BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista sm innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dkumentene legges ut på Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/05 05/00259 BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER Vadsø, Hauk Jhnsen rdfører

2 BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER Saksbehandler: Svein Tre Dørmænen Arkivkde: 08 Arkivsaksnr.: 05/00259 Saksnr.: Utvalg: Møtedat: 0040/05 Bystyret Frslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre tilkjennegir interesse g behv fr innføring av et verrdnet styringssystem utver dagens måleparametre. Vadsø Bystyre slutter seg til de valgte målemrådene sm viktige parametere fr en balansert styring. Vedlegg: BMS i et plitisk perspektiv fra seminar fr flkevalgte i Vadsø kmmune (Vedlegget er utdelt i frbindelse med flkevalgtpplæringen 11. april g vil gså bli utlagt på møte) Bakgrunn: Balansert målstyring er både et styringsverkstøy g et utviklingsverkstøy. Balansert målstyring er et verktøy fr å sikre en helhetlig styrig g utvikling av kmmunen. Innføring av et balansert målstyringssystem i Vadsø kmmune ble planlagt våren 2003 i tilknytning til det lederutviklingsprgrammet sm skulle iverksettes fra høst 2003 g frem til Under flkevalgtedagen 11. april d. å. ble det satt fkus på en ny plitikerrlle fr Vadsø kmmune. Her ble blant annet presentert et revidert plansystem i frhld til implementering av et balansert målstyringssystem. Vurdering: Tradisjnell styringslgikk antar at dersm en hlder det tildelte budsjett, så har en g ppnådd resultater g gjerne i frm av at en har gitt gde tjenester. Side 2 av 5

3 Det viktigste tegnet i tradisjnell målstyring er resultatfkus. Innføring av et balansert målstyringssystem er å implementere et styrings- g utviklingsverktøy sm kan måle på flere dimensjner en hva dagens system gjør. Balansert målstyring frutsetter et avklart frhld i frhld til kmmunens arbeidsgiverplitisk plattfrm g delegasjnsreglement. Dette tema er behandlet tidligere i bystyret i fm arbeidsgiverplitisk plattfrm g reglement. Et balansert målstyringssystem viser til at fkusmrådene sm velges bør være innenfr ulike perspektiver. En ensidig øknmisk fkus sier ikke ne m resultat fr brukeren. En frmålstjenlig tilnærming når en skal utvide et styringssystem, er å starte fra et relativt endimensjnalt system g utvide med flere perspektiv. Sm eksempel kan sies av Vadsø kmmune siden 2000 har nyttet KOSTRA sammenlikninger til styring. Deretter ble dette utvidet med nen brukerundersøkelser g kvalitetsmålinger gjennmført innenfr utvalgte tjenestemråder. De seneste 2 år har vi så i større grad fkusert på interne prsesser Fr deretter å fkusere på medarbeiderperspektivet i prsessene slik en ved nen anledninger nå har gjennmført siden prim Sentralt i et styringssystem vil være prduktiviteten g effektiviteten. Ressursfrbruk er således en knsekvens av at aktivitet utføres. Med andre rd betyr dette at gd aktivitetskntrll er gd kstnadskntrll. Effektiviteten defineres fte sm vår evne til å gjøre de riktige tingene riktig. I kmmunal sektr skiller man fte mellm; 1. Pririteringseffektivitet Ressursfrdeling mellm tjenestemråder i frhld til verrdnede plitiske mål g pririteringer 2. Frmålseffektivitet Realisere mål/sikre behvsdekning på lavest mulig innsatsnivå de riktige ppgavene fr de riktige brukerne. 3. Resultateffektivitet Frhldet mellm hvilke resultater sm ppnås g ressursfrbruk Dersm Vadsø kmmune skal ppnå en høyere effektivitet, er det således ikke bare et spørsmål m å gjøre mer fr samme øknmiske innsats, det vil si å gjøre tingen riktig. Vel så viktig er det å vurdere m det er de riktige aktivitetene sm utføres. Det er med andre rd mulig å bli mer effektiv ved å gjøre mindre. Et balansert målstyringssystem bør derfr gi ss kunnskap tilbake mkring disse frhld, slik at en plitisk g administrativt innehar slik kunnskap at riktig priritering kan gjøres. Side 3 av 5

4 Resultatindikatrene i et balansert målstyringssystem bør derfr Fange pp viktige frhld ved kvaliteten Måle det de skal måle. Være valide Bli tlket/frstått g målt på samme måte. Være pålitelige Oppleves sm relevante g fruktbare av målgruppen Sammenliknbare på tvers av virksmheter Gi et gdt grunnlag fr å drøfte tjenesteutvikling g kvalitetsfrbedring Vadsø kmmune har administrativt gjrt flere øvelser fr å finne gde verrdnede måleparametre fr vår rganisasjn. Disse måleparametre er g gitt bystyrets representanter til refleksjn under seneste flkevalgtesamling. Bystyret inviteres nå til å mene ne videre m prsessen. Frem til nå følger 4 uttalte måleparametre. Likeledes har det vært arbeidet mye mkring systemppbygningen av dette. Systemet beskriver 3 nivåer. Det verrdnede målemråde (måleparameter). Her er freslått 4 mråder. Deretter beskrives hvert målemråde med kritiske suksessfaktrer. Disse kan ha ulik antall pr mråde. Enhver kritisk suksessfaktr skal så deretter utarbeides med fkus på indikatrer/målemetder g sammenheng til fkusmrådene/suksesskriteriene. Skissert er systembeskrivelsen sm følger: 1. Måleparameter a. Kritiske suksessfaktrer, KSF i. Måleindikatr I prsessen mkring måleparametre g kritiske suksessfaktrer har samtlige ansatte i vadsø kmmune i uke 19 deltatt. Likeså fått rientering m systemppbygningen. Side 4 av 5

5 Dett gir følgende sammenstilling pr. dat med hensyn til måleparameter KSF g indikatr Måleparameter Kritisk suksessfaktr Måleindikatr Samfunnsutvikling 1.Basistjenester g infrastruktur 2. Meningsfullt liv (kultur, fritid, hbbies) 3. Arbeid næringsutviking Bruker 1. Hva skal til fr at brukerne er med på tilbudsiden? 2. Hva skal vi gjøre fr å finne ut hvrdan brukerne pplever tilbudet. 3.Avklaring m hvrfr det er viktig å fange pp hva brukeren mener m tilbudet vi gir. 4.evaluere etter at brukerne har sagt m hvrdan de pplever tilbudet/tjenesten. 5.En evaluering må ende ut i en krrigering av tilbudet/tjenesten sammen med brukerne. Organisasjn g læring 1: Medarbeidertilfredshet - Trivsel - Kmpetanse - Medvirkning 2: Omstillingskmpetanse - Kunnskap m mål g retning - Evne g vilje til mstilling - Samarbeid på tvers av virksmheter Øknmi 1. Samsvar mellm mål g rammer 2. Medvirkning Den videre administrative prsess tenkes avsluttet månedsskifte nvember/desember. Til denne tid skal det arbeides ytterligere med innføring i bruk av indikatrer g målemetder. Likeså sammenheng til fkusmrådene/suksesskriteriene, før så prsessen lukkes. Svein Tre Dørmænen rådmann Side 5 av 5

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer