Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport «Jenter og teknologi»"

Transkript

1 Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret Prsjektet «Jenter g teknlgi» ble igangsatt på bakgrunn av undersøkelsen "Fakta m frafall", sm Avdeling fr teknlgi ved HiST gjennmførte høsten Alle sm hadde avbrutt studiene ved avdelingen de tre siste årene ble kntaktet. I tallmaterialet så vi at tendensen til å avbryte studiet er mye større fr jenter på de studiene sm har få jenter enn på de sm har mange. Det ser ut til å være en kritisk grense på rundt 20 %. Undersøkelsen viste gså at frafallet fra våre studier i hvedsak skjer i første semester. Mange av teknlgiutdanningene på HiST har få kvinner. Vi vet at flere jenter sm tar realfag på vgs. ikke velger teknlgiutdanning videre. Knklusjn I verdens rikeste g mest likestilte land, i 2015, velger mange jenter frtsatt tradisjnelle kvinneyrker. Opptakstallene til teknlgiutdanningene viser at det fremdeles er viktig med rekrutteringstiltak mt jenter. Jentene kjenner ikke gdt nk til hvr mange spennende g utfrdrende jbber de går glipp av. Fr de jentene sm søker på teknlgiutdanning kmmer det fte veraskende ved studiestart at guttene er verrepresentert, g savnet av andre jenter i studiemiljøet kan bli sterkt. Gd undervisning er ikke nk alene. De sm ikke får venner på studiet har en større tendens til å slutte enn de sm stryker i enkeltemne. Med hjelp fra gde samarbeidspartnere har det tårige prsjekt «Jenter g teknlgi» gitt gde resultater. Teknlgiutdanningene ved HiST har rekruttert flere jenter g minsket frafallet. Frafallet har minsket fra 12 % i 2011 til 9 % i 2013* Rekrutteringen har økt fra 17,4 % i 2012 til 23,1 % i 2014 *Frafall etter første studieår. Økt rekruttering % 17.4% 22,4% 23,1% Mindre frafall % 12% 16% 9% 40% økning i gjennmføring Aktivitetene i prsjektet har vært: kllkviegrupper i matematikk g prgrammering, hyttetur, bedriftsbesøk, jentelunsj, jentekvelder g jenteknferansen. Tiltakene har fungert etter hensikten g tilbakemeldingene har vært gde. I løpet av prsjektperiden er det bare fretatt små justeringer.

2 Tiltak fr å rekruttere g behlde virker. Med videreføring av de ssiale g faglige tiltakene i prsjektet kan den psitive trenden frtsette. På sikt bør tiltakene inngå sm et permanent tilbud fr jenter på teknlgiutdanningene. Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering Fagene matematikk g prgrammering er valgt frdi studentene trenger å jbbe ekstra med disse fagene. Mange jenter har ikke prgrammert før de begynner på studiet. Faglig flinke g engasjerte studentassistenter er avgjørende fr at kllkviegruppene skal fungere gdt. Fr gdt ppmøte g bedre utbytte av kllkviegruppene er det avgjørende med middag. Jentene blir bedre kjent med jentene i egen klasse g jenter på tvers av andre studieretninger. Dette bidrar til større trivsel g trygghet. Jentelunsj Vi veksler mellm jentelunsjer med bare ssialt samvær g jentelunsjer med faglig påfyll. Annen hver gang inviterer vi kvinnelig rllemdeller sm byr på seg selv g frteller m utdanning g arbeidsliv På jentelunsjene uten faglig innhld har jentene mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Hyttetur Hyttetur med «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» tidligere i første semester. Viktig fr jentene å bli kjent så tidlig sm mulig. «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» ved SiT-råd styrker selvtilliten g mtivasjnen til å ta fatt på studiet. Bedriftsbesøk Underveis i studiet kan det være vanskelig å se nytten av fagene i arbeidslivet. Fr å øke mtivasjnen i studiet er det viktig fr jentene å dra på bedriftsbesøk tidlig, g møte kvinnelige rllemdeller sm viser dem at utdanningen fører fram til en interessant arbeidshverdag. Det er viktig fr jentene å møte en kvinnelig rllemdell sm jbber innenfr deres fagfelt (F.eks lgistikkingeniør, dataingeniør sv). Jentekvelder Mat, ssialt samvær g mtiverende fredrag av kvinneligerllemdeller. Kvinnelige rllemdeller sm er persnlige g frteller m ulike utfrdringer de har hatt i studiet g m sin arbeidshverdag. Ufrmelle fredrag sm gjør at jentene tør å stille spørsmål har fungert best. Jenteknferansen Jenteknferansen bidrar til å synliggjøre mange spennende g utfrdrende jbber sm jentene kan gå glipp hvis de ikke velger teknlgiutdanning. Avgjørende med inspirerende g mtiverende fredragshldere, gjerne en eller flere prfilerte kvinner sm har valgt utradisjnelt. Eksklusivt preg med lunsj g knferansemapper appellerer til jenter i tenårene. Rekruttere I ppstartsfasen av prsjektet rienterte vi ss m ulike nasjnale rekrutteringstiltak gjennm Nasjnalt senter fr realfagsrekruttering g via søk på internett. Vi fant rekrutteringstiltaket «Jenter g teknlgi» ved Universitetet i Agder (UiA). Mtivasjnsdagen var gdt etablert g har hatt gd effekt på rekrutteringen. Vi kntaktet initiativtakerne g innledet et samarbeid m dette rekrutteringstiltaket. Jenteknferansen 2014 I 2014 avviklet HiST g UiA «Jenter g teknlgi» på samme dag. HiST inviterte jenter i ungdmssklen g på videregående skler i Nrd- g Sør-Trøndelag. HiST valgte å ha en Jenteknferanse med gratis transprt, knferansemapper, navneskilt, stands g gratis lunsj. Betydningen av satsningen ble bekreftet ved at statsminister Erna Slberg g NHO-direktør Kristin Skgen Lund hilste til deltakerne på vide under knferansen. Deler av prgrammet i Trndheim ble verført nline til Agder g mtsatt. Vi fikk str mediemtale g nasjnal ppmerksmhet.

3 Jenteknferansen 2015 I etterkant ble UiA g HiST kntaktet av NHO sm ønsket en nasjnal satsning på rekruttering av jenter til teknlgiutdanning. 11. februar 2015 ble «Jenter g teknlgi» avviklet på fem ulike studiesteder: Universitetet i Trmsø, Høgsklen i Bergen, HiST, UiA g på Høgsklen i Osl g Akershus. Fr å ppnå målet med å få flere jenter til å velge realfag g teknlgiutdanning håper vi at enda flere universitet g høgskler blir med på den nasjnale satsningen! Frhindre frafall Fr å få til et rbust jentemiljø er alle jentene på teknlgiutdanningene på Campus Kalvskinnet invitert til å være med på alle aktivitetene. Studieretningene med minst jenter, elektr, maskin, dataingeniør g drift av datasystemer, har førstepriritet til aktivitetene. De fleste aktivitetene er frbehldt jentene i første studieår. Det viktigste tiltaket fr å frhindre frafall har vært Faglig støtte/kllkviegrupper i matematikk g prgrammering. I tillegg til kllkviegruppene i regi av «Jenter g teknlgi», har Avdeling fr teknlgi satset spesielt på ppfølging av nye studenter g satt inn gde pedagger i grunnlagsfag. Faglig støtte I tillegg til matematikk g prgrammering ble det gså tilbudt hjelp i elektrisitetslære da dette var etterspurt dette studieåret. 118 jenter i første studieår fikk tilbud m t timer faglig støtte ukentlig. I frkant fikk jentene servert gratis middag fr å få ny energi. I gjennmsnitt møtte 30 jenter på faglig støtte hver uke. Etter reaksjner fra nen få jenter m at navnet «Faglig støtte» ga feil signal, valgte vi å endre navnet til «Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering». En av intensjnene med kllkviegruppene var at jentene skulle jbbe sammen utenm prsjektet gså. Fr nen har dette fungert gdt. Kllkviegrupper jenter i første studieår fikk tilbud m t timer kllkviegrupper ukentlig. I frkant fikk jentene servert gratis middag fr å få ny energi. I gjennmsnitt møtte 30 jenter på kllkviegrupper hver uke. Det har ikke latt seg gjøre å legge kllkviegruppene til et tidspunkt sm passer fr alle. Kllkviegruppene har kllidert med ne undervisning sm er lagt til ettermiddagen Dyktige g engasjerte studentassistenter er avgjørende fr at tiltaket skal fungere gdt. Matematikkgruppen har hatt nen utskiftninger studentassistenter underveis ne sm har ført til litt lavere ppmøte. Prgrammeringsgruppen har hatt en dyktig studentassistent hele veien g dette har resultert i at nesten alle jentene i infrmatikkmiljøet har deltatt. 9% av jentene sm begynte på teknlgiutdanningene på HiST høsten 2013 sluttet i løpet av første studieår. Endelige frafallstall fr jentene sm begynte på studiet høsten 2014 freligger først til høsten Det vi vet per juni 2015 er at 3 av de 88 jentene sm har deltatt på kllkviegrupper i matematikk g prgrammering har sluttet (3,4% har sluttet). Samarbeidspartnere Uten gde samarbeidspartnere hadde dette prsjektet ikke latt seg realisere. Partnere i prsjektet har vært Siemens g TrønderEnergi, I tillegg til finansiering har de bidratt med kvinnelige rllemdeller på Jentekvelder g bedriftsbesøk. Spnsrer i prsjektet har vært Steria g NHO Trøndelag. Sør-Trøndelag fylkeskmmune, Nrd-Trøndelag fylkeskmmune g Nasjnalt senter fr realfagsrekruttering har bidratt med øknmisk støtte til Jenteknferansen. Studentsamskipnaden i Trndheim har bidratt med gratis kurs g rabattert middag. VRI Trøndelag g HiST, ved rektrs strategiske midler, har støttet prsjektet øknmisk. Universitetet i Agder har vært inspiratr g en gd samarbeidspartner. Universitetet i Trmsø, Høgsklen i Bergen g Høgsklen i Osl g Akershus samarbeider vi gså med. Jentefreningene på HiST har bidratt med å lage mat til arrangementer, ssiale aktiviteter med mere.

4 Evaluering «Jenter g teknlgi» høsten 2013 Høsten 2013 ble det gjennmført fire spørreundersøkelser, evaluering av faglig støtte, evaluering av jenteprsjektet generelt, evaluering av bedriftsbesøk til Siemens g evaluering av kurs i regi av SiT-råd på hyttetur til Strwartz, Rørs. 61 jenter svarte på evalueringen av jenteprsjektet generelt, 36 svarte på evalueringen av faglig støtte, 16 svarte på evalueringen av bedriftsbesøk til Siemens g 10 på evalueringen av kurs i regi av SiT-råd. Faglig støtte Svært gde tilbakemeldinger på tilbud m faglig støtte: «Str mtivasjnsfaktr fr å jbbe med mattefaget gjennm studiet. Når man i tillegg føler seg litt ekstra ivaretatt sm jente, gir det uten tvil en større mtivasjn til å fullføre.» Faglig støtte i elektrisitetslære er etterspurt 78 % sier de har blitt bedre faglig 75 % har blitt mer mtivert i emnet 80 % har blitt mer mtivert til å fullføre studiet 72 % har fått større tr på å fullføre studiet 86 % sier det er svært viktig med middag Jentelunsj Jentelunsjene har hatt kjempegdt ppmøte g har vært veldig ppulære: «Fltt med jentelunsjer g faglig støtte. Fredragene under jentelunsjene har vært spennende g givende.» Hyttetur De sm har deltatt på hytteturen syntes de fikk gdt faglig g ssialt utbytte. Hytteturen er det tiltaket i prsjektet sm har fungert best fr å få jentene kjent på tvers av studieprgrammene. «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» fra SiT-råd ga jentene et mtivasjnsløft på begynnelsen av studiet. Bedriftsbesøk Siemens Jentene følte seg velkmmen, med gd felles infrmasjn g deilig lunsj Ne av infrmasjnen sm ble gitt under mvisningen var fr teknisk kmplisert Jentene ønsker å treffe ansatte sm jbber på samme fagfelt sm det de selv studerer: «Veldig mye el-kraft fr min del med databakgrunn.» Jentekveld med TrønderEnergi Faglig g ssialt psitivt med jentekveld: «Synes gså det er fint at vi får høre m andres erfaringer g få litt inf m ulike bedrifter g arbeidsmuligheter.» Evaluering «Jenter g teknlgi» våren 2014 Våren 2014 gjennmførte vi dybdeintervju med syv jenter, en fra hver av studieretningene lgistikk, maskin, elektr, frnybar energi, dataingeniør, materialteknlgi g IT-støttet bedriftsutvikling. Det ble gså gjennmført en evaluering av «Jenteknferansen 2014». Faglig støtte Faglig støtte i prgrammering viktig fr jentene på Data. De fleste har ikke prgrammert før de begynte på studiet. På faglig støtte i matematikk ble det gså tilbudt hjelp i elektrisitetslære. Faglig støtte i elektrisitetslære har vært viktig fr jentene på Frnybar g Elektr. De har slitt mer med dette faget enn med matematikk.

5 På Frnybar er det mange jenter. De ble med i prsjektet fr å styrke jentemiljøet på Elektr, hvr det er svært få jenter. I første studieår har Frnybar g Elektr mye fellesundervisning. Jentene på Material har mye undervisning sammen med Kjemi, hvr det er svært mange jenter. Intervjubjektet fra Material pplever ikke å tilhøre et miljø med få jenter. Jentene sier at faglig støtte er viktigst i høstsemesteret. Psitivt med middag. Større faglig utbytte med middag. Jentelunsj Jentelunsjen styrker samhldet mellm jentene på hvert enkelt studieprgram. Psitivt med kvinnelig rllemdeller på jentelunsjen Hyttetur Hyttetur tidlig i første semesteret bidrar til at jentene får et ssialt nettverk g bli kjent på tvers av studieprgrammene. Evaluering av «Jenteknferansen 2014» 133 elever svarte på evalueringen. 47 dem gikk i 9 klasse, 13 i 10 klasse, 39 fra 1 VGS, 18 fra 2 VGS, 13 fra VGS 3 g øvrige 3. (1 = Helt uenig, 6 = Helt enig) Jeg likte følgende innslag på knferansen: 123 likte rsablgger g kjernefysiker Sunniva Rse 113 likte Eksperimenter v/unni Eikeseth 107 likte mtivasjnsfredraget til Ilan Dehli Villanger 96 likte Ingeniører uten grenser Etter knferansen er jeg blitt mer mtivert til å studere realfag 33 ga terningkast 4 41 ga terningkast 5 29 ga terningkast 6 Det var viktig med gratis transprt fr at jeg skulle delta: 43 ga terningkast 6 32 ga terningkast 1 14 ga terningkast 2 14 ga terningkast 4 Jeg vil anbefale andre jenter å delta på knferansen neste år: 116 ja 9 vet ikke 1 nei Helhetsinntrykk av knferansen 78 ga terningkast 5 32 ga terningkast 6 9 ga terningkast 4 Evaluering «Jenter g teknlgi» høsten 2014 Det ble gjennmført t spørreundersøkelser, en fr Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering g en fr kurs i regi av SiT-råd på hyttetur til Studenterhytta. 28 jenter svarte på evaluering av Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering g ca. 25 på evalueringen av kurs i regi av SiT-råd. Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering Tilbakemelding på tilbud m kllkviegrupper: - «Så fr meg at prgrammering var et fag hvr det er greit med litt ekstra hjelp, g gså å bli kjent med andre mennesker ved å samarbeide sammen.» - «Var et genialt tilbud til å både få hjelp til matematikk, samtidig sm man fikk muligheten til å bli kjent med jenter på tvers av linjene.»

6 64 % sier de har blitt bedre faglig 79 % har blitt mer mtivert i emnet 68 % har fått større tr på å fullføre studiet 79 % har fått flere nære venner i egen klasse 79 % sier det er svært viktig med middag 93 % mener dette tiltaket bær videreføres «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» ved SiT-råd på hyttetur Gjennm «Mtivasjnsfredraget» fikk jentene gde råd m studieteknikk g «Ta rdet kurset» ga knkrete tips til hvrdan en muntlig presentasjn kunne hldes. De sm har deltatt på hytteturen syntes de fikk gdt faglig g ssialt utbytte. Hytteturen er det tiltaket i prsjektet sm har fungert best fr å få jentene til å bli kjent på tvers av studieprgrammene. Jentene sier: «Bra at kursleder byr såpass mye på seg selv. Bra at vi aktivt deltar, da er det mye lettere å huske hva en har gjrt. Kurset var aktuelt fr vår situasjn.» «Kurset var engasjerende g spesielt kursleder. Mye nyttige temaer sm kan brukes sm verktøy i studiehverdagen.» Evaluering «Jenter g teknlgi» våren 2015 Det ble gjennmført dybdeintervju med tre jenter m kllkviegrupper i matematikk g prgrammering. Jentene km fra studieretningene maskin, elektr g data. I tillegg ble det gjennmført en evaluering av bedriftsbesøk til Siemens g «Jenteknferansen 2015». 12 jenter svarte på evalueringen av bedriftsbesøk til Siemens. Evalueringen av «Jenteknferansen» ble gjrt ved hjelp av mbil g resultatet viser dessverre ikke hvr mange sm svarte på undersøkelsen. Kllkviegrupper De tre intervjubjektene mente at kllkviegrupper var det viktigste tiltaket i prsjektet. Studenten på dataingeniørutdanningen kunne ikke prgrammering fra før av g ønsket ekstra tid til å jbbe med faget. Flink studentassistent. Middagen var et pluss, i tillegg fint å bli kjent med flere jenter. Studenten på elektr sier hun får hjelp i matematikk. Hun jbber bedre med andre g jentene på elektr ble en fin gjeng på grunn av dette tiltaket. Et pluss med mat. Et kjempepplegg. Studenten på maskin syntes det var bra med ekstra undervisning. Hun viste at hun km til å slite med matematikken. Studentassistene kunne ikke hjelpe til med øvingene da de ikke hadde løsningsfrslag. Kllkviegruppene var ikke tilpasset timeplanen på elektr så hun sluttet etter t måneder. Bedriftsbesøk Siemens Gjennmføring 100% er frnøyd med rganisering av dagen Innhld 83,3% syntes frventningene til dagen ble ppfylt 91,6 vurderte innhldet sm gdt Hva var spesielt viktig fr deg Artig med mvising g ikke bare fredrag. Fint å høre ærlighet m at ting er vanskelig g at man må regne med å spørre mye i starten, men at det er greit. Også fint å få frtalt at man ikke får servert jbber g stillinger, men at man må tørre å si fra selv. Det er viktig at jentene får se hva man kan jbbe med sm ingeniør ute i bedrift. Fltt å møte nyansatte sm sa at de hadde nytte av det de har lært i studiet g at de måtte stå på g ikke gi seg selv m det av g til butter i mt! Unik mulighet til å se

7 sammenheng mellm teri g praksis på Siemens, siden ne av det sm knstrueres gså prduseres her. Er temaer sm er tatt pp her sm vi kan bruke mindre tid på, eventuelt sløyfe helt? Syns det ble veldig mye fkus på ulike prgrammer g systemer sm de bruker innen elektr/frnybar. Det er ikke ne vi sm studerer innen andre linjer vil jbbe så mye med. Hadde vært artig å vært innm lgistikkavdelinga Er det temaer sm vi har brukt fr lite tid på under mvisningen - i tilfelle hvilke? Synes det var gd frdeling g "fredragene" ble ikke fr lange. Litt vanskelig å høre hva sm ble sagt under mvisning, kunne snakket høyere. Innvasjn i helt nye ting - men det er kanskje hemmelig.. Er det temaer sm ikke er berørt sm du mener burde vært tatt med? Det er fte studenter fra frnybar energi med på disse arrangement. Nå har ikke første kull fra denne linjen gått ut enda, men hadde vært interessant å visst HVOR interesserte Siemens var i ss, g evt hvilke avdelinger vi kan jbbe på g arbeidsppgaver, g evt. retninger dere vil råde ss til å gå når det kmmer til valgfag/master. Kanskje mer m fag/dataprgram/kunnskaper sm er viktige fr jbben GENERELT OM OPPLEGGET. Har du gde råd til frbedringer? Jeg fikk en grei innføring i Siemens virksmhet glbalt g gde eksempler på ingeniørjbber sm utføres i Trndheim. Fltt med unge rllemdeller sm viste ss rundt:) Synes det var et veldig bra pplegg. Mye nyttig å høre g de fleste fredragene var veldig bra. Fint å høre fra flk sm er relativt ferske slik at vi får høre hvrdan det er å starte i jbb g utfrdringene sm er. Ellers et spennende besøk på en interessant bedrift. De sm presenterte bedriften viste gde kunnskaper (innen sitt felt). Kanskje kunne gruppen blitt delt pp i grupper etter studie, slik at alle hadde fått mer ut av besøket. Evaluering «Jenteknferansen 2015» Ca. 42% av elevene sm svarte på evalueringen gikk i 9 klasse, 26% i 10 klasse, 23% i 1 VGS g 8% i 2 VGS g 1% i 3 VGS. (1 = Helt uenig, 6 = Helt enig) Jentene likte følgende innslag på knferansen best: Jeg er ikke en sånn mattepersn Vibeke Fængsrud Lunch Har du ingeniørhjerte? -Eldrid Brgan Mtivasjn g arbeidsglede Marianne Karlsen Eksperiment Unni Eikeseth Etter knferansen er jeg blitt mer mtivert til å studere realfag 24% ga terningkast 4 36% ga terningkast 5 18% ga terningkast 6 Det var viktig med gratis transprt fr at jeg skulle delta: 26% ga terningkast 1 10% ga terningkast 2 9% ga terningkast 4 38% ga terningkast 6 Jeg vil anbefale andre jenter å delta på knferansen neste år: 9% ga terningkast 4 19% ga terningkast 5 58% ga terningkast 6 Helhetsinntrykk av knferansen Ttalt sett gir jeg knferansen terningkast: 20% ga terningkast 4 52% ga terningkast 5 23% ga terningkast 6

«Jenter og teknologi» er det nødvendig i 2015?

«Jenter og teknologi» er det nødvendig i 2015? MNT-konferansen 2015, 18-19mars, Bergen «Jenter og teknologi» er det nødvendig i 2015? R. N. Madsen 1, T. Mjøen 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST ABCTRACT: I verdens rikeste og mest likestilte land, i

Detaljer

Trondheim

Trondheim Trondheim 12.12.2016 Sluttrapport for prosjektet «Jenter og teknologi» 2016 «Jenter og teknologi» startet opp som et toårig prosjekt for å rekruttere og forhindre frafall av jenter på teknologiutdanningene

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Lederkonferanse i tiden juni 2017

Lederkonferanse i tiden juni 2017 Møtested: Scandic Ambassadeur Htell Drammen Lederknferanse i tiden 8. 9. juni 2017 Til stede: 22 representanter fra avdelingene (Harstad hadde meldt frfall) 12 representanter fra Landsstyret (4 av Landsstyrets

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Hvilke forventninger hadde du til UTV3091, og er forventningene innfridd?

Hvilke forventninger hadde du til UTV3091, og er forventningene innfridd? Det er viktig fr videre arbeid med UTV3091 å få så mye tilbakemelding sm mulig, spesielt av deg sm nettpp har tatt emnet. Takk fr at du tar deg tid til å svare her. Hvilke frventninger hadde du til UTV3091,

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør Med mr sm sjåfør g far sm manager 12. ktber 2010 Anne Herseth Adm.direktør Hva skiller mrgendagens arbeidstakere fra dagens g hvrdan møte dette sm arbeidsgiver? Generasjn Babybmere 68 ere X Y Z C Hva preger

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

Karriereundersøkelsen 2011

Karriereundersøkelsen 2011 Karriereundersøkelsen 2011 En undersøkelse av masterkandidater ferdige ved Fysisk institutt studieårene 2007/2008, 2008/2009 g 2009/2010 Bearbeidet av Espen Murtnes espen.murtnes(at)fys.ui.n Mekanikkundervisning

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 Referat Vårmøte kmbinert, Osl, 30.05.15 Til stede: Gunnar Næsvld, Buskerud Kjetil Dahlen, Oppland Rar Eggen, Sør-Trøndelag Nils Henrik Jhnsen, Møre g Rmsdal Alv-Arne Vilhelmsen, Nrdland Olav Rsset, Nrd-Trøndelag

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer