Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:"

Transkript

1 Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer best, sik: x Hvis du mener at du har satt kryss i fei boks, kan du rette det ved å fye boksen het, sik: 5 Taboksene har ofte to eer fere ruter. Når du skriver et ett-sifret ta, bruker du den høyre ruten. Eksempe: 5 skrives sik: Kjære famiie Dere har nå fått en avtae hos oss. For å forberede besøket, sender vi dere dette heftet med spørsmå som vi ønsker at dere besvarer før dere kommer ti undersøkesen. Når vi møtes vi vi snakke mer om disse temaene, og vi kan da også oppkare eventuee ukarheter. Noen av spørsmåene i dette heftet har dere besvart tidigere i spørreskjema fra NorFu. Disse besvaresene er ikke tigjengeige for oss på kinikken, men er viktige for å gjøre en hehetig vurdering av barnet deres når dere er her. Enkete temaer har spørsmå som igner mye på hverandre. Dette gjør informasjonen vi får mest muig nyttig og påiteig for forskning. På denne måten kan dere bidra ti ny kunnskap om barn og utviking. Sev om du/dere mener at noen av spørsmåene ikke passer (fordi barnet er for ungt/gammet, situasjonen er irreevant, eer noe annet), vi vi gjerne at ALLE SPØRSMÅLENE BESVARES. Noen av spørsmåene kan virke itt merkeige eer vanskeige, men ae spørsmåene tihører et spørsmåssett for bruk på barn i uike adre. Hvis dere synes det er vanskeig å besvare noen av spørsmåene ber vi dere markere dem, så ser vi på dette sammen når dere kommer ti NorFu-kinikken. Nov NorFu kinisk undersøkese, Foredre - Oppag: Wittusen & Jensen - Art Husk å ta med skjemaet når dere kommer. Barnets navn: De ansatte i studien fjerner denne siden.

2

3 1 1. Dato for utfying av skjemaet Oppgi dag, måned og år for utfying av skjemaet dag måned år 2. Hvem har fyt ut skjemaet? Mor Far Begge (Skriv årsta med 4 ta, f.eks. 2013) OM BARNETS NÆRMESTE FAMILIE OG BARNEPASS 3. Barnets famiiesituasjon A. Bor barnets bioogiske foredre sammen? JA. Fy ut hvem som eers bor i husstanden. Søsken/andre barn. Anta: Ader: Andre, spesifiser: NEI, ikke siden barnet var måneder gamme. Fy ut nedenfor hvem som eers bor i husstanden. NEI, har adri bodd sammen. Fy ut nedenfor hvem som eers bor i husstanden. B. Famiiesituasjon hos mor: C. Famiiesituasjon hos far: Bor ikke hos mor i det hee tatt. Bor ikke hos far i det hee tatt. Bor hos mor dager i uken / dager i måneden. Bor hos far dager i uken / dager i måneden. Mor bor med ny partner Far bor med ny partner Søsken/andre barn. Anta: Søsken/andre barn. Anta: Ader: Andre, spesifiser: Ader: Andre, spesifiser: D. Annen bosituasjon (beskriv): 4. Passes barnet av andre enn dere foredre på dagtid? Nei Ja Hvis ja, oppgi anta timer per uke: Famiiebarnehage Barnehage Dagmamma/ praktikant Andre timer per uke timer per uke timer per uke timer per uke Regn bare med timer på dagtid på hverdager. Maks anta timer per uke er Får barnet ekstra hjep i barnehagen? Nei Ja Hvis ja, oppgi anta timer per uke: Beskriv:

4 2 OM FØDSELEN OG DEN FØRSTE TIDEN 6. Var det kompikasjoner eer probemer i svangerskapet, under fødseen eer de første fire ukene etterpå?... Nei Ja Hvis Ja, beskriv her: 7. Hvor mange måneder be barnet het eer devis ammet?... Be ikke ammet måneder 8. Hadde barnet koikk eer gråt uvanig mye de første 3 månedene?... Nei Ja 9. Var det uvanig mye gråt/koikk etter de første 3 månedene?... Nei Ja Hvis ja, hvor mange måneder?... måneder OM BARNETS MILEPÆLER OG UTVIKLING 10. Oppgi ader i måneder da barnet første gang gikk uten støtte:... Går ikke ennå måneder 11. Oppgi ader i måneder da barnet suttet å bruke beie om dagen:... Ikke suttet ennå måneder 12. Oppgi ader i måneder da barnet suttet å bruke beie om natten:... Ikke suttet ennå måneder 13. Barnets motoriske ferdigheter nå: (Sett kryss for hver inje.) Nei Ja 1. Kan barnet sparke ba uten å hode seg i noe? Kan barnet ta i mot en stor ba med begge hender? Kan barnet hode en byant sik voksne gjør? Kan barnet kneppe opp knapper? Hånddominans Hviken hånd bruker barnet ti å tegne, spise og ignende?... Venstre Høyre Begge ike ofte

5 3 15. Vurder barnets ferdigheter generet sik de er nå, sammenignet med jevnadrende. (Sett kryss for hver inje.) Senere enn Lik Tidigere enn 1. Barnets finmotoriske ferdigheter sammenignet med jevnadrende Barnets grovmotoriske ferdigheter sammenignet med jevnadrende Barnets språkforståese sammenignet med jevnadrende Barnets taespråk sammenignet med jevnadrende Barnets konsentrasjon sammenignet med jevnadrende Barnets sosiae ferdigheter sammenignet med jevnadrende OM BARNETS HELSE 16. Generet Nei Ja 1. Har barnet ditt fugt vanige hesestasjonskontroer? Har barnet ditt fugt vanig vaksinasjonsprogram? Får barnet kosttiskudd?... Hvis Ja, spesifiser hvike kosttiskudd som barnet får: Hvor mange timer sover barnet vanigvis Hvor ofte hender det at barnet våkner om natten? meom k. 18 og 09? meom k. 09 og 18? timer timer 3 eer fere ganger hver natt 1-2 ganger hver natt Noen ganger i uken Sjeden eer adri 19. Er du bekymret over barnets søvnmønster? Nei Ja, jeg synes barnet sover uvanig ite Ja, jeg synes barnet sover uvanig mye Ja, jeg synes barnet sover uvanig uroig Ja, jeg synes barnet ofte er våken ange stunder om natten Ja, annet - beskriv:

6 4 20. Har, eer har barnet ditt hatt, noen av de føgende sykdommene/tistandene? Vær vennig å fye ut barnets ader ved første tifee, og kryss av for om barnet ditt fortsatt har denne sykdommen år måned Eksempet over iustrer korrekt utfying hvis barnet var fire måneder ved en gitt sykdom. Ader Nei, adri Ja år mnd Har det fortsatt 1. Astma Aergi (poen, dyrehår, mataergi, annet) Epiepsi Andre anfa (f.eks. katapeksi) Søvnprobemer Kontaktvansker Hyperaktivitet Annen angvarig/kronisk tistand/ sykdom/syndrom Feberkramper Meningitt/encefaitt (hjernehinnebetennese) Hjernerystese/hodeskade Lungebetennese Infuensa Hasbetennese med påviste streptokokker Skaragensfeber Fire eer fere ørebetenneser på ett år Medfødte misdanneser... Hvis Ja på noe av det ovennevnte, beskriv her:

7 5 21. Bruker barnet medisiner regemessig nå?... Nei Ja Hvis ja, oppgi navn på medisin: Oppgi årsak ti bruk: Ader (mnd.) ved start: 22. Har barnet vært ti noen av de føgende spesiaistundersøkesene? 1. EEG, MR, CT av hodet/hjernen Hørsestest/synstest Annen spesiaistundersøkese... Nei Ja Siste undersøkesesår Hvis Ja på noe av det ovennevnte, beskriv resutatet: Oppgi hvor undersøkesene be foretatt: 23. Har barnet vært innagt på sykehus etter fødseen?... Nei Ja Hvis Ja, spesifiser år, navn på sykehus og diagnose/årsak ti sykehusinneggese. Årsta Navn på sykehus Diagnose/årsak ti inneggese 24. Er barnet bitt henvist ti noen av føgende instanser? Type kinikk/institusjon Ja Navn på kinikk/institusjon Årsak 1. Poikinikk for barn/barneege 2. Barne- og ungdomspsykiatrisk poikinikk (BUP) 3. Habiiteringstjeneste 4. Pedagogisk-psykoogisk tjeneste (PPT)

8 6 25. OM BARNETS SØSKEN OG FORELDRE 1. Nå eer tidigere, har barnets søsken eer foredre hatt en kronisk sykdom/tistand (f.eks. diabetes, eddgikt, depresjon)?... Nei Ja 2. Nå eer tidigere, har barnets søsken eer foredre, hatt utvikingsprobemer eer skoeprobemer (f.eks. ADHD, forsinket språkutviking, cerebra parese, ærevansker)... Nei Ja Hvis Ja på noe av det ovennevnte, beskriv her: Er barnets mor eer far venstrehendt?... Nei, ingen Ja, far Ja, mor LITT INFORMASJON OM NESTE DEL AV SKJEMAET Vennigst es dette før du fortsetter. Om språk og kommunikasjon (s. 7) Vi ønsker å få mer detajert kunnskap om barnets mestring av uike språkige ferdigheter. Vi stier spesiet spørsmå som kartegger barnets tae, språkig innhod og form. Om barnets evne ti panegging og organisering (s. 9) Her spør vi om hvordan barnet taker hverdagsige utfordringer. Dette vi gi oss kunnskap om hvordan barnet reagerer på utfordringer i hverdagen. Listen av spørsmå er ment å beyse uike væremåter barn kan ha, både barn som har vansker, og de som ikke har det. Ikke ae spørsmåene vi være reevante for ditt barn. Vi håper ikeve at du besvarer dem. Om barnets finmotorikk (s. 11) Her ønsker vi å vite mer om barnets motorikk, og spesiet barnets muighet ti å gjøre bevegeser som å pukke opp gjenstander, eer sette ting oppå hverandre. Om barnets temperament (s. 12) Disse spørsmåene vi gi oss informasjon om barnets humør og temperament. Om barnets væremåte (s. 12) Her ønsker vi å vite mer om barnets væremåte. Denne isten stier spørsmå som ska beyse barns væremåte, både de barna som har vansker og de som ikke har det. Du kan derfor også her oppeve en de av spørsmåene som ikke reevante for ditt barn. Vi håper ikeve at du besvarer dem. Om barnets grovmotoriske ferdigheter (s. 14) Denne seksjonen innehoder spørsmå om barnets nåværende grovmotoriske ferdigheter. Iustrasjon: Coourbox.com Om barnets sosiae ferdigheter, og digitae medier og ek (s. 15) Vi spør itt om barnets sosiae ferdigheter, bant annet hvor ett barnet får kontakt med andre, og itt om barnets bruk av digitae medier. Samet vurdering (s. 16) Ti sutt spør vi om din samede vurdering av eventuee vansker, og hvordan dette påvirker barnets dagigiv.

9 7 26. OM SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Svar NEI dersom utsagnet ikke beskriver hva barnet gjør nå for tiden. Svar også NEI dersom utsagnet beskriver noe barnet ditt bare så vidt har begynt å gjøre eer gjør bare noen ganger. Svar også NEI dersom du er usikker på om du har sett barnet gjøre dette. Svar JA dersom utsagnet beskriver hva barnet gjør nå for tiden. Svar også JA dersom barnet har peid å gjøre det før, men har nå vokst fra det (for eksempe krabbe eer babe). 1. Kaer deg mamma (pappa), mor (far) eer tisvarende Snakker i ange setninger for å uttrykke tanker - minst 6 ord ange setninger Forteer en kort historie som for eksempe Rødhette og uven; forteer hendesen i riktig rekkeføge og hvordan historien ender Snakker om fortiden med riktige endinger og bøyning; for eksempe Jeg ekte med Tor, Jeg gjorde det, Jeg gikk ti Nei Ja Bruker ordet du i setningene Beskriver ting het i detaj, for eksempe Dukken har hår og en kjoe, Hunden har en hae etc Bruker ordene Kan ikke, Gjør ikke, Vi ikke Sier to eer fere ord ved siden av å si mamma og pappa Bruker ordene en, et, den, for eksempe Se en hund, Se den katten Bruker minst 10 ord Kommer med ytringer som Hvis jeg gjør det så kan jeg eer Når jeg ska... så Baber, ager yder som om han/hun snakker i setninger, eer peide å gjøre det Bruker ordene meg, min og jeg riktig Bruker fertasending korrekt; for eksempe menn og ikke manner, mus ikke muser, føtter og ikke foter Snakker om ting som kunne skje eer kanskje kunne skje, for eksempe Han kunne skadet seg hvis han ikke var forsiktig Forteer hva som skjer av aktivitet på et bide, for eksempe Kattepusen spiser Synger enke sanger Bruker ordet ikke i setningene Uttrykker ett tanker og ideer i fustendige setninger, bruker god grammatikk og uttaer de feste ord het tydeig Stier spørsmå som begynner med Hva eer Hvor Snakker i setninger på minst fire ord Begrunner ting ved å bruke ord som Fordi Snakker het kart og tydeig; ordene bir forstått i de feste tifeene Bruker minst fem uike ord som er navn på ting (objektord) Bruker minst ett av de føgende ordene: Meg, Jeg, Han, Hun, Du eer Det Stier spørsmå som begynner med Hvorfor, Når eer Hvordan Har et ordforråd på 20 ord eer mer Snakker i ange, kompekse setninger, 10 ord eer mer i setningen Snakker i detaj om ting som har skjedd, beskriver en serie av hendeser, for eksempe Vi gikk ti og så. Etter det fikk vi Snakker om sine egne ting som Mitt eer Mine (forts. neste side)

10 8 31. Bruker fertaspronomen som Vi, De, Dem eer Oss korrekt Bruker 50 uike ord eer fere i dagig samtae Kan hviske (snakke avt) Bruker navnet på figurer som sirke, firkant, trekant og stjerne Stier enke spørsmå og bruker da het riktige setninger (grammatikk) Peker på ting Spør etter hva ord betyr Bruker fertasending og egger ti -er, for eksempe hester, bier Gjengir et barnerim som for eksempe Mikke rev Spør etter Mer eer En ti Snakker i setninger med ordene i riktig rekkeføge Ber om noe å drikke eer spise, ved å bruke ord eer yder Snakker i engre setninger (som innehoder minst 2 eer 3 ord) Kan si navnet på kjente ting i en biedbok (trenger bare være noen få) Sier Kan jeg få eer Takk Kan navnet på minst fem kroppsdeer, for eksempe øye, nese, munn, hender eer føtter dersom en spør.... Nei Ja Binder sammen to setninger med ordene og, eer eer men Har et stort ordforråd som er mer enn bare å kunne tee Sier (uttaer) de feste ordene han/hun bruker het korrekt Sier navnet på ukedagene i riktig rekkeføge Nei Ja, ette Ja, store 51. Har barnet uttaevansker?... Nei, ite Ja, det meste Ja, at 52. Kan fremmede forstå hva han/hun sier? FLERSPRÅKLIGHET 1. Hvike språk snakker dere hjemme? (fere svar er muig) Norsk... Samiske språk... Svensk eer dansk språk... Andre språk Hviket språk behersker barnet best? (sett ett kryss) Norsk... Samiske språk... Svensk eer dansk språk... Andre språk Hviket språk brukes hovedsakeig i barnehagen? Norsk... Samiske språk... Svensk eer dansk språk... Andre språk... Spesifiser: Spesifiser: Spesifiser:

11 9 28. OM BARNETS EVNE TIL PLANLEGGING OG ORGANISERING Her føger en iste av utsagn som beskriver barn. Vi vi gjerne vite om barnet har hatt vansker med noe av det føgende i øpet av de siste 6 månedene. Vennigst svar på ae spørsmå så godt du kan og prøv å ikke hoppe over noen. Noen I øpet av de siste 6 månedene, har noe av det føgende vært et probem? Adri et ganger Ofte et probem probem probem 1. Overreagerer på små probemer Når to ting ska gjøres, huskes bare det første eer siste Er uoppmerksom på hvordan hans/hennes atferd påvirker eer pager andre Når han/hun får beskjed om å rydde opp, bir tingene passert på en uorganisert, tifedig måte Bir oppskaket i nye situasjoner Har eksposive, sinte utbrudd Har probemer med å gjennomføre handinger som er nødvendige for å fuføre en oppgave (som å prøve én bit av pusespiet om gangen, rydde opp for så å få en beønning) Hoder ikke opp å e av morsomme ting eer hendeser samtidig med andre Trenger å bi fortat at en oppgave ska begynnes på, sev om han/hun er viig ti å gjøre den Har probemer med tipasning ti nye mennesker (som barnevakter, ærer, venn eer ansatte i barnehagen.) Bir for ett oppskaket Har probemer med å konsentrere seg om spi, pusespi eer ekeaktiviteter Må ha tettere oppføging enn jevnadrende Når han/hun bir sendt for å hente noe, gemmer han/hun hva det var Bir oppskaket av endring i paner eer rutiner (for eksempe rekkeføge i dagige aktiviteter, å egge ti et ekstra ærend i siste iten, kjøre en ny vei ti butikken) Bryter ut i sinne uten særig grunn Gjentar de samme feiene om og om igjen, sev etter at hjep er gitt Oppfører seg viere eer mer fjoete enn andre i en gruppe (i fødsesdager, ekegrupper etc.) Kan ikke finne kær, sko, eker eer bøker, sev når det er gitt direkte instruksjoner Bruker ang tid på å føe seg trygg på nye steder eer i nye situasjoner (som besøk hos fjerne sektninger eer nye venner) Har hyppige humørforandringer Trykket med tiatese fra foraget, Hogrefe Psykoogiföraget AB, Stockhom. A kopiering forbudt 22. Gjør tuete fei sev om han/hun egentig kan Pukker på ting, er rastøs eer uroig (vrir seg, katrer, kyver) Har vansker med å føge etaberte rutiner for søvn, spising eer ekeaktiviteter Pages av høye yder, skarpt ys eer visse ukter Små hendeser skaper kraftige reaksjoner Har probemer med aktiviteter som må øses i mer enn ett trinn Er impusiv Har vansker med å finne en ny måte å øse et probem på, eer fuføre en aktivitet når han/hun står fast i noe (forts. neste side)

12 10 Noen I øpet av de siste 6 månedene, har noe av det føgende vært et probem? Adri et ganger Ofte et probem probem probem 30. Bir uroig/forstyrret av endringer i omgivesene (som nye møber, ting i rommet som fyttes på eer nye kær) Sinte eer tårefyte utbrudd er intense, men går putseig over Trenger voksenhjep for å hode på med en oppgave over tid Legger ikke merke ti når hans/hennes atferd fører ti negative reaksjoner Etterater seg rot som andre må rydde opp sev etter at instruksjon er gitt Har probemer med å endre aktiviteter Reagerer sterkere på situasjoner enn andre barn Gemmer hva han/hun gjør midt i en aktivitet Forstår ikke at visse handinger pager andre Henger seg opp i små detajer i en oppgave eer situasjon og går gipp av hovedpoenget Har vansker med å gi inn i sosiae sammenhenger som er ukjente (som feiring av fødsesdager og høytidsdager, utfukter osv.) Bir ett overvedet eer overstimuert av vanige dagigdagse aktiviteter Har probemer med å gjøre ferdig oppgaver (som spi, pusespi og iksom-ek aktiviteter) Kommer oftere ut av kontro enn vennene gjør Kan ikke finne ting på rommet eer på ekeområdet, sev når det er gitt direkte instruksjon Motsetter seg endringer av rutiner, mat, steder etc Etter å ha oppevd et probem, er han/hun skuffet i ang tid Kan ikke hode seg ti temaet når han/hun snakker Snakker eer eker atfor støyende Fufører ikke oppgaver sev om det er gitt direkte instruksjon Bir ett overvedet eer overstimuert i trave situasjoner med mange mennesker (for eksempe situasjoner med mye støy, aktivitet eer mennesker) Trykket med tiatese fra foraget, Hogrefe Psykoogiföraget AB, Stockhom. A kopiering forbudt 51. Har vansker med å komme i gang med aktiviteter eer oppgaver sev om instruksjon har bitt gitt Oppfører seg for vit eer ukontroert Forsøker ikke å gjøre så godt han/hun kan i uike aktiviteter Har vansker med å sette på bremsene i forhod ti egne handinger etter å ha bitt bedt om dette Ute av stand ti å fuføre en beskrivese av en hendese, en person eer en historie Fufører oppgaver eer aktiviteter for raskt Er ikke sev kar over hva han/hun karer bra og hva han/hun ikke karer så bra Bir ett avsporet under aktiviteter Har vansker med å huske noe, sev etter kort tid Bir atfor tøysete/fjoete Har et kort oppmerksomhetsspenn Leker uforsiktig (uvørent) i situasjoner hvor han/hun kan bi skadet (som ekeområder, svømmebasseng) Er ikke kar over om han/hun gjør en oppgave riktig eer gat

13 OM BARNETS FINMOTORIKK Svar NEI dersom utsagnet ikke beskriver hva barnet gjør nå for tiden. Svar også NEI dersom utsagnet beskriver noe barnet ditt bare så vidt har begynt å gjøre eer gjør bare noen ganger. Svar også NEI dersom du er usikker på om du har sett barnet gjøre dette. Svar JA dersom utsagnet beskriver hva barnet gjør nå for tiden. Svar også JA dersom barnet har peid å gjøre det før, men har nå vokst fra det. 1. Pukker opp gjenstander med én hånd Bygger et tårn med to eer fere kosser Hoder to gjenstander samtidig, én i hver hånd Bruker to hender ti å pukke opp store gjenstander Tegner eer kopierer to injer som krysser hverandre () Legger pusespi med ni eer fere biter Pukker opp små gjenstander, som biter av tørr frokostbanding, med tomme og én finger Tegner bider av hee mennesker som inkuderer minst et hode med øyne-nese-munn, kropp, armer og ben med føtter.... Nei Ja Hoder fargestift med finger og tomme, tinærmet ik en voksen Fytter en gjenstand fra en hånd ti den andre Skriber/kusser med en fargestift eer byant. Eer peide å gjøre det Kipper over papir med en saks fra en kant ti den andre Tegner gjenkjenneige bider Tegner eer kopierer fuførte sirker Prøver å kippe med små sakser Tegner eer kopierer en firkant som har fire ordentige hjørner ( ) Kipper med saks, føger et enket omriss eer mønster Bygger et tårn med fem eer fere kosser Bar i sidene på en barnebok, én side av gangen Tegner bider av mennesker som har minst tre deer, som for eksempe hode, øyne, nese, munn, hår, kropp, armer eer ben Bygger et tårn med åtte eer fere kosser Bruker én hånd mer enn den andre; har en håndpreferanse Bygger ting med kosser, som et enket hus, en bro eer bi Farger innenfor injene i en fargebok Skriber/kusser i en sirkebevegese. Eer peide å gjøre det Skrur opp og skrur igjen okket på gass eer fasker Tegner eer kopierer vertikae ( ) og horisontae ( ) injer Passerer individuee biter enke former eer figurer i et pusebrett Pukker opp to små eker med én hånd Tegner og skriver på en panagt, organisert måte

14 OM BARNETS TEMPERAMENT Vær vennig og sett et kryss i den koonnen som passer for hvert utsagn i forhod ti ditt barn. Vedig Ganske Lite Ikke typisk typisk Både/og typisk typisk 1. Barnet bir ett sjenert Barnet har ett for å gråte Barnet iker å være sammen med andre mennesker Barnet er atid på farten Barnet vi heer eke med andre enn å eke aene Barnet har ett for å reagere med sterke føeser Barnet beveger seg vanigvis i et roig tempo Barnet har ett for å få venner Barnet er i aktivitet og øper omkring med en gang det våkner om morgenen Barnet synes at andre mennesker er mer spennende enn noe annet Barnet sutrer og gråter ofte Barnet er vedig sosiat Barnet er fu av energi Det tar ang tid før barnet bir trygg på fremmende Barnet har ett for å bi oppskaket Barnet foretrekker å være aene Barnet foretrekker stiesittende, roig ek framfor å eke mer aktivt Barnet mistrives når det er aene Barnet viser sterke reaksjoner når det bir oppskaket Barnet er vedig tiitsfut mot fremmende OM BARNETS VÆREMÅTE Nedenfor er en iste med utsagn som beskriver barn. For hvert utsagn som beskriver barnet nå eer de siste 2 månedene, vennigst kryss av i koonnen som passer i forhod ti hvor godt utsagnet beskriver ditt barn. Stemmer Stemmer Stemmer devis/noen vedig bra ikke ganger eer ofte 1. Kan ikke konsentrere seg, være oppmerksom engre tid av gangen Kan ikke sitte stie, er uroig eer hyperaktiv Tåer ikke å vente, vi ha at med en gang Kenger på voksne eer er for avhengig Gråter mye (Forts. neste side)

15 13 Stemmer Stemmer Stemmer devis/noen vedig bra ikke ganger eer ofte 6. Trassig Ønsker må oppfyes umiddebart Uydig Vi ikke sove aene Spiser dårig Har ikke yst ti å gå ut av hjemmet Er redd for visse dyr, situasjoner eer steder Legger seg bort i at muig Bir fort uroig når atskit fra foredrene Har probemer med å sove Ser uykkeig ut uten grunn Er ofte sint Er nervøs, overføsom eer anspent Har mareritt om natten Spiser for mye Er ofte overtrett Får panikk uten rimeig grunn Skifter raskt fra en aktivitet ti en annen Motsetter seg å egge seg om kveden Viser ite interesse for ting rundt seg Sover mindre enn andre barn i øpet av dagen og/eer natten Er sta, mutt eer irritabe Snakker eer roper i søvne Raserianfa eer hissig gemytt For redd eer engsteig Ikke samarbeidsviig For ite aktiv, beveger seg angsomt eer manger energi Uykkeig, trist eer deprimert Våkner ofte om natten Bekymrer seg

16 OM BARNETS GROVMOTORISKE FERDIGHETER Svar NEI dersom utsagnet ikke beskriver hva barnet gjør nå for tiden. Svar også NEI dersom utsagnet beskriver noe barnet ditt bare så vidt har begynt å gjøre eer gjør bare noen ganger. Svar også NEI dersom du er usikker på om du har sett barnet gjøre dette. Svar JA dersom utsagnet beskriver hva barnet gjør nå for tiden. Svar også JA dersom barnet har peid å gjøre det før, men har nå vokst fra det (for eksempe krabbe). 1. Går uten hjep Hopper fra trappetrinn med bena samet. Eer gjorde det tidigere Kaster en ba stående Løper Løper fytende, rundt hjørner og med putseige stopp Syker rundt på en trehjussykke ved bruk av pedaene Går opp og ned trapper aene Nei Ja 8. Går opp og ned trapper aene, med en fot på hvert trinn, med annenhver fot Sparker en ba Hopper på en fot, minst to ganger, uten støtte Hopper over hindringer i veien mens han/hun øper Står på ett ben, stødig og uten støtte Katrer på katrestativ Stuper kråke forengs Hopper rundt på en fot uten støtte Husker på huske, og karer å få fart sev Ruer over fra rygg ti mage. Eer gjorde det tidigere Står stødig, uten støtte Fra stående posisjon, hopper over gjenstander eer mennesker Går sideengs rundt møber eer barneseng mens han/hun hoder seg fast. Eer går på egen hånd Løper bra uten å fae Står på en fot noen få sekunder uten støtte Katrer opp stige og skir ned uten hjep Sitter uten støtte Syker på to-hjusykke med eer uten støttehju Trekker seg opp i stående stiing. Eer kommer seg opp og står Sår hju Kaster ba med andre barn; hiver ti dem og fanger baen minst havparten av gangene Katrer opp på en sto for voksne og setter seg sev Viser god baanse og koordinasjon i fysiske ekeaktiviteter som øping, katring og hopping

17 OM BARNETS SOSIALE FERDIGHETER Vi vi gjerne vite itt om barnets sosiae ferdigheter. Vær vennig å kryss av på hver inje for det svaret som passer. Stemmer Stemmer Stemmer ikke devis het 1. Gjør som voksne ber om Er gad i å prate Bir ikt av andre barn Gjennomfører oppgaver og aktiviteter som er påbegynt Er sni mot yngre barn Er opptatt av å få vite ting og stier spørsmå Ler hjerteig Deer gjerne med andre Tibyr seg å hjepe andre Er interessert når noen vi ære ham/henne noe nytt Godtar venners forsag ti ek Viser medføese når andre barn sår seg eer er triste DIGITALE MEDIER OG LEK 34. Oppgi hvor mange timer per dag barnet bruker på føgende aktiviter hjemme: HVERDAG HELG Ikke Mindre Mer Ikke Mindre Mer hver enn ti 3 enn 3 hver enn ti 3 enn 3 dag time time timer timer dag time time timer timer 1. Spier på datamaskin Spikonso / Håndhodte spimaskiner (f.eks. Paystation 3, Nintendo DS etc.) 3. Ser på TV eer fim Bruker nettbrett/trykkføsom skjerm (f.eks. ipad, iphone, Samsung Gaaxy) 5. Ser i bøker/bader Legger tradisjonee pusespi, perer, tegner Uteek/herjeek Fantasiek/ke seg ut Hvis barnet ditt bruker nettbrett, vennigst svar på spørsmået under. 35. Nettbrett/trykkføsom skjerm Siden nettbrett er en ny tekninoogi som har fått mye fokus bant yngre barn, er vi spesiet interessert i å vite mer om hvike aktiviteter barnet ditt eventuet gjør på nettbrett. Vennigst kryss av for de 3 vanigste aktivitetene barnet ditt gjør. Spier underhodnings spi Ser på fim/fimsnutter Tegner Lek og utforskning Spier pedagogiske spi Ser på/tar bider Hører på musikk Ser i digitae bøker

18 SAMLET VURDERING AV BARNETS MULIGE VANSKER Samet sett, synes du at barnet har vansker på ett eer fere av føgende områder? (Fy ut for hver inje.) Hvis Ja, hvor enge har disse vanskene vært ti stede? Nei, Ja, Ja, Ja, Mindre Mer ingen sike små tydeige avorige enn én enn vansker vansker vansker vansker måned måneder måneder ett år 1. Språk Føeser Konsentrasjon Oppførse Komme overens med jevnadrende Komme overens med voksne Hvis du har svart Ja på noen av spørsmåene/vanskene over, vennigst svar på føgende spørsmå: Ikke i det Bare En god hee tatt itt de Mye 7. Bir barnet sev forstyrret eer paget av vanskene? Påvirker vanskene barnets dagigiv på noen av de føgende områder? (Kryss av for hver inje.) Ikke i det Bare En god hee tatt itt de Mye 8. Hjemme/i famiien Forhod ti venner/samvær med jevnadrende I barnehage/park/hos dagmamma Fritidsaktiviteter Ikke i det Bare En god hee tatt itt de Mye 12. Er vanskene en beastning for deg eer famiien som hehet? Eventuee kommentarer: 37. ER BARNEHAGESKJEMAET LEVERT TIL BARNEHAGEN? Ja, vi har evert det. Nei, barnehagen vi ikke fye det ut. Nei, vi vi ikke at barnehagen ska fye ut skjemaet. Tusen takk for innsatsen! Vi geder oss ti å møte dere i kinikken.

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Barnehageskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Barnehageskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Barnehageskjema Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Barnets hverdag og miljø

Barnets hverdag og miljø 1 Spørreskjema før skolestart ved ca. 5 år I dette skjemaet stiller vi en del spørsmål som du sikkert vil kjenne igjen fra tidligere spørreskjemaer. Vi gjør dette fordi vi ønsker å følge opp ditt barns

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for?

Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for? Intervjuskjema for foreldre (PCI, Kelman & Nicholas, 2008) Navn: Fødselsdato: Problemstilling Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for? Dersom det er tilfelle, hva er din/deres

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

David M Garner, Ph.D. Eating Disorder Inventory ved innleggelse EDI 2. Pasientkodenummer.

David M Garner, Ph.D. Eating Disorder Inventory ved innleggelse EDI 2. Pasientkodenummer. David M Garner, Ph.D Eating Disorder Inventory ved innleggelse EDI 2 Pasientkodenummer. Adapted and reproduced by speciel permission of the Publisher, Psychological Assesment Resources, Inc., 16204 North

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Røyskattene på tur Varm mat. Lemen førskolegr. Tema: Måling. 12 Røyskattene på tur Varm mat. Lemen førskolegr. Tema: Måling- Røyskattene på tur

Røyskattene på tur Varm mat. Lemen førskolegr. Tema: Måling. 12 Røyskattene på tur Varm mat. Lemen førskolegr. Tema: Måling- Røyskattene på tur 6 3 4 Lemen på tur-varm mat 5 Varm mat 6 SAMISKFEST 7 Rom- Kantine, drama og motorisk Røyskattene inne 7 10 Vi baker rundstykker 11 Lemen på tur-varm mat 12 Varm mat - 13 Tur hele førskolegruppen. 14 Rom-

Detaljer

- 1 - Foreldreversjon

- 1 - Foreldreversjon - 1 - I D. N R K I D S C R E E N - 5 2 Foreldreversjon - 2 - Dato KJÆRE FORELDRE Hvordan er barnet ditt? Hvordan føler hun/han seg? Det er det vi ønsker å få vite av dere. Vennligst svar på disse spørsmålene

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2015 PÅ MÅLTROSTEN

MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2015 PÅ MÅLTROSTEN MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2015 PÅ MÅLTROSTEN KORT EVALUERING AV FORRIGE MÅNED: Vi hadde en fin desember måned med mye koselige og morsomme julesprell, og samlinger. Vi hadde felles samlinger med alle avdelinger

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Månedsbrev Gul gruppe februar 2016

Månedsbrev Gul gruppe februar 2016 Månedsbrev Gul gruppe februar 2016 I januar har vi hatt mye fokus på å vente på tur, være venner og hjelpe hverandre. Barna har blitt ganske flinke til å vente på tur. Når vi velger lille hjelper er alle

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Fargekoder for døgnregistreringsskjema

Fargekoder for døgnregistreringsskjema Fargekoder for døgnregistreringsskjema ved atferd - og psykiske symptomer Basert på NPI-skjema (Neuropsychiatric Inventory - sykehjemsversjonen) ATFERDSREGISTRERING FARVE ATFERD BESKRIVELSE ROLIG / TILFREDS

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet.

Ord å lære: Skjelett knokkel ryggrad. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Inne i kroppen har vi mange bein. Beina kaller vi knokler. Vi har 206 knokler. Knoklene danner skjelettet. Knoklene er festet til hverandre ved hjelp av sener og muskler. Dette gjør at vi kan gå og løpe.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Oversatt og bearbeidet til bliss av Isaac Norge, blissgruppen, ved Laila Johansen, Astri Holgersen, Lisbet Kristiansen og Torhild Kausrud 2006.

Oversatt og bearbeidet til bliss av Isaac Norge, blissgruppen, ved Laila Johansen, Astri Holgersen, Lisbet Kristiansen og Torhild Kausrud 2006. Oversatt og bearbeidet til bliss av Isaac Norge, blissgruppen, ved Laila Johansen, Astri Holgersen, Lisbet Kristiansen og Torhild Kausrud 2006. Prosjektet er støttet av Helse og Rehabilitering. EN TIGER

Detaljer