STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)"

Transkript

1 STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG

2 1. BAKGRUNN FOR STUDIET STUDIETS FAGLIGE GRUNNLAG OG IDÉGRUNNLAG STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ MÅL FOR STUDIET MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING KVALITETSSIKRING... 4 INNLEDNING...4 FORSKNINGSBASERT UNDERVISNING... 4 VURDERING OG SENSORORDNING STUDIETS OPPBYGNING, INNHOLD OG SAMMENSETNING... 5 INNLEDNING...5 PEDAGOGISKE METODER...5 OPPBYGNING, INNHOLD JOBBMULIGHETER VIDERE STUDIER INTERNASJONALISERING GODKJENNING...6 Side 2

3 Studieplan fr Årsstudium i landmåling (07/08) 1. Bakgrunn fr studiet Landmåleren er sentral i mange bygg- g anleggsprsjekter, i eiendmssammenheng g ulike typer kartlegging. Studiet er unikt i sitt slag på høgsklenivå i Nrge g fyller et strt behv fr utdanning på et praktisk nivå. 2. Studiets faglige grunnlag g idégrunnlag Hvedidéen er å kmbinere ulike gematikkemner sm landmåling, satellittmåling, GIS, 3D/ terrengmdeller g eiendmsjuss, slik at kandidaten ved endt studium har et gdt utgangspunkt fr å møte arbeidslivets ansvarsfulle ppgaver knyttet til ulike typer landmåling g stedfesting. Studiet egner seg sm en grunnutdanning g en påbygging på en avsluttet utdanning. 3. Studiets varighet, mfang g nivå Studiet er et videreutdanningsstudium med nrmert studietid på 1 år 60 studiepeng g tilbys sm en heltidsutdanning, eventuelt deltid etter avtale. Studiet fører ikke alene fram til nen grad, men det er mulig å frtsette med videre studier i GIS eller med vergang til bachelrstudiet i gematikk g således få graden Bachelr i Gematikk. 4. Mål fr studiet Ved gjennmført studium skal studentene ha tilegnet seg: Grunnleggende kunnskap g kmpetanse innen landmåling Gde ferdigheter i bruk g behandling av måleutstyr g prgramvare fr landmålingsfrmål Grunnleggende ferdigheter innen gegrafiske infrmasjnssystemer g juss Praktiske kunnskaper sm er relevante til bygg- g anleggsbransjen, private ppmålingsfirmaer g innen ffentlig gedatavirksmhet Frutsetninger fr å utføre mer krevende ppgaver innen gedatabransjen g ivareta lederfunksjnen av stikningsvirksmheten hs entreprenører, nettperatører, ffentlige gedatabaserte etater Frutsetninger fr å utføre mer krevende ppgaver g ivareta lederfunksjnen av kart- g ppmålingsvirksmheten innen små g mellmstre kmmuner Side 3

4 5. Målgruppe Høgskleingeniører fra alle studieretninger g skler Ingeniører fra eldre tårige utdanninger Kandidater fra Teknisk fagskle Kandidater fra videregående skle i kart g ppmåling (3 år) Kandidater med tilsvarende kvalifikasjner g praksis 6. Opptakskrav g rangering Fr å få pptak må et av følgende krav ppfylles: Generell studiekmpetanse med tillegg av: 3-årig videregående skle i kart/ppmåling eller Jrdskifteskle Fullført en av følgende utdanninger: Teknisk fagskle, 2 år 1 år høgere utdanning med minimum 5 studiepeng matematikk eller statistikk Realkmpetanse tilsvarende punktene venfr 7. Kvalitetssikring Innledning Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende pilarer: Undervisningspersnalets faglige g pedaggiske kmpetanse Kvalitetssikringssystemer g invlvering Frskningsbasert undervisning Sensurrdning I det etterfølgende mtales de t sistnevnte punkter: Frskningsbasert undervisning Gjennm studiet vil studentene bli intrdusert til metder g tankegang sm skal gjøre dem i stand til selv å gjennmføre enkle FU-arbeider. Det legges spesiell vekt på systematikk, litteraturbruk, kildekritikk g referanseangivelser. Side 4

5 Gjennm flere av de landmålings- g kartbaserte emnene trekkes studentene inn i sklens pågående FU-arbeider. En rekke fagstandarder fr gjennmføring, dkumentasjn presentasjn benyttes i undervisningspplegget. Vurdering g sensrrdning Vurdering gjøres avhengig av hva sm passer best til de enkelte emnene. I nen emner passer det frtsatt best å vurdere med skriftlig eksamen med ettersensurering på vanlig måte. I økende grad benyttes sensr sm en ressurspersn til kvalitetssikring av det faglige pplegget. Alternativer til skriftlig eksamen sm brukes stadig ftere, er ppgavevurdering, mappevurdering, karaktergivende fremføringer g muntlig eksamen, eller en blanding av disse. Det legges mer vekt på praktisk handlingskmpetanse sm kvalifisering til sensrarbeid, enn vitenskapelig eller frmell kmpetanse. Dette gjelder spesielt i frbindelse med prsjekter sm er bestilt av sklens faglige samarbeidspartnere. Sensurrdningen følger høgsklens retningslinjer, g varierer dermed mellm:. En intern sensr En intern sensr g en ekstern sensr T interne sensrer Tilsynssensr 8. Studiets ppbygning, innhld g sammensetning Innledning Studiet er bygd pp fr å fylle arbeidslivets behv fr landmålere på et praktisk utøvende nivå. Pedaggiske metder Høgsklen legger pp til at studentene mtiveres gjennm mderne, studentaktive undervisningsmetder. Intrduksjnsfrelesninger, veiledning i grupper g individuelt, gruppearbeid, prsjektarbeid, mappeppgaver er undervisnings- g arbeidsfrmer sm gir muligheter til studentaktivitet g prblemrientering. I studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle studenter med gd evne til selvstendig arbeid. Fagmiljøet jbber kntinuerlig med å ta i bruk elektrniske pedaggiske hjelpemidler, med den knsekvens at det blir gradvis færre frelesningstimer. Dersm det lar seg gjøre er studentaktiviteten rettet mt bidrag til ansattes pågående frsknings- g utviklingsprsjekter (FU-prsjekter). De fleste emnene i studiet tilbys samtidig fr flere kull (bl.a. GIS g Bachelr gematikk), slik at studentene gså ppnår læring på tvers av studentkull. Edb brukes intensivt fr deler av studiet, g dette krever at kandidatene enten har, eller raskt har evne til å skaffe seg, gde ferdigheter i bruk av knvensjnell tekstbehandling, regneark, e-pst g Internettverktøy. I tillegg er det en frdel fr studentene å ha egen bærbar PC med mulighet fr ppkbling i sklens trådløse datanett, men dette er ikke ne krav. Side 5

6 Studiet bruker i str grad markedsledende prgramvare. Oppbygning, innhld Tabellen under viser innhld, mfang g målsetning i de enkelte emner sm inngår i studieprgrammet: Obligatriske emner: Emnekde Studiep. Emnenavn Høst Vår Nytt 5 GIS intr 1 X Nytt 20 Landmåling instrument- g beregningslære X GEO Teknisk engelsk X GEO Juss X Nytt 15 Praktisk landmåling X 10 Valgemne X Sum 60 Valgemner Emnekde Studiep. Emnenavn Høst Vår NY 5 Kartlegging X GEO Terrengmdeller X GEO Landmålingsanalyse X Nytt 10 Teknisk infrastruktur (VAR, veg, energi, plan) X 9. Jbbmuligheter Jbbmulighetene er svært gde både i ffentlig g privat virksmhet: kmmuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, entreprenører, kart- g ppmålingsfirmaer, knsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer, andre statsetater, E-verk g eget firma. Kandidater fra landmålingsstudiet er ettertraktet. Det er mange ulike jbbtyper med mye selvstendig arbeid med kmbinasjn av ute- g innearbeid. Hvis du ønsker det er det mulighet fr mye reising g bruk av avansert utstyr g edb. Et spennende arbeidsfelt med rask teknisk utvikling venter deg. 10. Videre studier Fullført studium åpner fr pptak til 1-årig videreutdanning i gegrafiske infrmasjnssystemer (GIS). Kandidater sm fullfører både Årsstudium i landmåling g 1-årig videreutdanning i GIS kan deretter med tilpasning gå ver til 3. klasse i Bachelrstudiet i gematikk. 11. Internasjnalisering Det er ikke lagt pp til utveksling med utenlandske studiesteder i løpet av studiet. 12. Gdkjenning Studiet ble gdkjent i studienemnda 8. mai Side 6

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING...

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo

Ressursbehov Kiropraktorutdanning i Oslo Ressursbehv Kirpraktrutdanning i Osl Innledning/histrikk Bakgrunn I ktber 2003 ppnevnte Det medisinske fakultet en arbeidsgruppe sm skulle se på muligheten fr å etablere en kirpraktrutdanning ved fakultetet

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet]

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet] Ntat Til: Fra: Kpi: Kirsten Haugum, Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Ragnar Andresen [Klikk her g skriv inn navnet] Dat: 07.06.2004 Emne: Kartlegging av IKT planprsesser, g inventarisering av systemtilpassninger

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer