Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

2 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning NHO Rogalands administrasjon 5 5. Samarbeid med landsforeninger og bransjeorganisasjonene 5 6. Møter, kurs og konferanser 7 7. NHO Rogalands Kompetansefond 7 8. Kontakten med politikere 8 9. Konjunkturbarometeret Inkluderende Arbeidsliv IA NæringsNM Kompetanse og utdanning Global Future Ringer i Vannet Forsknings- og nyskapingsprisen Representasjon 15 2

3 1. Medlemssituasjonen NHO Rogaland hadde i alt medlemmer med til sammen sysselsatte årsverk. Det har i løpet av året vært 233 innmeldinger.186 har meldt seg ut. Abelia og NHO Service har hatt størst netto medlemsvekst med 12 medlemmer hver. Den største enkeltgruppen av utmeldinger skyldes avviklingen av NHO Kiosk Bensin og Service, der medlemmer sluttet seg til en annen hovedsammenslutning. Generelt skyldes de fleste utmeldingene som regel strukturelle endringer så som fusjoner og avvikling. Gjennom de siste fem årene (fra 2010) har medlemsantallet økt med 19 %. I samme periode har NHOs totale medlemsvekst vært på 17 %. Antall årsverk, som organiseres gjennom NHO Rogaland, har hatt stor økning. I femårsperioden utgjør denne 20 %. 2. Fakta om NHO Rogaland pr NHO Rogaland har 2067 medlemsbedrifter med årsverk Bedrifter Ansatte 3

4 3. Styrets sammensetning På årsmøtet ble følgende valgt: Funksjon Navn Tittel Bedrift Sted Landsforening Styreleder Øystein Matre Adm. Direktør Westcon Yard AS Ølensvåg Norsk Industri Nestleder Siv Oftedal HR-direktør Statoil ASA Stavanger Norsk Olje og Gass Geir Austigard Konsernsjef Øglænd System AS Kleppe Norsk Industri Toralf Ekrheim Adm. Direktør Nor Lines AS Stavanger NHO Logistikk og Transport Leif Gunnar Rørvik Daglig Leder Toyota Haugesund AS Haugesund Norges Bilbransjeforbund Ellen Finne Daglig leder Kvernaland Frisør AS Kvernaland NHO Handel Frisør- og Velværebedriftenes Landsforening Anne Siri Høiland Direktør spesialprodukter Tine SA Stavanger NHO Mat og Drikke Tore Rasmussen Adm. direktør Nordan AS Moi Byggenæringens Landsforening Norsk Trevare Terje Sliper Daglig leder Front Bygg AS Stavanger Byggenæringens Landsforening - Byggmesterforbundet Magne Torgersen Adm. direktør Scandic Hotels Vest AS Sola NHO Reiseliv 4

5 Valgkomite Representanter: Daglig leder Birger Førre, Førre Trevarefabrikk AS, Førresfjorden (Byggenæringens Landsforening) Direktør Olaug Sjursø, DSD ASA (NHO Sjøfart) Adm. Direktør Terje Handeland, Ipark AS (Abelia) Fabrikkdirektør Vibeke Lamark, Nortura SA, avd. Forus, Stavanger (NHO Mat og Drikke) Daglig leder Jostein Skjæveland, Byggmester Sagen AS, Stavanger (Byggenæringens Landsforening) Daglig leder Tønnes H. Kverneland, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernaland (Norsk Industri) Vararepresentanter: Daglig leder Kurt Eskevik, Møller bil Haugesund AS (Norges bilbransjeforbund) Daglig leder Magnus Skretting, Sterling White Halibut AS (Sjømat Norge) Daglig leder Gro Rosland Pettersen, Modern Design, Sandnes (NHO Handel) 4. NHO Rogalands administrasjon Fra venstre: sekretær Elisabeth Reite, advokat Svein Pedersen, advokat Kate Hidle, rådgiver Tormod Andreassen, rådgiver Suzanne de Kok Selstad, regiondirektør Hallvard Ween. NHO Rogaland sitt kontor er i Næringslivets Hus i Stavanger. 5. Samarbeid med landsforeninger og bransjeorganisasjonene Norsk Industri Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet og Norsk Industri Rogaland krets organiserer i Rogaland 257 bedrifter. Disse driver industriell virksomhet innen mekanisk, elektronisk, elektroteknisk, offshore og prosessindustri. I tillegg organiserer Norsk Industri Rogaland krets møbel og innredning, tekobedriftene og de grafiske bedriftene. Norsk Industri Rogaland krets har sitt årsmøte og flere medlemsmøter, hvor aktuelle tema blir tatt opp. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er kretssekretær. Styreleder i Norsk Industri Rogaland krets er konsernsjef Geir Austigard, Øglænd System AS, Kleppe. 5

6 Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon Rogaland, organiserer 14 bedrifter i Rogaland innen den grafiske bransjen. Bransjen er preget av en rivende teknologisk utvikling og behov for omstilling og omstrukturering. Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon Rogaland arrangerer medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Gaute R. Jakobsen er styreleder for Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland. Rådgiver Tormod Andreassen er styrets sekretær. Reisebedriftsgruppen Norsk Industri Reisebedriftsgruppen er en nasjonal bedriftsgruppe sammensatt av representanter fra 75 bedrifter fra hele landet. Bedriftene har det til felles at de arbeider både innen on - og offshore. De arbeider spesielt med å samordne tariffrettslige problemstillinger som oppstår ved at de ansatte er mye på reiseoppdrag. Leder for gruppen er HR-sjef Per Starheim, Aibel AS, Stavanger. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er sekretær. Byggenæringens Landsforening BNL BNL har et sekretariat for arbeidsgiverservice i NHO Rogaland, på grunn av sin nære tilknytning til offshorenæringen og behovet for effektiv utnyttelse av ressursene. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er sekretær NHO Logistikk og Transport NHO Logistikk og Transport Rogaland besluttet i 2014 å gjøre avtale med NHO Rogaland om sekretariatstjenester. NHO Logistikk og Transport organiserer hovedtyngden av bedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. NHO Logistikk og Transport hadde ved årsskiftet 53 medlemmer i Rogaland. Leder for gruppen er Adm. direktør Jan Håvard Hatteland, Freja Transport & Logistics AS, Stavanger. Rådgiver Tormod Andreassen, NHO Rogaland er sekretær. 6

7 6. Møter, kurs og konferanser NHO Rogaland Solamøtet 2014 Sola, januar 2014 Møte med Rogalandsbenken Sola, januar 2014 Reisebedriftsgruppen København, januar 2014 Konjunkturbarometer Egersund, Haugesund, Stavanger, januar 2014 Fag- og svennebrevutdeling Haugesund og Stavanger, februar 2014 Årsmøte NHO Logistikk og Transport Sola, februar 2014 Kurs i lokale forhandlinger Rogaland, februar 2014 Årsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Ålgård, mars 2014 Årsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger mars 2014 Medlemsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Stavanger, juni 2014 Reisebedriftsgruppen Stavanger, juni 2014 NHO Arena møter Stavanger og Haugesund, september 2014 * Årsmøte NHO Rogaland Stavanger, april 2014 HR-kurs om sykelønnsordningen Stavanger, mai 2013 Konjunkturbarometer Egersund, Haugesund, Stavanger, september 2014 Reisebedriftsgruppen Stavanger, september 2014 Medlemsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger, september 2014 Medlemsmøte NHO Mat og Drikke og Nho Mat og Landbruk Bryne, oktober 2014 Medlemsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Stavanger, november 2014 Kick-off kull 3 Global Future Stavanger, november 2014 Medlemsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger, november 2014 *SMB-tilbudet NHO Arena NHOs nye møteplass for mindre bedrifter i mellomvalgår, NHO Arena, ble forsøkt gjennomført som en frokostmøteserie med ulike tema ulike steder i fylket - delvis i samarbeid med lokale næringsforeninger. På grunn av lav påmelding ble bare to gjennomført. 7. NHO Rogalands Kompetansefond NHO Rogalands Kompetansefond benyttes til utdanning, videreopplæring, eksterne forelesere, ekskursjoner og lignende for studenter og lærere ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund og ledere i små og mellomstore bedrifter i fylket. Midler fra fondet kan tildeles etter søknad til fondets styre. Fondet hadde ingen stipendutdeling i Pr var saldo på fondets plasseringskonto kr ,- NHO Rogaland er fondsstyrets sekretariat. Styret i Kompetansefondet: NHO Rogalands styreleder Øystein Matre, Westcon AS To bedriftsrepresentanter: Konserndirektør Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen AS, og daglig leder Morten Lillesand, Dataplan IT-Partner AS. En UiS-representant: Rektor Marit Boyesen med instituttleder Bjarte Ravndal som sin vararepresentant. 7

8 8. Kontakten med politikere NHO Rogaland koordinerer medlemsbedriftenes og bransjenes næringspolitiske dialog i forhold til Rogalandsbenken på Stortinget og de lokale politiske miljøer både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette gjelder i særlig grad samferdsel, kompetanse, energi og miljø, rammebetingelser og internasjonalisering. Solamøtet arrangeres årlig tidlig i januar, og NHO Rogaland er en av fire arrangører. Solamøtet er blitt en sentral møteplass for politikere, byråkrater og næringslivsrepresentanter. Temaet for møtet i 2014 var " UNGDOM, KOMPETANSE OG FREMTID." Møtet hadde som tidligere år god oppslutning og god mediedekning. 9. Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret har siden 2003 vært en samordning av de ulike undersøkelsene som inntil da separat ble gjennomført i fylket. Rogaland fylkeskommune, Sparebank 1 SR-Bank, Innovasjon Norge Rogaland, NAV, Stavangerregionen Næringsutvikling, LO i Rogaland og NHO Rogaland gikk sammen om å presentere Konjunkturbarometeret tre ganger i året for å gi en helhetlig presentasjon av utsiktene for næringslivet i Rogaland. Høsten 2014 ble dette samarbeidet avsluttet. Fra og med dette tidspunktet er også Rogaland med i NHO sitt nasjonale, kvartalsvise Økonomibarometeret. 10. Inkluderende Arbeidsliv IA Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte og er bærebjelken i velferdsordningene våre. Å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet er en stor felles utfordring. Det er etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, NHO, KS, LO og YS. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars desember Advokat Kate Hidle er NHO Rogalands representant i IA-rådet for Rogaland. 11. NæringsNM 2014 Fortsatt meget gode resultater for Rogaland! For ellevte gang har NHO utarbeidet rapporten NæringsNM. Resultatene bygger på samtlige regnskapspliktige regnskapstall fra 2013, tall fra Enhetsregisteret og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Telemarksforsking har gjennomført analysene. Resultatene av NæringsNM finner du i rapporten som du kan studere interaktivt på adressen: 8

9 NHO'S NæringsNM Rogalandregionens plassering Region Sum Indikatorer Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen Dalane Haugesundregionen Ryfylke Noen av resultatene: Rogaland var best av de 19 fylkene og er det fylket som har hatt best næringsutvikling de siste ti årene Stavanger-regionen vinner for ellevte år på rad med Dalane på fjerde plass, hederlige plasseringer også av Ryfylke- og Haugesundsregionen blant landets 83 næringsregioner Sola vant, for sjette gang siden 2005, Sandnes på andre, Stavanger tredje, Klepp nr. sjette, av landets 428 kommuner! NHO'S NæringsNM Rogalandkommunenes plassering Kommune Totalt Indikatorer Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola Time Klepp Sandnes Eigersund Stavanger Forsand Kvitsøy Hå Strand Vindafjord Finnøy Randaberg Gjesdal Tysvær Haugesund Bjerkreim Karmøy Suldal Hjelmeland Sauda Utsira Lund Sokndal Bokn Rennesøy NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. Undersøkelsen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder næringslivet gjør det best. I NæringsNM kan vi se hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste året, de siste fem og de siste ti årene. Ettersom vi nå har utarbeidet NæringsNM over flere år, vil vi kunne vise interessante utviklingstrekk over tid. 9

10 Et næringsliv som vokser og skaper verdier og sysselsetting er avgjørende for utviklingen av et godt lokalsamfunn. Vi håper derfor at NæringsNM kan skape debatt lokalt i kommunene om hva som må til for å etablere et godt næringsklima og attraktive lokalsamfunn. Det er viktig at politiske myndigheter på ulike forvaltningsnivåer skaper et godt næringsklima, så som tilgang på areal, rask saksbehandlingstid, god infrastruktur og tilgang på kompetent arbeidskraft. 12. Kompetanse og utdanning Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse. Dagens elever er morgendagens foreldre, arbeidstakere, ledere, politikere og forbrukere. Vi har alle et ansvar for at de er best mulig forberedt på det voksne liv. Læreplanene understreker også at et godt samspill mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og virkelighetsnær og gjennom det øke elevenes evne og lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena. Kunnskap om næringslivet gir et bedre grunnlag for utdanning og yrkesvalg. Derfor har NHO Rogaland et aktivt samarbeid med både skoleledere/skoleeiere fra kommuner, fylkeskommunen og høyere utdannelse, samt opplæringskontorene. NHO Rogaland er representert i et samarbeid med HSA, Gnist, Skolen i våre hender og SSA. NHO Rogaland er representert i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Fag- og yrkesopplæring Yrkesopplæringsnemnda skal føre tilsyn med opplæringen i bedrifter i Rogaland. Nemnda har også et utviklingsansvar, og skal ta initiativ til å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda skal være rådgiver for fylkets myndigheter når det gjelder opplæring i fag under opplæringsloven. Dette gjelder opplæring i bedrift eller i skole. Nemnda har også en viktig oppgave med å informere skoleelever om de muligheter som ligger i en fagutdanning. Gull i Yrkes-EM for Marita Puntervoll og Stine Birgitte Harsem Kipperberg 10

11 Yrkesopplæringsnemnda er satt sammen av politikere og representanter fra arbeidslivet. Folkevalgte medlemmer: Janne Johnsen, H, (leder) og Jarle Nilsen, Ap Medlemmer fra organisasjonene: Helen Dreyer, NHO Rogaland, Tormod Andreassen, NHO Rogaland, Øystein Hansen, LO Rogaland,( nestleder), Margrethe Karvaag, LO Rogaland Lærlinger Finnmark 741 Aust-Agder 817 Sogn og Fjordane Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Telemark Troms Østfold Buskerud Vestfold Vest-Agder Nordland Akershus Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Rogaland Fagopplæringsprisen til KV Bygg Suldal, februar 2014." Det er kjekt å bli lagt merke til den jobben ein gjere", sier en stolt daglig leder i KV Bygg Cecilie Jelsa som tar imot prisen. Rogaland befester sin posisjon som landets ledende lærlingefylke lærekontrakter i 2014 bekrefter satsingen på fag- og yrkesopplæring i fylket. Tallene viser og med all tydelighet viljen og evnen næringslivet i Rogaland har til å ta imot lærlinger. 11

12 LO og NHO i Rogaland hadde flere utspill sammen for å løfte frem yrkesfag. Det er synd dersom ungdommer velger allmennfaglig studieretning, på grunn av manglende informasjon om muligheter som er åpne, dersom de velger yrkesfag. Med yrkesfag har ungdommen en utdannelse som gir fagbrev. De kan begynne rett i arbeid. Det gir fullverdig sluttkompetanse samtidig som alle muligheter er åpne for videre utdannelse for dem som ønsker det. Elever med fagbrev i Rogaland har i tillegg rett til å ta ett år studiespesialisering som påbygg. LO og NHO arbeider sammen også nasjonalt for å få på plass flere læreplasser. Samtidig som det arbeides for å få flere læreplasser, rettes innsatsen også inn mot universitet og høgskoler for å få Y-veien flere steder. Ved høgskoler som tilbyr Y-vei, kan de med fagbrev begynne på ingeniørutdanning uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs. Næringslivet i Rogaland har tradisjoner for å ta inn lærlinger og satse på utdanning, det viser tallene med all tydelighet. Privatsektor tar imot 71 %, kommunene i Rogaland står for 17 % og Staten bidrar med 6 %. Målet for fagopplæringen i 2015 er å fortsette den gode trenden i tett samarbeid med bedriftene. 13. Global Future Fakta kull 3: * Start: * Slutt: * 3 semester * 24 deltakere * 7 menn og 17 kvinner Leder- og styreutviklingsprogram nettverksbygging * 17 nasjonaliteter som representerte 9 kommuner Global Future er en nasjonal satsing fra NHO for å mobilisere talenter av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. I 2014 ble programmet for kull 3 ferdigstilt. Rekrutteringen av de nye Global Future-deltakere ble gjort i samarbeid med Experis Executive AS. Kick-off fant sted 21. november 2014, hvor alle leverandører til prosjektet var invitert. Deltakerne gikk gjennom sin første samling med AFF, med ledelse og selvledelse. Prosjektleder: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland Prosjektet har blitt gjort mulig på grunn av et bredt partnerskap. NHO Rogaland takker alle som har bidratt i prosjektet så langt. 12

13 14. Ringer i Vannet "Ringer i Vannet"-prosjekt NHO Rogaland * Samarbeid vedr. rekruttering mellom Attføringsbedriftene og NHO medlemmer * Følgende Attføringsbedrifter deltar: - Dalane: AKS - Stavangerregion: Allservice, Attende og Fretex - Haugalandet: Aski, Fretex og Haugaland Industri - Sauda/Suldal: Rysteg Rekruttering og arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Tett oppfølging fra en ekspert i en attføringsbedrift kan gi nye arbeidstakere som er egnet for nettopp din virksomhet. Rekrutteringsbistand fra Attføringsbedriftene innebærer tett kandidatoppfølging; før, under og etter. Det gir trygghet både for arbeidstaker og arbeidsgiver. I 2014 i Rogaland hadde vi 85 signerte "Ringer i Vannet" avtale i NHO-medlemmer. Flere og flere medlemmer i NHO Rogaland ser på mulighetene til å skaffe arbeidskraft gjennom å kontakte Attføringsbedrifter. Det er dette "Ringer i Vannet" handler om. Vi har fått flott medieomtale, både i Stavanger Aftenblad og i Haugesunds Avis. Vi har fått flere i fast jobb, andre i vikarposisjoner og noen er utplassert. Det nytter! På bilde: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland, daglig leder i Møller Bil Haugesund, Kurt Eskevik, daglig leder fra Attføringsbedriften Aski AS på Karmøy Ragnhild Bjerkvik og jobbkonsulent i Aski AS Odd Risanger. Prosjektet er et kinderegg: Bra for bedriften, som får dekket sitt behov. Bra for den arbeidssøkende som får en jobb og bra for samfunnet som får mennesker i arbeid. Sammen skaper vi ringer i vannet i samfunnet. Prosjektleder: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland 13

14 15. Forsknings- og nyskapingsprisen 2013 Norled AS ble tildelt Rogaland Forsknings- og Nyskapingspris 2013 på Solamøtet. Prisen ble delt ut for 12. gang. Fondet, som står bak utdelingen, er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Administrerende direktør Ivan Fossan (til venstre) og teknisk direktør Sigvald Breivik (midten) i Norled tok i mot Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013 fra fylkesordfører Janne Johnsen. Prisen består av kr og et diplom. Vinneren er også kandidat fra Rogaland til NHOs nasjonale nyskapingspris. Fondets styre utgjør juryen og har i 2013 bestått av Christian Quale fra Iris AS (leder), fylkesvaraordfører Terje Halleland og Hallvard Ween fra NHO Rogaland. Om Norleds batteridrevne ferje sa juryen: "For to og et halvt år siden kom en stor kunde ut med en forespørsel som skulle teste teknologifronten med hensyn til miljøutslipp og forurensing. Etter noen måneder i tenkeboksen, kom Norled fram til at selskapet denne gangen ville legge listen høyest mulig. Det vil si levere et produkt fullstendig uten utslipp og forurensing." Juryen har lagt vekt på at årets vinner på denne måten har gått i bresjen for å realisere et konsept som kan gi store utslippsreduksjoner i en hel bransje - og som har vakt stor internasjonal interesse. Rederiet Norled har utviklet verdens første batteridrevne bilferje sammen med Hardanger-verftet Fjellstrand. Den spesialutviklede ferja skal settes inn i trafikk på strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane fra

15 16. Representasjon o Fagskolen i Rogaland o Fylkesberedskapsrådet i Rogaland o GNIST o Haugaland Skole-Arbeidsliv - HSA o Haugalandkonferansen o IA (Inkluderende Arbeidsliv) o Innovasjon Norge Rogaland o Konjunkturbarometeret for Rogaland (avsluttes 1. januar 2015) o Markedsføringsforeningen Sør-Rogaland vedr. hedersprisen Årets markedsfører Juryen o Motorveien E39 AS o NHO Rogalands Kompetansefond o Ny Giv referansegruppe o RING - Arbeidsutvalget o Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond o Rogaland Kurs- og Kompetansesenter - RKK o Rogalandsforskning o Rogfast rådet o Faglig råd for voksenopplæring og karriereveiledning o Styringsgruppen for AGA-midler o Ungt Entreprenørskap Rogaland o Råd for samarbeid med arbeidslivet, UiS o VRI Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon Programstyre (Nasjonalt regionalt styre) o Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland o SMSØ Samarbeid mot svart økonomi o Skolen i våre hender Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland Stedsadresse: Haakon VIIs gt. 8, Næringslivets Hus, 4005 Stavanger Postadresse: Postboks 769 Sentrum, 4004 Stavanger Telefon: Telefaks: Webside: https://www.nho.no/om-nho/regionforeninger/nho-rogaland/ Epost: 15

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer