Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

2 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning NHO Rogalands administrasjon 5 5. Samarbeid med landsforeninger og bransjeorganisasjonene 5 6. Møter, kurs og konferanser 7 7. NHO Rogalands Kompetansefond 7 8. Kontakten med politikere 8 9. Konjunkturbarometeret Inkluderende Arbeidsliv IA NæringsNM Kompetanse og utdanning Global Future Ringer i Vannet Forsknings- og nyskapingsprisen Representasjon 15 2

3 1. Medlemssituasjonen NHO Rogaland hadde i alt medlemmer med til sammen sysselsatte årsverk. Det har i løpet av året vært 233 innmeldinger.186 har meldt seg ut. Abelia og NHO Service har hatt størst netto medlemsvekst med 12 medlemmer hver. Den største enkeltgruppen av utmeldinger skyldes avviklingen av NHO Kiosk Bensin og Service, der medlemmer sluttet seg til en annen hovedsammenslutning. Generelt skyldes de fleste utmeldingene som regel strukturelle endringer så som fusjoner og avvikling. Gjennom de siste fem årene (fra 2010) har medlemsantallet økt med 19 %. I samme periode har NHOs totale medlemsvekst vært på 17 %. Antall årsverk, som organiseres gjennom NHO Rogaland, har hatt stor økning. I femårsperioden utgjør denne 20 %. 2. Fakta om NHO Rogaland pr NHO Rogaland har 2067 medlemsbedrifter med årsverk Bedrifter Ansatte 3

4 3. Styrets sammensetning På årsmøtet ble følgende valgt: Funksjon Navn Tittel Bedrift Sted Landsforening Styreleder Øystein Matre Adm. Direktør Westcon Yard AS Ølensvåg Norsk Industri Nestleder Siv Oftedal HR-direktør Statoil ASA Stavanger Norsk Olje og Gass Geir Austigard Konsernsjef Øglænd System AS Kleppe Norsk Industri Toralf Ekrheim Adm. Direktør Nor Lines AS Stavanger NHO Logistikk og Transport Leif Gunnar Rørvik Daglig Leder Toyota Haugesund AS Haugesund Norges Bilbransjeforbund Ellen Finne Daglig leder Kvernaland Frisør AS Kvernaland NHO Handel Frisør- og Velværebedriftenes Landsforening Anne Siri Høiland Direktør spesialprodukter Tine SA Stavanger NHO Mat og Drikke Tore Rasmussen Adm. direktør Nordan AS Moi Byggenæringens Landsforening Norsk Trevare Terje Sliper Daglig leder Front Bygg AS Stavanger Byggenæringens Landsforening - Byggmesterforbundet Magne Torgersen Adm. direktør Scandic Hotels Vest AS Sola NHO Reiseliv 4

5 Valgkomite Representanter: Daglig leder Birger Førre, Førre Trevarefabrikk AS, Førresfjorden (Byggenæringens Landsforening) Direktør Olaug Sjursø, DSD ASA (NHO Sjøfart) Adm. Direktør Terje Handeland, Ipark AS (Abelia) Fabrikkdirektør Vibeke Lamark, Nortura SA, avd. Forus, Stavanger (NHO Mat og Drikke) Daglig leder Jostein Skjæveland, Byggmester Sagen AS, Stavanger (Byggenæringens Landsforening) Daglig leder Tønnes H. Kverneland, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernaland (Norsk Industri) Vararepresentanter: Daglig leder Kurt Eskevik, Møller bil Haugesund AS (Norges bilbransjeforbund) Daglig leder Magnus Skretting, Sterling White Halibut AS (Sjømat Norge) Daglig leder Gro Rosland Pettersen, Modern Design, Sandnes (NHO Handel) 4. NHO Rogalands administrasjon Fra venstre: sekretær Elisabeth Reite, advokat Svein Pedersen, advokat Kate Hidle, rådgiver Tormod Andreassen, rådgiver Suzanne de Kok Selstad, regiondirektør Hallvard Ween. NHO Rogaland sitt kontor er i Næringslivets Hus i Stavanger. 5. Samarbeid med landsforeninger og bransjeorganisasjonene Norsk Industri Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet og Norsk Industri Rogaland krets organiserer i Rogaland 257 bedrifter. Disse driver industriell virksomhet innen mekanisk, elektronisk, elektroteknisk, offshore og prosessindustri. I tillegg organiserer Norsk Industri Rogaland krets møbel og innredning, tekobedriftene og de grafiske bedriftene. Norsk Industri Rogaland krets har sitt årsmøte og flere medlemsmøter, hvor aktuelle tema blir tatt opp. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er kretssekretær. Styreleder i Norsk Industri Rogaland krets er konsernsjef Geir Austigard, Øglænd System AS, Kleppe. 5

6 Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon Rogaland, organiserer 14 bedrifter i Rogaland innen den grafiske bransjen. Bransjen er preget av en rivende teknologisk utvikling og behov for omstilling og omstrukturering. Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon Rogaland arrangerer medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Gaute R. Jakobsen er styreleder for Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland. Rådgiver Tormod Andreassen er styrets sekretær. Reisebedriftsgruppen Norsk Industri Reisebedriftsgruppen er en nasjonal bedriftsgruppe sammensatt av representanter fra 75 bedrifter fra hele landet. Bedriftene har det til felles at de arbeider både innen on - og offshore. De arbeider spesielt med å samordne tariffrettslige problemstillinger som oppstår ved at de ansatte er mye på reiseoppdrag. Leder for gruppen er HR-sjef Per Starheim, Aibel AS, Stavanger. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er sekretær. Byggenæringens Landsforening BNL BNL har et sekretariat for arbeidsgiverservice i NHO Rogaland, på grunn av sin nære tilknytning til offshorenæringen og behovet for effektiv utnyttelse av ressursene. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er sekretær NHO Logistikk og Transport NHO Logistikk og Transport Rogaland besluttet i 2014 å gjøre avtale med NHO Rogaland om sekretariatstjenester. NHO Logistikk og Transport organiserer hovedtyngden av bedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. NHO Logistikk og Transport hadde ved årsskiftet 53 medlemmer i Rogaland. Leder for gruppen er Adm. direktør Jan Håvard Hatteland, Freja Transport & Logistics AS, Stavanger. Rådgiver Tormod Andreassen, NHO Rogaland er sekretær. 6

7 6. Møter, kurs og konferanser NHO Rogaland Solamøtet 2014 Sola, januar 2014 Møte med Rogalandsbenken Sola, januar 2014 Reisebedriftsgruppen København, januar 2014 Konjunkturbarometer Egersund, Haugesund, Stavanger, januar 2014 Fag- og svennebrevutdeling Haugesund og Stavanger, februar 2014 Årsmøte NHO Logistikk og Transport Sola, februar 2014 Kurs i lokale forhandlinger Rogaland, februar 2014 Årsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Ålgård, mars 2014 Årsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger mars 2014 Medlemsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Stavanger, juni 2014 Reisebedriftsgruppen Stavanger, juni 2014 NHO Arena møter Stavanger og Haugesund, september 2014 * Årsmøte NHO Rogaland Stavanger, april 2014 HR-kurs om sykelønnsordningen Stavanger, mai 2013 Konjunkturbarometer Egersund, Haugesund, Stavanger, september 2014 Reisebedriftsgruppen Stavanger, september 2014 Medlemsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger, september 2014 Medlemsmøte NHO Mat og Drikke og Nho Mat og Landbruk Bryne, oktober 2014 Medlemsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Stavanger, november 2014 Kick-off kull 3 Global Future Stavanger, november 2014 Medlemsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger, november 2014 *SMB-tilbudet NHO Arena NHOs nye møteplass for mindre bedrifter i mellomvalgår, NHO Arena, ble forsøkt gjennomført som en frokostmøteserie med ulike tema ulike steder i fylket - delvis i samarbeid med lokale næringsforeninger. På grunn av lav påmelding ble bare to gjennomført. 7. NHO Rogalands Kompetansefond NHO Rogalands Kompetansefond benyttes til utdanning, videreopplæring, eksterne forelesere, ekskursjoner og lignende for studenter og lærere ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund og ledere i små og mellomstore bedrifter i fylket. Midler fra fondet kan tildeles etter søknad til fondets styre. Fondet hadde ingen stipendutdeling i Pr var saldo på fondets plasseringskonto kr ,- NHO Rogaland er fondsstyrets sekretariat. Styret i Kompetansefondet: NHO Rogalands styreleder Øystein Matre, Westcon AS To bedriftsrepresentanter: Konserndirektør Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen AS, og daglig leder Morten Lillesand, Dataplan IT-Partner AS. En UiS-representant: Rektor Marit Boyesen med instituttleder Bjarte Ravndal som sin vararepresentant. 7

8 8. Kontakten med politikere NHO Rogaland koordinerer medlemsbedriftenes og bransjenes næringspolitiske dialog i forhold til Rogalandsbenken på Stortinget og de lokale politiske miljøer både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette gjelder i særlig grad samferdsel, kompetanse, energi og miljø, rammebetingelser og internasjonalisering. Solamøtet arrangeres årlig tidlig i januar, og NHO Rogaland er en av fire arrangører. Solamøtet er blitt en sentral møteplass for politikere, byråkrater og næringslivsrepresentanter. Temaet for møtet i 2014 var " UNGDOM, KOMPETANSE OG FREMTID." Møtet hadde som tidligere år god oppslutning og god mediedekning. 9. Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret har siden 2003 vært en samordning av de ulike undersøkelsene som inntil da separat ble gjennomført i fylket. Rogaland fylkeskommune, Sparebank 1 SR-Bank, Innovasjon Norge Rogaland, NAV, Stavangerregionen Næringsutvikling, LO i Rogaland og NHO Rogaland gikk sammen om å presentere Konjunkturbarometeret tre ganger i året for å gi en helhetlig presentasjon av utsiktene for næringslivet i Rogaland. Høsten 2014 ble dette samarbeidet avsluttet. Fra og med dette tidspunktet er også Rogaland med i NHO sitt nasjonale, kvartalsvise Økonomibarometeret. 10. Inkluderende Arbeidsliv IA Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte og er bærebjelken i velferdsordningene våre. Å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet er en stor felles utfordring. Det er etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, NHO, KS, LO og YS. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars desember Advokat Kate Hidle er NHO Rogalands representant i IA-rådet for Rogaland. 11. NæringsNM 2014 Fortsatt meget gode resultater for Rogaland! For ellevte gang har NHO utarbeidet rapporten NæringsNM. Resultatene bygger på samtlige regnskapspliktige regnskapstall fra 2013, tall fra Enhetsregisteret og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Telemarksforsking har gjennomført analysene. Resultatene av NæringsNM finner du i rapporten som du kan studere interaktivt på adressen: 8

9 NHO'S NæringsNM Rogalandregionens plassering Region Sum Indikatorer Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen Dalane Haugesundregionen Ryfylke Noen av resultatene: Rogaland var best av de 19 fylkene og er det fylket som har hatt best næringsutvikling de siste ti årene Stavanger-regionen vinner for ellevte år på rad med Dalane på fjerde plass, hederlige plasseringer også av Ryfylke- og Haugesundsregionen blant landets 83 næringsregioner Sola vant, for sjette gang siden 2005, Sandnes på andre, Stavanger tredje, Klepp nr. sjette, av landets 428 kommuner! NHO'S NæringsNM Rogalandkommunenes plassering Kommune Totalt Indikatorer Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola Time Klepp Sandnes Eigersund Stavanger Forsand Kvitsøy Hå Strand Vindafjord Finnøy Randaberg Gjesdal Tysvær Haugesund Bjerkreim Karmøy Suldal Hjelmeland Sauda Utsira Lund Sokndal Bokn Rennesøy NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. Undersøkelsen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder næringslivet gjør det best. I NæringsNM kan vi se hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste året, de siste fem og de siste ti årene. Ettersom vi nå har utarbeidet NæringsNM over flere år, vil vi kunne vise interessante utviklingstrekk over tid. 9

10 Et næringsliv som vokser og skaper verdier og sysselsetting er avgjørende for utviklingen av et godt lokalsamfunn. Vi håper derfor at NæringsNM kan skape debatt lokalt i kommunene om hva som må til for å etablere et godt næringsklima og attraktive lokalsamfunn. Det er viktig at politiske myndigheter på ulike forvaltningsnivåer skaper et godt næringsklima, så som tilgang på areal, rask saksbehandlingstid, god infrastruktur og tilgang på kompetent arbeidskraft. 12. Kompetanse og utdanning Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse. Dagens elever er morgendagens foreldre, arbeidstakere, ledere, politikere og forbrukere. Vi har alle et ansvar for at de er best mulig forberedt på det voksne liv. Læreplanene understreker også at et godt samspill mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og virkelighetsnær og gjennom det øke elevenes evne og lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena. Kunnskap om næringslivet gir et bedre grunnlag for utdanning og yrkesvalg. Derfor har NHO Rogaland et aktivt samarbeid med både skoleledere/skoleeiere fra kommuner, fylkeskommunen og høyere utdannelse, samt opplæringskontorene. NHO Rogaland er representert i et samarbeid med HSA, Gnist, Skolen i våre hender og SSA. NHO Rogaland er representert i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Fag- og yrkesopplæring Yrkesopplæringsnemnda skal føre tilsyn med opplæringen i bedrifter i Rogaland. Nemnda har også et utviklingsansvar, og skal ta initiativ til å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda skal være rådgiver for fylkets myndigheter når det gjelder opplæring i fag under opplæringsloven. Dette gjelder opplæring i bedrift eller i skole. Nemnda har også en viktig oppgave med å informere skoleelever om de muligheter som ligger i en fagutdanning. Gull i Yrkes-EM for Marita Puntervoll og Stine Birgitte Harsem Kipperberg 10

11 Yrkesopplæringsnemnda er satt sammen av politikere og representanter fra arbeidslivet. Folkevalgte medlemmer: Janne Johnsen, H, (leder) og Jarle Nilsen, Ap Medlemmer fra organisasjonene: Helen Dreyer, NHO Rogaland, Tormod Andreassen, NHO Rogaland, Øystein Hansen, LO Rogaland,( nestleder), Margrethe Karvaag, LO Rogaland Lærlinger Finnmark 741 Aust-Agder 817 Sogn og Fjordane Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Telemark Troms Østfold Buskerud Vestfold Vest-Agder Nordland Akershus Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Rogaland Fagopplæringsprisen til KV Bygg Suldal, februar 2014." Det er kjekt å bli lagt merke til den jobben ein gjere", sier en stolt daglig leder i KV Bygg Cecilie Jelsa som tar imot prisen. Rogaland befester sin posisjon som landets ledende lærlingefylke lærekontrakter i 2014 bekrefter satsingen på fag- og yrkesopplæring i fylket. Tallene viser og med all tydelighet viljen og evnen næringslivet i Rogaland har til å ta imot lærlinger. 11

12 LO og NHO i Rogaland hadde flere utspill sammen for å løfte frem yrkesfag. Det er synd dersom ungdommer velger allmennfaglig studieretning, på grunn av manglende informasjon om muligheter som er åpne, dersom de velger yrkesfag. Med yrkesfag har ungdommen en utdannelse som gir fagbrev. De kan begynne rett i arbeid. Det gir fullverdig sluttkompetanse samtidig som alle muligheter er åpne for videre utdannelse for dem som ønsker det. Elever med fagbrev i Rogaland har i tillegg rett til å ta ett år studiespesialisering som påbygg. LO og NHO arbeider sammen også nasjonalt for å få på plass flere læreplasser. Samtidig som det arbeides for å få flere læreplasser, rettes innsatsen også inn mot universitet og høgskoler for å få Y-veien flere steder. Ved høgskoler som tilbyr Y-vei, kan de med fagbrev begynne på ingeniørutdanning uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs. Næringslivet i Rogaland har tradisjoner for å ta inn lærlinger og satse på utdanning, det viser tallene med all tydelighet. Privatsektor tar imot 71 %, kommunene i Rogaland står for 17 % og Staten bidrar med 6 %. Målet for fagopplæringen i 2015 er å fortsette den gode trenden i tett samarbeid med bedriftene. 13. Global Future Fakta kull 3: * Start: * Slutt: * 3 semester * 24 deltakere * 7 menn og 17 kvinner Leder- og styreutviklingsprogram nettverksbygging * 17 nasjonaliteter som representerte 9 kommuner Global Future er en nasjonal satsing fra NHO for å mobilisere talenter av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. I 2014 ble programmet for kull 3 ferdigstilt. Rekrutteringen av de nye Global Future-deltakere ble gjort i samarbeid med Experis Executive AS. Kick-off fant sted 21. november 2014, hvor alle leverandører til prosjektet var invitert. Deltakerne gikk gjennom sin første samling med AFF, med ledelse og selvledelse. Prosjektleder: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland Prosjektet har blitt gjort mulig på grunn av et bredt partnerskap. NHO Rogaland takker alle som har bidratt i prosjektet så langt. 12

13 14. Ringer i Vannet "Ringer i Vannet"-prosjekt NHO Rogaland * Samarbeid vedr. rekruttering mellom Attføringsbedriftene og NHO medlemmer * Følgende Attføringsbedrifter deltar: - Dalane: AKS - Stavangerregion: Allservice, Attende og Fretex - Haugalandet: Aski, Fretex og Haugaland Industri - Sauda/Suldal: Rysteg Rekruttering og arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Tett oppfølging fra en ekspert i en attføringsbedrift kan gi nye arbeidstakere som er egnet for nettopp din virksomhet. Rekrutteringsbistand fra Attføringsbedriftene innebærer tett kandidatoppfølging; før, under og etter. Det gir trygghet både for arbeidstaker og arbeidsgiver. I 2014 i Rogaland hadde vi 85 signerte "Ringer i Vannet" avtale i NHO-medlemmer. Flere og flere medlemmer i NHO Rogaland ser på mulighetene til å skaffe arbeidskraft gjennom å kontakte Attføringsbedrifter. Det er dette "Ringer i Vannet" handler om. Vi har fått flott medieomtale, både i Stavanger Aftenblad og i Haugesunds Avis. Vi har fått flere i fast jobb, andre i vikarposisjoner og noen er utplassert. Det nytter! På bilde: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland, daglig leder i Møller Bil Haugesund, Kurt Eskevik, daglig leder fra Attføringsbedriften Aski AS på Karmøy Ragnhild Bjerkvik og jobbkonsulent i Aski AS Odd Risanger. Prosjektet er et kinderegg: Bra for bedriften, som får dekket sitt behov. Bra for den arbeidssøkende som får en jobb og bra for samfunnet som får mennesker i arbeid. Sammen skaper vi ringer i vannet i samfunnet. Prosjektleder: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland 13

14 15. Forsknings- og nyskapingsprisen 2013 Norled AS ble tildelt Rogaland Forsknings- og Nyskapingspris 2013 på Solamøtet. Prisen ble delt ut for 12. gang. Fondet, som står bak utdelingen, er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Administrerende direktør Ivan Fossan (til venstre) og teknisk direktør Sigvald Breivik (midten) i Norled tok i mot Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013 fra fylkesordfører Janne Johnsen. Prisen består av kr og et diplom. Vinneren er også kandidat fra Rogaland til NHOs nasjonale nyskapingspris. Fondets styre utgjør juryen og har i 2013 bestått av Christian Quale fra Iris AS (leder), fylkesvaraordfører Terje Halleland og Hallvard Ween fra NHO Rogaland. Om Norleds batteridrevne ferje sa juryen: "For to og et halvt år siden kom en stor kunde ut med en forespørsel som skulle teste teknologifronten med hensyn til miljøutslipp og forurensing. Etter noen måneder i tenkeboksen, kom Norled fram til at selskapet denne gangen ville legge listen høyest mulig. Det vil si levere et produkt fullstendig uten utslipp og forurensing." Juryen har lagt vekt på at årets vinner på denne måten har gått i bresjen for å realisere et konsept som kan gi store utslippsreduksjoner i en hel bransje - og som har vakt stor internasjonal interesse. Rederiet Norled har utviklet verdens første batteridrevne bilferje sammen med Hardanger-verftet Fjellstrand. Den spesialutviklede ferja skal settes inn i trafikk på strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane fra

15 16. Representasjon o Fagskolen i Rogaland o Fylkesberedskapsrådet i Rogaland o GNIST o Haugaland Skole-Arbeidsliv - HSA o Haugalandkonferansen o IA (Inkluderende Arbeidsliv) o Innovasjon Norge Rogaland o Konjunkturbarometeret for Rogaland (avsluttes 1. januar 2015) o Markedsføringsforeningen Sør-Rogaland vedr. hedersprisen Årets markedsfører Juryen o Motorveien E39 AS o NHO Rogalands Kompetansefond o Ny Giv referansegruppe o RING - Arbeidsutvalget o Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond o Rogaland Kurs- og Kompetansesenter - RKK o Rogalandsforskning o Rogfast rådet o Faglig råd for voksenopplæring og karriereveiledning o Styringsgruppen for AGA-midler o Ungt Entreprenørskap Rogaland o Råd for samarbeid med arbeidslivet, UiS o VRI Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon Programstyre (Nasjonalt regionalt styre) o Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland o SMSØ Samarbeid mot svart økonomi o Skolen i våre hender Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland Stedsadresse: Haakon VIIs gt. 8, Næringslivets Hus, 4005 Stavanger Postadresse: Postboks 769 Sentrum, 4004 Stavanger Telefon: Telefaks: Webside: https://www.nho.no/om-nho/regionforeninger/nho-rogaland/ Epost: 15

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019 Rogaland Arbeiderparti KORTprogram 2015-2019 2 Framtidas Rogaland skaper vi sammen! Kjære velger, Som du vet handler politikk om å ville noe. Om å ville endre noe til det bedre. Det er det vi i Rogaland

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Med utsikt mot framtida

Med utsikt mot framtida Med utsikt mot framtida Kort underveis-rapport fra en framtidsreise i Rogaland Lars Ueland Kobro Forsker 1 Se www.telemarksforsking.no Litte grann om meg selv: En samfunnsforsker med sans

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Vestlandsløftet i Rogaland

Vestlandsløftet i Rogaland Rådmannsmøte Bryne 14.6.2013 Vestlandsløftet i Rogaland Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Rogaland og ehelse Stavanger og Karmøy sammen med sine respektive sykehus la fra 2003 grunnlaget

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

ROGALAND Jan Håvard Hatteland

ROGALAND Jan Håvard Hatteland Foto: Jo Michael ROGALAND Jan Håvard Hatteland REGIONKONFERANSE 21. MARS 2013- NHO Logistikk og Transport 1 Rapport fra Rogaland mars 2013 1. Foreningssaker 2. Markedet kunder og konkurrenter 3. Infrastruktur

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hjelmeland Forsand Eidfjord Sauda Strand Ulvik Ullensvang Odda Granvin Sandnes Voss Vik Suldal Balestrand

Hjelmeland Forsand Eidfjord Sauda Strand Ulvik Ullensvang Odda Granvin Sandnes Voss Vik Suldal Balestrand Ikke attraktiv som bosted Attraktiv som bosted Hjelmeland Forsand Eidfjord Ulvik Strand Sauda Ullensvang Ikke attraktiv for næring 2008-2013 Odda Attraktiv for næring Sandnes Granvin Voss Vik Balestrand

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen

Ny statistikkportal for Rogaland. Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Ny statistikkportal for Rogaland Torbjørn Rathe Rune Thorkildsen Slettebak Regionalplanavdelingen Hvorfor? 15.12.2015 15.12.2015 Statistikk UTTALE statistˈikk (Store Norske Leksikon) (til stat; opprinnelig

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer