Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attraktive steder. Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk. 29. - 30. november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien"

Transkript

1 Attraktive steder Kommunal planstrategi analyser, prosess og politikk november 2010 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien Knut Vareide

2 Alle steder er attraktive På en eller annen måte Attraktivitetspyramiden

3 23 piloter utenfor Telemark: 9 fylker 6 regioner 5 kommuner 3 spesielle områder I Telemark vil pyramiden introduseres i regi av VRI

4 Om konseptet

5 Regioners utvikling er et resultat av attraktivitet langs de tre dimensjonene: Bosetting Attraktivitet for bosetting. Flytting og pendling i forhold til arbeidsplassgrunnlaget Samlet attraktivitet avgjør utvikling i lokale næringer og kommunale tjenester Attraktivitet for basisnæringer, produksjon av varer og tjenester for andre Attraktivitet for besøksnæringer, som selger varer og tjenester direkte til personer på stedet Bedrifter Besøk

6 Hvorfor trenger vi attraktivitetspyramiden? i tillegg til NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret 1. Det finnes få effektive tiltak som kan settes inn på å bedre bedrifters lønnsomhet og vekst 2. Arbeid direkte mot etablerere og bedrifter er dyrt og vanskelig 3. Arbeidsplassutviklingen er viktigere for regional utvikling enn bedriftenes lønnsomhet, nyetableringer og vekst 4. Mange føler at attraktivitet er mer enn bosted 5. Vi ønsker å identifisere de viktigste driverne bak utviklingen 6. Drivere som kan settes i sammenheng med generell stedsutvikling, og som kan kobles inn i strategiske planer for utvikling

7 De tre drivkreftene: Høyest vekst i lokale næringer. Disse er basert på lokal befolkning. Attraktivitet som bosted vil føre til befolkningsvekst og flere arbeidsplasser her Bedrift Besøk Lokal Besøksnæringene øker også raskt. Dermed blir attraktivitet for besøk stadig viktigere. Antall arbeidsplasser i basisnæringer synker. Dermed blir tradisjonell næringsutvikling mindre viktig på bekostning av attraktivitet som bosted og besøk. Men utviklingen i basisnæringene er fremdeles viktig! Utvikling av antall arbeidsplasser i Norge i de tre kategoriene, indeksert slik at nivået i 2000=

8 Om besøksattraktivitet

9 Besøksattraktivitet Handel, servering og aktiviteter er også tjenester til egen befolkning. Når vi måler aktiviteten i disse næringene i regionene, vil gjennomsnittlig nivå bli trukket fra Aktivitet Handel Servering Overnatting Utvikling av antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=

10 15 Besøksattraktivitet Hallingdal er besøksregion nummer 1 i Norge. Lillehammer, Voss, Setesdal og Valdres kommer deretter. Vest-Telemark og Vestmar er besøksregioner i Telemark, og har vekst i besøksnæringer. Besøksnæringens andel av sysselsettingen Lillehammer Hallingdal Midt-Telemark Valdres Grenland Voss Vest-Telemark Vestmar Besøksnæringenes bidrag til sysselsettingen i regionene i 2009, og veksten fra 2000 til 2009 Setesdal Vekst i besøksnæringene andel fra 2000 til 2009

11 Besøk nivå Dette forteller om størrelsen i dag, og ikke om utviklingen de siste årene. Vest-Telemark er besøksregion nummer ni av 83 regioner. Midt-Telemark kommer langt ned pga handelslekkasje Hallingdal Vest-Telemark Vestmar Ringerike/Hole Sandefjord/Larvik Kongsbergreg Grenland 9K Vestfold Drammensreg Midt-Telemark Midt-Buskerud Aktivitet Handel Overnatting Servering Besøksnæringenes bidrag til sysselsettingen i Rangering for bidrag blant de 83 regionene er vist til venstre.

12 Aktivitet Handel Overnatting Servering Besøksattraktivitet Endring Mange regioner har nedgang i overnatting. Vestmar har vekst. Vest-Telemark og Vestmar har bedring i handel. Hyttebygging er antakelig en av drivkreftene Vest-Telemark Vestmar Midt-Telemark Grenland Sandefjord/Larvik 9K Vestfold Ringerike/Hole Midt-Buskerud Kongsbergreg Hallingdal Drammensreg Endringer i besøksbransjene fra 2000 til 2009 for regionene i BTV.

13 Om bedriftsattraktivitet

14 Bedriftsattraktivitet Stor forskjell på utviklingen i forskjellige kategorier av basisnæringer Teknologiske tjenester Industri Naturbasert virksomhet Utvikling i antall arbeidsplasser i Norge i konkurranseutsatt virksomhet.

15 40 Hitra/Frøya Basisnæringer nivå 35 Storfjord Ytre Helgeland og attraktivitet De fleste regioner har nedgang! Grenland og Vestmar er blant regioner med størst nedgang i antall arbeidsplasser i basisnæringer. Arbeidsplasser i konkurransevirksomhet som andel av syss Nordfjord Grenland Vestmar Kongsbergreg Søre Sunnmøre Akershus Vest Stavangerreg Øygarden og Sotra Midt-Telemark Vest-Telemark Midt- og Vest-Telemark har omtrent uendret antall arbeidsplasser i basisnæringene Vekst i antall arbeidsplassersom andel av syss. Regionene i Norge etter andel av sysselsettingen i konkurranseutsatt virksomhet og vekst i konkurranseutsatt virksomhet.

16 Natur Industri Tekn tjen Bedriftsattraktivitet Nivå Regioner med høyest konsentrasjon av bedrifter i basisnæringene Hitra/Frøya Storfjord Ytre Helgeland Kongsbergreg Søre Sunnmøre Akershus Vest Kystgruppen Nordfjord Sunnhordland Dalane 13,6 4,4 20,0 2,9 6,3 0,6 6,0 13,9 8,0 5,1 7,1 30,6 25,7 21,3 20,6 9,9 16,9 18,7 16,1 23,9 14,2 2,7 2,0 2,4 0,8 1,8 1,9 0,7 0,2 1, Arbeidsplasser i konkurranseutsatt virksomhet i prosent av sysselsettingen i 2009.

17 Natur Industri Tekn tjen Bedriftsattraktivitet Grenland og Vestmar er blant de ti regionene i landet som har hatt størst nedgang i industrien Kongsbergreg Vest-Telemark Midt-Telemark 9K Vestfold Sandefjord/Larvik Hallingdal Drammensreg Midt-Buskerud Ringerike/Hole Vestmar Grenland -6,8-4,1-5,9 3,6-1,4 0,1-1,8 1,1-2,2 1,5-1,8 0,2-2,8 1,0-3,4 0,6 1,9 0,6 1,4 0, Endringer i konkurranseutsatt virksomhet fra 2000 til 2009, i prosentpoeng av sysselsettingen.

18 Profiler regioner Bosetting Vest-Telemark og Vestmar har sine styrker på besøk Grenland er forholdsvis balansert, men er relativt sterkest på bedriftsaksen Midt-Telemark er en bosettingsregion. Bedrift Midt-Telemark Grenland Be Vest-Telemark Vestmar Regioners rangering fra 1-83 mht nivå basisnæringer og besøk, samt pendling

19 0 Bosetting Profil kommuner Telemark har mange besøkskommuner. Bø er nr 11 og Seljord nr 12 i hele landet Kviteseid nr 22 og Kragerø nr 59. Bedrift Bø Seljord Besøk Kviteseid Kragerø Kommuners rangering fra mht nivå basisnæringer og besøk, samt pendling

20 0 Bosetting Profil kommuner Telemark har mange besøkskommuner. Vinje, Notodden, Skien og Tinn er også besøkskommuner Bedrift Besøk Vinje Notodden Skien Tinn

21 Bosetting 0 Profil kommuner Telemark har bare en kommune som er sterk på bedriftsaksen Arbeidsplassene i Porsgrunn skaper bosettingsmuligheter for flere kommuner. 48 Bedrift Porsgrunn Besøk 106

22 0 Bosetting Profil kommuner Telemark har fem utpregede bosettingskommuner Bedrift Besøk Siljan Drangedal Sauherad Hjartdal Bamble

23 0 Bosetting Profil kommuner Fire kommuner har en mer balansert profil, dvs ikke rangeringsnummer under 100 for noen av aksene Bedrift Besøk Tokke Nissedal Fyresdal Nome

24 Samlet attraktivitet Utviklingsretningen til regioner og kommuner kan være helt annerledes enn den historiske profilen. Hvordan har regionene utviklet seg de siste ti årene? Bosetting Bostedsattraktivitet Høyere innflytting enn det arbeidsplassveksten tilsier, skaper ekstra vekst. Samlet attraktivitet fører til vekst i lokale næringer og kommunale tjenester og befolkningsvekst Bedrifter Bedriftsattraktivitet skaper vekst i antall sysselsatte i basisnæringer Besøksattraktivitet gir vekst i antall sysselsatte i besøksnæringene Besøk

25 5 Bostedsattraktivitet: Attraktivitetsbarometeret Regionene i Telemark har lav vekst i arbeidsplasser. Grenland og Vestmar trekker likevel til seg flere innflyttere enn forventet og har vært attraktive som bosted de siste tre årene. Midt- og Vest-Telemark har mer utflytting enn forventet. Netto innenlands flytting Vestmar Grenland Midt-Telemark Vest-Teleamark Kongsbergreg y = 0,2485x - 1,0349 R² = 0, Endring arbeidsplasser Regionene i Norge etter prosentvis endring i antall arbeidsplasser (avstand til median) og netto innenlands flytting i perioden

26 Mange kommuner i Telemark har vært attraktive som bosted de siste tre årene. Bø har vært mest attraktiv, og har også litt bedre arbeidsplassvekst enn middels for kommunene. Dette har gitt høy innflytting som resultat. Nettoflytting innenlands i % av folketall Alle kommuner Telemark Lineær (Alle kommuner) Lineær (Telemark) Bamble Notodden Hjartdal Sauherad Vinje Tinn Seljord Tokke Siljan Skien Bø Kragerø Porsgrunn Nissedal Kviteseid Drangedal Fyresdal Nome y = 0,155x - 1,1165 R² = 0, Prosentvis vekst i antall arbeidspalsser i forhold til median Regionene i Norge etter prosentvis endring i antall arbeidsplasser (avstand til median) og netto innenlands flytting i perioden

27 Bosted Attraktivitet som bosted gir høyere innflytting enn arbeidsplassveksten tilsier Som gir flere arbeidsplasser i lokale næringer Som gir flere arbeidsplasser i andre næringer Bedrift Attraktivitet for bedrift og besøk fører til økt antall arbeidsplasser Besøk

28 Samlet attraktivitet Fylker ti år Telemark taper på basisarbeidsplasser Finnmark y = 0,7931x + 7,5234 R² = 0,6795 Oslo Rogaland Hedmark Oppland Buskerud Bosetting Besøk Bedrift Akershus Østfold Vestfold Buskerud Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Vest-Agder Rogaland Hedmark Aust-Agder Nord-Trøndelag Oppland Telemark Møre og Romsdal Troms Nordland Sogn og Fjordane Finnmark Samlet attraktivitet for fylkene.

29 Bosetting Besøk Bedrift Samlet attraktivitet Regioner ti år Noen regioner er sterkest på bosetting, andre på bedrifter. Ikke så store utslag på besøksdimensjonen på regionalt nivå. Tap av basisarbeidsplasser i Grenland og Vestmar har vært problemet i Telemark Vest-Telemark Vestmar Midt-Telemark Grenland Sandefjord/Larv 9K Vestfold Ringerike/Hole Midt-Buskerud Kongsbergreg Hallingdal Drammensreg Regioner med høyest samlet attraktivitet. Rangering mht samlet attraktivitet blant de 83 regionene til venstre.

30 Samlet attraktivitet Samlet attraktivitet forklarer 62 prosent av variasjonen i befolkningsveksten mellom regionene. Forhold som modellen ikke fanger opp: Folkerike regioner vokser sterkere i kraft av sin størrelse. Arbeidsplasser i stat og fylke. Ulik utvikling i næringer som ikke er basisnæringer eller besøk. Fødselsbalanse og innvandring. Pyramiden fokuserer på det som kan påvirkes på lokalt og regionalt nivå. Vekst i folketall Grenland Vestmar Midt-Telemark Vest-Telemark y = 1,5726x + 6,5986 R² = 0, Samlet attraktivitet Sammenhengen mellom bidrag fra de tre attraktivitetsdimensjonene og vekst i folketallet i regionene, for perioden

31 Samlet attraktivitet For kommuner: Bedriftsdimensjonen fremdeles viktig. Selv om antallet arbeidsplasser i basisnæringene går ned, er det noen som har vekst. Besøksdimensjonen viktigere på kommune- enn på regionnivå Siljan Seljord Bø (Telem.) Fyresdal Skien Drangedal Tokke Notodden Vinje Sauherad Hjartdal Kragerø Kviteseid Porsgrunn Nissedal Nome Bamble Tinn Bosetting Besøk Bedrift -20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Regioner med høyest samlet attraktivitet. Nasjonal rangering helt til venstre.

32 30 Alle kommuner Kommuner som Bø, Porsgrunn og Bamble har en bedre folketallsutvikling enn samlet attraktivitet tilsier Telemark Lineær (Alle kommuner) Bø Porsgrunn Kommuner som Vinje, Tokke, Kviteseid og Hjartdal har en lavere folketallsvekst. Vekst i folketallet 0 Bamble -10 y = 0,7794x + 2,2645 R² = 0, Samlet attraktivitet Sammenhengen mellom samlet attraktivitet og befolkningsvekst for perioden

33 Om forskningstema

34 Forskningstema: Overordnet spørsmål: Hva skaper forskjeller i utvikling av de tre attraktivitetsdimensjonene? 1. Bosted: (boligbygging, arbeidsmarkedsintegrasjon, kafèfaktoren) 2. Besøk : Hyttebygging? Omdømme? 3. Bedrift: Klynger, samarbeid, innovasjon, kompetanse/utdanningsnivå Eksterne tilleggsfaktorer: Innvandring Stat/fylkers lokaliseringspolitikk Innovasjon Velferdsindikatorer Case? Pilotcase Steder med unormalt høy attraktivitet? 4. Hvilke effektive tiltak finner på lokalt og regionalt nivå?