Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd"

Transkript

1 Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole

2 Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences & Financial Control, MIM (sivøk) Jon Trygve Berg Partner Energi/Cleantech / Investments M.Phil. MBA, CEFA Øivind Enger Partner PhD Microbiology Farzaad Abdi-Dezfuli Partner PhD Pharmacology 2

3 Det skal mange til for å bygge vesentlig næring fra nyskaping SSM has excellent relations with all Norwegian Deal Flow sources nye bedrifter etablert i Hordaland i etableringer støttes av Innovasjon Norge 30 er potensielle vekstbedrifter med teknologi 15 finner investorer drevet av tilskudd (Innovasjon Norge) 3 vil et fond som oss typisk investere i på ett år 0,5 forventes å realisere et stort potensial ç Sett fra såkornfond som investerer i forskningsbasert teknologi innen helse og energi 3

4 Hovedlinjene i et aktivt eierfond 1 Velge 15 nye hvert kvartal > 200 på vent Investere Første kommersielle investor Fullt avtaleverk 4% 22 3 Utvikle Forretningsplan og teknologi Finansiering og ledelse/styre 45% 10 18% 4 Realisere Selge til industri (finansielle) Børsnotere og så selge 40% 4 Om to av de beste selskapene realiserer sitt potensial vil fondet nå sitt avkastningsmål 4

5 Nesten 2/3 av all kapital til Bergensselskaper (alle tall i hele millioner kroner) Staten: Innovasjon Norge 167 Private investorer: Statoil, BKK, Spare-banken Vest, andre mnok i Såkornfondet: Sarsia Seed FoU-tilskudd: Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Miljøteknologiordningen, EU, Statoil, andre Ko-investorer: Trond Mohn, Sparebanken Vest og 250 andre investorer fra syv land (>5 ganger så mye som fondet har investert) (64%) (36%) 11 selskaper i Bergen 11 selskaper i resten av Norge

6 De beste selskapene tiltrakk seg nesten 300mNOK i Ko-investorer øker kraftig ettesom porteføljen modnes Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q2 pr 10.4 Utbet SS Utbet ko-inv Innvilget soft 6

7 Av all investorkapital tilført sto fondet for 40% pr Q4-11 og nå er andelen 25% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fondets andel av investeringer (ex tilskudd) Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q2 pr 10.4 SS andel pr Q SS andel akkumulert 7

8 Mer enn 200 nye saker etter fondets siste nyinvestering Biofarma Medtech Marin Energi SUM God tilgang på potente og relevante Prosjekter etter siste investering i 2010 (2011) Oslo Bergen Tr.heim Tromsø Andre SUM 66 (20 onco) (+20) 231 Sarsia Seed, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Birk Venture (og Kreftforeningen) har gruppert seg Investinor, Norsk Innovasjonskapital, Trond Mohn, og 130 andre investorer følger «oss»

9 Industriell og vitenskapelig kompetanse står bak de mest lovende nyskapingene SSM has excellent relations with all Norwegian Deal Flow sources ç 9

10 Etter åtte år har de seks mest lovende selskapene (A) potensial på 1,4 mrdnok for Sarsia Seed 90% av potensialet er fra 50% av selskapene i porteføljen mnok D - stop (6) C - lav (6) B - lovende (4) A - topp (6) (# selskaper i kategorien) To av vinnerne 10

11 Vitenskapelig og industriell forankring kjennetegner de beste 7 UiX/TTO i topp og bunn, industrielle i midten og gründere tja A B C D UiX/TTO Ind.spin-off Gründer 11

12 Nyskaperuniverset Lav Vitenskapelig forankring Ønsket retning Sweet Spot Lav Industriell forankring 12

13 Hvem driver de nye i ønsket retning Lav Vitenskapelig forankring NFR TTO UiX IN (IFU/OFU) Industri (JIP) Verifikasjon Lav Industriell forankring 13

14 Faktisk fordeling av nye saker Lav Vitenskapelig forankring TTO/UiX 42% Garasjegründere 13% Supergründere 2% Industrielle spin-off 43% Lav Industriell forankring 14

15 Hvem investerer i nye vekstselskaper 1. Industri Bedrifter i samme eller nærliggende industri Ulike investorer har ulike preferanser 2. Venture Capital fond Såkornfond, Investinor, VC fond etc. 3. Institusjonelle Investorer Banker, Investeringsfond etc. 4. Business Angels, Friends & Family FFF, tidlig nettverk 5. Industry Professionals styremedlemmer, nettverk 6. Universiteter, stiftelser, andre institusjoner - rettighetshavere 15

16 Investoruniverset Lav Involvering Kort Horisont Lang 16

17 Hovedtypene i investoruniverset Lav Involvering VC fond Institusjonelle Såkorn F&F Universitet Kort Horisont Lang 17

18 Ko-investorer i Sarsia Seeds porteføljeselskaper Venture Capital Fond Finansakrobat Industry Professionals Såkornfond Industri Involvering Lav #45 med ca 160m #18 med ca 130m Finansielle Fond Banker (ek) Institusjonelle/Forsikring Pensjonskasser Familie og venner Universiteter Stiftelser Andre #5 med ca 130m #171 med ca 170m Kort Horisont Lang 18

19 Ko-investorer i Sarsia Seeds porteføljeselskaper Involvering Store og små og leter etter juvelen Må være god match, og da kommer det strukturerte finansieringsplaner Store og gjerne korte, går inn for å gå ut likviditet! Har egne agendaer med relasjoner og FoU/IP Lav Kort Horisont Lang 19

20 Hverken en stafett eller en kjede. Involvering Lav 3. Venture Capital Fond Finansakrobat Industry Professionals 4. Finansielle Fond Banker (ek) Institusjonelle/Forsikring Pensjonskasser 1. Såkornfond Industri (2.) Familie og venner Universiteter Stiftelser Andre Kort Horisont Lang 20

21 Hverken en stafett eller en kjede. Involvering Lav 3. Venture Capital Fond Finansakrobat Industry Professionals 4. Finansielle Fond Banker (ek) Institusjonelle/Forsikring Pensjonskasser 1. Såkornfond Industri involverte, langsiktige og kompetente investorer, (2.) Familie og venner Universiteter Stiftelser Andre gjør tidlige selskaper investerbare for ALLE andre investorer Kort Horisont Lang 21

22 Hva bestemmer investeringslysten? VC fond Såkorn Risiko Avkastning Risiko Avkastning Lav Involvering 1. Kvalitet og unikhet 2. Kompetente ko-investorer 3. Ledelse Risiko 1. Likviditet 2. Soliditet 1. Bedre enn alternativene 2. Tydelig Exit fra start Institusjonelle Avkastning 1. Bedre enn alternativene 2. Makroforhold 1. Unikhet og forr.modell 2. Kapitaltilgang 3. Ledelse Risiko 1. Kompetente ko-investorer 2. Kapitaltilgang 1. Potensial 2. Tilskudd (soft) 3. Tydelige verditrinn Business Angels Avkastning 1. Potensial 2. Hjelpe til Kort Horisont Lang 22

23 Hva de tenker.. VC fond Såkorn Lav Involvering Hvem skal kjøpe det? Institusjonelle Når kan vi selge? Dette kan bli stort! La oss hjelpe til! Business Angels Kort Horisont Lang 23

24 Det trengs insentiver! VC fond Såkorn Risiko Avkastning Risiko Avkastning Lav Involvering 1. Kvalitet og unikhet 2. Kompetente ko-investorer 3. Ledelse Risiko 1. Likviditet 2. Soliditet 1. Bedre enn alternativene 2. Tydelig Exit fra start Institusjonelle Avkastning 1. Bedre enn alternativene 2. Makroforhold 1. Unikhet og forr.modell 2. Kapitaltilgang 3. Ledelse Risiko 1. Kompetente ko-investorer 2. Kapitaltilgang 1. Potensial 2. Tilskudd (soft) 3. Tydelige verditrinn Business Angels Avkastning 1. Potensial 2. Hjelpe til Kort Horisont Lang 24

25 Investorkriterier som kan påvirkes av insentiver SSM has excellent relations with all Norwegian Deal Flow sources Risiko Kompetente ko-investorer: bygg sterke tidligfase eiermiljøer Kapitaltilgang: kontinuerlig statlig matching av privat kapital ç Avkast -ning Bedre enn alternativene: tidligfase nyskaping trenger hjelp Tilskudd (softmoney): avlaster og insentiverer private 25

26 Den norske modellen er (omstillings)vennlig Lav Jobbsikkerhet Syd Europa USA Utopia Norge Det er tross alt godt å være gründer i Norge Lav Velferd 26

27 involverte, langsiktige og kompetente investorer gjør tidlige SSM has selskaper excellent relations investerbare with all for Norwegian ALLE andre Deal Flow investorer sources 1 Mange nok etableringer med potensiale for vesentlig næringsbygging 2 Tilskuddsordninger som involverer og insentiverer private tidlig 3 Sterke eiermiljøer med kapital: kontinuerlig såkornordning med matching 4 Skatteinsentiver som gjør tidlige høyrisiko investeringer bedre [enn eiendom] ç 5 At mange selskaper som får støtte ikke lykkes, er ikke feil 6 Insentiver bør bidra til økt vitenskapelig og industriell forankring 7 Matchingsordninger virker (i mange land) og øker kapitaltilgang 8 Ikke finn opp noe nytt hver gang problemet skal løses Suksess har en stor familie. Fiasko har ingen slektninger! 27

28 Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole

Muligheter for risikokapital

Muligheter for risikokapital Muligheter for risikokapital Sarsia Seed Management AS 26. februar 2015 Sveinung Hole Hvorfor er norsk life science attraktivt for investorene? Fordi flere investorer har tjent penger! Hvem er investorene,

Detaljer

Sarsia Seed - Norsk Biotekforum

Sarsia Seed - Norsk Biotekforum Sarsia Seed - Norsk Biotekforum 18. september 2013 Sarsia Seed Management AS Øivind Enger Sarsia Seed Management (SSM) team Utdannelse Erfaring (utvalg) Sveinung Hole Erlend Skagseth Jon T. Berg INSEAD,

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon 2014 17.09.2014 13.08.2014 Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN

Detaljer

Representantforslag 78 S

Representantforslag 78 S Representantforslag 78 S (2011 2012) fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen Dokument 8:78 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for økt innovasjon

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Abelias innspill til regjeringens gründerplan

Abelias innspill til regjeringens gründerplan Dato 14.07.2015 Deres ref: elo/nfd Vår ref: drv/abelia Abelias innspill til regjeringens gründerplan Vårt innspill til gründerplanen kan sammenfattes i 3 K'er: Kapital, kompetanse og kunder. Dette er nøkkelfaktorer

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

[ Veksthus eller såkorn til spille? ]

[ Veksthus eller såkorn til spille? ] [ Veksthus eller såkorn til spille? ] Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge MENON-publikasjon nr. 5/2009 Leo A. Grünfeld Gjermund Grimsby Tommy Clausen Einar Lier Madsen Rapporten

Detaljer

Sarsia Seed. November 2012 - web. Sarsia Seed Management AS

Sarsia Seed. November 2012 - web. Sarsia Seed Management AS Sarsia Seed Nvember 2012 - web Sarsia Seed Management AS Et såkrn/investeringsfnd SKAL investere mens det er teknisk risik - ikke gjøre sikre ting, det gjør andre SKAL: Velge, investere, utvikle g realisere

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Bakgrunn Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Private Equity: Kompetent kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? *

Private Equity: Kompetent kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? * Norsk Økonomisk Tidsskrift 121 (2007) s. 39-54 Private Equity: Kompetent kapital med samfunnsøkonomiske gevinster? * Leo A. Grünfeld A og Erik W. Jakobsen B Sammendrag Vi gir en introduksjon til den raskt

Detaljer

Bjørn Kristian Stadheim

Bjørn Kristian Stadheim Høgskolen i Hedmark Rena Økonomi og ledelse Bjørn Kristian Stadheim Entreprenørens møte med Venture Kapital En kvalitativ undersøkelse om forholdet mellom Venture Kapitalisten og Entreprenøren HØgsKolen

Detaljer

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle

Detaljer

Hva er private equity?

Hva er private equity? Årsberetning 2004 Hva er private equity? Private equity, eller unoterte aksjer, er aksjer i bedrifter som ikke er på børs. Det engelske begrepet har i stor grad blitt ensbetydende med en egen fondstype

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Mot alle odds kvinner og kapital

Mot alle odds kvinner og kapital Bakerst fra venstre; Anette Thiis-Evensen, Elisabeth Fosseli Olsen, Mona Hellund Og Annbeth Bergh. Foran fra høyre: Anne H. Worsøe, Bitten Schei og Elin Flisen Mot alle odds kvinner og kapital Politisk

Detaljer