Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?"

Transkript

1 Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år siden. Kvam trenger med vekst. 1,,5 - -,5-1, -1,5-2, Årlig vekst Flketall Flketallet (høyre akse) g årlige vekstrater i prsent (venstre akse) fr Kvam. telemarksfrsking.n 2 1

2 15 Fødselsverskudd Nett innenlands flytting 1 Nett innvandring Flk flytter ut av Kvam (unntatt i 28). Det er hvedprblemet Fødselsverskudd, nett innvandring g nett innenlandsk flytting i årene 2- i Kvam. Antall persner. telemarksfrsking.n 3 T sentrale spørsmål: 1. Hvrfr flytter flk ut av Kvam? 2. Hva kan vi gjøre med det? telemarksfrsking.n 4 2

3 Hvrfr flytter flk ut av Kvam? Skyldes utflyttingen at antall arbeidsplasser utvikler seg dårligere i Kvam? Eller ønsker flk å flytte ut? Er det ikke attraktivt å b i Kvam? Ulike svar på dette spørsmålet gir ulike strategier g tiltak telemarksfrsking.n 5 Kvam har hatt en elendig utvikling i antall arbeidsplasser fra 2 til. Nrge økte med 1,4 prsent Hrdaland økte med 16,2 prsent ,6 14,6 1 1,6 11,8 12,8 12, 11, 1,2 1,5 99,9 1,5 1, 98,2 Kvam Nrge Hrdaland 93,6 96,9 97,9 94,8 111,6 19,8 11,4 19,4 97,1 113,9 116,5116,2 1,9 11,5 96,8 Kvam hadde nedgang med 3,2 prsent telemarksfrsking.n Utvikling i antall arbeidsplasser fr Kvam, Hrdaland g Nrge, indeksert slik at nivået i 2=1. 3

4 2 Endring 2- Det er industrien sm har gått dårlig. P P P P P P P P O O O O Undervisning Offentlig adm Helse g msrg Anna ffentlig Transprt Priv tj.yting Primær Industri Htell g rest Handel Frr tj.yting Bygg g anlegg Antall arbeidsplasser i 2 g endringene fra 2 til i Kvam. P eller O til venstre angir m det er privat eller ffentlig sektr telemarksfrsking.n 7 NæringsNM Nytableringer Lønnsmhet Vekst Næringslivets størrelse Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte fretak sm andel av eksisterende fretak i begynnelsen av året Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etablerings frekvens, justert fr effekten av bransjestrukturen Vekst i antall fretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte fretak Andel fretak med psitivt resultat før skatt Bransjejustert lønnsmhet: Andel fretak med psitivt resultat før skatt, justert fr effekten av bransjestrukturen Andel fretak med psitiv egenkapital Andel fretak med msetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI) Andel fretak med realvekst justert fr effekten av bransjestrukturen Andel fretak med vekst i verdiskaping Antall arbeidsplasser i næringslivet sm andel av beflkningen telemarksfrsking.n 8 4

5 Kvam i NæringsNM: Bra på etableringer, 185 av 43 Veldig bra på lønnsmhet: 76 Dårlig på vekst: 37 Relativt mye næringsliv: 124 Til sammen: 129 i. 13 siste fem år Bøml (47) Austevll (41) Fusa (7) Austrheim (92) Bergen (17) Strd (1) Fjell (2) Mdalen (36) Tysnes (226) Vss (85) Lindås (28) Kvinnherad (128) Kvam (13) Sund (232) Jndal (317) Fitjar (136) Os (112) Fedje (44) Samnanger (258) Ullensvang (237) Radøy (255) Odda (95) Etne (82) Meland (172) Ulvik (412) Askøy (224) Øygarden (315) Masfjrden (418) Svei (229) Eidfjrd (318) Osterøy (222) Vaksdal (398) Granvin (338) Etablering Lønnsmhet Vekst Størrelse Næringslivet i Kvam gjør det bra. Resultater fra NæringsNM fr kmmunene i Hrdaland. Rangering blant landets 43 kmmuner fr til venstre, rangering siste fem år i parentes, rangering fr de fire indeksene i figuren SOLVEIG SVARDAL telemarksfrsking.n 9 Kvam i NæringsNM: Gjør det strt sett bra Når antall arbeidsplasser har gått ned er det derfr på grunn av mstilling i nen få, stre bedrifter Kvams utvikling i Nærings-NM i periden SOLVEIG SVARDAL telemarksfrsking.n 1 5

6 Attraktivitetsbarmeteret SOLVEIG SVARDAL telemarksfrsking.n 11 Det er en psitiv sammenheng mellm arbeidsplassvekst g nettflytting. Men nen steder er attraktive g har derfr innflytting uansett arbeidsplassutvikling. Andre steder er lite attraktive, g har utflytting selv med høy arbeidsplassvekst. Nett innenlands flytting y =,2485x - 1,349 R² =, Endring arbeidsplasser 27- Reginene i Nrge etter prsentvis endring i antall arbeidsplasser (avstand til median) g nett innenlands flytting i periden 27-. telemarksfrsking.n 12 6

7 5 4 Nen reginer trekker til seg innflyttere i langt større grad enn arbeidsplassveksten tilsier. Nen av disse har til g med dårligere arbeidsplassvekst enn de fleste. Dett er attraktive reginer fr bsetting Nett innenlands flytting y =,2485x -1,349 R² =, Endring arbeidsplasser Reginene i Nrge etter prsentvis endring i antall arbeidsplasser (avstand til median) g nett innenlands flytting i periden 27-. telemarksfrsking.n Kvam er akkurat middels attraktiv sm bsted. Utflyttingen skyldes derfr nedgang i arbeidsplasser. Nettflytting innenlands i % av flketall Kvam Os Vss Askøy Lindås -6 y =,155x -1,1165 R² =, Prsentvis vekst i antall arbeidspalsser i frhld til median Reginene i Nrge etter prsentvis endring i antall arbeidsplasser (avstand til median) g nett innenlands flytting i periden 27-. telemarksfrsking.n 14 7

8 Attraktivitetspyramiden Stedlig attraktivitet langs tre dimensjner telemarksfrsking.n 15 Bsetting Alle steder er attraktive Bedrifter På en eller annen måte Besøk Attraktivitetspyramid telemarksfrsking.n en 8

9 Attraktivitetspyramiden: Steder kan være attraktive fr: Bsted Attraktivitet sm bsted gir høyere innflytting Bsetting Besøk Bedrifter (i basisnæringer) Bedrift Flere arbeidsplasser i lkale næringer Flere arbeidsplasser i andre næringer Attraktivitet fr bedrift g besøk fører til økt antall arbeidsplasser Besøk telemarksfrsking.n 17 Basisnæringene krymper, g mfatter stadig mindre andel av sysselsettingen. Besøksnæringene øker g blir relativt viktige. Lkale næringer øker mest, g er avhengige av bstedsattraktivitet Bedrift Besøk Lkal Utvikling av antall arbeidsplasser i Nrge i basisnæringer, besøksnæringer g lkale næringer, indeksert slik at nivået i 2= telemarksfrsking.n 18 9

10 Bsetting Hva er grunnlaget fr bsettingen i Kvam? I dag er Kvam relativt sterkest når det gjelder besøk Det er fremdeles mer basisnæringer enn middels. Bedrift Besøk Lite pendling ut av Kvam. Kvam SOLVEIG SVARDAL telemarksfrsking.n 19 Bergen Fusa Kvinnherad Jndal Samnanger Osterøy Vss Radøy Lindås Bergen Skkelen Osl Fusa Stavanger Jndal Vss Kvinnherad Pendling til Kvam Pendling fra Kvam telemarksfrsking.n 2 1

11 Hvrfr er det flere sm vil b i Fusa g pendle til Kvam enn mtsatt? telemarksfrsking.n 21 Askøy g Os er basert på at beflkningen pendler. De er bstedskmmuner. Vss er besøkskmmune. Bsetting Lindås er bedriftskmmune. Bedrift Besøk Askøy Kvam Lindås Vss Os telemarksfrsking.n 22 11

12 Attraktivitet fr besøk: Vi måler besøksattraktivitet med antall arbeidsplasser i bransjer sm krever at kundene er tilstede Aktivitet Handel Servering Overnatting Aktiviteter, kultur g underhldning øker mest. Dette er hvedsakelig urbane næringer Overnatting har stadig færre arbeidsplasser. Utvikling av antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Nrge, indeksert slik at nivået i 2= telemarksfrsking.n Aktivitet Handel Overnatting Servering Attraktivitet fr besøk: Kvam har mye handel. Lite aktiviteter g servering Utvikling i antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Kvam i periden telemarksfrsking.n 24 12

13 Attraktivitet fr bedrifter: Teknlgiske tjenester Industri Naturbasert virksmhet Primærnæringer g industri har synkende antall arbeidsplasser. 11 Teknlgiske tjenester vkser raskt. 1 9 Teknlgiske tjenester trenger ikke natur, areal, kraft etc. Råstffet er kmpetanse. Stre g attraktive steder får et frtrinn. Dermed har dette gså blitt urbane næringer telemarksfrsking.n Utvikling i antall arbeidsplasser basisnæringenei Nrge, indeksert slik at nivået i 2=1. Attraktivitet fr bedrifter: Str nedgang i Kvam Industri natur Tekn tjen Kvam har lite teknlgiske tjenester Utvikling i antall arbeidsplasser i basisnæringene i Kvam i periden telemarksfrsking.n 26 13

14 Oppsummering: Steders utvikling er et resultat av samlet attraktivitet med hensyn til: Bsetting Besøk Bedrifter/basisnæringer telemarksfrsking.n 27 3 Askøy Samlet attraktivitet frklarer hvrfr Kvam har hatt beflkningsnedgang. Vekst i flketallet Kvam Vss Lindås Os -2-3 y =,7794x + 2,2645 R² =, Samlet attraktivitet telemarksfrsking.n 28 14

15 Attraktivitet Kvam siste ti år: Psitiv besøksattraktivitet Negativ bstedsattraktivitet Svært negativ bedriftsattraktivitet Kvam nummer 365 av 43 kmmuner i landet Askøy Bergen Austevll Øygarden Austrheim Sund Jndal Svei Eidfjrd Osterøy Samnanger Radøy Bøml Kvinnherad Masfjrden Strd Vss Tysnes Fitjar Ulvik Odda Etne Kvam Ullensvang Vaksdal Granvin Fedje SOLVEIG SVARDAL telemarksfrsking.n 29,5 Bedrift Besøk Bstedsattraktivitet Samlet attraktivitet i Kvam:,,3,2,2 -,3 -,5,,1 -,1,2 -,6 Nedgang i basisnæringer er hvedprblemet. -,5-1,3 -,6 -,9 -,9 -,1 -,3, Attraktivitet sm bsted har vært lav, bedre nå. -1, -1,5 -,4 -,6 -,1 -,3 Gd besøksattraktivitet har bidratt psitivt. -2, SOLVEIG SVARDAL telemarksfrsking.n Utviklingen i samlet attraktivitet langs de tre dimensjnene. Tallene er basert på tre års glidende gjennmsnitt fr endring i attraktivitet. 15

16 Takk fr ppmerksmheten! Knut Vareide 31 Hvrdan øke bstedsattraktivitet: 1.Stimulere bligbygging 2.Bedre kmmunikasjner til steder flk kan pendle til 3.Ssialt miljø g møteplasser telemarksfrsking.n 32 16

17 Hvrdan øke besøksattraktivitet: 1.Stimulere hyttebygging 2.Få lkalbeflkning til å bruke tilbud på stedet 3.Trekke flk fra nabkmmuner 4.Destinasjn fr turisme 5.Omdømme? telemarksfrsking.n 33 Hvrdan øke bedriftsattraktivitet: 1.Stimulere innvasjn 2.Stimulere til nyetableringer 3.Rammebetingelser/infrastruktur 4.Attraktivitet sm bsted Men nesten alltid avgjørende fr utviklingen: Kmbinasjn av næringsstruktur g knjunkturer telemarksfrsking.n 34 17

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Næringsanalyse for Giske

Næringsanalyse for Giske Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter( c): Dato: Gradering: Antall sider: Framsidefoto: ISBN: ISSN: Pris: Næringsutvikling,

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan! Den aktive Klart banken vi kan! Korleis skape vekst i Vest-Telemark Klart vi kan! Suksess i Seljord og spesielt suksess i framtida Åpent møte i Seljord 10 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted

Detaljer

Regional analyse Vest-Telemark

Regional analyse Vest-Telemark Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vest-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 90/2012 Tittel: Regional analyse Vest-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 90/2012 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer