SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlv: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/577 Arkivnr.: 026 SAK: STATUSRAPPORT - ØKONOMISAMARBEID I HALD I II III Saksdkumenter (vedlagt): Rapprt Felles øknmienhet i HALD Saksdkumenter (ikke vedlagt): Kmmunestyresak 14/09 Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsfrhld/ Øknmi/ Vurdering / Knklusjn) Det vises til vedlagte rapprt, utarbeidet av Inga-Marie Lund, sm beskriver prsjektets histrie, kartlegging av de 4 øknmikntrene i HALD-kmmunene, utfrdringer knyttet til det plitiske vedtaket fr prsjektet, synspunkter fra de ansatte g status i prsjektet så langt. BAKGRUNN/HISTORIKK Alstahaug kmmunestyre behandlet den HALD-samarbeid innenfr øknmifunksjnene (sak nr. 14/09) der følgende vedtak ble fattet: 1. Det etableres en felles øknmienhet fr HALD-kmmunene med Alstahaug sm vertskmmune. Innfasing av den enkelte kmmune/tjeneste besluttes av den enkelte kmmune, men skal være fullstendig gjennmført innen utgangen av Det skal utredes g tas stiling til et felles øknmisystem innen utgangen av Øknmienheten skal være en enhet med felles ledelse 4. Utførelsen av ppgavene skal i størst mulig grad være desentralisert slik at det ppnås frhldsvis frdeling av arbeidsplasser. Fr å ppnå rasjnalitet skal det fretas mfrdeling av arbeidsppgaver på den enkelte ansatte. 5. Det skal gjennm samarbeidet ppnås besparelser i de ttale kstnader.

2 6. Det pprettes en styringsgruppe bestående av rådmennene. Styringsgruppen ppnevner en prsjektgruppe der alle kmmunene er representert sm skal freta videre utredning av saken inklusiv utredning av nytt øknmisystem. Øknmisjefen i Alstahaug leder prsjektgruppen. 7. Styringsgruppen rapprterer frtløpende til kmmunestyrene/frmannskapene. Et tilnærmet lignende vedtak er gjrt i Herøy, Dønna g Leirfjrd. DAGENS SITUASJON Status pr. i dag er at samtlige HALD-kmmuner benytter VISMA Unique AS sitt øknmisystem. Dette innebærer systemer fr regnskap/øknmi, fakturering, lønn/persnal g elektrnisk fakturabehandling. Visma Unique AS er en systemleverandør sm Alstahaug har benyttet i mange år, g sm Herøy, Leirfjrd g Dønna gikk ver til pr Alstahaug/Herøy har videre besluttet å ta i bruk samme budsjetteringsverktøy, sm Dønna g Leirfjrd benytter (Arena). Alstahaug kmmune sin IT-avdeling er gså leverandør av IT-tjenester til de øvrige kmmune i HALD. I frbindelse med vergang til Visma Uniqe AS sine systemer, har det pågått en intensiv pplæringsperide sm i hvedsak skal være avsluttet i løpet i løpet av høsten Fra regnskapsåret 2010 vil VISMA Uniqe AS sitt øknmisystem være fullstendig implementert g perativt i samtlige HALD-kmmuner. Det presiseres at de funksjner sm ligger innenfr prsjektmandatet er arbeidsppgaver innen Lønn Fakturering Regnskap Faktura skanning Skatteinnkreving Arbeid med faktura-skanning er allerede lagt til Herøy, sm fretar skanning av fakturaer fr Herøy, Alstahaug g Leirfjrd. (Dønna vil bli innlemmet ila høsten 2010). STATUS, KAPASITET OG NØKKELTALL I statusrapprten, vedlagt denne saken, er hver enkelt kmmune sin bemanningsplan fr de ulike øknmifunksjnene illustrert. Det sm er typisk fr Leirfjrd g Herøy er at det er flere persner sm betjener små årsverk innenfr fakturering. Disse medarbeiderne har i tillegg andre ppgaver knyttet til det tjenestestedet de er ansatt ved. Videre er det slik at i Herøy, Leirfjrd g Dønna, er samtlige medarbeidere innen lønnsarbeid gså knyttet pp mt persnalarbeid. (Persnadministrasjn er en funksjn sm ikke ligger innenfr prsjektet, dette arbeidet skal frtsatt gjøres fra hver enkelt kmmune.)

3 Tabellen under summerer pp samtlige funksjner fr hele HALD-reginen. SAMLEOVERSIKT ANTALL PERSONER/ANTALL ÅRSVERK I HALD ØKONOMIORGANISASJON Pr. mai 2010 ANTALL PERSONER HERØY ALSTAHAUG LEIRFJORD DØNNA TOTALT Lønningsfunksjnen Faktureringsfunksjn Regnskapsfunksjn Skanning 3 3 Skatt Sum ant. persner i de ulike funksjner Ledere 1 ANTALL PERSONER TOTALT ANTALL ÅRSVERK TOTALT 3,6 11 4,4 3,1 21,1 Aldersgrupper år år år år Over 60 år ALDERSFORDELING ANSATTE Alt i alt består det akkumulerte øknmikntret i HALD av hele 30 persner. Men, i g med at flere ansatte kun utfører små årsverk, spesielt innen faktureringsfunksjnen, blir det samlede årsverkestimatet på 21,1. Dersm funksjnene lønn g fakturering skal samrdnes i en felles øknmienhet i HALD, vil det innebære at enkelte medarbeidere vil måtte frhlde seg til t arbeidsgivere. Dette anses fr ikke å være nen ptimal løsning. SYNSPUNKTER FRA DE ANSATTE Prsjektrganisasjnen består av ulike systemgrupper, d.v.s. medarbeidere fra de ulike kmmunene sm jbber innenfr lønn, øknmi/regnskap, fakturering g skatt. Prsjektrapprten beskriver ulike synspunktene sm km fram ifb med avhldte møter. I hvedsak har ingen ne i mt et samarbeid, men få er psitivt innstilt til lengre reisevei til jbb. ORGANISERING AV FELLES ØKONOMIENHET Utarbeidet prsjektrapprt illustrerer 4 alternative rganisasjnsmdeller fr vertskmmunesamarbeid. Det plitiske vedtaket sm ligger til grunn fr øknmisamarbeidet i HALD, er en mdell sm skisserer En arbeidsgiver (en vertskmmune) 4 øknmikntrer (desentralisert frdeling av arbeidsplasser) En leder Kmmunestyrene i Alstahaug, Herøy g Dønna har utpekt Alstahaug til å være vertskmmune fr øknmisamarbeidet. (Leirfjrd har i sitt vedtak besluttet at en av kmmunene skal være vertskmmune.)

4 Situasjnen i dag er imidlertid at kmmuneledelsen i Alstahaug er ne betenkt ver å påta seg det ansvar g den risik det innebærer å være vertskmmune fr en felles øknmienhet i HALD. Hvedbegrunnelsen fr dette er den desentraliserte rganisasjnsstrukturen sm ligger i prsjektmandatet. Alstahaug anser det sm prblematisk å være arbeidsgiver fr ansatte sm har sin fysiske arbeidsplass i de tre andre kmmunene. Alstahaug kmmune vil fretrekke en felles øknmienhet sm er samlkalisert. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER FRA PROSJEKTETS STYRINGSGRUPPE Styringsgruppa er mfrent m følgende punkter. Vertskmmunesamarbeidet innen øknmi i HALD bør rganiseres etter en mdell der alle funksjner er samrganisert med en arbeidsgiver g en leder. I første mgang tar en sikte på en samrganisering av funksjnene skatt g øknmi/regnskap. En felles enhet av disse funksjnene skal være perativ fra Arbeid med lønn har en nær frbindelse til persnalarbeid i de minste kmmunene. Videre er de sm arbeider med fakturering knyttet pp til den sektren de fakturerer fr med annen saksbehandling. En samrdning av funksjnene lønn g fakturering avventes derfr inntil videre. IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: Kmmunestyret slutter seg til de knklusjner sm er tatt av prsjektets styringsgruppe. Vertskmmunesamarbeidet innen øknmi i HALD bør rganiseres etter en mdell der alle funksjner er samrganisert med en arbeidsgiver g en leder. I første mgang tar en sikte på en samrganisering av funksjnene skatt g øknmi/regnskap. En felles enhet av disse funksjnene skal være perativ fra Arbeid med lønn har en nær frbindelse til persnalarbeid i de minste kmmunene. Videre er de sm arbeider med fakturering knyttet pp til den sektren de fakturerer fr med annen saksbehandling. En samrdning av funksjnene lønn g fakturering avventes derfr inntil videre. Sandnessjøen, den Inga Marie Lund Prsjektleder/rådgiver V Administrasjnssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres.

5 Sandnessjøen den Børge Tft Administrasjnssjef IKKE RØR LINJA

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - steinar@haugencnsulting.n Side 1 av 10 2010-?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA

- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA - HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA Utarbeidet av: Kirsten Toft Kommuneoverlege Alstahaug kommune Dato: 21.3.2011 Versjon 03 Side

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer