behovetfor vil være på 430 per år. Vedlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg"

Transkript

1 Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette 7527 flyktninger i år. IMDis ppdaterte prgnse tilsier at kmmunene vil vedta ttalt 7700 plasser. Medet nivå på m lag 8000 årlige bsettingsplasservil kmmuneneha str nk kapasitet til å bsette det årlige frventede antallet nye flyktninger, i følge siste prgnser. Det egentlige bsettingsbehvet fr 2014 er imidlertid økt til Nasjnalt utvalg fr bsetting mv., sm er et partssammensatt utvalg fra staten g kmmunene, har derfr satt sm mål at det skal bsettes flyktninger både i 2014 g Det trengs altså en særlig innsats fra kmmunene disse t årene. Dette målet er gså lagt til grunn fr samarbeidsavtalen mellm staten g KS sm ble frnyet 22.april Samarbeidsavtalen skal bidra til økt bsetting av flyktninger sm har fått pphld i Nrge. httn://www.regjeringen.n/nb/ded/bld/aktuelt/nvheter/2014/avtale-m-a-bsetteflere-flyktninger-.html?id= Grunnen til det økte bsettingsbehvet er at en høyere prsentandel av de sm kmmer sm asylsøkere, har beskyttelsesbehv g får innvilget pphldstillatelse. Og at UDI har effektivisert sin saksbehandling. Kmmunene har heller ikke økt sin kapasitet raskt nk. Det er i dag ver 5500 flyktninger i asylmttak med pphldstillatelse g sm venter på å få flytte til en kmmune. Over 700 av disseer barn i familier, hvr av 200 barn har bdd mer enn tre år i asylmttak. I tillegg til de sm bsettes fra asylmttak, skal 1620 verføringsflyktninger i 2014 gjenbsettes fra landet de pphlder seg i. Nasjnalt utvalg har bestemt at IMDi skal rette en ny henvendelse til kmmunene m å fatte vedtak m de manglende plassene i 2014 g Dersm kmmunene vedtar plasser i 2014 g 2015, tilsier prgnsene at det vil være behv fr å bsette 8000 flyktninger i årene 2016 g Dersm kmmunene vedtar færre enn plasser i 2014 g 2015, vil bsettingsbehvet i 2016 g 2017 øke tilsvarende. Bsettingsbehvet fr enslige mindreårige er fastsatt til å være 480 i 2014, mens behvetfr vil være på 430 per år. Kmmunene mttar ulike tilskudd fra staten fr å dekke kmmunale utgifter sm følger av bsetting g integrering av flyktninger. Tilskuddene utgjør 8,2 milliarder krner i Da er ikke rdinære verføringer til kmmunene tatt med. Fr å stimulere til økt bsetting har regjeringen styrket integreringstilskuddet med 327,8 milliner krner i Nærmere infrmasjn m ulike øknmiske virkemidler ved bsetting av flyktninger, finnes på IMDis hjemmesider à finne egnet blig til flyktninger kan være en utfrdring. Det er avgjørende at kmmunenes vedtak m bsetting følges pp gjennm bligplan g aktiv bruk av Husbankens rdninger. Husbanken regin Midt-Nrge kan kntaktes på tlf eller ved til Det vises gså til nærmere infrmasjn på Husbankens hjemmesider. Bsetting av flyktninger er en permanent kmmunale ppgaver. Bsettingsarbeidet kmmunal ppgave på lik linje med andre må i Iikhet med andre kmmunale 3

2 ppgaver inn i faste g planlagte frmer, basert på flerårige vedtak g plantall. Ved henvendelse til IMDi kan den enkelte kmmune få ppdaterte plantall fr bsettingsbehvet i sin kmmune i kmmende 3-års peride basert på gjeldende prgnse. Dette kan bidra til økt frutsigbarhet fr kmmunen. Dagens bsettingsmdell er en "slidaritetsmdell". Med dette menes at dersm én kmmune sm blir anmdet m å bsette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak sm er lavere enn IMDis anmdning, må antallet flyktninger frdeles på de øvrige bsettingskmmunene. Mdellen er basert på samarbeidsavtalen mellm staten g KS. Det er et prinsipp at flyktninger skal bsettes i kmmuner ver hele landet. Kmmunenmå ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder2-årig heldagsg helårig intrduksjnsprgram g pplæring i nrsk g samfunnskunnskap til de sm bsettes, slik at de kan kmme i arbeid eller gå videre til kvalifisering g utdanning. Nrges internasjnale frpliktelser frfølgelse i sine hjemland. ppgave. Flyktninger utgjør behv fr mer arbeidskraft kan kmmuner skreddersy innebærer å ta imt Bsetting av flyktninger gså en ressurs. mennesker sm er utsatt fr er ikke bare en humanitær Både privat g ffentlig sektr vil ha i årene fremver. Gjennm gde kvalifiseringsprgram kmpetanse sm både de selv g næringslivet trenger. En betydelig andel av de vksne flyktningene er enslige ved bsettingstidspunktet, men en del har familie i hjemlandet sm kan frventes å kmme til Nrge. At flyktninger får familien sin til landet vil være psitivt fr integreringen g kan bidra til psitiv beflkningsutvikling, men kan gså innebære utfrdringer med bliger g kapasitet i kmmunene. Det anbefales derfr at kmmunen planlegger fr ne familiegjenfrening i tillegg til det antallet kmmunen vedtar å bsette persner km til landet i 2013 fr gjenfrening med flyktninger. IMDi legger vekt på å gi gd infrmasjn m aktuelle familiegjenfreninger ved utsøking. IMDi tilstreber gså i et flerårsperspektiv at antall familiegjenfrente frdeles rettferdig mellm kmmunene. Familieinnvandrede til persner sm inngår i målgruppen fr integreringstilskudd, utløser selv dette tilskuddet. Se fr mer infrmasjn m tilskuddsrdningene. IMDi bistår gjerne kmmunenesammenmed våre samarbeidspartnerefrå leggetil rette fr bsetting. Dette inkluderer: Bistand i den langsiktige planleggingen av bsettingsarbeidet; herunder flerårige vedtak g kvartalsvis bsetting. Oversikt ver tilgjengelige tilskudd fra staten sm er ment å dekke kmmunale utgifter ved bsetting g integrering av flyktninger (integreringstilskudd, nrsktilskudd, særskilt tilskudd fr enslige mindreårige, ekstratilskudd fr funksjnshemmede, Husbankens bligfinansieringsrdninger m.v.). Prfesjnell bruk av det private leiemarkedet, hvr dette kan sees sm en parallell løsning eller et supplement til bruk av kmmunale bliger ved bsetting av flyktninger. Kunnskap m gde grep g vellykkede tiltak fra andre g evt. sammenlignbare kmmuner både innenfr bsetting g intr. Erfaringer fra privat bsetting hvr flyktninger selv får finne seg blig i en kmmune g deretter søkes ut av IMDi i samråd med kmmunen. Ved at det fr disse ikke utløses utgifter til kmmunal bligfremskaffelse, gir dette bl.a. mulighet fr å ta imt flere flyktninger til lavere kstnad. 4

3 á

4 Nye g frtsatt uerfarne bsettingskmmuner vil i høst bli tilbudt et felles pplæringstilbud fra IMDi i tillegg til tilbud m kurs i regi av KS. Alle kmmuner IMDi Midt-Nrge samarbeider med m flyktninger, får en fast kntaktpersn sm kmmunen kan rette henvendelser til sm gjelder flyktningesamarbeidet. Mer utfyllende infrmasjn m tilskuddsrdninger, rundskriv med mer i frbindelse med bsetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider: Ta gjerne kntakt med IMDi hvis det ønskes mer infrmasjn m anmdningen eller bsetting av flyktninger generelt. 5

5 >

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer