Referat dialogkonferanse Skyss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat dialogkonferanse Skyss 23.1.2015"

Transkript

1 Referat dialgknferanse Deltakarar m.m Referat NHO Transprt v/t. Sundfjrd Scania Vest Buss, Ivec Bertel O. Steen, Mercedes-Benz Breal Nettbuss, Trgersen Nbina, Løvll Nrgesbuss, Rønning Tide, Harkestad... 7

2 1 Deltakarar m.m. Stad: Radissn Blu Ryal Htell, Bryggen. Dat:23.jan kl.09:30 15:15 Deltakere Tre Kavli Kristine Kvalbein Fjetland Nils Mldbrekke Odd Nesheim Rlf Thmassen Svein Brakstad Knut Erik Møster Nils Magne Helle Petter Kure Trgersen Øystein Gullaksen Terje Sundfjrd Erik Løvll Odd-Erik Hvde Alf Høyland Atle Rønning Bjørn Eidsheim Tmmy Pedersen Carl A. Aukan Stig Andersen Rune Sandøy Rger Harkestad Anita Slberg Frde Myre Jarle Jhansen Freddy Sandbakk Trbjørn Lundebrekke Målfrid Vik Sønstabø Bjørn Erik Linde Gudrun Einbu Bjarte Årvik Olav Lydv Karl Inge Nygård Vigdis Bjørg Eivind Draugsvld Christph Bierbaum Wenche Sleng Bertel O. Steen AS/Mercedes-Benz Nrge Breal Transprt Nrge AS Breal Transprt Nrge AS Firda Billag Buss AS MAN Truck & Bus Nrge AS MAN Truck & Bus Nrge AS Mdalen Eksingedalen Billag AS Mdalen Eksingedalen Billag AS Nettbuss AS knsern Nettbuss Sør, regin vest NHO Nbina Nrge AS Nbina Nrge AS Nbina Nrge AS Nrgesbuss Nrgesbuss Nrgesbuss Nrsk Scania AS Nrsk Scania AS Tide Buss Tide Buss Tide Buss Trucknr AS g Vlv Nrge AS Trucknr AS g Vlv Nrge AS Vest Buss Nrge AS Vest Buss Nrge AS

3 2 Referat Infrmasjn sm følger av innleverte filer, vil i utgangspunktet ikke bli tilstrebet gjengitt i referatet. 2.1 NHO Transprt v/t. Sundfjrd Markedssituasjnen. Pris i Hrdaland er prega av strategisk prising. Nå er det flere nasjnale selskap med kntrakter ver hele landet sm gjør at selskapene tåler å tape en kntrakt. Dette kmmer til å synes i neste anbudsrunde. Flere selskaper tjener ikke penger. Situasjnen bedre i 2014 enn Nasjnalt har kstnadsveksten har vært større enn prduksjnsvekst g enda mer enn passasjerutviklingen fr distriktstrafikk. Selskapene bør få større ansvar fr ruteplanlegging fr å få ned kstnadene mer ut av pengene. Prøv ut tilbudsknkurranse ved å åpne fr mulighet å levere parallelle tilbud. Standardkntrakter bør utarbeides g benyttes. Balanserte kntrakter Brev fra næringsministeren bruk av balanserte kntrakter på sikt str mulighet til lavere kstnader Kntantfri kllektivtransprt i dette anbudsmrådet Frikrt Knkurransenøytrale frikrtbestemmelser pris på frikrt til ansatte spesielt fr pensjnister, følg tariffavtalen. Tariffavtalen sier ne m frikrtbestemmelser Oppdragsgiver bør hlde seg til denne teksten. Operatører sm har alle pensjnistene må betale fr dette. Pensjnistenes rettigheter følger ikke med ved virksmhetsverdragelse. Dette blir ikke knkurransenøytralt, ulempe fr eksisterende peratør. Frikrt bør ikke dekke hele Hrdaland, burde bare dekke aktuelt mråde. I Møre g Rmsdal er det nå lagt pp til en løsning rundt frikrt sm bør ses på. Diskuter gjerne på nasjnalt nivå en måte å håndtere frikrtene på. Haukeliekspressen ta ut avgangene fra lkaltilbudet, gjør delkjøp. Utnytte det kmmersielle ekspressbussmarkedet inn i det lkale tilbudet. Knkurransegrunnlaget bør inkludere spesialtransprt g bestillingstransprt gjøre det mulig å lage hele dagsverk, kstnadseffektiv prduksjn, rekruttering av sjåfører. Spesialtransprt = individuell skleskyss. «Frutsette prisknkurranse» - dette kan ødelegge muligheten fr ttalen fr peratør. Materiellkrav Ønsker funksjnskrav fr materiell Utnytt levetida til bussene ved å bruke standard bussmateriell. Incentiver: Kutt i gebyrlisten bjektive målinger av kvalitet Kun incentiver på mråder der peratør har innvirkning Ta høgde fr infrastruktur kjøretider, redegjøre fr infrastrukturtiltak, prgnser fr biltrafikk Opsjner Gjensidig psjnsklausul i kntrakten

4 Operatør sm leverer i tråd med kvalitetskrav, skal ha rett til å løse ut psjn. Indeksregulering: 100 % av den ttale gdtgjørelsen må indeksreguleres. Bruk bussindeksen, ikke KPI. Krav m lærlingeplasser bør inn i knkurransegrunnlaget 2.2 Scania Det må planlegges med tilstrekkelig tid fra tildeling av kntrakt til ppstart. Risik når tidspunktet fr tildeling utsettes, men ikke ppstartstidspunkt måneder vil være dekkende fr materiell fra alle markeder. bør vurdere å eie bussmateriellet. Unngå frdyrende elementer: autmatisk hldeplasspprp, reservesystem med bryter fr sjåføren. Krav m treveisbryter er unødvendig. 2.3 Vest Buss, Ivec Detaljkrav vil være kstbare g gir mulig færre leverandører g prdukt, knflikt med typegdkjenning, mindre fleksibel vgnpark. Detaljkrav åpner heller ikke fr «smarte» løsninger fra prdusent. 2.4 Bertel O. Steen, Mercedes-Benz Funksjnelle krav gir mulighet fr standardisering g mulighet fr gjenbruk (nrske markeder g eksprt) Definerer ulike funksjner gdt, g hvrdan man vekter de ulike funksjnene unngå synsing Miljø: Hlde seg til standarder, ikke glemme at bussene skal gå en hel peride. Vugge-tilgravtenking. Diesel Eur VI er meget ren, her har det vært en vldsm utvikling. Materiell fra distriktsanbud bør brukes videre etter sju år. Kurant materiell er attraktivt på eksprtmarkedet. Standardiserte busser er attraktive både nasjnalt g til eksprt. Andre land har frtsatt krav til Eur III. Sikkerhet Savner krav til sikkerhet. Trepunktsbelter er særnrsk. Daimler mener at t-punktbelter er en sikrere løsning i buss. Liten etterspørsel etter elektriske busser i nær framtid g batteri. Mangler infrastruktur g høye kstnader. Fkus på utvikling av Eur VI g reduksjn av drivstffrbruk. 2.5 Breal Funksjnelle krav er psitivt Tydelige tildelingskrav, tydelig på hva man blir evaluert på Fleksibilitet i vgnkrav

5 Individuelt tilrettelagt skleskyss Dekning etter regning, Oppdragsgiver skal ha innsyn i prisknkurranser. Ansvar fr prisknkurranse verdras til ppdragsgiver ved uenighet. Kvalitetskrav Frståelige g frutsigbare måleparameter. Innsyn g frståelse av mdell. Måleparameter sm kan påvirkes av peratør. Unngå dbbel straff bøter g malus. Bnus knytta til passasjerer. Stre prduksjnsnedtrekk må kmpenseres i frhld til faktiske kstnader. Frdel med bestillingstransprt i hvedkntrakt. Utnytte ledigkapasitet, utnyttelse av administrasjn. Ulempe at det kan være ufrutsigbarhet. Gdtgjøring med fastpris pluss turpris. sitt frslag til framdriftsplan virker k. Må ha tydelige tildelingskriterier. Bruk bussindeksen. 2.6 Nettbuss, Trgersen Mener det bør legges pp til funksjnelle krav Den sm utfrmer knkurransegrunnlag må kjenne til driftsutfrdringer. Viktig å svare gdt på spørsmål/svar i frbindelse med knkurransen. Bør benytte færrest mulig vgntyper. Mini/midibuss ekstra vanskelig med spesifiserte krav fr disse bussene. Må kjenne til hva sm finnes. Bør ikke ha prfileringskrav fr underleverandør. «individuelle leselys, bagasjehylle inni» - krav sm er stilt til stre busser sm verføres til små der dette ikke er standard. Diskusjn: Lite buss i markedet på midi, ut ver seter. Lite utvalg standard nrdeurpeisk midi, ver 22 seter. Spesifikasjner på minibuss ikke samme krav, autmatisk brannslukking fr eksempel. Firehjulstrekk gir begrensninger på antall seter. Sikre pplysninger m behv fr sitteplasser. Tenke vgnløp ved fastsettelse av avganger. Ta høyde fr framkmmelighetsprblem. Reservevgner mange vgngrupper g spesifiserte krav gjør det vanskelig med reservemateriell. Gde funksjnskrav vil bedre dette. Miljø diesel Eur VI er svært ren. Mulig med hybrid nen steder, men lager utfrdringer. Nytt vs. brukt materiell Krav til kilmeter istedenfr alder? (Møre g Rmsdal). Unngå gjennmsnittsalder lavere enn anbudsårene (med psjn). Vgner ver km i året kan være pp til fire år sv.. Individuelt tilrettelagt skleskyss.

6 Må ha versikt ver hva sm kjøres g av hvem, med gde statistikker g framskrivinger. Risik: lang tmkjøring, gdtgjøring kun fr rutekilmeter. Kvalitetskrav. Måling av kundetilfredshet gd rdning der den fungerer gdt, fungerer ikke gdt i dag. Gitt at nivåene er rett, g at ting ligger fast kan denne fungere bra. Unngå kundeundersøkelser der utvalget er lite. Mindre g mindre kntakt med sjåføren fr kundene. Prismdell Alternativ 4. med mulighet til «fritt» å prise endringer? Bestillingstransprt. Dersm dette er en del av peratørs kjøring må det pplyses. Framdrift: Tilbudsfrist 17. august bedre enn 10. august. Eur V greit vgnkrav. Dersm det er krav m universell utfrming ekskluderer dette vgner fra de første åra med Eur V. 2.7 Nbina, Løvll Men der det bør benyttes funksjnelle vgnkrav peratørene må få knkurrere m løsningene. bør legge frem pålitelige passasjerstatistikker, peratør kan finne riktig kapasitet Reservemateriell: bør være peratørs ansvar å sikre dette Frmidle miljøkrav sm faktiske utslipp, ikke eurkrav. Ikke stille spesifikke mtrkrav, gir lite muligheter fr ny teknlgi Miljø bør inngå i tildelingskriteriene gi insentiv til miljøvennlig drivstff Tilrettelagt skleskyss. Ambivalente. Må i så fall ha versikt ver den enkelte tur, kilmeter g priser. Nbina ønsker dette sm et eget anbud. Dagens peratør har en frdel med å kjenne dette markedet. Gdtgjørelse. Få gdtgjrt alle kstnadselementene: timer, km g kapital. Bruk bussindeks g fire årlige indeksreguleringer. Bestillingstransprt ønskes sm eget anbud, vanskelig å prise. Samkjøring av anbud mellm ppdragsgivere. Gjensidige psjner må ha mulighet til å gå ut av kntrakt. Ikke spesifiser sted fr trafikkledelse. Framkmmelighetsprblemer er ansvar. 2.8 Nrgesbuss, Rønning Vgnkrav, hva er frdyrende? Mange vgnklasser (dyrt ift. reservemateriell g å måtte kjøpe fra flere leverandører) Krav til sitteplasser g dører kan gjøre at man må ver på en annen g dyrere buss. Nytt anbud i Osl: Busskstnadene ned 20 % på grunn av standardisering.

7 Designkrav innvendig, farger, setetrekk kan frt bli frdyrende. Sanntidssystem. Oppdragsgiver er låst til en leverandør det blir mnpl på denne installasjnen. Osl g med leverandør Init: Dyrt med skjermer, krever mye å få kablet pp bussen, prsjektering, spesialkabler. Kr pr. buss, ingen mulighet til å frhandle. Frhandlet prsedyre: Psitivt. Viktig å gi relative tilbakemeldinger, gd tilbakemelding på evaluering g vekting. Balanserte kntrakter. Må ha felles mål m samarbeid inn i kntrakten Oppstartsdag kntrakt: Oppstartsdag første skledag er ikke heldig. Anbefaler at ppstart kntrakt legges til rlig peride, gjerne en søndag. Første søndag rundt månedsskiftet juni/juli. F.eks. 1. juli Gjensidig psjn. Skånetrafiken har vurdering etter tre, fem, sju år mulighet til å gå ut av kntrakten. Individuelt tilrettelagt sklekjøring g bestillingstransprt: Skeptisk til det sm ikke er en del av rdinær rutekjøring. Gdtgjørelse. Bussindeks, regulering fire ganger årlig, gjerne gså timegdtgjørelse i kmbinasjn med vgn g km. 2.9 Tide, Harkestad De aktuelle rutemrådene: Krevende med ras g stengte veier, hyppige rutemlegginger. Høy snittalder på sjåfører i mrådet. Vgnkrav: Bør tilstrebe funksjnskrav. Bør stille minimumskrav knytta til sjåførens arbeidsmiljø. Skal ikke knkurrere på sikkerhet g sjåførens arbeidsmiljø. Bussen bør være anvendelig slik at den vil kunne brukes hvr sm helst i Nrge Still krav sm mange leverandører kan levere på. Færrest mulig vgngrupper. Krav til setekapasitet er frnuftig. Reservevgner: still gjerne krav m % (vanlig i Danmark). Spesielt i H/V mange stasjneringer. Må ha fleksibilitet i bruk av reservevgner. Miljø freslår minimum Eur V. Individuelt tilrettelagt skleskyss. Operatør av hvedkntrakten bør administrere individuelt tilrettelagt skyss av samfunnsmessige msyn. Vanskelig å frutsi mfang i hele kntraktens levetid. Undertransprt bør dekkes etter regning. Prvisjn fr peratør, med incentivrdning fr å ppnå lavest mulig priser. Krevende administrativ ppgave å finne gde løsninger. Kan være vanskelig å skaffe undertransprtører. Kvalitetskrav. Gebyrer rimelig der det har betydning fr kunden.

8 Bruttkntrakt frutsatt strt handlingsrm. H/V gdt utgangspunkt fr å teste ut nye frmer fr samarbeid større grad av insentivbasert samarbeidsfrmer. Bnus/malus Bnus/malus rdning må være frutsigbar hele kntraktsperiden periden, Ordningen må værekmmuniserbar, Elementene sm måles må være frhld peratør kan gjøre ne med. Prismdell. Rutekilmeter g vgninnsats er rimelig frutsigbar. Rutetimer kan være kmpliserende, fremkmmelighet er ikke en utfrdring her. Betaling fr ventetid ved avvik. Med funksjnskrav blir utfrdringen med økning i antall vgner i periden mindre. Kan brukes fleksibelt mellm anbud. Bestillingstransprt bør være en del av rutepakken. Da får vi rbuste løsninger g unngår fr mange deltidsstillinger i mråder med rekrutteringsutfrdringer Gdtgjøres fullt ut fr faste kstnader sm buss g sjåførtimer, men etter avtale fr variable kstnader knyttet til kilmeter. Balansert kntrakt. Terskel på 1 % av årlig kntraktsverdi ved endringer i ffentlige avgifter (5 er alt fr høyt, gså 2 er fr høyt). Bør være gjensidig psjn på frlengelse av kntrakt. Endringspriser: bør være større grad av frhandlinger. Mer fkus på felles mål m flere reisende! Regulering etter bussindeks, seks ganger pr år. Utdanningstiltak fr å få tilfredsstillende rekruttering på mindre steder. Frhandlinger under gjennmføringen av knkurransen: Krever knkrete tilbakemeldinger. Frslag til fremdriftsplan må sikre tilstedeværelse fr spørsmål g svar. Kmmuniser eventuelle stillstandsperider der det ikke kmmer svar fra. Frdyrende elementer Fargevalg på setetrekk g stenger.

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Rapport TEKMAR 2011. Sikker teknologi og kontrollert produksjon i en turbulent tid for folk, fisk og miljø

Rapport TEKMAR 2011. Sikker teknologi og kontrollert produksjon i en turbulent tid for folk, fisk og miljø - Åpen Rapprt TEKMAR 2011 Sikker teknlgi g kntrllert prduksjn i en turbulent tid fr flk, fisk g miljø Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri g havbruk AS Havbruksteknlgi 2012-12-03 SINTEF Fiskeri g havbruk AS

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer