Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror"

Transkript

1 Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror

2 innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for Barn, 2013 Redaksjonskomite: Ina Nergård, Karin Käsmyr, Heidi Fossen og Birthe Bratvod Iustrasjoner: Marie Laand Ekei LAYOUT OG GRAFISK PRODUKSJON: Grafisk Form as Trykk: UnitedPress Tekstene er utformet av ungdommer som har detatt i PIS skismissegrupper i skoen Innedning Om Voksne for Barn Famiien skies Hvor ska jeg bo!? To hjem to famiier Om å snakke sammen Dette kan være bra for meg ISBN (trykk) ISBN (PDF) voksne for barn 3

3 innedning Mange barn og unge i Norge oppever at foredrene fytter fra hverandre. Erfaringer fra barn og unge forteer oss at dette er en stor påkjenning. Det er viktig å kunne gi rom for barns perspektiv når famiien ikke ska bo sammen engre. Fra forskning og fagmijøer vet vi mye om hva som kan være viktig å gjøre eer tenke på for å ivareta barn som oppever samivsbrudd eer som ever i to famiier som et resutat av samivsbrudd tidig i deres iv. Men vi tror også at det er bra å spørre barn og unge sev. Det er ikke bestandig at vi voksne vet at om hva de unge oppever som mest utfordrende eer hva som er det største behovet. Det er heer ikke atid sånn at vi kommer med de beste øsningene eer tibudene om hjep. For å bedre forstå hva barn og unge trenger av hjep og støtte og hvordan den hjepen kan gis, har vi spurt barn og unge som har oppevd samivsbrudd* noen viktige spørsmå: «Hva er de største utfordringene når mamma og pappa skier ag?» og «Hva kan gjøre situasjonen enkere og være ti hjep?» Noen av dem vi snakket med erfarte samivsbrudd så tidig i ivet at de ikke husker å ha bodd sammen som en famiie. Andre har skismissen friskt i minnet. Etter å ha yttet ti deres erfaringer og tanker om hva som kan gjøre en vond situasjon bedre, fant vi at mamma og pappa er nøkkeen ti det meste. De har mange gode råd, viktig informasjon og ønsker ti foredrene sine. Mange ganger kan det være vanskeig å formide dette direkte ti sine foredre. Som barn tar man hensyn og er redd for å egge stein ti byrden når man ser at mamma og pappa ikke har det bra. Derfor ager vi dette heftet. Kanskje kan det være ti hjep i en diaog meom barn og foreder, for å gjøre det ettere for barn å sette ord på hva de føer og tenker, og for foredre å ytte mer oppmerksomt. Vi tror også at dette heftet kan være ti stor nytte for andre voksne som møter og jobber med barn i denne situasjonen. For barn og unge sev kan det være ti nytte å se at andre siter med og tenker på noe av det samme som en sev, at man ikke er aene om å ha det sånn i sin famiie. Vi vi takke eever ved Kampen Barneskoe i Oso og Hedrum Ungdomsskoe i Larvik for deres svært så viktige bidrag! Det er deres tekster og sitater som presenteres her på vegne av en stor gruppe av barn og unge i Norge. Hisen oss i Voksne for Barn KORT OM VFB Barn i Norge trenger voksne. Voksne for Barn er en idee medemsorganisasjon som i over 50 år har jobbet for god psykisk hese og trygge oppvekstvikår for ae barn. Vi ser, ytter ti og ærer av barn, og gir oss ikke før de bir tatt på avor. Sik bygger vi styrke og robusthet hos barna. Også ved skismisse i famiien. Som medem i Voksne for Barn bidrar du ti at fere barn får en god oppvekst. Og du bidrar ti å formide barns erfaringer og meninger ti myndigheter og fagmijøer. Les mer på 4 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 5

4 Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å være skismissebarn enn det dere tror. Både jeg og broren min har sitt med at dere har fått nye kjærester. For oss er det ikke noe annet enn at det absoutt ikke er håp for at dere ender opp sammen. I tiegg må vi fytte hver uke, komme ti nye reger og nye mennesker. Mennesker vi hoder ut med for å gjøre dere gad. Var det absoutt ingenting dere kunne gjort for å hode ut sammen? Var jeg grunnen? Hvorfor er noe jeg må vite, og det er noen år siden dere sa «du ska få vite at når dere bir edre» At jeg går rundt å tenker på dette, tapper så mye av energien min, og geden av å eve. Jeg føer en trang for å være hjemme i hegene for jeg ser dere ikke nok. Et barn uten skite foredre ser pappaen sin dobbet så mye som oss. Det er så mye jeg vi fortee, så mye dere går gipp av, bare fordi dere ikke iker hverandre. Jeg mener jeg er 15 år og jeg trenger foredrene mine noen år ti. Men dere tenker ve ikke på ae tårene, og den tomme føesen vi får. Det dere tenkte på var ve at vi vie få det bedre, siden det fikk dere. Dette kom ti å bi positivt. Jeg kandrer dere ikke, men jeg skue ønske dere hadde prøvd itt mer, tatt dere tid ti å være kjærester og snakket. Men hva vet jeg? Jeg vet jo ingenting siden jeg ska få vite det når jeg bir edre. Maiken, 15 6 «kjære mamma og pappa»

5 famiien skies De unge gir oss voksne noen gode råd som vi må tenke på når skismissen er et faktum. De forteer om hva som er viktig for dem å få vite og hva som vie gjort en vanskeig situasjon mindre vond. De trenger å få vite hvorfor foredrene ska skies, at det ikke er deres skyd og at de ikke har noe ansvar for å ordne opp. De sier også at det er viktig å skjerme barna fra de voksnes kranging og konfikter. Ae understreker at de ønsker å være oja mot begge foredrene og at de er ike gade i begge foredrene sine. Da er det vanskeig å høre at den ene snakker stygt om den andre. Jeg synes ikke det er noe gøy hvis for eksempe mamma hadde kommet ti meg og snakket negativt om pappa, og omvendt. Siden den dagen dere gikk fra hverandre har jeg tenkt på grunnen ti at dere sa: «Det funker ikke enger, vi ska gå fra hverandre». Mange tanker kommer opp. Er jeg grunnen? Er det utroskap? Er det søsteren min? Dette er spørsmå jeg har tenkt på mange ganger. Når får jeg vite det? Jeg urte på om det var min skyd at mamma og pappa gikk fra hverandre, og om det var noe jeg kunne gjort anneredes for å hindre at det skjedde. Mamma baksnakker pappa utroig mye. Jeg føer itt at jeg yver ti pappa når jeg er hos han for han vet jo ikke at mamma har snakket stygt om han. De voksne må skjerme oss barna fra krangene deres. Det er ikke atid seks øyner er greit. La oss sippe å vege side. 8 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 9

6 De forteer at det er vondt å se at de voksne er ei seg og ikke har det bra. De har stor forståese for foredrenes sorg, men føer seg maktesøse og trenger bekreftese fra de voksne på at de karer seg. I sine forteinger viser de at de har tatt mye ansvar for å beskytte og støtte foredrene sine i denne fasen, ibant k anskje på bekostning av egne behov. Det er en entydig beskjed fra de unge: Det må ikke være barnas ansvar å skue ta vare på foredrene. Pappa er ofte så ei seg, da tør ikke atid jeg si at jeg er ei meg. Når jeg ska ti mamma eer pappa og ska dra fra en av dere, får jeg vondt inni meg. Jeg føer at jeg ikke kan dra fra dere fordi dere bir aene. Ofte sitter jeg og tenker på at dere sitter aene å spiser frokost og er aene om kvedene. Jeg håper sevføgeig at dere atid har det bra uten meg. I hvert fa, bekreft for meg at at er OK. Dere som har tenkt å skie dere eer har skit seg. Vær kar over at det vi gå utover barna deres, prøv å snakk ti dem og forte ti barna at det går greit at de drar fra dem ti den andre forederen. Og hvis dere kranger mye, ikke a det gå utover barna. 10 «kjære mamma og pappa»

7 hvor SKAL JEG BO!? Dette er et vanskeig spørsmå og det er mange praktiske ting å ta hensyn ti. I tiegg hander det mye om føeser. De unge ønsker å bi invovert når det ska tas besutning om hvor de ska bo og hvordan deres hverdag ska se ut. Det varierer i hvike grad eer i hvike spørsmå man ønsker å være med å bestemme, noen ganger kan det være en ettese at noen tar en besutning for deg. Men fees for ae er at de vi bi yttet ti og bi inkudert før en besutning tas. Men for å kunne gjøre gode vag og få ti gode øsninger trenger man å kunne snakke og samarbeide. NOEN ting synes jeg faktisk at jeg kan få bestemme. Jeg er 16 år, og burde få bestemme sev hvem jeg vi bo hos. NOEN ganger er det fint at noen andre tar ansvar og bestemmer. Det er ikke atid så ett å si det jeg mener, og ikke ett å vite hva jeg ska mene. Da er det bra at noen bare bestemmer. Men jeg vi ikeve få vite hva som skjer og hvorfor! voksne for barn 13

8 Det er vanskeig å si det jeg har yst ti noen ganger. Hvis jeg vi bo mest hos pappa men mamma begynner å gråte når jeg sier det for eksempe. Det er kanskje urt å snakke med barna aene noen ganger, og så kan noen voksne hjepe deg med si det du har yst ti. Noen må fortee meg at det er greit å vie bo hos en av dem, og hjepe meg sik at mamma forstår at det ikke betyr at jeg ikke er gad i henne. Hesesøster kom hjem ti oss og snakket med foredrene mine, sik at de bedre kunne forstå hvordan jeg hadde det. Hesesøster kjenner meg godt fra gruppa og hun forstår hva jeg sier. Det er mamma som bestemmer hvor jeg ska være. Det er hun som bestemmer nesten at. Hun trakk inn tiden sånn att jeg bare får være hver tredje heg hos pappa, fordi hun ikke iker han. Det er urettferdig. Det var mamma som fyttet ut, og pappa be boende i huset vårt. Jeg og søsteren min vie bi boende i huset og det fikk vi ov ti. Jeg synes det var fint av mamma og ikke krange på det, sev om det nok var itt vanskeig for henne at vi ikke skue bo sammen. Jeg synes det har gått ganske greit i forhod ti hvor jeg ska bo og sånt. Jeg er ike mye hos mamma og pappa, og det har begge vært med å bestemme. De har også hørt på hva jeg vi. Vi har vært mest uenig om hvor katten ska bo. Mamma vi ikke ha den, den burde ha et bedre sted, på andet eer noe. Jeg føger katten! 14 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 15

9 to hjem TO FAMILIER Mange har fortat om utfordringene med å fytte meom to hjem, og det å ha to famiier. Det hander om praktiske ting, men også om situasjoner som fører ti sterke føeser av sorg, frustrasjon og sinne. Og så finnes det en de positive ting. Jeg synes det er sitsomt å fytte annenhver uke. Jeg har snakket med foredrene mine, og vi be enige om to uker. Jeg bruker rundt en uke på å roe meg, og det er sitsomt å fytte når jeg akkurat har kommet meg ti ro. Nå har jeg en uke på å så meg ti ro og en uke på å ha det «vanig». Om foredrene bir sinte må du bare si at du orker ikke å ha det sånn! voksne for barn 17

10 Om praktiske forhod: Det er sitsomt med uike reger hos mamma og pappa. Mamma er streng og pappa er itt mer søv. Hjemme hos pappa har jeg noen reger og mine stesøsken andre reger. Det synes jeg er urettferdig. Både mamma og pappa har fått barn med sine nye kjærester, det bir mange nye søsken å ta hensyn ti. Jeg har fått 7 nye søsken på itt over et år, det bir itt sitsomt. Jeg har jo ikke vokst opp sammen med dem, og kjenner dem ikke så godt. Før når vi bodde sammen, var mamma der når pappa jobbet. Nå er jeg aene. Mamma er ofte hemmeig ute med sin nye kjæreste. Hun burde fortat meg det, for jeg forstår jo hvordan det er. Det er dumt at den ene fytter angt vekk. Tretten stopp med t-banen er itt sit. Om sorg, sinne og skuffeser og noen gode oppeveser: Når mamma eer pappa bir gift på nytt, så skjønner jeg at det ikke er noe håp om at de ska bi sammen igjen. Det er vondt. Jeg synes det be itt enkere når mamma fikk seg ny kjæreste. Da be hun ikke sittende aene når jeg dro fra henne. Jeg synes det er vanskeig når mamma eer pappa drar på ferie med den nye famiien uten meg. Vi satt og spiste på restaurant da pappa sier at han har truffet en dame. Vi be vedig ei oss av å høre det. Jeg begynte å grine og broren min også. Det var dårig gjort av pappa å si det ute bant fok. Da var det vanskeig å bi sint og gråte. Jeg tror pappa gjorde det sånn fordi han var redd for hvordan vi skue reagere. Det er vanskeig å få gjort eksene. Den ene ska føge opp den ene uken og den andre den neste og da bir det bare rot. Hun var der første dag og putseig var ae tingene hennes der. Det reagerte vi sterkt på at en vi har kjent i en dag nesten bodde der nå. Etter hvert fikk vi møte de to barna hennes, de kom først på besøk og så fyttet de inn. Jeg og mine to brødre merket mye forandring i huset som en gang var vårt. Men nå hadde vi bitt kastet ut av rommene våre og jeg måtte dee rom med min to år edre bror nede, og barna ti hun nye fikk rommene våre. Pappa var ikke enger den som bestemte. Hun hadde tatt kontroen over det som peide å være vårt hus. 18 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 19

11 Det gikk egentig bedre når jeg prøvde å behande stemoren min mer vennig. Hun var jo egentig ganske grei. Det var vanskeig å oppdage at mamma hadde et iv uten meg, som jeg ikke kjente. Det er bestandig sitsomt før ferier og bursdager og ju og sånt. Man ska bestemme hvor man ska være og hvordan det ska gjøres. Noen bir atid ei seg. Jeg føer at jeg må være hjemme i hegene for i det hee tatt å få tid sammen med pappa. Egentig burde jeg jo vært sammen med venner i min ader. En gang pappa dro ti utandet så møtte han en dame der. Han og hun be foresket. Når han kom hjem etter turen sa han det ti oss. Vi be ei oss. Hun fyttet inn og igjen var det nye reger. Etter hvert giftet de seg. Etter itt over et år så fortate de at de skue ha barn sammen. Broren min hadde ikke noe godt forhod ti henne og det be ikke noe bedre nå. Etter hvert kom den nye jenta og da kom det fere reger. Vi kunne ikke snakke høyt eer gå uten å iste oss stie. Når mamma fikk ny samboer be jeg kastet ut av rommet mitt for at hans datter skue få det. Da be jeg sevføgeig vedig ei meg. 20 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 21

12 Og det verste var når han starta å dra på ferier med de to nye. Jeg og brødrene mine hadde adri reist enger enn ti Danmark med han, men med de to nye dro han utenands fere ganger uten å si det ti oss. Jeg synes det var vedig usset å yve ti oss og ikke si i fra en gang. Det beste er at ae sammen setter seg ned og snakker om det og at han tar oss med på en ferie. Og at ae setter seg ned og snakker om probemer de har med hverandre eer regene som er nå. Jeg iker både pappas nye kone og de nye søsknene mine. Jeg har fått fere mennesker å være gad i og fere som er gad i meg! Akkurat det er jo bare fint! Det er itt rart med sånne ord som stemor eer bonusmor. For meg er pappas nye kone bare Eva som er gad i meg. Jeg treffer ikke faren min, så jeg er gad for å ha en stefar. Jeg håper at han kan adoptere meg! Noen gode råd: Etter å ha snakket om hva som kan være vanskeig med å ha to hjem og to famiier kom de unge med gode råd for å gjøre ting mindre vanskeig: Mamma og pappa må vise at jeg fortsatt er viktig og at jeg som barn kommer først. Foredre må bruke tid aene sammen med barna, uten ny kjæreste og nye barn eer stesøsken. Jeg synes det er fint når mamma og pappa gjør noe sammen med meg sev om de ikke er sammen enger. De kranger ikke enger og vi har det fint. Ae må sette seg sammen og bi enige om fees reger i en ny famiie. Bruk tid på å introdusere nye kjærester! Fint om det første møtet foregår på et nøytrat sted, kanskje kan man gjøre noe sammen. Behande ae barn ikt! Nye kjærester må ikke prøve å erstatte mamma eer pappa! Hvis jeg ikke har et vedig godt forhod ti mamma eer pappas nye kjæreste, så hjeper det å tenke på at denne personen gjør mamma eer pappa gad! Ikke prøv å vær bedre enn den andre forederen! 22 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 23

13 Om å snakke sammen Nøkkeen ti mye er kommunikasjon, mener de unge vi har snakket med. Det hander både om å kunne kommunisere på en sik måte at man får ti et godt samarbeid om og med barna, men også om hvordan man som barn ska kunne snakke med foredrene sine om vanskeige og føsomme tema. De er het kare over at det kan være vanskeig, når man har mange og ange konfikter bak seg og kanskje fortsatt står mitt i dem. Men de håper enda og oppfordrer innstendig foredrene sine ti å finne øsninger som gjør at de kan kommunisere bedre og sike kunne samarbeide bedre om sine barn og deres iv. De har også noen tanker om hva som kan være ti hjep: De siste månedene har det vært mye kranging, og jeg har vært midt oppi at. Jeg har hørt at dere har sagt ti hverandre, om hverandre, og noen ganger har dere sagt negative ting om hverandre ti meg. Jeg synes ikke det er noe gøy hvis eks. mamma hadde kommet ti meg og snakket negativt om pappa, og omvendt. Jeg er vedig gad i dere ae sammen, og iker ikke å høre at noen av dere bir såret, eer at noen snakker negativt om dere. Jeg synes det hadde vært fint om dere kunne snakke sammen og så finne en øsning Det er vanskeigere å være skismissebarn enn dere tror. Jeg bruker mye tid på å tenke på hvordan ivet mitt hadde vært om dere fortsatt hadde vært sammen. Men mamma og pappa, jeg er ike gad i dere uansett. 25 voksne for barn voksne «kjære mamma for barn og pappa» 25

14 Skite mener jo ikke at de ikke ska samarbeide for barnets beste. Jeg hører ofte fra andre venner at dem har det tungt fordi foredrene ikke samarbeider. Kjære mamma og pappa, Jeg skue ønske at dere kunne snakke sammen på en «vanig» måte, ikke diskutere og krange. Jeg skue ønske dere kunne sette dere ned å finne en øsning i stedet. Det er ikke så enge ti konfirmasjonen og jeg er itt redd for hvordan det ska gå. Jeg vi ikke at det ska bi noe krange når vi spiser. Hvis dere hadde pratet sammen uten å krange, vie dette bi enkere. Kanskje hadde det gått an at ae sammen hadde møttes en dag? Da hadde jeg kunne sett at dere kan prate normat. Jeg er gad i dere. Aurora, 15 Ae fortjener en sjanse ti å eve nesten normat etter skismissen. Jeg synes foredre som er skit ska egge ned stridsøksen uansett hva som har skjedd i fortiden. Man trenger ikke å være venner, men å prate og samarbeide for barnets skyd. Du kan ikke atid eve i fortiden, du må faktisk også gå fremover. Jeg vet at mamma og pappa kranget mye om oss barna, at de var uenige om oppdragese og reger og sånt. Derfor føer jeg at det er min skyd. Det har jeg ikke sagt ti noen. Pappa vi ikke snakke med mamma i teefonen, det er itt ettere nå som jeg har egen teefon. Det er ingen som forteer oss hvike rettigheter vi har, så vi eter etter informasjon sev på nettet. Men det finnes informasjon på så mange steder, og det står så forskjeige ting, så det er vanskeig å vite hva som er rett. Det hadde vært fint om noen hadde tatt initiativ ti å gi oss denne informasjonen. Kanskje en sags brosjyre hadde vært fint, der det står att DETTE er dine rettigheter år mor og far skier seg, det er dette som ska skje. Da kunne jeg tatt med meg denne brosjyren hjem og vist den ti foredrene mine også, dersom det står svart på hvitt hva jeg har ett ti, at de ska snakke med meg og sånn. 26 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 27

15 dette KAN VÆRE BRA FOR MEG Viktige voksne Ae de barn og unge vi har snakket med i forbindese med utarbeidesen av heftet, har fått hjep fra andre voksne ti å formide sine tanker. Når egne ord ikke rekker ti, kan det være ti god hjep å vite at det er noen som kan formide ti mamma og pappa hva som ska ti for at situasjonen kan bi itt enkere å håndtere. I en turbuent og vanskeig tid kan det også være godt å ha en nøytra voksen å snakke med og ufte sine tanker og bekymringer sammen med. Kjære hesesøster, Jeg synes at du burde vite at det er eever som synes det er vanskeig å prate med de hjemme om skismissen og ting som kan vise føeser. Det er vanskeig når du hører at de ska så opp. Hvis du siter med å prate så gå ti hesesøster du er fink og har taushetspikt, så det du sier vi bi meom deg og henne. Ti ae ærere og de som er ansatt på skoen: Som oftest er det mange barn på skoen som har skite foredre. De har det ganske vanskeig på starten så vær forsiktig med å stie masse spørsmå. 28 «kjære mamma og pappa»

16 Hesesøster ytter ti meg. Hun er på et vis en utenforstående, men som skjønner meg og kjenner meg godt. Kjære besteforedre, Kristin på famiievernkontoret har vært en viktig person for meg. Hun var roig og fikk meg ti å føe meg trygg. Hun forsto og hadde god tid. Hun hjap meg ti å sette ord på føesene mine, det fikk meg ti å føe at hun forsto mine føeser. Hun sa meningen sin uansett om hun var enig med meg eer foredrene mine! Det er muig det vi skje en stor endring i barnebarnet eer barnebarna deres iv. Det er muig dere vi merke en forskje i deres iv. Eer har det kanskje aerede skjedd? Putseig bor ikke moren og faren ti barnebarnet/barnebarna dine i samme hus. De er ikke engre gift. De har skit seg. Hva forventes det egentig av deg nå? Hvordan taker dere sammen dette på en best muig måte for barnet eer barna sin skyd? Jeg er et skismissebarn. Jeg har ingen fasit på det. Men jeg vi komme med hva jeg føte. Hva jeg trengte. Jeg har atid hatt et godt forhod ti mormor og bestefaren min. Da jeg var 4 år skite mamma og pappa seg. Det sier seg kanskje at når man er så iten vet man ikke het hva det innebærer å ha skite foredre. Men jeg tenker det er kjempeviktig å gjøre det kart for andre: sev om barn skjønner ite av situasjonen når det skjer, betyr IKKE det at det ikke vi dukke opp en reaksjon i senere adre. Læreren min hjap meg. Hun tok seg tid ti å prate med meg sev om hun egentig ikke hadde tid. Hun vie hjepe meg og var ett og snakke med. Jeg husker ikke at mormor eer bestefar var ti stede i tiden rett etter bruddet ti mamma og pappa. Etter 11 år sitter det en 15 år gamme jente og skriver disse ordene her ti dere. Merk deg dette: Vær åpen mot barnebarnet ditt. Sti opp, vær en nøytra person hvis samtaeemnet bir skismissen. Det verste jeg vet er å åpne meg for et menneske om dette emnet, og svaret jeg får er noe negativt om mamma eer pappa. Jeg er ike gad i begge mine foredre, og det å høre negative ting om dem, spesiet fra famiien min, er noe som sårer ike mye uansett. Vær en person som det går an å prate med, som kan være med på å gjøre ting ettere, istedenfor å gjøre dem vanskeigere. Hesesøster og mijøarbeider er viktige personer på skoen. De kan vi snakke med og de snakker med oss om det meste. Men hesesøster skue være der oftere, det er ofte ang kø utenfor kontoret hennes når hun er der. Har du noen gang spist pannekaker eer sveer uten sukker? Det går greit å spise, men det bir enda bedre med sukker, ikke sant? Prøv å vær sukkeret. Husk noen iker pannekakene med mye sukker, andre med ite. Ae mennesker har forskjeige behov. Hisen et barnebarn 30 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 31

17 Det kan være vanskeig å være på skoen når du akkurat har fått vite at mamma og pappa ska skies. Det er vondt, og det er mye å tenke på. Jeg husker at fra den dagen de fortate det, jeg gikk på skoen men måtte bare dra hjem. Foredre bør si fra ti æreren, sik at de kan si ti barnet at de vet og at de kan hjepe. Å møte andre i samme situasjon Venner sier «Jeg vet hvordan du har det» men det gjør de jo ikke. Du må ha vært i samme situasjon for å forstå det. Barna som har bidratt med sine erfaringer og tanker har ae gått i skismissegrupper i skoen (PIS-grupper). De er ae enige om at dette er bra: Det er fint å snakke med andre som er i samme situasjon. Da kjenner jeg at det ikke bare er jeg som har det sånn at jeg ikke er aene Det er enge siden foredrene mine skite seg, men det har dukket opp probemer etter hvert som det er godt å prate med andre voksne om I gruppa får jeg snakka ut om hvordan jeg egentig har det I gruppa har jeg åpnet meg itt mer, det har vært bra for meg Jeg har fått mange gode råd i gruppa! I gruppa er det ingenting som er «gat» å si eer føe Fere eever bør få tibud om å gå i skismissegruppe på skoen. Der bir vi godt kjent og kan snakke om at. Kort om PIS program for skismissegrupper i skoen Grupper for barn som har oppevd samivsbrudd, på deres premisser og på deres arena. Gruppene møtes 6 ganger i skoetiden. Pis-gruppene drives av hesesøster og skoen i samarbeid. Er dette noe for din skoe, din hesestasjon eer ditt barn? For mer info se 32 «kjære mamma og pappa» voksne for barn 33

18 Råd ti voksne fra barn og unge: Lytt! La barna få fortee sev, ikke spør for mye. Prøv å bi kjent med meg Tå at jeg kan være meg sev, sik at jeg kan kjenne meg trygg Vis at du forstår hva jeg sier. Ha god tid når du ska snakke med meg. Si hva du mener. Vis at du bryr deg! Se meg i øynene og vis at du er interessert. Vær trygg og vis at du vi det beste for meg Snakk med meg på et roig sted hvor vi ikke bir forstyrret. Pass på! Ikke forte det jeg har sagt ti noen andre. Ikke a meg føe at jeg er en byrde. Ikke vær dømmende. Ikke a meg føe at noe av det jeg sier er dumt eer negativt. Ikke gi meg dårig samvittighet. Ti deg fra meg Ti en venn, Det kan være sitsomt å være et det barn, bo to steder. Mange egger skyden på seg sev, noe som gjør utroig vondt inni deg. Den smerten det er å dra i fra dem, du trenger ikke ha den. Jeg har hatt det sånn vanskeig. Den dype føesen å dra i fra dem. Og du tror det er din fei. Den evde inni meg, ever inni meg. Jeg vet jeg ikke trenger å ha den, men jeg har den ikeve. Jeg vet jo når jeg drar så får jeg se dem igjen, de bir jo ikke bare borte. Jeg har snakket med mine foredre, det hjeper. Jeg er i skite foredregrupper. Du trenger bare å vite. Ikke vær ei deg, det ordner seg. 34 «kjære mamma og pappa»

19 Voksne for Barn Stortorvet Oso Tf: vfb.no Ikke a meg føe at noe av det jeg sier er dumt eer negativt.

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Super-lørdag KALENDEREN

Super-lørdag KALENDEREN Ikke stopp her! Ba videre i Ankernytt; Vi tenger din hjep ti å age reportasje i magasinet vårt. Les også om innebandy-dagen! facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Linnéa Myhre Kjære Roman

Linnéa Myhre Kjære Roman Linnéa Myhre Kjære Roman Kjære dere. Mamma 10. mars 2011, Oslo De gangene jeg følte meg urettferdig behandlet som barn, fantaserte jeg alltid om at jeg skulle ta livet av meg. Jeg tenkte det ville få dem

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET# MARIE KRONQUIST ETMENNESKEENMINDFULNESSINSTRUKTØR OMÅMISTEFOTFESTET OGÅFINNESTILLHETIKAOSET SkrevetavEliJohannessenMinge Foto:AndrèAndersen/copyrightMarieKronquist Iminverdenersorg, smerteogvredeogså mindfulness.kerneni

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Snubbing his girlfriend Ruth, Adam decides to head out on

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Migrene, aggresjon, familiekonflikt

Migrene, aggresjon, familiekonflikt Migrene, aggresjon, familiekonflikt Behandling. 010623 Iransk flyktning. K: De siste 2 ukene har vært sånn at vi har så mye uvenner at vi har kommet dit at vi skal skille oss. T: Oi Så pass K: Jeg vet

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Hvem er jeg? Hvem er jeg? Page 1

Hvem er jeg? Hvem er jeg? Page 1 Hvem er jeg? Page 1 Min bakgrunn Jeg kom til Norge kun noen måneder gammel. Jeg er adoptert fra Busan, Sør Korea. Jeg har en familie hvor både mor og far har vært til stede. De er fortsatt gift og vi er

Detaljer

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k.

DANNING. R a. p p. Norsk folkehøgskolelag. Noregs kristelege folkehøgskolelag. Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo. e s. m i. a f. e h. l k h. g k. Grafisk design: Marianne Bakke o r t p p p f a o r r a t r a f T DANNING a n k a m i e s Norsk fokehøgskoeag Øvre Vogate 13, 0158 Oso f ø r u t d a n n i n g f o r f o a m i e s Ta n k Noregs kristeege

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Skilsmissegrupper i skolen «PIS»

Skilsmissegrupper i skolen «PIS» Skilsmissegrupper i skolen «PIS» Mette Marit F. Jenssen Rådgiver i skolehelsetjenesten, Hamar kommune Inger Marie Otterdal Helsesøster i skolehelsetjenesten, Larvik kommune 20-25 000 barn og unge opplever

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no

Økt tempo mot målstreken Guds ord ble født Bibeloversettelse på nye måter. wycliffe:nytt. 4:2015 Årgang 37 wycliffe.no Økt tempo mot måstreken Guds ord be født Bibeoversettese på nye måter wyciffe:nytt 4:2015 Årgang 37 wyciffe.no Ansvarig utgiver: Wyciffe Postboks 6625 St. Oavs pass, 0129 Oso info@wyciffe.no / wyciffe.no

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Et annerledes søskenliv. Torun M. Vatne Psykolog, PhD

Et annerledes søskenliv. Torun M. Vatne Psykolog, PhD Et annerledes søskenliv Torun M. Vatne Psykolog, PhD Et annerledes søsken? En annerledes søskenrelasjon? Et annerledes familieliv? En annerledes psyke eller annen input i utviklingen på godt og vondt?

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer