Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen med alle formannskapsmedlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer."

Transkript

1 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene i Glåmdalen deltk. Det er skrevet et stikkrdsmessig referat m hva frmannskapsmedlemmene snakket m i en time. Hvrdan skal dere møte utfrdringene på disse mrådene: 1. Hvrdan styrker vi skleresultater? 2. Hvrdan skal vi løse utfrdringene i helse g ssial? 3. Hvrdan kan vi få til innvasjn g nye teknlgiske løsninger? 4. Hvrdan sikre gde fagmiljøer? 5. Hvrdan skal reginen bli mer attraktiv? 6. Hvrdan sikre gdt lkaldemkrati? 7. Hvrdan møte den øknmiske realiteten? 1. Hvrdan styrker vi skleresultater? Gruppe 1 hldningsendring freldre g elever er nødvendig, i dag er det fr lavt ambisjnsnivå - kan aktualiseres gjennm media, flkemøter f.eks. rganisert leksehjelp gd dialg hjem/skle leksefri skle (lekser blir gjrt i skletiden) lekser er fint fr freldre henting i barnehagen gir mulighet fr dialg hver dag ikke aktuelt i sklen pr i dag styrking av høysklesatsingen i reginen styrke undervisningen til de svakeste gi de faglig sterke elevene muligheten til å bli enda bedre tørre å stille krav styrke fagmiljøene på den enkelte enhet elevene må trene/øve fr å bli gde tilrettelagt undervisning sm er akseptert fra alle gdt læringsmiljø i grunnsklen slik at de får et gdt grunnlag før vid. pplæring å styrke statusen til fagutdannelsene tidlig innsats Kunnskapsbasert skleutvikling tilstandsrapprt gdt arbeid med denne helhetsjbbingen er viktig, bruke tiden gdt (barnehage, skle, SFO) Ser ingen sammenheng ift kmmunestørrelse frdeler g ulemper 1

2 2 sklekntr med flere ansatte er psitivt den viktigste jbben gjøres ute lange avstander er en utfrdring alle kmmer inn på vid. skle (uavhengig av karakterer), evt et år ekstra ung.sklen, smmerskle evt strkmmunene må ikke føre til færre skle større elevgrupper kan føre til at den spesielle finner nen Gruppe 2 lærere, freldre, elever frhldet dem i mellm er avgjørende kanskje det bør være et fag sm heter nasjnale prøver det er dette vi blir målt på få elevene til å trives på sklen gdt samarbeid skle/hjem gde lærere g nk lærere midler til etterutdanning, sm følger med tiden, nytenking innrømme at vi har dårlige resultater ikke frnekte nasjnale prøver f.eks ta tak i de barna sm faller ut tidlig MOT aktiv mt mbbing, tr på seg selv, selvtillit, realistiske mål fr den enkelte freldrene er avgjørende, frivillighet er ikke alltid løsningen, bligatrisk vi snakker m utfrdringene g løsningene systematisk satsing ver tid, evt med justering av kurs hvis behv Samarbeid med andre (eks FM, SePu, andre) nasjnale satsinger Krevende kultur å endre sm er satt fr lenge siden Kultur fr læring det er det sm må til ambisjner på vegne av barna gutter/jenter barnehage g skle merverdi ressurser flinke flk støttetjenestene er avgjørende satse på de sm er flinke hjem/skle freldremøte, infrmasjn delt ungdmsskle praktisk retning tidligere arbeidslivsfag finne grunnen til utfrdringene tett ppfølging, sette krav satse på støttetjenester fr elever med utfrdringer mer timer i basisfag tidlig innsats allerede i barnehagen realfagskmmune f.eks. Gruppe 3 styrke sklen tidlig innsats, barnehagen - kartlegge tiltak i barnehagen framsnakke det å være flink 2

3 3 freldre må skjønne at skle er viktig gde fagmiljøer er viktig (jf Sør-Odal sklestruktur, et lurt valg) gradering i fag iht innlæringshastighet vi har ikke en kultur fr læring hjem/skle-samarbeid freldre må engasjeres få inn de freldrene sm trenger det mest «vksenpplæring» - fr freldre fkus på valgfag mer praktisk skle styrke mestringsfølelsen, selvfølelsen lage kultur fr læring, jbbe med hldninger behv fr lærlingplasser vi trenger mange fagarbeidere styrke tren på at denne utdanningen er bra det burde ha vært lettere å få jbb uten utdanning høysklestatus flere høyskler i distriktet vårt gde vergang mellm ung.skle vid. skle er avgjørende Gruppe 4 Infrmasjn i videregående utveksling, få elevene til å se at det er mye utenfr Åsnes mtivasjn elevbedrifter på ungdmsskle eget fag? Elevene må fanges i den tiden vi lever i, læreren må ha den kmpetansen sm behøves i 2016, Kultur i sklen er det fr mye lek g mr? Styrke fagmiljøet, f.eks ved å samle elevene i en skle ja nei g der er vi i gang. Det er ingen autmatikk i at større skler fører til bedre resultater. Hva med læreplaner er de tilpasset jenter? Freldrerllen Slør-kmmune tvunget til å se på sklestruktur i Åsnes - større pl av lærere Utvidet skledag med prf. Leksehjelp 2.Hvrdan løser vi utfrdringene innen helse g ssial? 1. Dekke bredden Få tak i kmpetanse Mangler menn Dreie virksmheten mt frebygging Styrke flkehelsen Må møte individenes behv Må ha innvandring Bygge flerbruksbygg Få ungene tilbake, må ha arbeidsplasser g kmpetanse Ta i bruk ny velferdsteknlgi. Krever utbygd bredbånd Etablere bmiljøer i trygge mgivelser 3

4 4 Må bygge større kmpetansemiljøer Kmme ut av ensmhet gjelder i alle aldersgrupper Føle trygghet Må en verbygning med høy faglig kmpetanse. Styring. Må dekke hele msrgstrappa. Frebygging g gde tjenester er det viktigste. Lære av hverandre innad i reginen. 2. Mer midler må være øremerket helse- g ssial. Eksempler innen rus g psykiatri. Sterke ledere i helse- g ssial. Tydelige krav g rapprteringskrav. Pengene bør i større grad følge menneskene. Øremerking må gså være frutsigbarhet. Ledere med ledelseskmpetanse. Styrke de sm skal lede. Ledelse på flere nivåer. Ikke interkmmunalt samarbeid på helsemrådet. Det er ikke mulig å drive fjernstyring på dette mrådet. Ha tilbud/fkus sm gjør at vi kan bryte den ssiale arven. Sterkt lederskap g tverrfaglig innsats. 3. Omstillingsutfrdringene er kntinuerlige da øknmien er dårlig g helse g ssial sm er en str sektr må ta mye av innsparing. Sykehjemsplasser nedlegges til frdel fr hjemmebaserte tilbud. Har fr liten kapasitet til å løse de utfrdringene med å gi tilbud. Eidskg har hatt en helhetlig tilnærming til å skape det framtidige tilbudet fr brukere i Eidskg. Styrket inntaksteamet. Innkjøp et mråde i helse g msrg hvr kmmunene kunne gjøre stre innsparinger med avtaler g sterkere styring. Frebygging g flkehelse er viktig. Flk må evne g ta vare på sin egen helse lengst mulig. Hjemmesykepleien må ha et gdt tilbud. Samhandlingsrefrmen pp mt psykiatri g rus. Må ha nen pilter først. De gde flka frsvinner frt. Både små fagmiljøer g nærhet til brukere gjør det krevende å stå i disse tjenestene. 4. Hva med spesielt krevende brukere, blanding av alder, rus g psykiatri? Hva slags løsning kan vi ha? Lvverket hva slags rm gir det? Kan lvverket lempes i frhld til bruk av teknlgi? Men rettsikkerheten må være ivaretatt. 3. Hvrdan sikre gde fagmiljøer? Gruppe 1. Fagmiljø, må være en viss størrelse Samle fagmiljøene uavhengig av grenser Mangler flk på egne fagmråder Utdannende flk frsvinner fra små kmmuner Ett menneske har t ppgaver det er slitsmt men gir gså muligheter Interkmmunalt samarbeid både en mulighet g en trussel Hvrdan blir det 2040, da vil fagflkene være brte 4

5 5 Gruppe 2. Innhldet i fagmiljøet er viktigst, ikke størrelsen Viktig med påfyll uansett Str nk, interkmmunalt samarbeid kan løse utfrdringene Hldning til kmpetanse mangler Vi må ha mulighet til høyere utdanning i nærheten Myndiggjrte medarbeidere, Gd arbeidsgiverprfil, samarbeide med ansatte Knsulenter stikker av med kmpetansen etter varen er levert Gruppe 3. Ulike tanker på hva sm er ett miljø Hva er ett fagmiljø, kan gså være små g på tvers Innhldet i fagmiljøet er viktigste, ikke hvr mange, men kan være sårbare. Kjøpe tjenester av nen andre Hva med den fagkmpetansen vi ikke har i dag hver fr ss, den må vi skaffe sammen Gruppe 4. Behv fr ulik fagkmpetanse Må samle ne, eks Grue har samlet IKS er ikke løsningen Nettverkssamarbeid Spleise små fagmiljø, på tvers innad i kmmunene Utdanning lkalt 4. Hvrdan bidra til innvasjn g nye teknlgiske løsninger? Innvasjn i kmmuner er avhengig av verdier, strukturer, strategier g relasjner. Innvasjn skjer i dag i samhandlingen med innbyggere/brukere sm har et bestemt behv sm skal løses. Innvasjnskulturen er frskjellig mellm sektrene. Det er pleie g msrgssektren sm har flest innvasjner. Må frigjøre tid g penger til innvasjn; g innarbeide innvasjn sm en måleparameter i kmmunale budsjetter. Det må legges til rette fr at ansatte m ser nye løsninger, får tid til g utvikle løsningen. Vi er pptatt av internkntrll g avvik g lite pptatt av kvalitet g innvasjn. Vi sm plitikere etterspør ikke innvasjner i budsjetter g årsmeldinger Kunnskap g vilje til endring er grunnlag fr innvasjn Det må etableres en kultur fr endring g læring. Innvasjn er avhengig av kunnskap. J mere vi kan j mere tør vi g utfrdre systemer. Glåmdalen må derfr jbbe systematisk med etterutdanning g vksenpplæring 5

6 6 Vi må samarbeide med Høgsklestiftelsen fr å få spin-ff i ffentlig sektr. Videre bør det etableres VITEN sentre; g vi må ha ppfinnermesser. ( Grue har) Vi må knytte til ss frskningsmiljøer Infrastruktur Vi må ha en rbust administrasjn fr å drifte IKT løsninger; g vi må effektivt bredbånd i alle grenser. I dag bruker vi mye tid på å kjøre bil til møter. Vi kan i langt større grad bruke skype g videknferanser. Frivilligheten kan bidra til innvasjn i ffentlig sektr ved en tettere samhandling. Vi må i større grad ville hverandre vel g vise til hva sm skjer i hverandres kmmuner Plitisk rganisering Partiene hemmer innvasjn. De har fte løsningen før spørsmålene er stilt g skal markere plitisk uenighet mer enn at de heier fram felles innvasjner til beste fr innbyggerne. Organiseringen av frmannskap g kmmunestyrer stimulerer ikke til innvasjn. Hvrdan frvalter vi våre ressurser g plitikken. Rådmann legger fram g plitikerne diskuterer. Få fram de kreative lærerne, de kreative i helse- g ssial g få til nye diskusjner mellm plitikere g fagflk /læring g erfaringsverføring begge veier. Ta inn de ansatte sm jbber direkte med innbyggerne i plitiske møter g slik at de faktisk vet hva sm fregår av utvikling g innvasjner. Vi må lære av hverandre Eidskg er langt framme på innvasjn innen helse- g ssial, g vi må etablere en felles læringskultur. Eksempelvis hadde Eidskg demensskle sm fungerte gdt, men vi klarte ikke å videreføre dette i andre kmmuner/ ikke nk deltagere. Du blir ikke prfet i egen regin? I Eidskg har rådmannen pålagt kmmunalsjefene g jbbe med innvasjn g det er en hldning til at innvasjn kmmer nedenifra g fra klke medarbeidere. I Kngsvinger har de satt av en pt med midler til innvasjn Kmmuner g næringsliv må samhandle på nye måter. Kmmuner g Frivillig sektr må samhandle på nye måter. 5. Hvrdan sikre et gdt lkaldemkrati? Egen kmmune eller sammen med 2eller flere? Utfrdringer i dag deltagelse ved valg, medbestemmelse, gamle strukturer, ssiale media, rettigheter, mindre kllektive avgjørelser mm.. GRUPPE 1 Lkaldemkratiet fungerer bra på en liten plass, nærhet vil frsvinne, ekspedisjn blir fr langt unna gegrafisk tar det mye brt. Kan føre til at vi får flere frikjøp? Men da får vi plitikere sm blir «satt», Viktig å være den vanlige brger inn i kmmunestyre. 6

7 7 Det må reduseres antall sider til kmmunestyret, Vektig av rådmannens fremstilling i saker. Det er sjelden gde plitiske diskusjner. Sanner mener at flest mulig saker behandles lkalt Vi må tenke mer på hvrdan vi skal klare å invlvere innbyggerne. Hva med grendeutvalg? får de nen INFLYTELSE. At vi ikke har nk øknmi gjør det vanskelig. Vi må innføre eiendmskatt selv m vi ikke ønsker. Plitikerne må være mer ute. Plitiske mdellen har betydning fr lkaldemkratiet. Sette pp en møteplan fr møter utenfr kmmunehuset g få en mer utadvendt kmmune GRUPPE 2 Grendeutviklingsutvalg må pp å gå, men de har ingen innflytelse 151 i kmmunestyrerepresentanter vil vtere saken, frmanskapet må legge fram saken. Dette er en dugnad med en større del av flkes mening. Veldig mange blir engasjert i dagens kmmuner Går vi vekk fra flket i en større kmmune? De sm sitter der i dag gjenspeiler j beflkningen. Det må beskrives hvrdan dette skal fungere gjennm en intensjnsavtale. Det er fte lkale saker sm grender er pptatt av. Dette er avgjørende fr g lykkes med refrmen. Stre prinsipielle saker bør invlvere flere innbyggerne sm legges fram i kmmunestyret. Ungdmmen er pptatt av de gamle skal ha det bra. Utkantene blir gså utkanten i framtida. Plitikere g administrasjn må mer ut til flket, da får kmmunen gde innspill g flk syntes det er k. Det er kun 50 % sm deltar ved valg g flk har det bra. GRUPP E 3 Slå vi sammen kmmuner viser frskning at deltagelsen blir mindre. Også medlemmer blir færre i større kmmuner. Hvrfr ligger lkaldemkratiet brakk? Vil gjerne påvirke, dersm man får større ppgaver. VI må få til verføring av kmmunestyremøtene Hvem er det sm kmmer pp i diskusjnen i de stre kmmunene, hvr er grasrta. Det er flket sm skal være grasrta sm sitter i kmmunestyret Hvr mange skal et kmmunestyre ha? Fr å minske plitikerfrakt i kmmunen må du høre på flket. Og kmmuniserer ut saker - det må kmmunen gjøre tydligere Bruke ssiale medier fr innspill. GRUPPE 4 Lkaldemkratiet i dag fungerer bra særlig gjennm ssiale media. Mdellen i kmmunestyret. Utvalg etter fag, Der blir flere partier representert. Grendene blir dårligere representert. Hvrfr endre kmmunestruktur dersm vi må pprette grendeutvalg. Vi beveger ss annerledes enn før. Tenk hva sm ligger i reginen g sm kan utnyttes bedre? Hvrdan vil en skulle kjempe fr utkantsklen., presset vil bli større. 7 frmannskapsmedlemmer blir smått. Det fregår en viss sentralisering i den enkelte kmmune. 7

8 8 Stre gegrafiske mråder De aller fleste rundt Kngsvinger vil helst være alene. Å slå sammen ulike kulturer er krevende. 6. Hvrdan bli en attraktiv regin? Sammendrag: Tr på det vi representerer, satse på det g gå fr det! Alle gruppene pekte på kmpetanse, infrastruktur g arbeidsplasser sm viktige elementer. Å stå samlet g handle sm en enhet i viktige saker ble gså trukket fram. «Framsnakking», intern markedsføring sm redskap fr å løfte blikket ut ver egen kmmune. Plitikerne må ta sitt ansvar å være fregangspersner ift regintanken g framsnakking. Alle kmmunene må gjøre sine ppvekstmuligheter best mulig. Gruppe 1 Psitive - framsnakke Infrastruktur/veger - ffentlig kmmunikasjn. Arbeidsplasser, gde ppvekstvilkår, aktiviteter Kngsvinger sm høgskleby/fagskle Hvrdan kan reginen bli mer dynamisk Hvrdan få trua på seg selv Regintanken - vi er en regin. Plitisk ppgave. Kmme ut av kmmunen når det gjelder næringsutvikling Må jbbe sammen, synes utad sm en regin Markedsføring av ss selv sm regin Må ha en mtr: Kngsvinger. Kngsvinger må «lære seg» å bli reginhvedstad. Dette er et samarbeid med kmmunene rundt. Byreginprsjektet er et verktøy i arbeidet med å skape en mer attraktiv regin. Vi må være tålmdige i arbeidet. Virkningen kmmer ikke med en gang. Natur, Glmma, skg, jakt/fiske, Markedsføre det vi har, men egentlig ikke viser nen stlthet ver. Det rurale. En time med tg til Osl. Turisme. Må bli enige m ETT navn på reginen. KIL i eliteserien i ftball + Knights frtsette i GET-ligaen. Gruppe 2 Ha trua på ss selv - framsnakking av ss selv g resten av kmmunene. Sytefri sne. Prate med flk m hvr fantastisk vi har det. Ambassadører - treffe hjertet. Intern markedsføring. Mange innflyttere i kmmunestyrene - viser at de engasjerer seg fr å få til ne. Innbyggerne i kmmunen må tenke mer psitivt (intern markedsføring) Rammebetingelser - Beliggenheten ved grensen. Merkevarebygging. Ta rller - hvr vil vi bli gde? Eks Finnskgen - bruke ne knkret; Finnskgsleden, etc 8

9 9 Bienergi, skg. Hvrdan vi snakker m reginen ute.. Må ikke gi seg på saker - hele tida stå sammen. Velg FÅ budskap. Synlige i de viktige fraene. Reginrådet må stå samlet. Må ta et grep. Må tørre stikke nesa fram - mer framverlent. Få ting, bli enige m dette å arbeide fr det. Infrastruktur; E16/ Hver kmmune må gjøre sine ppvekstmuligheter best mulig! Tru på det vi representerer, satse på det g gå fr det! Vi må redde ss selv. Gruppe 3: Infrastruktur Høgskle med bredt tilbud Bredbånd må bli en statlig ppgave. Arbeidsplasser - trenger da infrastruktur. Btilbud fr alle grupper (eks single) Tilrettelegging fr innflyttere. Arbeidsplasser. Gd gegrafisk plassering. Kulturtilbud. Framsnakke hverandre g reginen. Intern markedsføring. Alle plitikerne i kmmunene må endre hldning ift hvrdan de snakker m kmmunen/reginen. Navn på reginen. Gruppe 4 Samferdsel g infrastruktur Mulighet fr høyere utdanning. Samarbeid i 1.linjetjenesten mellm vgs g næringslivet. Eget lærlingekntr. Arbeidsplasser. Samarbeid mellm reginen g ungdm ute. Gd planlegging ift næringslivet. Satse på felles vekst. Mer kunnskap m hverandre. 7. Hvrdan frhlder vi ss til de øknmiske realiteter? Diskusjnene var i hvedsak innm t tema. Det ene handlet m hva de øknmiske realitetene egentlig går ut på. Her argumenterte nen med at bare det blir et plitisk skifte nasjnalt etter strtingsvalget i 2017, så vil det bli en mye bedre øknmisk situasjn fr kmmunene. 9

10 10 Andre mente at dette var urealistisk, g viste til bl.a. glbale g nasjnale trender (urbanisering, en aldrende beflkning, lavere ljeinntekter, etc.) g at det er liten grunn til å tr at det blir str endring selv med et plitisk flertall med andre farger enn i dag. Det andre temaet var i langt større grad et svar på det sm det egentlig ble spurt m. Her snakket nen m at det i fremtiden må bli nødvendig å gjøre endringer i tjenestetilbudet, f.eks: At brukere av helse-/msrgstjenester i større grad kan behandles/få msrg hjemme i stedet fr på kmmunal institusjn. Flere nevnte gså at kmmunene bør investere mer i velferdsteknlgi g andre tekniske løsninger, sm på sikt kan bidra til å spare penger. Ett eksempel sm ble nevnt var at flere av tjenestene gis via videteknlgi. Nen dr gså frem at kmmunene må tørre å bruke flere ressurser på frebyggende arbeid innenfr helse (eldre, rus, etc.), frdi de vil tjene på det på lengre sikt. Det ble nevnt at frivilligheten står helt sentralt her, g at kmmunen i større grad må tenke på løsninger sm invlverer mange flere aktører enn bare kmmunen selv. Ikke verraskende km sammenslåing av kmmuner pp sm en mulig løsning fr kmmunene. Det var flere sm argumenterte fr at dette vil bidra til at kmmunenes øknmi blir bedre, blant annet gjennm effektivisering (i tillegg til andre argumenter sm ble nevnt fr sammenslåing). Andre anerkjente utfrdringene sm kmmunene står verfr, men de så ikke at sammenslåing med andre kmmuner var det åpenbare svaret. 10

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Lier kmmune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/3502 Arkiv: Saksbehandler: Liv-Astrid Egge Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedat Grunnskle-, barnehage- g kulturutvalget Medvirkning fra unge ungdmsråd

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Kunnskapsdepartementet Dat 22.06.2015 Høringsinnspill til NOU 2015:2 Å høre til virkemidler fr et trygt psykssialt sklemiljø Røde Krs takker fr muligheten til å avgi høringssvar til Djupedalsutvalgets

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer