UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS"

Transkript

1 UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd, Skånland, Ibestad g Gratangen. Utdanningsvalg er et av samarbeidsmrådene.

2 Faget Utdanningsvalg i ungdmssklen skal bidra til å skape helhet g sammenheng i grunnpplæringen, g knytte grunnsklen, videregående pplæring g det lkale arbeidsliv bedre sammen. Det er et mål at du sm elev i ungdmssklen skal få de beste muligheter til å velge en utdanning i videregående skle sm passer deg. En viktig del i faget er utprøving av utdanningsprgram g prgrammråder. Gjennm utprøvingen skal du bli kjent med hvrdan det er å være elev på videregående. Utprøvingene skal gi deg bedre grunnlag fr å ta et aktivt valg av yrkesretning, før du søker videregående pplæring. IKK Sør-Trms g Trms fylkeskmmune ved de tre videregående sklene Rå, Stangnes g Heggen samarbeider i et pplegg der disse sklene tilbyr utprøving av utdanningsprgram g prgrammråder fr elevene på 9. g 10. trinn i ungdmssklene. Utprøvingen gjennmføres sm kurs ver t dager på de videregående sklene innenfr de utdanningsprgram g prgrammråder sm sklene tilbyr. Fr 10.trinn på høsten g fr 9.trinn på våren. Mål Elevene skal få kunnskap m utdanningsprgrammet g prgrammrådene slik at de får bedre frutsetninger fr seinere valg av utdanning g yrke Elevene skal få erfaring med arbeidsppgaver g arbeidsmåter sm karakteriserer utdanningsprgrammet g prgrammrådet Elevene skal få kjennskap til prgramfag innen prgrammrådene Elevene skal få kjennskap til yrker sm utdanningsprgrammet fører til Nedenfr finner du en versikt ver de utdanningsprgram g prgrammråder sm tilbys i de tre videregående sklene i Sør-Trms g deres planer fr utprøving av disse. Planene frteller deg hva du skal arbeide med på de t utprøvingsdagene. Bruk tid til å studere dem i frhld til hva du trr du kan tenke deg å arbeide med sm vksen g i videregående pplæring mt dette yrket. Bruk tid på viktige spørsmål sm: Hva vil jeg jbbe med sm vksen? Hva er jeg gd til? Hvilke typer arbeid trives jeg best med? Hvilke utdanningsretninger kan jeg tenke meg? Bruk gså tiden i de videregående sklene under utprøvingsdagene g spør gjerne elever, lærere g rådgivere m utfrdringer g muligheter fr din yrkesframtid. LYKKE TIL 2

3 Videre i denne velkmsten finner du ne infrmasjn m: Hva er videregående pplæring? side 4-6 Utdanningsprgram Studiekmpetanse Yrkeskmpetanse Kntaktinfrmasjn videregående skler Rå videregående skle side 7 Stangnes videregående skle side 8 Heggen videregående skle side 9 Merknader side Prgram fr utprøvingsdagene Spesielt utstyr Lggbk Vitnemål Spesielle merknader til de studiefrberedende prgrammene 3

4 HVA ER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING? UTDANNINGSPROGRAM Videregående pplæring består av 12 frskjellige utdanningsprgram: 3 studiefrberedende g 9 yrkesfaglige. Hver av dem består av flere prgrammråder. De spesielle fagene innen prgrammrådene, kaller vi prgramfag. Utdanningsprgram Prgrammråde - Prgramfag Det første året velger du utdanningsprgram. Her har du en rekke fag sm er felles fr alle prgrammrådene innen dette utdanningsprgrammet. Det andre g tredje året velger du ett av prgrammrådene innen utdanningsprgrammet, g du kan velge ulike prgramfag innen dette prgrammrådet. De 12 utdanningsprgrammene er: 3 studiefrberedende utdanningsprgram: Studiespesialisering med prgrammrådene - realfag - språk, samfunnsfag g øknmi - frmgivingsfag Musikk, dans g drama Idrettsfag 9 yrkesfaglige utdanningsprgram: Bygg- g Anleggsteknikk Design g Håndverk Elektrfag Helse- g Oppvekstfag (tidligere Helse- g Ssialfag) Medier g Kmmunikasjn Naturbruk Restaurant- g Matfag Service g Samferdsel Teknikk g Industriell prduksjn 4

5 STUDIEKOMPETANSE Generell studiekmpetanse: Generell studiekmpetanse er det faglige grunnlaget fr å søke pptak til universiteter g høgskler. Studiekmpetanse i seg selv gir ingen garanti fr at du kmmer inn, du må gså ha gde nk karakterer i henhld til de krav sm universitetet eller høgsklen stiller. Du kan ppnå generell studiekmpetanse ved å fullføre g bestå Vg1, Vg2 g Vg3 fra disse utdanningsprgrammene: - Studiespesialisering - Musikk, dans g drama - Idrettsfag - Medier g kmmunikasjn, studiefrberedende Vg3 - Naturbruk, studiefrberedende Vg3 - Et yrkesfaglig utdanningsprgram med Vg1 g Vg2 eller ppnådd yrkeskmpetanse + Vg3 påbygning til generell studiekmpetanse Spesiell studiekmpetanse: Fr nen spesielle studier stilles det i tillegg krav m spesiell studiekmpetanse. Det vil si at du må ha hatt spesielle fag eller fagkmbinasjner innen det aktuelle prgrammrådet (vanligvis innen realfag). Enkelte studier krever bestemte karakternivåer. Enkelte studier krever gså pptaksprøve. 5

6 YRKESKOMPETANSE Å ha yrkeskmpetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge prgrammråder fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprgrammene kan du ppnå frskjellige frmer fr yrkeskmpetanse: Yrkeskmpetanse med fagbrev eller svennebrev Opplæring i de såkalte lærefagene fører fram til fagbrev eller svennebrev, etter bestått fagprøve eller svenneprøve. I håndverkspregede fag heter det svennebrev g svenneprøve. Fr eksempel har en smed avlagt svenneprøve g har dermed svennebrev. I andre fag heter det fagbrev g fagprøve. Fr eksempel har en elektriker avlagt fagprøve g har dermed fagbrev. I lærefagene fregår pplæringen både i skle g bedrift (sm lærling), ver 4 år (2 år i skle g 2 år i bedrift) eller mer. Yrkeskmpetanse uten fagbrev eller svennebrev Opplæring i de fagene sm ikke hører inn under lærefagene, fører fram til yrkeskmpetanse uten fagbrev eller svennebrev. Fr eksempel har en helsesekretær yrkeskmpetanse uten fagbrev eller svennebrev. Yrkesutdanningen er lagt pp sm 3 års pplæring i skle, fte med innlagte praksisperider. Videre utdanning Innenfr flere fagmråder gir yrkeskmpetanse deg grunnlag fr videre utdanning på fagskle. Fagbrev eller svennebrev gir deg grunnlag fr videre utdanning fr å ta mesterbrev. 6

7 KONTAKTINFORMASJON RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Adresse: Laskenveien 3, 9475 Brkenes Telefn: E-pst: Hjemmeside: Rektr: Rar Røkenes Telefn: E-pst: Avdelingsledere: Naturbruk (NA) g Restaurant- g matfag (RM) Harald Bjørn Gidensen, tlf , e-pst: Helse- g ppvekstfag (HO) Åse-Lill Hardersen, tlf e-pst: Idrettsfag (ID) g Fellesfag Einar Brinck-Hansen, tlf e-pst: 7

8 STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE Pstadresse: Pstbks 3120, 9498 Harstad Besøksadresse: Stangnesveien 39, 9409 Harstad Telefn: E-pst: Hjemmeside: All kntakt må skje gjennm venfr nevnte telefn eller e-pst Ledelse Rektr: Sylvi Berg Telefn: e-pst: Avdelingsledere g utdanningsprgram: Bjørn Dalager: Tmmy Øwre: Bygg- g anleggsteknikk (BA) Elektrfag (EL) Teknikk g industriell prduksjn (TIP) Linda Mtrøen Paulsen: Design g håndverk (DH), Medier g kmmunikasjn (MK), Helse- g Oppvekstfag (HO) Studiespesialisering med frmgivingsfag Ellinr Tande: Service g samferdsel (SS) Vg3 Påbygging til generell studiekmp 8

9 HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pstadresse: Pstbks 504, 9485 Harstad Besøksadresse: St. Olavs gate 91 Telefn: E-pst: Hjemmeside: Kntaktpersner: Rektr: Ole Martin Linaker Telefn: E-pst: Avdelingsledere: Realfag Sigrun Pettersen, Språk Tm Andre Jhnsen, , Språk, Samfunnsfag g øknmi Inge Takøy, Musikk, dans g drama Renate Bergland, , 9

10 MERKNADER PROGRAM Utprøvingsdagen starter kl g avsluttes kl Innhld i utprøvingsdagene, hva du skal arbeide med vil fremgå av planene fr de enkelte utdanningsprgrammene g prgrammrådene. Se infrmasjnen nedenfr under hver av de tre videregående sklene. Detaljert prgram fr dagene kmmer etter påmeldingen g når den endelige frdelingen er gjrt. Du får da infrmasjn m det. SPESIELT UTSTYR Merk at enkelte utdanningsprgram g prgramfag krever særskilt arbeidstøy g verneutstyr. Sjekk dette. Der det er påbudt med bruk av vernesk, vil elevene får låne slike på vg-sklen. Oppgi sk-nummer på frhånd. LOGGBOK Hvis ungdmssklen din har et pplegg med føring av lggbk eller liknende, må du ha med seg slik bk g selv ha ansvar fr føring av f.eks arbeid g gjøremål, egenvurderinger g annet vedrørende utprøvingen. De videregående sklene nterer ppmøte/fravær g gir tilbakemeldinger m det g eventuelle merknader eller kmmentarer til ungdmssklene VITNEMÅL Det vil bli utstedt et eget utprøvingsbevis/-vitnemål sm bekrefter deltakelse på utprøvingen. Elevene gis vurdering deltatt/ikke deltatt. Den enkelte vg-skle kan gså gi en krt vurdering av arbeidsinnsats g annet i frhld til deltakelsen. Slike utprøvingsbevis/vitnemål sendes samlet til grunnsklene. Lggbk, vitnemål g eventuell vurdering tas inn i elevens karrieremappe g inngår i vurderingsgrunnlaget i faget. Utfrming av vitnemålet er imidlertid ikke klart ennå 10

11 Merknader til de studiefrberedende utdanningsprgrammene Alle tre utdanningsprgrammene gir deg generell studiekmpetanse sm gir deg grunnlag fr å søke videre studier ved høgskler g universiteter, fr eksempel innen de sentrale fag i de frskjellige prgrammrådene. Idrettsfag kvalifiserer særlig til studier ved Idrettshøgsklen. Frmgivingsfag gir grunnlag fr studier innen kunst g design. Musikk g drama kvalifiserer særlig til musikkstudier g dramastudier. Merk at ved pptak til de fleste musikk- g dramastudiene kreves pptaksprøver. Nen studier krever spesiell studiekmpetanse, fr eksempel innen realfag, medisin, naturvitenskapelige g teknlgiske fag. Avhengig av sklens tilbud, kan du velge prgramfag fra andre studiefrberedende utdanningsprgram g fra andre prgrammråder i eget utdanningsprgram. Slik kan du ppnå spesiell studiekmpetanse, selv m utdanningsprgrammet/prgrammrådet i utgangspunktet gir generell studiekmpetanse. Eller du kan få grunnlag fr særlige studier sm nevnt venfr. Utdanningsprgrammet fr studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget fr videre studier ved høgskler g universiteter. Har du spesielle fremtidsdrømmer m høyere utdanning eller yrker, bør du sjekke nøye hvilke utdanningsprgram g fagkmbinasjner sm kreves eller gir grunnlag fr ønskene dine, før du gjør valg av prgrammråde g prgramfag. Merk gså at du kan ppnå generell studiekmpetanse ved Vg3 Påbygning til generell studiekmpetanse etter fullført yrkesfaglig utdanningsprgram. Velger du et yrkesfaglig utdanningsløp kan du ppnå generell studiekmpetanse på tre ulike måter: 1) etter Vg1 g Vg2 velger du Vg3 Påbygging til generell studiekmpetanse 2) etter Vg1 g Vg2 fullfører du fagutdanningen ved å avlegge fag- /svennebrev g deretter velger du Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse 3) du fullfører en 3-årig fagutdanning i skle (eks. helsesekretær, hudpleier) g deretter velger du Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse Disse kursene tilbys ved Stangnes videregående skle Merk at Heggen vgs tilbyr Tppidrett sm et valgfritt prgramfag på Vg2 g Vg3. 11

12 12

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer