STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006"

Transkript

1 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars Rapprten sendes per pst til: Familieprsjektet, Nasjnalt kmpetansesenter fr læring & mestring ved krnisk sykdm Aker universitetssykehus HF, 0514 Osl Og per e-pst til: Vedlegg: Aktivitetsplan med resultatppnåelse.

2 Krt beskrivelse av tiltaket: Lærings- g Mestringsenheten ved Helgelandssykehuset M i Rana har i 2006 fått kr ,- i tilskudd til Familieprsjektet. Hvedmål fr Familieprsjektet er å få i gang tilbud til brukergrupper sm har signalisert et behv fr mestringstilbud i lkalmiljøet. Familieprsjektet skal stimulere til samarbeid på tvers av etat g nivå g fremme et likeverdig samarbeid mellm fagflk g brukere / pårørende i tråd med Standard metde fra Nasjnalt Kmpetansesenter. Disse delmålene ble satt fr 2005: Delmål 1 Å videreføre arbeidet i samarbeidsgrupper sm skal jbbe med familien sm målgruppe. ADHD Barn med vervektsprblematikk 2 Å undersøke behv g muligheter fr å skape møteplasser fr freldre til barn med CP / funksjnsnedsettelse. 3 Stimulere til kmpetanseheving innenfr mråder sm er nye / utfrdrende, g hvr det er nødvendig g hensiktsmessig med faglig ppdatering. Barn med vervektsprblematikk 4 Utvikle / utvide samarbeidet med primærhelsetjenesten Utvikle samarbeidet med primærleger Utvikle samarbeidet med helsesøstertjenesten 5 Deltakelse på LMS-samling ved NK-LMS uke Investering i teknisk utstyr sm prsjektr g PC. Framdrift: Prsjektplan med aktivitetsplan har vært styrende fr framdriften i prsjektet. Se vedlegg aktivitetsplan fr krtfattet beskrivelse av ppnådde resultater.

3 Resultatrapprtering g -vurdering: Delmål 1: Eksempel på et vellykket tilbud: Tilbud fr freldre til barn med ADHD / ADD. Vi har gjennmført 2 kurs i Gjennmføring: 2-dagers kurstilbud med tema ADHD hva er det?, g Å leve med ADHD særlig fkus på sklesituasjnen. Ressurspersner i kurset er barnepsykiater g leder fr PPT. Barnepsykiater rienterer m sykdm g behandling, men legger gså str vekt på at freldrene skal frstå sine barns reaksjner. Han belyser hverdagen g hverdagsprblematikken på en måte sm flk kjenner seg igjen i. Leder fr PPT legger særlig vekt på sklesituasjnen g de muligheter g rettigheter familiene har fr samarbeid med sklen. Vi har gså med brukerrepresentanter; den ene er ei mr sm setter fkus på å ha et barn med ADHD, g særlig vektlegger veien fram til å få en diagnse. Det andre er ei vksen dame sm selv har ADHD g sm frteller m sin ppvekst g hvrdan det er å leve med sykdmmen sm vksen. Kursleder er klinisk pedagg fra BUP. Gruppearbeid vektlegges begge dagene fr at freldrene skal få delt erfaringer med hverandre. Str behv fr å treffe andre i samme situasjn. I etterkant av kursene har vi startet 2 stre samtalegrupper. Antall deltakere: Ca. 45 freldre / fresatte på hvert kurs (ttalt 90 stk.) Knkrete tilbakemeldinger på faglig innhld i kurset: - gd infrmasjn m ADHD generelt, - Bra innlegg skulle hatt et innlegg neste dag gså slik at vi kunne stille spørsmål sm har dukket pp, - mer tid både til fredrag g spørsmål, - legen er lett å frstå g frklarer ting slik at det er lett å få med seg, - flkelig presentasjn lang fartstid gir masse erfaring, lærte meg hvrdan løse knflikter g hvrdan barnet pplever ting, - veldig lærerikt men klarte ikke å gjennmgå alle frventningene våre- spesielt ksthld g andre alternative behandlingsfrmer. - bra å få ideer m hvrdan man kan samarbeide med sklen, - best å høre hvilke rettigheter freldre / unge har i frhld til skle, - gd dialg mellm ressurspersn g freldrene fikk svar på spørsmål på praktiske prblemer, fikk infrmasjn m ting jeg ikke var klar ver, f. eks i f.h.t. tilrettelegging/pplæringsplan på sklen,

4 Knkrete tilbakemeldinger på brukerpresentasjnen: - lærerikt å høre hvrdan det ppleves fra en sm har diagnsen, - ble sterkt følelsesmessig, - tøft, - hun har mange ressurser sm vi sm freldre kan lære mye av, - jeg kjenner meg igjen, - fr å lettere lære barna sine å kjenne med ADHD var dette innlegget gull verd å få med seg jeg ønsker å frstå mitt barn bedre g det fikk en j tips fr å få til, - ærlig g usminket virkelighetsbeskrivelse, - kjempebra g viktig, - enda bedre., - interessant å høre hvrdan det ppleves å ha ADHD sm vksen det er j ne å tenke på i frhld til sitt eget barn, - veldig gd g det treffer kjempegdt, - meget interessant hun gav mye av seg selv viktig sm likemann Hva har vært den viktigste erfaringen / pplevelsen fr deg med dette kurset? 14 besvarelser ppgir å treffe andre i samme situasjn sm det viktigste med kurset 5 besvarelser ppgir ideer til prblemløsning sm det viktigste med kurset 6 besvarelser ppgir å få ny kunnskap m ADHD sm det viktigste 1 besvarelse ppgir at han har fått mer respekt fr å leve med ADHD sm det viktigste Gjennmsnittlig ttalt scre på kurset (skala fra 1-5): 4,3 peng (5 er best). Refleksjner hvrfr ble dette så bra?: Målgruppen er sultefret på læringstilbud i nærmiljøet. Gruppa har strt behv fr å møte andre - å utveksle erfaringer. Vi har nådd fram til mange med invitasjn til kurs gjennm saksbehandlerne på BUP g PPT. Vi har gde faglige ressurspersner g engasjerte brukerrepresentanter. Pedaggisk gdt kurs frdi samtalen g dialgen vektlegges. Minimalt med verhead g andre hjelpemidler. Delmål 1 barn med vervektsprblematikk. Etablert sm eget prsjekt med øk. støtte gså fra Fylkesmannen i Nrdland. Fikk navnet Barn i likevekt. I dette prsjektet sm er et samarbeid mellm Helgelandssykehuset, Rana Kmmune g erfarne freldre har vi gjennmført: - freldrekurs - 8 samlinger à 3 timer høsten treningstilbud til barn i gruppe 1 time pr. uke skleåret 2006/ Fagknferanse med erfaren bruker, barnelege g klinisk ernæringsfysilg fra Nrdlandssykehuset 4. sept 06. Over 30 deltakere - Fagdag med psyklg fra St. Olavs hspital 28. nv 06. Over 20 deltakere.

5 Prsjektet videreføres til 2007 med nytt ppstart av freldrekurs g treningstilbud til nye barn høsten -07. Delmål 3, 4, g 6 er gjennmført g målene er nådd slik sm beskrevet. Delmål 5 ble ikke gjennmført av praktiske årsaker. Delmål 2 er videreført til prsjektplan fr 2007, g her kan vi vise et eksempel på ei utfrdring: Det har vært vanskelig å nå målet fr denne gruppa frdi målgruppa fr delmål 2 er særlig vanskelig å kmme i kntakt med. CP-freningen har ikke lkallag i vårt distrikt. Vi har ei frening sm heter freldrefreningen fr funksjnshemmede barn g ungdm, men denne har hatt liten aktivitet de siste årene. Ungene er blitt vksne. Habiliteringsteamet i sykehuset har heller ikke utstrakt kntakt med familier i nærmiljøet til sykehuset. De har mest ppdrag i perifere kmmuner g kjenner derfr ikke freldre sm her ville være naturlig å samarbeide med. Helsestasjnen har ansvarsgrupper tilknyttet det enkelte barn, men helsesøster kjenner ikke til at det finnes grupper hvr disse familiene treffer hverandre. Medisinsk blir de strt sett fulgt pp ved regin- eller sentralsykehusene. KONKLUSJON: Hvedsatsningen i år har vært familier med ADHD g familier med barn med vervekt. Begge tilbudene har i 2006 blitt gjennmført med str ppslutning blant både deltakere g ansatte. Begge tilbudene frutsetter et nært samarbeid mellm brukere, sykehus g kmmune fr å være gjennmførbare, men tilbudene er likevel svært frskjellige g samarbeidet fregår helt ulikt. Det er spennende å arbeide med å skape læringstilbud til brukergrupper sm ikke har så mye tilbud pr. i dag, g hvr nye samarbeidsfrmer må prøves ut. Begge disse tilbudene har mulighet fr å videreføres etter prsjektslutt så fremt ikke den faglige ressurssituasjnen i sykehus g kmmune bygges ytterligere ned. Når faglige g øknmiske pririteringer må gjøres i helsevesenet står dessverre ikke pplæring av pasienter g pårørende sterkest!

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer