LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE"

Transkript

1 LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012

2 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har vært på leirskle Retningslinjer fr innsamlinger Organisering Frslag til innsamlinger

3 Leirskle i Gjøvik kmmune Leirskle tilbys alle elever i løpet av 6. eller 7. trinn Gjøvik kmmune har avtale med sju leirskler g hver enkelt skle velger hvilken leirskle sm benyttes Leirsklepphldet bestilles av sklen v/rektr g gjøres nrmalt mange år i frvegen Sklekntret søker Oppland fylkeskmmune m statlige midler g får dekket i underkant av 1000,- pr. elev årlig Fresatte må i gjennmsnitt samle inn ca. 2500,- pr. elev gjennm ulike typer innsamlinger Gjøvik kmmune sender faktura fr matpenger på ca. 500,- Det er klare regler fr hvrdan innsamlinger skal fregå

4 Uttalelser fra elever sm har vært på leirskle Det var fint å møte elever fra skler/kanter av landet Fint med en skleuke et helt annet sted enn vanlig Mr å være sammen med klassekamerater en hel uke uten å være på sklen g hjemme sm vanlig Skikkelig mr å lære m sjøen g båter Tøft å kunne lære m seiling Vi kunne gjøre hva vi ville m kvelden Veldig lærerikt på frskjellige måter. Klassa samarbeidet på en helt annen måte enn vanlig g alle måtte ta ansvar fr hverandre Mange flinke lærere sm lærte ss mye nytt Det er fint å bli kjent med andre elever g klassekamerater på en ny måte ved at vi var sammen døgnet rundt Fint med en skleuke uten ukeplan, men med mange spennende g lærerike pplevelser Du ble bedre kjent med klassekameratene dine Du får mange gde pplevelser Alle burde få ppleve dette en gang i livet. Det frtjener alle Jeg likte meg veldig gdt. Mr å sitte å spise alle måltidene med klassekamerater Ble kjent med mange andre på min egen alder Det var fine leiligheter g rm g strt frimråde rundt hvr vi kunne drive på sm vi ville (fiske krabber, r g padle) Det var fint å bli kjent med Sørlandet Det var disc hver kveld

5 Retningslinjer fr innsamlinger All finansiering skal kmme i frm av gave eller pptjente midler Det skal ikke kreves egenandel, det vil si at det ikke kan stilles krav m betaling Alle frmer fr gaver/innsamlinger skal være annyme Gis gaver er det ikke tillatt å kreve mtytelser, f.eks. i frm av reklame All innsamling skal være frivillig g ingen må føle seg presset til å yte øknmiske bidrag Det er ikke tillatt å sende gir til fresatte Alle penger, gaver g inntekter sm settes inn på trinnets knt skal kmme hele trinnet til gde, inkludert eventuelle nye elever

6 Organisering Trinnkntakter eller FAU ppretter knt Knten skal dispneres av t freldrerepresentanter i fellesskap eller av t fra FAU Trinnet avtaler selv hvrdan kntrll med knt skal rganiseres Trinnet skal årlig rapprtere til FAU hvr mye sm er samlet inn Ved bruk av FAU-styrt kasse skal versikt ver innsamlede midler fr hvert trinn legges fram årlig til FAU

7 Frslag til innsamlinger Søk gjerne inntekter på utradisjnelle måter, men i henhld til retningslinjene Lppemarked Bestefreldrekveld, elevkafé Knsert/teater/ppvisning Juletrefest.l. med utldning g salg av kaker sv Stipend eller stiftelser Dugnader (f.eks. hs lkale bedrifter) Kakeltterier Gaver/freldrebidrag

8 Regler fr innsamlinger i frm av gaver fra fresatte Alle fresatte får nen dager før freldremøtet utdelt helt like knvlutter Knvlutten leveres tilbake etter avtale, enten på freldremøte eller i frkant i kasse på sklen Alle fresatte leverer tilbake knvlutten uavhengig av m det er lagt ne i den eller ikke Knvlutten skal være lukket Når alle har levert tilbake knvlutten, åpnes knvluttene av t freldrerepresentanter

9 Tilleggsinfrmasjn

10 Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet F m gaver g freldrebidrag ( ) Fr at gaver g andre bidrag ikke skal kmme i knflikt med retten til gratis grunnsklepplæring, gjelder følgende: Gaver g andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller freldre må føle seg presset til å bidra øknmi Det kan ikke stilles krav m mtytelser, f.eks. i frm av reklame Gaver g andre bidrag må brukes slik at de kmmer hele gruppen/klassen eller flere til gde Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av m deres freldre har gitt gaver/andre bidrag til sklen eller ikke Ved eventuelle freldrebidrag til klassekasser eller lignende må den/de sm blir utpekt/valgt til å mtta bidragene, sørge fr annymitet så langt det er praktisk mulig, slik at den enkelte frelders bidrag ikke blir kjent av de andre freldrene/elevene Bruk av klassekasse må være elev-/freldrestyrt

11 Presisering fra Utdanningsdirektratet ( / ) Hensynet bak reglene m gratis ffentlig pplæring er at alle barn skal sikres like muligheter til å delta i alle aktiviteter i den ffentlige grunnpplæringen, uavhengig av freldrenes øknmi. Reglene setter frbud mt å kreve betaling, men sklen/trinnet kan mtta gaver fra freldre, elever eller andre. Det følger dessuten av Innst. O. nr. 43 ( ) at presiseringen av at grunnsklepplæringen skal være gratis ikke innebærer et frbud mt å ta i mt gaver. Det understrekes imidlertid at slike gaver må være reelt frivillige, kmme hele klassen eller sklen til gde, g ikke innebære mtytelser av ne slag, f.eks. reklame. Dersm gavene gis i frm av freldrebidrag til klassekasser eller lignende, må gavene så langt det er praktisk mulig gså være annyme.

12 Presiseringer fra Kunnskapsministeren Frtsatt lv med skleturer ( ) - Det er likevel ingen ting i veien fr å samle inn penger fra elevene så lenge elevene ikke pålegges å betale, men tvert i mt at alle får delta på aktuelle turer uavhengig av betaling. Dugnad, kakeltteri g krnerulling inn til en klassekasse er det frtsatt full anledning til å rganisere, sier kunnskapsministeren. Skuleturar kan halde fram ( ) At nk skular n har sett seg nøydde til å avlyse skuleturar, gjer det viktig å understreke at frivillig betaling g andre pengetilsktt til skuleturar sm kjem alle elevane til gde, har vre, g er framleis lvlege. Det er framleis høve til å samle inn pengar til ei klassekasse gjennm dugnad, kakeltteri g krnerulling. Ein kan òg samle inn pengar frå elevane så lenge dei ikkje blir pålagde å betale, men det er viktig at alle får vere med på den aktuelle turen uavhengig av betaling. Ved innsamlinga må ein syte fr annymitet så langt det er praktisk mgleg fr å unngå unødig press til betaling.

13 Eksterne lenker Rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet ( ) Presisering fra Utdanningsdirektratet ( / ) Kunnskapsdepartementet ( ) Kunnskapsdepartementet ( ) Innst. O. nr. 43 ( )

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001158 : E: B40 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 ORIENTERING OM RETTEN

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer