Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier"

Transkript

1 Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide

2 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1, , , , ,5 1 Drammen Tønsberg Sandefjord Arendal Porsgrunn Larvik Skien , Figur 1: Befolkningsutvikling og årlige endringer i befolkning i Porsgrunn Befolkningsutvikling i Porsgrunn og referansekommuner, indeksert slik at nivået i =1. Porsgrunn har hatt vekst i folketallet de siste 15 årene, men mange andre byer av samme størrelse har hatt sterkere vekst.

3 Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto innvandring ,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1,,9,,3,3,4,,2,1,1,2,9,,2,2,5 -,3-,2 -,2 -,2 -,3 -,3 -,4 -,4 -,3 -,4 -,4 -,5 -,4 -,3,, -,2 -,1 -,1, -,2 -,2 -,1 -,2 -,2 -,3 -, Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto innvandring Figur 3: Befolkningsveksten i Porsgrunn fordelt på fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands flytting, antall personer. Figur 4: Avviket mellom verdiene mellom Porsgrunn og Norge for fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands flytting i prosent av folketallet ved begynnelsen av året. Mye har befolkningsveksten er innvandring, men Porsgrunn har likevel lavere innvandring enn landsgjennomsnittet. Porsgrunn har også lavt fødselsoverskudd. Porsgrunn tjener litt på innflytting fra andre kommuner.

4 Arbeidsplasser 115 Sandefjord 11 Drammen Arendal 15 Porsgrunn Skien 1 Larvik 95 Privat Porsgrunn Private Norge Offentlige Porsgrunn Offentlige Norge 9 9 Figur 6: Utviklingen i antall arbeidsplasser. Indeksert slik at nivået i =1. Figur 7: Utviklingen i antall arbeidsplasser. Indeksert slik at nivået i =1. Porsgrunn har hatt lav vekst i arbeidsplasser etter, spesielt pga nedgang fra til. Porsgrunn har også lav vekst i offentlige arbeidsplasser.

5 Vekst Vekst Personlig tjenesteyting Faglig, vit. og tekn. Tjenesteyting Forr tjenesteyting, finans, eiendom Informasjon og kommunikasjon Overnatting og servering Transport og lagring Handel Bygg og anlegg Industri, bergverk, el Landbruk og fiske Personlig tjenesteyting Faglig, vit. og tekn. Tjenesteyting Forr tjenesteyting, finans, eiendom Informasjon og kommunikasjon Overnatting og servering Transport og lagring Handel Bygg og anlegg Industri, bergverk, el Landbruk og fiske 12,7-1, -12,6-16,1-5,5-2, -1,9 12,5 1,4 4, Figur 8: Vekst i antall arbeidsplasser i ulike bransjer i privat sektor i Porsgrunn i og. 3 Figur 9: Differanse mellom prosentvis vekst i de enkelte bransjene i Porsgrunn og veksten i bransjene på landsbasis i de siste to årene ( og ) Porsgrunn har vekst i personlig tjenesteyting og bygg og anlegg siste to år. Nedgang i forretningsmessig tjenesteyting. For en gangs skyld bedre utvikling i industri enn landsgjennomsnittet.

6 Porsgrunn Skien Arendal Larvik Drammen Sandefjord Drammen Porsgrunn Skien Sandefjord Arendal Larvik Figur 1: Nettopendling i prosent av sysselsetting i kommunene. Figur 11: Arbeidsmarkedsintegrasjon i kommunene i Porsgrunn og referansekommuner. Porsgrunn har netto innpendling, såkalt overskudd på arbeidsplasser. Arbeidsmarkedet blir etter hvert mer integrert med nabokommuner.

7 6, Bedre integrasjon med nabokommuner betyr at stadig flere pendler. 5, 4, 47,6 42,3 Nå pendler nesten halvparten av alle som har jobb ut av Porsgrunn. 3, 2, 1, Innpendling Utpendling Dermed betyr arbeidsplassutviklingen i resten av Grenland stadig mer., Andel utpendling og innpendling til Porsgrunn, prosent av sysselsetting

8 Utdanning ,6 31,6 28,2 27,1 25,3 38 Drammen 39 Arendal 48 Skien 93 Sandefjord 122 Porsgrunn 173 Larvik ,8 21,7 2,9 2,5 18,8 16,2 26 Sandefjord 35 Drammen 4 Porsgrunn 47 Arendal 61 Skien 123 Larvik 18 1 Figur 13: Andel av sysselsatt befolkning med ulik grad av utdanning i Porsgrunn og referansekommunene i perioden -. Rangering blant de 43 kommunene i landet til venstre for kommunenavnet. Figur 14: Utdanningsnivået i næringslivet i Porsgrunn og referansekommuner i perioden -. Rangeringsnummer blant de 43 kommunene i landet til venstre for kommunenavnet. Porsgrunn har lavt utdanningsnivå i befolkningen sammenliknet med andre byer. Men forholdsvis høyt utdanningsnivå i næringslivet.

9 Attraktivitet Bosted Lokal Besøk Annet Stat/fylke Bedrift Utvikling 95 9 Bedrift Besøk Stat og fylke; Lokale arbeidsplasser; Anna privat; Basisnæring; Besøksnæring;

10 Attraktivitet for bedrifter i basisnæringer Store strukturelle endringer i sammensetningen i konkurranseutsatt virksomhet Tekn tjenester Industri Natur Teknologiske tjenester har behov for kompetent arbeidskraft. 8 Figur 4: Utvikling i antall arbeidsplasser i Norge i forskjellige kategorier av basisnæringer, indeksert slik at nivået i =1.

11 Porsgrunn Sandefjord Arendal Larvik Drammen Skien 24,9 12,6 5,5 12, 4,8 1,4 9, 5, 7,6 8,1 Natur Industri Tekn tjenester Porsgrunn har mye mer basisnæringer enn sammenliknbare byer. Mye industri, men også mye teknologiske tjeneseter. En tredel av alle arbeidsplasser i Porsgrunn er basisnæringer Figur 41: Porsgrunn og referansekommunene i, etter andelen av samlet sysselsetting og vekst i antall arbeidsplasser i prosentpoeng av samlet sysselsetting siste tre år for basisnæringer.

12 Industri Natur Tekn tjenester Porsgrunn Sandefjord Arendal Larvik Drammen Skien Figur 42: Arbeidsplasser i basisnæringene i prosentpoeng av samlet sysselsetting i perioden -. Figur 43: Antall arbeidsplasser i de tre kategoriene av basisnæringer i Porsgrunn. Porsgrunn har hatt en stabil basisnæring de siste årene, mens mange andre har hatt nedgang. Vekst i teknologiske tjenester har kompensert for bortfall av industriarbeidsplasser.

13 Attraktivitet for bedrifter i besøksnæringer Aktivitet Handel Overnatting Servering Aktivitet dvs kultur, underholdning etc, øker raskest Figur 44: Utvikling i antall arbeidsplasser i Norge i forskjellige kategorier av basisnæringer, indeksert slik at nivået i =1.

14 Handel Overnatting Servering Aktivitet Drammen Arendal Skien Sandefjord Porsgrunn Larvik Porsgrunn har forholdsvis mye besøksnæringer, i likhet med mange andre byer. Men deler regionsenterfunksjonen med Skien Figur 45: Kommunene fordelt etter nivå for besøksnæringene.

15 Aktiviteter Handel Overnatting Servering Drammen 95 3 Arendal Skien 15 Sandefjord Porsgrunn Larvik Figur 46: Nivå for besøksnæringene i Porsgrunn og referansekommunene. Figur 47: Besøksnæringene i antall arbeidsplasser. Porsgrunn taper når det gjelder besøksnæringer. Skien har økt.

16 Bostedsattraktivitet: Attraktivitetsbarometeret Bosetting Utvikling Bedrift Besøk

17 Flytting blir ofte forklart med arbeidsplassvekst. Folk flytter til steder med arbeidsplassvekst. Folk flytter fra steder med arbeidsplassnedgang. Netto innflytting i % av folketall Lav vekst arbeidsplasser - utflytting Høy vekst arbeidsplasser - innflytting y =,1417x + 1,4872 R² =, Prosentvis vekst i arbeidsplasser

18 Men mange kommuner har en flytting som avviker kraftig fra dette mønsteret. Noen har innflytting langt over hva arbeidsplassveksten tilsier. Disse er attraktive som bosted. Andre har mye mer utflytting. Disse er ikke attraktive som bosted. Netto innflytting i % av folketall y =,1417x + 1,4872 R² =, Prosentvis vekst i arbeidsplasser Perioden -

19 Porsgrunn er attraktiv som bosted. Men mange andre byer er mer attraktive. Netto innflytting i % av folketall Sandefjord Larvik Skien Drammen Arendal Porsgrunn y =,1417x + 1,4872 R² =, Prosentvis vekst i arbeidsplasser Figur 48: De 43 kommunene etter prosentvis vekst i arbeidsplasser og nettoflytting inkludert innvandring i perioden -.

20 Hva kjennetegner kommuner som er attraktive som bosted: Arbeidsplassvekst,259,244,188,148,274,272,288,23 Integrasjon,218,21,274,314,327,253,268,18 Størrelse bef,295,235,189,178,145,68,51,4 Nabovekst,83,48,3,53,37,62,33,5 Kulturindeks,2,4,1,1,4,3,6,3 Kafe,4,4,7,12,14,14,9,1 Utdanningsnivå,9,6,2,2,4,4,8,1 Boligbygging,22,34,31,29,24,33,33,36 Pendlingsmuligheter til andre kommuner (større arbeidsmarked) Tidligere var store kommuner mer attraktive (men ikke nå lenger) Det er positivt med vekst i nabokommuner Boligbygging er svært viktig Høyt utdanningsnivå gir ikke økt attraktivitet Kommuner med mye kultur er ikke mer attraktive

21 Porsgrunn skårer godt på de fleste kulturindikatorene. Sammenlagt: FRIVILLIGHET KUNSTNERE SYSSELSATTE kultur Porsgrunn: 79 Skien: 93 Sandefjord: 72 Larvik: 61 Arendal: 76 Drammen: 77 OFF. TILDELINGER KULTURSKOLE + DKS SCENEKUNST BIBLIOTEK KINO MUSEUM MUSIKK Porsgrunns rangering på 1 kulturindikatorer.

22 Bostedsattraktivitet Hvorfor tar vi med innvandring nå og ikke tidligere? Økt innvandring til Norge: Er dette et blaff, eller starten på svært mye høyere mobilitet i Europa? Hva om de reiser tilbake? Netto innvandring til Norge

23 Økt innvandring fra EU skaper nye regionale mønstre. Mest innvandring til små kommuner i distriktene som kan tilby arbeidsplasser. Direkte innvandring Arbeidsplassvekst,3,6,3,9,29,32,28,21 Integrasjon,8,12,11,3,5,12,16,21 Størrelse bef,11,19,18,12,1,1,14,23 Nabovekst,1,8,9,11,9,8,14,19 Kulturindeks,11,15,15,17,4,5,8,6 Kafe,1,2,1,3,3,5,1,1 Utdanningsnivå,15,18,19,12,2,9,9,14 Boligbygging,4,3,1,4,5,4,3,5 Innvandrerbefolkningens flytting Arbeidsplassvekst,1,12,9,1,1,2,1,5 Men sekundærflytting til store sentrale kommuner. Integrasjon,18,21,21,2,22,2,25,25 Størrelse bef,24,26,26,21,15,15,16,19 Nabovekst,4,2,5,2,3,2,2,3 Kulturindeks,8,7,9,11,17,14,9,5 Kafe,,4,3,1,8,12,6,2 Utdanningsnivå,16,18,16,12,11,14,17,18 Boligbygging,5,3,5,7,12,13,9,7 Annen flytting Resultat av en lineær regresjonsanalyse med nett innvandring i kommunene som avhengig variabel. Verdiene viser justerte betaverdier, og fargene angir signifikansnivå. Mørk blå er signifikansnivå <,1, lys blå er signifikansnivå mellom,1 og,1. Røde tall er negative. Arbeidsplassvekst,24,18,12,8,13,13,14,6 Integrasjon,18,17,25,29,32,31,34,26 Størrelse bef,29,25,19,17,12,8,9,13 Nabovekst,8,3,3,,1,2,9,13 Kulturindeks,4,1,4,4,5,,6,2 Kafe,4,3,7,12,13,16,7,2 Utdanningsnivå,9,6,1,2,5,4,8, Boligbygging,26,37,34,33,35,34,36,36

24 Bedrift Bosted Utvikling Besøk Porsgrunn har omtrent samme profil i dag som ti år tidligere Bedrift Bosted Besøk Alle dimensjoner er viktige. Men bedriftsdimensjonen er viktigere for Porsgrunn enn for mange andre kommuner. Kommunenes rangering mht andel av samlet sysselsetting i basisnæringer, besøksnæringer og netto utpendling.

25 Bli attraktiv som bosted: 1. Stimulere boligbygging 2. Skape sosiale møteplasser og sentra 3. Støtte næringsutvikling hos naboer 4. Bedre kommunikasjon for pendlere 5. Ta vare på innvandrere Bosetting Bli attraktiv for bedrifter: 1. Bli attraktiv for kompetente 2. Samarbeid over kommunegrenser 3. Innovasjon og nettverk Bedrift Utvikling Bli attraktiv for besøk: 1. Tilbud til egne innbyggere 2. For andre i region og fylke 3. Bygge hytter 4. Turisme/destinasjonsutvikling Besøk 5. Omdømme? KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 25 Telemarksforsking

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter( c): Dato: Gradering: Antall sider: Framsidefoto: ISBN: ISSN: Pris: Næringsutvikling,

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan! Den aktive Klart banken vi kan! Korleis skape vekst i Vest-Telemark Klart vi kan! Suksess i Seljord og spesielt suksess i framtida Åpent møte i Seljord 10 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Regional analyse Vest-Telemark

Regional analyse Vest-Telemark Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vest-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 90/2012 Tittel: Regional analyse Vest-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 90/2012 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Måling av attraktivitet

Måling av attraktivitet milepæl Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Måling av attraktivitet Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner KNUT VAREIDE og MARIT O. NYGAARD

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer