Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3"

Transkript

1

2 Om undersøkelsen

3 Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

4 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall svar (n) Barnehager Bryggeri og næringsmiddel Bygg, håndverk, anlegg og bergverk Energi og elektro Fiskeri og havbruk Handel service og reise av det Handel av det Service IT, kommunikasjon, media, trykkerier Landbruk Luftfart Offentlig sektor Olje og gass, rederi Organisasjoner og undervisning Papir- og treindustri Skipsverft, mekanisk, teknisk og kjemisk Transport og bil Vekst og attføringsbedrifter Annet Lederne samlet NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 4

5 Figur 1.1: Årslønn Lederne 2013 rangert etter bransje (n=2 915) Olje og gass, rederi IT, kommunikasjon, media, trykkerier Luftfart Organisasjoner og undervisning Energi og elektro Alle Bygg, håndverk, anlegg og bergverk Bryggeri og næringsmiddel Offentlig sektor Skipsverft, mekanisk, teknisk og kjemisk Fiskeri og havbruk Transport og bil Annet Handel service og reise Barnehager Papir- og treindustri Landbruk Vekst og attføringsbedrifter Lønn etter stilling NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 5

6 Tabell 1.2: Årslønn Lederne 2013 etter stilling Stilling Årslønn 2013 Antall svar (n) Annen administrativ leder Arbeidsleder Attføringskonsulent Attføringsleder Butikksjef Daglig leder / administrerende direktør Driftsjef Driftskoordinator HR-leder/rådgiver Jobbkonsulent Koordinator Operativ leder Personalsjef Prosjektleder / ansvarlig Rådgiver / konsulent Salgssjef Styrer Særlig betrodd stilling - merkantil Særlig betrodd stilling - teknisk Teamleder Tilrettelegger Varehussjef Veileder arbeid med bistand Økonomisjef NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 6

7 Figur 1.2: Årslønn Lederne 2013 rangert etter stilling Operativ leder Driftsjef Særlig betrodd stilling- teknisk Prosjektleder / ansvarlig Varehussjef Personalsjef Daglig leder / administrerende direktør Økonomisjef Rådgiver / konsulent Lederne Alle Salgssjef HR-leder/rådgiver Annen administrativ leder Teamleder Koordinator Driftskoordinator Arbeidsleder Særlig betrodd stilling - merkantil Styrer Tilrettelegger Attføringsleder Butikksjef Jobbkonsulent Veileder arbeid med bistand Attføringskonsulent NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 7

8 2 Lønnsnivå Lederne sammenliknet med lønnsnivået i Norge Tabell 2.1: Lønnsnivå Lederne sammenliknet med lønn i Norge, 2013, årslønn og %. Lønn Lønn i forhold til Lønn i forhold til gjennomsnitt i gjennomsnitt i Norge, Norge, alle (inkl. heltidsansatte deltidsansatte, årsverk) Norge 2, heltidsansatte Norge, inkl deltidsansatte, pr. årsverk Lederne, alle ,3 129,7 Lederne uten olje og gass ,3 115,2 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 8

9 Tabell 2.2: Lønnsnivå for enkelte grupper sammenliknet med lønn i sammenliknbar bransje i Norge. Årslønn Lederne 2013 sammenliknet med beregnet årslønn for heltidsansatte, Statisisk Sentralbyrå Lønn Lederne Lønn, bransje nasjonalt 3 Barnehage ,2 Bygg og anlegg, ,2 bergverk Varehandel ,2 Industri ,0 Transport og bil ,7 Olje og gass ,8 Lønn Lederne, andel av bransje nasjonalt, i % NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 9

10 3 Lønnsutvikling fra 2012 til 2013 Tabell 3.1: Lønnsutviklingen fra 2012 til 2013 og lønn 2013 i Norge, TBU: Område Lønnsutvikling Lønn 2013, årsverk Lønn 2013, årslønn heltidsansatte Gjennomsnitt alle ansatte 3, Industriarbeidere, NHO 3, Industrifunksjonærer, 4, NHO Virke varehandel 4, Finanstjenester 6, Statsansatte 3, Kommuneansatte 3, Spekter, helseforetakene 3, (Spekter-tall) Spekter, øvrige bedrifter 3, Lønnsutvikling blant Lederne NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 10

11 Tabell 3.2: Lønnsutvikling for Lederne fra 2011 til 2013 for utvalgte områder (bransjer med n>100 6 ): Område , % 2011 Lønn Lønn Lønn 2012, % Lederne, alle 5,5 3, Industri 7,0 5, Vekst og 3,5 4, attføring Barnehage 4,3 3, Handel 11,0 0, Olje og gass 7,1-1, NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 11

12 4 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Tabell 4.1: Kvinners lønn som andel av menns lønn, Lederne Kategori Lederne, alle Lederne, uten olje Kvinners årslønn Menns årslønn Kvinners lønn, andel av menns lønn 2013 Kvinners lønn, andel av menns lønn ,5 78, ,3 86,0 Tabell 4.2: Kvinner og menns lønn Kvinners lønn som andel av menns lønn, utvalgte grupper med mer enn 20 svar av begge kjønn, blant Lederne Kategori Kvinners årslønn 2013 Menns årslønn 2013 Kvinners lønn, andel av menns lønn 2013 Kvinners lønn, andel av menns lønn 2012 Kvinners lønn, andel av menns lønn 2011 Barnehage ,4 94,0 100,0 97,4 Handel ,2 80,9 83,0 85,8 Organisasjoner ,5 og undervisning Offentlig ,6 94,1 95,5 88,9 virksomhet Olje og gass ,7 89,3 78,3 87,2 Skipsverft m.m ,1 (Industri) Vekst og ,8 95,3 98,9 97,6 attføring Kvinners lønn, andel av menns lønn 2010 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 12

13 4.1 Lønn kvinner og menn, geografiske forskjeller Fylke Lønn menn Lønn kvinner Kvinners lønn i andel av menn Sogn og Fjordane ,0 % Rogaland ,2 % Møre og Romsdal ,4 % Oslo ,7 % Buskerud ,7 % Akershus ,6 % Vest-Agder ,7 % Finnmark ,7 % Nordland ,8 % Sør-Trøndelag ,7 % Hordaland ,8 % Vestfold ,4 % Nord-Trøndelag ,6 % Aust-Agder ,6 % Troms ,9 % Telemark ,6 % Hedmark ,8 % Oppland ,3 % Østfold ,1 % Lederne, snitt uten olje ,3 % NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 13

14 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 14

15 5 Regionale lønnsforskjeller Tabell 5.1: Lønn etter kommunestørrelse, samt offshore, 2012 Arbeidssted lokalisert i: Lønn 2013 Lønn i % av små kommuner 2103 I % av små kommuner 2012 Svar 2013 (n) Kommune med under innbyggere Innbyggerantall mellom og ,3 101, Kommune med over ,3 108,5 817 innbyggere Offshore ,4 156,8 312 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 15

16 Tabell 5.2: Lønn 2013 etter fylke, alle, med og uten olje og gass Fylke Lønn inklusiv olje Svar (n) Lønn i andel av snitt Lønn, uten olje og gass Svar (n) Lønn i andel av snitt, uten olje Finnmark ,0 % ,3 % Troms ,2 % ,2 % Nordland ,9 % ,1 % Nord- Trøndelag ,1 % ,8 % Sør- Trøndelag ,8 % ,2 % Møre og Romsdal ,0 % ,3 % Sogn og Fjordane ,2 % ,0 % Hordaland ,1 % ,3 % Rogaland ,2 % ,6 % Vest-Agder ,0 % ,0 % Aust-Agder ,0 % ,8 % Vestfold ,2 % ,5 % Buskerud ,5 % ,0 % Telemark ,6 % ,3 % Oslo ,3 % ,4 % Akershus ,8 % ,5 % Østfold ,7 % ,5 % Hedmark ,7 % ,7 % Oppland ,9 % ,4 % Totalt NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 16

17 Figur 5,1: Lønn 2013 etter fylke, alle, uten olje og gass, rangert fra høyest til lavest Oslo Rogaland Akershus Hordaland Sogn og Fjordane Vest-Agder Sør-Trøndelag Totalt Vestfold Telemark Møre og Romsdal Østfold Finnmark Nordland Troms Buskerud Nord-Trøndelag Hedmark Aust-Agder Oppland NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 17

18 6 Bakgrunn for lønnsforskjeller 6.1 Lønn etter utdanningsnivå Tabell 6.1: Lønn 2013 etter utdanning. Ledernes lønn sammenliknet med lønn i Norge (SSB). Utdanning Lønn Lederne (n) Lønn Lederne som andel av lønn grunnskole Lønn Norge, SSB 9 (2013) Lønn Norge, andel av lønn grunnskole Grunnskole (161) 100, ,0 Videregående (1312) 107, ,6 Høyskole opp (1089) 107, ,7 til 4 år Universitet >4 år (344) 112, ,0 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 18

19 6.2 Lønnsforskjeller mellom ansatte i bedrifter basert på størrelse Tabell 6.2: Lønn 2013 fordelt etter antall ansatte i egen bedrift. Antall ansatte i Lønn Lønn målt Lønn målt som Antall (n) bedriften som andel andel av lønn av lønn i i bedrift med bedrift med 1-10 ansatte 1-10 (%) 2012 ansatte (%) ,1 102, ,8 100, ,6 103, ,9 110, ,1 116, ,1 115, ,5 129,8 227 Over ,9 140,2 843 Total ,6 118, Lønn og ansiennitet NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 19

20 Tabell 6.3: Lønn 2013 etter ansettelsestid (bedriftsansiennitet) Ansettelsestid Lønn Lønn i forhold til Antall (n) lønn med 1-2 år (%) < , , , , , , , ,1 198 > ,4 500 Total , Lønn, ledelses- og personalansvar Tabell 6.4: Årslønn 2012 med (ja) og uten (nei) ledelse/personalansvar Lønn (n) Ja Nei NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 20

21 Tabell 6.5: Årslønn med og uten personalansvar, noen utvalgte grupper. Bransje Lønn med personalansvar Lønn uten personalansvar Barnehage Handel og service Skipsverft og mekanisk industri Offentlig sektor Olje og gass Vekst- og attføring Tabell 6.6: Årslønn med og uten personalansvar, ut fra hvor mange en har ansvar for. Antall en har ansvar for Lønn (n) > Hva kan forklare lønnsforskjeller? NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 21

22 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 22

23 7 Hvor fornøyd er Lederne med lønna? Tabell 7.1: Hvor fornøyd er du med lønnen din? (n=2 962) Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken/eller Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Mann 6,6 34,8 41,0 14,5 3,1 Kvinne 7,0 33,3 34,5 19,4 6,3 Alle 6,7 34,3 38,7 16,1 4,1 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 23

24 Tabell 7.2: Vurdering av egen lønn, delt inn i fornøyd, verken eller og misfornøyd, bransjer med mer enn 100 svar. Bransje Andel som fornøyd med lønn % Verken eller % Andel som misfornøyd med lønn % Lønn i bransjen Barnehage 52,6 30,9 16, Handel og service 32,0 37,3 30, Bygg, anlegg, 43,0 42,1 14, m.m Olje og gass 49,9 37,2 12, Offentlig 44,2 33,3 22, virksomhet Skipsverft, 39,7 45,2 15, mekanisk, kjemisk industri Vekst og attføring 27,3 37,6 35, Alle 41,0 38,7 20, NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 24

25 8 Omfang og betaling for overtid Tabell 8.1. Har du arbeidet overtid? (Definert som utover 37,5 timer pr. uke. Dersom du jobber turnus eller deltidsstilling: Overtid utover fast avtalt arbeidstid.) Alternativ Prosent 2013 Prosent 2012 Ja 80,6 82,0 Nei 19,4 18,0 Tabell 8.2: Andel som oppgir at de har arbeidet overtid (2011) sammenliknet med de som må arbeide overtid (2010) (Ja) sammenliknet med de som ikke har (2011) eller ikke måtte (2010) arbeide overtid. Noen utvalgte bransjer, % (N>100) Bransje Ja (2013) Ja (2012) Olje og gass 82,8 85,3 Barnehage 88,1 88,6 Bygg, håndverk, 83,0 anlegg, bergverk Handel 92,9 92,7 Skipsverft, 80,1 80,7 10 mekanisk, teknisk, kjemisk industri Offentlig sektor 77,3 Vekst og attføring 56,5 55,8 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 25

26 Tabell 8.3: Hvordan kompenseres det for overtidsarbeid? (% av de som oppgir at de jobber overtid). Bransje Overtidsbetaling Annen Del av Lønn godtgjørelse fastlønn Lederne samlet 45,0 15,8 39, Lederne samlet, ,9 17,0 41, Avspasering som kompensasjon NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 26

27 Figur 8.2. Andel svar på spørsmål: Hvis avspasering, hvor mye får du avspasert i 2012 sammenliknet med tilsvarende andel i ,8 36,7 17,7 18,9 18,5 15,715,0 11,510,9 8,4 Alt > 50 % Halvparten < 50 % Ingenting Omfang av overtidsarbeid Tabell 8.4: Anslagsvis hvor mange timer overtid jobber du i gjennomsnitt pr. uke, %? Lederne samlet. Timer i uka Prosent (2013) Prosent (2012) timer 39,2 36, timer 27,8 26, timer 13,1 14, timer 9,5 10, timer 4,0 3, timer 2,1 2,8 7 > 20 timer 4,3 5,5 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 27

28 NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 28

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Innhold Noen definisjoner og sammenhenger Basert på basis

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved.

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer