DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001"

Transkript

1 DnB-konsernet Tre første kvartaler

2 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble preget av urolige finansmarkeder Verdifall i aksjer Uro rundt et enkelt engasjement Storebrand-investeringen nedskrevet Likevel: Resultat hittil i år 3,2 milliarder kroner mot fjorårets 2,9 milliarder kroner 2

3 DnB-konsernets tre første kvartaler Driftsresultat før tap og skatt: millioner kroner (3 701) Resultat per aksje: 4,12 kroner (3,67) Egenkapitalavkastning: 16,7 prosent (16,5) Forvaltet kapital: 465 milliarder kroner Kjernekapitaldekning: 8,6 prosent (Sammenlignbare tall for de ni første månedene i 2000 i parentes) 3

4 Makroøkonomisk bilde E 2002E (tall i prosent) BNP vekst 2,3 1,3 2,8 fastlands Norge 1,8 1,0 1,5 Arbeidsledighet 3,4 3,4 3,7 Sparerate 7,7 7,3 7,7 Petroleumfondet (mrd.kr) i % av BNP 27,2 44,1 57,1 Kilder: Norges Bank, Finansdepartementet, SSB, DnB Markets 2001:IV 4

5 Makroøkonomisk bilde - BNP vekst E 2002E (tall i prosent) Norge 2,3 1,3 2,8 fastlands Norge 1,8 1,0 1,5 Sverige 3,5 1,4 1,7 Danmark 3,2 1,0 2,2 Finland 5,7 0,0 2,1 USA 4,1 1,1 0,8 Euroland 3,4 1,5 0,8 Japan 1,5 (0,6) (0,8) Kilder: NIESR, DnB Markets 2001:IV 5

6 I prosent av disponibel inntekt Husholdningens finansielle posisjon har aldri vært så sterk 2.2 Fordringer Gjeld Kilder: Norges Bank, DnB Markets 2001:IV

7 Bedriftene er blitt mer robuste 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Bedriftenes kontantoverskudd ekskl. renteutgifter i prosent av rentebærende gjeld Kilder: Norges Bank, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 7

8 Endringer i porteføljen siste 10 år 31 des 30 sept Endring i prosentpoeng Boliglån 15 % 40 % + 25 % Personkunder for øvrig 15 % 5 % - 10 % Shipping 18 % 10 % - 8 % Tjenesteyting 11 % 11 % 0 % Eiendomsdrift 8 % 10 % + 2 % Industri 7 % 7 % 0 % Handel 7 % 6 % - 1 % Olje og gass 2 % 4 % + 2 % Andre sektorer *) 17 % 10 % - 7 % Utlån til kunder 147,8 mrd 273,2 mrd + 85 % *) Bygg og anleggsvirksomhet, kraft og vannforsyning, transport og lagring og øvrige kundegrupper 8

9 Eksponering mot enkelte bransjer 30 sept i prosent Milliarder kroner 2001 av utlån Cruise 2,5 0,9 % Havbruk 2,3 0,8 % Luftfart 0,4 0,1 % Telekom 0,7 0,3 % 9

10 Vekst i godt sikrede boliglån Milliarder kroner Alle 0-60 lån* Alle 0-80 lån* Alle topplån* Øvrige lån* kv 99 3kv 99 4kv 99 1kv 00 2kv 00 3kv 00 4kv 00 1kv 01 2kv 01 3kv 01 * Boliglån inntil 60, 80 eller 100 prosent av verdigrunnlag 10

11 DnBs hovedskala knyttet til ekstern rating S&P AAA to A A-, BBB+ BBB BB BBB- BB- B+ B B- CCC Ekstern rating MOODY'S Aaa - A2 A3 - Baa1 Baa2 - Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 DnB - skala Risiko-klasse Forventet mislighold 0,01% - 0,10% 0,10% - 0,25% 0,25% - 0,50% 0,50% - 0,75% 0,75% - 1,25% 1,25% - 2,00% 2,00% - 3,00% 3,00% - 5,00% 5,00% - 8,00% 8,00% - 15,00% Investment grades 11

12 God porteføljekvalitet storkunder 35% Investment grades September ,1 % 25% Eksponering 21,2 % 20,9 % 18,6 % 15% 5% 4,7 % 3,8 % 0 1,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % Risiko-klasse

13 God porteføljekvalitet shipping 35% Investment grades 32,0 % September ,2 % 25% Eksponering 18,4 % 15% 11,7 % 5% 0 3,9 % 2,8 % 1,4 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % Risiko-klasse

14 God porteføljekvalitet små og mellomstore bedrifter 30% Investment grades 27,3 % September % 21,8 % Eksponering 20% 15% 16,9 % 16,5 % 10% 9,4 % 5% 4,5 % 2,6 % 0% 0,1 % 0,5 % 0,4 % Risiko-klasse - Tall er eksl. offentlig sektor 14

15 Hovedtall Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Driftsresultat før tap og skatt (mill. NOK) Driftsresultat før skatt (mill. NOK) Resultat for perioden (mill. NOK) Resultat per aksje (kr.) 4,12 3,67 0,48 2,16 1,48 1,49 1,22 Egenkapitalrentabilitet (%) 16,7 16,5 5,6 26,0 18,8 18,5 15,8 Samlet forvaltet kapital ved utgangen av perioden (mrd. NOK) Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden, inkl. 50% av resultatet 8,6 7,5 8,6 8,6 7,3 7,5 7,5 Samlede inntekter inklusive premieinntekter (mill. NOK)

16 Resultatregnskap Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Restrukturering, nedskr. o.l. (2) (2) 65 (7) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (68) (156) 128 (101) (94) (85) (75) Netto gevinst/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (330) (2) (351) 7 14 (3) (1) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden

17 Resultatregnskap Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Restrukturering, nedskr. o.l. (2) (2) 65 (7) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (68) (156) 128 (101) (94) (85) (75) Netto gevinst/(tap) på langs. investeringer i verdipapirer (330) (2) (351) 7 14 (3) (1) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden

18 Endring i netto renteinntekter fra 2000 til kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner 2001 Endringer 2000 Netto renteinntekter Herav: Hybridkapital (15) Tap av renter (7) Utlåns- og innskuddsvolum 85 Egenkapital 82 Etableringsgebyrer 35 Utlåns- og innskuddsmarginer 7 Andre netto renteendringer 18 18

19 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Prosent 4 3 3,05 2,91 2,82 2,76 2,79 2,71 2,62 2,63 2,68 Sum marginer 1) 2 1,74 1,56 1,47 1,51 1,76 1,51 1,31 1,45 1,46 Innskuddsmargin 1 1,31 1,34 1,35 1,25 1,03 1,21 1,31 1,17 1,22 Utlånsmargin 0 3.kv.99 4.kv.99 1.kv.00 2.kv.00 3.kv.00 4.kv.00 1.kv.01 2.kv.01 3.kv.01 1) Samlet gjennomsnittlig renteinntekt for innskudd som plasseres i utlån. 19

20 Utvikling i utlån og innskudd Milliarder kroner Utlån Innskudd sept des mars juni sept des mars juni sept

21 Resultatregnskap Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Restrukturering, nedskr. o.l. (2) (2) 65 (7) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (68) (156) 128 (101) (94) (85) (75) Netto gevinst/(tap) på langs. investeringer i verdipapirer (330) (2) (351) 7 14 (3) (1) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden

22 Netto andre driftsinntekter Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Andel resultat fra Vital (66) 264 (254) Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse driftsinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Gev. på anleggsmidler Netto andre driftsinntekter I prosent av samlede inntekter 40,1 43,9 32,4 42,6 44,3 45,4 42,1 Merverdi verdipapirer ved utgangen av perioden

23 Resultat fra Vital i tredje kvartal Regnskap Regnskap Beløp i millioner kroner Vital DnB-konsernet Estimert resultat i Vital Forsikring januar september 2001 (951) (951) Inndekning med tilleggsavsetninger Goodwill-avskrivninger i DnB januar september Estimert resultat i Vital Link 5 5 Resultat for januar september 2001 (946) (66) - Resultatført januar juni Resultat for juli september 2001 (254) 23

24 Endring i netto provisjonsinntekter fra 2000 til kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner 2001 Endringer 2000 Sum netto provisjonsinntekter 640 (133) 773 Herav: Betalingsformidling (99) Verdipapirhandel (32) Fondsforvaltning (27) Emisjonsinntekter m.v. 7 Garantier 7 Verdipapirtjenester 4 Diverse 6 24

25 Resultatregnskap Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Restrukturering, nedskr. o.l. (2) (2) 65 (7) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (68) (156) 128 (101) (94) (85) (75) Netto gevinst/(tap) på langs. investeringer i verdipapirer (330) (2) (351) 7 14 (3) (1) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden

26 Endring i ordinære driftskostnader fra 2000 til kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner 2001 Endringer 2000 Ordinære driftskostnader Herav: Effekt av salg av Postbankens Betalingssentral (54) Integrasjonseffekter (39) Effekt av IT-utkontraktering (40) Resultatbasert lønn (30) Økt aktivitet 81 MVA på tjenester 47 Lønnsoppgjør og pensjoner 35 Kompensasjon til Posten Norge 33 e-aktiviteter og IT 32 26

27 27

28 28

29 DnB-konsernets nettbanker vokser sterkt 30 jun 30 sept Endring i prosent Postbanken Den norske Bank Kreditkassen Gjensidige NOR 1) Skandiabanken Terra-Gruppen Storebrand Bank Fokus Bank 2) Sparebank 1 SR-bank Sparebank 1 Vest Kilde: Cicero Informasjon AS 1) Gjensidige NORs tall per inkluderer både person og bedrift 2) Fokus Banks tall inkluderer både person og bedrift 29

30 Resultatregnskap Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre ord. driftsinntekter Ordinære driftskostnader Ordinært driftsresultat Salgsgevinster varige driftsmidler Restrukturering, nedskr. o.l. (2) (2) 65 (7) Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilb.f.) på utlån m.v. (68) (156) 128 (101) (94) (85) (75) Netto gevinst/(tap) på langs. investeringer i verdipapirer (330) (2) (351) 7 14 (3) (1) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden

31 Netto tap/(tilbakeføring av tap) på utlån og garantier Tre første kvartaler 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap Netto tap/(tilbakeføring av tap) (68) (156) 128 (101) (94) (85) (75) 31

32 Problemengasjementer i prosent av utlån Millioner kroner Netto problemengasjementer, venstre akse I prosent av netto utlån, høyre akse Prosent 3, , ,6 2,4 2, , ,5 2, ,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,5 1,0 0 0,5 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv

33 Forvaltet kapital 1) 2) Milliarder kroner des des des des des des sept DnB Investor og Aktiv forvaltning Vital 1) Beløp frem til utgangen av 1998 inkluderer ikke Postbanken. 2) Totalen er fratrukket mellomværende poster. 33

34 Balanser 30. sept. 30. juni 31. mars 31. des. 30. sept. Beløp i milliarder kroner Kontanter m.v. og plasseringer i kredittinstitusjoner 25,9 33,3 32,8 29,2 38,6 Netto utlån til og fordringer på kunder 271,1 270,5 261,3 252,7 251,6 Sertifikater, obligasjoner, m.v. 45,5 44,2 39,9 35,4 31,0 Aksjer og andre eierinteresser 7,1 7,8 6,3 6,3 8,9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3,7 4,0 4,1 4,2 3,7 Andre eiendeler 15,1 19,6 17,6 16,3 16,9 Sum eiendeler 368,4 379,5 362,1 344,2 350,6 Gjeld til kredittinstitusjoner 47,7 50,1 47,1 51,3 46,3 Innskudd fra kunder 183,1 185,1 179,5 175,4 179,7 Verdipapirgjeld 78,1 80,6 80,9 63,9 68,9 Øvrig gjeld og avsetninger 21,0 24,8 21,2 21,5 22,8 Ansvarlig kapital 38,5 38,7 33,4 32,0 32,8 Sum gjeld og egenkapital 368,4 379,5 362,1 344,2 350,6 Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i året 365,7 363,3 351,0 341,4 338,4 Innskuddsdekning i prosent 67,6 68,5 68,7 69,4 71,4 34

35 Driftsresultat før tap og skatt - per forretningsområde Januar - september Prosent Beløp i millioner kroner Endring ROE RA Personkunder ,9 19,5 Bedriftskunder ,4 16,5 DnB Markets ,3 48,7 Kapitalforvaltning og livsforsikring (97) 486 (583) (3,4) (3,4) Annet (210) (437) 227 DnB-konsernet ,7 13,5 35

36 Resultater Vital Forsikring (NOK mill.) Pr Pr kvartal kvartal 00 Premieinntekter Vital Forsikring Premieinntekter Vital Link Premieinntekter Vital Netto finansinntekter Kostnader Erstatninger Resultat til egenkapital og skatt Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt Anvendbare tilleggsavsetninger *) Resultat etter skatt og tilleggsavsetninger **) *) Etter regnskapsreglene for livselskaper kan tilleggsavsetninger først anvendes i årsregnskapet **) Resultatbidrag til DnB Holding, som i tillegg avskriver goodwill med 25 mill. kroner pr. kvartal 36

37 Sterk vekst i Vitals premieinntekter NOK mill Individuell kapital, rente og pensjon Gruppeliv Unit linked Kollektiv pensjon + 9,7% + 16,7% - 41,0% + 71,2% 0 Totalt + 38,1% Pr. 3. kvartal 2000 Pr. 3. kvartal

38 Vital øker markedsandelene 30 Premieinntekter inkl. overf. reserver og unit linked 25 27,9 28, ,4 21,8 22,1 22,4 Pr. 3. kvartal 2000 % 15 15,8 14,3 Pr. 3. kvartal ,5 5,6 8,0 7,7 0 Vital Storebrand KLP Gjensidige Vesta Øvrige (kilde: FNH) 38

39 Vital har en konsistent finansstrategi Bokført finansavkastning er 1,3 %, mens verdijustert finansavkastning er -2,8 % Gode forvaltningsresultater, oppnådd meravkastning for aksjeporteføljen, norske obligasjoner og pengemarked Høy aksjeandel er opprettholdt med 23,5 % høy aksjeandel har vært fordelaktig etter kvartalets utløp Eiendomsporteføljen er økt til 10,9 % av balansen 39

40 Et turbulent aksjemarked. men Vital var godt posisjonert Bufferkapital ,6%* 415 NOK mill ,2%* Sikkerhetsfond Merverdier Tilleggsavsetninger Nytt ansvarlig lån Ansvarlig kapital ** * I prosent av forsikringsforpliktelser ** Inklusive nytt evigvarende ansvarlig lån tatt opp oktober

41 Positiv utvikling i bufferkapitalen etter kvartalets utløp Sikkerhetsfond 7000 NOK mill Resultat til fordeling/kursregulerings fond Tilleggsavsetninger % fall i Verdiutvikling 10% stigning i Ansvarlig kapital aksjemarkedet aksjeportefølje aksjemarkedet

42 Fire viktige områder for 2002 Velstående personkunder Små og mellomstore bedrifter Annenhåndsomsetning av aksjer Innskuddspensjon 42

43 12 % DnB-konsernet har en solid posisjon i en turbulent verden 11 % 10 % 9 % 8 % Tilleggskapital Kjernekapital 7 % 6 % 5 % 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv

44 44

36 2013 6 29 2012 10 24 2012 12 1 93 1998 10 25 94 95 2001 12 12 96 2007 4 15 97 (1) 200.0 50.0 100.0 500.0 98 49% 5% 20% 25% 25% 25% 25% H 598,100,000 H 59,810,000 657,910,000 H 25.0% 10 2010 9 19 5%

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E62DB9FEB9A4CDB6D6D0C6B12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E62DB9FEB9A4CDB6D6D0C6B12E646F63> 大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 发 债 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构

Detaljer

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 设 计 研 究 有 限 责 任 公 司 4 天 津 市 水 利 勘 测 设 计 院 5 河 北 省 水

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373237A1BF32303136C4EABDADCBD5D7CFBDF0C5A9B4E5C9CCD2B5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373237A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373237A1BF32303136C4EABDADCBD5D7CFBDF0C5A9B4E5C9CCD2B5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373237A3A9> 优 化 组 织 架 构, 提 升 管 控 效 率 ; 总 行 参 与 贷 款 调 查, 控 制 信 贷 风 险 2015 年 底, 紫 金 农 商 银 行 为 适 应 经 营 发 展 需 要, 对 组 织 架 构 和 内 设 机 构 进 行 了 部 分 调 整, 新 设 立 了 金 融 同 业 部 和 七 个 部 门 内 设 中 心, 分 别 为 : 个 人 存 款 管 理 中 心 和 零 售 业

Detaljer

债券评级报告

债券评级报告 1908 1987 4 2005 6 23 2006 1000 65 2005 21.78%19.90%12.13% 2005 92 27 7 58 2,607 137 92 45 900 6 2005 14,016.52 7,631.94 13,233.16 12,036.49 783.36 11.20% 8.78% 2.37% 250 15 10 10 5 15 10 10 10 11 2 5

Detaljer

68003 (Project Unity TC)_.indb

68003 (Project Unity TC)_.indb 2014 8 31 2016 2 6 104 2015 4 24 105 2008 6 1 2014 7 29 2 5,000 1 106 5 2008 3 5% 5% 2012 10 11 5% 5% 20% 25% H 17.51% A 107 A0.07% A 0.06% A H 25% H 25% 30 10 2015 8 27 5% 108 5% 2008 12 1 5% 2012 9 23

Detaljer

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4)

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4) 2016 教 师 资 格 证 考 试 中 学 综 合 素 质 仿 真 模 拟 题 (4) 一 单 项 选 择 题 ( 在 每 小 题 列 出 的 四 个 备 选 项 中 只 有 一 个 是 符 合 题 目 要 求 的, 错 选 多 选 或 未 选 均 不 得 分 本 大 题 共 29 小 题, 每 小 题 2 分, 共 58 分 ) 1. 教 师 要 具 有 符 合 时 代 特 征 的 学 生 观

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8E4AFD1F4CFD6B4FAA3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8E4AFD1F4CFD6B4FAA3A9> 2016 年 双 创 孵 化 专 项 债 券 信 用 评 级 报 告 地 方 政 府 支 持 力 度 较 大 公 司 为 浏 阳 市 重 要 的 投 融 资 主 体, 得 到 了 当 地 政 府 的 大 力 支 持 2012-2014 年, 浏 阳 市 政 府 累 计 向 公 司 注 入 60.64 万 平 方 米 土 地, 累 计 增 加 公 司 资 本 公 积 6.31 亿 元, 合 计 向

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8B8B7C4FEB3C7CDB6B8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8B8B7C4FEB3C7CDB6B8FAD7D9A3A9> 2014 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 充 了 公 司 的 盈 利 能 力 公 司 以 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 为 本 期 债 券 提 供 抵 押 担 保 本 期 债 券 抵 押 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 评 估 价 值 合 计 152,849.30 万 元, 为 本 期 债 券 本 金 的 1.27 倍 关 注 : 阜

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFCDA8B9FAD3D0D7CAB2FAB9ABCBBEB6A8B8E55F75706461746564A3A8B5A3B1A3B7BDA3A93132303532332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4CFCDA8B9FAD3D0D7CAB2FAB9ABCBBEB6A8B8E55F75706461746564A3A8B5A3B1A3B7BDA3A93132303532332E646F63> 南 通 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 : 主 体 长 期 信 用 等 级 :AA + 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 时 间 :2012 年 9 月 19 日 财 务 数 据 : 项 目 2009 年 2010 年 2011 年 资 产 总 额 ( 亿 元 ) 183.15 191.34 251.82 所 有 者 权 益

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C8F0B0B2B9FACDB6B8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C8F0B0B2B9FACDB6B8FAD7D9A3A9> 2016 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 温 州 交 投 经 营 状 况 平 稳, 其 提 供 的 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 仍 可 提 升 本 期 债 券 的 安 全 性 关 注 : 公 司 主 要 在 建 项 目 资 金 需 求 量 较 大, 面 临 较 大 的 资 金 压 力 截 至 2015 年 末, 公 司

Detaljer

<4D F736F F D205344A1BE A1BF3739CFE6CDB6BFD8B9C C4EAC6F3D2B5D5AE3131B8FAD7D9D6D5B8E5>

<4D F736F F D205344A1BE A1BF3739CFE6CDB6BFD8B9C C4EAC6F3D2B5D5AE3131B8FAD7D9D6D5B8E5> 跟 踪 评 级 说 明 根 据 湘 投 控 股 2007 年 度 公 司 债 券 信 用 评 级 的 跟 踪 评 级 安 排, 大 公 对 公 司 2010 年 以 来 的 经 营 和 财 务 状 况 以 及 履 行 债 务 情 况 进 行 了 信 息 收 集 和 分 析, 并 结 合 公 司 外 部 经 营 环 境 变 化 等 因 素, 得 出 跟 踪 评 级 结 论 发 债 主 体 湘 投 控

Detaljer

Microsoft PowerPoint - 1000502(樹德科大)-張翔傑執行長.ppt

Microsoft PowerPoint - 1000502(樹德科大)-張翔傑執行長.ppt 社 會 新 鮮 人 理 財 的 第 一 堂 課 主 講 : 張 翔 傑 送 走 99 年, 你 留 下 等 在 你 前 方 的 是 什 麼? 百 年 一 遇, 在 100 年 之 後. 我 們 為 什 麼 要 理 財? 金 額 收 入 曲 線 儲 蓄 理 財? 進 修 學 習 旅 遊 娛 樂 =? 車 貸 支 出 房 貸 支 出 醫 療 照 護 支 出 曲 線 0 父 母 養 育 期 養 育 教 育

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A83135C4EAB6C8B4CEBCB6D5AEC8AFB6ABDDB8D6A4C8AFB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A83135C4EAB6C8B4CEBCB6D5AEC8AFB6ABDDB8D6A4C8AFB8FAD7D9A3A9> 2015 年 度 次 级 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 关 注 : 公 司 业 务 相 对 易 受 市 场 行 情 波 动 影 响 近 年 公 司 证 券 经 纪 业 务 自 营 业 务 投 资 银 行 业 务 均 受 证 券 市 场 行 情 等 因 素 影 响 较 大,2015 年 下 半 年 以 来, 股 市 成 交 量 大 幅 下 滑, 同 时 债 券 市 场 收

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BAFEB1B1B9A9CFFAB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BAFEB1B1B9A9CFFAB8FAD7D9A3A9> 2013 年 企 业 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 关 注 : 我 国 农 资 流 通 行 业 利 润 空 间 较 为 有 限, 行 业 竞 争 的 压 力 加 大 目 前 农 资 流 通 领 域 企 业 众 多, 在 农 资 产 能 过 剩 的 情 况 下, 产 品 同 质 化 严 重, 农 资 流 通 领 域 的 竞 争 也 日 趋 激 烈 随 着 政 府 取 消 棉

Detaljer

Zmf575.mps

Zmf575.mps 第 三 章 债 券 的 发 行 与 承 销 本 章 以 债 券 市 场 为 主 线, 核 心 内 容 包 括 : 债 券 市 场 的 分 类 及 主 要 功 能 ; 国 债 的 品 种 及 国 债 发 行 的 有 关 方 面, 包 括 发 行 条 件 发 行 方 式 认 购 主 体 等 ; 金 融 债 券 的 发 行 资 格 发 行 审 核 发 行 承 销 等 ; 企 业 债 券 发 行 的 条 件

Detaljer

发 债 主 体 大 唐 集 团 成 立 于 2002 年 12 月 29 日, 是 根 据 国 务 院 关 于 印 发 电 力 体 制 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2002 5 号 文 件 ) 文 件 在 原 国 家 电 力 公 司 分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 大 型

发 债 主 体 大 唐 集 团 成 立 于 2002 年 12 月 29 日, 是 根 据 国 务 院 关 于 印 发 电 力 体 制 改 革 方 案 的 通 知 ( 国 发 2002 5 号 文 件 ) 文 件 在 原 国 家 电 力 公 司 分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 大 型 大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 发 债 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构

Detaljer

关 注 造 纸 行 业 属 于 强 周 期 行 业 造 纸 行 业 与 宏 观 经 济 环 境 具 有 较 强 的 正 相 关 性, 对 行 业 的 周 期 性 波 动 对 公 司 经 营 的 影 响 应 保 持 关 注 为 追 求 新 的 利 润 增 长 点, 公 司 实 行 多 元 化 产 业 投 资, 行 业 领 域 涉 及 能 源 金 融 房 地 产 等, 均 为 资 金 密 集 型 行 业,

Detaljer

出 口 1762.93 亿 美 元 外 债 总 额 2926 亿 美 元 进 口 1781.79 亿 美 元 国 际 储 备 1119 亿 美 元 FDI 流 入 256 亿 美 元 主 要 投 资 国 新 加 坡 产 业 结 构 工 业 (47%) 服 务 业 (38.6%) 农 业 (14.4%

出 口 1762.93 亿 美 元 外 债 总 额 2926 亿 美 元 进 口 1781.79 亿 美 元 国 际 储 备 1119 亿 美 元 FDI 流 入 256 亿 美 元 主 要 投 资 国 新 加 坡 产 业 结 构 工 业 (47%) 服 务 业 (38.6%) 农 业 (14.4% 一 带 一 路 国 别 风 险 专 报 第 23 期 ( 总 第 23 期 ) 国 别 风 险 研 究 中 心 二 一 五 年 五 月 十 四 日 印 尼 国 家 风 险 分 析 国 家 基 本 信 息 印 度 尼 西 亚 共 和 国 人 口 2.5 亿 主 要 民 族 爪 哇 族 (45%), 巽 他 族 ( 14% ), 马 都 拉 族 ( 7.5% ), 马 来 族 (7.5%) 官 方 语

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D0C5D7E2C1DED2BBC6DAD7CAB2FAD6A7B3D6D7A8CFEEBCC6BBAED3C5CFC8BCB6D7CAB2FAD6A7B3D6D6A4C8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D0C5D7E2C1DED2BBC6DAD7CAB2FAD6A7B3D6D7A8CFEEBCC6BBAED3C5CFC8BCB6D7CAB2FAD6A7B3D6D6A4C8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6> 宝 信 租 赁 一 期 资 产 支 持 专 项 计 划 优 先 级 资 产 支 持 证 券 跟 踪 评 级 报 告 结 构 摘 要 优 先 级 资 产 支 持 证 券 种 类 优 先 A-1 级 优 先 A-2 级 优 先 B 级 跟 踪 评 级 级 别 AAA AAA AA 上 次 信 用 级 别 AAA AAA AA 上 次 评 级 时 间 2014 年 11 月 24 日 初 始 ( 亿 元

Detaljer

Microsoft Word - ~3263066.doc

Microsoft Word - ~3263066.doc 嘉 实 安 心 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 十 二 月 鉴 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 是 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司, 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63> 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 BB 级 评 级 时 间 2012 年 4 月 17 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 北 京 百 年 栗 园 生 态 农

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C7E0B5BABDF0CDF5B9C9B7DDB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8C7E0B5BABDF0CDF5B9C9B7DDB8FAD7D9A3A9> 2012 年 公 司 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 受 益 于 石 蜡 价 格 的 下 降, 公 司 蜡 烛 及 工 艺 品 业 务 的 毛 利 率 有 所 提 高 2014 年, 石 蜡 价 格 呈 波 动 下 降 的 态 势,2014 年 底 石 蜡 价 格 较 上 年 同 期 下 降 11.17%, 减 轻 了 蜡 烛 制 品 行 业 的 成 本 压 力 随 着 石

Detaljer

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 2116 20132015 2016 6 3010 353103 2016 6 305 30 37 2016 6 30 44.8% 2016 6 3045.4% 36.0% 37 21 16 2013 12 3155,170.5 4,679.8 2015 12 31141,953.3 11,857.2 60.4% 59.2%20.7% 24.7% 2013542.52015 1,402.260.8%

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63> 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 AA + 级 本 期 债 券 信 用 等 级 AA + 级 评 级 时 间 2011 年 5 月 19 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service

Detaljer

%

% 43 15 2006 11 4% 12 2006 2006 12 31 43.95 1 2 1 2006 4 22.54 51.29% 21.27 50.99% 10.81 51.75% 13 7.14 16.25% 6.87 16.47% 3.54 16.95% 113 2.59 5.89% 2.47 5.92% 1.01 4.83% 28,177 11.68 26.57% 11.10 26.62%

Detaljer

诸暨民生银行中国货币市场:332家银行公布2016年同业存单发行计划,

诸暨民生银行中国货币市场:332家银行公布2016年同业存单发行计划, 诸 暨 民 生 银 行 中 国 货 币 市 场 :332 家 银 行 公 布 2016 年 同 业 存 单 发 行 计 划, www.hwmph.com http://www.hwmph.com 诸 暨 民 生 银 行 中 国 货 币 市 场 :332 家 银 行 公 布 2016 年 同 业 存 单 发 行 计 划, 营 口 银 行 80 辽 阳 银 行 50 延 边 农 商 行 20+ 宜 宾

Detaljer

****************

**************** 大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 发 债 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构

Detaljer

可交换债

可交换债 关 注 基 础 资 产 中 有 一 笔 租 赁 合 同 于 2015 年 11 月 20 日 发 生 全 额 早 偿, 早 偿 金 额 ( 含 罚 息 ) 共 计 6,698.52 万 元, 该 早 偿 款 当 期 未 全 额 归 集 进 入 专 项 计 划 账 户 根 据 中 民 国 际 租 赁 提 供 的 数 据 及 监 管 账 户 流 水 显 示, 截 至 2016 年 6 月 17 日, 全

Detaljer

B.???N-???????????N?W?h

B.???N-???????????N?W?h 第 二 十 一 版 二 三 年 一 月 一 日 生 效 中 華 民 國 馬 術 協 會 翻 印 目 錄 第 一 章 馬 場 馬 術 目 的 和 一 般 原 則 第 401 條 立 定 第 402 條 慢 步 第 403 條 快 步 第 404 條 跑 步 第 405 條 簡 單 的 跑 步 變 換 [ 簡 易 換 腳 ] 第 405.6 條 空 中 跑 步 變 換 [ 空 中 換 腳 ] 第 405.7

Detaljer

佛 山 华 新 包 装 股 份 有 限 公 司 1

佛 山 华 新 包 装 股 份 有 限 公 司 1 佛 山 华 新 包 装 股 份 有 限 公 司 1 一 主 体 概 况 佛 山 华 新 包 装 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 粤 华 包 ) 是 经 广 东 省 人 民 政 府 粤 办 函 (1999)297 号 文 广 东 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 粤 体 改 (1999)032 号 文 批 准, 由 佛 山 华 新 发 展 有 限 公 司 作 为 主 要

Detaljer

鹏元:已经到帐

鹏元:已经到帐 2009 年 15 亿 元 企 业 债 券 2013 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 正 面 : 吉 安 市 经 济 保 持 快 速 发 展, 经 济 和 财 政 实 力 不 断 增 强 ; 公 司 土 地 资 产 充 足, 一 定 程 度 增 强 了 公 司 的 财 务 弹 性 ; 吉 安 市 人 民 政 府 在 资 产 注 入 政 府 补 助 和 BT 项 目 回 购 等 方 面 给 予

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373236A1BF32303136C4EAD6D0B9FABBAAC8DAD7CAB2FAB9DCC0EDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373236A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE3230313630373236A1BF32303136C4EAD6D0B9FABBAAC8DAD7CAB2FAB9DCC0EDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8B8FAD7D93230313630373236A3A9> 完 成 在 香 港 联 交 所 的 上 市 工 作, 长 效 的 资 本 补 充 机 制 得 以 建 立, 顺 利 完 成 五 年 三 步 走 的 发 展 战 略 ; 业 务 协 同 效 应 不 断 增 强, 综 合 实 力 不 断 巩 固 中 国 华 融 成 立 初 期 是 一 家 专 门 从 事 不 良 资 产 处 置 的 政 策 性 金 融 机 构 随 着 阶 段 性 特 殊 使 命 的 完

Detaljer

在这个炎炎的夏日,我很荣幸能够有机会到中诚信国际信用评级公司实习

在这个炎炎的夏日,我很荣幸能够有机会到中诚信国际信用评级公司实习 对 信 用 评 级 的 学 习 和 思 考 作 者 : 自 2008 年 全 球 金 融 危 机 以 来, 我 就 注 意 到 有 个 名 词 评 级 在 电 视 和 媒 体 中 反 复 被 提 及, 也 听 到 很 多 关 于 对 评 级 机 构 的 指 责 进 入 2011 年, 国 家 主 权 信 用 评 级 更 是 被 电 视 网 络 等 媒 体 热 炒 特 别 是 进 入 八 月 以 来,

Detaljer

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc)

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 1 積 鬱 電 車 這 時 間 的 電 車 內 總 是 這 幅 光 景, 日 復 一 日 剛 過 晚 上 八 點, 這 輛 從 都 心 駛 往 郊 外 的 私 鐵 ( 日 本 民 營 鐵 路 局 ) 快 車 內 頗 擁 擠, 雖 不 至 於 擠 到 無 法 動 彈, 要 攤 開 報 紙 來 看 是 不 太 可 能 的 這 天 是 非 假 日, 乘 客 自 然 多 是 上

Detaljer

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100323 存 续 期 间 5(3+2) 年 期 债 券 50 亿 元 人 民

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100323 存 续 期 间 5(3+2) 年 期 债 券 50 亿 元 人 民 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AAA 级 债 项 信 用 等 级 : AAA 级 评 级 时 间 : 2016 年 6 月 24 日 上 海 新 世 纪 资

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E620A3A8BAFEB1B1CAA1B9A9CFFAC9E7A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E620A3A8BAFEB1B1CAA1B9A9CFFAC9E7A3A9> 2013 年 6 亿 元 企 业 债 券 2014 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 正 面 : 国 家 高 度 重 视 三 农 工 作, 并 着 力 推 进 供 销 合 作 社 改 革 和 发 展, 供 销 社 系 统 在 政 策 和 资 金 等 方 面 得 到 中 央 政 府 的 大 力 支 持 ; 跟 踪 期 内, 公 司 农 资 和 棉 花 贸 易 领 域 继 续 处 于 湖 北 省

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303131C4EAD6D0BACBB2C6CEF1B9ABCBBEBDF0C8DAD5AEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6D6D5B0E6205F315F312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303131C4EAD6D0BACBB2C6CEF1B9ABCBBEBDF0C8DAD5AEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6D6D5B0E6205F315F312E646F63> 2011 年 中 核 财 务 有 限 责 任 公 司 金 融 债 券 跟 踪 评 级 报 告 发 行 主 体 概 况 数 据 中 核 财 务 公 司 2008 2009 2010 资 产 总 额 ( 亿 元 ) 159.37 188.05 221.59 所 有 者 权 益 合 计 ( 亿 元 ) 21.37 22.00 22.53 不 良 贷 款 余 额 ( 亿 元 ) 0.08 0.05 0.00

Detaljer

zxj

zxj 舟 办 通 报 第 8 期 中 共 舟 山 市 委 办 公 室 2016 年 4 月 29 日 按 : 现 将 周 江 勇 同 志 在 2016 年 4 月 28 日 在 全 市 两 学 一 做 专 题 党 课 暨 学 习 教 育 部 署 会 上 的 讲 话 予 以 印 发, 请 认 真 贯 彻 落 实 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育, 是 党 中 央

Detaljer

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB 皖 青 创 建 2015 3 号 关 于 命 名 2014 年 度 省 青 年 文 明 号 省 青 年 文 明 号 标 兵 和 省 青 年 文 明 号 先 进 工 作 者 的 决 定 2014 年, 全 省 各 级 团 组 织 广 大 青 年 集 体 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 中 心 工 作, 广 泛 开 展 青 年 文 明 号 创

Detaljer

女性美容保健(七).doc

女性美容保健(七).doc ...1...4...6...9...10... 11...14...18...23...24...26...28...30...32...34...38...39...40 I ...42...46...48...50...52...54...56...59...62...64...67...68...70 10...71...74...77 OL...78...81...85...86...87

Detaljer

天津市地下铁道集团有限公司

天津市地下铁道集团有限公司 2016 年 度 第 二 批 天 津 市 政 府 专 项 债 券 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 : 本 期 专 项 债 券 信 用 等 级 :AAA 本 期 专 项 债 券 额 度 :99.83 亿 元 本 期 专 项 债 券 期 限 :5 年 7 年 10 年 评 级 时 间 :2016 年 5 月 23 日 基 础 数 据 项 目 2013 年 2014 年 2015 年 全 市 GDP(

Detaljer

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Detaljer

托管协议

托管协议 华 夏 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 条 基 金 托 管 协 议 当 事 人... 1 第 二 条 基 金 托 管 协 议 的 依 据 目 的 和 原 则... 2 第 三 条 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监

Detaljer

业 务 声 明 本 评 级 机 构 对 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 的 信 用 评 级 作 如 下 声 明 : 本 次 债 务 人 信 用 评 级 的 评 级 结 论 是 本 评 级 机 构 以 及 评 级 分 析 员

业 务 声 明 本 评 级 机 构 对 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 的 信 用 评 级 作 如 下 声 明 : 本 次 债 务 人 信 用 评 级 的 评 级 结 论 是 本 评 级 机 构 以 及 评 级 分 析 员 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 债 项 信 用 等 级 : AA + 级 级 评 级 时 间 : 2015 年 11 月 30 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2B3BAA3D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303134C4EAB8FAD7D9D0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E63230313430373034>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2B3BAA3D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303134C4EAB8FAD7D9D0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E63230313430373034> 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 本 次 跟 踪 评 级 结 果 主 体 长 期 信 用 等 级 :AAA 次 级 债 券 信 用 等 级 :AA + 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 时 间 :2014 年 7 月 4 日 上 次 跟 踪 评 级 结 果 主 体 长 期 信 用 等 级 : AA + 次 级 债 券 信 用 等 级 : AA 评

Detaljer

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100111 跟 踪 对 象 :2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 本 次 前 次 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 间 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100111 跟 踪 对 象 :2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 本 次 前 次 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 间 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 跟 踪 评 级 报 告 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AAA 级 15 徽 商 二 级 债 信 用 等 级 : AA + 级 评 级 时 间 :2016 年 5 月 5 日 评 级 时 间 : 2012 年 10 月 12 日 上 海 新 世 纪

Detaljer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Detaljer

华远地产股份有限公司2014年公司债券

华远地产股份有限公司2014年公司债券 关 注 政 策 风 险 水 务 行 业 具 有 投 资 金 额 大 回 收 周 期 长 回 报 率 相 对 较 低 等 特 点, 因 此 公 司 在 并 购 项 目 后, 水 价 能 否 及 时 调 整 地 方 财 政 能 否 及 时 支 付 水 费 对 其 收 益 有 一 定 影 响 面 临 较 大 的 资 本 支 出 压 力 根 据 公 司 的 发 展 战 略, 未 来 几 年 公 司 仍 处

Detaljer

跟 踪 评 级 概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016] 跟 踪 对 象 : 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债

跟 踪 评 级 概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016] 跟 踪 对 象 : 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : 债 项 信 用 等 级 : AA 级 A-1 级 评 级 时 间 : 2016 年 1 月 26 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

Detaljer

"#$% & ( )*+,,, -+./01 234,+536,, : 3 ; 33 < =>5+ +,,,%B?B6B B? )-,,,>-% ) ) ) ) ) C C )>4,D--?> -&6+ )5 +4 )+B, +,,-- +,,-- )-(4,,, )

#$% & ( )*+,,, -+./01 234,+536,, : 3 ; 33 < =>5+ +,,,%B?B6B B? )-,,,>-% ) ) ) ) ) C C )>4,D--?> -&6+ )5 +4 )+B, +,,-- +,,-- )-(4,,, ) "#$% & ( )*+,,, -+./01 234,+536,,-35 7 8 9 : 3 ; 33 < =>5+ +? @.A +,,,%B?B6B B? )-,,,>-% ) ) ) ) ) C C )>4,D--?> -&6+ )5 +4 )+B, +,,-- +,,-- )-(4,,, )-+ >, / %%%%%%%%%%%%%%%%%% "#$ "$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Detaljer

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Detaljer

rating report

rating report 发 行 主 体 本 次 主 体 信 用 等 级 AA + 上 次 主 体 信 用 等 级 AA + 存 续 债 券 列 表 债 券 简 称 发 行 额 ( 亿 元 ) 武 汉 商 联 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 评 级 展 望 评 级 展 望 期 限 稳 定 稳 定 上 次 债 项 信 用 等 级 本 次 债 项 信 用 等 级 14 武 汉 商 联 MTN001 3 2014/5/5~2017/5/5

Detaljer

武 汉 高 科 国 有 控 股 集 团 有 限 公 司 2010 年 5 亿 元 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 本 期 公 司 债 券 信 用 等 级 :AA+ 评 级 展 望 : 稳 定 债 券 期 限 :10 年 发 行 主 体 长 期 信 用 等 级 :AA 发 行 规 模 :5 亿 担 保 方 式 : 应 收 账 款 质 押 担 保 评 级

Detaljer

2016 2

2016 2 6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013

Detaljer

鹏元:已经到帐

鹏元:已经到帐 2013 年 不 超 过 7 亿 元 ( 含 7 亿 元 ) 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 基 本 观 点 : 公 司 业 务 以 房 地 产 配 套 园 林 项 目 为 主, 拥 有 良 好 的 项 目 经 验 和 人 才 储 备, 在 行 业 内 获 得 了 较 高 的 知 名 度 和 市 场 认 可 度 ; 公 司 跨 区 域 经 营 能 力 强, 与 大 型 优 质 客 户 建

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3C7BFC9FABFD8B9C9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AF2DD5AECFEE32303135303130395F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3C7BFC9FABFD8B9C9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AF2DD5AECFEE32303135303130395F315F2E646F63> 发 行 主 体 主 体 信 用 等 级 上 海 强 生 控 股 股 份 有 限 公 司 AA+ 基 本 观 点 中 诚 信 国 际 评 定 上 海 强 生 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 评 级 展 望 稳 定 债 项 信 用 等 级 A-1 注 册 额 度 本 期 规 模 发 行 期 限 偿 还 方 式 发 行 目 的 担 保 主 体 担 保 方 式 概 况 数 据 5 亿 元

Detaljer

150 15 1 1. 15-20 2. 3 3. 4.5 6 3 1ml A1A2A3 2 3 2ml 100ul B1B2B3 30 3ml 20ul 20ul 2.5 100ul 3 20ul 1 A1A2A3 A B1B2B3 B (%) = 100% 3 8 4.5 2 A 1ml B 2ml 0.1ml 30 3 B A 20 3ml 20ul 20ul 2.5 100ul 0.5 20ul

Detaljer

编号:

编号: 南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 主 体 与 12 南 糖 债 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 报 告 编 号 : 东 方 金 诚 债 跟 踪 评 字 2016 026 号 本 次 跟 踪 评 级 主 体 信 用 等 级 :AA 评 级 展 望 : 负 面 债 项 信 用 等 级 :AA 评 级 时 间 :2016 年 5 月 31 日 上 次 信 用 等 级

Detaljer

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2015]100631 跟 踪 对 象 : 西 安 曲 江 文 化 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 13 曲 文 投 MTN1 15 曲 文 投 MTN001 主 体

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2015]100631 跟 踪 对 象 : 西 安 曲 江 文 化 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 13 曲 文 投 MTN1 15 曲 文 投 MTN001 主 体 西 安 曲 江 文 化 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 2013 年 度 第 一 期 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 信 用 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA 级 13 曲 文 投 MTN1 信 用 等 级 : AA 级 15 曲 文 投 MTN001 信 用 等 级 :AA

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B3F6B1A8B8E62032303135C4EAB9FABCD2BFAAB7A2CDB6D7CAB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E666616E2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B3F6B1A8B8E62032303135C4EAB9FABCD2BFAAB7A2CDB6D7CAB9ABCBBEB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E666616E2E646F63> 发 行 主 体 国 家 开 发 投 资 公 司 本 次 主 体 信 用 等 级 AAA 评 级 展 望 稳 定 上 次 主 体 信 用 等 级 AAA 评 级 展 望 稳 定 存 续 债 券 列 表 简 称 发 行 额 ( 亿 元 ) 期 限 ( 年 ) 上 次 债 项 信 用 等 级 本 次 债 项 信 用 等 级 07 国 投 债 20 10 AAA AAA 08 国 投 债 30 15 AAA

Detaljer

序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理 處 的 應 允 下,

序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理 處 的 應 允 下, 保 險 中 介 人 素 質 保 證 計 劃 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 研 習 資 料 手 冊 2010 年 版 序 言 本 研 習 資 料 手 冊 按 照 投 資 相 連 長 期 保 險 考 試 範 圍 編 纂 而 成, 該 考 試 試 題 將 按 本 研 習 資 料 手 冊 擬 定 內 文 每 章 結 尾 部 份 另 列 有 模 擬 試 題 供 參 考 在 香 港 保 險 業 監 理

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3CEF7B9F0B9DAB5E7C1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303037C4EABFC9D7AABBBBD5AEC8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3CEF7B9F0B9DAB5E7C1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303037C4EABFC9D7AABBBBD5AEC8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E62E646F63> 本 报 告 表 述 了 中 诚 信 国 际 对 本 期 债 券 信 用 的 评 级 观 点, 并 非 建 议 投 资 者 买 卖 或 持 有 本 债 券 报 告 中 引 用 的 资 料 主 要 由 企 业 提 供, 中 诚 信 国 际 不 保 证 引 用 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 跟 踪 评 级 结 果 : AAA 发 行 主 体 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 担 保

Detaljer

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Detaljer

第六节 发行人基本情况

第六节 发行人基本情况 云 南 省 公 路 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 住 所 : 昆 明 市 前 兴 路 37 号 ) 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) ( 第 一 期 ) 联 席 主 承 销 商 ( 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 ) 联 席 主 承 销 商 ( 住 所 : 重 庆 市 江

Detaljer

****************

**************** 中 国 东 方 航 空 集 团 公 司 主 体 与 相 关 债 项 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 大 公 报 SD 2016 632 号 主 体 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 评 级 展 望 : 稳 定 上 次 评 级 结 果 :AAA 评 级 展 望 : 稳 定 债 项 信 用 债 券 简 称 16 东 航 集 MTN001 额 度 年 限 ( 亿

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313230333239CDACC8CACCC3BFC9D7AAD5AED0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E62DD6D5B8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313230333239CDACC8CACCC3BFC9D7AAD5AED0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E62DD6D5B8E5> 密 切 合 作, 已 经 将 自 身 打 造 成 为 了 国 内 知 名 的 中 药 创 新 平 台 2001~2011 年 间 公 司 共 取 得 了 10 项 新 药 证 书, 在 传 统 中 药 的 二 次 开 发 方 面 亦 取 得 了 突 破 性 的 进 展 稳 定 的 盈 利 能 力 和 获 现 能 力 公 司 近 年 来 各 板 块 业 务 规 模 稳 步 攀 升, 盈 利 能 力 不

Detaljer

Microsoft Word - 公开资料.doc

Microsoft Word - 公开资料.doc 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 关 于 银 行 间 市 场 债 券 评 级 业 务 相 关 资 料 的 公 示 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 China Chengxin International Credit Rating Co.,LTD 1 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 国

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

untitled

untitled 000514 2005 1 000514 2005 2 000514 2005 3 000514 2005 4 000514 2005 5 000514 2005 6 000514 2005 7 000514 2005 8 000514 2005 9 000514 2005 10 000514 2005 11 000514 2005 1 (2003)56 [2003]56 12004122 20040334000

Detaljer

重庆渝开发股份有限公司

重庆渝开发股份有限公司 000514 2004 1 000514 2004 2 000514 2004 3 000514 2004 4 000514 2004 5 000514 2004 6 000514 2004 7 000514 2004 8 000514 2004 9 000514 2004 10 000514 2004 11 000514 2004 12 000514 2004 13 000514 2004 14

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BDDCC8FCBFC6BCBCB8FAD7D9A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6C0BCB6B1A8B8E6B7E2C3E6A3A8BDDCC8FCBFC6BCBCB8FAD7D9A3A9> 2014 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 中 心 项 目 等 项 目 建 设, 若 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 项 能 顺 利 实 施, 有 望 进 一 步 提 升 公 司 资 本 实 力, 增 强 公 司 抗 风 险 能 力 关 注 : 网 络 覆 盖 及 网 络 接 入 设 备 毛 利 率 有 所 下 滑 受 市 场 竞 争 加 剧 的 影 响,2015

Detaljer

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 2 公 司 于 2014 年 8 月 12 日 以 通

Detaljer

可 快 速 变 现 资 产 对 债 务 具 有 一 定 保 障 关 注 1. 经 济 周 期 变 化 国 内 证 券 市 场 持 续 波 动 及 相 关 监 管 政 策 变 化 等 因 素 可 能 对 公 司 业 务 发 展 和 收 益 水 平 带 来 一 定 的 不 确 定 性 2. 目 前, 中 山 证 券 资 本 规 模 行 业 排 名 中 下 水 平, 随 着 资 本 性 业 务 规 模 的

Detaljer

广东省社会保险基金管理局办公室文件

广东省社会保险基金管理局办公室文件 广 东 省 社 会 保 险 基 金 管 理 局 办 公 室 文 件 粤 社 保 办 2014 171 号 关 于 更 新 2014 年 度 全 省 基 本 养 老 金 资 格 协 助 认 证 网 点 名 址 的 通 知 各 地 级 以 上 社 会 保 险 基 金 管 理 局, 顺 德 社 会 保 险 基 金 管 理 局 : 根 据 关 于 核 对 2014 年 度 基 本 养 老 金 领 取 资 格

Detaljer

2012 年 宜 兴 市 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 (2016)100272 存 续 期 间 12 兴 城 投 债 :7 年 期 公 司 债 券 13 亿 元 人 民 币,2012 年 10 月 10 日

2012 年 宜 兴 市 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 (2016)100272 存 续 期 间 12 兴 城 投 债 :7 年 期 公 司 债 券 13 亿 元 人 民 币,2012 年 10 月 10 日 2012 年 宜 兴 市 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 债 项 信 用 等 级 : AA + 级 级 评 级 时 间 : 2016 年 6 月 22 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors

Detaljer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Detaljer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Detaljer

大公借款企业资信评级报告框架

大公借款企业资信评级报告框架 天 津 市 西 青 经 济 开 发 总 公 司 主 体 与 相 关 债 项 2016 年 度 跟 踪 评 级 报 告 大 公 报 SD 2016 031 号 主 体 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 上 次 评 级 结 果 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 债 项 信 用 债 券 简 称 15 西 青 经 开 CP001 额 度 ( 亿 元 ) 年 限 ( 天 )

Detaljer

招商银行股份有限公司2005*2006年150亿元金融债券2006年跟踪评级报告

招商银行股份有限公司2005*2006年150亿元金融债券2006年跟踪评级报告 上 汽 通 用 汽 车 金 融 有 限 责 任 公 司 2016 年 金 融 债 券 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 主 体 长 期 信 用 等 级 :AAA 金 融 债 券 信 用 等 级 :AAA 评 级 时 间 评 级 展 望 : 2015 年 12 月 14 日 主 要 数 据 项 目 2015 年 6 月 末 稳 定 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 资 产 总

Detaljer

8

8 2013 年 08 月 资 产 配 置 报 告 动 态 希 腊 移 民 政 策 降 门 槛, 成 为 进 入 欧 盟 新 捷 径 农 业 银 行 私 人 银 行 部 资 产 配 置 策 略 报 告 课 题 组 相 关 事 件 为 缓 解 欧 债 危 机, 吸 引 国 外 投 资, 欧 洲 一 些 国 家 相 继 推 出 购 房 移 民 政 策 2013 年 4 月 9 日, 希 腊 议 会 批 准

Detaljer

关 注 本 期 证 券 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记 本 期 证 券 发 起 机 构 转 让 信 托 财 产 时, 按 惯 例 并 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记, 而 由 委 托 人 在 有 管 辖 权 的 政 府 机 构 登 记 部 门 继 续 登 记 为 名

关 注 本 期 证 券 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记 本 期 证 券 发 起 机 构 转 让 信 托 财 产 时, 按 惯 例 并 未 办 理 抵 押 权 转 让 变 更 登 记, 而 由 委 托 人 在 有 管 辖 权 的 政 府 机 构 登 记 部 门 继 续 登 记 为 名 优 势 基 础 资 产 信 用 质 量 很 好 入 池 贷 款 借 款 人 加 权 平 均 年 龄 37.04 岁, 借 款 人 年 龄 在 30~40( 含 ) 岁 的 贷 款 未 偿 本 金 余 额 占 入 池 贷 款 总 额 的 40.10%, 该 年 龄 段 借 款 人 一 般 收 入 较 为 稳 定, 多 处 于 职 业 及 收 入 的 上 升 期, 家 庭 状 况 较 为 稳 定, 还

Detaljer

全国水库移民后期扶持管理信息系统

全国水库移民后期扶持管理信息系统 2016 年 城 市 河 湖 水 华 防 治 项 目 第 四 标 段 : 南 护 ( 太 平 街 橡 胶 坝 东 便 门 橡 胶 坝 ) 生 物 措 施 治 理 招 标 文 件 招 标 / 合 同 编 号 :CSHH-SHFZ-201604 招 标 人 : 北 京 市 城 市 河 湖 管 理 处 招 标 代 理 人 : 北 京 江 河 润 泽 工 程 管 理 咨 询 有 限 公 司 日 期 : 二

Detaljer

广东恒健投资控股有限公司2016年公司债券信用评级报告

广东恒健投资控股有限公司2016年公司债券信用评级报告 构 合 理, 财 务 结 构 稳 健, 且 经 营 性 现 金 流 持 续 表 现 良 好, 经 营 所 得 对 其 债 务 本 息 覆 盖 能 力 极 强, 综 合 竞 争 实 力 和 整 体 偿 债 能 力 极 强 关 注 钢 铁 类 子 公 司 经 营 状 况 不 佳 2015 年 以 来, 国 内 钢 铁 行 业 下 游 需 求 疲 软, 产 能 过 剩 情 况 愈 加 突 出, 公 司 参

Detaljer

××公司

××公司 文 登 金 滩 投 资 管 理 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AA 上 次 评 级 结 果 :AA 债 项 信 用 名 称 额 度 存 续 期 16 文 专 项 债 /16 文 专 项 8.8 亿 元 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 展 望 : 稳 定 2016/3/21-2023/3/21 跟 踪 评 级 时

Detaljer

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

Detaljer

证 券 代 码 :600548 股 票 简 称 : 深 告 编 号 : 临 2015-013 债 券 代 码 :122085 债 券 简 称 :11 深 深 股 份 关 于 11 深 跟 踪 评 级 的 告 本 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记

证 券 代 码 :600548 股 票 简 称 : 深 告 编 号 : 临 2015-013 债 券 代 码 :122085 债 券 简 称 :11 深 深 股 份 关 于 11 深 跟 踪 评 级 的 告 本 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 香 港 交 易 及 結 算 所 及 香 港 聯 合 交 易 所 對 本 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 深 股 份 SHENZHEN EXPRESSWAY

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FACDB6D0C2BCAF32303135D2BBC6DAB6CCC8DAD6F7CCE5D0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E6303333302E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FACDB6D0C2BCAF32303135D2BBC6DAB6CCC8DAD6F7CCE5D0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E6303333302E646F63> 大 公 信 用 评 级 报 告 声 明 为 便 于 报 告 使 用 人 正 确 理 解 和 使 用 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 公 ) 出 具 的 本 信 用 评 级 报 告 ( 以 下 简 称 本 报 告 ), 兹 声 明 如 下 : 一 大 公 及 其 评 级 分 析 师 评 审 人 员 与 受 评 主 体 之 间, 除 因 本 次 评 级 事 项 构

Detaljer

一 行 业 信 用 质 量 分 析 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以 技 术 进 步

一 行 业 信 用 质 量 分 析 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以 技 术 进 步 信 息 技 术 行 业 2016 年 上 半 年 信 用 质 量 及 市 场 表 现 分 析 报 告 工 商 企 业 评 级 部 陈 思 阳 王 科 柯 信 息 技 术 行 业 细 分 子 行 业 较 多, 部 分 子 行 业 受 到 宏 观 经 济 的 影 响 呈 现 较 明 显 的 周 期 性, 如 电 脑 与 外 围 设 备 办 公 电 子 设 备 等 传 统 智 能 硬 件 行 业, 但 以

Detaljer

里 再 说 吓 唬 了 孩 子, 肯 定 方 宁 不 忍 所 以 她 不 死 便 罢, 倘 若 死, 只 有 到 办 公 室 沈 若 鱼 冷 静 得 好 像 在 评 点 某 一 电 视 剧 中 的 女 主 角 你 说 她 是 怎 么 死 的? 先 生 又 感 惊 骇 吃 安 眠 药 沈 若 鱼 成

里 再 说 吓 唬 了 孩 子, 肯 定 方 宁 不 忍 所 以 她 不 死 便 罢, 倘 若 死, 只 有 到 办 公 室 沈 若 鱼 冷 静 得 好 像 在 评 点 某 一 电 视 剧 中 的 女 主 角 你 说 她 是 怎 么 死 的? 先 生 又 感 惊 骇 吃 安 眠 药 沈 若 鱼 成 沈 若 鱼 和 母 亲 自 南 方 旅 游 归 来 时, 晒 得 像 一 段 黑 檀 木 先 生 到 机 场 接 她 们, 小 心 翼 翼 好 像 母 女 俩 是 砍 开 的 半 个 椰 子, 一 碰 就 会 汁 液 横 流 本 想 把 母 亲 接 到 自 家, 但 老 人 坚 持 回 干 休 所 送 母 亲 回 去 安 歇 后, 先 生 的 精 神 才 舒 缓 一 些 告 诉 你 一 件 事, 可

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3CEF7CCFAC2B7CDB6D7CA5FBCAFCDC55FD3D0CFDEB9ABCBBEC6F3D2B5D5AEC8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E63230313530363239>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3CEF7CCFAC2B7CDB6D7CA5FBCAFCDC55FD3D0CFDEB9ABCBBEC6F3D2B5D5AEC8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E63230313530363239> 广 西 铁 路 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 企 业 债 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 上 次 评 级 结 果 :AA + 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 展 望 : 稳 定 债 项 信 用 名 称 额 度 存 续 期 跟 踪 评 级 结 果 12 桂 铁 投 债 10 亿 元 2012/03/29-2022/03/29 14 桂

Detaljer

新世纪评级 概述 编号 新世纪跟踪[2015]100007 跟踪对象 广西北部湾国际港务集团有限公司 2014 年度第二期及第三期短期融资券 本次 主体/展望/债项 AA /稳定/ A-1 + 14 北部湾 CP003 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 2015 年 1 月 AA /稳定/ A-

新世纪评级 概述 编号 新世纪跟踪[2015]100007 跟踪对象 广西北部湾国际港务集团有限公司 2014 年度第二期及第三期短期融资券 本次 主体/展望/债项 AA /稳定/ A-1 + 14 北部湾 CP003 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 2015 年 1 月 AA /稳定/ A- 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 2014 年 度 第 二 期 及 第 三 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 级 14 北 部 湾 CP002 信 用 等 级 :A-1 级 14 北 部 湾 CP003 信 用 等 级 :A-1 级 跟 踪 评 级 报 告 评 级 时 间 : 2015 年 1 月 14 日 上 海 新 世

Detaljer

untitled

untitled ... 2...4... 10... 11... 15... 18 A B... 19... 21... 30... 32... 39... 48... 51... 52... 54... 60... 61... 66... 68... 69 A B... 76... 78... 79... 85... 87... 88... 89... 90... 91 1 1 2( )( ) ( ) ( ) (

Detaljer

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 大 恩 上 师 慈 成 加 参 仁 波 切 目 录 修 法 仪 轨 3 16 24 课 前 念 诵 正 修 上 师 瑜 伽 念 诵 课 后 回 向 为 何 修 持 35 36 38 39 42 上 师 的 含 义 上 师 对 寻 求 解 脱 者 的 重 要 性 谨 慎 选 择 上 师 具 德 上 师 应 具 备 的 条 件

Detaljer

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7 胜 利 道 歌 天 鼓 妙 音 法 王 如 意 宝 晋 美 彭 措 造 颂 怙 主 诸 佛 智 慧 身, 文 殊 师 利 童 子 尊, 恒 住 八 瓣 莲 蕊 心, 所 言 愿 利 诸 有 情 甚 深 光 明 大 圆 满, 仅 闻 词 句 断 有 根, 六 月 修 要 得 解 脱, 唯 此 铭 刻 于 心 中 遇 此 胜 法 善 缘 众, 前 世 累 劫 积 资 果, 与 普 贤 王 同 缘 分,

Detaljer

《佛子行三十七颂》讲记1

《佛子行三十七颂》讲记1 佛 子 行 三 十 七 颂 讲 记 1 达 真 堪 布 光 明 大 圆 满 法 坛 城 为 修 持 成 佛 要 发 殊 胜 菩 提 心! 为 度 化 一 切 父 母 众 生 要 发 誓 修 持 成 佛! 为 早 日 圆 成 佛 道 要 精 进 认 真 闻 思 修 行! 今 天 在 这 里 给 大 家 简 单 地 开 示 一 下 佛 子 行 三 十 七 颂 佛 子 行 三 十 七 颂 是 土 美 仁

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9C2CEF7BDBBBDA832303133C4EAB8FAD7D92DC8FDC9F32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9C2CEF7BDBBBDA832303133C4EAB8FAD7D92DC8FDC9F32E646F63> 陕 西 省 交 通 建 设 集 团 司 2013 年 度 跟 踪 评 级 报 告 评 级 主 体 陕 西 省 交 通 建 设 集 团 司 本 次 主 体 信 用 等 级 AA 评 级 展 望 稳 定 上 次 主 体 信 用 等 级 AA 评 级 展 望 稳 定 存 续 债 券 列 表 债 券 简 称 发 行 额 上 次 债 项 本 次 债 项 期 限 ( 年 ) ( 亿 元 ) 信 用 等 级 信

Detaljer

下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其 多 074 077 077 078 080 080 082 092 093 093 096 097 099 第 五 章 太 監 恢 復 性 機 能 102 104 105 109 111 113 114 115 115 118

下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其 多 074 077 077 078 080 080 082 092 093 093 096 097 099 第 五 章 太 監 恢 復 性 機 能 102 104 105 109 111 113 114 115 115 118 目 錄 上 篇 女 性 酷 刑 纏 足 考 第 一 章 古 來 纏 足 知 多 少 004 009 016 022 第 二 章 文 士 風 流 逐 腳 臭 026 030 031 033 035 036 039 第 三 章 纏 足 高 跟 禍 未 了 050 052 054 055 057 058 060 附 錄 李 漁 065 下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其

Detaljer