Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar"

Transkript

1 Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek

2 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets ppgaver. Hva kan kmpetansesenteret bistå med? Ny gdkjenningsrdning fr persner uten verifiserbar dkumentasjn, NVD. 2

3 Ny rganisasjnsmdell innført april

4 Kmpetansesenterets ppgaver & tjenester 1. Gdkjenningsfaglig arbeid - Generell gdkjenning etter søknad fra enkeltpersner - Råd til læresteder, andre myndigheter g arbeidsgivere 2. Infrmasjnsppgaver - Infrmasjn m ulike gdkjenningsrdninger - Infrmasjn m EU-direktivet m gdkjenning av yrkeskvalifikasjner - Infrmasjn m utdanningssystemet i Nrge g andre land - Nasjnalt kvalifikasjnsrammeverk (ppgave under etablering) 3. Nasjnale fellesppgaver - Veiledning, krdinering g pplæring (verfr UH-sektren) - Frvaltning av GSU-listen - Utredning/rådgivning knyttet til gdkjenningsfeltet g internasjnalisering av utdanning generelt (verfr KD, aktører i UH-sektren g evt. andre. 4

5 Individuelle søkere til NOKUT Individuelle brukere med spørsmål vedrørende gdkjenning ifm arbeid g/eller studier Utdanningsinstitusjner Hjelpeapparatet tilknyttet innvandring g integrering Målgrupper Mellmleddene, sm NAV, VO Arbeidsgivere EU-systemet Andre aktører innen gdkjenning Oppgaver Fatter enkeltvedtak - generell gdkjenning av høyre utdanning Frenkler g frbedrer brukernes tilgang til rett gdkjenningsinstans Gir råd knyttet til gdkjenningsfeltet (til alle aktører) Kntaktpunkt fr EUs yrkeskvalifikasjnsdirektiv 5

6 Infrmasjnsppgaver Gdkjenningsrdninger i Nrge Veiledning pr e-pst, telefn g besøk NOKUTs generelle gdkjenning De rundt 170 lvregulerte yrkene, sm gdkjennes av de 16 andre statlige gdkjenningskntrene Ca henvendelser hver måned i 2013 i tillegg til ver 5000 søknader årlig. Kntaktpunkt fr EUs yrkeskvalifikasjnsdirektiv 6 Egen årlig knferanse fr aktører i utlandsfeltet Innføringskurs i gdkjenningsrdninger fr aktører Presentasjner m gdkjenningsrdninger fr aktører

7 . En smakebit Hvr skal «jeg» med papirene mine fr å få gdkjenning? Jbb Regulert yrke & Ikke regulert yrke Utdanning Nivå Gdkjenningskntr Opptakskntr 16 kntrer Fylkeskmmuner (Obs!) Samrdna pptak Vksenpplæring Kursleverandør Master g PHD Universiteter 7 NOKUT

8 På nettsiden vår finner du svar på det meste 8

9 Generell gdkjenning høyere utdanning Etablert sm del av Kvalitetsrefrmen i 2003 En rdning frskjellig fra en faglig gdkjenning Nrges perasjnalisering av Blgnaprsessen Vurdering av høyere utdanning, dvs. utdanning på universitetsg høgsklenivå Et enkeltvedtak. Søker gis et vedtaksbrev g et gdkjenningsdkument - tiltenkt bruk i det ikke-regulerte arbeidsmarkedet Frivillig gdkjenningsrdning sm enkeltpersner kan søke m En gratistjeneste 9

10 Generell gdkjenning Hva innebærer det? Søknadsprsess basert på skriftlig dkumentasjn etter spesifikke dkumentasjnskrav NOKUT Undersøker m søknaden er kmplett Undersøker m studieprgrammet g/eller lærestedet er gdkjent/akkreditert Verifiserer dkumenter i alle tvilstilfeller g fr hver 50 ende sak Sammenligner med utdanningsnivåer/systemer: GSU-listen: Minimumskrav fr pptak til høyere utdanning Gradslikestilthet eksempelvis mastergrader Omfang på mastergradsppgave Ttalt mfang av studiet 10

11 Generell gdkjenning i tall Antall individuelle søknader mttatt per år, antall vedtak, restanse g gjennmsnittlig saksbehandlingstid i periden Justert prgnse 2013 Individuelle søknader Ttalt antall vedtak Restanse (årsslutt) Gjennmsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2,8 2,8 3,1 2,8 <3,8 12

12 Generell gdkjenning ti på tpp Ti på tpp Plen Litauen Russland Filippinene U S A Strbritannia Ukraina I n d i a S e r b i a Rmania 13

13 Gdkjenningsrdning fr persner uten verifiserbar dkumentasjn Et av tiltakene nevnt i regjeringens handlingsplan fr integrering Springer fra Flyktningeprsedyren fra 2005 (sm ikke var frmålstjenlig) Piltprsjekt finansiert av KD Utvikle g utprøve en gdkjenningsmdell fr denne gruppen Hjelpe så mange sm mulig ut i kvalifisert arbeid Piltprsjektet ble en suksess Oppstart: bevilgning i revidert nasjnalt budsjett Psitivt fr samfunnet, arbeidsmarkedet g den enkelte Frventet strt antall søknader Stre utfrdringer med frventet lang saksbehandlingstid 14

14 Gdkjenningsrdning fr persner uten verifiserbar dkumentasjn: Plan 2013 Mai: 1. Kmmunikasjns- g infrmasjnsstrategi 2. Prsedyrebeskrivelse Juni: 1. Infrmere m den nye rdningen 2. Kntakte ptensielle søkere 3. Kntakte sakkyndige August: 1. Minst 150 ptensielle søkere! 2. Opplæring til sakkyndige 3. Gjennmføre 2-3 første sakkyndige vurderinger 4. Fatte 2-3 første vedtak på grunnlag av sakkyndige vurderinger September desember Gjennmføre sakkyndige vurderinger 15

15 Gdkjenningsrdning fr persner uten verifiserbar dkumentasjn: Etablering g gjennmføring Tildeling på 3 mill. krner i Revidert nasjnalbudsjett 2013 Etablere en permanent gdkjenningsrdning fr persner uten verifiserbar dkumentasjn Styrke saksbehandlingskapasiteten fr generell gdkjenning av utenlandsk utdanning Arbeidet satt i gang i mai 2013 Første t gdkjenningsvedtak i august 2013, så langt 9 Over 250 søknader så langt, frventet 300 i 2013 Frventet 35 vurderinger innen utgangen av

16 Gdkjenningsrdning fr persner uten verifiserbar dkumentasjn: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Søknad m generell gdkjenning g henvisning til gdkjennings-prsedyre fr persner med mangelfull dkumentasjn Kartlegging g vurdering av kartleggings-resultat NOKUTs vurdering/nivåplassering av utdanning g pprettelse av sakkyndig kmité Vurdering i sakkyndig kmité ppnevnt av NOKUT Sluttvurdering/NOKUTs vedtak m generell gdkjenning g arkivering 17

17 X 18

18 Takk fr ppmerksmheten! Kntakt ang. Ny gdkjenningsrdning: Marina Malgina: Kntakt ellers: Katarina G. Witek:

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo

Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo Ressursbehv Kirpraktrutdanning i Osl Innledning/histrikk Bakgrunn I ktber 2003 ppnevnte Det medisinske fakultet en arbeidsgruppe sm skulle se på muligheten fr å etablere en kirpraktrutdanning ved fakultetet

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

NYHETSBREV Nr. 4 September 2009

NYHETSBREV Nr. 4 September 2009 NYHETSBREV Nr. 4 September 2009 LEDER Kjære leser, Frbruket av drivstff, g dermed klimagassutslipp, fra veitrafikk øker stadig. Ideen m å redusere drivstffrbruket ved hjelp av en øknmisk kjørestil g gde

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer