Presentasjon hoppid.no Fagsamling for dei gode hjelparane. Ivar Kvangardsnes, daglig leder MRFOND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon hoppid.no Fagsamling for dei gode hjelparane. Ivar Kvangardsnes, daglig leder MRFOND"

Transkript

1 Presentasjn hppid.n Fagsamling fr dei gde hjelparane Ivar Kvangardsnes, daglig leder MRFOND et fnd tilpasset et fnd næringsstrukturen tilpasset næringsstrukturen i fylket i fylket

2 Mål g investeringsmandat Mål Skape verdier fr investrene MRFOND har et avkastningsmål på minimum 10% Fndet skal tilføre tidligfase prsjekter g små g mellmstre bedrifter langsiktig egenkapital, kmpetanse g nettverk Investeringsmandat Hvedfkus på SMB sm tilfredsstiller gjeldende investeringskriterier samt har en løpende kntantstrøm, vekstmuligheter, driftsmessig erfaring g en klar exit strategi (restrukturering av bransje eller industrielt salg) Tidligfase prsjekter/bedrifter kan vurderes dersm de har inngåtte kntrakter, driftsmessig erfaring g fr øvrig tilfredsstiller de utvidede investeringskriterier Fkus på bedrifter med begrenset kapitalbehv med str ppside Investeringsmuligheten er avgrenset til Møre g Rmsdal fylke Kapitalbase Kmittert kapital er MNOK 165 MNOK 90 fra private investrer MNOK 75 i låneramme fra Møre g Rmsdal fylkeskmmune Ca MNOK 90 er frtsatt ubenyttet Frvaltere plassert i Ulsteinvik g Kristiansund et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket 2

3 Investeringskriterier Utvidede fr tidligfase K1. : Beliggenhet - Møre g Rmsdal K2. : Langvarige knkurransefrtrinn K3. : Vekstptensial K4. : Ledelse K5. : Tidligfaseprsjekter/-bedrifter K5.1 Prduktutvikling K5.2 Kunderdre K5.3 Psitiv kntantstrøm K5.4 Ytterligere emisjner K5.5 Emisjnsdeltagelse (1/3 mdell) K5.6 Eierstruktur g hldninger K6. : Overrdnede retningslinjer (eierpsisjn) K7. : Kjøpsbetingelser K8. : Aktivt eierskap K9. : Oppfølgingsinvesteringer K10. : Realisasjner K11.: Diversifisering Tidligfaseprsjekter/-bedrifter: K5.1 Prduktutvikling Er prduktutviklingsfasen avsluttet? Skal emisjnskapitalen brukes til prduktutvikling? K5.2 Kunderdre Er det ppnådd kunderdrer? Er kunderdrene langsiktige g kntraktsfestet? K5.3 Psitiv kntantstrøm Hvr/når frventes psitiv kntantstrøm? Hva er største risik fr ikke å ppnå dette? K5.4 Ytterligere emisjner Er det behv fr ytterligere emisjner? Har aksjnærene kapasitet til ytterligere emisjner? K5.5 Emisjnsdeltagelse (1/3 mdell) Hvem deltar i emisjnen? Kan 1/3-mdellen tilfredsstilles (1/3 grundere, 1/3 industriell g 1/3 MRFOND g er det fremmedkapital med)? K5.6 Eierstruktur g hldninger Hvrfr MRFOND g hvilke hldninger g kapasitet har eksisterende eiere? Hvilken histrikk har eksisterende eiere? 3 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

4 Prteføljeselskap ShipLg AS Ålesund Rednings- g patrujebåter NOK 11,5 mill (20,5 %) Ålesund Telecm NOK 3,7 mill. (24,6 %) Hvdebygda, Ørsta Bimarin NOK 8,1 mill. (10,7 %) Kristiansund Telecm/IT NOK 1,2 mill. (40 %) (nå Cdfarmers ASA) Trskeppdrett NOK 20,5 mill (1,24 %) Exit: februar 2013 Tjeldbergdden, Aure Hummerppdrett NOK 6,0 mill. (8,3 %) Gursken, Sande Nedbryting plast NOK 3,0 mill. (13,7 %) 4 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

5 Investrers stigmatiserte syn på gründere sagt med «glimt i øyet» Gründere er fte sett på sm «The Nutty Prfessr» Gründere er fte en ppkrngryte med både gde g dårlige ideer Gründere har fte vanskelig fr å skille kmmersialiserbare ideer fra ikke-kmmersialiserbare ideer Gründere undervurderer fte kmpleksiteten g går på grunn underveis, enten teknisk eller finansielt Gründere er fte vanskelig å styre «fremmad mars i alle retninger» Gründere er fte sta Gründere har fte fr lite struktur g kntrll innenfr øknmi g administrasjn Gründere har fte manglende frståelse fr viktigheten av å raskt ppnå en psitiv kntantstrøm Gründere har fte en urealistisk verdifrventning verfr investrer 5 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

6 Hva kan MRFOND tilføre en gründer? Det åpenbare: Egenkapital Ansvarlig (knvertible) lån Det kanskje ikke like åpenbare, men sm er vanskelig å selge inn på frhånd Kmpetanse Nettverk Erfaring Kmmersielt tankesett Kunnskap m krav til prfesjnalitet knyttet til frretningsdrift (struktur) «Arbeidende» styrepsisjn g dermed kapasitet g gjennmføringsevne 6 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

7 Ulike typer investrer/egenkapital Viktig å finne den riktige egenkapitalen sm passer utfrdringer g tidshrisnt i det enkelte case Finansielle investrer Ikke aktive investrer g har lite tid til eller interesse av å engasjere seg i selskapet Kmmer med penger, krever avkastning g er utver dette ftest lite krevende eiere Bidrar ikke med kmpetanse, nettverk, erfaring Ofte ufarlig kapital siden dette fte ikke er knkurrenter Ofte vanskelig å kmmunisere med en ren finansiell investr fr en gründer Aksepterer ftere høyere pre mney prising Strategiske investrer (f.eks MRFOND) Aktive investrer (strategiske) g har tid til g ønske m å engasjere seg i selskapet Engasjerer seg svært aktivt i selskapet, fte gså i selve driften Bidrar med kmpetanse, nettverk, løpende erfaring Kjenner ftest bransjen g kan fte bli ppfattet sm en knkurrent av gründer Er fte en krevende eier sm stiller klare krav Strategisk deleierskap er gså midlertidig HUSK: Venture-penger er «dyre» penger! 7 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

8 Hvilke frventninger vil investrer stille? Frventninger: Innfri lvnader i investrpresentasjn Løpende infrmasjnsutveksling, frtelle både gde g dårlige nyheter Struktur i arbeidet Prfesjnell rapprtering (resultat, likviditetsprfil, salg/marked etc) Avviksrapprtering (budsjett vs reelt) Prfesjnelt styrearbeid Husk at: Investert kapital er ikke tilskudd. Frbausende mange er av denne ppfatning Avvik må ikke frekmme, g særlig m det har en likviditetseffekt Avkastningskravet står i frhld til reell risik på investeringen Investr g gründer er i «samme båt»; ønske m suksess Viktige premisser fr en investr: Psitivt m gründer selv deltar i emisjn Psitivt m en bank er med å finansierer selskapet 8 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

9 Utfrdringer fr investr Få gde case Betydelig utviklingsarbeid gjenstår Manglende kmpetanse, særlig innenfr marked g øknmi/finans Tidsdimensjnen underdimensjnert -> Ting tar lenger tid g kster mer Fr mange case har manglende kmmersielt ptensial Urealistisk verdifrventning blant eiere av tidligfase g SMB Uavklart exit Enhver prfesjnell investr skal ut av investeringen Gründere må ha et gjennmtenkt frhld til exit før investr kntaktes Tidshrisnt varierer, men sm ftest 3-7 år 9 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

10 et fnd tilpasset næringsstrukturen i fylket

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer