INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER."

Transkript

1 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN.7 ÅRSOVERSIKT HVITVEISEN.9 SKOLESTARTERGRUPPE. 11 HVORDAN SKAL INNHOLDET FØLGES OPP?.. 12 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING.12 SAMARBEID HJEM BARNEHAGE..13 ARRANGEMENTER I BARNEHAGEN.14 2

3 ØSTMOJORDET BARNEHAGE ligger sør i Innbygda, g har 3 avdelinger: Hvitveisen, Blåklkka g Smørblmsten Vår visjn er: Barn sm vil, tør g kan! Hvitveisen På Hvitveisen går det barn sm er ca. 1-3 år. Vi fkuserer på å tilrettelegge fr en avdeling preget av gde rutiner, msrg, lek g aktivitet. Trygghetsfølelsen er en frutsetning fr psitiv utvikling g vekst på alle mråder, g barna trenger frutsigbare dager sammen med stabile trygge vksne. Vi legger str vekt på at hvert barn skal bli sett g at deres behv skal bli ivaretatt. Fr de minste barna vil den ufrmelle læringen i hverdagsaktivitetene være dminerende. Mye av dagens innhld vil naturlig være knyttet til msrg, til måltider, påkledning sv. De minste barna lærer først g fremst gjennm direkte knkrete erfaringer med gjenstander g fenmener g ved etterligning, mer enn de vksnes frmidling g frklaring. Vår utfrdring fr de minste barna handler derfr mest m å gripe øyeblikkets muligheter, g ivareta barnas initiativ g engasjere ss i det barnet er pptatt av. Sammen med lek g msrg legges det til rette fr aktiviteter knyttet til fagmrådene sm står i fkus i de ulike peridene. Disse tilpasses barnegruppas g enkeltbarnas frutsetninger g behv. 3

4 Blåklkka g Smørblmsten På Blåklkka g Smørblmsten går det barn fra ca. 3-6 år. De er t separate avdelinger med hver sin garderbe, men er sammen stre deler av dagen, g har felles månedsplaner. På «str» avdeling gis det mye tid til fri lek både ute g inne, men det er gså vksenstyrte aktiviteter sm samlingsstund, lekegrupper, turer, sklestartergrupper g andre pplegg i frhld til hvilke fagmråder sm står i fkus. Det fysiske miljøet på avdelingene kan variere ne ut fra hva det jbbes med, barnas interesser g behv. Rm kan f.eks. endres fra dukkekrk til eventyrrm. Turer g aktiviteter gjennmføres avdelingsvis, eller aldersinndelt, alt avhengig av målet med pplegget. Trygghetsfølelsen er gså fr barn på «str» avdeling en frutsetning fr psitiv utvikling g læring. Stabile g trygge vksne bidrar til at barna blir sett, g at deres behv blir ivaretatt på best mulig måte. Ved ppstart av nytt barnehageår 1.aug., flyttes 3 åringene fra Hvitveisen ver på «str» avdeling. Vinteren/våren før er de fte på besøk, både planlagt g spntant, slik at vergangen skal bli så gd, trygg g naturlig sm mulig. Enkelte ganger kan barn av ulike grunner flyttes ver til «str» avdeling midt i barnehageåret. Dette skjer i frståelse g samarbeid med freldrene. «LEK GIR LÆRING» - ET UTVKLINGSARBEID Lek g utviklingsarbeidet «Lek gir læring» står mtalt i Overrdnet pedaggisk plan g praktisk infrmasjn fr de kmmunale barnehagene. Østmjrdet har valgt å jbbe med å utvikle vksenrllen i barnas lek ute, g de vksne sm aktører. Det kan være sm regissører, deltakere, medskapere eller bservatører. De vksne skal være tilgjengelige fr barna g støtte dem i leken. De vksne skal ha respekt fr barnas lek, g legge til rette slik at leken får gde vilkår fr alle barna. De vksne skal sikre at alle barna får gde erfaringer g en pplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Lekegrupper I frbindelse med utviklingsarbeidet vil vi benytte målrettet bruk av lekegrupper. Dette er små grupper av barn, der målet er å utvikle vennskap, ssial kmpetanse g lekekmpetanse. En vksen rganiserer gruppen; tar initiativ, setter i gang leken sv. Den vksne skal være aktiv i samspillet både sm deltaker g bservatør, være en rllemdell i leken, frsterke psitiv atferd, bekrefte det gde samspillet g være en ssial brbygger. Lekegruppene skal bestå ver ne tid, slik at barna blir kjent med hverandre g får knyttet relasjner. 4

5 HJERTEPROGRAMMET DU ER VERDIFULL! Barnehagen jbber med Hjerteprgrammet, sm bygger på rammeplanens fagmråder «Etikk, religin g filsfi» g «Nærmiljø g samfunn». Å være ssialt kmpetent defineres sm kunsten å mgås andre. Hjerteprgrammet skal prege alle dagene i barnehagen, men én dag i uka hlder vi spesielt fkus på hvrdan vi har det sammen i fellesskapet vårt. Da har vi hjertesamling hvr vi setter fkus på følelser, glede g humr, empati, samhandling mellm vksne g barn, hvrdan vi snakker til hverandre g hvem man er sm persn. Hjerteprgrammet deles inn i ferdigheter sm er relatert til tre faser JEG, DU g VI. Målet med hjerteprgrammet er å skape pplevelsen i hvert barn av at de er verdifulle! De har en verdi sm seg selv, g alle barna er nødvendige fr helheten. Vi ønsker å gi barna psitive pplevelser i samvær med andre g lære dem ssiale «kjøreregler» i et gdt fellesskap. Vi vil gi dem en trygg frankring i deres egen kultur g respekt fr andres kulturelle verdier g ytringer. Hjerteprgrammet er utviklet fr aldersgruppa 3-6 år, men deler av det vil gså bli brukt på småbarnsavdelingen. De vksne i barnehagen har sammen med freldrene et felles ansvar fr at mbbing ikke får utvikle seg i barnehagen, g det er viktig med åpenhet g gd dialg. FAGOMRÅDER I FOKUS I tillegg til leken g arbeidet med ssial kmpetanse g barnas trivsel, har vi delt pp året i perider med ekstra fkus på Rammeplanens ulike fagmrådene (disse står mtalt i Overrdnet pedaggisk plan g praktisk infrmasjn fr de kmmunale barnehagene). Vi ønsker å påpeke at selv m nen fagmråder i perider står i fkus, berøres alle fagmråder i større eller mindre grad daglig i barnehagen. Målene sm står i årsversikten nedenfr er verrdnede, g tiltak/måter å nå målene på kmmer inn på månedsplanene fr hver avdeling. I barnehagen vår er vi pptatt av å ivareta barnas medvirkning g deres mulighet til å være med g påvirke dagen sin g innhldet i barnehagen. Sentralt i barns medvirkning er «sett, hørt g verdsatt!». 5

6 Vi ønsker derfr å unngå fr mye detaljplanlegging, men vil heller synliggjøre hva sm faktisk har skjedd i løpet av dagen i ettertid, både ved ulike typer synlig dkumentasjn g muntlig kmmunikasjn mellm freldre g ansatte. 6

7 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN HELE ÅRET SER VI PÅ FORANDRINGER I NATUREN GJENNOM ÅRSTIDENE MÅNED AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER FAGOMRÅDER I FOKUS: Nærmiljø g samfunn Kmmunikasjn, språk g tekst Natur, miljø g teknikk Etikk, religin g filsfi Kunst, kultur g kreativitet MÅL: Barna skal finne seg til rette i barnehagen igjen, møte venner g stifte nye bekjentskap. Nye barn tas i mt på en msrgsfull måte, g får ved hjelp av de vksne bli kjent g trygge i barnehagen. Barna skal utvikle sin begrepsfrståelse g sitt rdfrråd Barna skal bli kjent med ulike bøker, dikt, sanger, ellinger, rim g regler Barna skal få ppleve gleden ved varierte pplevelser i naturen Barna skal få kjennskap til hvrfr vi feirer jul Barna skal få ppleve en hyggelig førjulstid med julestemning g frberedelser Barna skal få utvikle skaperglede. Hjerteprgrammet Gjennmgående: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST OG SOSIAL KOMPETANSE/HJERTEPROGRAMMET JEG Jeg er meg JEG Mine følelser JEG Mine hjerteskatter 7

8 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN HELE ÅRET SER VI PÅ FORANDRINGER I NATUREN GJENNOM ÅRSTIDENE MÅNED JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI/ JULI FAGOMRÅDER I FOKUS: Krpp, bevegelse g helse Antall, rm g frm Kunst, kultur g kreativitet Etikk, religin g filsfi Nærmiljø g samfunn Krpp, bevegelse g helse MÅL: Barna skal få ppleve krppslig mestring fr å styrke selvppfatning, videreutvikle sin krppsbeherskelse g krdinasjn Barna skal få gde erfaringer med varierte g allsidige bevegelser g utfrdringer Barna skal få leke med tall, mengder, frmer g mønstre Barna skal få erfare ulike størrelser, typer g mål gjennm å prøve ut, srtere g sammenligne Hjerteprgrammet: DU: Hjerte fr andre Barna skal få bruke sin kreativitet g skaperglede Barna skal få kjennskap til, g filsfere rundt, hvrfr vi feirer påske Barna skal få lære m påsketradisjner i Nrge g Trysil Gjennmgående: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST OG SOSIAL KOMPETANSE/HJERTEPROGRAMMET DU: En gd venn DU: Samspill VI: Respekt Barna skal få kjennskap til hvrfr vi feirer 17.mai Barna skal delta på turer g ulike aktiviteter i nærmiljøet Barna skal få gde erfaringer med uteliv Barna skal bli kjent med tradisjnelle barneleker g sangleker VI: Gøyale sprell VI: Hjerte fr verden 8

9 ÅRSOVERSIKT HVITVEISEN HELE ÅRET SER VI PÅ FORANDRINGER I NATUREN GJENNOM ÅRSTIDENE MÅNED AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER FAGOMRÅDER I FOKUS: Nærmiljø g samfunn Kmmunikasjn, språk g tekst Natur, miljø g teknikk Etikk, religin g filsfi Kunst, kultur g kreativitet MÅL: Barna skal finne seg til rette i barnehagen igjen, møte venner g stifte nye bekjentskap. Barna skal utvikle sin begrepsfrståelse g sitt rdfrråd Barna skal bli kjent med ulike bøker, sanger, ellinger, rim g regler Barna skal få ppleve en hyggelig førjulstid med julestemning g frberedelser Barna skal få utvikle skaperglede. Nye barn tas i mt på en msrgsfull måte, g får ved hjelp av de vksne bli kjent g trygge i barnehagen. Barna skal få ppleve gleden ved varierte pplevelser i naturen Gjennmgående: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST OG SOSIAL KOMPETANSE/HJERTEPROGRAMMET 9

10 ÅRSOVERSIKT HVITVEISEN HELE ÅRET SER VI PÅ FORANDRINGER I NATUREN GJENNOM ÅRSTIDENE MÅNED JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI/ JULI FAGOMRÅDER I FOKUS: Krpp, bevegelse g helse Antall, rm g frm Kunst, kultur g kreativitet Etikk, religin g filsfi Nærmiljø g samfunn Krpp, bevegelse g helse MÅL: Barna skal få gde erfaringer med varierte g allsidige bevegelser g utfrdringer Barna skal få bruke sin kreativitet g skaperglede Barna skal delta på turer g ulike aktiviteter i nærmiljøet Barna skal få leke med mengder g frmer Barna skal få lære m påsketradisjner i Nrge g Trysil Barna skal få gde erfaringer med uteliv Barna skal få erfare ulike størrelser g mål gjennm å prøve ut, srtere g sammenligne Barna skal bli kjent med tradisjnelle barneleker g sangleker Gjennmgående: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST OG SOSIAL KOMPETANSE/HJERTEPROGRAMMET 10

11 SKOLESTARTERGRUPPE De eldste i barnehagen kalles gjerne fr «sklestartere». Sklestartergruppe gjennmføres ukentlig (fra midten av september) med utgangspunkt i plan fr «Overgang fra barnehage til grunnskle i Trysil» (se mtale under vergang fra barnehage til skle i Overrdnet pedaggisk plan g praktisk infrmasjn fr de kmmunale barnehagene i Trysil). Planen tar fr seg hvert enkelt fagmråde, g legger føringer fr hva barnehagen skal jbbe med innenfr hvert enkelt mråde. Planen sier gså ne m hva det frventes av sklestarternes ssiale ferdigheter med bakgrunn i arbeidet sm er gjrt i barnehagen. Organiseringen av sklestartergruppa på Østmjrdet varierer fra arbeid i små grupper, til pplegg, turer sv. fr hele gruppa. Vi ser viktigheten av at det å være «sklestarter» skal være ne spesielt, g vi ønsker på ulike måter å bidra til å skape «vi-følelse» i gruppa. Vi ønsker i størst mulig grad at kunnskaper g ferdigheter skal tilegnes i naturlige situasjner, g gjennm lek g utfrsking innenfr mråder sm barna til enhver tid er pptatt av g interessert i. Plan fr «Overgang fra barnehage til grunnskle i Trysil» g plan g mål fr arbeidet i sklestartergruppa på Østmjrdet, gjennmgås g deles ut til sklestarternes fresatte på høstens freldremøte. 11

12 HVORDAN SKAL BARNEHAGENS INNHOLD FØLGES OPP? Planleggingsdager, persnalmøter, avdelingsmøter g pedaggiske ledermøter brukes i tillegg til persnalets daglige samtaler, til å planlegge, dkumentere g vurdere det pedaggiske arbeidet. Planlegging: Freldrene får infrmasjn m barnehagens aktiviteter gjennm årsplanen g månedsplanene. Planer kan imidlertid frandres g ikke alt skal eller kan planlegges! Barn har rett til å uttrykke seg g få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barnas frutsetninger g behv skal alltid kmme først. Dkumentasjn: Gjennm rammeplanen er vi pålagt å dkumentere g synliggjøre innhldet i barnehagen. Dette skjer gjennm: Årsplan Månedsplan med versikt ver de temaer g aktiviteter vi jbber med Dagsreferat på whitebardtavler i garderbene Observasjner med skriftlige ntater Freldresamtaler Ftramme i hver garderbe, hvr vi viser bilder fra hverdagen i barnehagen Dkumentasjnstavler på hver avdeling Permer til hvert barn, med bilder, ntater, tegninger m.m. Vurdering: Barnegruppas g det enkelte barns trivsel g utvikling bserveres g vurderes frtløpende. Den daglige kntakten med freldrene, g deres tilbakemeldinger, samt barns erfaringer g synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Brukerundersøkelse gjennmføres en gang pr. år. Dette fr å finne ut hva, sm etter freldrenes mening, fungerer bra eller mindre bra. Ut fra dette kan vi justere vårt arbeid. Vurdering kan gså skje i frbindelse med freldremøter. 12

13 SAMARBEID HJEM BARNEHAGE Både freldrene g de vksne i barnehagen har et felles ansvar fr at barnas pphld i barnehagen skal bli så bra sm mulig. Det er freldrene sm kjenner sine barn best g har frventninger i frhld til barnas pphld i barnehagen. Den daglige kntakten med freldrene er en viktig del av freldresamarbeidet. Vi i barnehagen er avhengige av et gdt samarbeid fr å utvikle virksmheten videre til det beste fr barna. Det er viktig at freldrene sier fra hvis de lurer på eller reagerer på ne, eller det er ne de er misfrnøyde med. Det er gså fint m freldrene gir tilbakemelding på det sm ppleves bra g psitivt, g sm det er ønskelig at vi gjør mer av. Saker kan tas pp direkte med pedaggisk leder eller styrer. Åpenhet g ærlighet er viktig! Vi ønsker ellers at dere tar kntakt hvis: barnet er sykt eller skal ha fri andre skal hente barnet dere lurer på m barnet har det bra etc. Freldresamtaler er i tillegg til den daglige kntakten, en viktig del av freldresamarbeidet. Fr nye barn tilbys en ppstartsamtale i begynnelsen av september. Fr sklestarterne er det en samtale i ktber/nvember, g en i mars/april. Fr de øvrige barna tilbys en samtale i januar/februar, men det er fr alle til enhver tid mulighet til å avtale samtaler ved behv. Freldremøter avhldes minst èn gang i året. Her får en f.eks. infrmasjn m planer g aktiviteter, g freldrene får mulighet til å påvirke innhldet i barnehagen. Det kan gså arrangeres temafreldremøter sm enten freldre eller de ansatte i barnehagen tar initiativ til. 13

14 ARRANGEMENTER I BARNEHAGEN På Østmjrdet har det etter hvert blitt tradisjner rundt feiring/markering av visse dager. På enkelte av disse dagene blir alle barna invitert, selv m de ikke har barnehagedag. Følg derfr med på månedsplaner/ppslag. Høsttur Fr barna på Blåklkka g Smørblmsten, g de eldste på Hvitveisen. Høstsuppe Vi inviterer freldre, søsken g bestefreldre til å spise grønnsaksuppe i barnehagen. Julegrantenning På mandagen etter 1. søndag i advent tenner vi julegrana ute. Vi synger julesanger g kser ss med pepperkaker g gløgg. Lucia På Luciadagen, eller en av de nærmeste dagene hvis den faller på helg, inviterer vi til Luciaarrangement i barnehagen. Klkka 8.00 går 5-åringene i Luciatg. Det serveres gløgg, pepperkaker g lussekatter. Nissefest Små g stre kler seg ut sm nisser, g vi kser ss sammen med gang rundt juletreet g nissegrøt. Er vi heldige stikker kanskje nissen innm gså.. Julelunsj Barn g vksne spiser julelunsj de sm vil kan gjerne pynte seg litt ekstra denne dagen. Sameflkets dag 6. februar I dagene før snakker vi m samenes kultur, synger sanger, teller sv. På selve dagen har vi en markering g vi spiser en samisk matrett. Karneval Barna kmmer ferdig utkledd til barnehagen. Denne dagen er det pølse- g lmpe-kafé, det er sang g dans - før vi til slutt slår katta ut av sekken g det faller ned små, søte verraskelser. Barnehagedagen Dette er et nasjnalt arrangement med ulike temaer hvert år, g sm barnehagen markerer på frskjellige måter. Denne er sm regel i mars. Vinteraktivitetsdag Frmiddagen fylles med ulike aktiviteter ute i - g med snø. Smmertur- En dag først i juni drar vi på tur. Hvr turen går, g m barna fra Hvitveisen er med, varierer fra år til år. 14

15 Smmerfest- Før sklen slutter inviterer vi til smmeravslutning i barnehagen. Dette har barnehagen ansvar fr, freldrene til sklebegynnerne har med kaker. Opplegget denne ettermiddagen kan variere fra år til år. 15

16 16

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 MANIFEST MOT MOBBING 5 FAGOMRÅDER I FOKUS..6

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017. Dokumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan Naturen sm læringsarena VIRKSOMHETSPLAN FOR BOGAFJELLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2016/2017 Dkumentet er et vedlegg til barnehagens årsplan «Med bevisste vksne g naturen sm læringsarena» Bgafjellbakken Naturbarnehage

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Onsdag 4.nvember var alle på tur til sauene fr å se m de var inne fr vinteren. De st ute! Barna rullet så lange de var ned bakken på eget initiativ. Fin

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET

PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET Høgsklen i Sørøst-Nrge Telemark Praksis i utlandet 2017 PLAN FOR PRAKSIS I UTLANDET BARNEHAGELÆRERUTDANNING Innhld PRAKSIS 3. STUDIEÅR -HØSTSEMESTERET... 3 Praksis i utlandet... 3 Innledning... 3 Oppgaver

Detaljer

Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN

Sang: A B C - D E F G, H I J K L  DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN FØRSKOLEKLUBB HØST 2016 OG VÅR 2017 Førskleklubben fr Pyramiden, Kuben, Sirkelen g Trus er på fredager kl 9.30 13.00 (Med frbehld m endringer)

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan del 1 for Florvåg barnehage 2014-15. Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Årsplan del 1 FLORVÅG BARNEHAGE 2014-15 Årsplan del 1 fr Flrvåg barnehage 2014-15 Innhld BARNEHAGENS FORMÅL,VISJON OG VERDIER... 3 BARNEHAGELOVENS FORMÅLSPARAGRAF...

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA Årsplan fr Barnehagen Vår, Fssum Terrasse barnehageåret 2014-2015 Innhld BARNEHAGEN VÅR FOSSUM TERRASSE 2014-2015... 3 FASTE UKEAKTIVITETER I ÅR:... 4 TEMAOVERSIKT

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR SNEHVIT FAMILIEBARNEHAGE 2014-2017 Nærhet, trygghet g kjærlighet 1. OM BARNEHAGEN Snehvit Familiebarnehage er en liten barnehage i kselige mgivelser på Stinta like utenfr Arendal sentrum.

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2013-14 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER... 3! Litt histrikk... 3! Frmålsbestemmelse... 3! Praktiske pplysninger... 3! Verdigrunnlag...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Knøttetreff åpen barnehage Bottenveien 5, 3241 Sandefjord ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017 2018 Knøttetreff åpen barnehage Bttenveien 5, 3241 Sandefjrd 33 44 84 40 pst@lkkabarnehage.n Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD. 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Frebyggende arbeid mt mbbing. 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur

Innhold: Eieform i Vårres barnehage Lovverk og rammeplan. Foreldresamarbeid. Kosthold, fysisk aktivitet og kultur VÅRRES BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 Hei alle sammen g velkmmen til barnehageåret 2013/2014 Vi vksne sm jbber i Vårres g gleder ss til å ta tak i dette barnehageåret g kmme i gang, både med det pedaggiske

Detaljer

«UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST»

«UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST» «UFORGLEMMELIG ØYEBLIKK MED LIVSGLEDE OG LÆRELYST» 1 STJERNE 2013-2014 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Dina, Alexander, Tage, Isabell, Helene g Feriz født 2008. Benjamin, Elias, Bastian,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1

ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 ÅRSPLAN 2015-16 IMI BARNEHAGE AKTIVE BARN ENGASJERTE VOKSNE 1 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER...2 Litt histrikk...2 Frmålsbestemmelse... 3 Praktiske pplysninger...3 Verdigrunnlag...3 Barnehagens

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Kommunestyret

Kommunestyret Kmmunestyret 5.9.2017 Mandatet Å videreutvikle g systematisere Aktiv msrg fr eldre i sykehjem g msrgsbliger fr å kunne ivareta bebernes ssiale, fysiske, eksistensielle g kulturelle behv. Arbeidsgruppen

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek

Årsplan 2015-2016 Sande barnehage. Lek gir læring, læring gir lek 1 Årsplan 2015-2016 Sande barnehage Lek gir læring, læring gir lek 2 Innhld 1. Frrd: Planens frankring 2. Terifrankring 3. Satsingsmråde 4. Prsjektarbeid 5. Barns medvirkning 6. Pedaggisk dkumentasjn 7.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

INNHOLD: 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme

INNHOLD: 1. Årskalender. 10. Barnehagens dagsrytme 1. Årskalender INNHOLD: 2. Velkmmen 3. En barnehage 4 baser 4. Hvedmål 5. Perideplaner 6. Helsefremmende barnehage 7. Ssial kmpetanse 8. Manifest mt mbbing 9. Fagmrådene - Kmmunikasjn, språk g tekst -

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2015/ 2016

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2015/ 2016 VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2015/ 2016 VÅR VISJON: Skgkanten barnehage Rmerikes mest attraktive barnehage VÅRT MOTTO: Her vkser barnet ditt VÅRE VERDIER: Anerkjennelse, samspill, glede

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Ramstad barnehage 2017/2018

ÅRSPLAN. Akasia Ramstad barnehage 2017/2018 ÅRSPLAN Akasia Ramstad barnehage 2017/2018 Akasia Barnehage AS er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage AS eier g driver pr i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte g 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjn

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Årsplan for 2015/16 1

Årsplan for 2015/16 1 Årsplan fr 2015/16 1 Årsplan: 2015-16 Visjn: Barn sm blmstrer. Vi vet at barn uttrykker seg på frskjellige måter, derfr har vi tr på en pedaggikk hvr barnet lærer g pplever med alle krppens sanser. Mål:

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Det hender du blir lei deg Fordi jeg er så liten Jeg setter merker overalt, og gjør deg ganske sliten.

Det hender du blir lei deg Fordi jeg er så liten Jeg setter merker overalt, og gjør deg ganske sliten. VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2012/ 2013 HER VOKSER BARNET DITT Det hender du blir lei deg Frdi jeg er så liten Jeg setter merker veralt, g gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2013/ 2014

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2013/ 2014 VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2013/ 2014 Det hender du blir lei deg Frdi jeg er så liten Jeg setter merker veralt, g gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir jeg større, Ja, en dag

Detaljer

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk Praktisk arbeid TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i trafikk 10. trinn 2015/16 Uke kjenne til frutsetninger Finne ut hva en frivillig Intrduksjn av faget. Deltakelse sm

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 2017 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013

Brukerundersøkelse 2013 Brukerundersøkelse 2013 Bakgrunn brukerundersøkelse freldregruppen 2013 Undersøkelsen er utført i 61 kmmuner Følgende mråder er kartlagt Diverse Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet

Detaljer

Årsplan. Oktober 2015-oktober Jakobsnes barnehage. Vi bryr oss om hverandre. 1 Årsplan Kirste Sandness

Årsplan. Oktober 2015-oktober Jakobsnes barnehage. Vi bryr oss om hverandre. 1 Årsplan Kirste Sandness Årsplan Jakbsnes barnehage Oktber 2015-ktber 2016 Vi bryr ss m hverandre 1 Innhld Barnehagens samfunnsmandat Velkmmen til Jakbsnes barnehage Satsningsmråder Tema fra satsningsmråder, Vennskap g friluftsliv

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Informasjonshefte Vuku barnehage

Informasjonshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Vuku barnehage Infrmasjnshefte Innledning Infrmasjnsheftet er laget fr å gi freldre, nytilsatte, vikarer, samarbeidspartnere g andre interesserte nyttig infrmasjn m Vuku barnehage. Sm utgangspunkt

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015

Årsplan for perioden oktober 2014 til oktober 2015 Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2014 til ktber 2015 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2014/ 2015

VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2014/ 2015 VELKOMMEN TIL SKOGKANTEN BARNEHAGE Barnehageåret 2014/ 2015 Det hender du blir lei deg Frdi jeg er så liten Jeg setter merker veralt, g gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir jeg større, Ja, en dag

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Nedre Høvik ÅRSPLAN. a «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

Nedre Høvik ÅRSPLAN. a «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI» a Nedre Høvik ÅRSPLAN a 2017 2018 «SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI» Innhld 1. Innledning 2. Om barnehagen 3. Lvverk 4. Verdigrunnlag 5. Barnehagens satsningsmråder

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer