- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering"

Transkript

1 Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc Hvr i markedet g ca hvr mange ansatte? Heltid/deltid? (tiltak fr større jbber ne dere diskuterer?) Tilkallingsvakter, midlertidige ansatte mm Str turnver eller stabilitet? Opplæring i jbbutøvelsen g karriereveier Lederpplæring Fagbrev? Hvrdan er arbeidsstkken sammensatt? Kvinner, innvandrere, unge/gamle, arbeidsinnvandrere? Studenter etc, vikarbyråer? Åpningstider/arbeidstider Språkkunnskaper Hvr gdt infrmert er ansatte m rettigheter gitt i lv- g avtaleverket? Klarer dere sm tillitsvalgte å følge pp rettigheter? Hvrdan er arbeidsmengden i frhld til avsatt tid til jbben sm skal gjøres? Endringer ver tid? Hvr mange er rganisert? Hvrdan ser en vanlig arbeidsdag ut fr dine ansatte? Hvrdan er arbeidsvilkårene? Herunder arbeidstid, HMS, etc? Sykefravær? - tilrettelegging - Hvrdan er mulighetene fr å drive et systematisk HMS-arbeid i din virksmhet? Er det vernembud på din arbeidsplass g hvrdan fungerer hun/han?

2 Hva er stre arbeidsmiljøutfrdringer? Lønnsvilkår Tariffavtaler tillitsvalgt? Følger hele eller deler av tariffen? Frdeler ulemper med avtale - Om bransjen Hvrdan vurderer du knkurransesituasjnen i bransjen Hvrdan vurderer du seriøsiteten i bransjen Endringer i marked Hvem er kundene? Kan man skille mellm seriøse g useriøse kunder? 1. Hva er markedet man faktisk frhlder seg til? 2. Nen anbud man ikke frhlder seg til? Antall tilbydere hardere knkurranse g fra hvem? Mindre marginer? Krav sm blir stilt etc. f eks HMS-kurs? Tatt dette? Kunnskapsprøve? Urimelige krav? Hvr vil du si bransjen står m tre til fem år? - Er det i dag mulig å knkurrere på kvalitet? Insentiver fr å behlde gde medarbeidere (sm veier pp fr kstnader med ansinitet, pensjn etc) - Hva vil du si skiller seriøse g useriøse bransjeaktører? - Hva vil være gde tiltak i bransjen? (fjerne tips, fjerne kntantbetaling, andre/nye regler, endrede åpningstider mm) - Tiltak sm nevnes i frbindelse med bransjen dine tanker m disse? 1. Allmenngjøring av tariffavtalen 2. Innføring av reginale vernembud 3. Pålegging av id-krt 4. Flere kntrller fra arbeidstilsynet 5. Flere kntrller fra andre tilsynsmyndigheter - Hva vil være gde indikatrer på endring? - Nen frhld vi ikke har spurt m sm du mener er sentrale? - Har dere en tillitsvalg vi kan kntakte fr å snakke m de samme temaene sm vi har snakket m her?

3 Intervjuguide tillitsvalgte g vernembud Bakgrunnsinf: Type verv Fartstid sm TV g tidligere tillitsvalgterfaring/sm vernembud Bakgrunn sm arbeidstaker (hvr lenge på arbeidsplassen, heltid/deltid)? Trekk ved arbeidsplassen Ca hvr mange ansatte? Heltid/deltid? (tiltak fr større jbber ne dere diskuterer?) Tilkallingsvakter, midlertidige ansatte mm Str turnver eller stabilitet? Sykefravær Hvrdan er arbeidsstkken sammensatt? Kvinner, innvandrere, unge/gamle, arbeidsinnvandrere? Studenter etc? Språkkunnskaper Hvr gdt infrmert er ansatte m rettigheter gitt i lv- g avtaleverket? Klarer dere sm tillitsvalgte å følge pp rettigheter? Hvrdan er arbeidsmengden i frhld til avsatt tid til jbben sm skal gjøres? Endringer ver tid? Endringer pga økt knkurranse/anbud? Hvr mange er rganisert? Og hvrdan er det å verve urganiserte? Hvrdan ser en vanlig arbeidsdag ut fr dine medlemmer? Hvrdan er arbeidsvilkårene? Herunder arbeidstid, HMS, etc? Lønnsvilkår Frhldet til arbeidsgiver Hvrdan er samarbeidsfrhldene på arbeidsplassen/i virksmheten? Inviteres dere med i beslutningsprsesser Blir du sm tillitsvalgt behandlet med respekt?

4 Saker sm er vanskelige Er det saker i frhld til arbeidsgiver hvr dere trenger hjelp utenfra? Får dere nødvendig bistand? Endringer ver tid, er fr eksempel frhldet til arbeidsgiver blitt bedre/dårligere Vurderinger knyttet til seriøsitet/anstendighet (inkl. bransjen sm sådan) Hva skjer med de ansatte dersm din virksmhet taper et anbud? Har brudd på AML vært et tema i din virksmhet hvis ja hva her det dreid seg m? Vil du si at din virksmhet tar snarveier i frhld til lv- g avtaleverket? Hva kjennetegner din virksmhet sett i frhld til andre virksmheter i bransjen? Frhldet mellm de seriøse g de useriøse i bransjen mer generelt Bruker din virksmhet underlevererandører g hva vet du m den/de virksmhetene Hvrdan vil du beskrive utviklingen i bransjen sett fra ditt ståsted? hvr står bransjen m nen år? Hva er de stre utfrdringene knyttet til å sikre anstendige lønns- g arbeidsvilkår? Hvrdan er mulighetene fr å drive et systematisk HMS-arbeid i din virksmhet? Er det vernembud på din arbeidsplass g hvrdan fungerer hun/han? Hva er stre arbeidsmiljøutfrdringer? Hva vil etter din mening kunne bidra til at flere virksmheter frhlder seg til AML g event avtaleverket? Frventninger til reg VO Tiltak sm kan begrense de useriøse? dine tanker m disse? 6. Allmenngjøring av tariffavtalen 7. Innføring av reginale vernembud 8. Pålegging av id-krt 9. Flere kntrller fra arbeidstilsynet 10. Flere kntrller fra andre tilsynsmyndigheter? 11. Krav til kunder - hva slags krav? Hva vil være gde tiltak i bransjen? (fjerne tips, fjerne kntaktbetaling, andre/nye regler, endrede åpningstider, antall med fagbrev mm) Hva vil være gde indikatrer på endring?

5 Intervjuguide tilsyn g kntrll - histrikk på tilsyn i bransjen - bruk av utenlandsk arbeidskraft? Ikke registrerte arbeidstakere/svart arbeid? - egen erfaring med tilsyns- g kntrllvirksmhet? - hvrdan vil du beskrive av frhldene i bransjen, sammenlignet med andre bransjer - hvrdan planlegges tilsynene? - hvrdan velger man ut virksmheter? - hva er de viktigste utfrdringene med å gjennmføre tilsyn i utelivsbransjen? - hva sjekker dere? - hva er de vanligste bruddene? - mfang av svart arbeid, skatteunndragelse, andre alvrlige brudd på HMS, hygiene sv - har man gjennmført bligatriske kurs? HMS-kurs, Kunnskapsprøve? - hva er kjennetegn på seriøse/mellmkategrien/useriøse? - hvilke virkemidler brukes ved brudd? Vurdering av verktøykassa. - tiltak? Id-krt, allmenngjøring, minstelønn, økt tilsyn, økt samarbeid ml ff mynigheter - hvrdan er samarbeidet med andre etater? - høy turnver i pprettelser g nedleggelser er det gjengangere? - fr enkelt å etablere seg? - hvrdan kmme knkursrytterne til livs? - hvrdan er samarbeidet med ulike bransjeaktører? - erfaring med samrdna tilsyn? -Hva vil være gde indikatrer på endring i bransjen?

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Skaper offentlig sektors konkurranseutsetting et marked for sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår? Sissel C. Trygstad Fafo

Skaper offentlig sektors konkurranseutsetting et marked for sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår? Sissel C. Trygstad Fafo I et IT-firma blir fem kannibaler ansatt som programmerere. Ved tiltredelsen sier sjefen: «Dere har nå fast arbeid, tjener godt og kan spise i vår kantine. Så la de andre være i fred». Kannibalene lover.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer