Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag"

Transkript

1 Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var organisert av Epsilon Capital. Presentasjonen var utarbeidet og holdt av Anders Ramstad.

2 Kort bakgrunn Aktørene og analysen Epsilon Capital er rådgivere for blant annet Norinnova Forvaltning og Forskningsparken i Narvik. Formålet med analysen har vært å få frem et bilde av situasjonen, utfordringene og mulighetene i Nord-Norge. Epsilon Capital Selskapets ble startet opp 1. jan 2010 av kolleger fra Investeringsavdelingen i Formuesforvaltning AS. Partnerne har utstrakt erfaring fra styrearbeid i private equity-fond, eiendom og shipping i samt erfaring fra oppstart av bedrifter og investeringsvirksomhet. Epsilon yter rådgivning innen selskapsfinansiering og bedriftsrådgivning. Ingen ansatte har mindre enn 10 års erfaring. Selskapet ble kjøpt av Sharpe Investment Partners AS våren 2011 og har i dag 6 ansatte. 2

3 En kort fondshistorie Tidlig Privat angel-investering (naboer og familie), helstatlig kapital, Norinnova (Forskningsparken), SND, Rana Invest (1985). 1997/99 Helgeland Vekst, SINAS, (Startfondordningen) Første generasjon fungerte, men det var for små enheter 2000-tallet Norinnova Invest, KapNord Fond Neste? Største endringer: Støtte til forvaltningsdriften Finanskostnad ved lån ble satt ned Forholdet mellom gjeld og egenkapital ble endret fra 50/50 til 75/25. NorInnova Invest II, KapNord Fond II? Regjeringen har signalisert at det skal bevilges midler, ett til to i Nord-Norge: millioner per fond, trolig i Tromsø og Bodø. 3

4 Investeringsselskapene i Nord ~ 1,3 mrd Bedrifter og prosjekter med en egenkapitalkostpris på 2-2,5 mrd 4

5 Formålet med analysen Utfordringer og Muligheter Hvordan er investeringsselskapene organisert? Forhold til privat kapital Dersom man ønsker å tiltrekke seg mer privat kapital hvamåtil? Hva er rammene for investeringsselskapene? Hvordan foretar investeringsselskapene sine investeringer? Hva er planen fremover? Hva er kravene til: Organisering Mandat Dealflow Avkastningskrav Investorsammesetning 5

6 Hovedtrekk oppsummert Organisering, g, beslutning Investeringsselskaper som skal investere lokalt eller regionalt Beslutningsorgan er styret, som er utpekt av en begrenset investorkrets som også har en sentral rolle og legger føringer for hva og hvordan kapital disponeres. Høy relativ bemanning og kostnader jevnt over (som skyldes lav kapitalbase) og organiseringen av investeringsselskapene Rammer og avkastningsmål Begrensede føringer på hva investeringsselskapene kan foreta av investeringer Sammensatte formål for investeringsselskapene Ringvirkninger Kommersiell avkastning 6

7 Organisering g Antall ansatte Oppsummert: Jevnt over lik ressurstilgang, lav kapitalisering og høye kostnader for driften av investeringsselskapene. Forhold ansatte og kapitalbase 40% < >5 50% Kapitalbase på fondene 5-10 MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK > 200 MNOK 0 < > MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK > 200 MNOK 7

8 De fleste faser og bransjer Oppsummert: De fleste investeringsselskapene har relativt fri adgang g til å investere i alle typer bedrifter og faser. Prosent 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% Pros sent 80% 70% 60% 50% 40% 0% 8

9 Investering, brede mandater Oppsummert: De fleste investeringsselskapene kan investere i instrumenter som ikke direkte er knyttet til næringsutvikling. Realinvesteringer Finansielle investeringer Pr rosent 50% 40% 0% Prosent 100% 80% 60% 40% 0% 9

10 Finansiell avkastning, ikke i sentrum Oppsummert: Formålene for virksomheten er sammensatt med ringvirkninger i sentrum. Formålet har liten betydning for relative resultater. Egne resultater og avkastningsmål Andre avkastningsmål Pro osent 90% 80% 70% 60% 50% 40% Nei Internrente Multippel Prosent 40% 35% 25% 15% 5% 0% 0% Kombinasjon av 1 og 2 Ingen snevre bedriftsøkonomiske avkastningsmål 10

11 Viktigheten av kildene til investeringer Oppsummert: Næringsliv og gründere skiller seg klart ut som den viktigste kilden til nye investeringer og nye prosjekter å investere i. 5 4 v Andre Regionale forskningsmiljøer Næringshager Styret Aksjonærer Næringslivet Gründere Vektet tilbakemelding på viktigheten av de ulike kildene for investeringsforslag til investeringsselskapene. De individuelle tilbakemeldingene hadde betydelig avvik med hensyn til viktigheten av forskningsmiljøene. 11

12 Dealflow Oppsummert: Gjennomgående lav tilgang på nye investeringsmuligheter som har kommet forbi idestadiet. Vurderinger av nye investeringer Mulighetene fremover >30 70% 30 % 10 % 60 % Helt fantastisk Gode Tilfredsstillende Ikke bra 12

13 Fortsetninger og vurderinger Oppsummert: Balansert investeringshorisont, men adgang til å delta i kapitalintensive prosjekter svært begrenset. Investeringshorisont Investeringsstørrelse 40% 60% 1-3 år 2-5 år 3-7 år 4-9 år 0,1-3 MNOK 3-5 MNOK 5-10 MNOK > 10 MNOK 13

14 Veien fremover Oppsummert: Balansert betraktning av egne resultater og de fleste ser et behov eller har et ønske for mer kapitaltilførsel. Egne betraktninger Planlagt kapitalisering Vi er helt på topp Vi er bedre enn snittet Vi er som snittet Ja Ni Nei 50% Vi har vært uheldige hldi 70% 14

15 Kapitalsammensetning Oppsummert: Hovedsak offentlig kapital i dag, men det er et ønske om en høyere andel privat kapital fremover. Dagens kapitalsammensetning Planlagt kapitalsetning ny kapital 40% 50% Pr rosent 0% Pros sent 40% 0% 15

16 Hva vil privat kapital kreve? Organisering g Forvaltningsselskap Krav til bemanning Krav om eksklusivitet (fokus) Forutsigbarhet på kostnader Kontroll funksjon Insentiver (sammenfallende) Investeringsselskapet/fondet Krav til størrelse (kostnader) Krav til co-investorer (lokal kapital) Oppsummert: Mer forutsigbare og tydelige kommersielle retningslinjer, samt en organisering gsom muliggjør kvalitet og langsiktig oppfølgning. Mandat Hva kan man forvente av investeringer; Skt Sektor (krav om kjernekompetanse) k pt Tidspunkt i fasen i bedriften (angitt) Tidsbegrenset til 10 + år Avkastningskrav Kommersialitet (> per år) Rutiner for transaksjoner med nærstående 16

17 Hva vil privat kapital kreve? Organisering g Oppsummert: For mindre investeringsselskaper er det nødvendig å finne en alternativ finansiering av drift og forvaltning for å tiltrekke seg privat kapital. Mandat Minimum 3-4 ansatte Investeringer Ef Erfaring og track-record Du ikke får tilgang til på annen måte Minimum 300 MNOK i forvaltning Diversifisering og kostnadsdekning Tidsbegrenset Maks 10 år (+ evnt. forlenging) Kontrollorganer Skille i roller Kapitaleffektivitet Kommittert kapital Tydelig mandat Vet hva man får 17

18 Mulighetene er der Life science marinbiologi Oppsummert: De nordligste fylkene har alt de trenger av forutsetninger for å lykkes. Lokal uenighet på politisk nivå som hindrer effektivt kommersielt samarbeid er den største hemskoen. Fornybar energi, Havoppdrett Utbygging Olje & gass, offshore Industri 18

19 Nordkalotten 1,2 mrd kr i budsjettet for 2011 Nye byggesteiner i Nord i regjeringens statsbudsjett for millioner kroner til kartlegging av geologiske ressurser i nord 20 millioner kroner til det nyåpnede Fram-senteret itromsø Tromsø. 20 millioner kroner til etablering av overvåkings- og varslingssystemet BarentsWatch, 45 millioner kroner til opprettelsen av et nytt polarforskningsprogram i Norges forskningsråd 10 millioner kroner til bygging av ny værradar ved Gednje på Varangerhalvøya. 349 millioner kroner til nordområdetiltak og gprosjektsamarbeid med Russland (+ 48,8 mill. kr fra 2010). 54 millioner kroner til oppfølging av den nasjonale satsingen på marin bioprospektering 52 millioner kroner til kartlegging av havbunnen gjennom Mareano-programmet. 19

Utviklingen av Nord-områdene Tidenes mulighet for venturemiljøene?

Utviklingen av Nord-områdene Tidenes mulighet for venturemiljøene? Utviklingen av Nord-områdene Tidenes mulighet for venturemiljøene? Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på årskonferansen til Norsk Ventureforening 31. mai 2011 vedrørende risikokapitalmiljøer og

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Venturekapital i Nord-Norge

Venturekapital i Nord-Norge Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon studieretning finansregnskap (30 studiepoeng) Venturekapital i Nord-Norge - en analyse av tre tidligfase investeringsfond - Av Trond Mannsverk og Rune Morten

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger NOTAT Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger Bedriftskompetanse VINN AS er blitt bedt av prosjektledelsen for Tromsø Kulturnæringsfond (TKNF) om å vurdere de mulige økonomiske

Detaljer

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst 2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst Mens optimismen fortsatt er rådende i den norske venturebransjen begynner kimen til en ny forening å spire. Jan-Erik Hæreid er tilbake i Norge etter å ha ledet

Detaljer

Epsilon Capital AS TEKNOLOGISK INNOVASJON OG NYSKAPING I NARVIK

Epsilon Capital AS TEKNOLOGISK INNOVASJON OG NYSKAPING I NARVIK TEKNOLOGISK INNOVASJON OG NYSKAPING I NARVIK Epsilon Capital AS 2012 Dette notatet er utarbeidet av Epsilon Capital AS på vegne Forskningsparken i Narvik AS og Narvik Kapital AS. Epsilon Capital AS Trond

Detaljer

Evaluering av investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa og tilskuddsfondet for Nordvest- Russland

Evaluering av investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa og tilskuddsfondet for Nordvest- Russland RAPPORT Evaluering av investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa og tilskuddsfondet for Nordvest- Russland MENON-PUBLIKASJON NR. 24/2015 Juni 2015 av Leo A. Grünfeld, Lisbeth Iversen Flatland,

Detaljer

Innst. S. nr. 308. Innstilling frå næringskomiteen om organisering av investeringsselskap St.meld. nr. 38 (2000-2001) BAKGRUNN INVESTERINGSSELSKAP

Innst. S. nr. 308. Innstilling frå næringskomiteen om organisering av investeringsselskap St.meld. nr. 38 (2000-2001) BAKGRUNN INVESTERINGSSELSKAP Innst. S. nr. 308 (2000-2001) Innstilling frå næringskomiteen om organisering av investeringsselskap St.meld. nr. 38 (2000-2001) Til Stortinget BAKGRUNN Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2001 etablering

Detaljer

Evaluering av Møre og Romsdal Såkornfond AS

Evaluering av Møre og Romsdal Såkornfond AS Rapport Evaluering av Møre og Romsdal Såkornfond AS MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold Sammendrag... 3 1. Introduksjon... 7 2. Modell for

Detaljer

[ Veksthus eller såkorn til spille? ]

[ Veksthus eller såkorn til spille? ] [ Veksthus eller såkorn til spille? ] Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge MENON-publikasjon nr. 5/2009 Leo A. Grünfeld Gjermund Grimsby Tommy Clausen Einar Lier Madsen Rapporten

Detaljer

Innst. S. nr. 112 (2001-2002)

Innst. S. nr. 112 (2001-2002) Innst. S. nr. 112 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om opprettelse av et nytt næringsutviklingsfond for næringsfattige områder Dokument nr. 8:36

Detaljer

Dette er Investinor... s 3. Nøkkeltall... s 4. Leder... s 6. Markedskomplettering... s 10. Miljøsektoren... s 12. Energisektoren...

Dette er Investinor... s 3. Nøkkeltall... s 4. Leder... s 6. Markedskomplettering... s 10. Miljøsektoren... s 12. Energisektoren... Årsrapport 2011 INNHOLD Dette er Investinor... s 3 Nøkkeltall... s 4 Leder... s 6 Markedskomplettering... s 10 Miljøsektoren... s 12 Energisektoren... s 14 Marin sektor... s 16 Maritim sektor... s 18

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Fra Snøhvit til Barentshavet

Fra Snøhvit til Barentshavet Fra Snøhvit til Barentshavet Utviklingsplan for bygg- og anleggsklyngen i Alta i forhold til petroleumsutviklingen i nord ALTA KOMMUNE ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 2 1 INNLEDNING........................................................................

Detaljer

2. De store bedriftenes betydning for nordnorsk reiseliv

2. De store bedriftenes betydning for nordnorsk reiseliv STRATEGI FOR Å STYRKE NORDNORSK REISELIV 1. Oppdraget Utgangspunktet for dette prosjektet er et oppdrag fra statsråd Liv Signe Navarsete i Kommunal- og regionaldepartementet. Forum for Reiseliv er bedt

Detaljer

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Bakgrunn Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen Marius Nordkvelde

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene

Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Dokument 3:3 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

virksomhetsrapport 2012

virksomhetsrapport 2012 STATENS INVESTERINGSFOND FOR NæRINGSVIRKSOMhET I UTVIKLINGSLAND virksomhetsrapport skaper verdier bekjemper fattigdom INNHOLD Dette er Norfund Norfund - statens investeringsfond for næringsvirksomhet i

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Reiselivsløftet. NHOs Reiselivsråds innspill til Regjeringens reiselivsstrategi

Reiselivsløftet. NHOs Reiselivsråds innspill til Regjeringens reiselivsstrategi Reiselivsløftet NHOs Reiselivsråds innspill til Regjeringens reiselivsstrategi Sammendrag NHOs Reiselivsråd mener at generell forutsigbarhet og den overordnede politikken som påvirker kronekurs og kostnadsutvikling

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Life Science Rapporten 2012

Life Science Rapporten 2012 Rapport Life Science Rapporten 2012 Hvorfor så lite helseteknologi og medisinsk industri i norsk næringsliv, og hva kan gjøres? Menon publikasjon nr 9/2012 Leo A. Grünfeld og Lisbeth M. Iversen Innhold

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

Årsrapport 2013. Leder Slik jobber Argentum Verdiskaping. Investorprogrammer Private equity 2013 Samfunnsansvar. Styrets beretning Regnskap Noter

Årsrapport 2013. Leder Slik jobber Argentum Verdiskaping. Investorprogrammer Private equity 2013 Samfunnsansvar. Styrets beretning Regnskap Noter Årsrapport 2013 Leder Slik jobber Argentum Verdiskaping Investorprogrammer Private equity 2013 Samfunnsansvar Styrets beretning Regnskap Noter Argentum leverer rekordresultat Argentum leverte i 2013 vårt

Detaljer