Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking"

Transkript

1 Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking

2 5, ,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall ,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3, , ,8 2, , ,01 0,6 1, ,00 0, , , ,01 0,2-1,0-0, ,02 0,0-2, Folketallet (høyre akse) og årlige vekstrater i prosent (venstre akse) for Skedsmo. Skedsmos andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

3 1800 Fødselsoverskudd Skedsmo har en ung befolkning og en positiv fødselsbalanse Netto innenlands flytting Netto innvandring Innvandringen er forholdsvis lav Det har vært netto innflytting fra andre kommuner i Norge de fleste årene, men netto utflytting i Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlandsk flytting i årene i Skedsmo, antall personer.

4 Nettoflyttingen mellom Skedsmo og andre norske kommuner er et godt mål for den samlede utviklingen i kommunen. Befolknings vekst kt Denne nettoflyttingen blir påvirket av arbeidsplassutviklingen, samt hvor attraktiv Skedsmo er som bosted Arbeidsplasser Flytting Attraktivitet som bosted

5 8 Det er en positiv 6 sammenheng mellom 4 flyttestrømmene mellom kommunene og forskjellene 2 i arbeidsplassveksten mellom kommunene. Men mange kommuner har langt bedre flyttebalanse enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. Disse er attraktive som bosted. Nettoflyttin ng innenland s i % av folk etall y = 0,1809x - 1,3632 For andre er det dtmotsatt. tt De er R² = 0,1892 lite attraktive. -8 Dt Det er kombinasjonen av arbeidsplassvekst og attraktivitet som gjelder! Prosentvis vekst i antall arbeidspalsser i forhold til median Kommunene i Norge etter prosentvis endring i antall arbeidsplasser (avstand til median) og netto innenlands flytting i prosent av folketallet for perioden , med regresjonslinje.

6 8 Skedsmo har hatt litt bedre vekst i antall arbeidsplasser de siste tre årene. 6 4 Sørum Aurskog-H Skedsmo Eidsvoll Ullensaker Men høy netto innflytting fra andre kommuner. 2 0 Skedsmo har dermed vært svært attraktiv som bosted y = 0,1809x - 1,3632 R² = 0,

7 Skedsmo er nummer 15 av 430 kommuner i perioden for attraktivitet. Men innflyttingen synes å være på retur. Vil Skedsmo falle på attraktivitetsbarometeret? Ullensaker Sørum Eidsvoll Aurskog-Høland Skedsmo Ås Gjerdrum Frogn Nesodden Enebakk Nes (Ak.) Vestby Nannestad Nittedal Fet Lørenskog Hurdal Oppegård Rælingen Asker Ski Bærum -0,1-0,4-0,7 07 5,5 52 5,2 4,4 4,1 3,9 3,3 3,2 3,1 27 2,7 2,5 2,3 2,0 1,3 1,2 1,2 1,1 0,5 7,0 7, Attraktivitetsbarometeret for kommunene i Akershus

8 Attractiveness Barometer for regions in Norway Regions near the three biggest cities are attracive. Peripherical regions are unattractive Knut Vareide telemarksforsking.no 8 Telemarksforsking

9 The Attractiveness Barometer can be applied to different geographical levels. The Attractiveness barometer for the municipalities shows that municipalities in the periphery can become attractive Knut Vareide telemarksforsking.no 9 Telemarksforsking

10 Strategier for økt attraktivitet som bosted: 1. Stimulerende og proaktiv boligpolitikk/arealplanlegging. p gg g Skape attraktive bomiljø med variert boligtilbud. 2. Sentrumsutvikling med tette sosiale sentrum med liv. Kafeer, møteplasser, aktivitet og trivsel i hverdagen. 3. Forbedre kommunikasjoner for å lette pendling.

11 Om arbeidsplasser og næringsutvikling

12 Skedsmo har hatt en relativt sterkere vekst i antall arbeidsplasser i offentlig virksomhet og skjerma privat sektor (transport, bygg og anlegg m m) Skedsmo har lkk lykkes i noen grad innenfor forretningsmessig tjenesteyting (IKT, Forskning m m) Skedsmo har ikke hatt en bedre utvikling i handel enn resten av landet, tross sterk befolkningsvekst. Skedsmo har hatt langt sterkere nedgang i industriarbeidsplasser enn ellers i landet Industri Handel Anna privat Offentlig Forr tjeneste Ulik b j dl l d t bid l i Ulike bransjers andel av landets arbeidsplasser i Skedsmo.

13 NæringsNM er nå basert på ti ulike indikatorer, som danner fire indekser: Næri ingsn NM Nytableringer, er basert på tre indikatorer Lønnsomhet, er basert på tre indikatoreri Vekst, er basert på tre indikatorer Næringslivets størrelse Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel dlav eksisterende ki foretak kib begynnelsen av året Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etablerings-frekvens, justert for effekten av bransjestrukturen Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvens fratrukket nedlagte foretak Andel foretak med positivt resultat før skatt Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestruktur Andel foretak med positiv egenkapital Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI) Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestruktur Andel foretak med vekst i verdiskaping Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen KNUT VAREIDE

14 Skedsmo har alltid gjort det svært bra i NæringsNM

15 0 Skedsmo har mye næringsliv i forhold til folketallet. 50 Sysselsetter mange fra andre 100 kommuner. Skedsmo har hatt mange nyetableringer, tbl men ikke så bra i (blir nummer 65 i 2009) Nyetableringer Lønnsomhet Næringstetthet God lønnsomhet i alle år, 350 men ikke blant de beste. Vekst 400 Ikke så bra på vekst. kt

16 D t ll kk d k i l d t å dt jld k bi j i t ikli De mest vellykkede kommunene i landet når det gjelder kombinasjonen av næringsutvikling og attraktivitet i treårsperioden

17 Litt om omdømme

18 35 % who might like to move there NIBR har undersøkt omdømmet til en del steder: % who night like to move there Kunne du tenke deg å flytte til X: Fredrikstad: 27 % Hokksund: 1 %

19 Men omdømme betyr tilsynelatende ikke noe for attraktivitet som bosted! 35 % who night 30 like to move there Attraktivitet ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 10 1,0 5 0,5 0,0 0 0,

20 Hvis omdømme ikke betyr noe for attraktivitet it t som bosted Hvorfor er det da så mye fokus på omdømme og så mange omdømmeprosjekter? Tar alle feil? Kanskje omdømme er viktig for attraktivitet for besøkende?

21 Trenger vi et attraktivitetsbarometer for besøkende? Tradisjonell turisme, overnatting Hytter Attractiveness for visitors Dagsbesøk: Handel, kultur, aktiviteter Omdømmebarome ter basert på sosiale medier?

22 Tre ulike strategier for vekst: Befolkningsvekst Flytting 3: Attraktivitetsutvikling for besøkende Næringsutvikling Arbeidsplasser Attraktivitet som bosted Boligbygging Attraktivitet for besøkende Innovasjon, FoU Kommunikasjoner Image, omdømme, branding Vakker natur og landskap Historie og identitet Klynger og nettverk 2: Næringsutvikling for konkurranseutsatt næringsliv Kafer, restauranter= Møteplasser, liv 1:Attraktivitetsutvikling på steder, kommuner og regioner

23 Takk for meg! Knut Vareide Tl Telemarksforsking kf ki