NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT"

Transkript

1 NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune

2 Bakgrunn Hvedmål Bygge nettverk g gjennmføre infrmasjnsprsesser til ungdmmene sm skal være med å se hva sm kan/skal gjøres i egen kmmune av aktive tiltak i årene sm kmmer fr at ungdmmene skal kmme flyttende hjem etter endt utdanning. Bevisstgjøre farer g muligheter ved ungdmmens bruk av ssiale medier. Bevisstgjøre g infrmere m farer ved bruk av ulike rusmidler. BAKGRUNN Bredbånd Namsskgan kmmune har etablert prsjektet 1 «Fiber skaper blyst FIBO» hvr hvedmålsettingen er å gi økt tilflytting g blyst i Namsskgan kmmune. FIBO er et 3-årig utviklingsprsjekt der bredbånd til alle bedrifter g husstander i Namsskgan er en viktig premiss. Generelt gjelder at fiberinfrastrukturen bidrar til å mdernisere lkalsamfunnet. Dette bidrar gså til å øke sannsynligheten fr at småbarnsfamilier med tilknytning til lkalsamfunnet vurderer å flytte «hjem» etter endt utdannelse (ref). Videre framheves mulighetene innen helsesektren. Et sentralt punkt i her redusert behv fr transprt g stre ptensielle innsparinger med hensyn til tid g kstnader (ref). Tidshrisnt Tabellen viser aktiviteter med delaktiviteter g tidsplan (kan bli litt endret gjennm utarbeiding av detaljert arbeidsplan): Aktivitet Delaktivitet 214 April/mai Mai/Juni Juli August Sept/Okt Nv Des Ungdmsknferanse 214 Etablering av prsjekt Utarbeiding av detaljert arbeidsplan Gjennmføring LAN Etablering av arbeidsgruppe. Infrmasjnsmøte med smmerarbeidere sm arbeider i Namsskgan. Ansvar: Ordfører / Rådmann Delprsjektleder Faste ungdmssider i kmmunens eget infrmasjnsblad Namsin Bør være en fast ungdmsside utarbeidet g tilrettelagt av ungdmmene i hver utgave av Namsin. Møte med Nsk Ungd.råd. Ungdmsmøte/dialgmøte i rmjula 214 med middag g samtaler med ungdmmer sm br g studerer/arbeider utenfr kmmunen. Her må det innhentes navnelister samt/eller pprette en egnet side på nett (eller egen facebkgruppe). 1

3 65 grader nrd Arrangeres ver en helg fr elevene i ungdmssklen. Møte med studenter sm br utenfr kmmunen. «Hga heim» Arrangementet Litt m prsjektene: Ungdmsknferanse 214: Ungdmsknferansen ble gjennmført i Namsskganhallen 12/6. Her var det en hel dag med fredrag g wrkshp fr alle ungdmmer mellm 7. 1.klasse g vgs-elever var spesielt invitert. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Namsskgan Ungdmsråd g ulike etater innen kmmunen. Alle ungdmmer fikk utlevert evalueringsskjema etter knferansen g det er mttatt 35 stk av disse. Her var det enighet m at ungdmmene ønsker lignende type arrangement i framtiden. Kstnad: kr ,31 LAN (dataparty): Dataparty i Namsskganhallen. Dette er gså prøvd en rekke ganger tidligere etter at man fikk utbygd et fltt bredbåndsnett i kmmunen. Dette er et ønske fra ungdmmen hvr de ønsker at man inviterer ungdmmer fra andre kmmuner i N-T. I kmmunens vedtatte kulturplan er det tatt inn at Namsskgan ungdmsklubb/mot skal ta ansvar fr et slikt arrangement. Utgift i en slik sammenheng vil gå ut på annnsering g tilrettelegging av datatilgang ifht NTE. Arrangeres i løpet av en helg høsten 214. Ble dessverre ikke avviklet i 214, men ungdmsklubb har ansvar fr dette fr senere avvikling. 65 grader nrd: Et prsjekt initiert av ungdmmene sammen med MOT g ungdmsklubb. Prsjektet går ver en helg hvr ungdmmene får frskjellige ppgaver sm skal løses. Her kjøpes det inn jakker/hettegensere til deltagere med lg g navn. Et utrlig ppulært arrangement sm man ønsker å arrangerer annethvert år. Kstnad: kr , Infrmasjnsmøte med smmerarbeidere sm arbeider i Namsskgan. Det bør gjennmføres et eget infrmasjnsmøte med smmerarbeids ungdmmer i Namsskgan slik at kmmunen kan rientere hva sm er i egen kmmune g hva kmmunen kan tilby deg. Et slikt møte bør arrangeres i tilknytning til Namsskgan Familiepark. Bør avvikles i løpet av juli eller august. Ble dessverre ikke avviklet ne møte med disse i 214 pga dårlig tid g dager sm det ikke passet fr de sm var i smmerarbeid. Faste ungdmssider i kmmunens eget infrmasjnsblad Namsin. Et tiltak sm bør/må tilrettelegges av ungdmmene selv. Her må Namsskgan Ungdmsråd få ppdrag m å utpeke egne «jurnalister» sm skal skrive hva sm skjer av ungdmsaktiviteter med mer i egen kmmune. Evalueres regelmessig. Gjøres regelmessig g det er ikke kstnadsberegnet. Ungdmsmøte/dialgmøte i rmjula 214 med middag g samtaler med ungdmmer sm br g studerer/arbeider utenfr kmmunen. Ordfører g delprsjektleder har diskutert m man igjen skal prøve å dra i gang en sammenkmst i rmjula fr ungdmmer/studenter sm br utenfr kmmunen. Dette er gså prøvd tidligere gjennm et eget ungdmsprsjekt men det hadde vært OK å gjennmført dette igjen. Andre kmmuner i Indre- g Midtre Namdal har lignende prsjekt sm de kaller fr «Hga heim». Egne prsesser må gjennmføres med de

4 sm deltar med hvedmål å infrmere hva sm er g hva sm skjer i kmmunen samt muligheter i «barndmskmmunen». Tiltaket må evalueres like etter avvikling. Andre aktuelle spm kan være: Hva skal til fr at du/dere skal kunne flytte hjem igjen? Kan du/dere bidra til å pprette eget næringsliv i kmmunen? Hus- g tmtefrhld? Fritidsaktiviteter? Behv av arbeidskraft i nåværende næringsliv i Namsskgan? Annet..? Dette arrangementet tas muligens sikte på å bli avviklet i rmjula, men ettersm man fikk til en annen tilstelning med studenter i nvember så vurderes dette tiltaket. Møte med studenter sm br utenfr kmmunen. «Hga heim»: Dette var et fltt arrangement hvr kmmunens rdfører samt delvis nen fra næringslivet i kmmunen fikk til en sammenkmst i Trndheim med studenter fra Namsskgan sm br der. Her var det gså flere kmmuner sm fikk med sine studenter slik at det ble en kjempefltt tilstelning. Dette er et prsjekt sm man svært gjerne ønsker videreføres i årene sm kmmer. Kstnad: Annet Møtesekretær fr hele blystprsjektet FiBO: Delprsjektleder fr infrmatikk har gså fungert sm møtesekretær fr hele prsjektet i 214. Har deltatt på styringsgruppemøter samt ført regnskap m.m. Kstnad: kr 35.35, Organisering Det vil være naturlig med en referansegruppe bestående av relevante kmmunalsjefer, rådmann g øvrige andre deltakere etter behv. Referansegruppen kan gså endres etter de ulike fasene prsjektet er inne i. Organisering Funksjn Deltakere Navn Prsjekteier Namsskgan kmmune Prsjektleder Prsjektleder Odd Bakken Prsjektmedarbeidere Prsjektmedarbeidere vil være andre medarbeidere fra andre etater i Namsskgan Referansegruppe Rådmann Andre etter behv Prsjektet har en tidshrisnt på 9 måneder med ppstart april g ferdig innen utgangen av desember 214. Type kstnad TOTAL i tusen krner Ungdmsknferanse LAN (dataparty) 3

5 Infrmasjnsmøte med smmerarbeidere sm arbeider i Namsskgan. Faste ungdmssider i kmmunens eget infrmasjnsblad Namsin Ungdmsmøte/dialgmøte i rmjula 214 med middag g samtaler med ungdmmer sm br/studerer utenfr kmmunen Sum 11 Når det gjelder de ttale summene iht budsjett så vil alt dette i hvedsak gå til midler sm skal underbygge prsessene i hver enkelt prsjekt slik sm lønnsmidler, møteutgifter, leie av lkaler med mer. Regnskap Regnskapet fr prsjektet viser følgende: Type kstnad TOTAL i tusen krner Ungdmsknferanse ,31 LAN (dataparty) Infrmasjnsmøte med smmerarbeidere sm arbeider i Namsskgan. Faste ungdmssider i kmmunens eget infrmasjnsblad Namsin 65 grader nrd , Møte med studenter sm br utenfr kmmunen. «Hga heim» * 16.5, * 3.141,35 Møtesekretær fr FiBO 35.35, Ungdmsmøte/dialgmøte i rmjula 214 med middag g samtaler med ungdmmer sm br/studerer utenfr kmmunen. Ttalsum kr ,66 *Ordfører Mvh delprsjektleder Odd Bakken

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer