Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den..."

Transkript

1 Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet g FAU, vedlegg. Klassekntaktene skal gså være bindeledd mellm klassen de representerer g sklen i saker sm angår alle (ikke enkeltsaker). Klassekntaktene, evt ved vararepresentanter har møteplikt på FAU sitt årsmøte g møter sm de ellers innkalles til (ca 1 møte i året,på våren). VALG: Hver gruppe velger t klassekntakter sm fungerer i 1 år. Hvert år velges gså 2 vararepresentanter. Praktiske hensyn g tidligere erfaringer gjør at disse vararepresentantene bør bli klassekntakter påfølgende år. Husk å ntere mailadresse, g tlf i tillegg til navn på klassekntaktene g vararep. Lærer fr klassene følger pp valget sammen med klassekntakt fr inneværende år, g sender pplysningene til FAU. OPPGAVER: Skal ta initiativ til ssiale tilstelninger fr sin klasse/sitt trinn. Frslag til ssiale aktiviteter: Høstaktivitet, vinteraktivitet, spill-kveld, juleavslutning, julegrøt, frkst/lunsj, smmeravslutning, mamma/pappakveld, tilstelning ifm ppvisninger på sklen etc. Fr aktiviteter sm fregår på sklen gjøres dette evt i samarbeid med lærer. Lærerne har ikke plikt til å stille pp, men kan stille pp. Her er det fritt fram fr hver enkelt hva det legges vekt på, men det er viktig at det blir gjennmført ssiale aktiviteter i løpet av skleåret. Det finnes ei liste blant lærerne sm det må krysses av på ved juleavslutninger g smmeravslutninger fr å unngå at trinn har tilstelninger på samme dag. Oppgaver (felles fr trinnet) kan frdeles mellm trinnets klassekntakter eller verlates til andre freldre i klassen. Viktig med samarbeid med klassenes lærere. Ta initiativ til mamma/pappa-kvelder, f.eks rent ssialt el temakvelder. Infrmasjn.l fra FAU viderefrmidles til alle freldre når det er nødvendig. Ta imt inf g tilbakemeldinger fra freldrene g frmidle dette til FAU. FAU tar saken videre til rette innstans. Hlde permen fr freldrekntakter ppdatert g sørge fr at den sm vertar får denne permen. Denne innehlder masse nyttig infrmasjn.

2 2 Følge med på sklens hjemeside, der er det en link til FAU g hva FAU arbeider med. Fr klassekntakter på 5. 7.trinn er en av ppgavene å bistå til at ukeslutt kan gjennmføres. Sette pp vaktlister på sitt trinn g følge pp disse. Det kmmer melding g påminnelse fra FAU fran hvert arrangement. Ukeslutt er en aktivitetskveld fr barna sm avvikles ca 2 ganger før jul g tre ganger etter jul. Bidra til å hlde kntaktliste ppdatert. Kntaktliste fr hvert trinn utlevers fra FAU hvert år. Denne innhlder navn, mailadr g mbil/tlf. Ta initiativ til felles retningslinjer ang, bursdager (hvem sm inviteres, hvrdan invitasjnene deles ut, kake el på sklen l), julegaver, andre private arrangementer. Retningslinjer/frslag gis av FAU. Retningslinjer/frslag: Retningslinjene /frslagene er utarbeidet frdi det er ønskelig med en ensartet praksis på disse mrådene både fra FAU sin side g fra sklen sin side. Dette fr i størst mulig grad å unngå at nen står utenfr l. Bursdager g andre private arrangementer der klassekamerater er med: Dersm det er ønskelig at invitasjner skal deles ut på sklen, inviteres hele klassen, eller alle jentene, eller alle guttene i i klassen selskapet. Dette gjelder gså andre arrangementer utenm skletiden. Dersm det inviteres barn utenm klassen, ppfrdrer vi til å dele ut disse invitasjnen utenm på sklen. Dersm det ikke er ønskelig å invitere alle jentene eller alle guttene i klassen, men invitere barn på tvers av klassene på grunn av f.eks barnas mgangskrets.l, skal invitasjner deles ut utenm på sklen. Invitasjner bør uansett, i størst mulig grad, deles ut utenm sklen, dvs at de sendes i psten, leveres på døren e.l. Tradisjnelt sett bør dette pplegget følges til g med 4.trinn. Dette er et tema fr freldremøtet hver høst, med evaluering på våren. F..m 5. trinn bør dette tas pp på freldremøtene fr å kmme fram til ensartet g akseptert løsning. Det er mer aksptert at ikke alle fra klassen inviteres. Det er viktig at det frtsatt er enighet m en felles praksis. Invitasjner bør uansett ikke deles ut på sklen, men levers utenm skletid. FAU freslår en øvre pris på gaver til kr 100. Julegaver skal ikke deles ut i skletiden, inkludert på vei til g fra sklen, men leveres privat. Det ppfrdres til på freldremøtene hver høst å bli enige m hvrvidt det er ønskelig å ha med kake el. til klassen ifm bursdag. Viktig at en felles praksis følges g at lærere blir frespurt. FAU ppfrdrer til å ikke ha en slik praksis..

3 3 Klassekntaktene kan ha egen klassekasse, kntant el bankkt. Det skal være frivillig å innbetale til denne. Det skal ikke føres lister ver hvem sm innbetaler eller ikke. Selv m nen ikke innbetaler, skal ingen ekskluderes fra arrangementer. Denne kassen kan være praktisk å ha f.eks til fellesutgifter ved arrangementer, ppmerksmhet til lærere sv. Den skal ikke brukes til å støtte tiltak rganisert av sklen( f.eks ekskursjner, leirskle). Det er imidlertid viktig at ingen står utenfr!!!

4 4 DETTE SIER FUG(freldreutvalget fr grunnpplæringen) OM KLASSEKONTAKTROLLEN/FORELDREKONTAKTROLLEN: Freldrekntaktene er kntaktleddet mellm freldrene i gruppen/klassen g Freldrerådets arbeidsutvalg (FAU), g de er bindeleddet mellm freldrene g sklen. Freldrekntaktene er kanskje de viktigste freldrerepresentantene i sklen. Hvilke ppgaver har freldrekntaktene? Planlegge freldremøtene sammen med kntaktlæreren Gå gjennm årsplaner g lærestff sammen med lærerne fr neste halvår g peke på infrmasjnsbehvet freldrene har Hlde gd kntakt med elevene g vurdere hva freldrene kan gjøre fr å utvikle et gdt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kntakten mellm hjem g skle. Ivareta elevers g freldres interesser når det ppstår saker sm gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål m verføring av barn til annen skle, skyss- g trafikkfrhld sv. Ha gd kntakt med alle freldrene i gruppen g frmidle deres ideer g synspunkter til de rette instanser. Legge fram saker sm FAU vil høre freldrenes mening m skriftlig eller muntlig på freldremøte. Sørge fr at nye freldrekntakter blir valgt g at disse blir infrmert m sine ppgaver.

5 5 KLASSEKONTAKTLISTE - versikt ver hvem sm er fr hvilket år trinn klassekntakt mailadr mbil vararepresentant mailadr mbil

6

7 7

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer