Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2013 NHO Rgaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014

2 Innhld Side 1. Styrelederen har rdet 3 2. Fakta m NHO Rgaland 4 3. Styrets sammensetning NHO Rgalands administrasjn 6 5. Samarbeid med bransjerganisasjnene 6 6. Møter, kurs g knferanser 7 7. Kntakten med plitikere valg NæringsNM 8 9. Knjunkturbarmeteret Inkluderende Arbeidsliv IA NHO Rgalands Kmpetansefnd Næringsliv i sklen Fag- g yrkespplæring Glbal Future Ringer i Vannet Språk/kultur i samarbeid med UiS Frsknings- g nyskapingsprisen Representasjn 16 2

3 1. Styrelederen har rdet Kstnadsfellen De fleste er enige m at nrsk velstand har utviklet seg svært psitivt de siste tiårene. Riktignk har Nrge gså blitt påvirket av de internasjnale øknmiske krisene, den siste i 2008/2009 sm startet med at Lehman Brthers gikk ver ende i USA. Vår særegne øknmi gjrde at vi merket lite i frhld til andre land sm vi knkurrerer med. Spørsmålet er; hvr lenge kan denne velstandsutviklingen vare? Våre lønninger har økt med 63 % siden år 2000, g det er seks ganger mer enn land sm Sverige g Tyskland, sm vi fte knkurrerer med. I periden lå vårt lønnsnivå 64 % ver snittet i eursnen, g trenden frtsetter. Lønn er en viktig kstnadsindikatr. Nrge har klart seg bra lenge, sm følge av høy prduktivitet. Høy prduktivitet handler m å skape betydelige verdier i frhld til ressursbruk. Nød lærer naken kvinne å spinne, er et gammelt uttrykk. Der bedrifter fra andre land må slss enda hardere fr å verleve, er nrske bedrifter uten denne «ressursen» sm ligger i krisepplevelse. Denne mangelen på krisepplevelse gjenspeiles i samfunnet generelt. Tariffppgjøret fr 2014 er et såkalt hvedppgjør, der gjeldende tariffavtaler revideres med gyldighetstid ver t år, g alle tariffavtalens bestemmelser kan tas pp. Virkningene er således mfattende. Tradisjnen tr er media pptatt av å spisse mtsetningene, g lønnsjusteringene til enkelte tppledere trekkes fram sm grve eksempler på grådighet. Å trekke fram denne type eksempler skaper et svært feilaktig bilde. Av de medlemsbedriftene i NHO, sm i verveiende grad består av små g mellmstre bedrifter, er langt de fleste ledet av persner sm er ansvarsbevisste g nøysmme av natur. Mens pininen frledes til å tr det stikk mtsatte. «Det går j gdt ennå» g «når lederne kan bevilge seg slike justeringer skal gså vi ha vår del av kaka». Faren fr at vi frtsetter å bevilge ss fr mange gder, er str. Mralske dyder sm hardt arbeid, uthldenhet, langsiktighet, måtehld g dugnadsånd var verdier sm lå til grunn fr velstandsutviklingen i Nrge i etterkrigstiden, er i ferd med å bli glemt. Fra vi fant lje på Ekfiskfeltet i 1969 har vi gått fra å være et gjennmsnittsland i Eurpa til å bli verdens rikeste. Vi gdt vksne har lært ss til å frvente stadig høyere dispnibel inntekt g mer luksus. De unge sm bare har levd i velstandsbblen, kjenner knapt pengenes verdi g tar vår velstand fr gitt. Kstnadsutviklingen drives ubønnhørlig videre i et raskere temp enn hs de fleste andre vi sammenligner ss med. Vi vet at ubalansen må snu g gå i rett vei en gang i fremtiden. Man blir ikke ppulær sm plitiker av å mane til mderasjn g innstramming. NHO har rpt «ulv» mange ganger, g må sm ansvarlig medlemsrganisasjn frtsette å gjøre det. Hva skjer når ulven virkelig står der, er det ubehagelige spørsmålet. Terje Handeland, styreleder NHO Rgaland 3

4 2. Fakta m NHO Rgaland pr NHO Rgaland har 2009 medlemsbedrifter med årsverk Bedrifter Ansatte 3. Styrets sammensetning På årsmøtet ble følgende valgt: Funksjn Navn Tittel Bedrift Sted Landsfrening Styreleder Terje Handeland Adm. Direktør I-park AS Stavanger Abelia Nestleder Øystein Matre Adm. Direktør Westcn Yard AS Ølensvåg Nrsk Industri Styrerepresentant Geir Austigard Knsernsjef Øglænd System AS Kleppe Nrsk Industri 4

5 Styrerepresentant Tralf Ekrheim Adm. Direktør Nr Lines AS Stavanger NHO Lgistikk g Transprt Styrerepresentant Kurt Eskevik Daglig leder Møller Bil Haugesund AS Haugesund Nrges Bilbransjefrbund Styrerepresentant Ellen Finne Daglig leder Kvernaland Frisør AS Kvernaland NHO Håndverk Frisørg Velværebedriftenes Landsfrening Styrerepresentant Anne Siri Høiland Direktør spesialprdukter Tine SA Stavanger NHO Mat g Landbruk Styrerepresentant Siv Oftedal HR-direktør Statil ASA Stavanger Nrsk Olje g Gass Styrerepresentant Terje Sliper Daglig leder Frnt Bygg AS Stavanger Byggenæringens Landsfrening - Byggmesterfrbundet Styrerepresentant Magne Trgersen Adm. direktør Rica Htels Vest AS Sla NHO Reiseliv Valgkmite Representanter: Daglig leder Birger Førre, Førre Trevarefabrikk AS, Førresfjrden (Byggenæringens Landsfrening) Markedsdirektør Grethe Høiland, Lyse Energi AS, Stavanger (Energi Nrge) Adm. direktør Dag Kjsavik, Tranberg AS, Stavanger (Nrsk Industri) Fabrikkdirektør Vibeke Lamark, Nrtura SA, avd. Frus, Stavanger (NHO Mat g Landbruk) Daglig leder Jstein Skjæveland, Byggmester Sagen AS, Stavanger (Byggenæringens Landsfrening) Daglig leder Tønnes H. Kverneland, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernaland (Nrsk Industri) Vararepresentanter: Direktør kmmunikasjn g samfunnskntakt Olaug Sjursø, Det Stavangerske Dampskibsselskab AS, Stavanger (NHO Sjøfart) Daglig leder Magnus Skretting, Sterling White Halibut AS (FHL) Daglig leder Gr Rsland Pettersen, Mdern Design, Sandnes (NHO Handel) 5

6 4. NHO Rgalands administrasjn Fra venstre: sekretær Elisabeth Reite, advkat Svein Pedersen, advkat Kate Hidle, rådgiver Trmd Andreassen, rådgiver Suzanne de Kk Selstad, regindirektør Hallvard Ween. Vi hlder til i 12. etasje i Næringslivets Hus i Stavanger. 5. Samarbeid med bransjerganisasjnene Nrsk Industri Nrsk Industri Rgaland er den største landsfreningen i NHOfellesskapet g rganiserer i Rgaland 267 bedrifter sm driver industriell virksmhet innen mekanisk, elektrnisk, elektrteknisk, ffshre g prsessindustri. I tillegg rganiserer Nrsk Industri Rgaland møbel g innredning samt tekbedriftene g de grafiske bedriftene. Advkat Svein Pedersen, NHO Rgaland er kretssekretær. Styreleder i Nrsk Industri Rgaland er knsernsjef Geir Austigard, Øglænd System AS, Kleppe. Byggenæringens Landsfrening BNL BNL har et sekretariat vedrørende arbeidsgiverservice til NHO Rgaland, på grunn av sin nære tilknytning til ffshrenæringen g et behv fr effektiv utnyttelse av ressursene. Advkat Svein Pedersen, NHO Rgaland er kretssekretær. NHO Grafisk Grafisk bransjefrening - print g kmmunikasjn Rgaland, rganiserer 14 bedrifter i Rgaland innen den tradisjnelle grafiske bransjen. Bransjen er preget av en rivende teknlgisk utvikling g behv fr mstilling g mstrukturering. Grafisk bransjefrening - print g kmmunikasjn Rgaland arrangerer medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Gaute R. Jakbsen ble valgt til leder på årsmøtet etter Ragnar Brynildsen sm frtsatte sm styremedlem. Rådgiver Trmd Andreassen er styrets sekretær. 6

7 Reisebedriftsgruppen Nrsk Industri Reisebedriftsgruppen er en nasjnal bedriftsgruppe sammensatt av representanter fra 75 bedrifter fra hele landet. Bedriftene har det til felles at de arbeider både inn, n - g ffshre. De arbeider spesielt med å samrdne tariffrettslige prblemstillinger sm ppstår ved at de ansatte er mye på reiseppdrag. Leder fr gruppen er HR-sjef Per Starheim, Aibel AS, Stavanger. Advkat Svein Pedersen, NHO Rgaland er sekretær. 6. Møter, kurs g knferanser i regi av NHO Rgaland Slamøtet 2013 Sla, januar 2013 Møte med Rgalandsbenken Sla, januar 2013 Knjunkturbarmeteret - møter Stavanger, Egersund g Haugesund, januar, mai g ktber 2013 Seminar m pensjnsrefrmen Stavanger, februar 2013 Frkstmøte m beredskap med Sjømannskirken Stavanger, mars 2013 Årsmøte NHO Rgaland Stavanger, april 2013 Tillitsvalgtmøter Stavanger, april 2013 HR-kurs m sykelønnsrdningen Stavanger, mai 2013 Infrmasjn m Lønnsppgjøret 2012 Stavanger, mai 2012 Seminar NHO Mat & Landbruk Bryne, juni 2013 Seminar Arbeidsliv i sklen samarbeid g fremtid Sandnes, september 2013 Avslutning kull 2 Glbal Future Stavanger, ktber Kntakten med plitikere valg 2013 NHO Rgaland krdinerer medlemsbedriftenes g bransjenes næringsplitiske dialg i frhld til Rgalandsbenken på Strtinget g de lkale plitiske miljøer både på kmmunalt g fylkeskmmunalt nivå. Dette gjelder i særlig grad samferdsel, kmpetanse, energi g miljø, rammebetingelser g internasjnalisering. Slamøtet arrangeres årlig tidlig i januar g er blitt en sentral møteplass fr plitikere, byråkrater g næringslivsrepresentanter. Temaet fr møtet i 2013 var " Yte fr å takle." Møtet hadde sm tidligere år gd ppslutning g gd mediedekning. 7

8 Valg 2013 NHO Rgalands medlemsbedrifter fikk sjansen til å utfrdre våre plitikere før valget høsten Vi stilte aktuelle spørsmål til tpplitikere fra ulike partier sm var invitert til bedriftsbesøk sammen med våre medlemsbedrifter. Følgende bedrifter fikk besøk: Møller Bil Haugesund AS, Haugesund SR-Transprt AS, Tananger Breal transprt AS, Stavanger. Aktuelle tema sm ble drøftet med våre tpplitikere var: * Fag- g yrkespplæring * Samferdsel g utbyggings- g planleggingstid * Fleksibelt arbeidsliv, kllektivutfrdringer g kabtasje 8. NæringsNM 2013 Frtsatt gde resultater fr Rgaland! Fr tiende gang har NHO utarbeidet rapprten NæringsNM. Telemarksfrsking har gjennmført analysene. Resultatene av NæringsNM finner du i rapprten sm du kan studere interaktivt på adressen: Nen av resultatene: Rgaland var best av de nitten fylkene g er det fylket sm har hatt best næringsutvikling de siste ti årene Stavanger-reginen vinner fr ellevte år på rad med Dalane på syvende plass, hederlige plasseringer gså av Ryfylke- g Haugesundsreginen blant landets 83 næringsreginer Sla vant, Sandnes på tredje, Stavanger sjetteplass, Klepp nr. åtte, av landets 428 kmmuner! Sla har hatt best næringsutvikling av alle nrske kmmuner de siste ti årene, fulgt av Sandnes g Stavanger i vårt fylke 8

9 NæringsNM måler g sammenlikner næringsutviklingen i fylker, reginer g kmmuner. Undersøkelsen er basert på bedriftenes vekst g lønnsmhet, nyetableringer g næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk fr hvilke steder næringslivet gjør det best. I NæringsNM kan vi se hvilke kmmuner, fylker g reginer sm har den beste utviklingen det siste året, de siste fem g de siste ti årene. Ettersm vi nå har utarbeidet NæringsNM ver flere år, vil vi kunne vise interessante utviklingstrekk ver tid. Et næringsliv sm vkser g skaper verdier g sysselsetting er avgjørende fr utviklingen av et gdt lkalsamfunn. Vi håper derfr at NæringsNM kan skape debatt lkalt i kmmunene m hva sm må til fr å etablere et gdt næringsklima g attraktive lkalsamfunn. Det er viktig at plitiske myndigheter på ulike frvaltningsnivåer skaper et gdt næringsklima, så sm tilgang på areal, rask saksbehandlingstid, gd infrastruktur g tilgang på kmpetent arbeidskraft. Lønnsmhet Vekst Nyetablering Størrelse Sla (1) Berg (140) Sandnes (2) Fjell (9) Førde (14) Stavanger (3) Sgndal (21) Klepp (6) Trndheim (7) Austevll (26) Ullensaker (4) Lier (5) Hå (8) Leka (253) Sauda (56) Orkdal (44) Flra (39) Ålesund (43) Namss (36) Drammen (12) De ti beste reginene i NæringsNM Tallene inni figuren viser rangeringenummeret fr de fire målene. Tallene i parentes angir reginenes rangering fr siste ti år. 9

10 9. Knjunkturbarmeteret Knjunkturbarmeteret er en samrdning av de ulike undersøkelsene sm er blitt gjennmført i fylket. Rgaland fylkeskmmune, SpareBank 1 SR-Bank, Innvasjn Nrge Rgaland, NAV, Stavanger-reginen Næringsutvikling, LO i Rgaland g NHO Rgaland har gått sammen m å presentere Knjunkturbarmeteret tre ganger i året fr å gi en helhetlig presentasjn av næringslivet i Rgaland. Knjunkturbarmeteret januar 2013 frteller m ptimisme. Aldri før har mulighetene vært flere fr vårt kreative næringsliv. Pilene i Rgaland peker ppver igjen. Mange virksmheter har hldt på kmpetansen g er gdt psisjnert til å ta del i ppgangen. Knjunkturbarmetrene kan lastes ned fra vår hjemmeside: Det er fretatt en endring i utgivelsen av Knjunkturbarmeteret. Fremver vil den kmme ut t ganger i året i sin helhet på internett g i knsentrert frm i papirutgave. 10. Inkluderende Arbeidsliv IA Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter g inntektssikring fr den enkelte g er bærebjelken i velferdsrdningene våre. Å redusere sykefraværet g bremse frafallet fra arbeidslivet er en str felles utfrdring. Det er etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, NHO, KS, LO g YS. IA-avtalen er refrhandlet g er i skrivende stund gdtatt av alle partnere. Advkat Kate Hidle er NHO Rgalands representant. 11. NHO Rgalands Kmpetansefnd NHO Rgalands Kmpetansefnd benyttes til utdanning, viderepplæring, eksterne frelesere, ekskursjner g lignende fr studenter g lærere ved Universitetet i Stavanger g Høgsklen Strd/Haugesund g ledere i små g mellmstre bedrifter i fylket. Midler fra fndet kan tildeles etter søknad til fndets styre. Fndet hadde ingen stipendutdeling i Pr var sald på fndets plasseringsknt kr ,13. NHO Rgaland er fndsstyrets sekretariat. Styret i Kmpetansefndet: NHO Rgalands styreleder Terje Handeland, Ipark T bedriftsrepresentanter: Knserndirektør Dag Halvrsen, Sig. Halvrsen AS, g daglig leder Mrten Lillesand, Dataplan IT-Partner AS. En UiS-representant: Rektr Marit Byesen med instituttleder Bjarte Ravndal sm sin vararepresentant. 10

11 12. Næringsliv i sklen Næringsliv i sklen er NHOs satsing på partnerskap mellm skler g bedrifter. Både elever, lærere g ansatte i bedrifter g rganisasjner har strt utbytte av partnerskapsavtalene. Dagens elever er mrgendagens freldre, arbeidstakere, ledere, plitikere g frbrukere. Vi har alle et ansvar fr at de er best mulig frberedt på det vksne liv. NHOs arbeidsfelt «Næringsliv i sklen» har sm hvedmål å gi elever g studenter større innsikt i arbeids- g næringslivsspørsmål fr å legge et best mulig grunnlag fr fremtidig verdiskaping. Læreplanene understreker gså at et gdt samspill mellm sklen g nærings- g arbeidsliv, kunst- g kulturliv g andre deler av lkalsamfunnet kan gjøre pplæringen i fagene mer knkret g virkelighetsnær g gjennm det øke elevenes evne g lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjnene i sklens læreplaner på disse mrådene, g dermed bidra til at arbeids- g næringsliv blir en viktig læringsarena. NHO Rgaland ønsker å stimulere skler g bedrifter til å inngå partnerskapsavtaler basert på et langsiktig g frpliktende samarbeid med klart definerte mål fr begge parter. Utdanningsinstitusjner er næringslivets viktigste leverandør. 13. Fag- g yrkespplæring Yrkespplæringsnemnda skal føre tilsyn med pplæringen i bedrifter i Rgaland. Nemnda har gså et utviklingsansvar, g skal ta initiativ til å fremme fagpplæring i arbeidslivet. Yrkespplæringsnemnda skal være rådgiver fr fylkets myndigheter når det gjelder pplæring i fag under pplæringslven. Dette gjelder pplæring i bedrift eller i skle. Nemnda har gså en viktig ppgave med å infrmere skleelever m de muligheter sm ligger i en fagutdanning. Yrkespplæringsnemnda er satt sammen av plitikere g representanter fra arbeidslivet. Flkevalgte medlemmer: Janne Jhnsen, H, leder g Jarle Nilsen, Ap Medlemmer fra rganisasjnene: Helen Dreyer, NHO - Trmd Andreassen, NHO - Øystein Hansen, LO, nestleder - Margrethe Karvaag, LO g LO sin ungdmssekretær i Rgaland 11

12 Antall lærlinger pr Rgaland befester sin psisjn sm landets lærlingefylke nr lærekntrakter i 2013 bekrefter satsingen på fag- g yrkespplæring i fylket. Tallene viser g med all tydelighet viljen g evnen næringslivet i Rgaland har til å ta imt lærlinger. LO g NHO i Rgaland hadde flere utspill sammen fr å løfte frem yrkesfag. Det er synd dersm ungdmmer velger allmennfaglig studieretning, frdi de ikke vet hvilke muligheter sm er åpne dersm de velger yrkesfag. Med yrkesfag har ungdmmen en utdannelse sm gir fagbrev. De kan begynne rett i arbeid. Det gir fullverdig sluttkmpetanse samtidig sm alle muligheter er åpne fr videre utdannelse fr dem sm ønsker det. Elever med fagbrev i Rgaland har i tillegg rett til å ta ett år studiespesialisering sm påbygg. LO g NHO arbeider sammen gså nasjnalt fr å få på plass flere læreplasser. Samtidig sm det arbeides fr å få flere læreplasser, rettes innsatsen gså inn mt universitet g høgskler fr å få Y-veien flere steder. Ved høgskler sm tilbyr Y-vei, kan de med fagbrev begynne på ingeniørutdanning uten å gå veien m studiekmpetanse eller frkurs. Næringslivet i Rgaland har tradisjner fr å ta inn lærlinger g satse på utdanning, det viser tallene med all tydelighet. Privatsektr tar imt 71%, kmmunene i Rgaland står fr 17% mens staten bidrar med 6%. Målet fr fagpplæringen i 2014 er å sette enda en ny rekrd. 12

13 14. Glbal Future Fakta kull 2: * Start: * Slutt: * 3 semester * 24 deltakere * 8 menn g 16 kvinner Leder- g styreutviklingsprgram nettverksbygging * 18 nasjnaliteter sm representerte 9 kmmuner Glbal Future er en nasjnal satsing fra NHO fr å mbilisere talenter av høyt utdannede kvinner g menn med flerkulturell bakgrunn g gde nrskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger g styreverv. Glbal Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft g mangfldet i næringslivet. I 2013 fullførte kull 2 semester 2 g 3. De gikk gjennm følgende tema: Retrikk - Ledelse Styrekmpetanse Nettverksbygging Presentasjnsteknikk. De samarbeidet med sin persnlige mentr m de målene de hadde satt seg. I april var deltakerne t dager i Osl. Dag 1 var de på Arena Glbal Future (deltakere, mentrer g samarbeidspartnere fra 8 reginer møttes til en inspirerende dag) hvr blant annet Krnprinsen deltk. Dag 2 hadde deltakerne fra Hrdaland g Rgaland et plitisk kurs gjennm NHO. Etterpå var de på Strtinget hvr de hadde mvisning g Strtingsrepresentant Siri Meling infrmerte m det indre liv på Strtinget. Dagen ble avsluttet med et fredrag m arbeidsmarkedet av knserndirektør i Manpwer-grup Maalfrid Brath. Mentrene hadde 3 ettermiddagssamlinger hvr de delte erfaring g inspirasjn fra hverandre, samt av fredragshldere. Ved prsjektslutt har 66 % karrierebevegelser (nen har hatt flere enn en endring), både i frhld til ny jbb hs samme arbeidsgiver, nen hs en ny arbeidsgiver, andre har fått styreverv. NHO Rgaland registrer stadig karrierebevegelser hs deltakerne fra kull 1. Prsjektet har blitt gjrt mulig på grunn av et strt partnerskap. NHO Rgaland takker alle sm har bidratt i prsjektet så langt. Prsjektleder: Suzanne de Kk Selstad rådgiver NHO Rgaland 13

14 15. Ringer i Vannet "Ringer i Vannet"-prsjekt NHO Rgaland * Samarbeid vedr. rekruttering mellm Attføringsbedriftene g NHO medlemmer * Følgende Attføringsbedrifter deltar: - Dalane: AKS - Stavangerregin: Allservice, Attende g Fretex - Haugalandet: Aski, Fretex g Haugaland Industri - Sauda/Suldal: Rysteg Rekruttering g arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få persner, sm av ulike årsaker har falt utenfr arbeidslivet, inn i rdinære jbber. Tett ppfølging fra en ekspert i en attføringsbedrift kan gi nye arbeidstakere sm er egnet fr nettpp din virksmhet. Rekrutteringsbistand fra Attføringsbedriftene innebærer tett kandidatppfølging; før, under g etter. Det gir trygghet både fr arbeidstaker g arbeidsgiver. I Rgaland signerte 62 NHO-medlemmer en "Ringer i Vannet" avtale i Første bedrift var Ryfylke Bygg i Sauda. Flere g flere medlemmer i NHO Rgaland ser på mulighetene til å skaffe arbeidskraft gjennm å kntakte Attføringsbedrifter. Det er dette "Ringer i Vannet" handler m. Vi har fått fltt mediemtale, både i Stavanger Aftenblad g i Haugesunds Avis. Vi har fått flere i fast jbb, andre i vikarpsisjner g nen er utplassert. Det nytter! Daglig leder i Ryfylke Bygg, Asle Rafdal (t. v.) signerer "Ringer i Vannet" avtalen. Til Høyre, daglig leder fra Attføringsbedriften Rysteg i Sauda Prsjektet er et kinderegg: Bra fr bedriften, sm får dekket sitt behv. Bra fr den arbeidssøkende sm får en jbb g bra fr samfunnet sm får mennesker i arbeid. Sammen skaper vi ringer i vannet i samfunnet. Prsjektleder: Suzanne de Kk Selstad rådgiver NHO Rgaland 16. Språk/kultur i samarbeid med UiS I frbindelse med utviklingen av fremmedspråkkmpetansen i reginen inngikk NHO Rgaland g Universitetet i Stavanger (UiS) i 2010 en intensjnsavtale m å utvikle et behvstilpasset tilbud sm skal være lett tilgjengelig på alle relevante språkfelt. Målet er å utvikle næringsrettede tilbud innen etter- g videreutdanning i språk, kmmunikasjn g kulturfrståelse. Opplegget skal ha fleksible løsninger tilpasset den enkelte bedrifts etterspørsel g basert på mderne teknlgi. Språk g kulturfrståelse blir stadig viktigere fr næringslivet g det nrske samfunnet sm sådan. Med sin kmpetanse innen sentrale eurpeiske språk g interkulturell frståelse har fremmedspråkmiljøet ved UiS mye å tilføre næringslivet i reginen. 14

15 I 2013 frtsatte prsjektet i prtugisisk med K. Lund Offshre AS sm gså er etablert i Brasil. Appen sm har vært utviklet ble gjrt tilgjengelig fr salg i ITunes App stre september NHO Rgaland har fremskaffet en betydelig del av finansieringen av dette. Bildet: Ziriguidum, på ITunes App stre 17. Frsknings- g nyskapingsprisen 2012 Omega AS ble tildelt Rgaland Frsknings- g Nyskapingspris 2012 på det årlige Slamøtet. Midt på 90-tallet km knseptet sm har utviklet seg til en suksess i et krevende, internasjnalt marked. Selskapets msetning har vkst fra knapt 100 mill. kr. i 2002 til ver en milliard i Dette er tuftet på rganisk vekst g en rganisasjn sm er preget av engasjement fr g med dyktige medarbeidere, g sm i dag teller 1030 ansatte, påpekte fylkesrdfører Janne Jhnsen sm delte ut prisen på vegne av Rgaland Frskningg Nyskapingsfnd. Dette er 11. året prisen deles ut til en bedrift sm har markert seg innen nyskaping, kmpetanseutvikling, næringsrettet frskning g reginal næringsutvikling. - Årets vinner er en sterk ekspnent fr «medarbeiderdrevet innvasjn». Det dreier seg m nye prdukter eller tjenester sm blir til gjennm åpne g inkluderende prsesser, basert på medarbeideres ideer, kunnskap g erfaring. Dette bidrar til virksmhetens ttale innvasjnsevne, heter det i juryens begrunnelse. Fra venstre: Petter Aalvik g Sigmund Lunde Det er medarbeiderne sm skal takkes fr dette, sa daglig leder i Omega Petter Aalvik sm mttk prisen sammen med Omega-gründer g styrefrmann Sigmund Lunde, fran Slamøtets 230 gjester. - En spesiell takk til alle medarbeidere fr kvaliteten på arbeidet dere gjør g ideene dere bidrar med. Takk til kundene sm lar ss ta del i de spennende utfrdringene dere jbber med. Og fra ss alle i Omega takk til juryen sm fant fram til ss g valgte å gi prisen til Omega. 15

16 18. Representasjn Fagsklen i Rgaland Fylkesberedskapsrådet i Rgaland GNIST Haugaland Skle-Arbeidsliv - HSA Haugalandknferansen IA (Inkluderende Arbeidsliv) Innvasjn Nrge Rgaland Knjunkturbarmeteret fr Rgaland Markedsføringsfreningen Sør-Rgaland vedr. hedersprisen Årets markedsfører Juryen Mtrveien E39 AS NHO Rgalands Kmpetansefnd Ny Giv referansegruppe RING - Arbeidsutvalget Rgaland Frsknings- g Nyskapingsfnd Rgaland Kurs- g Kmpetansesenter - RKK Rgalandsfrskning Rgfast rådet Faglig råd fr vksenpplæring g karriereveiledning Styringsgruppen fr AGA-midler Ungt Entreprenørskap Rgaland Råd fr samarbeid med arbeidslivet, UiS VRI Virkemidler fr Reginal FU g Innvasjn Prgramstyre (Nasjnalt reginalt styre) Yrkespplæringsnemnda i Rgaland SMSØ Samarbeid mt svart øknmi Sklen i våre hender Næringslivets Hvedrganisasjn Rgaland Stedsadresse: Haakn VIIs gt. 8, Næringslivets Hus, 4005 Stavanger Pstadresse: Pstbks 769 Sentrum, 4004 Stavanger Telefn: Telefaks: Webside: Epst: 16

Årsberetning 2012 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 18. april 2013

Årsberetning 2012 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 18. april 2013 Årsberetning 2012 NHO Rgaland Fremlagt til årsmøtet 18. april 2013 Innhld Side 1. Styrelederen har rdet 2 2. Fakta m NHO Rgaland 3 3. Styrets sammensetning 2011-2012 4 4. NHO Rgalands administrasjn 5 5.

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning 2013-2014 4 4. NHO Rogalands administrasjon 5

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: kl. 13:00 Sted: Rica Hell Hotel, Stjørdal FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dat: 16.10.2012 kl. 13:00 Sted: Rica Hell Htel, Stjørdal Til stede: 44 representanter (inkludert vararepresentanter) av 57. Frfall: Fra administrasjnen: Ole Gunnar Kjøsnes, Åse

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig?

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig? Gde valg fr den enkelte g samfunnet Dette dkumentet ppsummerer innspill fra temaknferansen «Gde valg fr den enkelte g samfunnet», Bergen 29. juni 2016. Knferansen var gså pre-knferanse til ministermøte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør Med mr sm sjåfør g far sm manager 12. ktber 2010 Anne Herseth Adm.direktør Hva skiller mrgendagens arbeidstakere fra dagens g hvrdan møte dette sm arbeidsgiver? Generasjn Babybmere 68 ere X Y Z C Hva preger

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Lederkonferanse i tiden juni 2017

Lederkonferanse i tiden juni 2017 Møtested: Scandic Ambassadeur Htell Drammen Lederknferanse i tiden 8. 9. juni 2017 Til stede: 22 representanter fra avdelingene (Harstad hadde meldt frfall) 12 representanter fra Landsstyret (4 av Landsstyrets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer