Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og"

Transkript

1 AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen må forholde seg til 2 1

2 AFRs innlegg Autorisasjonsordningen skal sikre rådgivernes kompetanse og bidra til å øke finansnæringens omdømme. Etter 1. april 2011 skal alle som yter finansiell rådgivning være autorisert. Er da næringen sitt renommé sikret? 3 Status per 1. oktober Innmeldt Bestått kunnskapsprøven Autorisert 60 % 80 % 4 2

3 Målrettet arbeid AFR Fagutvikling og kvalitetssikring (herunder opplæring av sensorer Informasjon og merkevarebygging Regelverk, tilsyn og evaluering Se også under Presse Pressemelding med link til halvårsrapport. 5 Bedriftene Avgjøre hvem som skal autoriseres Sørge for opplæring og trening Oppfølging ved ikke bestått Oppfølging etter bestått Brudd på god rådgivningsskikk Evaluering av AFR 2009 høst: Kunnskapsprøven 2010 vår: Praktisk prøve 2010 høst: Regelverket 2011: En større ekstern evaluering for å se om ordningen har bidratt til å styrke omdømmet gjennom o Økt yrkesstolthet o Økt tillit til næringen/styrke omdømmet o Kontinuerlig kompetansebygging 6 3

4 Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere Målet er en autorisasjonsordning med høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. Ordningen skal være nøytral i den forstand at den ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av den enkelte utdanningsinstitusjon. FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet er eiere av autorisasjonsordningen. 7 Legitimitet og troverdighet.. Bank og Bedrag? Kilde: (Kilde: dn.no ) Invester i BASTUBAN Nordea uetisk ikeller inkompetent? så langt har det påført 150 Nordea kunder et tap på 125 millioner kroner. (DN ) 8 4

5 Slovakia Estates AS - boligutvikling i Bratislava 9 Dahle Flesjå investerte fem millioner kroner i prosjektet etter et halvannen times langt møte i banken i (Kilde: dn.no ) Investeringsrådgivning, særlig knyttet til risiko Klagen gjaldt en investering av kr ,- i et eiendomsselskap, foretatt den 27. mars Midlene ble omplassert fra en livrente. Avtale ble inngått i det første møtet klager hadde med foretaket. Klager var student og delvis ufør. Midlene som var plassert i livrenten utgjorde det vesentligste av klagers likvider. Nemnda kunne ikke se at investeringen fremsto som fornuftig ut fra klagers totale økonomiske situasjon, og kom til at foretakets rådgivning hadde bragt klager inn i en utilrådelig investering. Klager hadde krav på å bli stilt som om investeringen ikke var blitt foretatt. 10 Kilde: 5

6 106 - Investeringsrådgivning informasjon om risiko og muligheter for realisasjon Klager investerte kr ,- i et eiendomsselskap i januar Det fikk ikke avgjørende betydning i saken at avtale ble inngått i det første møtet, da det gjaldt en reinvestering av allerede risikoplassert kapital. Klager hadde i egnethetstest bl.a. bekreftet å ha erfaring med flere investeringer på middels risikonivå. Nemnda kunne ikke se at plasseringen fremsto som utilrådelig låd l for klager, og kom til at banken ikke var nevneverdig å bebreide for sin rådgivning. 11 Kilde: Hva vil kundene? Alle vil eie sin egen bolig Først etter bolig og buffer kommer sparing 9 av 10 vil spare i bank 3 av 10 kan tenke seg å spare i andre produkter (Kilde: DnBNORs spareundersøkelse 2010) 12 6

7 Kundene må få høre om de billige og enkle sparemetodene 13 Inntrykket er at finansnæringens kunder blir anbefalt en portefølje med overvekt av kompliserte og dyre produkter Sigbjørn Johansen, finansminister Kilde: Aftenposten Men hva skal de tjene penger på nå? 14 Men nå snur DnB NOR. Norges største bank vil tilby kundene sine billigfond. Som bankkunde er du ikke blitt tilbudt de beste fondene. Ei heller de billigste. Du er blitt tilbudt de fondene som banken din tjener penger på. Men hva skal banken nå tjene penger på? Jeg er spent på å se hva slags nye, gebyrbelagte produkter som kommer. For de kommer. Helt sikkert. Kilde: Aftenposten Karianne Steinsland 7

8 Omdømme er bedret I fjor mente 72 prosent av kundene at banknæringens omdømme var blitt svekket. I år mener 41 prosent at omdømmet er svekket. 15 prosent mener det er styrket, mot kun 4 prosent i fjor. 15 Kilde: Årets nettbankundersøkelse: Årsaken/e til svekket omdømme? 16 Kilde: Årets nettbankundersøkelse: 8

9 Stor tilfredshet med rådgivning i filialen 2 av 10 kunder bruker filialen til rådgivning og informasjon. Rådgivning i filialen dreier seg som tidligere først og fremst om råd i forbindelse med låneopptak og sparing/plassering. p g 9 av 10 kunder er tilfreds eller svært tilfreds med rådgivning i filialen 17 Kilde: Årets nettbankundersøkelse: Stillingsannonser Finansiell rådgiver: hvem vil vi ha? Bedrift 1: Har du personligheten til en selger? Er du en av de beste i din bransje? Da er vi på jakt etter deg. Som finansiell rådgiver skal du gjennomføre økonomisk rådgivning og salg innen bank, livsforsikring, sparing og plassering til utvalgte kunder Bedrift 2: Sentrale oppgaver og ansvar: Helhetlig økonomisk rådgivning overfor personkunder tilpasset den enkelte kundes privatøkonomiske behov og livssituasjon Autorisasjon: Stillingen vil medføre at du må autoriseres, se ngen.no. 18 9

10 1. april 2011 åpnes nasjonalt register over autoriserte finansielle rådgivere I hver kundesamtale skal kunden rådgis i tråd med god rådgivningsskikk. Det er den enkelte autoriserte finansielle rådgiver og finansbedriftens ansvar å sørge for at dette skjer. 19 Hvorfor vil rådgivere autoriseres? Jeg tar autorisasjonen fordi jeg alltid er nysgjerrig på nye ting. Jeg ønsker at kunnskapsnivået k skal øke, både internt t og hos konkurrenter, for da vil det være lettere å skille mellom hvem som er dyktige og hvem som ikke er det. Autorisasjonen kan være med på å luke ut de som ikke bør være rådgivere. Jeg ville tatt autorisasjonen uansett om jeg hadde hatt et valg, for man får jo mer anerkjennelse og yrkesstoltheten vil øke. Vi får høre av kunder at vi er jo kun selgere, men nå kan man si at man er en autorisert rådgiver. 20 Kilde: Masteroppgave ved UiT 10

11 AFRs rolle etter Nye autoriseringer Oppdateringsprøve Tilsyn med regelverket Tilsluttede bedrifters organisering av finansiell i rådgivning i Brudd på god rådgivningsskikk 21 Brudd på god rådgivningsskikk Følgende forhold skal anses som særlig relevante: Handlingens grovhet, om kunder er blitt skadelidende, om markedets integritet og bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle (jf. 3-3 i regelverket for autorisasjonsordningen.) 22 11

12 Autorisasjonen skal henge høyt Kilde: Finansfokus nr Målet er å fremme diskusjon om Muligheter: profesjonalisering gjennom kompetanse og kvalitet t yrkesstolthet bygge tillit og omdømme Utfordringer - Alle tiltak må dra i samme retning: eierskap i ledelsen fokus på kundens behov, ikke telle produkter se økonomiske gevinster ved å bruke kompetansen bedriften har investert i 24 12

13 Takk for meg Siv Seglem Daglig leder AFR

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE STRATEGI 2011 Versjon 4, revidert av AFRs styre høsten 2012. I) Autorisasjonsordningens overordnede mål og hensikt er: Mål: Å styrke kvaliteten på finansiell

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE ÅRSRAPPORT 2012 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 Antall innmeldte kandidater 5287 7332 8127 8219

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Utvikling av nøkkeltall 2009 2010 2011 2012 30. juni 2013 Antall tilsluttede bedrifter 135 138 133 136 135* Antall innmeldte

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014

Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014 Innhold Årsrapport for Finansnæringens autorisasjonsordninger 2014... 1 Organisering og økonomi... 2 Styrets arbeid... 2 Økonomi... 3 Viktige

Detaljer

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011

Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 Fagplan for OPPDATERINGSPRØVEN 2011 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon om oppdateringsprøven 3 Fagplanen for oppdateringsprøven 4 Pensum til oppdateringsprøven 4 Praktisk gjennomføring 4 Tidsintervall

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Spareprodukter - hvordan må. Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010

Spareprodukter - hvordan må. Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010 Spareprodukter - hvordan må rådgivningen bli bedre? Jon Mjølhus Oslo, 14. oktober 2010 Hva gjør jeg her? Partner i Epsilon Capital, en nystartet nisjeaktør innen finansielle tjenester. Bakgrunn fra opplæring

Detaljer

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS 1. Målsetting med veiledningen Denne veiledningen skal være en støtte for sensorer og kandidater i forberedelse og gjennomføring av kombinert praktisk prøve.

Detaljer

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1

Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2014 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Fagplanen for oppdatering 4 Relevant pensum som dekker fagplanen 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Målet er

Detaljer

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6 Nr. 4-2013 - 96. årgang Hallingbanker fusjonerer Side 6 Minneord Kjell Remvik er gått bort Det var med sorg vi mottok meldingen om at Kjell Remvik, gikk bort 21. mars. Remvik var tidligere styreleder i

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

Veiledning til praktisk prøve

Veiledning til praktisk prøve Veiledning til praktisk prøve : INNHOLD Side 1. Målsetting med veiledningen 3 2. Målsetting med sensorskjemaet 4 3. Praktiske tips til forberedelse og gjennomføring 5 4. Veiledning til sensorskjema 7 4.1

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue 5002630. 08.09. 7000. Kampen Grafisk En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man

Detaljer

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015

Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 Fagplan for kompetanseoppdateringer GOS 2015 : INNHOLD Del 1: Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA:

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA: 20.08.2012 NOTAT TIL: SAKSNR.: 11/15088 FRA: Kartlegging - informasjon og rådgivning ved salg av individuelle livsforsikringsprodukter med investeringsvalg der kunden tar investeringsbeslutningene 1. Innledning

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer