Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:"

Transkript

1 Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim Vandrerhjem på Sinsen i Osl (se fr å titte nærmere på fasilitetene). Det frutsettes at de tilreisende lagene gdtar å b på Haraldsheim eller betaler differansen til htellvernatting selv. Spillere fra ikke-osl-klubber sm br i Osl får ikke dekket vernatting. Det frutsettes at en Osl-klubb (eventuelt Osl g megn Sjakkrets) i samarbeid med NSF tar ansvar fr det tekniske arrangementet. Kvalifiseringsreglene endres slik at de gjøres avhengige av resultat i fjrårets NM-finale på følgende måte: Alle sner (øst, vest, midt g nrd) har i utgangspunktet én plass i finalen. I tillegg får de sner sm har hatt lag blant de tre beste i fjrårets NM-finale en ekstra plass pr lag. Vinneren av fjrårets åpne gruppe er autmatisk kvalifisert sm før. Vestlandet må innføre en kvalifiseringskamp mellm vinneren av sør- g nrdavdelingen. I de tilfellene der et lag fra Vestlandet er blant de tre beste vil de utløse en ekstra plass til sin avdeling, slik at retten til å spille kvalifisering går videre til nr t. Samme system gjelder i Midt-Nrge. Ved fastsettelse av spillested fr kvalifiseringskampen tas hensyn til reisebelastning i seriesystemet, reisebelastning tidligere år g ttal øknmi. Betenkningstid g spillesystem legges m slik at seriesystemet med syv runder gjeninnføres. Det innføres seeding slik at de fire øverst ratede lagene møtes innbyrdes i de tre siste rundene. Betenkningstiden settes til 90 min + 30 sek pr trekk. Mulig spilleskjema: Runde 1 nsdag Runde 2 trsdag Runde 3 trsdag Runde 4 fredag Runde 5 lørdag Runde 6 lørdag Runde 7 søndag Åpen gruppe spiller syv runder mnrad med samme betenkningstid. Alternativt (dersm et tilstrekkelig antall elektrniske klkker ikke er tilgjengelig) kan en i åpen gruppe bruke tiden 90 min/40 trekk, 30 min/resten. I åpen gruppe gis lag fra utenfr Østlandet fritak fr startavgift, men må selv dekke egne kstnader. I tillegg vil vi se på mulige mindre endringer i de reginale seriene. Øknmi: NSF vil frtsatt dekke reisekstnader fr lag utenfr Osl-mrådet. Fr NSF kan de endrede kvalifiseringsreglene føre til ne reduserte kstnader eller kstnader mtrent på dagens nivå.

2 Klubbene vil frtsatt måtte dele kstnadene ved vernatting. Kstnadene vil da avhengig av antall lag fra utenfr Osl-mrådet sm kvalifiserer seg: 3 lag (minimum): 2400 pr lag 4 lag: 3200 pr lag 5 lag: 4000 pr lag I tillegg kmmer startavgift g kstnader ved lkalt seriespill. Fr reginale kvalifiseringskamper gjelder frtsatt primært at kstnadene må dekkes av de enkelte lagene. NSF vil sannsynligvis (pga reduserte reisekstnader i finalen) kunne subsidiere kvalifiseringskampene i Midt-Nrge g på Vestlandet med pr kamp. Frdeler g ulemper relativt til dagens rdning: + Kstnadene begrenses kraftig ved at finalen legges til Osl g Haraldsheim. Besparelsen kmmer hvedsakelig klubbene til gde. + Deltagelsen i åpen gruppe blir så str sm mulig. + Kvalifiseringssystemet gir en mer rettferdig frdeling mellm snene ved at frdelingen baseres på resultatene i fjr. + Spillesystemet i finalen er det mest mulig rettferdige sprtslig, nemlig alle-møter-alle + Lagene får t runder ekstra, altså mer sjakk fr pengene. + Elitespillerne får bedre mulighet til å frberede seg til representasjnsppgaver ved at en av NSFs hvedturneringer bruker samme betenkningstid sm FIDEs turneringer. + Åpen gruppe blir mer rettferdig, da mnradsystemet vil fungere bedre ver syv runder. - Mulighetene til å prmtere sjakk i distriktene ved å legge NM-finalen utenfr Osl faller brt. - Å bruke Haraldsheim sm fast spillested kan ppfattes sm kjedelig fr lagene. - En ekstra kvalifiseringskamp på Vestlandet medfører økte kstnader. - Redusert betenkningstid kan av nen ppfattes sm mindre seriøst g attraktivt. - Den sprtslige prgresjnen ved en superfinale faller brt (men seedingen vil gi ne prgresjn).

3 Utvidet NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes, men utvides til 12 lag. Følgende endringer gjennmføres i frhld til dagens system: (Også her kan det i tillegg bli aktuelt med mindre endringer reginalt) NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim Vandrerhjem på Sinsen i Osl (se fr å titte nærmere på fasilitetene). Det frutsettes at de tilreisende lagene gdtar å b på Haraldsheim eller betaler differansen til htellvernatting selv. Spillere fra ikke-osl-klubber sm br i Osl får ikke dekket vernatting. Det frutsettes at en Osl-klubb (eventuelt Osl g megn Sjakkrets) i samarbeid med NSF tar ansvar fr det tekniske arrangementet. Kvalifiseringsreglene endres slik at de gjøres avhengige av resultat i fjrårets NM-finale på følgende måte: Østlandet g Vestlandet har i utgangspunktet t plasser i finalen, Nrd- Nrge g Midt-Nrge har én plass. I tillegg får de sner sm har hatt lag blant de fem beste i fjrårets NM-finale en ekstra plass pr lag. Vinneren av fjrårets åpne gruppe er autmatisk kvalifisert sm før. I de tilfellene der et lag fra Vestlandet er blant de fem beste vil de utløse en ekstra plass til sin avdeling, slik at retten til å spille NM-finalen går videre til nr t. I Midt-Nrge vil det gi lag nr t rett til å spille kvalifisering m plass i finalen. Eksempel: I år ville Østlandet fått 4 ekstra plasser (fr Asker, OSS, Prsgrunn g NTG) g Vestlandet 1 ekstra plass (fr Bergens). Kvalifiserte ville da vært: OSS (ØS1) NTG (ØS2) Asker (ØS3) Mss (ØS4) Prsgrunn (ØS5) SOSS (vinner åpen gruppe ifjr) Bergens IV (ØS6) (ev. Strømmen dersm Bergens IV ikke stiller denne gangen heller) Randaberg (VSS1) Bergens I (VSN1) Fana (VSN2) Trndheim, Mlde eller Kristiansund (MS1) Trmsø (NN1) Spillesystemet blir sm følger: Onsdag-fredag spilles det fem runder Berger i t grupper. Gruppene settes pp etter seeding, slik at de blir jevnest mulig. Fr eksempel: ( ) g ( ). De t første lagene i bergerturneringene etter fem runder, går videre til semifinaler lørdag. I semifinalene møter lag nummer 1 fra den ene gruppen lag nummer 2 fra den andre gruppen. Vinnerne av semifinalene går videre til finalen, g taperne av semifinalene til brnsefinale på søndag. Lagene på plassene 3-4 g 5-6 i innledningsgruppene spiller B-finale g C-finale etter samme mønster sm lagene 1-2. Dersm en semifinale, finale eller brnsefinale ender 3-3, spilles det mkamp med mtsatte farger g betenkningstiden 25 minutter per spiller g parti + 10 sekunder ekstra per utførte trekk. Dersm gså denne mkampen ender uavgjrt 3-3 spilles det nye mkamper med betenkningstiden 10 minutter per spiller g parti + 10 sekunder per utførte til en vinner er kåret.

4 Betenkningstiden settes til 90 min + 30 sek pr trekk. Mulig spilleskjema: Øknmi: Runde 1 nsdag Runde 2 trsdag Runde 3 trsdag Runde 4 fredag Runde 5 lørdag Runde 6 lørdag Runde 7 søndag Åpen gruppe spiller syv runder mnrad med samme betenkningstid. Alternativt (dersm et tilstrekkelig antall elektrniske klkker ikke er tilgjengelig) kan en i åpen gruppe bruke tiden 90 min/40 trekk, 30 min/resten. I åpen gruppe gis lag fra utenfr Østlandet fritak fr startavgift, men må selv dekke egne kstnader. NSF vil frtsatt dekke reisekstnader fr lag utenfr Osl-mrådet. Fr NSF vil en utvidelse av NM-finalen medføre ne høyere reisekstnader. Deler av dette kmpenseres av at reisen til Osl er billigere enn mange andre steder, men en må ta høyde fr at ne av de økte reisekstnadene må tas inn gjennm en frm fr startavgift fr klubbene. I tillegg vil klubbene frtsatt måtte dele kstnadene ved vernatting. Ttale kstnader pr lag vil da avhengig av antall lag fra utenfr Oslmrådet sm kvalifiserer seg: Antall fra Nrd-Nrge Vestlandet/Midt-Nrge Østlandet ex Osl Kstnad pr lag (ca) 1 (minimum) 3 (minimum) I tillegg kmmer startavgift g kstnader ved lkalt seriespill. Frdeler g ulemper relativt til dagens rdning: + Kstnadene blir lavere enn i år ved at finalen legges til Osl g Haraldsheim. + Deltagelsen i åpen gruppe blir så str sm mulig med finale i Osl. + Det blir gdt rm fr å få med alle lag med realistiske muligheter i finalen. + Kvalifiseringssystemet gir en mer rettferdig frdeling mellm snene ved at frdelingen baseres på resultatene i fjr. + Lagene får t runder ekstra, altså mer sjakk fr pengene. + Elitespillerne får bedre mulighet til å frberede seg til representasjnsppgaver ved at en av NSFs hvedturneringer bruker samme betenkningstid sm FIDEs turneringer. + Åpen gruppe blir mer rettferdig, da mnradsystemet vil fungere bedre ver syv runder. - Mulighetene til å prmtere sjakk i distriktene ved å legge NM-finalen utenfr Osl faller brt. - Å bruke Haraldsheim sm fast spillested kan ppfattes sm kjedelig fr lagene. - Østlandsserien kan bli kjedelig ved at de fleste lagene kvalifiserer seg fr NM-finalen. - Redusert betenkningstid kan av nen ppfattes sm mindre seriøst g attraktivt. - Hurtigsjakk ved kamper sm ender uavgjrt innebærer en blanding av betenkningstider.

5 Eliteserie Beskrivelse: 10 lag deltar i en ny eliteserie fra sesngen Vinneren får tittelen Seriemester Det spilles enkel serie, kampene frdeles ver tre helger med tre kamper hver helg g spilles hvedsakelig. Lkalppgjør kan spilles under de t andre helgene sm er avsatt til seriesjakk. Vi freslår at vi bruker Haraldsheim Vandrerhjem (se fr å titte nærmere på fasilitetene) på Sinsen sm fast spillelkale g anbefalt vernatting. Det frutsettes at Osl-lagene i samarbeid med NSF tar ansvar fr det tekniske arrangementet. Lkalene på Haraldsheim er gså stre nk til at Østlandsserien kan ha avslutning fr førstedivisjn parallelt med siste helgen i eliteserien Vi freslår t mulige spilleskjemaer: (Betenkningstid: 2t/40 trekk, 1t/resten) a) Runde 1 fredag Runde 2 lørdag Runde 3 søndag b) Runde 1 lørdag Runde 2 lørdag Runde 3 søndag Alternativ a) betyr at lag fra utenfr Østlandet må ta fly ca kl Fr enkelte kan dette by på prblemer med jbb. Alternativ b) unngår dette, men betyr en mer kmpakt g slitsm helg. Dette kan bety en sprtslig frdel fr Osl-lagene sm i større grad kan bytte mannskap g gså har muligheten til å få nen helger med t kamper. Lag-NM: I tillegg ønsker vi å behlde lag-nm i Kristi Himmelfartshelgen. Vinneren av lag-nm får tittelen Nrgesmester Systemet med Seriemester g Nrgesmester er velkjent fra lagidretter g brukes fr eksempel i ftball, der vinneren av cupen blir Nrgesmester. Nye lag-nm spilles sm en åpen mnrad-gruppe ver syv runder med betenkningstiden 90 min + 30 sek pr trekk. Alternativt (dersm et tilstrekkelig antall elektrniske klkker ikke er tilgjengelig) kan en bruke tiden 90 min/40 trekk, 30 min/resten. Lag-NM spilles med seks spillere på hvert lag. Det kan være aktuelt å innføre en B-gruppe der et begrenset antall høyt ratede spillere kan delta. Mulig spilleskjema: Runde 1 nsdag Runde 2 trsdag Runde 3 trsdag Runde 4 fredag Runde 5 lørdag Runde 6 lørdag Runde 7 søndag

6 Lag-NM arrangeres av lkale arrangører, enten i Osl eller andre steder. Kvalifisering: T lag rykker ned fra eliteserien hvert år. Opprykk avgjøres av pprykksmatcher mellm vinnerne av førstedivisjn i hver sne (øst, vest, midt, nrd). Opprykksmatchene settes pp sm lag 1-lag 4 g lag 2-lag 3 etter rating (nærmere detaljer må avklares). Spillested fr disse matchene settes pp med tanke på å minimere ttale kstnader. Matchene kan gså spilles ver internet dersm kstnadene ved å møtes blir høye. Kvalifisering første sesng: Fr å bestemme hvilke lag sm skal spille den første eliteserien ønsker vi å lage et system sm vektlegger spillestyrke i større grad enn ved uttak til dagens lag-nm-finale. Samtidig er det ønskelig at NM-finalen 2006 i størst mulig grad brukes sm kvalifiseringsgrunnlag. Vi freslår derfr at følgende lag kvalifiserer seg: De seks beste lagene i mesterskapsgruppen under NM-finalen 2006 De t beste lagene i åpen gruppe under NM-finalen 2006 T lag sm tas ut etter rating. Kandidater er de åtte beste lagene i Østlandsserien, vinnerne av de t annendivisjnsavdelingene på Østlandet g de t beste lagene i de reginale seriene sm kvalifiserer til NM-finalen (Vestlandet sør g nrd, Midt-Nrge g Nrd-Nrge-finalen). (Nærmere detaljer må avklares) Dersm disse kriteriene hadde vært brukt fr 2004-sesngen ville følgende lag vært kvalifisert: Fra mesterskapsgruppen i NM-finalen: Asker OSS Prsgrunn NTG Bergens Narvik Fra åpen gruppe under NM-finalen: SOSS Nrdstrand Etter rating: ASKO Randaberg, Temp, Strømmen eller Mss avhengig av nærmere kriterier Knsekvenser fr lavere divisjner: Med de freslåtte kriteriene er det lgisk at Østlandet bidrar med hvedtyngden av lag. Knsekvensene fr lavere divisjner blir følgelig størst her. Knkret freslår vi at det nye systemet blir: Østlandet:

7 Én førstedivisjn bestående av ti lag (ni runder). Kvalifisert er de av dagens førstedivisjnslag sm ikke kvalifiserer seg til eliteserien + de t-tre beste lagene i hver annendivisjnsavdeling. Vinneren går til eliteseriekvalifisering, de tre dårligste lagene rykker ned. Seks spillere pr lag. T annendivisjnsavdelinger bestående av åtte lag. Kvalifisert er de av dagens annendivisjnslag sm ikke kmmer med i førstedivisjn (10-12 lag) + det beste laget i hver tredjedivisjn (4 lag) + pptil t av lagene i tredjedivisjn sm ppnår gjennmsnittlig flest peng pr kamp. Vinneren rykker pp, de t dårligste ned. Fem spillere pr lag. Fire tredjedivisjnsavdelinger bestående av seks-åtte lag. Vinneren rykker pp. Fire spillere pr lag. Fjerdedivisjnsavdelinger bestående av seks-åtte lag. Vinneren rykker pp. Fire spillere pr lag. Vestlandet: Ingen frandringer fra dagens system. Vinneren av førstedivisjn avdeling syd g nrd spiller kvalifisering m å få delta i eliteseriekvalifiseringen. Denne kampen kan spilles ver internet dersm lagene ønsker det. Midt-Nrge: Ingen frandringer fra dagens system. Vinneren av førstedivisjn avdeling Trøndelag g Møre g Rmsdal spiller kvalifisering m å få delta i eliteseriekvalifiseringen. Denne kampen kan spilles ver internet dersm lagene ønsker det. Nrd-Nrge: Dagens system kan i hvedsak behldes, men vi ønsker gså å se på muligheten fr en utvidet nrd-nrsk lag-finale. En slik finale kan fr eksempel spilles med seks lag, der dårligste rykker ned g vinneren av en åpen annendivisjn rykker pp. Fr alle reginer gjelder det at dersm frskjellig antall lag rykker pp/ned fra eliteserien vil antallet lag sm rykker ned fra divisjnene under kunne endre seg. Øknmi: Kstnadene ved en eliteserie vil åpenbart avhenge av hvilke lag sm kvalifiserer seg. Vi frutsetter at kstnadene ved reise g pphld frdeles mellm lagene etter måltall, dvs. at det fastsettes et nøkternt beløp fr kstnadsdekning g at lagene selv er ansvarlige fr kstnader utver dette. Fr vernatting frutsettes det at vernatting på Haraldsheim er grunnlag fr måltallet. Det gis kmpensasjn fr seks spillere hver helg. Utbetalingen begrenses frhldsvis dersm lagene benytter mindre enn seks tilreisende spillere. NSF vil gi et bidrag tilsvarende dagens reisekstnader fr NM-finalen fratrukket dagens startavgifter fr eliteserielagene i seriesjakken. Nett beløper dette seg til ca Vi har brukt følgende frutsetninger g måltall (satt pp etter tilbud fra Nrske Vandrerhjem g Nrwegian): Kstnad vernatting pr døgn: 200 Kstnad reise Nrd-Nrge (t/r): 1600 Kstnad reise Midt-Nrge g Vestlandet (t/r): 1000 Kstnad reise Østlandet (utenm Osl-mrådet) (t/r): 250

8 Overnatting beregnes fredag-søndag Vi får da følgende kstnader pr lag (avhengig av antall lag kvalifisert fra utenfr Osl-mrådet): Antall fra Nrd-Nrge Vestlandet/Midt-Nrge Østlandet ex Osl Kstnad pr lag (ca) Følgende kstnader antas dekket av lagene selv: Kstnader ved kvalifiseringskamper (kan spilles ver internet) Matutgifter Kstnader fr lag lkalisert mindre enn 100 km fra Osl Øknmi fr lag-nm: Under lag-nm dekker hvert lag sine egne kstnader. Startavgiften begrenses til max kr 1000 pr lag + eventuelt tillegg fr sen påmelding. Lag fra en annen sne enn der arrangementet hldes betaler ikke startavgift. Frdeler g ulemper relativt til dagens rdning: + Eliteserien vil være mye mer attraktiv sprtslig enn dagens reginale serier. Dette gjelder spesielt utenfr Østlandet. + Vi ppnår t attraktive turneringer, nemlig eliteserien g lag-nm. + Eliteserien vil være mer attraktiv fr spnsrer g media enn dagens reginale serier. (Betydningen av dette må imidlertid ikke verdrives) + Landets beste klubber får anledning til å treffes ftere enn i dag. - Det vil være enkelte sprtslige frdeler fr Osl-lagene sm kan ppfattes sm urettferdige. - Kvalifiseringskamper på internet medfører mye administrasjn g er ikke sprtslig ideelt. Live kvalifiseringskamper vil medføre høye kstnader fr de invlverte lagene. - Lag-NM kan miste status g bli et mindre verdig Nrgesmesterskap. - Kstnadene kan bli ne høyere enn i dag, dersm mange lag fra distriktene kvalifiserer seg.

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer