Suksesskommunen Lyngdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suksesskommunen Lyngdal"

Transkript

1 Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide

2 0 NæringsNM er utarbeidet tfor å finne ut: hvor næringslivet går best Lyngdal lhar en serie med gode resultater fra NæringsNM, NM og har alltid 400 vært høyt plassert Lyngdals plassering i NæringsNM blant de 430 kommunene i landet.

3 1 Sola 2 Ullensaker 3 Stavanger 4 Lier 5 Sandnes 6 Trondheim 7 Bergen 8 Drammen 9 Kristiansand 10 Klepp 11 Lyngdal Sammenlagt for perioden er Lyngdal nummer 11 av 430 kommuner i landet. Best av de som ikke ligger i nærheten av en storby.

4 NæringsNM er sammensattav av fire indikatorer: Nyetableringer Vekst 215 Lønnsomhet 258 Næringslivets relative størrelse Vekst 86 Lønnsomhet 129 Nyetablering 172 Tetthet L d l l i å dlidk i Lyngdals plassering på delindeksene i NæringsNM.

5 Den gode næringsutviklingen gir flere arbeidsplasser i Lyngdal. Selv om det er litt nedgang de to siste årene. Lyngdal har også sterk vekst i offentlige arbeidsplasser, nesten 20 prosent , ,7 110 Privat Norge 105 Hægebostad 100 Lyngdal 95 Farsund Lindesnes 90 Kvinesdal Utvikling i antall arbeidsplasser i næringslivet fra 2000 til 2010.

6 112 Lyngdal har fått langt bedre befolkningsvekst enn nabokommunene. Men bare litt bedre vekst enn på landsbasis. Lyngdal 110 Kvinesdal 108 Sirdal Flekkefjord 106 Hægebostad Farsund 104 Norge Befolkningsutvikling 2000 til Indeksert slik at nivået i 2000=100.

7 Vi kan derfor slå fast at Lyngdal er en vekstkommune, med god næringsutvikling, sterk vekst i antall arbeidsplasser og god vekst i befolkning.

8 Hvorfor vokser steder?

9 Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter Forklare steders utvikling Redskap for utviklingsstrategier Bosetting Utvikling Bedrift Besøk

10 Bosetting Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå fordi det er gunstig å bo der. Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre steder. Bedrifter Alle steder er attraktive På en eller annen måte Andre steder er attraktive fordi de trekker til seg besøkende som skaper arbeidsplasser i besøksnæringer Besøk Attraktivitetspyramiden

11 Viktige trender: Basisnæringene krymper, 110 og omfatter stadig mindre andel av sysselsettingen. 105 Lokal Besøk Bedrift Besøksnæringene øker og blir relativt viktige Lokale næringer øker mest, og er avhengige av bostedsattraktivitet Utvikling av antall arbeidsplasser i Norge i basisnæringer, besøksnæringer og lokale næringer, indeksert slik at nivået i 2000=

12 Om besøksattraktivitet Bosetting Utvikling Bedrift Besøk

13 Attraktivitet for besøk, trender: Vi måler besøksattraktivitet med antall arbeidsplasser i bransjer som krever at kundene er tilstede Aktivitet Handel Servering Overnatting Aktiviteter, kultur og underholdning øker mest. Dette er hovedsakelig urbane næringer. Overnatting har stadig færre arbeidsplasser. Aktiviteter, handel og servering er også næringer som lever av egne innbyggere, særlig i byene Utvikling av antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=100.

14 Handel Overnatting Servering Aktivitet Handel Overnatting Servering Aktivitet Lyngdal Kristiansand Sirdal Mandal Flekkefjord Kvinesdal Farsund Lindesnes Søgne Åseral Vennesla Songdalen Hægebostad Audnedal Marnardal -7,3 7, Lyngdal Kvinesdal Lindesnes Søgne Hægebostad Kristiansand Vennesla Farsund Sirdal Åseral Marnardal Mandal Flekkefjord Audnedal Songdalen 2, Lyngdal er nummer 14 av de 430 kommunene i landet når det gjelder nivå. Lyngdal er den mest utpregede besøkskommunen i Vest Agder Lyngdal har også høyest vekst i besøksnæringene av kommunene i fylket. Spesielt ltinnen handel og servering. Nedgang i overnatting.

15 15,0 Besøksnæringene i 10,0 Lyngdal har også vokst på lengre sikt. Lyngdal 5,0 Sirdal Når flere kommuner ha vekst i samme region, tyder det på at også Lister har økt besøksattraktivitet. 0,0 5,0 10, Kvinesdal Lindesnes Hægebostad O k ddi b k i dl Overskudd i besøksnæringene som andel av samlet sysselsetting.

16 Om bedriftsattraktivitet Bosetting Utvikling Bedrift Besøk

17 Attraktivitet for bedrifter, trender: Primærnæringer og industri har synkende antallarbeidsplasser. Teknologiske tjenester vokser raskt. Teknologiske tjenester trenger ikke natur, areal, kraft etc. Råstoffet er kompetanse. Store og attraktive steder får et fortrinn. Dermed har dette også blitturbane næringer Industri Teknologiske tjenester Naturbasert virksomhet Utvikling i antall arbeidsplasser basis næringene i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=

18 Nivå 2010 Endring fra 2008 til 2010 Natur Industri Tekn tjenester Natur Industri Tekn tjenester Hægebostad Lindesnes Audnedal Sirdal Kristiansand Ki Kvinesdal dl Lyngdal Åseral Farsund Flekkefjord Songdalen Vennesla Mandal Marnardal Søgne 22,8 21,8 19,99 18,1 18,8 5,7 19,11 18,2 2,2 6, Kristiansand Åseral Flekkefjord Sirdal Hægebostad Marnardal Vennesla Søgne Farsund Songdalen Lindesnes Audnedal d Mandal Lyngdal Ki Kvinesdal dl -4,2 0, Lyngdal har også mye basisnæringer. Men det har vært nedgang i industriarbeidsplasserne

19 35,0 Nedgangen ge i industrien i Lyngdal kom etter en sterk oppgang. g 30,0 Mange andre har hatt 25,0 nedgang i industri de siste årene. Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Nabokommunene har mye basisnæringer! Det gir også arbeidsplasser for folk som bor i Lyngdal. 20,0 15, Basisarbeidsplasser som andel av samlet sysselsetting i 2005.

20 Bostedsattraktivitet: Attraktivitetsbarometeret Bosetting Utvikling Bedrift Besøk

21 Flytting blir ofte forklart med arbeidsplassvekst. Folk flytter til steder med arbeidsplassvekst. bid Netto innfly ytting i % av folketall Lav vekst arbeidsplasser utflytting Høy vekst arbeidsplasser innflytting Folk flytter fra steder med arbeidsplassnedgang. g R 0,1405 y = 0,1417x + 1,4872 R² = Prosentvis vekst i arbeidsplasser

22 Men mange kommuner har en flytting som avviker kraftig fra dette mønsteret. Noen harinnflyttinglangtover langt hva arbeidsplassveksten tilsier. Disse er attraktive som bosted. Andre har mye mer utflytting. Disse er ikke attraktive som bosted. Netto innfly ytting i % av folketall y = 0,1417x + 1,4872 R² =0, Prosentvis vekst i arbeidsplasser Perioden

23 De fleste kommunene i Vest Agder Ad er attraktive ki som bosted, fordi de har høyere innflytting enn veksten i antall arbeidsplasser bid tilsier. i Bare tre kommuner er under middels attraktive. Netto innfly ytting i % av folketall Søgne Åseral y = 0,1417x + 1,4872 R² = 0, Prosentvis vekst i arbeidsplasser Perioden

24 Lyngdal har hatt middels arbeidsplassvekst, men har over middels innflytting de siste tre årene. Netto innfly ytting i % av folketall Søgne Åseral y = 0,1417x + 1,4872 R² = 0, Prosentvis vekst i arbeidsplasser Perioden

25 Utlandet Innvandrere Øvrige Søgne Mandal Lindesnes Kvinesdal Vennesla Hægebostad Men innvandrerne flytter i stor grad Lyngdal 1,4 fra Lyngdal til Kristiansand Sirdal andre Audnedal kommuner Songdalen -1,6 0,8 Marnardal Farsund Flekkefjord Åseral Lyngdal trekker til seg mange innvandrere som kommer direkte fra utlandet. Lyngdal er attraktiv for befolkning uten innvandrer bakgrunn. Bostedsattraktivitet for tre ulike grupper i perioden

26 Noen kommuner er attraktive som bosted over lang tid, som f eks Mandal og Kristiansand. Lyngdal har hatt varierende attraktivitet som bosted. Men har vært attraktive de siste to treårsperiodene Mandal Kristiansand Audnedal Kvinesdal Vennesla Lindesnes Farsund Marnardal Sirdal Lyngdal Flekkefjord Åseral Songdalen Hægebostad Ekstra innflytting som følge av fy g fø g bostedsattraktivitet.

27 Noen avsluttende strategiske betraktninger: Lyngdal har arbeidsplasser nok til en større befolkning. Kan bli mer attraktiv for bosetting. Stimulere boligbygging, attraktive boligområder og sosialt miljø Bosetting Bedriftsdimensjonen er også viktig for Lyngdal. Det er også viktig å støtte opp om næringsutvikling ikli i nabokommuner gjennom regionalt samarbeid. Bedrift Utvikling Besøk Besøksattraktivitet har vært drivkraften bak veksten de siste årene. Kan en også trekke besøkende fra et større område? Fritidsboliger?

28 Knut Vareide Takk for meg!

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst Risør Hvordan har utviklingen vært i Risør? Befolkning, næringsliv, attraktivitet? Hva kjennetegner Risør i dag? Hva skaper vekst? Hva skaper attraktivitet? Hvilke knapper kan en trykke på lokalt for å

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Næringsanalyse for Tinn

Næringsanalyse for Tinn Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-arbeidsrapport nr. 23/2008 TF-Arbeidsrapport Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapport nr: 23-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsanalyse for Giske

Næringsanalyse for Giske Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan! Den aktive Klart banken vi kan! Korleis skape vekst i Vest-Telemark Klart vi kan! Suksess i Seljord og spesielt suksess i framtida Åpent møte i Seljord 10 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 46/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Hordaland TF-notat nr: 46/2009 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Foto: Lars Olav Lillebø. Halsa kommune En samfunnsanalyse MARIT O. NYGAARD, LARS UELAND KOBRO OG KNUT VAREIDE

Foto: Lars Olav Lillebø. Halsa kommune En samfunnsanalyse MARIT O. NYGAARD, LARS UELAND KOBRO OG KNUT VAREIDE Foto: Lars Olav Lillebø Halsa kommune En samfunnsanalyse MARIT O. NYGAARD, LARS UELAND KOBRO OG KNUT VAREIDE Notat 28-2013 Tittel: Halsa kommune - en samfunnsanalyse TF-notat nr: 28:2013 ISBN 978-82-7401-649-1

Detaljer