Går EasyLife sammen. ... og har gått ned 17 og 24 kilo. Ann Kristin ned 40 kilo og fikk et lettere liv. Varig vektreduksjon og livsstilsendring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Går EasyLife sammen. ... og har gått ned 17 og 24 kilo. Ann Kristin ned 40 kilo og fikk et lettere liv. Varig vektreduksjon og livsstilsendring"

Transkript

1 DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! UTGAVE 46 Går EasyLife sammen... og har gått ned 17 og 24 kio Men uten a støtten og hjepen vi har fått fra vår finke og energiske EasyLife instruktør, Ritva Bakken, og det fantastiske mijøet her på Drammen EasyLife Senter, hadde det ikke vært vært muig, sier Maj-Britt Päivinen Nye kurs starter nå! Også for deg som vi ned 5-10 kio! (56) og Arve Marigård (62) fra Krokstadeva. Les mer om de to, her i treningssaen på Drammen EasyLife Senter, sammen med Ritva (midten), på side 4-5. Ann Kristin ned 40 kio og fikk et ettere iv Les mer om hvordan Ann Kristin Nisen (41) fra Sande (bidet) karte å gå ned 40 kio på Drammen EasyLife Senter og hvordan hun karer å hode vekten i hverdagen, på side 6-7. Varig vektreduksjon og ivsstisendring

2 Myten om hurtigsanking knuses i ny forskning Å gå ned i vekt vedig fort, er ikke farig! Ny forskning fra NTNU viser at det er samme om du sanker deg over tid, eer går raskt ned i vekt. På sikt vi det ha samme effekt. Myten sier at man vi egge på seg raskt etter en intensiv diett, og at man heer bør gjøre endringer i et engre perspektiv. Ny forskning viser imidertid at gevinsten vi være den samme om du veger den ene eer andre sankemetoden. Hvorfor utfordre motivasjonen din ti et angvarig vektreduksjonsoppegg? Gå raskt ned i vekt og bruk heer tid, motivasjon og vijestyrke på å stabiisere vekten der du ønsker å være! Man har tidigere tenkt at det ikke vie være urt å gå raskt ned i vekt, fordi det vi være ensbetydende med vektøkning på ang sikt og større nedgang i forbrenningen. Men ae myter har nå bitt knust med vår forskning og en stor studie gjennomført i Austraia, sier førsteamanuensis Catia Martins, ved Senter for fedmeforskning ved NTNU. Dette gir fere muigheter i forhod ti hviken dietter man kan benytte seg av i vektreduksjonsfasen. Å gå hurtig ned i vekt er ikke farig, sier Martins. Motiverende å gå raskt ned i vekt Martins påpeker også at annen forskning har vist sammenheng meom vektreduksjon og motivasjon. Går man ned 1,5 ti 2 kg hver uke, kan det fungere som en ekstra motivasjon, som kan resutere i at fere gjennomfører vektreduksjonsfasen, sammeniknet med dem som går saktere ned i vekt, sier hun. Forskerne har funnet ut at det å gå raskt ned i vekt, kan fungere ve så bra på ang sikt, som å redusere vekten over tid. Men utfordringene er fremdees de samme: Hva skjer etter at dietten sutter? Sev om vi har de samme utfordringene, vet vi nå at det finnes fere muigheter, der rask vektreduksjon også er et godt aternativ, sier Martins. Har visst om dette Jøran Hjemesæth, eder ved Senter for sykeig overvekt i Hese Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfod, og professor ved Universitet i Oso, er enig i resutatet som framkommer i NTNU-undersøkesen. Det er mye forskning som støtter dette. De som går mye ned i vekt, over reativt kort tid, er de som oppretthoder vekten, sier han. 2 Forskning på fedme og overvekt Hjemesæth sier videre at dette kan være et tegn på at de som er i stand ti å iverksette de drastiske panene med ite kaoriinntak, også er de som er best ti å vedikehode gode vaner. Myten om at hurtigsanking ikke ønner seg på sikt, er en myte som har festet seg hos mange. Grunnen ti at dette er en myte, kan være at den har bir gjentatt over fere år, sev om det ikke har vært beegg for det. Man tenker gjerne også at ved å endre små vaner er det enkere å få det ti å vare, enn å foreta drastiske titak, sier Hjemesæth. På spørsmå om hvor viktig trening og kosthod er oppi dette, svarer professoren: Ønsker man å gå ned i vekt, så må man spise mindre. Trening og fysisk aktivitet betyr ikke ike mye. Har man kart å gå ned i vekt, betyr imidertid trening mye for å stabiisere vekten, siden forbrenningen synker mye. Kider: Coutinho, S. R., With, E., Rehfed, J. F., Kuseng, B., Truby, H., & Martins, C. (2017). The impact of rate of weight oss on body composition and compensatory mechanisms during weight reduction: A randomized contro tria. Cinica nutrition (Edinburgh, Scotand). Dagbadet (11. august Myten om hurtigsanking knuses i ny forskning [Internett], Dagbadet. Tigjengeig fra: nyheter/myten-om-hurtigsanking-knuses-i-ny-forskning---a-ga-ned-ivekt-vedig-fort-er-ikke-farig/ [Lest 1.november 2017]. EasyLife Lettere for deg som vi ned mindre enn 10 kio Bjørn Egi Johne har kart å egge om ivsstien i forhod ti kosthod og trening, og har også kart å hode vekten etter EasLife Lettere kurset. Her ser vi ham på gruppetrening ved Drammen EasyLife Senter. Hesefokus med tap av uønskede kio som bonus. Drammen EasyLife Senter tibyr Letterekurs for deg som vi ned mindre enn 10 kg. Kurset har en varighet på 6 måneder, der det er 10 eksjoner gjennom de 3 første månedene. I de siste 3 månedene er det trening og muighet for oppføging. På kurset er det et foredrag hver gang, så du vi ære mye som du vi ha nytte av i hverdagen. Økt kunnskap om et bra kosthod har ae nytte av, og rådene kan med he dees med de rundt deg. Detakere på vårt Lettere-kurs har gjerne noen få kio som de vi bi kvitt. Men det er ikke snakk om farig overvekt. Fokus er sunt og smart kosthod kombinert med bra trening. Gir fotte resutater i forhod ti vekt og hese. Bjørn Egi Johne (52), fra Konnerud, se bide, startet på Lettere-kurs i januar Han vie gjerne ned 4-5 kio og dette har han kart. Det som imidertid var angt viktigere for Bjørn Egi var at han vie ære mer og få oppføging rundt kosthod, sik at han kunne jobbe mot gode ernæringsmessige vaner, samt få inn styrketrening i den ukentige aktiviteten. Bjørn Egi er angt på vei med de nye vanene sine. Men som han sier, så er det jo sånn at vi vet mye om det vi ska gjøre, men dette er ikke atid ett å føge. Det som imidertid er forskjeen nå i forhod ti tidigere, er at han tar seg mye ettere inn igjen. De nye vanene har kommet på pass. Bjørn Egi sitter igjen med kunnskap om hvordan han ska sette sammen maten. Han har fokus på mat på en positiv måte, og vet godt hva som er smart å spise og hva det ønner seg å hode seg borte fra. Panegging er dessuten nøkkeen ti suksess; både i matveien og når det gjeder trening. Treningsrutinene er også vedig bra, så Bjørn Egi har bitt vedig sterk og sprek. Han har etabert gode treningsvaner, både aene og sammen med kona, som har vært medem ved Drammen EasyLife Senter i fere år. Nye EasyLife Lettere kurs starter nå! Ta kontakt ! Gikk ned 4-5 kio Siv Martinsen (62) fra Bragernes be med på Lettere-kurset i januar 2017, og mået var å gå ned 4-5 kio. Kioene forsvant, og de har hodt seg borte. Det var jo ikke så mange kio Siv vie ned i vekt, men kioene irriterte henne. Hun har atid vært opptatt av kosthod, og spiste sunt. Trene har hun også bestandig gjort, men fikk et opphod etter at hun fyttet fra Haden ti Drammen. Siv fant nemig ikke et senter som hun vie trene på, før hun hedigvis fikk vite om oss gjennom mannen, som også startet på kurs. At de kunne være sammen om treningen her, har vært positivt fra dag en. Sev om Siv var god på sunt kosthod så fikk hun god nytte av nye innspi og ideer på kurset. I hverdagen er det bevissthet på kosthodet og panegging som gjeder, men i hegene er det rom for avvik. Da spiser hun at, men i tipassede mengder. Treningsgeden har også kommet tibake, og Siv iker særig gruppetimene. Hun skryter av at instruktørene er dyktige og motiverende. Dessuten er trivseen høy. Senteret er ite og hyggeig akkurat som Siv iker. 3

3 Takker mijøet og Ritva for at de har gått ned 16 og 24 kio Vi har bitt så godt mottatt her på Drammen EasyLife Senter, både av vår EasyLife-instruktør, Ritva Bakken, og ae de andre medemmene her. Det fine med dette sentret er jo at ae som går her er i samme «båt», sier samboerparet Maj-Britt Päivinen (56) og Arve Marigård (62) fra Krokstadeva, som har gått fra 77 ti 61 kio og 122 ti 98 kio. Ritva er så fu av energi hee tiden. Hun spruder og er der for oss hee tiden. Viktig har også mottagesen vi har fått fra andre medemmer og øvrig ansatte på senteret vært. Ae er så hjepsomme og hjerteige mot hverandre, og det er jo vedig bra for oss når vi er nye her, sier samboerparet fra Stenseth på Krokstadeva. Vi har begge agt om ivsstien, både i forhod ti kosthod og trening. Så det å gå på EasyLife-kurs sammen har vært en stor forde, forteer Maj-Britt og Arve, som startet på ivsstisprogrammet EasyLife i sutten av apri i Vi har agt om kosthodet etter at vi startet opp her på Drammen EasyLife senter. Nå spiser vi 5 ganger om dagen, sik vi ærer gjennom EasyLife programmet, sier Maj-Britt Päivinen og Arve Marigård, her i undervisningsrommet hvor Ritva Bakken forkarer dem om Taerkenmodeen. fakta Maj-Britt Päivinen (56) og Arve Marigård (62) Sivistand: Samboere. Bosted: Stenseth i Krokstadeva Yrke: Hun er regnskapsfører hos Steen og Strøm, hovedkontoret i Oso og han er seger i Orica (sprengstoff) med ansvar for vestandet. Høyt bodtrykk Det var vekten og hesen ti Arve som var den utøsende årsaken ti at ekteparet samboerparet startet med Easyife. Arve har nemig en jobb som medfører mye reising og uregemessige måtider. Som mange i min situasjon spiste jeg få måtider og ofte sent på kveden. Dessuten be det nu mosjon. Det medførte at vekten bare økte for hvert år som gikk, spesiet de siste 10 årene. Da jeg suttet å røyke i 2016, gikk jeg enda mer opp. Da jeg gikk ti egen min fikk jeg tydeig beskjed om at jeg måtte gjøre noe for bodtrykket var nemig bitt vedig høyt. På det tidspunktet kjente samboerparet aerede godt ti EasyLife-programmet. Arvid Mikkesen fra Sande, som har stått fram i magasinet tidigere etter at han har gikk ned nesten 50 kio for noen år siden, og i etterkant har hodt vekten, er nemig en god venn av paret. Majas forsag Maja hadde også noen kio hun kunne tenke seg å bi kvitt og tente på ideen om å starte på EasyLife-kurs. Hun foreso at vi skue gjøre dette sammen. Det er jeg vedig gad for. Det er fint å være to som gjennomfører EasyLife programmet sammen. Derfor trener vi også sammen, så sant det er muig på grunn av jobbene våre, sier samboerparet, Maj-Britt Päivinen og Arve Marigård, her i gang med styrketrening på Drammen EasyLife Senter, godt hjupet av fysioterapeut og instruktør, Ritva Bakken (midten). Å være to om dette, har nemig vist seg å være bra for begge parter. Vi støtter og hjeper hverandre, både ved at vi spiser den samme maten og kommer hit ti Drammen EasyLife Senter for å trene sammen, sier Arve. Han veide 122 kio, mens Maja veide 77 kio, da de startet i EasyLife-gruppen ti Ritva i sutten av apri. Hans må var å gå ned 32 kio, ti 90, som han veide før kioene begynte å komme på, mens Maja vie ned ti 62 kio. Når vi treffer samboerparet etter et havt år med EasyLife, veier Arve 98 kio mens Maja veier 61 kio. Jeg gikk ned de 15 kioene jeg hadde satt meg som må å ta av aerede før utgangen av jui, atså etter tre måneder. Etter det har mået mitt vært å hode vekten, og det har jeg kart så angt, sier Maja. Ny ivssti Arve forteer at det ikke har vært vanskeig å ta av de første 24 kioene, men han merker at det krever mer å ta av de siste åtte, før han når 90-taet. Det har stoppet itt opp de siste ukene. Men iføge Ritva er det naturig, sier Arve, som også forteer at de har både agt om kosthodet sitt og begynt å trene regemessig etter at de be medemmer på Drammen EasyLife Senter. Vi spiser fem ganger om dagen og da mye mindre måtider enn før. Vi setter også sammen maten sik vi har ært på EasyLife-kurs, sier Maja, som er matsjefen i huset hjemme på Stenseth. Arve Marigård iker godt å trene på romaskinen på Drammen EasyLife Senter. Da får han kombinert både styrke og kondisjonstrening. Her ser vi han sammen med sin samboer, Maj-Britt Päivinen. De trener sammen på Drammen EasyLife senter tre ganger i uken om det er muig på grunn av jobb. Fredag og søndag Men hver fredag ettermiddag og søndag morgen er vi her sammen. Dette passer for begge to, og da er det så fint og roig på sentret, sier samboerparet, som kombinerer styrke- og kondisjonstrening. Foreøpig trener jeg mest på apparatene. Men jeg har også begynt å bi med Ritva på hennes utetreninger, og jeg vi deta på fere gruppetreningsøkter etter hvert, sier Maja. Jeg trener for meg sev og kombinerer styrke- og kondisjonstrening. Bant annet iker jeg godt romaskinen, sier Arve. Begge er enig om at de stortrives på Drammen EasyLife Senter og at de vi fortsette å trene her også etter at EasyLife-kurset deres avsuttes i apri. Ingen tvi om det for vi har vi et så bra støtte-apparat rundt oss

4 Ned 40 kio og kvitt dagige smerter Dette er en person vi har hodt øye med enge fordi hun har jobbet jevnt og trutt, og resutatene har kommet som føge av dette. Siden kursstart i februar 2017 har Ann Kristin Nisen (41) fra Sande mistet drøyt 40 kio, og ivet er bokstaveig tat ettere som føge av vekttapet. Bakgrunn Ann Kristin forteer at hun var itt stor også som iten, men kioene kom for avor da hun møtte mannen i sitt iv, og hun fikk de vekjente kjærestekioene. Vekten økte også gjennom tre graviditeter. Som jenter fest har Ann Kristin prøvd mange «sankekurer», men dette ga adri varige resutater. Desiusjonert og oppgitt gikk det så angt at Ann Kristin føte at det var «nå eer adri». Hun vurderte sankeoperasjon, men hedigvis be EasyLife gitt en sjanse isteden. Dette angrer ikke Ann Kristin på etter at hun har gått ned rundt 40 kio siden kursstart i februar I føge henne sev vi hun redusere vekten med ytterigere 10 kio, men nå er det i første omgang stabiisering som gjeder. Mye smerter I begynnesen så vi at Ann Kristin hadde vonde knær. Hun hatet itt, og særig i trappene var smertene tydeige. At knærne var pagsomme karte hun ikke å skjue på treningene heer, men smerter be trosset, og formen be stadig bedre. Knærne be også mer håndterbare for hver uke som gikk. Nå sipper Ann Kristin dagige pager, for mye av smertene har bitt borte gjennom mårettet trening. En ettere kropp har også hatt masse å si, for hun mener sev at de vonde knærne skydtes høy vekt gjennom mange år. Rask vektnedgang Ann Kristin detar på kurs som varer i et het år, og foreøpig har hun gått ned i vekt ti hver kurskved. På EasyLifeoppegg som dette, erstattes ae dagens måtider med kosterstattere i startfasen. Dette for at detakerne ska komme inn i en kjemisk tistand som heter ketose, og da starter det en vodsom fettforbrenning. Ann Kristin fikk vedig gode resutater i denne første fasen, og hun syntes det gikk mye ettere enn forventet. Hun hadde en positiv innstiing ti det hun skue gjennom, og hun visste at ketosen vie gi fantastiske resutat og egge grunnag for den videre vektreduksjonen. Ann Kristin fortate de nærmeste om det hun hadde startet på, og dermed fikk hun også uvurderig støtte ti å gjennomføre. Panegging i hverdagen For å oppnå resutater som Ann Kristin kan vise ti så er det mye som må endres, og mange utfordringer må forseres. Når det gjeder trening så er denne historien et godt eksempe på at man må jobbe seg oppover, sakte men sikkert, og akseptere at det er både sitsomt og tungt i starten. For Ann Kristin har gruppetreningene på Drammen EasyLife Senter vært øsningen for å gjennomføre de panagte, ukentige treningsøktene. Disse timene er agt opp sik at hver enket tar i det man kan, og ae får maksimat utbytte, uansett om man er nybegynner eer godt trent. I tiegg har panegging vært vesentig, og gjennomføringen av ukens paner har vært heig. Dette er en de av «det nye ivet», og det har gjort at Ann Kristin ikke tenker på om hun har yst ti å trene eer ei hun bare gjør det! Geden over forandringene som treningen medfører er motivasjonen, for hun har innsett at dette må ti for å hode på resutatene. Dessuten oppever Ann Kristin at mijøet på Drammen EasyLife Senter er med på å dra henne videre. Her møter hun hyggeige og positive mennesker som har gått gjennom det samme som henne sev. God mat for hee famiien Når det gjeder kosthodet så får kursdetakerne god undervisning i hvordan måtidene ska egges opp, hva en bør spise og hvor ofte man bør få i seg næring i øpet av dagen. Vi bruker taerkenmodeen som sørger for at en får i seg hee næringskjeden, i riktig mengdeforhod, uten kaoriteing og veiing av maten. Gode råvarer bir prioritert i famiien Nisen, og Ann Kristin gjør seg særig fid med grønnsakene, sik at de nyter mye forskjeig grønt og ikke minst på uike måter. Det er utroig hvor spennende maten bir med disse grepene, og hee famiien er storfornøyd. Et viktig prinsipp har også vært at det er forskje på hva Ann Kristin spiser på hverdagene og hva hun koser seg med på ørdager. Hun gjør som vi ærer barna våre, og har en dag i uken som er itt anneredes enn de andre. Dette tåer kroppen vedig bra, og vekten går stadig nedover, på tross av ørdagene. Suksessfaktorer Ann Kristin forkarer også sin suksess med at hun har detatt på og prioritert kurskvedene. At annet har måttet vike, for på disse samingene er det nyttige foreesninger, man hører hvordan andre i samme situasjon taker den nye ivsstien og ikke minst så hoder man fokus på jobben som faktisk må gjøres. EasyLife har vært en investering i egen hese for Ann Kristin, og hun har ikke angret en dag på tid og krefter som brukes på det nye evesettet. Trivse er viktig for ae, og hedigvis iker Ann Kristin seg så godt hos oss at hun vi fortsette med treningen sin her sev etter at kurset avsuttes. Hun vi få hjep og oppføging også etter kurssutt, og dette er avgjørende for vedig mange. År to og tre etter en vektnedgang er ofte de viktigste, så da er det nødvendig at man har tigang på kyndig hjep. For Ann Kristin Nisen har gruppetreningene på Drammen EasyLife Senter vært øsningen for å gjennomføre de panagte, ukentige treningsøktene. Her ser vi henne i aksjon en mandag ettermiddag på treningssentret for vektreduksjon på Strømsø i Drammen. Ann Kristin Nisen her på et av styrketreningsapparatene på Drammen EasyLife Senter. Hun oppever også at mijøet på Drammen EasyLife Senter er med på å dra henne videre. Her møter hun hyggeige og positive mennesker som har gått gjennom det samme som henne sev. Hva har Ann Kristin oppnådd som føge av vektreduksjonen: Sunn og sprek kropp Tinærmet smertefrie knær Lett å ke seg Kan gede seg i situasjoner som før var vanskeige, som f.eks. i badetøy på sommeren Livsnytese Hva har Ann Kristin «tapt» på veien mot en bedre hese: Kan ikke spise godsaker på hverdager Kan ikke være spontan og impusiv i matveien på hverdager må panegge Kan ikke vege bort fysisk aktivitet Kan ikke fae tibake på game vaner 6 7

5 Du sitter bare på ræva med bena i været... Vi visste ingen ting før barnebarnet vårt kom og fortate oss at vi måtte møte opp på Drammen EasyLife Senter kokken 12 to dager senere. For hun hadde medt oss på EasyLife-kurs for Seniorer, forteer Grethe (73) og Tov Egi (74) Skjesbek fra Berger. De hadde enge forstått at de burde gjøre noe både med kroppsvekten og med formen sin. Opptakten ti starten på Drammen EasyLife Senter be ikeve mer dramatisk enn forventet. Tre dager før de startet på EasyLife-kurs for Seniorer med fysioterapeut Ritva Bakken, fikk nemig Grethe bodpropp både i benet og ungene, og be innagt på sykehuset. Jeg be innagt på mandag og kom hjem igjen på tirsdag, med beskjed om å bruke masse medikamenter. Men samme dag ringte det edste barnebarnet vårt (24 år) og fortate at vi måtte møte opp på Drammen EasyLife Senter to dager senere. For hun mente at EasyLife-kurset for Seniorer passet midt i binken for oss, forteer Grethe fakta Grethe (72) og Tov Egi Skjesbek (73) Sivistand: Gift, to barn, fem barnebarn (7-24 år). Yrke: Pensjonister. Bosted: Berger. Ned i vekt og i mye bedre form med EasyLifekurs for Seniorer 1. Ta i! Nå må du vise hvor sterk du har bitt, sier Grethe Skjesbek ti ektemannen Tov Egi Skjesbek, mens EasyLife-instruktør og fysioterapeut Ritva Bakken (t.v.) kontroerer at han tar i som han ska. 2. Vi kan takke EasyLife-programmet og instruktøren vår, Ritva Bakken, for at vi både har gått ned 14 og 16 kio i vekt, og har kommet i mye bedre form, sier ekteparet Grethe og Tor Egi Skjesbek, her mens Tor Egi trener årmuskuaturen, godt støttet av kona. 3. Vi stortrives i mijøet på Drammen EasyLife Senter. Vi møter også mange på vår egen ader, sier ekteparet Grethe (3 f.v.) og Tor Egi (2 f.h.) Skjesbek, her i sittegruppen på sentret sammen med bant annet deres instruktør, Ritva Bakken (2 f.v.). Beina opp Enda karere var taen fra deres yngste barnebarn (7 år), som ga beskjed ti Grethe noen dager før dette. Grethe, du sitter bare på «ræva» med beina opp og strikker, fortate han meg. Kar tae fra yngstemann om å gjøre noe, sier 72-åringen, som møtte opp på Drammen EasyLife Senter den 2. februar (2017) sammen med mannen sin. De hadde med treningstøy, så de var kare for Trening og Livsstiskurset for Seniorer (se side 11). Jeg ønsket å bi frisk og var bitt oppfordret ti å begynne å trene og egge om kosthodet av egen min, sier Grethe. Jeg vie ned i vekt og få bedre kondisjon, tiføyer Tov Egi. De hadde samme måsetting, og når vi prater med dem ni måneder senere er de vedig gade for barnebarnets initiativ. Ned 14 og 16 kio For sev om de ikke hadde satt seg noen kar måsetting i forhod ti hvor mange kio de ønsket å gå ned, så viste vekten på Drammen EasyLife Senter at Grethe hadde tatt av 16 kio og Tov Egi 14 kio i øpet av de tre månedene EasyLife-kurset for Seniorer varer. Enda viktigere er det at vi har kart å hode vekten i månedene som har gått etterpå. Ja, ti og med på reiser har vi hodt vekten. For vi har ært så mye om kosthod og hva vi bør spise og ikke spise, at det gjennomsyrer hverdagen vår, ti og med på ferieturer. Du kan gå si at vi er bitt bevisstgjorte, forteer ekteparet, som også har kommet i mye bedre form. Vi hadde jo omtrent ikke rørt oss på mange år. Men nå trener vi to-tre ganger i uka på Drammen EasyLife Senter, både styrke og kondisjon. Vi har både bitt sterkere og fått mye bedre kondisjon, sier Tov Egi. Kurset har også inspirert meg ti å gå turer hjemme på Berger. Det hadde jeg ikke gjort på minst 10 år, tiføyer Grethe. Skryter av mijøet Begge to er opptatte av å fremheve hvor godt de trives på Drammen EasyLife Senter og den hjepen de får. Det er vedig hyggeig og sosiat. Vi treffer mange på vår egen ader, ikke minst på formiddagen når vi stort sett trener, og har det vedig bra her. Dessuten får vi så god hjep av Ritva når vi trenger det. Hun veieder oss sik at vi trener riktig. Ja, om vi ikke er der på en stund, ringer hun oss også og urer på om det har skjedd noe, avsutter det fornøyde paret fra Berger, som har paner om å fortsette å trene på Drammen EasyLife Senter

6 På Drammen EasyLife Senter trives vi godt. For her får vi hjep og treffer mange på vår egen ader, sier ekteparet Berit og Oddbjørn Sostad. Reportasje fra EasyLife magasinet i 2012, om Berit og Oddbjørn Sostad som hadde gått ned 10 og 21 kio i Syv år senere hoder de fortsatt vekten og bruker den kunnskapen de fikk gjennom EasyLife eksjonene i Gikk ned 10 og 21 kio i 2011 har siden hodt vekten fakta Berit (72) og Oddbjørn Sostad (72) Bosted: Nybyen i Drammen. Yrke: Pensjonister. Etter at ekteparet Berit og Oddbjørn Sostad gikk ned henhodsvis 10 og 21 kio i 2011, har de fortsatt å trene regemessig på Drammen EasyLife Senter. Her ser vi dem i gruppetreningssaen på sentret, mens de trener armer. Hemmeigheten ved å kare å hode vekten er at vi hee tiden er opptatte av hva vi spiser, både i forhod ti innhod og sammensetting. Samtidig er det viktig å trene regemessig året rundt, sier ekteparet Berit (72) og Oddbjørn (72) Sostad, som gikk ned fra henhodsvis 62 ti 52 og 112 ti 91 kio i 2011 ved Drammen EasyLife Senter. Begge trekker også fram viktigheten av at de har fortsatt å trene på Drammen EasyLife Senter etter ivsstisendringen og vektreduksjonen. For her har vi et støtteapparat rundt oss. Vi får hjep og veiedning, både i forhod ti kosthod og trening, forteer ekteparet, som begge jobbet het fram ti de var 72, før de pensjonerte seg i At vi gikk ned i vekt og kom i så bra form er nok en årsak ti at vi har hatt gede av å jobbe så enge, sier Oddbjørn, som var kroppsøvingsærer på Røyken Ungdomsskoe de siste 13 årene. Om han hadde fått ov hadde han gjerne fortsatt i jobben også. Men jeg er tikaingsvikar og har kroppsøvingstimer med ungdommen i Røyken. Da storkoser jeg meg og føer meg som en ungdom igjen. Kinosjef i 18 år Oddbjørn Sostad var et kjent fjes i Drammen gjennom de 18 årene han var kinosjef i byen. Etter at denne jobben be avsuttet i 2004 gikk Oddbjørn tibake ti æreryrket, som han egentig er utdannet som. Han var også sportsig eder i Strømsgodset på midten av 90-taet og en kar som var mye på farten. Det var nok a reisingen, fimfestivaer og messer som kinosjef som var årsaken ti at jeg gikk opp i vekt. Kioene kom på, sakte, men sikkert, het ti jeg forsto at jeg måtte gjøre noe. Legen min konstaterte at jeg hadde fått høyt bodtrykk og jeg å også an ti å få diabetes. Dette var bakgrunnen for at Oddbjørn startet med ivsstisprogrammet EasyLife, bare et havår etter at Drammen EasyLife Senter åpnet høsten Veide 112 og 62 kio Da veide Oddbjørn 112 kio, mens hans kone Berit, som be med mest fordi hun vie støtte mannen sin, veide 62 kio. Kioene raste av begge to, og bare et snaut havår senere veide Oddbjørn 91 kio, mens Berit imponerende nok, veide 52 kio. Det å gå ned 10 kio når du ikke veier mer enn 62 kio, er mye. Vi ærte så mye om kosthod og sammensetning av måtidene gjennom eksjonene i EasyLife- programmet. Både hva vi skue spise, hva vi hest ikke skue putte i oss, og ikke minst om når vi skue spise, sier Berit. I tiegg be vi inspirert ti å trene regemessig, vi som ikke hadde trent skikkeig på mange år. Her på Drammen EasyLife Senter har vi også så mange muigheter, både i forhod ti individue trening når vi måtte ønske det ae dager i uken, og i forhod ti å være med på de mange gruppetreningstimene, tiføyer Oddbjørn. Operasjon Da vi prater med ekteparet i sutten av oktober i 2017 hadde Oddbjørn vært gjennom en hjerteoperasjon, noe som forårsaket en vektøkning på fem-seks kio. Han var imidertid godt i gang med å ta av disse kioene igjen, for han har ært hvordan han ska gå ned igjen dersom han drar på seg noen ekstra kio. Det er jo det fine med å ha gjennomgått EasyLife-programmet. Vi har fått kunnskapen vi trenger for å justere kosthodet vårt sik at vi går ned igjen dit vi være, sier Oddbjørn. Ja, etter at vi gjennomgikk Easyifekurset har vi bitt mye mer bevisste på hva vi spiser og hva vi hander inn av mat. Nå ser jeg atid på pakningene før jeg putter matvarene i handevognen, sier Berit. Hun mener at denne bevisstgjøringen er den viktigste årsaken ti at de hoder vekten, i tiegg ti at de begge trener tre-fem ganger i uken, enten på Drammen EasyLife Senter eer utendørs. Asidige grupppetimer Jeg trener best når jeg er med på gruppetreningstimene på sentret. Det er jo å mange og varierte timer her, som passer også for fok på vår ader. Så jeg trener her to ganger i uken, i tiegg ti at Oddbjørn og jeg går eer jogger to-tre dager i uken, sier Berit. Jeg trener mye på egenhånd, mest styrketrening her på sentret. Jeg vet hvordan jeg ska sette sammen et program og får også hjep når jeg trenger det, avsutter Oddbjørn

7 Forskning: fordi det virker! Det gir rask effekt, er positivt for hese, kropp og hode. Det er konkusjonen etter at EasyLife-detakere be fugt gjennom et het kursår og seks måneder etterpå. Forskningsrapporten be utført på Grande rehabiiteringssenter i Hedmark, i samarbeid med Østandsforskning. Den foregikk over tre år, det var atså forskjeige starttidspunkter på detakerne. Føgende be måt, testet eer besvart ved oppstart, etter tre, seks, ni, 12 og 18 måneder. BMI Fettprosent Muskemasse Midjemå (vi måte år, midje og overarm) Bodtrykk Bodprøver Kondisjon Spørreskjema om sevoppevd ivskvaitet 12 kio Mange kio og mange centimeter forsvant i øpet av kurset. I snitt gikk man ned 12 kio og 13,5 centimeter rundt ivet. Muskemassen be bevart. Fettprosenten sank med seks prosent, BMI be også redusert. I tiegg øp/gikk man fortere, fikk økt arbeidskapasitet, bedre sevbide og mange fikk redusert risiko for utviking av hjerte-/karsykdom og nyresykdom. Legen om resutatet Foruten de som fikk redusert risiko for utviking av hjerte-/karsykdom og nyresykdom, så jeg at de som var i risikosonene for å utvike diabetes, samt de som hadde ivsstisreatert diabetes, hadde et pent fa i angtidsbodsukkeret. Det igjen gir en reduksjon i risiko for utviking av hjerte-/karsykdom, nyresykdom. Videre vi jeg påpeke at de detagerne med et metabosk syndrom hadde en positiv effekt av denne formen for ivs-stisendring. Thomas Gusda er fagansvarig i EasyLife Norge og har sev gått ned 72 kio. Den mest gedeige medingen ved studiet, er i mine øyne at detagerne syns de jevnt over hard et bedre enn før, sier ege Hanne Skaaerud, medisinsk ansvarig ege.

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 29 www.easyife.no NARVIK RING 90 25 31 19 Dommeren gikk ned 31 kio på tre og en hav måned Nå bir det tøffere å ure meg. Med en ettere og mer mobi kropp,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Startet med triatlon etter å ha gått ned 16 kilo med EasyLife

Startet med triatlon etter å ha gått ned 16 kilo med EasyLife 3 2017 UTGAVE 1 GRATIS AVIS Varig vektreduksjon og ivsstisendring! Startet med triaton etter å ha gått ned 16 kio med EasyLife NYHET: Egen EasyLifegruppe bare for menn. Se baksiden. Livet er bitt fantastisk

Detaljer

Cocktail-gründer ned 40 kilo på 9 måneder

Cocktail-gründer ned 40 kilo på 9 måneder Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 1 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Cocktai-gründer ned 40 kio på 9 måneder Fikk EasyLife-programmet i 50-årsgave av sin mor 10 måneder senere har

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Dette passer for alle deg også!

Dette passer for alle deg også! Nye kurs starter nå! Ta kontakt nå for å sikre deg pass! Ring eer fy ut kontaktskjema på 3 2017 UTGAVE 18 RINGERIKE GRATIS AVIS RING 91 62 66 46 Dette passer for ae deg også! EasyLife-detakere på Camp

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Heidi fra ned 35 kilo på åtte måneder. i Tananger. Enkelt å gå ned 23 kilo på fem måneder! Nye kurs starter nå! Ring å sikre deg plass!

Heidi fra ned 35 kilo på åtte måneder. i Tananger. Enkelt å gå ned 23 kilo på fem måneder! Nye kurs starter nå! Ring å sikre deg plass! 1 2018 UTGAVE 14 GRATIS AVIS Varig vektreduksjon og livsstilsendring! Heidi fra Tananger ned 35 kilo på åtte måneder Først gikk jeg ned fra 110 til 75 kilo, og siden har jeg holdt vekten, sier Heidi Hamre

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fikk kontroll over astmaen takket være Morten i Starthallen

Fikk kontroll over astmaen takket være Morten i Starthallen 1 2018 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og livsstilsendring! Fikk kontroll over astmaen takket være Morten i Starthallen Og gikk ned 18 kilo på tre måneder! Før var jeg syk hele tiden og orket ingen ting.

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG MED GODE

Detaljer

i Gokstadveien, sier Linn Arntsen (38) fra Haukerød, som også gikk ned 16 kilo på 2 måneder ved hjelp av vekteduksjonsprogrammet

i Gokstadveien, sier Linn Arntsen (38) fra Haukerød, som også gikk ned 16 kilo på 2 måneder ved hjelp av vekteduksjonsprogrammet Sandefjord april 2013 GRATIS AVIS Vi garanterer at du går ned 10-15 før juli, om du følger vårt EasyLife program. Les mer på baksiden, eller send easy4 til 2030. Linn ned 16 ved MyLife Endelig et senter

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Gikk ned 7 og 30 kilo på 8 uker ved Arendal Sport & Fitness-Senter

Gikk ned 7 og 30 kilo på 8 uker ved Arendal Sport & Fitness-Senter 1 2018 UTGAVE 9 GRATIS AVIS Varig vektreduksjon og livsstilsendring! Dans på Arendal Sport & Fitness-Senter Gikk ned 7 og 30 kilo på 8 uker ved Arendal Sport & Fitness-Senter Åse Marie Olsen (51) fra Froland

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Løp mila på 47 minutter etter å ha gått ned 20 kilo

Løp mila på 47 minutter etter å ha gått ned 20 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easylife.no www.easylife.no 1 2017 UTGAVE 46 Løp mila på 47 minutter etter å ha gått ned 20 kilo Jeg har blitt et helt

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand

Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand HELSE OG SOSIAL AVDELING 1 Bevisstgjøringsøvelse! Har du gledet deg til å komme hit i dag? Har du smilt til noen i dag? Har du snakket med noen du ikke

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Før aktivitet. Etter aktivitet

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Før aktivitet. Etter aktivitet Uke 7 - mandag Uke 7 - tirsdag Jeg følte at jeg var klar til å springe og hadde masse energi i meg. Jeg hadde energi fordi jeg var spent på hvordan jeg kommer til å gjøre det. Jeg var spent på hvor lenge

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg 07. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig motivert til å klare det. Jeg følte meg lett og fin før vi begynte å løpe. Jeg var ganske spent. Jeg var også litt avslappet. Men jeg var litt kald før jeg startet men det

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Treningslogg Emilia. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg Emilia. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag en var jeg både avslappet og spent, og jeg pustet rolig. Jeg bet negler siden jeg var veldig nervøs! Men jeg gruet meg litt, siden jeg trodde jeg ikke jeg kunne klare det. Etter motbakkeløpet

Detaljer

Uke 7 - mandag. Logg Ask. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Når skolen var slutt mista jeg en tann.

Uke 7 - mandag. Logg Ask. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Når skolen var slutt mista jeg en tann. Uke 7 - mandag Jeg var spent på hvordan pulsen min var.jeg følte meg helt bra og anstrengte meg godt. Jeg var spent om jeg klarte det og om pulsen var høy eller lav. Når skolen var slutt mista jeg en tann.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Super-lørdag KALENDEREN

Super-lørdag KALENDEREN Ikke stopp her! Ba videre i Ankernytt; Vi tenger din hjep ti å age reportasje i magasinet vårt. Les også om innebandy-dagen! facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no Økt tempo mot måstreken Guds ord be født Bibeoversettese på nye måter wyciffe:nytt 4:2015 Årgang 37 wyciffe.no Ansvarig utgiver: Wyciffe Postboks 6625 St. Oavs pass, 0129 Oso info@wyciffe.no / wyciffe.no

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var klar til å springe og følte meg at jeg klarer det og jeg kunne klare mer. Jeg følte også at jeg er helt frisk som fis ( sånn sies det i polen når man er frisk, altså frisk som en

Detaljer

Styrke og balanse viktigere enn kondisjon

Styrke og balanse viktigere enn kondisjon reportasje Eldre og trening: Styrke og balanse viktigere enn kondisjon FASTE DAGER Margrethe Holt trener på Sats i Bergen tre dager i uken. Foto: Silje Katrine Robinson. En tur i nærområdet styrker ikke

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

magasinet 3/2017 INDIA: LANDET DER JENTENE FORSVINNER Nå reiser de seg og gjør opprør. REDD BARNA MAGASINET 1

magasinet 3/2017 INDIA: LANDET DER JENTENE FORSVINNER Nå reiser de seg og gjør opprør. REDD BARNA MAGASINET 1 magasinet 3/2017 INDIA: LANDET DER JENTENE FORSVINNER Nå reiser de seg og gjør opprør. REDD BARNA MAGASINET 1 TEMA / JENTER I INDIA TEKST JOHAN AUGUSTIN FOTO JONAS GRATZER JENTER GJØR OPPRØR India er ett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Treningslogg for Tilde. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg for Tilde. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var skikkelig spent på hva min puls var fordi jeg ville gi max,men pulsen var 104. Jo da det var bedre enn under hundre. Jeg tror det sank ned til 76 så det er greit,men jeg er litt

Detaljer

Norges mest erfarne EasyLife-instruktør starter stort treningssenter

Norges mest erfarne EasyLife-instruktør starter stort treningssenter 1 2018 UTGAVE 5 Varig vektreduksjon og livsstilsendring! Norges mest erfarne EasyLife-instruktør starter stort treningssenter på Avaldsnes Dette vil bli et fantastisk treningstilbud for hele Karmøy. Vi

Detaljer

Treningslogg for Kristine. Uke 7 - mandag

Treningslogg for Kristine. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag I dag før aktiviteten var jeg kald i beina og hendene, jeg var spent og tenkte og tenkte på at jeg ville gi maks. Jeg hadde spist lite frokost og ikke nok drikke. en var jeg andpusten og

Detaljer

Avansert Hjemmetrening Brukerveiledning. av David Solberg og John Edwards

Avansert Hjemmetrening Brukerveiledning. av David Solberg og John Edwards Avansert Hjemmetrening Brukerveiledning av David Solberg og John Edwards Forbehold Informasjonen i denne boken må ikke regnes som medisinske råd, eller som en erstatning for konsultasjon med lege. Alt

Detaljer

Puls 07. Uke 7 - mandag

Puls 07. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag Jeg gruet meg litt på starten fordi jeg er forkjølet. Jeg skulle låne klokka til Maia som var god. Jeg følte meg litt kvalmen på starten men jeg tror jeg bare gruet meg litt. Jeg er forkjølet

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

LUND SIRDAL LYNGDAL FARSUND KVINESDAL FLEKKEFJORD. Foto: Alf Sverre Torgersen TURPROGRAM 2017

LUND SIRDAL LYNGDAL FARSUND KVINESDAL FLEKKEFJORD. Foto: Alf Sverre Torgersen TURPROGRAM 2017 LUND SIRDAL LYNGDAL FARSUND KVINESDAL FLEKKEFJORD Foto: Af Sverre Torgersen TURPROGRAM 2017 VELKOMMEN TIL NYTT TURÅR 2017 2016 be et innhodsrikt år for FOT. Dette be året hvor vi endeig kunne ønske Lyngda

Detaljer

Måling av helseverdier. Et EasyLife prosjekt ved Grande. Per Kristian Alnes, Drammen 17.10. 2014

Måling av helseverdier. Et EasyLife prosjekt ved Grande. Per Kristian Alnes, Drammen 17.10. 2014 Måling av helseverdier. Et EasyLife prosjekt ved Grande. Per Kristian Alnes, Drammen 17.10. 2014 EasyLife prosjektet ved Grande Registrering og oppfølging av verdier relatert til helsestatus hos EasyLife

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost. Uke 7 - mandag Før løpet startet følte jeg meg tipp topp og lett i kroppen. Jeg merket også at jeg det var smart av meg å trene pitte pitte litt før jeg gikk til skolen. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Styrketrening er like viktig som kondisjon

Styrketrening er like viktig som kondisjon Styrketrening er like viktig som kondisjon Åpningstider i treningssenteret GULLkort Mandag 07.00 20.00 Tirsdag 06.00 20.00 Onsdag 10.00 20.00 Torsdag 06.00 20.00 Fredag 10.00 20.00 Lørdag 10.00 19.00 Søndag

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k.

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k. Grafisk design: Marianne Bakke o r t p p p f a o r r a t r a f T DANNING a n k a m i e s Norsk fokehøgskoeag Øvre Vogate 13, 0158 Oso f ø r u t d a n n i n g f o r f o a m i e s Ta n k Noregs kristeege

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd.

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. & Av Terrence McNelly,,,. 1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. 1 Prøv en lysere en (Til Bobby som kobler opp videospilleren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Denne øvelsen forebygger belastningsskader i leggene:

Denne øvelsen forebygger belastningsskader i leggene: Er du relativt utrent og uvant med regelmessig løpetrening, vil dette programmet ta deg opp til et nivå der du kan gå inn i våre ukentlige treningsprogrammer for mosjonister. Tidsperioden er 12 uker og

Detaljer