SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber

2 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene er lite kjent g anerkjent. Det er en kjensgjerning at de fleste virksmheter går utenm det ffentlige pplæringssystemet når de skal utvikle sine medarbeidere, g har etablert egne interne skler, fr eksempel Lysthuset i Bhus, ICA-sklen sv. Flere internskler legger gså til rette fr at utvalgte medarbeidere skal få ta fagbrev, da sm ftest i samarbeid med en ekstern partner, sm kjenner kmpetansemålene g dermed kan sørge fr at pplæringen er i tråd med disse. Det er så å si ingen kntakt eller samarbeid mellm det ffentlige tilbudet g internsklene i virksmhetene. Undersøkelser viser at det er mr sm er pådriveren til det valget 15-åringer tar når de skal velge retning på videregående. Derfr er det viktig å påvirke mr slik at hun er innstilt på at 15-åringen skal velge salg/service, i tillegg til 15-åringen selv g ikke minst, myndighetene. «Å ta en master» tar mer g mer ppmerksmheten, ne sm fører til mindre fkusering på en mer praktisk karriere, sm salg g service er. Arbeidsgruppens mandat: Mandatet til arbeidsgruppen var å lage mdeller sm skal brukes aktivt fr å endre fagpplæringen slik at den a) er tilpasset varehandelens ulike behv g b) kmmuniserer bedre g tydeligere til elever g deres fresatte. «Hvrdan få Jachim g mr til å velge varehandel sm karrierevei». Arbeidsgruppens ppdrag: Å lage frslag til en pplæringsmdell sm er fundert på varehandelens pplærings- g rekrutteringstradisjner g derigjennm lage et tilbud til elever i videregående pplæring der virksmhetene g myndighetene spiller på samme lag. Og å gjøre tilbudet attraktivt fr 15-åringen (heretter kalt Jachim). Fristen ble satt til 15. august hvr mdellen skulle presenteres på den nasjnale knferansen fr kvalitet i fagpplæring, i Trmsø 12. september Arbeidsgruppen: I april 2014 ble det gjennmført en wrkshp i Virke med representanter fra varehandelen, LO, nasjnale g reginale utdanningsmyndighetene, samt fra Virke, sm hadde ansvaret fr å lede arbeidet. Målet med møtet var å sette sammen en arbeidsgruppe, samt få «alt på brdet». Hvrdan fungerer det ffentlige fagbrevet per i dag? Hva er utfrdringene med dagens fagbrevutdanning? Hva finnes av interne skler? Hva kjennetegner de interne tilbudene? Hvilke karrieremuligheter finnes internt i kjedene? Hvrfr skal Jachim velge varehandel? Dette ble et spennende møte med mange gde innspill fra alle parter. I møtet ble det dannet en arbeidsgruppe med str deltakelse fra virksmhetene. Samtlige ppmøtte representanter virksmheter ønsket å være med i gruppen. Arbeidsgruppen hadde sm mål å gjennmføre tre halvdagsmøter g ble sammensatt slik: Representanter fr bedrifter i varehandelen Kjøpmannshuset ICA-sklen Plantasjen Hennes g Mauritz Jernia Clas Ohlsn 2

3 Representant fra Virke Representant fra LO Representanter fra nasjnale g reginale utdanningsmyndigheter Arbeidsgruppen ble ledet av Virke Oppsummering etter wrkshp en: I wrkshpen i april ble det etablert et fremtidsbilde, sm ble et bakteppe fr det videre arbeidet. Drømmebildet, sm vi gså kalte det, er en førsteside i Aftenpsten 7. april «Ungdm strømmer til varehandelen» Deltakerne i wrkshpen ble gså utfrdret til å diskutere Jachims muligheter dersm han velger varehandel sm karrierervei. En av gruppene km frem til følgende stikkrd: øknmi karriere lidenskap Og her er resultatet fra gruppene ttalt sett: Mange stre kjeder Hele landet sm arbeidsplass Lønn under utdanning Karrieremuligheter rask karriereutvikling Jbber med g fr mennesker kunder g klleger Å kunne butikk gir mange muligheter Internrekruttering gir karrieremuligheter Str bredde "fra gulv til leder" Sikker arbeidsplass Selvstendig jbbing Veien blir til mens Jachim går 3

4 Lett å få erfaring gså innenfr HR Frdel med å starte på "gulvet" du pplever relevans i karriere g pplæring Du kan jbbe med din interesse, eks musikk, klær, sprt mv Jbber under utdanning slipper studielån Trainee-rdninger Gd internpplæring Flere alternative fagfelt Kan ta påbygg på videregående skle fr studiekmpetanse (etter fagbrev) Fleksibel arbeidstid Lære på en annen måte enn sklebenken Varehandel først sm base fr videre utvikling; lgistikk, salg, innkjøp, markedsføring, ledelse, HR mm Kjenn etter hva du har lyst til, g innhent råd fra alle i familie, venner g mkrets! Det er flere utviklingsmuligheter enn de man kjenner til Internasjnale selskaper med mange muligheter Start på gulvet slik at du lærer hele virksmheten å kjenne Hvilken mulighet har du fr videre utvikling (dette vil mr gjerne vite mer m) Veien kan bli til mens du går, du må ikke ta alle valg med en gang. Også nen utfrdringer: Synliggjøring av bransjen Jachim må innhente råd inkludert mr (vet lite m varehandel) Mange er i bransjen sm ekstrahjelp klarer ikke helt å synliggjøre alle frdelene i varehandel Arbeidsgivere har et ansvar fr å ta gdt imt ekstrahjelper mht kntrakter mv Et paradks at få tar fagbrev Det km tidlig frem en stlthet blant representantene fr virksmhetene ver hva de har bygget pp av internsklene i de ulike bedriftene. Det var det viktig å få frem slik at dette kunne tas med inn i frslaget til ny fagbrevmdell. Hva finnes av pplæringstilbud ute i virksmhetene? Hvilke karriereveier finnes? Her er nen av svarene: Opplæringsplan/pplæringsprgram fr nyansatte E-læring inkl tester 3-D salgskurs Salgstrening Opplæring i regi av leverandører Regnskap/øknmi fr butikksjefer Talentprgram 4

5 Lederutviklingsprgram Fagbrev Praksis med fadder/veileder Egen pplæringsplan fr sesngansatte "Min side" egen CV, differensierte pplæringsprgram mht rlle/kmpetansekrav Fagkurs/prduktkurs eks sikkerhet, prduktkunnskap, trygg mat, ferskvare mm Internt fagbrev handelsbrevet Plukk g miks kurs Skulder til skulder pplæring Tester fr "eldre" arbeidstakere fr å sikre at de har nødvendig kmpetanse Interne verdibaserte kurs (kulturbygging) Mini-MBA (attraktivt lederprgram få deltakere) Krav m å dele kunnskap etter kurs Internpplæring av erfarne medarbeidere Må-ta-kurs Kan-ta-kurs Infrmasjnsfilmer Teamlederkurs Funksjnspplæring Praksis-i-butikk Arbeidsgruppens videre arbeid: Første møtet i arbeidsgruppen var 27. mai Drømmebildet ble tatt frem g vi begynte med å diskutere hva sm må skje fr at drømmebildet skal bli til virkelighet. Det ble gde diskusjner, spesielt rundt dette med status g stlthet. Det er en kjensgjerning at å jbbe i varehandelen ikke representerer str status, men gruppen mener at bransjen selv kan gjøre ne med dette. Så her er ppsummeringen av hva arbeidsgruppen mener må på plass fr at avisverskriften blir en sannhet: 1. Det er skapt STOLTHET rundt å jbbe i varehandelen Å kmmunisere på g gjennm mange arenaer der våre medarbeidere/målgrupper er, f.eks. YuTube, film, reklame, aviser, tv, reality Å frske på hva sm gjør medarbeidere i varehandelen stlte Å tydeliggjøre karrieremulighetene Å markedsføre karrieremulighetene Å kåre vinnere g å feire Å være en prfesjnell g attraktiv arbeidsgiver (bedriftene selv) Å ta vare på ungdmmene g få frem det beste i dem 2. Vi har klart å skape en enda mer POSITIV KULTUR internt i bedriftene g eksternt Kulturen internt i kjedene er sterk, inkludert «passin» fr varegruppene Bransjen har blitt langt mer åpen det er ingen frykt fr å dele kmpetanse lenger 5

6 Felles hldninger på tvers av bedriftene g felles frmalisering. Fått brt gammel kultur Blitt enige m hva vi vil ha g har dyrket dette på tvers av bransjer Eksternkultur «passin» fr bransjen g varehandelen skapt sammen! (Knkurrenter imellm, til g med!) Bransjen tatt grep m å skape felles psitiv hldning til fagutdanning/lærlingerdning Butikkledere g eiere synes det er smart å utdanne medarbeiderne at det er en investering g ikke en ekstra lønnskstnad Disse fire aktørene har vært premissgiverne fr at vi har nådd målet: Kjedsklene Sklen (fellesfagene) Butikkleder (lederansvar) Opplæringskntrene Sklen har stått fr fellesfagene, f.eks. matte, nrsk, engelsk, sm utgjør ca 50 % av tiden - sm tidligere. Lærerne i sklen har vært nysgjerrige g har hspitert i kjedesklene/bedriftene fr å få kunnskap m hva behvene er. Man har fått et felles begrepsapparat. Alle snakker m bruttfrtjeneste (ikke avanse). Erg; praksisrettet fellesfagene der det har vært naturlig. Flere fra kjedesklene har vært inne i sklen g hldt undervisning m enkelte temaer. Kjedesklene har utviklet ca. 40 mduler (prgramfag). Nen har kjedesklene laget felles, mens andre er spesialsøm til den aktuelle bedriften, eks e-cmmerce (netthandel) Elevene har kunnet velge mellm disse 40 mdulene, men må ha bestått minimum 20 av dem. Butikkene har tilpasset sine vaktlister til at det er x antall lærlinger inne. Det har krevd ne mer fleksibilitet. Kjedesklene g sklen har sammen laget et enkelt pplæringsprgram fr butikklederne fr at han/hun skal være en bedre leder fr «studentene» g sørget fr at dette har blitt vellykket. I gamle dager (før 2015), var det fte slik at lederne frventet at «nen andre» skulle sørge fr at eleven var mtivert g hadde nødvendig kmpetanse da han/hun startet i butikken. 6

7 Hindringer, klke spørsmål g kmmentarer I tillegg til å se muligheter fr Jachim g varehandelsbransjen, ble det klart at det gså er nen utfrdringer g freløpig ubesvarte spørsmål sm må diskuteres g vurderes før frslag til mdell lages. Disse ble ppsummert slik: Undervisningsfrm: hvr mange timer jbb versus skle? Hvr mange timer på sklen, fysisk, kntra nettet g ssiale medier? Kundeservice er viktig, uansett kjede. Det ble sagt, at å være blant andre elever på sklen, g måtte frhlde seg til andre (ssialt), er en verdi i seg selv, g må tas hensyn til. Trene trenerne butikksjefer tar seg av lærlingene. Lederne må tas tak i. Dette kan vurderes å gjøre felles. Hvilke medarbeidere kan vi bygge? Verdt investeringen? Service et fellesfag? Firmakulturen mye er trlig felles. Finne fellestrekkene g se hva sm er igjen. Elevene blir kjent med selve kulturen når de begynner i den aktuelle bedriften. Må definere et gdt innhld g planlegge g gjennmføre et gdt innsalg til rådgivere g andre «myndighetspersner». Intervjue elevene sm står fran valget (Jachim) g høre hva sm skal til fr at han velger varehandel sm retning. Intervjue dem sm allerede har valgt g høre hva sm trigget dem til å bli selv m de begynte sm mange andre, sm ekstrahjelp i tillegg til sklen. Beste praksis! Nå frem til alle uansett karakterer; få dem til å vurdere tjenesteytende næring fremfr andre studier. Er jbben jeg får etter fagbrevet til å leve av? «Alle» vil bli russ hvrdan skal vi få til det gså fr dem sm velger yrkesutdanning? Hvr mye er felles i kjedesklene. Er det en verdrivelse å si at vi er så spesiell? Hva betyr samarbeid på tvers fr knkurransesituasjnen? Medarbeiderne sm utgjør frskjellen, sier vi Hvr er berøringspunktet mellm fellesfagene g prgramfagene? «Det blir verre g verre», uttaler en butikksjef. «Nå verken kan de ne, eller er mtiverte - de vi får inn i butikken» «De sm velger yrkesfag er mer mtivert fr yrket» Det sm ble nkså klart, er at det er mange likheter i internsklene g sm med frdel kan samkjøres inn mt et fagbrev. Kmmunikasjn/samarbeid kjedeskler, myndigheter g pplæringskntr Samarbeidet mellm kjedeskle, videregående skle g pplæringskntr ble diskutert. Representantene fra kjedesklene innrømmet at de er lite kjent med hva pplæringskntrene gjør. Anne Hegdahl, leder fr FOSS, freningen fr pplæringskntrene i salg g service, hadde en gd gjennmgang av deres rlle. Anne Lervik rienterte m ulike linker, f.eks. Det ble nkså klart fr gruppen at manglende samarbeid skyldes delvis manglende kmmunikasjn, g erg manglende samarbeid. Denne kunnskapen ble tatt med inn i det knkrete arbeidet med å lage frslag til mdell. 7

8 Kmpetansemålene i salgsfaget versus innhldet i kjedesklene En nyttig øvelse var det å liste pp kmpetansemålene g se på hva kjedesklene kan tilby fr å ppnå målene. Se tabell nedenfr. (Kjedesklepplæringen kan gså i nen grad tilfredsstille kmpetansemålene fr VG 1 g VG 2). Kmpetansemål fr pplæring i bedrift (etter Vg3) Mål fr pplæringen er at lærlingen skal kunne -gjøre rede fr egen bransje, bedriftens rganisering, persnalplitiske retningslinjer, frretningsplan g rammebetingelser -vurdere, velge g bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens prdukter ut fra markedets behv, bedriftens prfil g gjeldende regelverk -yte service i salgssituasjner -gi infrmasjn m bedriftens prdukter sm kan imøtekmme kundens behv -markedsføre g tilby prdukter til kunder i ulike markeder -vurdere, velge g bruke salgsmetder tilpasset markeder, kundegrupper g salgssituasjner -planlegge g gjennmføre salg g mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner -infrmere m kundens rettigheter ved kjøp av prdukter g tjenester g behandle klager g reklamasjner i samsvar med gjeldende regelverk -vurdere tiltak sm kan bedre mløpshastigheten på prduktsrtimenter -vurdere hvrdan inntekter g kstnadsfaktrer kan påvirke prdukters lønnsmhet -planlegge g bruke bedriftens pris- g rabattplitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsmhet -beregne g dkumentere inngående g utgående merverdiavgift ved kjøp g salg av varer g tjenester -vurdere tiltak sm kan bedre det øknmiske resultatet av en salgs- g markedsaktivitet -bruke digitale verktøy i salgsarbeidet -bruke systemer g rutiner fr bestilling g mttaks- g dkumentkntrll -beregne priser g utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsmhet -planlegge, utføre g dkumentere arbeidsppgaver i samsvar med bedriftens planer fr salgs- g markedsaktiviteter, regelverk fr helse, miljø g sikkerhet, -internkntrll g etiske retningslinjer -vurdere hvrdan inntekter g kstnadsfaktrer kan påvirke prdukters lønnsmhet -arbeide etter regelverk g avtaler sm regulerer arbeidsfrhld i salgsfaget, g gjøre rede fr arbeidsgiverens g arbeidstakerens plikter g rettigheter -håndtere penger g dkumenter ved kntant- g kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner g gjeldende regelverk Internsklenes kurs g tilbud Generiske fag: Visjn g verdier Basic butikkdrift Service-/handlepplevelsen Salgstrening Frbrukerjuss Butikkøknmi g øknmistyring Excel Varebestillingskmpetanse Prissetting Plakatering Kampanjer planlegging g gjennmføring Lyssetting Svinn Etikk g frretningsskikk Knsepter 8

9 -planlegge, utføre g dkumentere arbeidsppgaver i samsvar med bedriftens planer fr salgs- g markedsaktiviteter, regelverk fr helse, miljø g sikkerhet, -internkntrll g etiske retningslinjer -bruke digitale verktøy i salgsarbeidet Franchisedrift Arbeidsrett Persnalledelse Rekruttering Lønn- g bemanningskmpetanse HMS Internkntrll Brann g førstehjelp Ran g sikkerhet Ledelse Trenerutdanning Presentasjnsteknikk IKT systemer Bransjespesifikk eks dagligvare Ferskvareskle Frukt- g grøntskle Matsikkerhet Kjølesystemer Utøve alderskntrll På vei til en ny mdell Prsjektledelsen hadde før siste møtet i arbeidsgruppen den 18.8., sendt ut et frslag til ny mdell, basert på alle innspill g diskusjner i arbeidsgruppemøtene. Etter ytterligere fredling i gruppen, ble frlaget til ny mdell gdkjent av gruppen, se vedlegg. Kmmentarer/innspill til mdellen: Navnet «Service g Samferdsel» ble freslått erstattet av «Varehandel». Dette vil utelukke nen grupper, f eks bank g frsikring. Dette kan løses ved å benytte «Handel» i stedet. Trlig kan gså dette navnet virke mer attraktivt fr målgruppen. Under faget Kmmunikasjn/frmidling ble service-begrepet trukket inn sm et viktig punkt. Visjn g verdier er gså et tema sm gruppen mener må med, samt etikk g mral (vi bedriver handel). Å gi elevene et kmpetansebevis etter år 3, ble diskutert. Hvem skal stå fr dette kmpetansebeviset, myndighetene eller bedriftene? Ev russefeiring har kmmet på agendaen i hvert møte, inkludert i wrkshpen. Nen mener at de sm velger fagutdanning gså bør få bli russ g at det kan utjevne frskjellene mellm dem sm velger studiespesialisering g fagutdanning. Denne «kngstanken» ble vi enige m at ungdmmene selv må mene ne m. Internasjnalisering en mulighet! Grønn kmpetanse, sm er et strt mråde internasjnalt, ble nevnt sm et mulig tema å internasjnalisere. Green skills, sm det heter i England, kan ev kmbineres med engelsk på VG1, ev 9

10 med innlagt studiebesøk i England. Det finnes både gde g stre internasjnale nettverk å samarbeide med. Prsjekteksamen i år 3: Gjøres i - g fr bedrift. Denne kan dreie seg m at lærlingene får et ppdrag i bedriften m å gjennmføre en kampanje/sesngaktivitet (f.eks. innen mrådet frukt g grønt). Å lage/styre en slik type aktivitet kan by på nen praktiske utfrdringer, f.eks. i H&M, der alt er kjedestyrt, g alt skal være i henhld til maler g retningslinjer. Kjedeskle gså inn i VG 1 Ne kjedesklepplæring må legges inn i VG1, frdi det er nen kurs sm er pålagt før man kan praktisere, fr eksempel HMS, Trygg mat mm. Veksling skle/bedrift: Slalåm mellm skle g bedrift er utfrdrende. På VG1 kan det være en gd plan at bedriftene får legge pp, i tett samarbeid med lærerne, til én dag i bedrift per uke. Flere bedrifter har en eller annen frm fr hspitality-prgram fr egne medarbeidere, sm kan kpieres. Det ble en diskusjn m elevene skal bytte bedrift etter VG1. Knklusjnen ble at det må være slik at bedrifter g elever sm får et gjensidig psitivt samarbeid, frtsetter dette gså i VG2. Læring i bedrift på VG2: fire + fire uker, ble diskutert sm et gdt alternativ. Bytter du lærested, må du ta det grunnleggende pplæring først, fr å få versikten i bedriften. Kan derfr være en ne mer utfrdrende mdell fr bedriftene. Hvrdan krdinere vekslingen, bedrift g skle. Hvem skal ha ansvaret, bedriften eller sklen? Opplæringen må gjøres attraktiv gså fr bedrift. Anne Hegdahl har gd erfaring med at andre enn leder har ansvaret fr pplæringen av lærlinger. J lenger ned i rganisasjnen, j bedre, er hennes erfaring. Disse medarbeiderne tar ppgaven svært alvrlig g ser på dette sm utvikling/status. Kmpetanseprgram fr instruktører: Det er laget et nytt kmpetansprgram fr instruktører sm skal jbbe med pplæring av lærlinger. De må blant annet ha gd frståelse fr, aller helst «eie» læreplanene, g vite hva lærlingene skal læres pp i i bedriftene. Prgrammet er et tilbud fra Fylkeskmmunen g er gratis. Det ble diskutert m avlønning av instruktører, g at det kan ppleves sm m instruktørene vertar ne av ansvaret til Fylkeskmmunen, uten øknmisk vederlag. Dette er trlig ikke ne prblem fr instruktørene selv, sm synes dette er interessant å få være med på, men lederne, spesielt i franchisebutikker, kan ha prblemer med å se på dette sm annet enn en utgiftspst. Dette må vi derfr sammen sette ss ned å lage en argumentasjnsrekke fr slik at det blir frstått sm det det er, en investering i lærlinger, g i tillegg bygging av internkmpetanse. Hvrdan kvalitetssikre bedriftene? Fylkeskmmunen gdkjenner lærebedriftene. Nen hvedmråder kvalitetssikres litt ekstra (mråder sm er tilnærmet like i de ulike bedriftene). Hvrdan dette skal gjøres, må diskuteres g knkluderes senere. Fra fagpplæringsløp til studiespesialiseringsløp? Kan man avbryte fagpplæringen fr å gå ver til studiespesialisering? Ja, men fagpplæringen skal være SÅ gd at kun et fåtall (ingen!) ønsker å gjøre dette Hvilke av vernevnte spørsmål bør kvalitetssikres hs ungdmmene/målgruppen: 10

11 Begrepet Varehandel eller Handel? Ev russefeiring/feiring, etter år tre? Selve mdellen? Hvilke synergier ser gruppen av å få til et bedre samarbeid med sklen? Tydelige rammer g innhld lettere å selge internt. Vi får kntrllen. Økt status fr fag g karriere samt stlthet Prfesjnalisering av fag/utdanning Plantasjen g sklen har etablert 50/50 % stilling til etterfølgelse!? Veksling elever versus lærere i skle/bedrift 11

12 Vedlegg: Frslag til ny mdell innen faget service g samferdsel nå (Vare)Handel!? 12

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Salgsfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer