Kompetanseutviklingsplan Juli -09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09"

Transkript

1 Kmpetanseutviklingsplan Juli -09

2 Innhld 1. Innledning Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 2, lyder sm følger:... 4 c) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav b, lyder sm følger: Kmpetanse fr kvalitet... 4 a. Videreutdanning... 5 b. Etterutdanning... 6 c. Skleledere... 6 d. Øknmi... 6 e. Rekruttering Behv fr etterutdanning a. Ledelse b. Didaktisk g metdisk kmpetanse c. Fag d. Vurdering Tiltaksplan fr kmpetanseutvikling i Oppdalssklen.... 9

3 1. Innledning Grunnsklen har i periden vært gjennm en mfattende grunnsklerefrm, Kunnskapsløftet. Refrmen km i stand etter at departementet har kmmet til den erkjennelse at grunnsklen i Nrge ikke hlder det kvalitetsmessige nivået sm er ønskelig g nødvendig. Nrsk ungdm har sakket etter når det gjelder kunnskapsnivå g vilje til innsats, dkumentasjnen på dette finner vi i nasjnale g internasjnale undersøkelser. Refrmen har først g fremst gitt en kmpetanseheving rettet mt skleledere g lærere. Sklelederne i Oppdal har vært gjennm et kmpetansehevingsprgram i samarbeid med kmmunene i samarbeidet i Gauldalreginen. Samarbeidet i Gauldalsreginen har medført at det har blitt gitt et mfattende tilbud til lærerne i kmmunene både når det gjelder etter- g videreutdanning. Det har vært gitt slikt tilskudd: Fra staten Midler avsatt i sklenes egne budsjett i 2005 Kr i 2006 Kr i 2007 Kr i 2008 Kr Denne satsingsperiden er nå løpet ut g det er satt i gang en ny str satsing på kmpetanseutvikling i nrsk skle, "Kmpetanse fr kvalitet". Satsingen mfatter videreutdanning, etterutdanning fr lærere g utdanning av skleledere. 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen. Frskriften til pplæringslven er endret g kravene til kmpetanse fr å undervise i grunnsklen er presisert slik at førsklelærere uten videreutdanning ikke lenger kan undervise på trinn. De må minst ha 60 studiepeng sm er innrettet på undervisning på barnetrinnet. Videre må lærere sm skal undervise på trinn ha minst 30 stp. i fagene nrsk, engelsk g matematikk. Det er fastlagt i frskriften at lærere sm skal undervise på ungdmstrinnet må ha minst 60 stp. I fagene nrsk, engelsk g matematikk. a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger: a) Tilsetjing i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnsklen 1) Den sm skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: Førsklelærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan, g minst 60 studiepeng vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet Førsklelærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan, med spesialpedaggisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepeng, dersm hvudppgåva er spesialundervisning eller behva til elevane gjer slik utdanning ønskeleg Allmennlærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan

4 Faglærarutdanning i praktiske g/eller estetiske fag, jf. nasjnale rammeplanar, eller tilsvarande kmpetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning 3-årig faglærarutdanning fr tspråklege, jf. gdkjent plan. Tilsetjing kan skje fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning. b) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 2, lyder sm følger: 2) Den sm skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: Allmennlærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan Faglærarutdanning, jf. nasjnale rammeplanar, fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjnale rammeplanar, fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning Universitets- g/eller høgskleutdanning sm samla utgjer minst 240 studiepeng, inklusive pedaggisk utdanning etter 14-1, fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning Førsklelærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan, med spesialpedaggisk utdanning tilsvarende minst 60 studiepeng, dersm hvudppgåva er spesialundervisning eller behva til elevane gjer slik utdanning ønskeleg. 3-årig faglærarutdanning fr tspråklege, jf. gdkjent plan. Tilsetjing kan skje fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning. c) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav b, lyder sm følger: b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdmstrinnet i grunnsklen Den sm skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: Allmennlærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan. Ved tilsetjing fr undervisning i faga nrsk, matematikk eller engelsk må vedkmmande ha minst 60 studiepeng relevant utdanning fr tilsettingsfaget. Faglærarutdanning, jf. nasjnale rammeplanar, fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjnale rammeplanar, fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning Universitets- g/eller høgskleutdanning sm samla utgjer minst 240 studiepeng, inklusive pedaggisk utdanning etter 14-1, fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning. Ved tilsetjing fr undervisning i faga nrsk, matematikk eller engelsk må vedkmmande likevel ha minst 60 studiepeng relevant utdanning fr faget. Førsklelærarutdanning, jf. nasjnal rammeplan, med spesialpedaggisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepeng, dersm hvudppgåva er spesialundervisning eller behva til elevane gjer slik utdanning ønskeleg. 3-årig faglærarutdanning fr tspråklege, jf. gdkjent plan. Tilsetjing kan skje fr undervisning i fag/på fagmråde der vedkmmande har minst 30 studiepeng relevant utdanning. 3. Kmpetanse fr kvalitet Fra 2009 er det satt i gang en ny str nasjnal satsing på kmpetanseutvikling. Grunnlaget fr den nye satsingen på kmpetanseutvikling finner vi i St. meld. Nr 31 ( ) Kvalitet i sklen, der det varsles at det skal utvikles et varig system fr videreutdanning av lærere i samarbeid med KS, arbeidstakerrganisasjnene g lærerutdanningsinstitusjnene. I slutten av ktber - 08 ble Kmpetanse fr kvalitet - strategi fr videreutdanning av lærere lansert av partene. Strategien beskriver et varig system fr videreutdanning fr lærere, et system

5 sm kan fungere i en langsiktig planlegging, både ut fra den enkelte lærers behv, ut fra sklens, skleeiers g nasjnale myndigheters behv. Strategidkumentet Kmpetanse fr kvalitet - strategi fr videreutdanning, gir uttrykk fr rammene fr samarbeid m et varig system fr videreutdanning. Strategien frutsetter at mfanget av lærernes rdinære arbeidsppgaver reduseres i studieperiden slik at deler av arbeidstiden reserveres fr videreutdanning. Partene har skissert et pplegg der partene er blitt enig m at staten skal dekke 40 % g skleeier 40 % av kstnadene ved økt bemanning fr å dekke pp fr lærere sm bruker arbeidstid på videreutdanning. De resterende 20 % skal læreren svare fr selv i frm av enten arbeid eller til dekking av vikarutgifter. Det er her snakk m videreutdanning tilsvarende 60 studiepeng fr ungdmstrinnet g 30 studiepeng fr barnetrinnet a) Videreutdanning Kmpetanse fr kvalitet, Videreutdanningen skal målrettes mt fagmråder g emner det på landsbasis særlig er behv fr å styrke. Systemet fr videreutdanning vil gi deltakerne videreutdanning i et mfang på inntil 60 studiepeng i det enkelte fag eller mråde. Fr periden er disse fagene g mrådene priritert: nrsk g samisk, matematikk g engelsk, frtrinnsvis på ungdmstrinnet lesepplæring, frtrinnsvis på barnetrinnet andre fag ut fra lkale g nasjnale behv (fysikk, kjemi, yrkesfaglige prgramfag, frtrinnsvis i videregående pplæring, g i praktisk-estetiske fag g rådgivning) Videreutdanningen skal være rettet inn mt lærere sm prfesjnsutøvere g gi slid faglig g didaktisk kmpetanse i faget. Videreutdanningen skal gså ivareta elementer sm vurdering, tilpasset pplæring, bruk av IKT i faget samt vektlegging av grunnleggende ferdigheter. Departementet tar sikte på å kmme i gang så snart sm mulig i 2009 g bygge pp aktiviteten gradvis slik at systemet er i full virksmhet fra I 2009 er det avsatt 117 mill. krner til videreutdanningen. Av dette er det satt av en andel til delvis dekning av vikarutgifter g en andel til studieplasser ved utdanningsinstitusjnene. Krav til kmpetanse fr å ppfylle kmpetansefrskriften i. Ved Oppdal ungdmsskle skal det til enhver tid være 9 lærere med minst 60 studiepeng i fagene nrsk, matematikk g engelsk. Det skal videre være 6 lærere med 60 studiepeng i naturfag. ii. Ved Aune barneskle skal det til enhver tid være 10 lærere med minst 30 studiepeng i nrsk, matematikk g engelsk. Det skal videre være 5 lærere med 30 studiepeng i naturfag. iii. Ved Vllan skle g Midtbygda skle skal det til enhver tid være 3 lærere med minst 30 studiepeng i nrsk, matematikk g engelsk. Det skal videre være 1 lærere med minst 30 studiepeng i naturfag. iv. Ved Lønset skle g Drivdalen skle skal det til enhver tid være 1 lærere med minst 30 studiepeng i nrsk, matematikk g engelsk. Det skal videre være 1 lærere med 30 studiepeng i naturfag.

6 a. Etterutdanning I skrivende stund er det ikke kmmet infrmasjn fra staten m hvrdan midlene sm er bevilget til etterutdanning skal frdeles. I brev fra Kunnskapsdepartementet er det infrmert m at det er avsatt 170 mill til etterutdanning. Disse midlene skal benyttes til studietilbud av høy kvalitet sm imøtekmmer dkumenterte behv fr etterutdanning fr lærere. De mrådene sm e r priritert fr tilskudd fra statens side er: Lesepplæring Regnepplæring Rådgiving Elevvurdering IKT-kmpetanse i bruk av digitale læremidler. Midler til etterutdanning vil bli frdelt til fylkesmennene etter en bjektiv frdelingsnøkkel. Kmmunene må sende søknad m midler til etterutdanning til fylkesmannen. I Sør-Trøndelag er det tradisjn fr at Gauldalsreginen tar imt disse søknadene. De samarbeidende kmmunene i Gauldalsreginen vil lage plan fr "Kmpetanseutvikling i sklen" med tilbud i kurs innenfr de pririterte mrådene. I tillegg vil de samarbeidende kmmunene i Gauldalsreginen legge til rette fr kurs innen analysekmpetanse fr rektrer g sklefaglig ansvarlig. Det er da med sikte på å øke kmpetanse på analyse av nasjnale prøver, eksamensresultat g resultat fra andre undersøkelser sm elevundersøkelsen, freldreundersøkelsen a. Fylkesmennene vil bli bedt m å priritere skleeiere med særlig behv innenfr lese- g regnepplæring. Minst 20 % av midlene skal avsettes til kmpetanse i lesepplæring. b. Skleledere I løpet av siste halvdel av 2009 vil det bli gitt tilbud m sklelederutdanning fr nytilsatte rektrer g en andel av rektrene sm ikke har kmpetansegivende utdanning i skleledelse, få tilbud m dette. Denne utdanningen vil strekke seg ver mnd. Og rektrene skal være i arbeid under utdannelsen. Omfanget på tilbudet vil gi 30 studiepeng fr de rektrene sm deltar. Det tas sikte på ppstart høsten Det er satt av 20 mill fra staten til denne satsingen på utdanning av skleledere. c. Øknmi Det vil bli tilført mlag 400 mill til kmpetanseutvikling i Fr videreutdanning vil staten dekke kstnadene til studieplasser g 40 % av vikarkstnadene. Det er pp til skleeier m studiene skal tas på hel- eller deltid.

7 Regner en at et årsverk kster vil den kmmunale utgiften være på kr pr. lærer sm studerer på heltid, staten dekker tilsvarende g læreren selv må ta ansvar fr de siste enten i frm av arbeid eller direkte vikarutgifter. Tas studiene ver lenger tid vil kstnadene reduseres g frdeles tilsvarende. Frdelingen vi være: Staten 40 % av utgiftene Kmmunen 40 % avutgiftene Studenten/læreren 10 % av utgiftene. d. Rekruttering Rådmannen har utarbeidet en rekrutteringsplan fr lærere. I denne planen er det gjrt rede fr hvilke behv grunnsklen i Oppdal har fr kmpetanse i fremtiden. Allerede nå ser en at en er inne i et generasjnsskifte blant undervisningspersnalet i kmmunen. De lærerne sm startet pp i Oppdalssklen i slutten av 60-årene g begynnelsen av 70-årene er nå i ferd med å gå ver i pensjnistenes rekker. Rekruttering kan skje på flere måter. En kan ved utlysing av ledige stillinger søke etter fagkmbinasjner det er behv fr i kmmunen. En kan satse på videreutdanning av lærere sm allerede er ansatt i kmmunen. Det kan en gjøre ved at en gir tilskudd til lærere sm vil ta videreutdanning i fag sm det er spesielt strt behv fr. En kan gjøre seg bruk av de midlene sm staten stiller til dispsisjn fr kmmunene, disse midlene krever at kmmunen går inn med en betydelig andel g at lærerne selv er villig til å ta sin del av kstnadene. Det har vært gjennmført en kmpetanseregistrering i undervisningspersnalet i frbindelse med utarbeidelsen av rekrutteringsplanen. Her har en avdekket at det er størst behv fr kmpetanseheving på ungdmstrinnet. En str del av lærerne sm har den kmpetanse sm kreves fr undervisning i kjernefagene nrsk, matematikk g engelsk vil innen krt tid gå av med pensjn. En ser videre at når en setter pp en versikt ver hvilket behv de enkelte sklene har fr kmpetanse i kjernefagene, er det ungdmssklen g de største barnesklene sm pr. i dag vil ha et strt udekket behv. En ser videre at det er et generasjnsskifte når det gjelder spesialpedaggisk kmpetanse på de fleste sklene. De Pedaggisk-Psyklgiske rådgiverne vil i løpet av et par år gå av med pensjn g en har ikke rekruttert nye med en slik erfaring g fagkmpetanse. 4. Behv fr etterutdanning. Grunnsklen i Oppdal vi alltid ha behv fr etterutdanning av undervisningspersnalet. Det gjelder både frnying av fagkmpetanse g didaktisk g metdisk kmpetanse. Etterutdanning i fag har vært samrdnet i det reginale samarbeidet i Gauldalsreginen. Dette har vist seg g ha vært svært effektivt g ressursbesparende. Reginknsulenten har lagt til rette fr

8 både kmpetansegivende utdanning g etterutdanningskurs ver krtere varighet med tema sm er etterspurt i kmmunene. a. Ledelse. Det vil være behv fr kmpetansegivende utdanning i ledelse. Det vil bli ivaretatt i statens satsing gjennm "Kmpetanse fr kvalitet". En ser at det vil være behv fr etterutdanning innen spesifikke tema sm har lkal tilknytning gså fr sklelederne. b. Didaktisk g metdisk kmpetanse. Det vil være behv fr didaktisk m metdisk kmpetanse, mest sentralt står tilpasset pplæring g differensiering av undervisning, ledelse av elevgrupper g analyse av egen praksis. Det vil videre være behv fr etterutdanning innen skleutvikling, veiledning g læreplankmpetanse. PPtjenesten g SFO. Det er kmmet signal fra utdanningsdirektøren m at kmmunene har ne begrenset kunnskap m PP-tjenestens plass i den kmmunale virksmheten. Det er et behv fr at PP-tjenestens kmpetanseutviklingstiltak blir tatt med i denne planen. Det e r videre behv fr kmpetanseheving innen SFO g assistenter/fagarbeidere sm arbeider i sklen. c. Fag. Oppdal kmmune vil i fremtiden ha et vedvarende behv fr kmpetanseheving i de sentrale fagene. Kmmunen har i en egen rekrutteringsplan beskrevet behvet fr videreutdanning fr å nå de nye kravene til kmpetanse sm er beskrevet i frskrifte til pplæringslven I tillegg vil det være behv fr etterutdanning innen de fleste fag i grunnsklen. Oppdal kmmune vil gså her priritere kjernefagene: Matematikk Nrsk Engelsk på alle trinn i grunnsklen. d. Vurdering. Det nasjnale systemet fr vurdering i grunnpplæringen er frtsatt under utvikling g det er behv fr kmpetanseheving. Det er videre signaliser at det er behv fr å byggs pp kmpetanse i analyse av resultat i sklen g bruk av disse sm grunnlag fr sklens g skleeiers videre utviklingsarbeid. Dette gjelder både på sklenivå g kmmunenivå. I reginsamarbeidet i Gauldalsreginen er det kmmet signal m at det er behv fr kmpetanseheving innen flere mråder. 1. Analyse med ppfølging

9 2. Leseferdighet 3. Fellessatsing på matematikkpplæring 4. Samarbeid m å kvalitetssikre kmmunenes kvalitetssikringssystem 5. Samarbeid m metder g måter å rganisere pplæringen på i frbindelse med tilrettelagt pplæring/færre enkeltvedtak 6. Overgangene: barnehage skle, vergangene mellm trinnene i grunnsklen g vergang grunnskle videregående skle. 5. Tiltaksplan fr kmpetanseutvikling i Oppdalssklen. Fr 2009 har Oppdal kmmune fått tildelt kr til etterutdanning av de statlige midlene. Fr 2009 er det satt av i sklenes budsjett: til reise i frbindelse med etterutdanning. Det er satt av kr i handlingsplanen fr tilkmmunens andel, videreutdanning fr lærere. Dette er i samsvar med strategidkumentet "Kmpetanse fr kvalitet" fra kunnskapsdepartementet. Fr 2009 er det søkt m g fått plass fr 2 studiehjemler a` 15 studiepeng. Her finansierer staten 40 % av kstnadene, sklene 40 % av kstnadene g læreren 20 % av kstnadene. Oppdal ungdmsskle har fått t hjemler a' 30 studiepeng fr skleåret 2009/10. Fr høsten 2009 må Oppdal ungdmsskle finansiere den kmmunale andelen selv. Disse studiehjemlene vil videreføres våren 2010 kmmunen vil da verta finansieringen av 40 % av kstnadene sm sklene har dekt. Fra høsten 2010 vil det bli lyst ut nye hjemler g Oppdal vil da ha mulighet til å søke i samsvar med de pririteringer sm er gjrt i rekrutteringsplanen g "Kmpetanse fr kvalitet" fra kunnskapsdepartementet. a) Videreutdanning Ungdmstrinnet 30 studiepeng i nrsk pr år

10 30 studiepeng i matematikk pr år 30 studiepeng i engelsk pr. år Barnetrinnet 15 studiepeng i nrsk pr. år 15 studiepeng i matematikk pr. år. b) Etterutdanning Barne - g ungdmstrinnet 2009 Kurs planlagt i 2008 g gjennmført Finansiering. 2009: kr Vurdering. De statlige midlene sm er tildelt kmmunen frutsettes benyttet til en sterk satsing på etterutdanning i vurdering med ekstern g intern veiledning. Finansiering Høsten 2009: kr Sklene benytter den reginale kmpetansehevingsplanen i den utstrekning kurstilbudene passer inn i sklenes behv. Analysekmpetanse, sklelederne. Finansiering Høsten 2009: kr Kurs sm er i samsvar med pririteringer i tiltaksplanen fr Oppdal kmmune pririteres på den enkelte skle. Diverse kurs. Finansiering Høsten 2009: kr

11 Vurdering. De statlige midlene sm er tildelt kmmunen frutsettes benyttet til en sterk satsing på etterutdanning i vurdering med ekstern g intern veiledning. Finansiering 2010: Kr Diverse andre kurs. Finansiering 2010: kr

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2014/2015 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 2014/201 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 Strategisk kmpetanseplan fr Oppvekst 2015-2020.. vinnere i en glbalisert verden gjennm grenseløs læring KONGSVINGER KOMMUNE 2014 Innhld 1. Innledning... 3 2. Fellesdel... 4 2.1 Kmpetansebegrepet... 4 2.2

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2013/2014 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Tranøy kmmune Rapprt 2014 Frrd På grunnlag av bestilling fra kntrllutvalget i Tranøy kmmune har KmRev NORD gjennmført frvaltningsrevisjn av kmmunens grunnskle. Kntrllutvalgets plikt

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet Videreutdanningsbehv blant lærere i grunnpplæringen Læreres g rektrers vurdering av behvet Oxfrd Research er et skandinavisk analyseselskap sm dkumenterer g utvikler kunnskap i analyser, evalueringer g

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013

Studiehåndbok. Lektorutdanning i realfag 2012/2013 Studiehåndbk Lektrutdanning i realfag 0/0 Lektrutdanning i realfag - LUR LUR-studiet er en -årig integrert lærerutdanning sm gir undervisningskmpetanse i t realfag g sm kvalifiserer fr å undervise i videregående

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune.

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune. PARTNERSKOLEAVTALE Inngått mellm Høgsklen i Sørøst-Nrge, (HSN) Fakultet fr humanira, idretts- g utdanningsvitenskap g skleeier i.kmmune. Partnerskle: 1. Varighet Avtalen gjelder fr tidsrmmet 01.08.2017-30.07.2021.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016

VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVINGSTILBUD 2015-2016 T T I N I N R H R Ø H Y Ø Y K K L L N N L L VIDRUTDANNING/KMPTANHVINGTILBUD 2015-2016 Realfag Matematikk 5.-7.kl., bilgi g gegrafi i barnetrinnet (RF2), Høst 2015 Matematikk 8.-10.kl., fysikk, teknlgi

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV NRLU 02.02.15 SLUTTRAPPORT. Sluttrapport. fra. NRLUs arbeidsgruppe om ny praksislæreravtale Sluttrapprt fra NRLUs arbeidsgruppe m ny praksislæreravtale 1. februar 2015 1 Innhld Oppnevning g mandat... 3 Oppsummering av arbeidet i gruppen... 5 Gjennmgang av arbeidsgruppens mandat punkt fr punkt...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg

Retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene Forslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg Retningslinjer fr de samiske grunnsklelærerutdanningene Frslag vedtatt i Samisk rammeplanutvalg 19.01.2010 I FELLES DEL ORGANISERING, STRUKTUR OG INNHOLD 1. Innledning Retningslinjene fr de samiske grunnsklelærerutdanningene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING AV BLODSPOR Kriminalteknikk: Mdul 3A 5 studiepeng Gdkjent i høgsklestyret 17. ktber 2012 Mdul 1 Mdul 2 Mdul 3 1. Innledning Den kriminaltekniske etterfrskingen

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer