ARGENTUM. kraftfullt eierskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARGENTUM. kraftfullt eierskap"

Transkript

1 ARGENTUM kraftfullt eierskap

2 Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser. Gjennom våre investeringer i nordiske fond bidrar vi til knoppskyting og vekst i underskogen av norsk og nordisk næringsliv. Joachim Høegh-Krohn Administrerende direktør

3 Side 5 VERDIER SOM VOKSER Argentum er i dag en viktig bidragsyter til å utvikle og finansiere norske og nordiske vekstbedrifter. Dette har vi gjort helt siden Da den norske stat opprettet investeringsselskapet Argentum, var hensikten å sikre vekstbedrifter tilgang til internasjonal risikokapital, samtidig som vi skulle styrke forvaltningsmiljøene og gi staten en god avkastning på sin kapital. For å mobilisere risikokapital og sikre en høy avkastning investerer Argentum kun i nøye utvalgte fond og i hele det integrerte nordiske markedet. Vi har siden starten hatt en gjennomsnittlig avkastning på våre investeringer på mer enn 15 prosent, som er et håndfast bevis på at den kapital og kompetanse vi har bidratt med har foredlet virksomheter og ideer til bærekraftige og målbare verdier. Totalt har vi investert mer enn 3 milliarder kroner i 46 fond. DETTE ER ARGENTUM Argentum er et kapitalforvaltningsselskap innen private equity. Argentum samarbeider med nordiske og internasjonale investorer om forhandlinger og investeringer i nordiske private equity-fond. Private equity-fond selekterer og utvikler unoterte vekstbedrifter gjennom aktivt eierskap. Private equity er et samlebegrep for såkalte venture- og buyout-fond, som ofte omtales som aktive eierfond. STATEN Private investorer ARGENTUM ARGENTUM HAR INVESTERT I 46 FOND... OG INDIREKTE I over 300 BEDRIFTER

4 Side 7 Kapital og kompetanse gir ringvirkninger Private equity-markedet er en av de viktigste kildene til nyskapning og utvikling i norsk næringsliv. Argentums porteføljebedrifter sto i 2008 for en verdiskapning på 17 milliarder og sysselsatte personer bare i. 21,8% Erfaringstallene viser at bedrifter som har private equity-eiere vokser raskere, skaper flere arbeidsplasser og får bedre resultater enn andre bedrifter. Veksten i verdiskapningen til Argentum sine porteføljebedrifter var 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i norske bedrifter. Sysselsettingen økte også 4 prosent raskere per år enn gjennomsnittet mellom 2005 og Dette gir økte inntekter for samfunn og investorer. GJENNOMSNITT ÅRLIG VEKST Omsetning Ansatte Verdiskaping 2 Driftsresultat Argentums portefølje % 13.1 % 21.8 % 13.0 % Norske bedrifter % 9.4 % 11.5 % 5.1 % 1) Kilde: Menon Business 2) Verdiskapning er definert 3) Bedriften er eid av fond i 4) Alle norske bedrifter med Economics som summen av lønnskostnader, driftsresultat og eventuelle av-/ nedskrivninger. Argentum sin portefølje aktivitet i For bedriftene som var aktive tidligere år, er kun bedriftene som fortsatt hadde aktivitet i 2008 inkludert.

5 Side 9 Nordisk satsing gir norsk gevinst INVESTERINGER AV NORDISKE FOND Fond med hovedkontor utenfor investerer betydelig i norsk næringsliv. For hver krone Argentum investerte i et fond med hovedkontor utenfor, investerte disse fondene i gjennomsnitt over fire ganger så mye i norske bedrifter. MNOK Norsk HK Multiplikator Annet nordisk HK De fleste fondene i Argentums portefølje har utviklet seg fra nasjonale aktører til å bli spesialister med nordiske strategier. Ved å investere nordisk bidrar Argentum til at norske og nordiske bedrifter i mange tilfeller får eiere med kunnskap, erfaring og nettverk som de ellers ikke hadde hatt tilgang til. Argentums forretningsidé er å knytte forbindelser mellom private equity-fond og institusjonelle investorer. I et private equity-marked hvor fondene i større grad er nordiske og investorene søker nordisk eksponering for sine porteføljer, sikrer et nordisk investeringsunivers at vi kan velge mellom de beste fondene og være et relevant bindeledd for både investorer og fond. Argentum har ved utgangen av 2009 investert i 23 forvaltere med til sammen 46 fond. Argentums mål er å velge ledende fond i sine nisjer, og de fleste fondene opererer på tvers av nasjonale grenser. 13 av våre forvaltere har hovedkontor i, fem i Sverige, fire i Finland, og én i Danmark. En rekke av fondene har i de siste årene etablert kontorer i, og investert i norske bedrifter. Investert i norske selskaper Innbetalt av Argentum Multiplikator

6 Side 11 Tilrettelegger for andre investorer Gjennom våre investeringsprogrammer Nordic Private Equity Programme og Argentum Secondary bidrar vi til at vår virksomhet får større kraft i markedet. I 2008 etablerte Argentum et investorsamarbeid med Gjensidige Forsikring, ConocoPhillips pensjonskasse og Varner-Gruppen. Under ledelse av Argentum, som gjennomfører utvelgelse og oppfølging av investeringene, tegner dette syndikatet seg for opp mot 1,5 milliarder kroner i nye fond årlig. Argentum etablerte i 2009 programmet Argentum Secondary sammen med sine partnere. Argentum Secondary har bidratt til utviklingen av et mer likvid og velfungerende annenhåndsmarked for private equity-fond, noe som vi tror vil øke investorappetitten for nordisk private equity. Argentum Secondary har på kort tid etablert seg som en av de toneangivende aktørene i det nordiske annenhåndsmarkedet.

7 Side 13 spesialist på spesialistene Argentums viktigste oppgave er å velge de beste forvaltningsmiljøene. Vi skal rett og slett være spesialist på å velge spesialistene. Kun de beste fondene kommer gjennom nåløyet. Ved å stille tydelige krav til forvaltermiljøene øker vi mulighetene for en god avkastning. Men like viktig er det at vi presser bransjen til å utvikle seg videre. Gjennom våre seleksjonskriterier er vi med på å sette en standard for best practice som forvaltermiljøene kan strekke seg etter. Det gjør igjen at fondene blir mer attraktive for institusjonelle investorer og øker tilgangen på risikokapital. Argentum samarbeider med forvaltermiljøene, rådgivermiljøene, innovasjonsmiljøene og akademiske institusjoner som s Handelshøyskole, Handelshögskolan i Stockholm og London School of Economics and Political Science om å utvikle ny kunnskap om private equity-markedet. En sentral oppgave for oss i Argentum er å bidra til å synliggjøre private equity som en nødvendig næring for. Derfor lanserte vi i 2009 nordens største private equity-portal, som på mange måter kan fungere som et bindeledd mellom entreprenører og investorer. På finner du blant annet en omfattende oversikt over det nordiske private equity-markedet, aktørene og mulighetene private equity kan bidra til å realisere.

8 Side 15 Gode resultater, høye ambisjoner Argentum har per en årlig avkastning (internrente) på investert kapital på 16 prosent siden Resultatene er i europeisk sammenheng sammenlignbare med de aller beste. ANTALL PORTEFØLJESELSKAPER bransjefordeling porteføljeselskap Målt i prosent av markedsverdi IT og Telekom 16% Industri 13% Annet 5% Konsument 32% Antall porteføljeselskaper (urealisert) NØKKELTALL 2009 Alle tall i millioner NOK Årlig avkastning pr. 4. kvartal 2009 Årets realiserte porteføljeselskaper Helse 16% Energi 18% Nettoresultat private equity-investeringer 254,08 Driftsresultat 2 1 8, 1 1 Årsresultat 290,90 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% Markedsverdi private equity-investeringer 3 026,80 8,0% 6,0% Total egenkapital ,45 4,0% 2,0% 0,0% Argentum Europa øvre kvartil Norden øvre kvartil Vektet avkastning Kilde: Thomson Venture Expert

9 Argentum Fondsinvesteringer as Bradbenken 1 Postboks 3964 Dreggen 5835 Bergen Telefon: Telefax: Besøksadresse Oslo: Bygdøy Allé 2 (Hydrobygget) 0257 Oslo Besøksadresse Stockholm: Jakobsbergsgatan Stockholm Design: Red kommunikasjon / Profilfoto: Ole Musken / Foto gruppebilde: Øivind Haug / Trykk: RK Grafisk

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2010 s k a p e r v e r d i e r b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Page 1 of 8 Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Temaartikkel 3 Kina er i ferd med å bli en av verdens største økonomier. Likevel er kun en ubetydelig del av Petroleumsfondet plassert i kinesiske

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge?

Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Kartlagt alt eierskapet i Norge Hva har vi gjort? 300.000 eierposter både på og utenfor Oslo børs dekker 95% av norsk næringsliv ført indirekte eierskap tilbake til ultimate eiere

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer