Finansmiljøet i Bergen en kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansmiljøet i Bergen en kartlegging"

Transkript

1 Finansmiljøet i Bergen en kartlegging

2 Hvorfor kartlegge finansmiljøet i Bergen? Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd består av representanter fra de fleste store finansaktørene i Bergen, samt flere mindre foretak. Finansmiljøet er kartlagt for å dokumentere og synliggjøre størrelse og bredde i næringen for: ledere og medarbeidere i finansbedriftene kunder og samfunn politikere og myndigheter lokalt og sentralt.. og for unge mennesker som ønsker en yrkeskarriere innen finans i Bergen Tilsvarende kartlegging ble første gang gjennomført høsten 2007

3 Metode for kartlegging av finansmiljøet i Bergen Ledere i finansforetak i Bergen kommune er kontaktet per e-post og telefon høsten 2009, og har oppgitt: - antall ansatte per * - prognose for antall ansatte per For foretak der dette har relevans er det også innhentet data per om: - midler under forvaltning - og / eller utlånsvolum - og / eller premieinntekter Lederne i foretakene har også besvart spørsmål om virkninger av finanskrisen for egen virksomhet, om rekruttering og om fremtidsutsikter. Sum for oppgitte antall fast ansatte medarbeidere per er sammenlignet med SSBs tall for ansatte i finansiell tjenesteyting med arbeidssted i Bergen. Avviket er 26 personer, dvs 0,5 %. Eiendomsmeklerforetak er ikke inkludert i kartleggingen.

4 Finansnæringen i Bergen vokser på tross av krisen Hovedfunn fra kartleggingen: Finansmiljøet i Bergen er det nest største i Norge og består av 98 store og små foretak (101 i 2007) Antall ansatte i finansnæringen i Bergen er flere enn i Trondheim og Stavanger til sammen Finansbedrifter i Bergen forvalter totalt ca 650 milliarder kroner De fleste foretakene har opplevd finanskrisen som negativ for egen virksomhet. Likevel skapes det netto 81 nye arbeidsplasser i finansbedriftene i Bergen i 2009 Flertallet av bedriftene vurderer markedsutsiktene for sine produkter og tjenester som positive

5 Ansatte i finansnæringen i Norge Endring Hele Norge % Oslo % Bergen % Trondheim % Stavanger % Kilde: SSBs statistikk for ansatte i finansiell tjenesteyting heltid og deltid etter arbeidssted per 31.12

6 Ansatte i finansnæringen: * * Prognose Bergen Stavanger Trondheim Bergen Oslo

7 Ansatte i finansnæringen i Norge Bergen Oslo Hele landet Finansiell tjenesteyting Forsikring og pensjonsfond Hjelpevirksomhet finansiell tjenesteyting I alt Kilde: SSBs statistikk for ansatte i finansiell tjenesteyting heltid og deltid etter arbeidssted per

8 Kartlegging av finansnæringen i Bergen 98 foretak har samlet oppgitt at de per hadde ansatte. I henhold til SSBs statistikk (basert på arbeidstakerregisteret) var tallet på ansatte Avviket er marginalt. Foretakene regner samlet med en økning på 81 ansatte i løpet av 2009, dvs en vekst på 2 % Sysselsetting innen skade- og livsforsikring i Bergen har økt 12 % på to år; fra personer per til per Forventes å øke med ytterligere 39 ansatte i løpet av inneværende år. Sysselsetting i andre finansielle foretak har økt 68 % på to år; fra 116 personer per til 195 per Forventes å øke med ytterligere 3 ansatte i løpet av inneværende år. Sysselsetting innen investeringsrådgivning i Bergen er halvert på to år; fra 134 personer per til 66 per Forventes redusert med ytterligere 8 ansatte i løpet av inneværende år Sysselsetting i forvaltningsselskap i Bergen er redusert med en tredel på to år; fra 96 personer per til 64 per Forventes redusert med ytterligere 4 ansatte i løpet av inneværende år

9 Hovedtall fra kartleggingen i Bergen Antall ansatte per : Prognose antall ansatte per : Midler under forvaltning per : Utlånsvolum per : Premieinntekter per : MNOK MNOK MNOK

10 Dette er finansmiljøet i Bergen (ny versjon kommer)

11 Finansbyen Bergen: 14 banker Aktørene: DnB NOR Postbanken Skandiabanken Handelsbanken Nordea Fokus Bank Husbanken Sparebanken Vest Fana Sparebank SpareBank 1 SR-Bank Sparebanken Sogn og Fjordane Indre Sogn Sparebank Fjaler Sparebank Statens lånekasse for utdanning Midler under forvaltning : MNOK Utlånsvolum per : MNOK Prognose antall ansatte : (+ 7 ift )

12 Finansbyen Bergen: 9 kreditt-/finansieringsforetak Aktørene: DnB NOR Finans Innovasjon Norge Nordea Eiendomskreditt DVB Bank Sparebank 1 SR-Finans Eiendomskreditt BB Finans Online24 Centrum Finans Utlånsvolum per : MNOK Prognose antall ansatte : 321 (+ 12 ift )

13 Finansbyen Bergen: 5 skadeforsikringsselskaper Aktørene: TrygVesta Gjensidige Forsikring If Skadeforsikring Frende Skadeforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring Midler under forvaltning : MNOK Premieinntekter : MNOK Prognose antall ansatte : (+ 31 ift )

14 Finansbyen Bergen: 6 livsforsikringsselskaper Aktørene: Vital Nordea Liv KLP Frende Livsforsikring Storebrand Livsforsikring SpareBank 1 Livsforsikring Midler under forvaltning : MNOK Premieinntekter : MNOK Prognose antall ansatte : 740 ( + 8 ift )

15 Finansbyen Bergen: 3 pensjonskasser Aktørene: Bergen Kommunale Pensjonskasse BKK Pensjonskasse GC Rieber Pensjonskasse Midler under forvaltning : 977 MNOK Prognose antall ansatte : 13 ( som per )

16 Finansbyen Bergen: 4 sjøforsikringsselskaper Aktørene: Norwegian Hull Club Gard Skuld Havtrygd Premieinntekter : 974 MNOK Prognose antall ansatte : 129 ( som per )

17 Finansbyen Bergen: 8 investeringsrådgivningsselskap Aktørene: Optimum Acta BB Asset Management Gabler Wassum AXIR Artesia Capital Propago Invento Finansrådgivning Midler under forvaltning : MNOK Prognose antall ansatte : 58 (- 8 ift )

18 Finansbyen Bergen: 8 forsikringsmeklerforetak Aktørene: NorthEdge Risk Services Aon Grieg Henschien Insurance Services Willis Norwegian Insurance Partner Ulpianus Vestenfjeldske Forsikringsrådgivning BC Johnsen & Co Prognose antall ansatte : 85 ( + 3 ift )

19 Finansbyen Bergen: 5 investeringsselskaper Aktørene: Argentum Borea Opportunity Management Borea Noterte Management Marin Forvaltning Rhea Capital Midler under forvaltning : MNOK Prognose antall ansatte : 33 (+ 2 ift )

20 Finansbyen Bergen: 9 forvaltningsselskaper Aktørene: Holberg Fondene Skagen Fondene Nordea Investment Management Norge 62 UiB-stiftelser DnB NOR Kapitalforvaltning Formuesforvaltning Vest Capital Asset Management Capital Partners Orkla Finans Kapitalforvaltning Midler under forvaltning : MNOK Prognose antall ansatte : 60 ( - 4 ift )

21 Finansbyen Bergen: 7 ventureselskaper Aktørene: Sarsia Innovation Sarsia Life Science Fund Sarsia Seed Fund Sarsia Seed Management Sarsia Venture Management Bergen Venture Venture Techonolgy & Consulting Midler under forvaltning : 753 MNOK Prognose antall ansatte : 11 (som )

22 Finansbyen Bergen: 5 fondsmeklerforetak Aktørene: DnB NOR Markets First Securities ABG Sundal Collier Norne Securities Pareto Securities Prognose antall ansatte : 137 (+ 15 ift )

23 Finansbyen Bergen: 9 finansagenturer Aktørene: Norden Assuranse Nor Kapital Paradis Forsikring og Finans Rådgiver 1 Forsikringsbyrået/Fender Marine Forsikringspartner Vest Midthordland Forsikring og Finans Pegasos Forsikring Hordaland Forsikringssenter Prognose antall ansatte : 53 (+12 ift )

24 Finansbyen Bergen: 6 andre finansielle foretak Aktørene: Bergen Energi ICAP Energy European Commodity Management Fishpool Shape Connect Vest-Norge Midler under forvaltning : MNOK Prognose antall ansatte : 198 (+ 3 ift per )

25 Oppsummert: Antall ansatte i henhold til kategori Per Prognose Endring Investeringsselskap Pensjonskasser Skadeforsikringsselskap Livsforsikringsselskap Sjøforsikringsselskap Forsikringsmeklerforetak Forvaltningsselskap Ventureselskap Investeringsrådgivningsselskap Fondsmeklerforetak Finansierings-/kredittselskap Konvensjonelle banker Agentselskaper Andre finansielle foretak SUM

26 Finansbyen Bergen: Utviklingstrekk sysselsetting Bergen får totalt 81 nye jobber innen finans i 2009 en vekst på 2 % Størst økning i forventet antall ansatte innen skadeforsikring, fondsmekling, finansiering/kreditt og finansielle agenturer Størst forventet nedgang i antall ansatte innen investeringsrådgivning. I denne kategorien har selskapene Janor Finans, Bergen Banking Rådgivning, Hansa Securities, Terra Invest, Caveo, Verdispar og Norsk Privatøkonomi opphørt siden forrige kartlegging i 2007

27 Finansbyen Bergen: Forventer bedring i markedene To av tre virksomheter mener finanskrisen har hatt en negativ betydning for deres virksomhet, mens i underkant av en tredel mener den ikke har hatt spesiell betydning. Nesten ingen virksomheter mener finanskrisen har hatt en positiv innvirkning på deres virksomhet 57 % mener markedene for deres produkter og tjenester vil være bedre på 12 måneders sikt, mens vel en tredel mener markedene vil være uendret. Nesten ingen tror markedene for deres produkter og tjenester vil utvikle seg svakere de neste 12 måneders sikt Generelt vurderes tilgangen på kompetent arbeidskraft til finansbedriftene i Bergen som rimelig god

28 Finanskrisen har vært negativ for finansbedriftene 1 Finanskrisen har i hovedsak hatt positiv betydning for vår virksomhet 2 Finanskrisen har i hovedsak hatt negativ betydning for vår virksomhet 3 Finanskrisen har ikke hatt nevneverdig betydning for vår virksomhet 4 Vet ikke

29 Vurderer fremtidsutsiktene som positive 1 Markedet for våre produkter og tjenester vil på 12 måneders sikt være bedre enn i dag 2 Markedet for våre produkter og tjenester vil på 12 måneders sikt være svakere enn i dag 3 Markedet for våre produkter og tjenester vil på 12 måneders sikt være omtrent som i dag 4 Vet ikke

30 God tilgang på kompetent arbeidskraft 1 I stor grad 2 I noen grad 3 I mindre grad 4 Ikke vanskelig i det hele tatt 5 Vet ikke

31 Finansbyen Bergen er i vekst Takk for oppmerksomheten! (må oppdateres med korrekte logoer)

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen

FINANSBYEN BERGEN 2013. Finansbyen Bergen FINANSBYEN BERGEN 2013 RESSURSGRUPPE FINANS Medlemmer Deltakere fra forsikringsselskaper, banker, meglerforetak, fondsmiljøer og forskningsmiljøer Anders Skjævestad, leder Jan Erik Kjerpeseth Benedicte

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg 6 3.1. Definisjoner og tilnærming 6 3.2. Utvalg 8 4.

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER KREDITTILSYNET FF/F2 10. februar 2009 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2008 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 5 3. Strukturen i finansmarkedet... 7

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007 KREDITTILSYNET 17. august 27 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 27 Foreløpige tall 1 1. Hovedinntrykk... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 4 3. Strukturen i finansmarkedet... 6 4. Banker...

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer