Undersøkelse blant ungdom år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk"

Transkript

1 Undersøkese bant ungdom år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråing, som kommer fra so og soarium. Forebyggingspotensiaet for denne kreftformen er stort. Kreftforeningen er en av få aktører som arbeider med å forebygge hudkreft, bant annet med informasjonsarbeid og titak rettet mot uike mågrupper. Vi føger med på befokningens sovaner, og med denne undersøkesen ønsket vi å se spesiet på ungdoms vaner. Metode Vi har spurt unge i aderen år om vaner når det gjeder mat og drikke, so og soarium, tobakksbruk, fysisk aktivitet og mobibruk. Denne rapporten går kun inn på det undersøkesen viser når det gjeder so og soarium. TNS Gaup har gjennomført seve undersøkesen ved hjep av et webpane. Paneet består av unge fra hee andet og med god spredning på sosioøkonomiske faktorer. I denne undersøkesen detok fere jenter enn gutter. Når vi har sett på kjønnsforskjeer er resutatene derfor vektet på kjønn. Undersøkesen be gjennomført i apri 2011 på oppdrag fra Kreftforeningen. 1

2 Hovedfunn Sammeniknet med tisvarende undersøkese som be gjennomført i 2009 ser det ut ti at ungdom er bitt noe mer bevisste på å beskytte seg mot soen. Andeen som er bitt sobrent har gått betydeig ned de to siste årene. Vi ser noen forskjeer med hensyn ti kjønn: Jenter er mer ute i soa og bruker mer soarium enn gutter. Jenter bir oftere brent i soarium, men er mer bevisst enn guttene på å beskytte seg når de er ute i soa. Resutatene viser ikeve en positiv trend bant guttene når det gjeder sobeskyttese. Undersøkesen viser at bruk av soarium bant ungdom under 24 år er synkende, men de som bruker soarium starter fortsatt tidig: De feste tok soarium første gang da de var meom 15 og 17 år. 78 prosent av de spurte tok soarium første gang før de fyte 18 år. Det er både det å bi sobrent og den totae mengden soeksponering som øker risikoen for hudkreft. Det er derfor urovekkende at en de ungdom er utsatt for ekstra mye UV-stråing. Undersøkesen viser at de som bruker soarium er oftere på so- og badeferie i utandet enn de som ikke bruker soarium. De som bruker soarium oppgir også at de er generet mye ute i soen og at de i iten grad beskytter seg ved å ta pauser fra soa. Se også spørsmå og svar som grafer bakerst i rapporten. 2

3 Resutater Hvor mange ganger har du tatt soarium i øpet av de siste 12 månedene? Rundt 40 prosent av de under 18 år har tatt soarium en eer fere ganger det siste året og rundt 43 prosent av de meom 18 og 24 år. Sammenikner vi med resutatene i 2009, ser vi at bruk av soarium bant ungdom under 24 år er synkende. Jenter bruker mer soarium enn gutter. Hvor gamme var du første gang du tok soarium? De feste tok soarium første gang da de var år. 23 prosent startet før de var 15 år og jenter starter tidigere med soarium enn gutter. 78 prosent av de spurte tok soarium første gang før de fyte 18 år. Omtrent hvor mange minutter tar du vanigvis soarium? De feste som tar soarium soer seg i opp ti 20 minutter. Nesten hver fjerde unge soariumsbruker bruker vanigvis soarium i minutter. Bare 18 prosent soer seg 10 minutter eer mindre. Hvorfor tar du soarium? Hovedgrunnen for at ungdom bruker soarium er at de ønsker å være brune. Nesten havparten bruker det også fordi de synes det er behageig. 7 prosent oppgir at de tar soarium fordi de har hørt at det er sunt. Hvor enig er du i at det bør være 18-års adersgrense i soarium? Het enig Devis enig Verken eer Devis uenig Het uenig 3

4 82 prosent av ungdommen er het eer devis enig i at det bør være 18-års adersgrense eer har ikke noen bestemt mening. 9 prosent er het uenig. Jenter er mer enig enn gutter i at det bør være 18- års adersgrense for bruk av soarium. Ikke overraskende er de som er over 18-år mer enig i dette enn de som ikke sev har fyt 18 år. De som sev bruker soarium er mindre enig enn de som ikke bruker soarium. Hvor mange ganger har du bitt rød når du har tatt soarium? Her ser vi en positiv utviking fra 2009 ti 2011: 62 prosent svarer nå Ingen ganger mot 37 prosent i Jenter oppever i større grad å bi itt brent når de har tatt soarium. Hvor mange ganger har du bitt sobrent sik at du fasser når du har tatt soarium? De feste oppgir at de ikke har bitt sobrent så de har fasset etter bruk av soarium, men de som tar soarium ofte, begynte tidig eer tar soarium enge om gangen har oftere fasset enn andre. Hvor mange ganger har du bitt rød ved soing ute? Nesten ae (85 prosent) har bitt rød en eer fere ganger når de har vært ute i soen siste år, men anta ganger de har bitt rød har bitt færre siden Likeve sier 40 prosent at de har bitt rød mer enn 5 ganger siste 12 måneder mot 57 prosent i Hvor mange ganger har du bitt sobrent sik at du fasser ved soing ute? Andeen som ofte har bitt sobrent sik at de har fasset ved soing ute er redusert siden De som beskytter seg med sokrem når de er ute i soa oppever betydeig sjednere å bi sobrent enn de som ikke bruker sokrem. Ungdom som reiser mye på soferier bir oftere sobrent enn andre. Hvor mange ganger har du vært på soferie/badeferie i utandet de siste 3 årene? 3 av 4 har vært på so- og badeferie i utandet i øpet av de siste 3 årene. Jenter er oftere på so- og badeferie i utandet enn gutter. 4

5 På hviken måte beskytter du deg i soen? Ungdom er generet finke ti å bruke sokrem: over 90 prosent av guttene og hee 96 prosent av jentene smører seg med sokrem. Jenter er mer gad i å være ute i soen enn gutter. De er også mer opptatt av å bi brune. Samtidig er de mer bevisst enn guttene på ikke å bi brent, og beskytter seg derfor mer i soen enn gutter. Andeen ungdom som bruker kær som sobeskyttese har gått opp, og her er guttene i front: 33 prosent av guttene og 28 prosent av jentene sier de bruker kær som sobeskyttese. Det er også en økning fra 2009 i anta som tar pauser fra soa midt på dagen: fra 39 ti 58 prosent. Rundt 70 prosent bruker sobrier. De som reiser ofte på soferie, bruker i mindre grad kær som sobeskyttese. Andeen som ikke bruker noen form for sobeskyttese i det hee tatt er av. Hvor ofte (mange dager i uken) tar du tran eer annet vitamin D-tiskudd? Soen er vår viktigste kide ti vitamin D. Andre måter å få vitaminet på er via kosten, som fet fisk, tran eer vitamin D-tiskudd. Vi har derfor også spurt om bruk av tran eer vitamin D-tiskudd. Litt under havparten tar tran eer annet vitamin D tiskudd ukentig, og rundt hver fjerde ungdom tar det dagig. De som trener tar mer vitamin D tiskudd enn de som ikke trener eer som trener sjeden. De feste spiser fisk ukentig. 5

6 Ungdomsundersøkese Hovedresutater av spørsmå om sovaner/uv-stråing (so/soarium). Kreftforeningen TNS Gaup Apri 2011 Bakgrunn, formå og metode Undersøkesen er gjennomført av TNS Gaup på oppdrag fra Kreftforeningen. Formået med undersøkesen var å kartegge ungdoms soingsvaner, kosthod, fysisk aktivitet, bruk av og hodninger ti tobakk, samt bruk av mobi. Dette vedegget viser kun hovedresutater av spørsmå om sovaner/uv-stråing (so/soarium). Undersøkesen er basert på 1276 intervjuer på TNS Gaups web-pane i uke 11-14, Mågruppen i undersøkesen var adersgruppen år. Dataene er vektet på kjønn for å få en ik fordeing av gutter og jenter i adersgruppen. Ansvarig i Kreftforeningen: Ansvarig i TNS Gaup: Spørsmå kan rettes ti 6

7 Hvor mange ganger har du tatt soarium i øpet av de siste 12 månedene? N=1276 Hvor mange ganger har du bitt rød når du har tatt soarium? N=551 7

8 Hvor mange ganger har du bitt sobrent sik at du fasser når du har tatt soarium? N=551 Hvor mange ganger har du bitt rød ved soing ute? N=1274 8

9 Hvor mange ganger har du bitt sobrent sik at du fasser ved soing ute? N=1272 Hvor gamme var du første gang du tok soarium? N=553 9

10 Omtrent hvor mange minutter tar du vanigvis soarium? N=553 Hvor mange ganger har du vært på soferie/badeferie i utandet de siste 3 årene? N=

11 På hviken måte beskytter du deg i soen? N=1276 Hvor enig er du i føgende utsagn? N=

12 Hvor enig er du i at det bør være 18-års adersgrense i soarium? N=1276 Hvor ofte (mange dager i uken) tar du tran eer annet vitamin D tiskudd? N=1276 Kontaktperson: Mona Stensrud, Kreftforeningen, 12

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske!

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske! ØNSKER DU MER INFORMASJON? På www.kreftforeningen.no finner du under Forebygging oversikt over aktuelt informasjonsmateriell og brosjyrer, og under Om kreft / Brosjyrer og temabrosjyrer - en felles, oppdatert

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto.

INNHOLD SAMMENSTILLING. Norsk Rikstoto. Telefon: 22 95 61 00 Telefaks: 22 95 61 61 E-post: firmapost@rikstoto.no Internett: http://www.rikstoto. ÅRSRAPPORT 05 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2005 4 Banene 2005 8 Pengefyten 2005 10 Hestesportens organisasjon 12 Utvikingen i spiemarkedet 14 Norsk Jockeykub 17 Det Norske Travseskap 18 Svensken

Detaljer

Se jeg kan undersøkelse via SMS! So?

Se jeg kan undersøkelse via SMS! So? Se jeg kan undersøkelse via SMS! So? Tenk deg godt om Hva er grunnen til at du benytter denne teknologien? Hva er konsekvensen? Har dette påvirkning på resultatene? Ulike teknologier Hvor fornøyd er du

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer