Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

2 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning NHO Rogalands administrasjon 5 5. Samarbeid med landsforeninger og bransjeorganisasjonene 5 6. Møter, kurs og konferanser 7 7. NHO Rogalands Kompetansefond 7 8. Kontakten med politikere 8 9. Konjunkturbarometeret Inkluderende Arbeidsliv IA NæringsNM Kompetanse og utdanning Global Future Ringer i Vannet Forsknings- og nyskapingsprisen Representasjon 15 2

3 1. Medlemssituasjonen NHO Rogaland hadde i alt medlemmer med til sammen sysselsatte årsverk. Det har i løpet av året vært 233 innmeldinger.186 har meldt seg ut. Abelia og NHO Service har hatt størst netto medlemsvekst med 12 medlemmer hver. Den største enkeltgruppen av utmeldinger skyldes avviklingen av NHO Kiosk Bensin og Service, der medlemmer sluttet seg til en annen hovedsammenslutning. Generelt skyldes de fleste utmeldingene som regel strukturelle endringer så som fusjoner og avvikling. Gjennom de siste fem årene (fra 2010) har medlemsantallet økt med 19 %. I samme periode har NHOs totale medlemsvekst vært på 17 %. Antall årsverk, som organiseres gjennom NHO Rogaland, har hatt stor økning. I femårsperioden utgjør denne 20 %. 2. Fakta om NHO Rogaland pr NHO Rogaland har 2067 medlemsbedrifter med årsverk Bedrifter Ansatte 3

4 3. Styrets sammensetning På årsmøtet ble følgende valgt: Funksjon Navn Tittel Bedrift Sted Landsforening Styreleder Øystein Matre Adm. Direktør Westcon Yard AS Ølensvåg Norsk Industri Nestleder Siv Oftedal HR-direktør Statoil ASA Stavanger Norsk Olje og Gass Geir Austigard Konsernsjef Øglænd System AS Kleppe Norsk Industri Toralf Ekrheim Adm. Direktør Nor Lines AS Stavanger NHO Logistikk og Transport Leif Gunnar Rørvik Daglig Leder Toyota Haugesund AS Haugesund Norges Bilbransjeforbund Ellen Finne Daglig leder Kvernaland Frisør AS Kvernaland NHO Handel Frisør- og Velværebedriftenes Landsforening Anne Siri Høiland Direktør spesialprodukter Tine SA Stavanger NHO Mat og Drikke Tore Rasmussen Adm. direktør Nordan AS Moi Byggenæringens Landsforening Norsk Trevare Terje Sliper Daglig leder Front Bygg AS Stavanger Byggenæringens Landsforening - Byggmesterforbundet Magne Torgersen Adm. direktør Scandic Hotels Vest AS Sola NHO Reiseliv 4

5 Valgkomite Representanter: Daglig leder Birger Førre, Førre Trevarefabrikk AS, Førresfjorden (Byggenæringens Landsforening) Direktør Olaug Sjursø, DSD ASA (NHO Sjøfart) Adm. Direktør Terje Handeland, Ipark AS (Abelia) Fabrikkdirektør Vibeke Lamark, Nortura SA, avd. Forus, Stavanger (NHO Mat og Drikke) Daglig leder Jostein Skjæveland, Byggmester Sagen AS, Stavanger (Byggenæringens Landsforening) Daglig leder Tønnes H. Kverneland, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernaland (Norsk Industri) Vararepresentanter: Daglig leder Kurt Eskevik, Møller bil Haugesund AS (Norges bilbransjeforbund) Daglig leder Magnus Skretting, Sterling White Halibut AS (Sjømat Norge) Daglig leder Gro Rosland Pettersen, Modern Design, Sandnes (NHO Handel) 4. NHO Rogalands administrasjon Fra venstre: sekretær Elisabeth Reite, advokat Svein Pedersen, advokat Kate Hidle, rådgiver Tormod Andreassen, rådgiver Suzanne de Kok Selstad, regiondirektør Hallvard Ween. NHO Rogaland sitt kontor er i Næringslivets Hus i Stavanger. 5. Samarbeid med landsforeninger og bransjeorganisasjonene Norsk Industri Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet og Norsk Industri Rogaland krets organiserer i Rogaland 257 bedrifter. Disse driver industriell virksomhet innen mekanisk, elektronisk, elektroteknisk, offshore og prosessindustri. I tillegg organiserer Norsk Industri Rogaland krets møbel og innredning, tekobedriftene og de grafiske bedriftene. Norsk Industri Rogaland krets har sitt årsmøte og flere medlemsmøter, hvor aktuelle tema blir tatt opp. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er kretssekretær. Styreleder i Norsk Industri Rogaland krets er konsernsjef Geir Austigard, Øglænd System AS, Kleppe. 5

6 Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon Rogaland, organiserer 14 bedrifter i Rogaland innen den grafiske bransjen. Bransjen er preget av en rivende teknologisk utvikling og behov for omstilling og omstrukturering. Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon Rogaland arrangerer medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. Gaute R. Jakobsen er styreleder for Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland. Rådgiver Tormod Andreassen er styrets sekretær. Reisebedriftsgruppen Norsk Industri Reisebedriftsgruppen er en nasjonal bedriftsgruppe sammensatt av representanter fra 75 bedrifter fra hele landet. Bedriftene har det til felles at de arbeider både innen on - og offshore. De arbeider spesielt med å samordne tariffrettslige problemstillinger som oppstår ved at de ansatte er mye på reiseoppdrag. Leder for gruppen er HR-sjef Per Starheim, Aibel AS, Stavanger. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er sekretær. Byggenæringens Landsforening BNL BNL har et sekretariat for arbeidsgiverservice i NHO Rogaland, på grunn av sin nære tilknytning til offshorenæringen og behovet for effektiv utnyttelse av ressursene. Advokat Svein Pedersen, NHO Rogaland er sekretær NHO Logistikk og Transport NHO Logistikk og Transport Rogaland besluttet i 2014 å gjøre avtale med NHO Rogaland om sekretariatstjenester. NHO Logistikk og Transport organiserer hovedtyngden av bedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. NHO Logistikk og Transport hadde ved årsskiftet 53 medlemmer i Rogaland. Leder for gruppen er Adm. direktør Jan Håvard Hatteland, Freja Transport & Logistics AS, Stavanger. Rådgiver Tormod Andreassen, NHO Rogaland er sekretær. 6

7 6. Møter, kurs og konferanser NHO Rogaland Solamøtet 2014 Sola, januar 2014 Møte med Rogalandsbenken Sola, januar 2014 Reisebedriftsgruppen København, januar 2014 Konjunkturbarometer Egersund, Haugesund, Stavanger, januar 2014 Fag- og svennebrevutdeling Haugesund og Stavanger, februar 2014 Årsmøte NHO Logistikk og Transport Sola, februar 2014 Kurs i lokale forhandlinger Rogaland, februar 2014 Årsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Ålgård, mars 2014 Årsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger mars 2014 Medlemsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Stavanger, juni 2014 Reisebedriftsgruppen Stavanger, juni 2014 NHO Arena møter Stavanger og Haugesund, september 2014 * Årsmøte NHO Rogaland Stavanger, april 2014 HR-kurs om sykelønnsordningen Stavanger, mai 2013 Konjunkturbarometer Egersund, Haugesund, Stavanger, september 2014 Reisebedriftsgruppen Stavanger, september 2014 Medlemsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger, september 2014 Medlemsmøte NHO Mat og Drikke og Nho Mat og Landbruk Bryne, oktober 2014 Medlemsmøte Grafisk bransjeforening print og kommunikasjon Rogaland Stavanger, november 2014 Kick-off kull 3 Global Future Stavanger, november 2014 Medlemsmøte Norsk Industri Rogaland krets Stavanger, november 2014 *SMB-tilbudet NHO Arena NHOs nye møteplass for mindre bedrifter i mellomvalgår, NHO Arena, ble forsøkt gjennomført som en frokostmøteserie med ulike tema ulike steder i fylket - delvis i samarbeid med lokale næringsforeninger. På grunn av lav påmelding ble bare to gjennomført. 7. NHO Rogalands Kompetansefond NHO Rogalands Kompetansefond benyttes til utdanning, videreopplæring, eksterne forelesere, ekskursjoner og lignende for studenter og lærere ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund og ledere i små og mellomstore bedrifter i fylket. Midler fra fondet kan tildeles etter søknad til fondets styre. Fondet hadde ingen stipendutdeling i Pr var saldo på fondets plasseringskonto kr ,- NHO Rogaland er fondsstyrets sekretariat. Styret i Kompetansefondet: NHO Rogalands styreleder Øystein Matre, Westcon AS To bedriftsrepresentanter: Konserndirektør Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen AS, og daglig leder Morten Lillesand, Dataplan IT-Partner AS. En UiS-representant: Rektor Marit Boyesen med instituttleder Bjarte Ravndal som sin vararepresentant. 7

8 8. Kontakten med politikere NHO Rogaland koordinerer medlemsbedriftenes og bransjenes næringspolitiske dialog i forhold til Rogalandsbenken på Stortinget og de lokale politiske miljøer både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette gjelder i særlig grad samferdsel, kompetanse, energi og miljø, rammebetingelser og internasjonalisering. Solamøtet arrangeres årlig tidlig i januar, og NHO Rogaland er en av fire arrangører. Solamøtet er blitt en sentral møteplass for politikere, byråkrater og næringslivsrepresentanter. Temaet for møtet i 2014 var " UNGDOM, KOMPETANSE OG FREMTID." Møtet hadde som tidligere år god oppslutning og god mediedekning. 9. Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret har siden 2003 vært en samordning av de ulike undersøkelsene som inntil da separat ble gjennomført i fylket. Rogaland fylkeskommune, Sparebank 1 SR-Bank, Innovasjon Norge Rogaland, NAV, Stavangerregionen Næringsutvikling, LO i Rogaland og NHO Rogaland gikk sammen om å presentere Konjunkturbarometeret tre ganger i året for å gi en helhetlig presentasjon av utsiktene for næringslivet i Rogaland. Høsten 2014 ble dette samarbeidet avsluttet. Fra og med dette tidspunktet er også Rogaland med i NHO sitt nasjonale, kvartalsvise Økonomibarometeret. 10. Inkluderende Arbeidsliv IA Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte og er bærebjelken i velferdsordningene våre. Å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet er en stor felles utfordring. Det er etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, NHO, KS, LO og YS. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars desember Advokat Kate Hidle er NHO Rogalands representant i IA-rådet for Rogaland. 11. NæringsNM 2014 Fortsatt meget gode resultater for Rogaland! For ellevte gang har NHO utarbeidet rapporten NæringsNM. Resultatene bygger på samtlige regnskapspliktige regnskapstall fra 2013, tall fra Enhetsregisteret og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Telemarksforsking har gjennomført analysene. Resultatene av NæringsNM finner du i rapporten som du kan studere interaktivt på adressen: 8

9 NHO'S NæringsNM Rogalandregionens plassering Region Sum Indikatorer Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Størrelse Stavangerregionen Dalane Haugesundregionen Ryfylke Noen av resultatene: Rogaland var best av de 19 fylkene og er det fylket som har hatt best næringsutvikling de siste ti årene Stavanger-regionen vinner for ellevte år på rad med Dalane på fjerde plass, hederlige plasseringer også av Ryfylke- og Haugesundsregionen blant landets 83 næringsregioner Sola vant, for sjette gang siden 2005, Sandnes på andre, Stavanger tredje, Klepp nr. sjette, av landets 428 kommuner! NHO'S NæringsNM Rogalandkommunenes plassering Kommune Totalt Indikatorer Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola Time Klepp Sandnes Eigersund Stavanger Forsand Kvitsøy Hå Strand Vindafjord Finnøy Randaberg Gjesdal Tysvær Haugesund Bjerkreim Karmøy Suldal Hjelmeland Sauda Utsira Lund Sokndal Bokn Rennesøy NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. Undersøkelsen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder næringslivet gjør det best. I NæringsNM kan vi se hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste året, de siste fem og de siste ti årene. Ettersom vi nå har utarbeidet NæringsNM over flere år, vil vi kunne vise interessante utviklingstrekk over tid. 9

10 Et næringsliv som vokser og skaper verdier og sysselsetting er avgjørende for utviklingen av et godt lokalsamfunn. Vi håper derfor at NæringsNM kan skape debatt lokalt i kommunene om hva som må til for å etablere et godt næringsklima og attraktive lokalsamfunn. Det er viktig at politiske myndigheter på ulike forvaltningsnivåer skaper et godt næringsklima, så som tilgang på areal, rask saksbehandlingstid, god infrastruktur og tilgang på kompetent arbeidskraft. 12. Kompetanse og utdanning Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse. Dagens elever er morgendagens foreldre, arbeidstakere, ledere, politikere og forbrukere. Vi har alle et ansvar for at de er best mulig forberedt på det voksne liv. Læreplanene understreker også at et godt samspill mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet kan gjøre opplæringen i fagene mer konkret og virkelighetsnær og gjennom det øke elevenes evne og lyst til å lære. NHO ønsker å bidra til å realisere intensjonene i skolens læreplaner på disse områdene, og dermed bidra til at arbeids- og næringsliv blir en viktig læringsarena. Kunnskap om næringslivet gir et bedre grunnlag for utdanning og yrkesvalg. Derfor har NHO Rogaland et aktivt samarbeid med både skoleledere/skoleeiere fra kommuner, fylkeskommunen og høyere utdannelse, samt opplæringskontorene. NHO Rogaland er representert i et samarbeid med HSA, Gnist, Skolen i våre hender og SSA. NHO Rogaland er representert i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Fag- og yrkesopplæring Yrkesopplæringsnemnda skal føre tilsyn med opplæringen i bedrifter i Rogaland. Nemnda har også et utviklingsansvar, og skal ta initiativ til å fremme fagopplæring i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda skal være rådgiver for fylkets myndigheter når det gjelder opplæring i fag under opplæringsloven. Dette gjelder opplæring i bedrift eller i skole. Nemnda har også en viktig oppgave med å informere skoleelever om de muligheter som ligger i en fagutdanning. Gull i Yrkes-EM for Marita Puntervoll og Stine Birgitte Harsem Kipperberg 10

11 Yrkesopplæringsnemnda er satt sammen av politikere og representanter fra arbeidslivet. Folkevalgte medlemmer: Janne Johnsen, H, (leder) og Jarle Nilsen, Ap Medlemmer fra organisasjonene: Helen Dreyer, NHO Rogaland, Tormod Andreassen, NHO Rogaland, Øystein Hansen, LO Rogaland,( nestleder), Margrethe Karvaag, LO Rogaland Lærlinger Finnmark 741 Aust-Agder 817 Sogn og Fjordane Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Telemark Troms Østfold Buskerud Vestfold Vest-Agder Nordland Akershus Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Rogaland Fagopplæringsprisen til KV Bygg Suldal, februar 2014." Det er kjekt å bli lagt merke til den jobben ein gjere", sier en stolt daglig leder i KV Bygg Cecilie Jelsa som tar imot prisen. Rogaland befester sin posisjon som landets ledende lærlingefylke lærekontrakter i 2014 bekrefter satsingen på fag- og yrkesopplæring i fylket. Tallene viser og med all tydelighet viljen og evnen næringslivet i Rogaland har til å ta imot lærlinger. 11

12 LO og NHO i Rogaland hadde flere utspill sammen for å løfte frem yrkesfag. Det er synd dersom ungdommer velger allmennfaglig studieretning, på grunn av manglende informasjon om muligheter som er åpne, dersom de velger yrkesfag. Med yrkesfag har ungdommen en utdannelse som gir fagbrev. De kan begynne rett i arbeid. Det gir fullverdig sluttkompetanse samtidig som alle muligheter er åpne for videre utdannelse for dem som ønsker det. Elever med fagbrev i Rogaland har i tillegg rett til å ta ett år studiespesialisering som påbygg. LO og NHO arbeider sammen også nasjonalt for å få på plass flere læreplasser. Samtidig som det arbeides for å få flere læreplasser, rettes innsatsen også inn mot universitet og høgskoler for å få Y-veien flere steder. Ved høgskoler som tilbyr Y-vei, kan de med fagbrev begynne på ingeniørutdanning uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs. Næringslivet i Rogaland har tradisjoner for å ta inn lærlinger og satse på utdanning, det viser tallene med all tydelighet. Privatsektor tar imot 71 %, kommunene i Rogaland står for 17 % og Staten bidrar med 6 %. Målet for fagopplæringen i 2015 er å fortsette den gode trenden i tett samarbeid med bedriftene. 13. Global Future Fakta kull 3: * Start: * Slutt: * 3 semester * 24 deltakere * 7 menn og 17 kvinner Leder- og styreutviklingsprogram nettverksbygging * 17 nasjonaliteter som representerte 9 kommuner Global Future er en nasjonal satsing fra NHO for å mobilisere talenter av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Global Future skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. I 2014 ble programmet for kull 3 ferdigstilt. Rekrutteringen av de nye Global Future-deltakere ble gjort i samarbeid med Experis Executive AS. Kick-off fant sted 21. november 2014, hvor alle leverandører til prosjektet var invitert. Deltakerne gikk gjennom sin første samling med AFF, med ledelse og selvledelse. Prosjektleder: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland Prosjektet har blitt gjort mulig på grunn av et bredt partnerskap. NHO Rogaland takker alle som har bidratt i prosjektet så langt. 12

13 14. Ringer i Vannet "Ringer i Vannet"-prosjekt NHO Rogaland * Samarbeid vedr. rekruttering mellom Attføringsbedriftene og NHO medlemmer * Følgende Attføringsbedrifter deltar: - Dalane: AKS - Stavangerregion: Allservice, Attende og Fretex - Haugalandet: Aski, Fretex og Haugaland Industri - Sauda/Suldal: Rysteg Rekruttering og arbeidsinkludering på bedriftenes premisser. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Tett oppfølging fra en ekspert i en attføringsbedrift kan gi nye arbeidstakere som er egnet for nettopp din virksomhet. Rekrutteringsbistand fra Attføringsbedriftene innebærer tett kandidatoppfølging; før, under og etter. Det gir trygghet både for arbeidstaker og arbeidsgiver. I 2014 i Rogaland hadde vi 85 signerte "Ringer i Vannet" avtale i NHO-medlemmer. Flere og flere medlemmer i NHO Rogaland ser på mulighetene til å skaffe arbeidskraft gjennom å kontakte Attføringsbedrifter. Det er dette "Ringer i Vannet" handler om. Vi har fått flott medieomtale, både i Stavanger Aftenblad og i Haugesunds Avis. Vi har fått flere i fast jobb, andre i vikarposisjoner og noen er utplassert. Det nytter! På bilde: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland, daglig leder i Møller Bil Haugesund, Kurt Eskevik, daglig leder fra Attføringsbedriften Aski AS på Karmøy Ragnhild Bjerkvik og jobbkonsulent i Aski AS Odd Risanger. Prosjektet er et kinderegg: Bra for bedriften, som får dekket sitt behov. Bra for den arbeidssøkende som får en jobb og bra for samfunnet som får mennesker i arbeid. Sammen skaper vi ringer i vannet i samfunnet. Prosjektleder: Suzanne de Kok Selstad, rådgiver NHO Rogaland 13

14 15. Forsknings- og nyskapingsprisen 2013 Norled AS ble tildelt Rogaland Forsknings- og Nyskapingspris 2013 på Solamøtet. Prisen ble delt ut for 12. gang. Fondet, som står bak utdelingen, er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Administrerende direktør Ivan Fossan (til venstre) og teknisk direktør Sigvald Breivik (midten) i Norled tok i mot Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013 fra fylkesordfører Janne Johnsen. Prisen består av kr og et diplom. Vinneren er også kandidat fra Rogaland til NHOs nasjonale nyskapingspris. Fondets styre utgjør juryen og har i 2013 bestått av Christian Quale fra Iris AS (leder), fylkesvaraordfører Terje Halleland og Hallvard Ween fra NHO Rogaland. Om Norleds batteridrevne ferje sa juryen: "For to og et halvt år siden kom en stor kunde ut med en forespørsel som skulle teste teknologifronten med hensyn til miljøutslipp og forurensing. Etter noen måneder i tenkeboksen, kom Norled fram til at selskapet denne gangen ville legge listen høyest mulig. Det vil si levere et produkt fullstendig uten utslipp og forurensing." Juryen har lagt vekt på at årets vinner på denne måten har gått i bresjen for å realisere et konsept som kan gi store utslippsreduksjoner i en hel bransje - og som har vakt stor internasjonal interesse. Rederiet Norled har utviklet verdens første batteridrevne bilferje sammen med Hardanger-verftet Fjellstrand. Den spesialutviklede ferja skal settes inn i trafikk på strekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane fra

15 16. Representasjon o Fagskolen i Rogaland o Fylkesberedskapsrådet i Rogaland o GNIST o Haugaland Skole-Arbeidsliv - HSA o Haugalandkonferansen o IA (Inkluderende Arbeidsliv) o Innovasjon Norge Rogaland o Konjunkturbarometeret for Rogaland (avsluttes 1. januar 2015) o Markedsføringsforeningen Sør-Rogaland vedr. hedersprisen Årets markedsfører Juryen o Motorveien E39 AS o NHO Rogalands Kompetansefond o Ny Giv referansegruppe o RING - Arbeidsutvalget o Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond o Rogaland Kurs- og Kompetansesenter - RKK o Rogalandsforskning o Rogfast rådet o Faglig råd for voksenopplæring og karriereveiledning o Styringsgruppen for AGA-midler o Ungt Entreprenørskap Rogaland o Råd for samarbeid med arbeidslivet, UiS o VRI Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon Programstyre (Nasjonalt regionalt styre) o Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland o SMSØ Samarbeid mot svart økonomi o Skolen i våre hender Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland Stedsadresse: Haakon VIIs gt. 8, Næringslivets Hus, 4005 Stavanger Postadresse: Postboks 769 Sentrum, 4004 Stavanger Telefon: Telefaks: Webside: https://www.nho.no/om-nho/regionforeninger/nho-rogaland/ Epost: 15

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2015

KOSTRA-rapportering for 2015 KOSTRA-rapportering for 2015 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Alle har rapportert rekneskapstal Rettefrist 15.4 Endeleg publisering onsdag 15.6 Kvalitetssikring! Ressursbruk på rapportering Viktig

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 590 3,8-2 158-18 Delvis ledige 3 534 1,4-444 -11 Arbeidssøkere på tiltak 2 008 0,8 378 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 991 3,1-3 714-32 Delvis ledige 3 582 1,4-944 -21 Arbeidssøkere på tiltak 2 381 0,9 166 7 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av arbeidsstyrken Helt ledige 11 617 4,5 662 6 Delvis ledige 4 617 1,8 832 22 Arbeidssøkere på tiltak 2 355 0,9 906

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Unge som faller utenfor skole og arbeid Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Gjennomføringsbarometeret, 2 9. desember 2011 Rogaland og Hordaland Det store flertallet fullfører Det nasjonale

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 11.02.2016 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019 Rogaland Arbeiderparti KORTprogram 2015-2019 2 Framtidas Rogaland skaper vi sammen! Kjære velger, Som du vet handler politikk om å ville noe. Om å ville endre noe til det bedre. Det er det vi i Rogaland

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

LTL Rogaland. Styreleder Jan Håvard Hatteland. Regionkonferanse 22. Mars 2012

LTL Rogaland. Styreleder Jan Håvard Hatteland. Regionkonferanse 22. Mars 2012 LTL Rogaland Styreleder Jan Håvard Hatteland Regionkonferanse 22. Mars 2012 LTL NHO Logistikk og Transport LTL er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. Sannsynlig navne

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND

KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND KRAFTTAK FOR EIT BETRE FYSISK MILJØ VED SKULENE I ROGALAND Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 14.10.2015 1 Kartlegging 2013 - Hdir Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis etter

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Med utsikt mot framtida

Med utsikt mot framtida Med utsikt mot framtida Kort underveis-rapport fra en framtidsreise i Rogaland Lars Ueland Kobro Forsker 1 Se www.telemarksforsking.no Litte grann om meg selv: En samfunnsforsker med sans

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Utfordringer i kommunene nå og fremover

Utfordringer i kommunene nå og fremover Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer i kommunene nå og fremover Statssekretær Paul Chaffey Stavanger, 7. des 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Kommunesektorens

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 A1rak2vitets - modellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 25.11.15 2 A1rak2vitets - modellen: Strukturelle forhold Forstå drivkreaer og dynamikken

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 12 1 Endring folketall Folketall 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 1,2 1,,8,6,4,2 211 23 1999 1995 1991 1987 1983

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer