Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren"

Transkript

1 Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Svarer du fr en er lik Kmmune 3) Hvr mange innbyggere br i kmmunen? Velg alternativ 4) Har kmmunen/fylkeskmmunen en egen kmmunikasjnsenhet? Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Har kmmunen/fylkeskmmunen en egen kmmunikasjnsenhet? er lik 5) Hvr er kmmunikasjnsfunksjnen/enheten plassert i rganisasjnen? Egen enhet direkte under rådmannen Underlagt annen enhet/avdeling i stab Flere rådgivere sm plassert i ulike enheter/avdelinger i rganisasjnen

2 Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Hvr er kmmunikasjnsfunksjnen/enheten plassert i rganisasjnen? er lik Underlagt annen enhet/avdeling i stab 6) Hvilken annen enhet/avdeling i stab? 7) Sitter leder av kmmunikasjnsfunksjnen/enheten i rådmannens ledergruppe? Har ingen kmmunikasjnsleder/sjef 8) I hvilke grad jbber kmmunikasjnsfunksjnen/enheten med disse ppgavene? 1 = I svært liten grad g 6 = I svært str grad. Strategisk kmmunikasjnsarbeid Innbyggerrekruttering Krisekmmunikasjn Offentlig infrmasjn m plikter g rettigheter Presse- g mediehåndtering Nettpublisering Nettutvikling Sentralbrd/skrankefunksjn Ssiale medier Kmmunikasjnskampanjer Rådgivning Lederstøtte mt plitisk ledelse Lederstøtte mt administrativ ledelse Internkmmunikasjn

3 Klarspråk, å gjøre språket enklere g klarere 9) Har kmmunen/fylkeskmmunen utviklet en verrdnet kmmunikasjnsstrategi? Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Har kmmunen/fylkeskmmunen utviklet en verrdnet kmmunikasjnsstrategi? er lik 10) Når ble kmmunikasjnsstrategien sist ppdatert? Under 1 år siden 1 år siden Mellm 2 g 4 år siden Over 5 år siden Over 10 år siden Å arbeide strategisk med kmmunikasjn betyr å bruke kmmunikasjn sm virkemiddel fr å nå kmmunens/fylkeskmmunens visjn g verrdnede mål. 11) I hvr str grad er frståelsen av kmmunikasjn sm strategisk verktøy til stede i rganisasjnen? 1 = I svært liten grad g 6 = I svært str grad

4 Med de sm jbber med kmmunikasjn mener vi: De sm har et særskilt ansvar fr kmmunikasjnsppgaver, blant annet fr kmmunikasjnstrategier, budskapsutfrming, krisekmmunikasjn, mediekntakt, samt planlegging g evaluering av kmmunikasjnstiltak. 12) Hvr mange persner har et særskilt ansvar fr kmmunikasjnsppgaver i kmmunen/fylkeskmmunen? 0 Mindre enn Flere enn 10 13) Hvr mange årsverk/stillingsprsent er dedikert til infrmasjns- g kmmunikasjnsarbeid? Ingen Under 0,5 årsverk 0,6-0,9 årsverk 1-2 årsverk 3-5 årsverk 6-10 årsverk Over 10 årsverk 14) Har dere i løpet av de siste t årene økt stillingsressursene på kmmunikasjn?

5 Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Har dere i løpet av de siste t årene økt stillingsressursene på kmmunikasjn? er lik 15) Ca. hvr mange årsverk har økningen utgjrt? Under 0,5 årsverk Fra 0,6 til 0,9 årsverk 1 til 1,5 årsverk 1,6 til 1,9 årsverk 2 til 2,9 årsverk 3 til 4 årsverk Mer enn 4 årsverk 16) Hva slags kmpetanse har de sm jbber med kmmunikasjn? Kmmunikasjns- g PR-fag Jurnalistikk Høyere universitetsutdanning, eksempel medievitenskap, statsvitenskap Organisasjnsfag Lærerutdanning IKT 17) Hvr enig eller uenig er du i følgende påstander? 1 = Helt uenig g 6 = Helt enig Kmmunen/fylkeskmmunen har den nødvendige fagkmpetansen på kmmunikasjnsmrådet

6 Kmmunen/fylkeskmmunen har nk ressurser på kmmunikasjnsmrådet Kmmunikasjnsfaglige vurderinger blir tatt hensyn til når viktige beslutninger tas 18) I hvilken grad bruker kmmunen/fylkeskmmunen eksterne knsulenttjenester innenfr disse mrådene? 1=I svært liten grad g 6=I svært str grad Grafiske tjenester Utarbeidelse av kmmunikasjnsstrategi Kampanjearbeid Påvirkning av nasjnale/reginale plitiske prsesser Utvikling av nettsider/intranettsider Språkfrbedring/klarspråk Ssiale medier Annnsering ) Kjøper dere inn knsulenttjenester til andre ppgaver, hvilke? KS g Kmmunik ønsker å vite hvilken kmpetanse sm blir viktig i årene sm kmmer. Det er fr å planlegge et så gdt tilbud sm mulig fr ansatte sm jbber med kmmunikasjn i kmmuner g fylkeskmmuner. 20) I hvr str grad blir disse ppgavene viktige fr din kmmune/fylkeskmmune de neste fem årene? 1 = I svært liten grad g 6 = I svært str grad Kmmunikasjn rundt kmmunesammenslåing Sikre innbyggerdeltakelse Endringskmmunikasjn Internkmmunikasjn Være en pådriver fr åpenhet g merffentlighet

7 Omdømmearbeid Klarspråk Utvikling av nye digitale plattfrmer fr selvbetjening g samhandling Utvikling av ssiale medier Lederstøtte Kmmunikasjnskampanjer fr nå mål 21) Andre ppgaver sm er nevnt ver, hvilke? 22) I hvilken grad blir følgende kmpetanse viktig fr kmmunikasjnsmrådet/funksjnen de neste fem årene? 1 = I svært liten grad g 6 = I svært str grad Ssiale medier Nettpublisering g digital innhldsprduksjn IKT g teknisk kmpetanse Prduksjn av levende bilder (film) Måling, evaluering g analysekunnskap Ledelse g prsjektstyring Språk- g skriveferdigheter Internkmmunikasjn Endringskmmunikasjn 23) I frbindelsen med den varslede kmmunerefrmen, i hvilken grad har din kmmune/fylkeskmmune behv fr... 1=I svært liten grad g 6=I svært str grad... å øke bruken av eksterne kmmunikasjnsressurser?... å styrke de interne kmmunikasjnsressursene? 24) Er kmmunen/fylkeskmmunen i gang med/har jbbet med klarspråk?

8 Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Er kmmunen/fylkeskmmunen i gang med/har jbbet med klarspråk? er lik 25) Hvrfr har kmmunen/fylkeskmmunen jbbet med klarspråk? Har hørt m klarspråk Fr lite ressurser Fr lite penger Fr lite tid Mangler kmpetanse Ikke viktig Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Er kmmunen/fylkeskmmunen i gang med/har jbbet med klarspråk? er lik 26) Skal dere i gang med et klarspråksarbeid i løpet av 2016? Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis Er kmmunen/fylkeskmmunen i gang med/har jbbet med klarspråk? er lik

9 27) Hvilke tiltak planlegger dere å gjøre? Kursing av ansatte Revidering av tekster 28) Hvem har besvart spørreskjema Infrmasjns- eller kmmunikasjnsarbeider/knsulent Infrmasjns- eller kmmunikasjnsrådgiver Servicemedarbeider Infrmasjns-/kmmunikasjnsansvarlig/-leder/-sjef Web-/nettredaktør Gruppebesvarelse Cpyright All Rights Reserved.

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne Holmestrand Program lokalvalg 2015

Miljøpartiet De Grønne Holmestrand Program lokalvalg 2015 Miljøpartiet De Grønne Hlmestrand Prgram lkalvalg 2015 Miljøpartiet De Grønnes frmålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i øklgisk balanse. Øknmien skal underrdnes sunne

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet]

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet] Ntat Til: Fra: Kpi: Kirsten Haugum, Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Ragnar Andresen [Klikk her g skriv inn navnet] Dat: 07.06.2004 Emne: Kartlegging av IKT planprsesser, g inventarisering av systemtilpassninger

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer