leder Gr Rsland Pettersen, Mdern Design, Sandnes (NHO Handel) 5

6 4. NHO Rgalands administrasjn Fra venstre: sekretær Elisabeth Reite, advkat Svein Pedersen, advkat Kate Hidle, rådgiver Trmd Andreassen, rådgiver Suzanne de Kk Selstad, regindirektør Hallvard Ween. Vi hlder til i 12. etasje i Næringslivets Hus i Stavanger. 5. Samarbeid med bransjerganisasjnene Nrsk Industri Nrsk Industri Rgaland er den største landsfreningen i NHOfellesskapet g rganiserer i Rgaland 267 bedrifter sm driver industriell virksmhet innen mekanisk, elektrnisk, elektrteknisk, ffshre g prsessindustri. I tillegg rganiserer Nrsk Industri Rgaland møbel g innredning samt tekbedriftene g de grafiske bedriftene. Advkat Svein Pedersen, NHO Rgaland er kretssekretær. Styreleder i Nrsk Industri Rgaland er knsernsjef Geir Austigard, Øglænd System AS, Kleppe. Byggenæringens Landsfrening BNL BNL har et sekretariat vedrørende arbeidsgiverservice til NHO Rgaland, på grunn av sin nære tilknytning til ffshrenæringen g et behv fr effektiv utnyttelse av ressursene. Advkat Svein Pedersen, NHO Rgaland er kretssekretær. NHO Grafisk Grafisk bransjefrening - print g kmmunikasjn Rgaland, rganiserer 14 bedrifter i Rgaland innen den tradisjnelle grafiske bransjen. Bransjen er preget av en rivende teknlgisk utvikling g behv fr mstilling g mstrukturering. Grafisk bransjefrening - print g kmmunikasjn Rgaland arrangerer medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Gaute R. Jakbsen ble valgt til leder på årsmøtet etter Ragnar Brynildsen sm frtsatte sm styremedlem. Rådgiver Trmd Andreassen er styrets sekretær. 6

7 Reisebedriftsgruppen Nrsk Industri Reisebedriftsgruppen er en nasjnal bedriftsgruppe sammensatt av representanter fra 75 bedrifter fra hele landet. Bedriftene har det til felles at de arbeider både inn, n - g ffshre. De arbeider spesielt med å samrdne tariffrettslige prblemstillinger sm ppstår ved at de ansatte er mye på reiseppdrag. Leder fr gruppen er HR-sjef Per Starheim, Aibel AS, Stavanger. Advkat Svein Pedersen, NHO Rgaland er sekretær. 6. Møter, kurs g knferanser i regi av NHO Rgaland Slamøtet 2013 Sla, januar 2013 Møte med Rgalandsbenken Sla, januar 2013 Knjunkturbarmeteret - møter Stavanger, Egersund g Haugesund, januar, mai g ktber 2013 Seminar m pensjnsrefrmen Stavanger, februar 2013 Frkstmøte m beredskap med Sjømannskirken Stavanger, mars 2013 Årsmøte NHO Rgaland Stavanger, april 2013 Tillitsvalgtmøter Stavanger, april 2013 HR-kurs m sykelønnsrdningen Stavanger, mai 2013 Infrmasjn m Lønnsppgjøret 2012 Stavanger, mai 2012 Seminar NHO Mat & Landbruk Bryne, juni 2013 Seminar Arbeidsliv i sklen samarbeid g fremtid Sandnes, september 2013 Avslutning kull 2 Glbal Future Stavanger, ktber Kntakten med plitikere valg 2013 NHO Rgaland krdinerer medlemsbedriftenes g bransjenes næringsplitiske dialg i frhld til Rgalandsbenken på Strtinget g de lkale plitiske miljøer både på kmmunalt g fylkeskmmunalt nivå. Dette gjelder i særlig grad samferdsel, kmpetanse, energi g miljø, rammebetingelser g internasjnalisering. Slamøtet arrangeres årlig tidlig i januar g er blitt en sentral møteplass fr plitikere, byråkrater g næringslivsrepresentanter. Temaet fr møtet i 2013 var " Yte fr å takle." Møtet hadde sm tidligere år gd ppslutning g gd mediedekning. 7

8 Valg 2013 NHO Rgalands medlemsbedrifter fikk sjansen til å utfrdre våre plitikere før valget høsten Vi stilte aktuelle spørsmål til tpplitikere fra ulike partier sm var invitert til bedriftsbesøk sammen med våre medlemsbedrifter. Følgende bedrifter fikk besøk: Møller Bil Haugesund AS, Haugesund SR-Transprt AS, Tananger Breal transprt AS, Stavanger. Aktuelle tema sm ble drøftet med våre tpplitikere var: * Fag- g yrkespplæring * Samferdsel g utbyggings- g planleggingstid * Fleksibelt arbeidsliv, kllektivutfrdringer g kabtasje 8. NæringsNM 2013 Frtsatt gde resultater fr Rgaland! Fr tiende gang har NHO utarbeidet rapprten NæringsNM. Telemarksfrsking har gjennmført analysene. Resultatene av NæringsNM finner du i rapprten sm du kan studere interaktivt på adressen: Nen av resultatene: Rgaland var best av de nitten fylkene g er det fylket sm har hatt best næringsutvikling de siste ti årene Stavanger-reginen vinner fr ellevte år på rad med Dalane på syvende plass, hederlige plasseringer gså av Ryfylke- g Haugesundsreginen blant landets 83 næringsreginer Sla vant, Sandnes på tredje, Stavanger sjetteplass, Klepp nr. åtte, av landets 428 kmmuner! Sla har hatt best næringsutvikling av alle nrske kmmuner de siste ti årene, fulgt av Sandnes g Stavanger i vårt fylke 8

9 NæringsNM måler g sammenlikner næringsutviklingen i fylker, reginer g kmmuner. Undersøkelsen er basert på bedriftenes vekst g lønnsmhet, nyetableringer g næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk fr hvilke steder næringslivet gjør det best. I NæringsNM kan vi se hvilke kmmuner, fylker g reginer sm har den beste utviklingen det siste året, de siste fem g de siste ti årene. Ettersm vi nå har utarbeidet NæringsNM ver flere år, vil vi kunne vise interessante utviklingstrekk ver tid. Et næringsliv sm vkser g skaper verdier g sysselsetting er avgjørende fr utviklingen av et gdt lkalsamfunn. Vi håper derfr at NæringsNM kan skape debatt lkalt i kmmunene m hva sm må til fr å etablere et gdt næringsklima g attraktive lkalsamfunn. Det er viktig at plitiske myndigheter på ulike frvaltningsnivåer skaper et gdt næringsklima, så sm tilgang på areal, rask saksbehandlingstid, gd infrastruktur g tilgang på kmpetent arbeidskraft. Lønnsmhet Vekst Nyetablering Størrelse Sla (1) Berg (140) Sandnes (2) Fjell (9) Førde (14) Stavanger (3) Sgndal (21) Klepp (6) Trndheim (7) Austevll (26) Ullensaker (4) Lier (5) Hå (8) Leka (253) Sauda (56) Orkdal (44) Flra (39) Ålesund (43) Namss (36) Drammen (12) De ti beste reginene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret fr de fire målene. Tallene i parentes angir reginenes rangering fr siste ti år. 9

10 9. Knjunkturbarmeteret Knjunkturbarmeteret er en samrdning av de ulike undersøkelsene sm er blitt gjennmført i fylket. Rgaland fylkeskmmune, SpareBank 1 SR-Bank, Innvasjn Nrge Rgaland, NAV, Stavanger-reginen Næringsutvikling, LO i Rgaland g NHO Rgaland har gått sammen m å presentere Knjunkturbarmeteret tre ganger i året fr å gi en helhetlig presentasjn av næringslivet i Rgaland. Knjunkturbarmeteret januar 2013 frteller m ptimisme. Aldri før har mulighetene vært flere fr vårt kreative næringsliv. Pilene i Rgaland peker ppver igjen. Mange virksmheter har hldt på kmpetansen g er gdt psisjnert til å ta del i ppgangen. Knjunkturbarmetrene kan lastes ned fra vår hjemmeside: Det er fretatt en endring i utgivelsen av Knjunkturbarmeteret. Fremver vil den kmme ut t ganger i året i sin helhet på internett g i knsentrert frm i papirutgave. 10. Inkluderende Arbeidsliv IA Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter g inntektssikring fr den enkelte g er bærebjelken i velferdsrdningene våre. Å redusere sykefraværet g bremse frafallet fra arbeidslivet er en str felles utfrdring. Det er etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, NHO, KS, LO g YS. IA-avtalen er refrhandlet g er i skrivende stund gdtatt av alle partnere. Advkat Kate Hidle er NHO Rgalands representant. 11. NHO Rgalands Kmpetansefnd NHO Rgalands Kmpetansefnd benyttes til utdanning, viderepplæring, eksterne frelesere, ekskursjner g lignende fr studenter g lærere ved Universitetet i Stavanger g Høgsklen Strd/Haugesund g ledere i små g mellmstre bedrifter i fylket. Midler fra fndet kan tildeles etter søknad til fndets styre. Fndet hadde ingen stipendutdeling i Pr var sald på fndets plasseringsknt kr ,13. NHO Rgaland er fndsstyrets sekretariat. Styret i Kmpetansefndet: NHO Rgalands styreleder Terje Handeland, Ipark T bedriftsrepresentanter: Knserndirektør Dag Halvrsen, Sig. Halvrsen AS, g daglig leder Mrten Lillesand, Dataplan IT-Partner AS. En UiS-representant: Rektr Marit Byesen med instituttleder Bjarte Ravndal sm sin vararepresentant. 10

11 12. Næringsliv i sklen Næringsliv i sklen er NHOs satsing på partnerskap mellm skler g bedrifter. Både elever, lærere g ansatte i bedrifter g rganisasjner har strt utbytte av partnerskapsavtalene. Dagens elever er mrgendagens freldre, arbeidstakere, ledere, plitikere g frbrukere. Vi har alle et ansvar fr at de er best mulig frberedt på det vksne liv. NHOs arbeidsfelt «Næringsliv i sklen» har sm hvedmål å gi elever g studenter større innsikt i arbeids- g næringslivsspørsmål fr å legge et best mulig grunnlag fr fremtidig verdiskaping. Læreplanene understreker gså at et gdt samspill mellm sklen g nærings- g arbeidsliv, kunst- g kulturliv g andre deler av lkalsamfunnet kan gjøre pplæringen i fagene mer knkret g virkelighetsnær g gjennm det øke elevenes evne g lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjnene i sklens læreplaner på disse mrådene, g dermed bidra til at arbeids- g næringsliv blir en viktig læringsarena. NHO Rgaland ønsker å stimulere skler g bedrifter til å inngå partnerskapsavtaler basert på et langsiktig g frpliktende samarbeid med klart definerte mål fr begge parter. Utdanningsinstitusjner er næringslivets viktigste leverandør. 13. Fag- g yrkespplæring Yrkespplæringsnemnda skal føre tilsyn med pplæringen i bedrifter i Rgaland. Nemnda har gså et utviklingsansvar, g skal ta initiativ til å fremme fagpplæring i arbeidslivet. Yrkespplæringsnemnda skal være rådgiver fr fylkets myndigheter når det gjelder pplæring i fag under pplæringslven. Dette gjelder pplæring i bedrift eller i skle. Nemnda har gså en viktig ppgave med å infrmere skleelever m de muligheter sm ligger i en fagutdanning. Yrkespplæringsnemnda er satt sammen av plitikere g representanter fra arbeidslivet. Flkevalgte medlemmer: Janne Jhnsen, H, leder g Jarle Nilsen, Ap Medlemmer fra rganisasjnene: Helen Dreyer, NHO - Trmd Andreassen, NHO - Øystein Hansen, LO, nestleder - Margrethe Karvaag, LO g LO sin ungdmssekretær i Rgaland 11

12 Antall lærlinger pr Rgaland befester sin psisjn sm landets lærlingefylke nr lærekntrakter i 2013 bekrefter satsingen på fag- g yrkespplæring i fylket. Tallene viser g med all tydelighet viljen g evnen næringslivet i Rgaland har til å ta imt lærlinger. LO g NHO i Rgaland hadde flere utspill sammen fr å løfte frem yrkesfag. Det er synd dersm ungdmmer velger allmennfaglig studieretning, frdi de ikke vet hvilke muligheter sm er åpne dersm de velger yrkesfag. Med yrkesfag har ungdmmen en utdannelse sm gir fagbrev. De kan begynne rett i arbeid. Det gir fullverdig sluttkmpetanse samtidig sm alle muligheter er åpne fr videre utdannelse fr dem sm ønsker det. Elever med fagbrev i Rgaland har i tillegg rett til å ta ett år studiespesialisering sm påbygg. LO g NHO arbeider sammen gså nasjnalt fr å få på plass flere læreplasser. Samtidig sm det arbeides fr å få flere læreplasser, rettes innsatsen gså inn mt universitet g høgskler fr å få Y-veien flere steder. Ved høgskler sm tilbyr Y-vei, kan de med fagbrev begynne på ingeniørutdanning uten å gå veien m studiekmpetanse eller frkurs. Næringslivet i Rgaland har tradisjner fr å ta inn lærlinger g satse på utdanning, det viser tallene med all tydelighet. Privatsektr tar imt 71%, kmmunene i Rgaland står fr 17% mens staten bidrar med 6%. Målet fr fagpplæringen i 2014 er å sette enda en ny rekrd. 12

13 14. Glbal Future Fakta kull 2: * Start: * Slutt: * 3 semester * 24 deltakere * 8 menn g 16 kvinner Leder- g styreutviklingsprgram nettverksbygging * 18 nasjnaliteter sm representerte 9 kmmuner Glbal Future er en nasjnal satsing fra NHO fr å mbilisere talenter av høyt utdannede kvinner g menn med flerkulturell bakgrunn g gde nrskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger g styreverv. Glbal Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft g mangfldet i næringslivet. I 2013 fullførte kull 2 semester 2 g 3. De gikk gjennm følgende tema: Retrikk - Ledelse Styrekmpetanse Nettverksbygging Presentasjnsteknikk. De samarbeidet med sin persnlige mentr m de målene de hadde satt seg. I april var deltakerne t dager i Osl. Dag 1 var de på Arena Glbal Future (deltakere, mentrer g samarbeidspartnere fra 8 reginer møttes til en inspirerende dag) hvr blant annet Krnprinsen deltk. Dag 2 hadde deltakerne fra Hrdaland g Rgaland et plitisk kurs gjennm NHO. Etterpå var de på Strtinget hvr de hadde mvisning g Strtingsrepresentant Siri Meling infrmerte m det indre liv på Strtinget. Dagen ble avsluttet med et fredrag m arbeidsmarkedet av knserndirektør i Manpwer-grup Maalfrid Brath. Mentrene hadde 3 ettermiddagssamlinger hvr de delte erfaring g inspirasjn fra hverandre, samt av fredragshldere. Ved prsjektslutt har 66 % karrierebevegelser (nen har hatt flere enn en endring), både i frhld til ny jbb hs samme arbeidsgiver, nen hs en ny arbeidsgiver, andre har fått styreverv. NHO Rgaland registrer stadig karrierebevegelser hs deltakerne fra kull 1. Prsjektet har blitt gjrt mulig på grunn av et strt partnerskap. NHO Rgaland takker alle sm har bidratt i prsjektet så langt. Prsjektleder: Suzanne de Kk Selstad rådgiver NHO Rgaland 13

14 15. Ringer i Vannet "Ringer i Vannet"-prsjekt NHO Rgaland * Samarbeid vedr. rekruttering mellm Attføringsbedriftene g NHO medlemmer * Følgende Attføringsbedrifter deltar: - Dalane: AKS - Stavangerregin: Allservice, Attende g Fretex - Haugalandet: Aski, Fretex g Haugaland Industri - Sauda/Suldal: Rysteg Rekruttering g arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få persner, sm av ulike årsaker har falt utenfr arbeidslivet, inn i rdinære jbber. Tett ppfølging fra en ekspert i en attføringsbedrift kan gi nye arbeidstakere sm er egnet fr nettpp din virksmhet. Rekrutteringsbistand fra Attføringsbedriftene innebærer tett kandidatppfølging; før, under g etter. Det gir trygghet både fr arbeidstaker g arbeidsgiver. I Rgaland signerte 62 NHO-medlemmer en "Ringer i Vannet" avtale i Første bedrift var Ryfylke Bygg i Sauda. Flere g flere medlemmer i NHO Rgaland ser på mulighetene til å skaffe arbeidskraft gjennm å kntakte Attføringsbedrifter. Det er dette "Ringer i Vannet" handler m. Vi har fått fltt mediemtale, både i Stavanger Aftenblad g i Haugesunds Avis. Vi har fått flere i fast jbb, andre i vikarpsisjner g nen er utplassert. Det nytter! Daglig leder i Ryfylke Bygg, Asle Rafdal (t. v.) signerer "Ringer i Vannet" avtalen. Til Høyre, daglig leder fra Attføringsbedriften Rysteg i Sauda Prsjektet er et kinderegg: Bra fr bedriften, sm får dekket sitt behv. Bra fr den arbeidssøkende sm får en jbb g bra fr samfunnet sm får mennesker i arbeid. Sammen skaper vi ringer i vannet i samfunnet. Prsjektleder: Suzanne de Kk Selstad rådgiver NHO Rgaland 16. Språk/kultur i samarbeid med UiS I frbindelse med utviklingen av fremmedspråkkmpetansen i reginen inngikk NHO Rgaland g Universitetet i Stavanger (UiS) i 2010 en intensjnsavtale m å utvikle et behvstilpasset tilbud sm skal være lett tilgjengelig på alle relevante språkfelt. Målet er å utvikle næringsrettede tilbud innen etter- g videreutdanning i språk, kmmunikasjn g kulturfrståelse. Opplegget skal ha fleksible løsninger tilpasset den enkelte bedrifts etterspørsel g basert på mderne teknlgi. Språk g kulturfrståelse blir stadig viktigere fr næringslivet g det nrske samfunnet sm sådan. Med sin kmpetanse innen sentrale eurpeiske språk g interkulturell frståelse har fremmedspråkmiljøet ved UiS mye å tilføre næringslivet i reginen. 14

15 I 2013 frtsatte prsjektet i prtugisisk med K. Lund Offshre AS sm gså er etablert i Brasil. Appen sm har vært utviklet ble gjrt tilgjengelig fr salg i ITunes App stre september NHO Rgaland har fremskaffet en betydelig del av finansieringen av dette. Bildet: Ziriguidum, på ITunes App stre 17. Frsknings- g nyskapingsprisen 2012 Omega AS ble tildelt Rgaland Frsknings- g Nyskapingspris 2012 på det årlige Slamøtet. Midt på 90-tallet km knseptet sm har utviklet seg til en suksess i et krevende, internasjnalt marked. Selskapets msetning har vkst fra knapt 100 mill. kr. i 2002 til ver en milliard i Dette er tuftet på rganisk vekst g en rganisasjn sm er preget av engasjement fr g med dyktige medarbeidere, g sm i dag teller 1030 ansatte, påpekte fylkesrdfører Janne Jhnsen sm delte ut prisen på vegne av Rgaland Frskningg Nyskapingsfnd. Dette er 11. året prisen deles ut til en bedrift sm har markert seg innen nyskaping, kmpetanseutvikling, næringsrettet frskning g reginal næringsutvikling. - Årets vinner er en sterk ekspnent fr «medarbeiderdrevet innvasjn». Det dreier seg m nye prdukter eller tjenester sm blir til gjennm åpne g inkluderende prsesser, basert på medarbeideres ideer, kunnskap g erfaring. Dette bidrar til virksmhetens ttale innvasjnsevne, heter det i juryens begrunnelse. Fra venstre: Petter Aalvik g Sigmund Lunde Det er medarbeiderne sm skal takkes fr dette, sa daglig leder i Omega Petter Aalvik sm mttk prisen sammen med Omega-gründer g styrefrmann Sigmund Lunde, fran Slamøtets 230 gjester. - En spesiell takk til alle medarbeidere fr kvaliteten på arbeidet dere gjør g ideene dere bidrar med. Takk til kundene sm lar ss ta del i de spennende utfrdringene dere jbber med. Og fra ss alle i Omega takk til juryen sm fant fram til ss g valgte å gi prisen til Omega. 15

16 18. Representasjn Fagsklen i Rgaland Fylkesberedskapsrådet i Rgaland GNIST Haugaland Skle-Arbeidsliv - HSA Haugalandknferansen IA (Inkluderende Arbeidsliv) Innvasjn Nrge Rgaland Knjunkturbarmeteret fr Rgaland Markedsføringsfreningen Sør-Rgaland vedr. hedersprisen Årets markedsfører Juryen Mtrveien E39 AS NHO Rgalands Kmpetansefnd Ny Giv referansegruppe RING - Arbeidsutvalget Rgaland Frsknings- g Nyskapingsfnd Rgaland Kurs- g Kmpetansesenter - RKK Rgalandsfrskning Rgfast rådet Faglig råd fr vksenpplæring g karriereveiledning Styringsgruppen fr AGA-midler Ungt Entreprenørskap Rgaland Råd fr samarbeid med arbeidslivet, UiS VRI Virkemidler fr Reginal FU g Innvasjn Prgramstyre (Nasjnalt reginalt styre) Yrkespplæringsnemnda i Rgaland SMSØ Samarbeid mt svart øknmi Sklen i våre hender Næringslivets Hvedrganisasjn Rgaland Stedsadresse: Haakn VIIs gt. 8, Næringslivets Hus, 4005 Stavanger Pstadresse: Pstbks 769 Sentrum, 4004 Stavanger Telefn: Telefaks: Webside: Epst: 16

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning 2013-2014 4 4. NHO Rogalands administrasjon 5

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Årsrapport 2014. Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14

Årsrapport 2014. Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14 Årsrapprt 2014 Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2014 4 Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal, transprt g klima Andre tiltak g prsesser MÅL OG

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé Kultur/pplevelsesnæringer g FU 17. april Tindved Kulturhage Verdal : layut inf STFK : resymé : møteleder Ragnhild Kvalø Ragnhild Kvalø (Kultursjef Nrd Trøndelag FK) ragnhild.kval@ntfk.n : hvrfr dette seminaret

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer