Setter reiselivet øverst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Setter reiselivet øverst"

Transkript

1 Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv

2 Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) gjennomført av PERDUCO Tidspunkt for datainnsamling 15. mai juni 2007

3 Respondenter etter stilling Ordfører Rådmann Stabssjef Økonomisjef

4 Partitilhørighet, ordførere Ap FrP H KrF Sp SV Venstre Annet

5 Respondenter etter landsdel Oslo, Akershus og Østfold Hedmark og Oppland Buskerud, Vestfold og Telemark Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge

6 Potensial i ulike bransjer

7 Hvor stort potensial mener du følgende bransjer har for økt verdiskaping og sysselsetting i din kommune. Du bes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite og 5 er svært stort ,16 3,77 3,63 3,52 3,48 3,47 3,29 2,27 2,12 Reiseliv IKT Bygg og anlegg Varehandel Transport/logistikk Industri Primærnæringer Olje og gass Maritime næringer

8 Hvor stort potensial mener du følgende bransjer har for økt verdiskaping og sysselsetting i din kommune. Du bes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite og 5 er svært stort. Reiseliv 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 44 % 35 % Til sammen 79 prosent mener reiseliv har stort/svært stort potensial for økt verdiskapning og sysselsetting 25 % 20 % 15 % 14 % 10 % 5 % 0 % 6 % 1 % 1 % 5 (Svært stor) (svært lite) Vet ikke

9 Hvor stort potensial mener du følgende bransjer har for økt verdiskaping og sysselsetting i din kommune. Du bes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite og 5 er svært stort. Andel 5-svar (svært stort potensial) 50 % 44 % 40 % 30 % 23 % 20 % 17 % 15 % 15 % 15 % 14 % 11 % 10 % 9 % 0 % Reiseliv IKT Industri Varehandel Transport/logistikk Bygg/anlegg Primærnæringen Olje og gass Maritime

10 Hvor stort potensial mener du følgende bransjer har for økt verdiskaping og sysselsetting i din kommune Reiseliv stort/svært stort potensial - regioner 100 % 80 % 60 % 89 % 83 % 82 % 81 % 80 % 69 % Størst tro på potensial i Nord, minst i Østlandsområdet 50 % 40 % 20 % 0 % Nord-Norge Agder og Rogaland Hedmark og Oppland Oslo, Akershus, Østfold Trøndelag Vestlandet Buskerud, Vestfold, Telemark

11 Betydning for sysselsetting

12 Hvilken betydning har reiseliv, overnatting, servering og opplevelser for sysselsettingen i din kommune? Har det svært liten betydning, liten betydning, stor betydning eller svært stor betydning? 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 43 % 35 % Til sammen 59 prosent mener reiseliv har stor/svært stor betydning for sysselsettingen 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 16 % 6 % 1 % Svært stor betydning Liten betydning Vet ikke Stor betydning Svært liten betydning

13 Hvilken betydning har reiseliv, overnatting, servering og opplevelser for sysselsettingen i din kommune? Har det svært liten betydning, liten betydning, stor betydning eller svært stor betydning? Stor/svært stor betydning - regioner 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 71 % 62 % 62 % 60 % 60 % 55 % 38 % Trøndelag Agder og Rogaland Nord-Norge Oslo, Akershus, Østfold Buskerud, Vestfold og Telemark Hedmark og Oppland Vestlandet

14 Forhold som vil gi økt verdiskapning fra reiseliv

15 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Du bes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært liten betydning og 5 er svært stor betydning ,03 3,94 3,92 3,91 3,86 3,85 3,74 2, Økt markedsføring Bedre veier, jernbane, havner og/eller flyplasser Bedre internettsider Økt satsing på lokal mat og kultur Bedre koordinert samarbeid mellom kommunene Flere gjestesenger Bedre ivaretagelse og tilrettelegging kulturminner Økning i komm. årsverk

16 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Du bes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært liten betydning og 5 er svært stor betydning. Blant de som oppgir at reiseliv har stor/svært stor betydning for sysselsetting 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 86 % 82 % 78 % 77 % 74 % 72 % 69 % 32 % Økt markedsføring Bedre internettsider Økt satsing på lokal mat og kultur Bedre veier, jernbane, havner og/eller flyplasser Bedre koordinert samarbeid mellom kommunene Bedre ivaretagelse og tilrettelegging kulturminner Flere gjestesenger Økning i komm. årsverk

17 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Økt markedsføring - regioner 100 % 86 % 80 % 82 % 81 % 77 % 72 % 71 % 60 % 40 % 44 % 20 % 0 % Nord-Norge Vestlandet Agder og Rogaland Oslo, Akershus og Østfold Trøndelag Hedmark og Oppland Buskerud, Vestfold og Telemark

18 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Bedre veier, jernbane, havner og/eller flyplasser - regioner 80 % 75 % 70 % 72 % 71 % 70 % 68 % 67 % 62 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Buskerud, Vestfold og Telemark Vestlandet Trøndelag Oslo, Akershus og Østfold Nord-Norge Hedmark og Oppland Agder og Rogaland

19 72 % 72 % 67 % 60 % Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Bedre internettsider - regioner 100 % 80 % 88 % 83 % 60 % 54 % 40 % 20 % 0 % Nord-Norge Vestlandet Hedmark og Oppland Oslo, Akershus og Østfold Trøndelag Agder og Rogaland Buskerud, Vestfold og Telemark

20 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Økt satsing på lokal mat og kultur - regioner 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 78 % 77 % 74 % 72 % 71 % 65 % 58 % Nord-Norge Hedmark og Oppland Vestlandet Oslo, Akershus og Østfold Trøndelag Agder og Rogaland Buskerud, Vestfold og Telemark

21 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Bedre koordinert samarbeid i regionen - regioner 90 % 80 % 70 % 60 % 83 % 82 % 72 % 65 % 65 % 65 % 57 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nord-Norge Vestlandet Agder og Rogaland Hedmark og Oppland Trøndelag Oslo, Akershus og Østfold Buskerud, Vestfold og Telemark

22 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Flere gjestesenger - regioner 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 78 % 70 % 68 % 65 % 63 % 60 % 53 % Agder og Rogaland Vestlandet Buskerud, Vestfold og Telemark Hedmark og Oppland Nord-Norge Trøndelag Oslo, Akershus og Østfold

23 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Bedre ivaretakelse og tilrettelegging av kulturminner - regioner 74 % 72 % 70 % 68 % 66 % 64 % 62 % 60 % 58 % 56 % 54 % 72 % 68 % 65 % 63 % 63 % 62 % 61 % Trøndelag Agder og Rogaland Hedmark og Oppland Vestlandet Buskerud, Vestfold og Telemark Nord-Norge Oslo, Akershus og Østfold

24 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Stor/svært stor betydning Økning kommunale årsverk for fremme reiseliv i kommunen - regioner 40 % 35 % 30 % 36 % 35 % 34 % 34 % 25 % 25 % 24 % 21 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Nord-Norge Hedmark og Oppland Oslo, Akershus og Østfold Buskerud, Vestfold og Telemark Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag

25 Hvilken betydning vil følgende forhold ha for å øke verdiskapingen innenfor reiseliv, overnatting, servering og opplevelser i din kommune? Regionale karakteristikker Nord-Norge Ja til alt Oslo, Akershus, Østfold Lunken til alt Vestlandet Ønsker i størst grad økt markedsføring Buskerud, Vestfold, Telemark Ønsker bedre veier, jernbane, havner og/eller flyplasser Hedmark, Oppland Ønsker økt markedsføring og fokus på lokal mat og kultur Trøndelag Bedre samarbeid, kulturminner, internettsider og markedsføring Agder, Rogaland Flere gjestesenger

26 Kommuneledernes dom: Setter reiseliv fremst Reiseliv har stort, uforløst potensial over hele landet Potensial er ikke tatt ut Mange forhold viktige, men noen klare råd Har de samme ønsker og prioriteringer som næringen selv

27 Vårt råd: Ta reiselivet i bruk! Blant annet gjennom Fortsatt sterk satsning på samferdsel og infrastruktur tilgjengelighet er kritisk for reiselivet i distriktene! Markedsføringsløft nasjonalt og lokalt inkludert satsning på å gjøre småskala reiseliv bookbart på Internett Legge til rette for lokalt og regionalt samarbeid og koordinering. Virkemiddelapparatet må være lydhøre for næringen! Sikre reiselivets tilgang på kvalifisert arbeidskraft Støtte god lokal reiselivssatsing med nasjonale, regionale og lokale virkemidler Sikre trygge rammevilkår og legge til rette for økt lønnsomhet, investering og nyetablering

28 Lokalpolitikerens ansvar og muligheter Skaffe seg forståelse for reiselivets spesielle behov, og øke lokal/regional tilgang på kompetanse om dette Etablere kontakt med bedriftene! 2/3 av norske småbedrifter er aldri blitt kontaktet av sin kommune Tilbudene reiselivet etablerer skaper bolyst og er dokumentert sentrale for lokalsamfunn attraktivitet Fellesgoder som markedsføring og lokal infrastruktur skaper ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, og må ikke være reiselivets ansvar alene

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland 30.08.2013 8:21

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland 30.08.2013 8:21 Oppsummering spørreundersøkelse (Dato: 31. august 2013) Mener samferdsel og jernbane er viktigst for å snu trenden Full intercityutbygging og gode vei- og samferdselsløsninger er det viktigste for utviklingen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Feltperiode: 2. 13. oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim,

Detaljer

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 1. Status for Sørum Sørum er blant kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst siden årtusenskiftet. Kommunen

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Finnmark i kunnskapsøkonomien

Finnmark i kunnskapsøkonomien Finnmark i kunnskapsøkonomien Finnmarkskonferansen 2006 6.september 2006 Mandag Morgen v/terje Osmundsen, ansvarlig redaktør www.mandagmorgen.no terje.osmundsen@mandagmorgen.no Introduksjon 54,9% No Mandag

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer